Zinplava

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

30-09-2020

Aktiv bestanddel:
bezlotoxumab
Tilgængelig fra:
Merck Sharp & Dohme B.V.
ATC-kode:
J06BB21
INN (International Name):
bezlotoxumab
Terapeutisk gruppe:
Immune sera og immunoglobuliner,
Terapeutisk område:
Enterocolitis, Pseudomembranøs
Terapeutiske indikationer:
Zinplava er indiceret til forebyggelse af tilbagefald af Clostridium difficile infektion (CDI) hos voksne med høj risiko for gentagelse af CDI.
Produkt oversigt:
Revision: 5
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004136
Autorisation dato:
2017-01-18
EMEA kode:
EMEA/H/C/004136

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

30-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

23-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

30-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

23-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

30-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

23-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

30-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

23-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

30-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

23-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

30-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

23-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

30-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

23-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

30-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

23-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

30-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

23-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

30-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

23-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

30-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

23-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

30-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

23-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

30-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

23-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

30-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

23-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

30-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

23-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

30-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

23-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

30-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

23-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

30-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

23-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

30-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

23-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

30-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

23-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

30-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

23-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

30-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

30-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

30-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

30-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

23-03-2017

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Zinplava 25 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

bezlotoxumab

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du bliver behandlet med dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne

indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får Zinplava

Sådan får du Zinplava

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Zinplava indeholder det aktive stof bezlotoxumab.

Zinplava er et lægemiddel, der gives samtidigt med et antibiotikum (bakteriedræbende middel), for at

forhindre, at en infektion med bakterien Clostridium difficile kommer igen. Det bruges hos patienter

på 18 år og derover, som har en høj risiko for, at Clostridium difficile-infektionen (CDI) kommer igen.

Sådan virker Zinplava

Når personer får CDI, får de sædvanligvis et antibiotikum for at slippe af med infektionen, men

CDI kan ofte komme igen inden for uger eller måneder.

Bakterien, som forårsager CDI, producerer et særligt giftstof, et toksin, som kan irritere og

beskadige tyktarmen samt give mavesmerter og voldsom diarré. Zinplava virker ved at blive

bundet til toksinet og blokere det, og Zinplava forhindrer derved, at symptomerne på CDI

kommer igen.

2.

Det skal du vide, før du får Zinplava

Tal med lægen, før du får Zinplava.

Du må ikke få Zinplava

hvis du er allergisk over for bezlotoxumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zinplava

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Zinplava kan ikke anvendes til at behandle CDI. Zinplava har ingen virkning på den CDI, du har nu.

Zinplava gives samtidig med, at du tager antibiotisk behandling mod CDI.

Børn og unge

Zinplava må ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Zinplava

Fortæl lægen, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage

anden medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller prøver på at blive gravid, skal du fortælle det til lægen.

Det vides ikke, om Zinplava vil skade dit ufødte barn, hvis du får det, mens du er gravid.

Hvis du ammer eller planlægger at amme, skal du først spørge lægen til råds.

Det vides ikke, om Zinplava udskilles i din mælk, og dit barn dermed får det.

Du og lægen skal sammen afgøre, om du skal have Zinplava.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zinplava påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Zinplava indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 182,8 mg natrium (hovedkomponenten i madlavnings-/bordsalt) pr.

hætteglas. Dette svarer til 9,1% af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en

voksen.

3.

Sådan får du Zinplava

Du vil få Zinplava som en infusion i en vene (et drop).

Du vil kun få en dosis af Zinplava, og det vil tage omkring 1 time. Din dosis bliver beregnet ud

fra din kropsvægt.

Du skal fortsætte med at tage dit antibiotikum mod CDI som foreskrevet af lægen.

Hvis du glemmer en aftale om at få Zinplava

Kontakt straks lægen eller sygeplejersken for at få en ny aftale.

Det er meget vigtigt, at du ikke springer infusionen med dette lægemiddel over.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger er rapporteret i kliniske studier:

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

diarré

svimmelhed

kvalme

feber

hovedpine

højt blodtryk

åndenød

træthed

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får en eller flere af ovennævnte bivirkninger.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og etiketten på hætteglasset efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at

beskytte mod lys.

Den fortyndede Zinplava-infusionsvæske kan enten opbevares ved stuetemperatur i op til 16 timer

eller i køleskab ved 2 °C-8 °C i op til 24 timer. Hvis den fortyndede infusionsvæske har været

opbevaret i køleskab, skal i.v.-infusionsposen have tid til at opnå stuetemperatur før brug.

Eventuelle rester af koncentrat eller infusionsvæske må ikke genbruges. Ikke anvendt lægemiddel samt

affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zinplava indeholder:

Aktivt stof: bezlotoxumab. Hver ml koncentrat indeholder 25 mg bezlotoxumab.

Øvrige indholdsstoffer: citronsyremonohydrat (E330), diethylentriaminpentaeddikesyre,

polysorbat 80 (E433), natriumchlorid, natriumcitratdihydrat (E331), vand til injektionsvæsker

og natriumhydroxid (E524) (til justering af pH).

Udseende og pakningsstørrelser

Koncentratet til infusionsvæske, opløsning, er en klar til moderat opaliserende, farveløs til svagt gul

væske.

Det fås i pakninger med et hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

Fremstiller

SP Labo NV

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. + 370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: + 371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret {måned ÅÅÅÅ}.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Fremstilling af infusionsvæske

Fremstil den fortyndede infusionsvæske umiddelbart efter, at hætteglasset/hætteglassene er taget

ud af køleskab. Hætteglasset/hætteglassene kan også opbevares ved stuetemperatur beskyttet

mod lys i op til 24 timer før fremstilling af den fortyndede infusionsvæske.

Kontroller hætteglassets/hætteglassenes indhold for misfarvning og partikler før fortynding.

ZINPLAVA er en klar til moderat opaliserende, farveløs til svagt gul væske. Brug ikke

hætteglasset, hvis koncentratet er misfarvet eller indeholder synlige partikler.

Hætteglasset må ikke rystes.

Udtag det nødvendige volumen fra hætteglasset/hætteglassene på basis af patientens vægt (i kg),

og overfør koncentratet til en i.v.-infusionspose, der indeholder enten

0,9 % natriumchloridinjektionsvæske eller 5 % glucoseinjektionsvæske, for at fremstille den

færdige infusionsvæske med en endelig koncentration på 1-10 mg/ml. Bland den færdige

infusionsvæske ved forsigtigt at vende infusionsposen op og ned.

Bortskaf hætteglasset/hætteglassene og eventuelle rester af koncentrat.

Hvis den fortyndede infusionsvæske har været opbevaret i køleskab, skal i.v.-infusionsposen

have tid til at opnå stuetemperatur før brug.

Den fortyndede infusionsvæske må ikke nedfryses.

Administration

Administrer den fortyndede infusionsvæske intravenøst over 60 minutter med et infusionssæt

med et in-line eller add-on sterilt, ikke-pyrogent, minimalt proteinbindende filter (porestørrelse

0,2-5 µm). ZINPLAVA må ikke administreres som intravenøs push- eller bolus-injektion.

Den fortyndede infusionsvæske kan infunderes via et centralt venekateter eller et perifert

kateter.

ZINPLAVA må ikke administreres samtidigt med andre lægemidler i samme infusionsslange.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

ZINPLAVA 25 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml koncentrat indeholder 25 mg bezlotoxumab.

Et 40 ml hætteglas indeholder 1.000 mg bezlotoxumab.

Bezlotoxumab er et humant monoklonalt antistof, der fremstilles ved rekombinant dna-teknologi i

ovarieceller fra kinesiske hamstre. Det binder til C. difficile-toksin B.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver ml koncentrat indeholder 0,2 mmol natrium, svarende til 4,57 mg natrium.

Dette svarer til 182,8 mg natrium pr. hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Klar til moderat opaliserende, farveløs til svagt gul væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

ZINPLAVA er indiceret til forebyggelse af recidiv af Clostridium difficile-infektion (CDI) hos voksne

med høj risiko for recidiv af CDI (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.1).

4.2

Dosering og administration

Dosering

ZINPLAVA skal administreres samtidigt med et antibakterielt behandlingsforløb mod CDI (se pkt. 4.4

og 5.1).

ZINPLAVA skal administreres som en enkelt intravenøs infusion på 10 mg/kg (se nedenfor og

pkt. 6.6).

Erfaringen med ZINPLAVA hos patienter er begrænset til en enkelt CDI-episode og

engangsadministration (se pkt. 4.4).

Særlige populationer

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter ≥ 65 år (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

ZINPLAVAs sikkerhed og virkning hos patienter under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Administration

Administrer den fortyndede infusionsvæske intravenøst over 60 minutter med et infusionssæt

med et in-line eller add-on sterilt, ikke-pyrogent, minimalt proteinbindende filter (porestørrelse

0,2-5 µm). ZINPLAVA må ikke administreres som intravenøs push- eller bolus-injektion.

Den fortyndede infusionsvæske kan infunderes via et centralt venekateter eller et perifert

kateter.

ZINPLAVA må ikke administreres samtidigt med andre lægemidler i samme infusionsslange.

For instruktioner om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

ZINPLAVA er ikke en behandling mod CDI og har ingen virkning på den aktuelle CDI-episode.

ZINPLAVA skal administreres samtidigt med et antibakterielt behandlingsforløb mod CDI. Der

foreligger ingen data vedrørende ZINPLAVAs virkning, hvis det gives efter de første 10 til 14 dages

antibakterielle behandling mod CDI.

ZINPLAVA må ikke administreres som intravenøs push- eller bolus-injektion.

Der er ingen erfaring med gentagen administration af ZINPLAVA til patienter med CDI. I kliniske

studier fik patienter med CDI kun administreret en enkelt dosis ZINPLAVA (se pkt. 5.1).

Natrium

Dette lægemiddel indeholder 182,8 mg natrium pr. hætteglas, svarende til 9,1% af den WHO

anbefalede maksimale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført formelle interaktionsstudier med andre lægemidler. Terapeutiske monoklonale

antistoffer har typisk ikke et signifikant lægemiddelinteraktionspotentiale, da de ikke har direkte

indvirkning på CYP-enzymer og ikke er substrater for hepatiske eller renale transportører.

Bezlotoxumab-medierede lægemiddelinteraktioner er ikke sandsynlige, da target for bezlotoxumab er

et eksogent toksin.

Oral standardbehandling (SoC) med antibakterielle midler mod CDI blev givet sammen med

ZINPLAVA.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er begrænsede data fra anvendelse af bezlotoxumab til gravide kvinder. Dyreforsøg indikerer ikke

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). ZINPLAVA bør ikke anvendes under graviditet, medmindre

kvindens kliniske tilstand kræver behandling med bezlotoxumab.

Amning

Det er ukendt, om bezlotoxumab udskilles i human mælk. Da monoklonale antistoffer kan udskilles i

human mælk, skal det besluttes, om amning eller behandling med ZINPLAVA skal ophøre, idet der

tages hensyn til vigtigheden af ZINPLAVA-behandling for moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen kliniske data om bezlotoxumabs mulige indvirkning på fertilitet. Der er ikke

udført fertilitetsstudier hos dyr. Bezlotoxumab bindes ikke til reproduktionsvæv i studier af

krydsreaktivitet i væv, og der blev ikke fundet nogen betydningsfuld indvirkning på

forplantningssorganerne hos han- og hunmus i toksicitetsstudier med gentagne doser (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Bezlotoxumab påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

ZINPLAVAs sikkerhedsprofil blev vurderet i to kliniske fase 3-studier. De hyppigste bivirkninger

efter behandling med ZINPLAVA (rapporteret hos ≥ 4 % af patienterne inden for de første 4 uger efter

infusion) var kvalme, diarré, pyreksi og hovedpine. Disse bivirkninger blev rapporteret med samme

hyppighed hos patienter i placebogruppen og i ZINPLAVA-gruppen.

Bivirkningstabel

I tabel 1 vises de bivirkninger, der er rapporteret inden for 4 uger efter infusion hos

ZINPLAVA-behandlede patienter. Bivirkningerne er anført efter systemorganklasse og hyppighed,

som er defineret på følgende måde: Meget almindelig (≥ 1/10), Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), Ikke

almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), Meget sjælden (< 1/10.000),

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver frekvensgruppe er

bivirkningerne opstillet efter, hvor hyppige de er. De hyppigste bivirkninger er anført først.

Tabel 1: Bivirkninger ved ZINPLAVA

MedDRA-systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning(er)

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Kvalme, diarré

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Pyreksi

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Almindelig

Infusionsreaktioner

† Se Beskrivelse af udvalgte bivirkninger nedenfor.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Alvorlige bivirkninger

I kliniske studier blev der rapporteret alvorlige bivirkninger inden for 12 uger efter infusion hos 29 %

af patienterne i ZINPLAVA-gruppen og hos 33 % i placebogruppen.

Infusionsreaktioner

Samlet set oplevede 10 % af forsøgspersonerne i ZINPLAVA-gruppen en eller flere

infusionsreaktioner på infusionsdagen eller dagen efter infusion sammenlignet med 8 % i

placebogruppen. De infusionsreaktioner, der blev rapporteret hos ≥ 0,5 % patienterne i ZINPLAVA-

gruppen og hyppigere end med placebo, var kvalme (3 %), træthed (1 %), pyreksi (1 %),

svimmelhed (1 %), hovedpine (2 %), dyspnø (1 %) og hypertension (1 %). Størstedelen af de

patienter, der oplevede en infusionsreaktion, rapporterede, at reaktionen havde en maksimal intensitet,

der var let (78 %) eller moderat (20 %), og størstedelen af infusionsreaktionerne gik over inden for

24 timer efter indtræden.

Immunrelaterede bivirkninger

I et klinisk fase 1-studie fik raske forsøgspersoner to doser på 10 mg/kg bezlotoxumab med 12 ugers

mellemrum. Bivirkningerne efter den anden dosis var ikke markant forskellige fra de bivirkninger, der

blev set efter den første dosis, og stemmer overens med de bivirkninger, der blev set i de to fase 3-

studier (MODIFY I og MODIFY II; se pkt. 5.1), hvor alle patienter fik en enkelt dosis.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ingen klinisk erfaring med overdosering af ZINPLAVA. I kliniske studier fik raske

forsøgspersoner op til 20 mg/kg, hvilket generelt blev tålt godt. I tilfælde af overdosering skal

patienten monitoreres nøje for symptomer på bivirkninger og passende symptomatisk behandling

iværksættes.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Systemiske midler mod infektioner, specifikke immunglobuliner.

ATC-kode: J06BB21

Virkningsmekanisme

Bezlotoxumab er et humant monoklonalt antitoksin-antistof, der binder med høj affinitet til

C. difficile-toksin B og neutraliserer dets aktivitet. Bezlotoxumab forebygger recidiv af CDI ved at

give passiv immunitet over for toksin dannet som følge af udvækst af persisterende eller nyerhvervede

C. difficile-sporer.

Farmakodynamisk virkning

Mikrobiologi

Aktivitet in vitro og in vivo

Toksin B-epitopen, som bezlotoxumab bindes til, bevares, dog ikke i identisk form, på tværs af alle

kendte toksin-sekvenser.

Kliniske studier

ZINPLAVAs (bezlotoxumabs) virkning blev undersøgt i to randomiserede, dobbeltblinde,

placebokontrollerede fase 3-multicenterstudier (MODIFY I og MODIFY II), hvor 810 patienter blev

randomiseret til bezlotoxumab og 803 patienter til placebo. Antallet af patienter, som gennemførte

studierne og var inkluderet i det fulde analysesæt (FAS), var 781 i ZINPLAVA-gruppen versus 773 i

placebogruppen. Alle patienter fik samtidig antibakteriel standardbehandling mod CDI.

Randomiseringen blev stratificeret efter antibakterielt middel og indlæggelsesstatus (indlagt patient

versus ambulant patient) på tidspunktet for indtræden i studiet. Voksne patienter havde en bekræftet

diagnose på CDI, defineret som diarré (i løbet af højst 24 timer passage af 3 eller flere løse afføringer

defineret som type 5 til 7 på Bristolskalaen for afføringstyper) og en positiv test for toksindannende

C. difficile i en fæcesprøve, der var opsamlet inden for maksimalt 7 dage før indtræden i studiet.

Patienterne fik et 10 til 14 dages forløb med oral antibakteriel behandling mod CDI (metronidazol,

vancomycin eller fidaxomicin, valgt af investigator). Patienterne i behandling med oralt vancomycin

eller oralt fidaxomicin kunne også have fået intravenøst metronidazol.

En enkelt infusion af ZINPLAVA eller placebo blev administreret før den antibakterielle behandling

var fuldført, og patienterne blev fulgt i 12 uger efter infusionen. Infusionsdagen for ZINPLAVA eller

placebo lå fra før initiering af den antibakterielle behandling til op til dag 14 i behandlingen; medianen

var på dag 3.

Baseline-karakteristika for de 781 patienter, der fik ZINPLAVA, og de 773 patienter, der fik placebo,

var generelt sammenlignelige på tværs af behandlingsgrupperne. Medianalderen var 65 år, 85 % var

kaukasere, 57 % var kvinder, og 68 % var hospitalsindlagte. Et sammenligneligt antal patienter fik

oralt metronidazol (48 %) eller oralt vancomycin (48 %), og kun 4 % fik fidaxomicin som

antibakteriel behandling mod CDI.

CDI-recidivraten er vist i tabel 2.

Tabel 2: CDI-recidivrate inden for 12 uger efter infusion

(MODIFY I og MODIFY II, FAS

*

)

ZINPLAVA plus

SoC

Procent (n/N)

Placebo plus SoC

Procent (n/N)

Justeret forskel (95 % CI)

p-værdi

16,5 (129/781)

26,6 (206/773)

-10,0 (-14,0; -6,0)

< 0,0001

n = Antal patienter i analysepopulationen, der opfyldte endepunktskriterierne.

N = Antal patienter i analysepopulationen.

*

Fuldt analysesæt = En undergruppe af alle randomiserede patienter, hvor følgende ikke var medtaget: (i) fik ikke infusion

af studiemedicin, (ii) der forelå ikke en positiv fæcestest for toksindannende C. difficile, (iii) fik ikke protokoldefineret

standardbehandling inden for en tidsramme på 1 dag fra infusionen og (iv) manglende efterlevelse af GCP (good clinical

practice).

SoC = Antibakteriel standardbehandling (metronidazol eller vancomycin eller fidaxomicin).

Ensidet p-værdi baseret på Miettinen og Nurminen-metoden stratificeret efter protokol (MODIFY I og MODIFY II),

SoC-antibiotikum (metronidazol versus vancomycin versus fidaxomicin) og indlæggelsesstatus (indlagt patient versus

ambulant patient).

Tabel 3 viser resultaterne af en prospektivt planlagt kombineret analyse af CDI-recidivraterne hos

forudspecificerede subgrupper af patienter med høj risiko for recidiv af CDI i de to fase 3-studier.

Overordnet set var 51 % ≥ 65 år, 29 % var ≥ 75 år, og 39 % fik et eller flere systemiske antibakterielle

midler i opfølgningsperioden på 12 uger. Af det samlede antal patienter havde 28 % haft en eller flere

episoder med CDI inden for 6 måneder forud for den episode, der blev behandlet (18 % af patienterne

havde haft en, 7 % havde haft to, og få patienter havde haft 3 eller flere forudgående episoder). 21 %

af patienterne var immunkompromitterede, og 16 % havde klinisk svær CDI. Hos 976/1.554 (62 %) af

de patienter, der ved baseline havde en positiv fæcesprøve for C. difficile, blev der isoleret en

hypervirulent stamme (ribotype 027, 078 eller 244) hos 22 % (217 ud af 976 patienter), hvor

størstedelen (87 %, 189 ud af 217 stammer) var ribotype 027.

Disse patienter havde risikofaktorer, som primært, men ikke udelukkende, var forbundet med en

højere risiko for recidiv af CDI. Virkningsresultaterne pegede ikke i retning af, at patienter uden

kendte risikofaktorer for CDI havde fordel af ZINPLAVA.

Tabel 3: CDI-recidivrate efter risikofaktor-subgruppe

(MODIFY I og MODIFY II, FAS

*

)

Karakteristikum ved indtræden

i studie

ZINPLAVA

plus SoC

Procent (n/m)

Placebo plus

SoC

Procent (n/m)

Forskel (95 % CI)

Alder ≥ 65 år

15,4

(60/390)

31,4

(127/405)

-16,0 (-21,7; -10,2)

En eller flere episoder med CDI

inden for de forudgående

6 måneder

25,0

(54/216)

41,1

(90/219)

-16,1 (-24,7; -7,3)

Immunkompromitteret

14,6

(26/178)

27,5

(42/153)

-12,8 (-21,7; -4,1)

Svær CDI

10,7

(13/122)

22,4

(28/125)

-11,7 (-21,1; -2,5)

Inficeret med en hypervirulent

stamme

21,6

(22/102)

32,2

(37/115)

-10,6 (-22,1; 1,3)

Inficeret med ribotype 027

23,6

(21/89)

34,0

(34/100)

-10,4 (-23,0; 2,6)

n = Antal patienter i subgruppen, der opfyldte endepunktskriterierne.

m = Antal patienter i subgruppen.

*

Fuldt analysesæt = En undergruppe af alle randomiserede patienter, hvor følgende ikke var medtaget: (i) fik ikke infusion

af studiemedicin, (ii) der forelå ikke en positiv fæcestest for toksindannende C. difficile og (iii) fik ikke protokoldefineret

standardbehandling inden for en tidsramme på 1 dag fra infusionen.

SoC = Antibakteriel standardbehandling (metronidazol eller vancomycin eller fidaxomicin).

Baseret på Miettinen og Nurminen-metoden uden stratificering.

§

Baseret på medicinske tilstande eller anvendelse af lægemidler, der kan resultere i immunsuppression.

Zar-score ≥ 2.

#

Hypervirulent stamme omfattede følgende: ribotype 027, 078 eller 244.

I studierne var de kliniske helbredelsesrater for den foreliggende CDI-episode sammenlignelige

mellem behandlingsarmene.

Immunogenicitet

Immunogeniciteten af ZINPLAVA blev vurderet ved hjælp af en elektrokemiluminescensanalyse

(ECL) i MODIFY I og MODIFY II.

Efter behandling med ZINPLAVA i MODIFY I og MODIFY II blev ingen af de 710 evaluerbare

patienter testet positive for behandlingsrelaterede antistoffer mod bezlotoxumab. Selvom ZINPLAVA

er beregnet til at blive administreret som en enkelt dosis, blev immunogeniciteten af bezlotoxumab

vurderet hos 29 raske personer efter en ny administration på 10 mg/kg 12 uger efter den første dosis.

Der blev ikke påvist antistoffer mod bezlotoxumab efter den anden dosis.

Der er ingen data om gentagen administration af bezlotoxumab hos patienter med CDI.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med ZINPLAVA i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved forebyggelse af

recidiv af Clostridium difficile-infektion (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Bezlotoxumab administreres intravenøst, og biotilgængeligheden er derfor øjeblikkelig og

fuldstændig. Efter en enkelt intravenøs dosis på 10 mg/kg bezlotoxumab var gennemsnitligt AUC

(0-∞)

og C

henholdsvis 53.000 µgtime/ml og 185 µg/ml hos patienter med CDI. Eksponeringen for

bezlotoxumab hos raske forsøgspersoner steg nogenlunde dosisproportionalt i dosisintervallet

0,3-20 mg/kg.

Fordeling

Bezlotoxumab har begrænset ekstravaskulær fordeling. Det gennemsnitlige fordelingsvolumen for

bezlotoxumab var 7,33 l (variationskoefficient (CV): 16 %).

Biotransformation

Bezlotoxumab nedbrydes via proteinnedbrydningsprocesser; metabolisering bidrager ikke til

bezlotoxumabs clearance.

Elimination

Bezlotoxumab elimineres primært fra kroppen via proteinnedbrydning. Den gennemsnitlige clearance

for bezlotoxumab var 0,317 l/dag (CV: 41 %), og den terminale halveringstid (t

) var ca. 19 dage

(CV: 28 %).

Særlige populationer

Indvirkningen af forskellige kovariater på bezlotoxumabs farmakokinetik blev vurderet i en

farmakokinetisk populationsanalyse. Bezlotoxumabs clearance øgedes i takt med stigende

legemsvægt; der tages på passende vis højde for de resulterende forskelle i eksponering ved at

administrere en vægtbaseret dosis.

Følgende faktorer havde ingen klinisk relevant indvirkning på eksponeringen for bezlotoxumab, og det

er ikke nødvendigt at justere dosis: alder (18-100 år), køn, race, etnisk oprindelse, nedsat nyrefunktion,

nedsat leverfunktion og tilstedeværelse af komorbiditet.

Nedsat nyrefunktion

Indvirkningen af nedsat nyrefunktion på bezlotoxumabs farmakokinetik blev vurderet hos patienter

med let nedsat (eGFR 60 til < 90 ml/min/1,73 m

), moderat nedsat (eGFR 30 til < 60 ml/min/1,73 m

eller svært nedsat (eGFR 15 til < 30 ml/min/1,73 m

) nyrefunktion eller med terminal nyresygdom

(ESRD) (eGFR < 15 ml/min/1,73 m

) i forhold til patienter med normal (eGFR ≥ 90 ml/min/1,73 m

nyrefunktion. Der blev ikke fundet klinisk relevante forskelle i eksponeringen for bezlotoxumab

mellem patienter med nedsat nyrefunktion og patienter med normal nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Indvirkningen af nedsat leverfunktion på bezlotoxumabs farmakokinetik blev vurderet hos patienter

med nedsat leverfunktion (defineret som havende to eller flere af følgende: [1] albumin ≤ 3,1 g/dl, [2]

ALAT ≥ 2 x ULN, [3] total-bilirubin ≥ 1,3 x ULN eller [4] let, moderat eller svær leversygdom i

henhold til Charlson Comorbidity Index) i forhold til patienter med normal leverfunktion. Der blev

ikke fundet klinisk relevante forskelle i eksponeringen for bezlotoxumab mellem patienter med nedsat

leverfunktion og patienter med normal leverfunktion.

Ældre

Indvirkningen af alder på bezlotoxumabs farmakokinetik blev undersøgt hos patienter i alderen

18-100 år. Der blev ikke fundet klinisk relevante forskelle i eksponeringen for bezlotoxumab mellem

patienter ≥ 65 år og patienter < 65 år.

5.3

Non-kliniske sikkerhedsdata

Non-kliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

toksicitet efter gentagne doser. Det genotoksiske og karcinogene potentiale er ikke blevet undersøgt.

Der er ikke udført studier af reproduktions- eller udviklingstoksicitet med bezlotoxumab hos dyr. Der

var ingen nævneværdig indvirkning på forplantningsorganerne hos han- og hunmus i toksicitetsstudier

efter gentagne doser, og der blev ikke observeret binding af bezlotoxumab til reproduktionsvæv i

studier af krydsreaktivitet i væv.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Citronsyremonohydrat (E330)

Diethylentriaminpentaeddikesyre

Polysorbat 80 (E433)

Natriumchlorid

Natriumcitratdihydrat (E331)

Vand til injektionsvæsker

Natriumhydroxid (E524) (til justering af pH).

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet hætteglas: 3 år.

Infusionsvæske: Kemisk og fysisk i-brug-stabilitet er dokumenteret i 24 timer ved 2 °C-8 °C og i

16 timer ved stuetemperatur (ved eller under 25 °C). Disse tidsgrænser omfatter også opbevaring af

infusionsvæsken i i.v.-infusionsposen under hele infusionen. Ud fra en mikrobiologisk synsvinkel skal

præparatet bruges med det samme. Hvis infusionsvæsken ikke anvendes straks, er i-brug-

opbevaringstider og -forhold forud for anvendelse brugerens ansvar og må ikke overstige 24 timer ved

2 °C-8 °C eller 16 timer ved stuetemperatur (ved eller under 25 °C).

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at

beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

40 ml koncentrat i et type I-hætteglas med chlorbutylprop og forseglet med et flip-off-låg.

Hver karton indeholder et hætteglas.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Fremstilling af infusionsvæske

Fremstil den fortyndede infusionsvæske umiddelbart efter, at hætteglasset/hætteglassene er taget

ud af køleskab. Hætteglasset/hætteglassene kan også opbevares ved stuetemperatur beskyttet

mod lys i op til 24 timer før fremstilling af den fortyndede infusionsvæske.

Kontroller hætteglassets/hætteglassenes indhold for misfarvning og partikler før fortynding.

ZINPLAVA er en klar til moderat opaliserende, farveløs til svagt gul væske. Brug ikke

hætteglasset, hvis koncentratet er misfarvet eller indeholder synlige partikler.

Hætteglasset må ikke rystes.

Udtag det nødvendige volumen fra hætteglasset/hætteglassene på basis af patientens vægt (i kg),

og overfør koncentratet til en i.v.-infusionspose, der indeholder enten

0,9 % natriumchloridinjektionsvæske eller 5 % glucoseinjektionsvæske, for at fremstille den

færdige infusionsvæske med en endelig koncentration på 1-10 mg/ml. Bland den færdige

infusionsvæske ved forsigtigt at vende infusionsposen op og ned.

Bortskaf hætteglasset/hætteglassene og eventuelle rester af koncentrat.

Hvis den fortyndede infusionsvæske har været opbevaret i køleskab, skal i.v.-infusionsposen

have tid til at opnå stuetemperatur før brug.

Den fortyndede infusionsvæske må ikke nedfryses.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/16/1156/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 18. januar 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/201038/2017

EMEA/H/C/004136

EPAR – sammendrag for offentligheden

Zinplava

bezlotoxumab

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Zinplava. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Zinplava bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Zinplava, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Zinplava, og hvad anvendes det til?

Zinplava er et lægemiddel, der anvendes hos voksne med infektioner, der skyldes bakterien

Clostridium difficile, og som kan fremkalde svær diarré. Lægemidlet anvendes til at forebygge nye

tilfælde af diarré hos patienter, der tager antibiotika mod en Clostridium difficile-infektion, og som har

en høj risiko for, at infektionen vender tilbage.

Hvordan anvendes Zinplava?

Zinplava fås som et koncentrat, der fortyndes til en opløsning, som gives som infusion (drop) i en

vene. Zinplava gives som en enkelt infusion, der varer ca. en time. Den anbefalede dosis er 10 mg pr.

kilo legemsvægt.

Lægemidlet udleveres kun efter recept. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Zinplava?

C. difficile-bakterien producerer toksiner, der skader slimhinden i tarmen og forårsager diarré, som kan

være svær. Efter den første infektion kan der være sovende former af bakterien (sporer) tilbage i

kroppen, og de kan producere yderligere toksiner, der får symptomerne til at vende tilbage.

Zinplava

EMA/201038/2017

Side 2/2

Bezlotoxumab er et monoklonalt antistof (en type protein), der er opbygget til at binde til disse

toksiner og dermed blokere deres aktivitet, hvilket forhindrer yderligere skade og diarré.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Zinplava?

Det er i to hovedundersøgelser med i alt 2 655 patienter påvist, at Zinplava, når det gives under

antibiotisk behandling, er mere effektivt end placebo (en virkningsløs behandling) til at forebygge nye

tilfælde af diarré forårsaget af C. difficile-infektion. Et nyt tilfælde af diarré blev defineret som 3 eller

flere tilfælde af løs afføring i løbet af højst 24 timer.

I den første undersøgelse oplevede 17 % af de patienter, der fik Zinplava (67 ud af 386), et nyt

tilfælde af diarré inden for 12 uger efter behandlingen sammenholdt med 28 % af dem, der fik placebo

(109 ud af 395). I den anden undersøgelse var tallene 16 % (62 ud af 395) for Zinplava-gruppen og

26 % (97 ud af 378) for placebogruppen. Virkningen sås hovedsageligt hos patienter med en høj risiko

for tilbagevenden af C. difficile-infektion (f.eks. ældre patienter eller patienter med et svækket

immunforsvar).

Hvilke risici er der forbundet med Zinplava?

De hyppigste bivirkninger ved Zinplava (som optræder hos flere end 4 ud af 100 patienter) er kvalme,

diarré, feber og hovedpine. Lignende bivirkninger er set hos patienter, der har fået placebo.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Zinplava fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Zinplava godkendt?

Det er påvist, at Zinplava er effektivt til at forhindre tilbagevenden af C. difficile-infektion, navnlig hos

patienter med høj risiko for tilbagevenden af infektionen (tilbagevenden ses hos ca. 15-35 % af

patienterne og er særligt vanskeligt at behandle). Zinplava er generelt veltolereret med bivirkninger

svarende til dem, der er set hos patienter, der har fået placebo.

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede derfor, at fordelene ved

Zinplava opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Zinplava?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Zinplava.

Andre oplysninger om Zinplava

Den fuldstændige EPAR for Zinplava findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Zinplava, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information