Albetol 10 mg/ml injektioneste, liuos

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
11-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
11-01-2022

Aktiivinen ainesosa:

Labetalol hydrochloride

Saatavilla:

ORIFARM HEALTHCARE A/S

ATC-koodi:

C07AG01

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

Labetalol hydrochloride

Annos:

10 mg/ml

Lääkemuoto:

injektioneste, liuos

Kpl paketissa:

Kaupan: 5 x 5 ml (VNR-numero: 015925)

Prescription tyyppi:

Resepti: 5 x 5 ml

Terapeuttinen alue:

labetaloli

Tuoteyhteenveto:

Soveltuvuus iäkkäille Labetaloli hydrochloridum Sopii iäkkäille. Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.

Valtuutuksen tilan:

Myyntilupa myönnetty

Valtuutus päivämäärä:

1983-06-22

Pakkausseloste

                PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
ALBETOL
® 10 MG/ML INJEKTIONESTE, LIUOS
labetalolihydrokloridi
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN ALOITAT TÄMÄN
LÄÄKKEEN KÄYTTÄMISEN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ
SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin,
apteekkihenkilökunnan
tai sairaanhoitajan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille,
vaikka heillä olisikin
samanlaiset oireet kuin sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille,
apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä
koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole
mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta
4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Albetol on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Albetol-valmistetta
3.
Miten Albetol-valmistetta käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Albetol-valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ ALBETOL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Yksi millilitra Albetol-injektionestettä sisältää 10 mg
labetalolihydrokloridia.
Valmistetta käytetään voimakkaan verenpaineen nousun
(hypertensiivisen kriisin) hoitoon sekä verenpaineen
alentamiseen nukutuksen aikana.
Labetalolihydrokloridia,
jota Albetol-injektioneste sisältää, voidaan joskus käyttää
myös muiden kuin tässä
pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa
lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta
terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä
saamiasi ohjeita.
2.
MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN KÄYTÄT ALBETOL-VALMISTETTA
ÄLÄ KÄYTÄ ALBETOL-INJEKTIONESTETTÄ
-
jos olet allerginen labetalolille tai tämän lääkkeen jollekin
muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
-
jos sinulla on
-
astma tai jokin muu keuhkoputkia ahtauttava sairaus
-
vaikea sydämen v
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
VALMISTEYHTEENVETO
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Albetol
®
10 mg/ml injektioneste, liuos
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
1 ml injektionestettä sisältää 10 mg labetalolihydrokloridia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Injektioneste, liuos
Kirkas, väritön tai hieman kellertävä liuos
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Hypertensiiviset kriisit. Hypotension induktio anestesian aikana.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
_Hypertensiiviset kriisit _
Labetalolia suositellaan annettavaksi ensisijaisesti infuusiona.
Infuusio: Infuusiona labetalolia voidaan antaa konsentraationa 1
mg/ml. Infuusioliuos valmistetaan
laimentamalla Albetol-injektioneste fysiologisella keittosuola- tai
glukoosiliuoksella
(Natr. chlorid.
physiol., Na 0,9 tai Glucos. physiol., G5). Liuosta infusoidaan 1–2
ml/min, kunnes saavutetaan riittävä
vaste. Tehokas annos on tavallisesti 50–200 mg. Potilaan
verenpainetta ja hengitystä pitää seurata
annon aikana.
Injektio: Labetaloli-injektio pitäisi antaa laskimoon vain
sairaalaoloissa sen aiheuttaman verenpaineen
voimakkaan laskun vuoksi. 20 mg:n annos vähintään kahden minuutin
kestoisena laskimoinjektiona
voidaan uusia kymmenen minuutin välein, kunnes saavutetaan riittävä
vaste.
Kun labetalolia annetaan infuusiona tai injektioina 300 mg:n
kumulatiivista labetalolin
vuorokausiannosta ei saa ylittää.
_Hypotension induktio anestesian aikana _
Labetalolia pitäisi antaa injektiona käyttäen 30 mg:n
aloitusannosta. Tarvittaessa labetalolia voidaan
antaa lisää 5–10 mg:n annoksina, kunnes riittävä vaste on
saavutettu. Halotaanianestesian yhteydessä
labetalolin alkuannos on 20 mg.
Labetalolin annosta pitää pienentää vaikean munuaisten
vajaatoiminnan ja maksan vajaatoiminnan
yhteydessä sekä vanhuksia hoidettaessa. Raskaudenaikaista kohonnutta
verenpainetta hoidettaessa on
otettava huomioon, että toksemiaan voi liittyä maksan ja munuaisten
vajaatoimintaa, joiden vuoksi
korkea verenpaine saattaa olla hallittavissa jo tavallista
pienemmillä annoks
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia