Clopidogrel Teva Pharma B.V.

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Lataa Pakkausseloste (PIL)
03-02-2015
Lataa Valmisteyhteenveto (SPC)
03-02-2015

Aktiivinen ainesosa:

clopidogrel (as hydrobromide)

Saatavilla:

Teva Pharma B.V. 

ATC-koodi:

B01AC04

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

clopidogrel

Terapeuttinen ryhmä:

Antitromboottiset aineet

Terapeuttinen alue:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

Käyttöaiheet:

Ehkäisy aterotromboottisia eventsClopidogrel on tarkoitettu:aikuisille potilaille, jotka kärsivät sydäninfarkti (josta on muutama vuorokausi, mutta enintään 35 vuorokautta), iskeeminen aivohalvaus (josta on 7 vuorokautta, mutta alle 6 kuukautta) tai perifeerinen valtimosairaus;aikuispotilaille, jotka kärsivät akuutti koronaarioireyhtymä: non-ST-segmentin nousua akuutti koronaarioireyhtymä (epästabiili angina pectoris tai non-Q-aaltoinfarkti) mukaan lukien potilaat, joille asennetaan stentti sijoitus seuraavat pallolaajennustoimenpide, yhdessä asetyylisalisyylihapon (ASA);ST-segmentin nousua akuutti sydäninfarkti, yhdessä ASA lääketieteellisesti hoitoa saaneilla potilailla oikeutettu liuotushoito. Ehkäisy aterotromboottisten ja tromboembolisten tapahtumien eteisen fibrillationIn aikuisten eteisvärinäpotilailla, joilla on vähintään yksi verisuonitapahtumiin kuten tapahtumia, eivät sovellu hoito vitamiini-K-antagonistit (VKA) ja joilla on vähäinen verenvuodon riski, klopidogreeli on tarkoitettu yhdistelmänä ASA: n ehkäisyyn aterotromboottisten ja tromboembolisten tapahtumien, kuten aivoinfarktin.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 4

Valtuutuksen tilan:

peruutettu

Valtuutus päivämäärä:

2011-06-16

Pakkausseloste

                32
B. PAKKAUSSELOSTE
Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa
33
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
CLOPIDOGREL TEVA PHARMA B.V. 75 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
klopidogreeli
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN ALOITAT LÄÄKKEEN
KÄYTTÄMISEN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ
SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA..
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka
kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN
:
1.
Mitä Clopidogrel Teva Pharma B.V. on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Clopidogrel Teva Pharma
B.V. -tabletteja
3.
Miten Clopidogrel Teva Pharma B.V. -tabletteja otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Clopidogrel Teva Pharma B.V. -tablettien säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ CLOPIDOGREL TEVA PHARMA B.V.
ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Clopidogrel Teva Pharma B.V. sisältää klopidogreeliä ja kuuluu
trombosyyttiaggregaation estäjiksi
kutsuttujen lääkeaineiden ryhmään. Se vaikuttaa estämällä
tietynlaisia veren aineosia (verihiutaleita)
tarttumasta toisiinsa ja estää siten verihyytymien muodostumista.
Verihyytymät saattaisivat estää
verenvirtauksen tärkeisiin elimistön osiin, kuten sydämeen tai
aivoihin.
Jos sairastat valtimoiden kovettumatautia (ateroskleroosia), siihen
liittyy suurentunut riski
verihyytymien muodostumiseen verisuoniin. Aikuisilla Clopidogrel Teva
Pharma B.V. vähentää
verihyytymien muodostumisen riskiä, mikä puolestaan vähentää
vakavien sairauksien, kuten
sydänkohtausten ja aivohalvausten, ilmaantumisen vaaraa.
Sinulle on mää
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
_ _
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Clopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg kalvopäällysteiset tabletit
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää
klopidogreelihydrobromidia vastaten 75 mg klopidogreelia.
Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 62,16
mg laktoosimonohydraattia ja 10 mg
hydrattua risiiniöljyä.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Kalvopäällysteinen tabletti.
Vaaleanpunertava tai vaaleanpunainen kapselinmuotoinen
kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle
puolelle on kaiverrettu ”C75” ja vastakkainen puoli on sileä.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
_Aterotromboottisten tapahtumien estäminen _
Klopidogreeli on tarkoitettu:
•
Aikuisille potilaille, joilla on ollut sydäninfarkti (josta on
muutama vuorokausi, mutta enintään
35 vuorokautta), iskeeminen aivohalvaus (josta on 7 vuorokautta, mutta
alle 6 kuukautta) tai
todettu ääreisvaltimosairaus.
•
Aikuisille potilaille, joilla on ollut akuutti
sepelvaltimotautikohtaus:
-
Asetyylisalisyylihappoon (ASA) yhdistettynä potilaille, joilla on
sepelvaltimotautikohtaus ilman ST-segmentin nousua (epästabiili
angina pectoris tai non-
Q-aaltoinfarkti) mukaan lukien potilaat, joille asennetaan stentti
perkutaanisen
sepelvaltimotoimenpiteen yhteydessä.
-
Asetyylisalisyylihappoon (ASA) yhdistettynä lääkkein hoidetuille
potilaille, joilla on
akuutti sydäninfarkti, johon liittyy ST-segmentin nousu ja joille
soveltuu trombolyyttinen
hoito.
_ _
_Aterotromboottisten ja tromboembolisten tapahtumien estäminen
eteisvärinässä _
Klopidogreeli on tarkoitettu yhdistelmänä ASA:n kanssa
aterotromboottisten ja tromboembolisten
tapahtumien estämiseen mukaan lukien aivohalvauksen estämiseen
niille aikuisille
eteisvärinäpotilaille, joilla on vähintään yksi
vaskulaaritapahtumien riskitekijä, jotka eivät voi käyttää
K-vitamiiniantagonistiterapiaa (VKA), ja joiden verenvuotoriski on
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 03-02-2015
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 03-02-2015
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 03-02-2015
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 03-02-2015
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 03-02-2015
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 03-02-2015
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 03-02-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 03-02-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 03-02-2015

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia