Zarzio

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

08-10-2019

Aktiv bestanddel:
filgrastim
Tilgængelig fra:
Sandoz GmbH
ATC-kode:
L03AA02
INN (International Name):
filgrastim
Terapeutisk gruppe:
Immunostimulants,
Terapeutisk område:
Neutropeni, Hæmatopoietisk Stamcelle Transplantation, Kræft
Terapeutiske indikationer:
Reduktion i varigheden af neutropeni og forekomsten af febril neutropeni hos patienter behandlet med etablerede cytotoksisk kemoterapi for malignitet (med undtagelse af kronisk myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom) og reduktion i varigheden af neutropeni hos patienter, der gennemgår myeloablative terapi efterfulgt af knogle-marrow transplantation, der anses for at være en øget risiko for langvarig svær neutropeni. Sikkerheden og effekten af ​​filgrastim er ens hos voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi. Mobilisering af perifere blod progenitorceller (PBPC). I børn og voksne med svær medfødt, cyklisk, eller idiopatisk neutropeni med en absolut neutrophil count (ANC) ≤0. 5 x 109/l, og en historie af alvorlige eller tilbagevendende infektioner, langsigtet forvaltning af filgrastim er angivet til at øge neutrofile tæller, og for at mindske hyppigheden og varigheden af infektionen-relaterede begivenheder. Behandling af vedvarende neutropeni (ANC ≤ 1. 0 x 109/l) hos patienter med fremskreden HIV-infe
Produkt oversigt:
Revision: 17
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000917
Autorisation dato:
2009-02-06
EMEA kode:
EMEA/H/C/000917

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

08-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

17-02-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

08-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

17-02-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

08-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

17-02-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

08-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

17-02-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

08-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

17-02-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

08-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

17-02-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

08-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

17-02-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

08-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

17-02-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

08-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

17-02-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

08-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

17-02-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

08-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

17-02-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

08-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

17-02-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

08-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

17-02-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

08-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

17-02-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

08-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

17-02-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

08-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

17-02-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

08-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

17-02-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

08-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

17-02-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

08-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

17-02-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

08-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

17-02-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

08-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

17-02-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

08-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

08-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

17-02-2009

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zarzio 30 mill. E/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Zarzio 48 mill. E/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

filgrastim

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Zarzio til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Zarzio

Sådan skal du bruge Zarzio

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Zarzio er en vækstfaktor for hvide blodlegemer (granulocytkoloni-stimulerende faktor) og tilhører en

gruppe proteiner ved navn cytokiner. Vækstfaktorer er proteiner, der dannes naturligt i kroppen, men

de kan også fremstilles ved hjælp af bioteknologi, så de kan bruges som et lægemiddel. Zarzio virker

ved at anspore knoglemarven, så den producerer flere hvide blodlegemer.

Et fald i antallet af hvide blodlegemer (neutropeni) kan opstå af flere årsager, og det gør din krop

mindre i stand til at bekæmpe infektioner. Zarzio stimulerer knoglemarven, så der hurtigt dannes nye

hvide blodlegemer.

Zarzio kan anvendes:

til at øge antallet af hvide blodlegemer efter behandling med kemoterapi for at hjælpe med at

forebygge infektioner,

til at øge antallet af hvide blodlegemer efter en knoglemarvstransplantation for at hjælpe med at

forebygge infektioner,

før højdosis-kemoterapi for at få knoglemarven til at danne flere stamceller, som kan indsamles

og gives tilbage til dig efter din behandling. Disse kan tages fra dig eller fra en donor.

Stamcellerne vil så nå tilbage til knoglemarven og danne blodlegemer,

til at øge antallet af hvide blodlegemer, hvis du lider af svær, kronisk neutropeni, for at hjælpe

med at forebygge infektioner,

hos patienter med fremskreden hiv-infektion, hvor det vil hjælpe med at reducere risikoen for

infektioner.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Zarzio

Brug ikke Zarzio

hvis du er allergisk over for filgrastim eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zarzio (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Zarzio.

Fortæl det til din læge, før du påbegynder behandlingen,

hvis du:

har knogleskørhed (knoglesygdom),

har seglcelleanæmi, da Zarzio kan forårsage seglcellekrise.

Du skal straks fortælle det til din læge, hvis du i løbet af behandlingen med Zarzio

får smerter i den øverste venstre side af maven (abdomen), smerter under de venstre ribben eller

smerter i venstre skulder [det kan være symptomer på en forstørret milt (splenomegali) eller en

mulig sprængt milt].

bemærker usædvanlige blødninger eller blå mærker [det kan være symptomer på et nedsat antal

blodplader (trombocytopeni) og nedsat koagulationsevne (blodet har sværere ved at størkne)].

får pludselige tegn på allergi som f.eks. udslæt, kløe eller nældefeber på huden, hævelse i

ansigtet, læberne, tungen eller andre steder på kroppen, åndenød, hvæsende eller besværet

vejrtrækning, da dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion (overfølsomhed).

får hævelser i ansigt, eller dine ankler hæver, får blod i urinen eller brunfarvet urin, eller du

bemærker, at du ikke lader vandet så hyppigt som normalt (glomerulonefritis).

Der er indberettet sjældne tilfælde af betændelse i aorta (den store pulsåre, der transporterer blod fra

hjertet ud i kroppen) hos kræftpatienter og raske donorer. Symptomerne kan omfatte feber,

mavesmerter, utilpashed, rygsmerter og øgede betændelsesmarkører. Fortæl det til lægen, hvis du

oplever disse symptomer.

Tab af respons på filgrastim

Hvis du oplever tab af respons eller ikke kan opretholde respons på behandlingen med filgrastim, vil

din læge undersøge årsagerne til dette, herunder om du har udviklet antistoffer, som neutraliserer

filgrastims aktivitet.

Din læge kan ønske at overvåge dig nøje, se punkt 4 i indlægssedlen.

Hvis du er en patient med svær kronisk neutropeni, kan du have risiko for at udvikle blodkræft

(leukæmi, myelodysplastisk syndrom [MDS]). Du bør tale med lægen om dine risici for at udvikle

former for blodkræft og om hvilke prøver der skal tages. Hvis du udvikler, eller det er sandsynligt, at

du vil udvikle leukæmi, bør du ikke anvende Zarzio, medmindre din læge har anvist det.

Hvis du er en stamcelledonor, skal du være mellem 16 og 60 år.

Vær ekstra forsigtig med andre lægemidler, der stimulerer hvide blodlegemer.

Zarzio tilhører en gruppe lægemidler, der stimulerer produktionen af hvide blodlegemer. Lægen eller

sundhedspersonalet skal altid notere præcist det lægemiddel, du får.

Brug af anden medicin sammen med Zarzio

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Graviditet og amning

Zarzio er ikke blevet testet hos gravide eller ammende kvinder.

Zarzio bør ikke anvendes under graviditeten.

Det er vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du:

er gravid eller ammer

har mistanke om, at du er gravid eller

planlægger at blive gravid.

Hvis du bliver gravid, mens du er i behandling med Zarzio, skal du fortælle det til din læge.

Medmindre din læge giver dig andre anvisninger, skal du holde op med at amme, hvis du bruger

Zarzio.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zarzio kan i mindre grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Dette lægemiddel

kan gøre dig svimmel. Det er tilrådeligt at vente og se, hvordan du har det, efter du tager Zarzio, og før

du fører motorkøretøj eller betjener maskiner.

Zarzio indeholder sorbitol

Zarzio indeholder sorbitol (E420).

Sorbitol er en kilde til fructose. Hvis du (eller dit barn) har arvelig fructoseintolerans (HFI), en sjælden

genetisk lidelse, må du (eller dit barn) ikke få dette lægemiddel. Patienter med HFI kan ikke nedbryde

fructose, hvilket kan medføre alvorlige bivirkninger.

Inden du får dette lægemiddel, skal du fortælle din læge, hvis du (eller dit barn) har HFI, eller hvis dit

barn ikke længere må få sød mad eller drikke, fordi de føler sig syge, kaster op eller får ubehagelige

bivirkninger som oppustethed, mavekramper eller diarré.

3.

Sådan skal du bruge Zarzio

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Hvordan gives Zarzio, og hvor meget skal jeg tage?

Zarzio gives normalt som en daglig indsprøjtning i vævet lige under huden (det kaldes en subkutan

indsprøjtning). Det kan også gives som en daglig langsom indsprøjtning i venen (som kaldes en

intravenøs infusion). Den normale dosis varierer afhængigt af din sygdom og din vægt. Din læge vil

fortælle dig, hvor meget Zarzio du skal tage.

Patienter, som får en knoglemarvstransplantation efter kemoterapi:

Du vil normalt få din første dosis Zarzio mindst 24 timer efter kemoterapi og mindst 24 timer efter, du

har gennemgået din knoglemarvstransplantation.

Du eller dine omsorgspersoner kan få instruktion i, hvordan man giver en subkutan indsprøjtning, så

du kan fortsætte behandlingen hjemme. Men du må ikke prøve at gøre dette, medmindre du først har

fået grundig instruktion af lægen eller sundhedspersonalet.

Hvor længe skal jeg tage Zarzio?

Du skal tage Zarzio indtil antallet af dine hvide blodlegemer er normalt. Der vil tages regelmæssige

blodprøver for at overvåge antallet af hvide blodlegemer i din krop. Din læge vil fortælle dig, hvor

længe du skal tage Zarzio.

Brug til børn

Zarzio anvendes til at behandle børn, som får kemoterapi, eller som har et meget lavt antal hvide

blodlegemer (neutropeni). Doseringen til børn, der får kemoterapi, er den samme som for voksne.

Hvis du har brugt for meget Zarzio

Du må ikke øge den dosis, lægen har ordineret. Hvis du mener, du har indsprøjtet for meget Zarzio,

skal du kontakte din læge så snart som muligt.

Hvis du har glemt at bruge Zarzio

Hvis du har glemt en indsprøjtning, eller hvis du har indsprøjtet for lidt, skal du kontakte din læge så

snart som muligt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det omgående til lægen

under behandlingen

:

hvis du oplever en allergisk reaktion, herunder svaghed, blodtryksfald, vejrtrækningsbesvær,

hævelser i ansigtet (anafylakse), hududslæt, kløende udslæt (urticaria), hævelse af ansigtet,

læber, mund, tunge eller hals (angioødem) og stakåndethed (dyspnø).

hvis du får hoste, feber og vejrtrækningsproblemer (dyspnø), da det kan være et tegn på

shocklunge (akut respiratorisk distress-syndrom, ARDS).

hvis du får smerter i den øverste venstre side af maven (abdomen), smerter under de venstre

ribben eller smerter i skulderen, da der kan være problemer med milten [forstørrelse af milten

(splenomegali) eller sprængt milt],

hvis du behandles for svær kronisk neutropeni, og du har blod i din urin (hæmaturi). Din læge

vil muligvis kontrollere din urin regelmæssigt, hvis du oplever denne bivirkning, eller hvis der

findes protein i din urin (proteinuri).

hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger:

hævelse eller opsvulmethed, der kan være forbundet med mindre hyppig vandladning,

åndedrætsbesvær, opsvulmet mave og mæthedsfølelse samt en generel følelse af træthed.

Disse symptomer opstår generelt hurtigt.

Det kan være symptomer på en tilstand, der kaldes for “kapillærlækage-syndrom”, som

medfører, at der siver blod fra de små blodkar ud i kroppen. Denne tilstand kræver øjeblikkelig

behandling.

hvis du har en kombination af nogle af følgende symptomer:

feber eller kulderystelser, fryser meget, forhøjet puls, forvirring eller desorientering,

stakåndethed, ekstreme smerter eller ekstremt ubehag, og klam eller svedende hud.

Det kan være symptomer på en lidelse, der kaldes "sepsis" (eller "blodforgiftning"), der er en

alvorlig infektion med en betændelsesreaktion i hele kroppen, som kan være livstruende og

kræver øjeblikkelig behandling.

hvis du får nyreskade (glomerulonefritis): Der er set nyreskade hos patienter, som fik filgrastim.

Ring straks til lægen, hvis du får hævelser i ansigt, eller dine ankler hæver, hvis du får blod i

urinen eller brunfarvet urin, eller hvis du bemærker, at du ikke lader vandet så hyppigt som

normalt.

En almindelig bivirkning ved anvendelsen af filgrastim er smerter i dine muskler eller knogler

(muskel- og ledsmerter), som kan afhjælpes ved at tage standard smertelindrende lægemidler

(analgetika). Hos patienter, der gennemgår en stamcelle- eller knoglemarvstransplantation, kan graft

versus host-sygdom (GvHD) forekomme – dette er donorcellernes reaktion mod den patient, der får

implantationen. Tegn og symptomer omfatter udslæt på håndfladerne eller fodsålerne samt sår i mund,

mave, lever, hud eller dine øjne, lunger, skede og led. En forhøjelse af de hvide blodlegemer

(leukocytose) og en reduktion af blodplader ses meget almindeligt hos normale stamcelledonorer,

hvilket sænker blodets evne til at størkne (trombocytopeni). Din læge vil kontrollere antallet af dine

blodplader.

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

nedsat antal blodplader, som nedsætter blodets evne til at størkne (trombocytopeni)

lavt antal røde blodlegemer (anæmi)

hovedpine

diarré

opkastning

kvalme

usædvanligt hårtab eller udtynding (alopeci)

træthed

ømhed og hævelse af slimhinden i fordøjelseskanalen, som går fra munden til anus (mucositis)

feber (pyreksi)

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

betændelse i lungen (bronchitis)

infektion i de øvre luftveje

urinvejsinfektion

nedsat appetit

søvnbesvær (insomni)

svimmelhed

nedsat fornemmelse af følsomhed, især i huden (hypæstesi)

en prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i hænder eller fødder (paræstesi)

lavt blodtryk (hypotension)

højt blodtryk (hypertension)

hoste

ophostning af blod (hæmoptyse)

smerter i mund og svælg (orofaryngeale smerter)

næseblod (epistaxsis)

forstoppelse

smerter i munden

leverforstørrelse (hepatomegali)

udslæt

hudrødmen (erytem)

muskelspasmer

smerter ved vandladning (dysuri)

brystsmerter

smerter

generaliseret svaghed (asteni)

generelt ubehag

hævede hænder og fødder (perifert ødem)

forhøjet niveau af visse enzymer i blodet

ændringer i blodkemi

reaktion på transfusionen

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

forhøjet antal hvide blodlegemer (leukocytose)

allergisk reaktion (overfølsomhed)

afstødning af transplanteret knoglemarv (graft versus host-sygdom)

høje niveauer af urinsyre i blodet, som kan forårsage podagra (hyperurikæmi) (forhøjet urinsyre

i blodet)

leverskade, som skyldes, at de små vener i leveren blokeres (venookklusiv sygdom)

lungerne fungerer ikke som de skal og forårsager åndenød (respirationssvigt)

hævelse og/eller væske i lungerne (lungeødem)

betændelse i lungerne (interstitiel lungesygdom)

unormale røntgenbilleder af lungerne (lungeinfiltration)

blødning i lungerne

manglende optagelse af ilt i lungerne (hypoxi)

ujævnt hududslæt (makulopapuløst udslæt)

sygdom, som får knoglerne til at blive mindre tætte, hvilket gør knoglerne svagere og skørere og

øger risikoen for knoglebrud (osteoporose)

reaktion på injektionsstedet

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

)

svære smerter i knoglerne, brystet, tarmen eller leddene (seglcelleanæmi med krise)

pludselig livstruende allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

smerter og hævelse i led, der ligner podagra (pseudopodagra)

en ændring i hvordan din krop regulerer væsker i din krop, hvilket kan føre til hævelse

betændelse af blodkarrene i huden (kutan vaskulitis)

blommefarvede, hævede, smertefulde sår på lemmerne og nogle gange i ansigtet og på halsen

med feber (Sweets syndrom)

forværring af leddegigt

usædvanlig ændring af urin

nedsat knogletæthed.

betændelse i aorta (den store pulsåre, der transporterer blod fra hjertet ud i kroppen), se pkt. 2.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og injektionssprøjtens etiket efter

Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Utilsigtet frysning vil ikke ødelægge Zarzio.

Injektionssprøjten kan tages ud af køleskabet og opbevares ved stuetemperatur for en enkelt periode på

højst 72 timer (ikke ved temperaturer over 25 °C). Ved afslutningen af denne periode må lægemidlet

ikke sættes tilbage i køleskabet, men skal bortskaffes.

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker misfarvning, uigennemsigtighed eller partikler. Det skal være

en klar, farveløs til let gullig væske.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zarzio indeholder

Aktivt stof: filgrastim.

Zarzio 30 mill. E/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte: Hver

fyldt injektionssprøjte indeholder 30 mill. E filgrastim i 0,5 ml svarende til 60 mill. E/ml.

Zarzio 48 mill. E/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte: Hver

fyldt injektionssprøjte indeholder 48 mill. E filgrastim i 0,5 ml svarende til 96 mill. E/ml.

Øvrige indholdsstoffer: glutaminsyre, sorbitol (E420), polysorbat 80 og vand til injektionsvæske.

Udseende og pakningsstørrelser

Zarzio er en klar, farveløs til let gullig opløsning til injektion eller infusion i fyldt injektionssprøjte.

Zarzio fås i pakninger med 1, 3, 5 eller 10 fyldte injektionssprøjter med eller uden kanylebeskyttelse.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6250 Kundl

Østrig

Fremstiller

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen

Østrig

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}

Du kan finde yderligere oplysninger om Zarzio på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside:

http://www.ema.europa.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruktion i, hvordan du giver dig selv en indsprøjtning

Dette afsnit indeholder information om, hvordan du kan give dig selv en indsprøjtning med Zarzio.

Det er vigtigt, at du ikke prøver at give dig selv indsprøjtningen, medmindre du er blevet

instrueret af lægen eller sundhedspersonalet.

Zarzio leveres med eller uden kanylebeskyttelse, og

lægen eller sundhedspersonalet viser dig, hvordan du anvender den. Hvis du føler dig usikker, eller

hvis du har spørgsmål, skal du bede lægen eller sundhedspersonalet om hjælp.

Vask hænderne.

Tag en injektionssprøjte fra pakningen og fjern beskyttelseshætten fra kanylen, der skal bruges

til indsprøjtning. Injektionssprøjterne er præget med en skala med ringe for at gøre en delvis

anvendelse mulig, hvis det er nødvendigt. Hver ring på skalaen svarer til et volumen på 0,1 ml.

Hvis en delvis anvendelse af injektionssprøjten er nødvendig, skal den uønskede opløsning

fjernes før indsprøjtningen.

Rens huden på injektionsstedet med en spritserviet.

Dan en hudfold ved at klemme huden mellem tommel- og pegefinger.

Indfør kanylen i huden med en hurtig, fast bevægelse. Indsprøjt opløsningen med Zarzio som

din læge har vist dig. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Fyldt injektionssprøjte uden kanylebeskyttelse

Tryk stemplet ned langsomt og jævnt, mens du samtidig holder huden løftet.

Efter indsprøjtning af væsken skal du trække kanylen ud, hvorefter du kan

slippe huden.

Læg den brugte injektionssprøjte i den punktérfri affaldsbeholder. Brug kun

injektionssprøjten til én indsprøjtning.

Fyldt injektionssprøjte med kanylebeskyttelse

Mens du løfter huden med tommel- og pegefinger, skal du trykke stemplet

langsomt og jævnt ned, til hele dosis er givet, og stemplet ikke kan trykkes

længere ned. Du må ikke slippe trykket på stemplet!

Når væsken er sprøjtet ind, skal du tage kanylen ud, mens du stadig bevarer

trykket på stemplet. Derefter kan du slippe huden.

Slip stemplet. Kanylebeskyttelsen flytter sig hurtigt for at dække kanylen.

Bortskaf ubrugt præparat eller affald. Brug kun injektionssprøjten til én indsprøjtning.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Opløsningen skal kontrolleres visuelt før brug. Der må kun anvendes klar opløsning uden partikler.

Zarzios stabilitet ændres ikke, selvom det ved et uheld bliver udsat for temperaturer under

frysepunktet.

Zarzio indeholder ingen konserveringsmidler. For at undgå risiko for mikrobiel kontaminering er

Zarzio injektionssprøjterne kun til engangsbrug.

Fortynding før administration (valgfri)

Om nødvendigt kan Zarzio fortyndes i 50 mg/ml (5 %) glucoseopløsning. Zarzio må ikke fortyndes

med natriumchloridopløsninger.

Zarzio bør aldrig fortyndes til en slutkoncentration < 0,2 mill. E/ml (2 μg/ml).

Hos patienter behandlet med filgrastim fortyndet til koncentrationer på < 1,5 mill. E/ml (15 μg/ml) bør

der tilføjes humant serumalbumin (HSA) til en slutkoncentration på 2 mg/ml.

Eksempel: I en slutvolumen på 20 ml bør totale doser filgrastim på mindre end 30 mill. E (300 μg)

gives med 0,2 ml tilsat humant serumalbumin 200 mg/ml (20 %) opløsning Ph. Eur.

Efter fortynding i 50 mg/ml (5 %) glucoseopløsning er filgrastim kompatibelt med glas og flere

plasttyper, inklusive polyvinylchlorid, polyolefin (et copolymer af polypropylen og polyethylen) og

polypropylen.

Efter fortynding: Kemisk og fysisk stabilitet af den fortyndede infusionsvæske, opløsning, er påvist i

24 timer ved 2 °C til 8 °C. Fra et mikrobielt synspunkt bør produktet anvendes omgående. Hvis det

ikke anvendes omgående, er opbevaringstid og -betingelser før brug brugerens ansvar og bør normalt

ikke overstige 24 timer ved 2 til 8 °C, medmindre fortynding har fundet sted under kontrollerede og

validerede aseptiske forhold

Brug af den fyldte injektionssprøjte med kanylebeskytter

Kanylebeskytteren dækker kanylen efter injektion for at forhindre skader med nålestik. Den påvirker

ikke injektionssprøjtens normale funktion. Tryk stemplet langsomt og jævnt i bund, til hele dosis er

givet, og stemplet ikke kan trykkes længere ned. Mens trykket bevares på stemplet, fjernes

injektionssprøjten fra patienten. Kanylebeskytteren dækker kanylen, når stemplet slippes.

Brug af den fyldte injektionssprøjte uden kanylebeskytter

Administrer dosis ifølge standardprotokollen.

Bortskaffelse

Ikke anvendt præparat samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zarzio 30 mill. E/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte.

Zarzio 48 mill. E/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Zarzio 30 mill. E/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Hver ml opløsning indeholder 60 millioner enheder (mill. E) (svarende til 600 mikrogram [μg])

filgrastim*.

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 30 mill. E (svarende til 300 μg) filgrastim i 0,5 ml.

Zarzio 48 mill. E/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte.

Hver ml opløsning indeholder 96 millioner enheder (mill. E) (svarende til 960 mikrogram [μg])

filgrastim*.

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 48 mill. E (svarende til 480 μg) filgrastim i 0,5 ml.

* rekombinant-methionyl humant granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) fremstillet i

E. coli

ved rekombinant DNA-teknologi.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver ml injektions-/infusionsvæske indeholder 50 mg sorbitol (E420).

Alle hjælpestoffer er anført under punkt 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions-/infusionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte (injektion eller infusion)

Klar, farveløs til let gullig opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reduktion i varigheden af neutropeni og i forekomsten af febril neutropeni hos patienter

behandlet med etableret cytotoksisk kemoterapi ved malignitet (med undtagelse af kronisk

myeloid leukæmi og myelodysplastiske syndromer) samt til reduktion i varigheden af

neutropeni hos patienter i myeloablativ behandling, der efterfølges af

knoglemarvstransplantation, og som menes at have øget risiko for langvarig, alvorlig neutropeni.

Filgrastims sikkerhed og virkning er ens hos voksne og børn i cytotoksisk kemoterapi.

Mobilisering af perifere blodstamceller (PBPC’er).

Filgrastim er indiceret til langtidsbehandling af børn og voksne med svær medfødt, cyklisk eller

idiopatisk neutropeni med et absolut neutrofiltal (ANC) på ≤ 0,5 x 10

/l og alvorlige eller

tilbagevendende infektioner i anamnesen for at øge neutrofiltallet og reducere forekomsten og

varigheden af infektionsrelaterede hændelser.

Behandling af persisterende neutropeni (ANC ≤ 1,0 x 10

/l) hos patienter med fremskreden

hiv-infektion for at reducere risikoen for bakterielle infektioner, hvis der ikke findes andre

muligheder for håndtering af neutropeni.

4.2

Dosering og administration

Behandling med filgrastim må kun finde sted i samarbejde med et onkologicenter med erfaring i

behandling med G-CSF og hæmatologi og med de nødvendige diagnostiske faciliteter. Mobiliserings-

og afereseprocedurerne skal udføres i samarbejde med et onkologi-hæmatologicenter med

tilstrækkelig erfaring inden for dette område, og hvor monitorering af hæmatopoietiske stamceller kan

foretages korrekt.

Etableret cytotoksisk kemoterapi

Dosering

Den anbefalede dosis filgrastim er 0,5 mill. E/kg/dag (5 μg/kg/dag). Den første dosis filgrastim bør

administreres mindst 24 timer efter cytotoksisk kemoterapi. I randomiserede kliniske studier blev en

subkutan dosis på 230 μg/m

/dag (4,0-8,4 μg/kg/dag) anvendt.

Daglig dosering med filgrastim bør fortsættes, indtil det forventede neutrofile nadir er passeret, og

neutrofiltallet igen ligger inden for normalområdet. Efter etableret kemoterapi mod solide tumorer,

lymfomer og lymfoid leukæmi kan det forventes, at varigheden af den behandling, der kræves for at

opfylde disse kriterier, er op til 14 dage. Ved induktions- og konsolideringsbehandling ved akut

myeloid leukæmi kan behandlingstiden være betydeligt længere (op til 38 dage) afhængig af type,

dosis og plan for den anvendte cytotoksiske kemoterapi.

Hos patienter i cytotoksisk kemoterapi ses typisk en forbigående stigning i neutrofiltallene 1 - 2 dage

efter påbegyndt behandling med filgrastim. For at opnå vedvarende terapeutisk respons bør

behandlingen dog ikke afbrydes, før det forventede nadir er passeret, og neutrofiltallet er normaliseret.

Det frarådes at afbryde behandlingen for tidligt, altså før det forventede neutrofile nadir er nået.

Administration

Filgrastim kan gives som en daglig subkutan injektion eller som en daglig intravenøs infusion

fortyndet med 5 % glucoseinfusionsvæske og givet over 30 minutter (se pkt. 6.6). Subkutan

administration er at foretrække i de fleste tilfælde. Data fra et studie med administration af en enkelt

dosis tyder på, at intravenøs indgift afkorter virkningsvarigheden. Den kliniske relevans af dette fund

ved administration af flere doser er ikke klarlagt. Valg af administrationsvej afhænger af de

individuelle kliniske forhold.

Hos patienter i myeloablativ behandling efterfulgt af knoglemarvstransplantation

Dosering

Den anbefalede startdosis af filgrastim er 1,0 mill. E/kg/dag (10 μg/kg/dag). Den første dosis

filgrastim skal administreres mindst 24 timer efter cytotoksisk kemoterapi og mindst 24 timer efter

knoglemarvsinfusion.

Når det neutrofile nadir er passeret, bør den daglige dosis af filgrastim titreres i forhold til det

neutrofile respons som vist i tabellen nedenfor:

Neutrofiltal

Filgrastim-dosisjustering

> 1,0 x 10

/l i 3 på hinanden følgende dage

Reducer til 0,5 mill. E/kg/dag (5 μg/kg/dag)

Derefter, hvis ANC holder sig > 1,0 x 10

/l i

3 på hinanden følgende dage

Seponer filgrastim

Såfremt ANC falder til < 1,0 x 10

/l under behandlingen, bør dosis af filgrastim igen øges

ved at følge ovenstående procedure.

ANC = absolut neutrofiltal

Administration

Filgrastim kan gives som intravenøs infusion over 30 minutter eller 24 timer eller som kontinuerlig

subkutan infusion over 24 timer. Filgrastim skal fortyndes i 20 ml 5 % glucoseinfusionsvæske (se

pkt. 6.6.).

Til mobilisering af perifere blodstamceller hos patienter, der gennemgår myelosuppressiv eller

myeloablativ behandling efterfulgt af autolog transplantation af perifere blodstamceller

Dosering

Når filgrastim anvendes alene, er den anbefalede dosis til perifer blodstamcellemobilisering

1,0 mill. E/kg/dag (10 μg/kg/dag) i 5 - 7 på hinanden følgende dage. Tidsskema for leukaferese:

1 eller 2 leukafereser på dag 5 og 6 er ofte tilstrækkeligt. I andre tilfælde kan det være nødvendigt med

yderligere leukafereser. Dosering af filgrastim skal fortsættes til sidste leukaferese.

Den anbefalede dosis af filgrastim til mobilisering af perifere blodstamceller efter myelosuppressiv

kemoterapi er 0,5 mill. E/kg/dag (5 µ/kg/dag) fra den første dag efter ophør af kemoterapi, indtil det

forventede neutrofile nadir er passeret, og neutrofiltallet igen ligger inden for normalområdet.

Leukaferese bør udføres i det tidsrum, hvor det absolutte neutrofiltal øges fra < 0,5 x 10

/l til

> 5,0 x 10

/l. Til patienter, som ikke har fået omfattende kemoterapi, er én leukaferese ofte

tilstrækkeligt. I alle andre tilfælde anbefales det at gennemføre yderligere leukafereser.

Administration

Når filgrastim anvendes alene til mobilisering af perifere blodstamceller:

Filgrastim kan gives som subkutan kontinuerlig infusion over 24 timer eller som subkutan injektion.

Til infusion skal filgrastim fortyndes i 20 ml 5 % glucoseinfusionsvæske (se pkt. 6.6).

Filgrastim til mobilisering af perifere blodstamceller efter myelosuppressiv kemoterapi:

Filgrastim gives som subkutan injektion.

Ved mobilisering af perifere blodstamceller hos raske donorer før allogen perifer

blodstamcelletransplantation

Dosering

Ved mobilisering af perifere blodstamceller hos raske donorer skal filgrastim administreres med

1,0 mill. E/kg/dag (10 µg/kg/dag) i 4 til 5 på hinanden følgende dage. Leukaferese skal startes på

dag 5 og fortsættes til dag 6, hvis det er nødvendigt, for at høste 4 x 10

CD34

celler/kg af

modtagerens legemsvægt.

Administration

Filgrastim gives som subkutan injektion.

Hos patienter med svær kronisk neutropeni (SCN)

Dosering

Medfødt neutropeni

Den anbefalede startdosis er 1,2 mill. E/kg/dag (12 μg/kg/dag) som enkeltdosis eller fordelt på flere

doser.

Idiopatisk eller cyklisk neutropeni

Den anbefalede startdosis er 0,5 mill. E/kg/dag (5 μg/kg/dag) som enkeltdosis eller fordelt på flere

doser.

Dosisjustering

Filgrastim administreres dagligt som subkutan injektion, indtil neutrofiltallet er nået og kan

opretholdes på et niveau over 1,5 x 10

/l. Når der er opnået respons, bør den lavest effektive dosis til

opretholdelse af dette niveau, fastlægges. Daglig administration over længere tid er nødvendig for at

opretholde et tilstrækkeligt neutrofiltal. Afhængigt af patientens respons kan den initiale dosis

fordobles eller halveres efter 1 - 2 ugers behandling. Derefter kan doseringen justeres individuelt hver

uge eller hver anden uge for at opretholde det gennemsnitlige neutrofiltal på mellem 1,5 x 10

/l og

10 x 10

/l. Hos patienter med svære infektioner kan det overvejes at øge dosis hurtigere. I kliniske

studier havde 97 % af de responderende patienter fuld respons ved doser ≤ 24 μg/kg/dag.

Langtidssikkerheden af administration af filgrastim i doser på mere end 24 μg/kg/dag hos patienter

med svær kronisk neutropeni er ikke dokumenteret.

Administration

Medfødt, idiopatisk eller cyklisk neutropeni: Filgrastim gives som subkutan injektion.

Hos patienter med hiv-infektion

Dosering

Til opnåelse af normalt neutrofiltal

Den anbefalede startdosis filgrastim er 0,1 mill. E/kg/dag (1 μg/kg/dag) med titrering op til maksimalt

0,4 mill. E/kg/dag (4 μg/kg/dag), indtil et normalt neutrofiltal er nået og kan vedligeholdes (absolut

neutrofiltal > 2,0 x 10

/l). I kliniske studier responderede > 90 % af patienterne på denne dosis og

opnåede normale neutrofilværdier efter gennemsnitligt 2 dage.

Hos et lille antal patienter (< 10 %) var det nødvendigt med doser på 1,0 mill. E/kg/dag (10 μg/kg/dag)

for at opnå normale neutrofilværdier.

Til fastholdelse af normale neutrofiltal:

Når et stabilt neutrofilniveau er opnået, bør den lavest effektive dosis til fastholdelse af et normalt

neutrofiltal fastlægges. Initial dosisjustering til en dosis på 30 mill. E/dag (300 μg/dag) hver anden dag

anbefales. Afhængigt af patientens absolutte neutrofiltal kan det blive nødvendigt med yderligere

dosisjustering for at bevare neutrofiltallet på > 2,0 x 10

/l. I kliniske studier var det nødvendigt med

doser på 30 mill. E/dag (300 μg/dag) i 1-7 dage om ugen for at opretholde et ANC > 2,0 x 10

/l med

en median-dosisfrekvens på 3 gange ugentligt. Langtidsadministration kan være nødvendigt for at

fastholde et absolut neutrofiltal > 2,0 x 10

Administration

Opnåelse eller fastholdelse af normale neutrofiltal: Filgrastim gives som subkutan injektion.

Ældre

Kliniske forsøg med filgrastim har inkluderet et lille antal ældre patienter, men der er ikke udført

specielle studier hos denne gruppe, og der kan derfor ikke gives specifikke doseringsanbefalinger.

Nyreinsufficiens

Studier af filgrastim hos patienter med stærkt nedsat nyre- eller leverfunktion viser, at filgrastim har en

farmakokinetisk og farmakodynamisk profil, som ligner den, man ser hos raske personer.

Dosisjustering er ikke nødvendig i disse tilfælde.

Pædiatrisk anvendelse ved svær kronisk neutropeni (SCN) og cancer

Femogtres procent af patienterne, der blev undersøgt i SCN-forsøgsprogrammet, var under 18 år.

Virkningen af behandlingen var tydelig i denne aldersgruppe, der omfattede de fleste patienter med

medfødt neutropeni. Der blev ikke påvist forskelle i sikkerhedsprofilen for pædiatriske patienter

behandlet for svær kronisk neutropeni.

Data fra kliniske studier af pædiatriske patienter indikerer, at sikkerheden og virkningen af filgrastim

er ens hos både voksne og børn i cytotoksisk kemoterapi.

Doseringsanbefalingerne for pædiatriske patienter er de samme som for voksne i myelosuppressiv

cytotoksisk kemoterapi.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige advarsler og forsigtighedsregler for alle indikationer

Overfølsomhed

Der er blevet rapporteret om overfølsomhed, herunder anafylaktiske reaktioner, som forekom under

den indledende eller efterfølgende behandling, hos patienter, der blev behandlet med filgrastim. Zarzio

skal seponeres permanent hos patienter med klinisk signifikant overfølsomhed. Zarzio må ikke

administreres til patienter med overfølsomhed over for filgrastim eller pegfilgrastim i anamnesen.

Pulmonale bivirkninger

Der foreligger indberetninger om pulmonale bivirkninger, særligt interstitiel lungesygdom, efter

administration af G-CSF. Patienter med nylige lungeinfiltrater eller nylig pneumoni i anamnesen kan

have øget risiko. Pulmonale symptomer, såsom hoste, feber og dyspnø, i forbindelse med

røntgenpåviste tegn på lungeinfiltrater og forringelse af lungefunktionen kan være tidlige tegn på akut

respiratorisk distress-syndrom (ARDS). I sådanne tilfælde bør behandlingen med filgrastim seponeres,

og relevant behandling indledes.

Glomerulonefritis

Der er indberettet glomerulonefritis hos patienter, der fik filgrastim eller pegfilgrastim. Generelt

ophørte glomerulonefritis efter dosisreduktion eller seponering af filgrastim eller pegfilgrastim. Det

anbefales, at der tages urinprøver for at monitorere dette.

Kapillærlækage-syndrom

Der er indberettet kapillærlækage-syndrom, som kan være livstruende ved forsinket behandling, efter

indgift af granulocytkoloni-stimulerende faktor, kendetegnet ved hypotension, hypoalbuminæmi,

ødem og hæmokoncentration. Patienter, der udvikler symptomer på kapillærlækage-syndrom, bør

monitoreres nøje og have symptomatisk standardbehandling, inklusive eventuel intensiv behandling

efter behov (se pkt. 4.8).

Splenomegali og miltruptur

Generelt asymptomatiske tilfælde af splenomegali og tilfælde af miltruptur er blevet rapporteret hos

patienter og normale donorer efter administration af filgrastim. I nogle tilfælde var miltruptur dødelig.

Derfor bør miltstørrelsen monitoreres omhyggeligt (f.eks. ved klinisk undersøgelse og ultralyd). Hvis

donorer og/eller patienter klager over smerter i øvre venstre side af maven eller i skulderbladet, bør

diagnosen miltruptur overvejes. Det er blevet observeret, at dosisreduktion af filgrastim kan nedsætte

eller stoppe progressionen af miltforstørrelse hos patienter med svær kronisk neutropeni, og hos 3 % af

patienterne var splenektomi nødvendig.

Malign cellevækst

G-CSF kan fremme væksten af myeloide celler

in vitro

, og sammenlignelige virkninger kan

observeres hos nogle ikke-myeloide celler

in vitro

Myelodysplastisk syndrom eller kronisk myeloid leukæmi

Sikkerheden og virkningen af administration af filgrastim hos patienter med myelodysplastisk

syndrom eller kronisk myeloid leukæmi er ikke fastlagt. Filgrastim er ikke indiceret til disse lidelser.

Der bør skelnes omhyggeligt mellem diagnoserne blasttransformation af kronisk myeloid leukæmi og

akut myeloid leukæmi.

Akut myeloid leukæmi

I lyset af de begrænsede data vedrørende sikkerhed og virkning hos patienter med sekundær akut

myelogen leukæmi (AML) skal filgrastim administreres med forsigtighed. Sikkerheden og virkningen

af administration af filgrastim hos

de novo

-AML-patienter i alderen < 55 år med god cytogenetik

[t(8;21), t(15;17) og inv(16)] er ikke fastlagt.

Trombocytopeni

Der er rapporteret om trombocytopeni hos patienter der får filgrastim. Trombocyttallet bør

monitoreres nøje især i de første uger af behandlingen med filgrastim. Hos patienter med svær kronisk

neutropeni, der udvikler trombocytopeni (trombocyttal < 100 x 10

/l), bør midlertidig seponering eller

dosisreduktion af filgrastim overvejes.

Leukocytose

Der er påvist leukocyttal på 100 x 10

/l eller derover hos mindre end 5 % af de cancerpatienter, der

behandles med filgrastim ved doser over 0,3 mill. E/kg/dag (3 μg/kg/dag). Der er ikke rapporteret om

nogen bivirkninger, som direkte kan tilskrives denne grad af leukocytose. På grund af den potentielle

risiko i forbindelse med svær leukocytose tilrådes det imidlertid at kontrollere leukocyttallet med

regelmæssige intervaller under behandling med filgrastim. Hvis leukocyttallet overstiger 50 10

/l efter

forventet nadir, bør behandlingen med filgrastim straks seponeres. Ved administration til perifer

blodstamcellemobilisering bør filgrastim seponeres eller dosis reduceres, hvis leukocyttallet stiger til

> 70 x 10

Immunogenicitet

I lighed med alle andre terapeutiske proteiner er der potentiale for immunogenicitet. Hyppigheden af

generering af antistoffer mod filgrastim er generelt lav. Bindende antistoffer forekommer, som det kan

forventes med alle biologiske stoffer, men de er ikke blevet associeret med neutraliserende aktivitet på

nuværende tidspunkt.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler forbundet med co-morbiditeter

Særlige forholdsregler ved seglcelletræk og seglcellesygdom

Seglcellekriser, i nogle tilfælde dødelige, er rapporteret ved brug af filgrastim hos patienter med

seglcelletræk eller seglcellesygdom. Lægen skal udvise forsigtighed ved ordination af filgrastim til

patienter med seglcelletræk eller seglcellesygdom.

Osteoporose

Monitorering af knogledensiteten kan være indiceret hos patienter med underliggende osteoporotiske

lidelser, som får kontinuerlig behandling med filgrastim i mere end 6 måneder.

Særlige forsigtighedsregler for cancerpatienter

Filgrastim bør ikke anvendes til at forhøje dosis af cytotoksisk kemoterapi ud over de etablerede

dosisregimer.

Risici forbundet med øgede doser kemoterapi

Der bør udvises særlig forsigtighed ved behandling af patienter med højdosis-kemoterapi, da der ikke

er demonstreret øget tumor-respons, og da intensiverede doser af kemoterapi kan medføre øget

toksicitet, herunder kardielle, pulmonale, neurologiske og dermatologiske bivirkninger. (Der henvises

til ordinationsoplysningerne for de pågældende kemoterapi-præparater).

Virkninger af kemoterapi på erytrocytter og trombocytter

Behandling med filgrastim alene forhindrer ikke trombocytopeni og anæmi fremkaldt af

myelosuppressiv kemoterapi. På grund af muligheden for at behandle med højere doser af kemoterapi

(f.eks. fulde doser ved behandlingsplanen) kan patienter have større risiko for at udvikle

trombocytopeni og anæmi. Det anbefales at kontrollere trombocyttal og hæmatokritværdier

regelmæssigt. Der bør udvises særlig forsigtighed ved behandling med kemoterapeutika (alene eller i

kombination), som vides at forårsage svær trombocytopeni.

Det er påvist, at anvendelsen af filgrastim-mobiliserede perifere blodstamceller reducerer graden og

varigheden af trombocytopeni efter myelosuppressiv eller myeloablativ kemoterapi.

Andre særlige forsigtighedsregler

Virkningen af filgrastim hos patienter med udtalt nedsættelse af myeloide stamceller er ikke undersøgt.

Filgrastim virker primært på neutrofile prækursorer for at øge neutrofiltallet. Hos patienter med nedsat

antal prækursorer kan den neutrofile effekt derfor være formindsket (f.eks. patienter behandlet med

omfattende stråle- eller kemoterapi eller patienter med tumorinfiltration i knoglemarven).

Der er lejlighedsvist indberettet vaskulære lidelser, herunder venookklusiv sygdom og forstyrrelser af

væskevolumen hos patienter, som får højdosis-kemoterapi efterfulgt af transplantation.

Der er indberettet tilfælde af ”Graft versus Host Disease” (GvHD) og dødsfald blandt patienter, der fik

granulocytkoloni-stimulerende faktorer efter allogen knoglemarvstransplantation (se pkt. 4.8 og 5.1).

Øget hæmatopoietisk aktivitet i knoglemarven som reaktion på vækstfaktorbehandling er blevet

forbundet med forbigående unormale fund ved knoglescanning. Dette bør tages i betragtning ved

tolkning af billeddiagnostik af knogler.

Der er indberettet aortisis efter administration af G-CSF hos raske forsøgspersoner og kræftpatienter.

Symptomerne omfattede feber, mavesmerter, utilpashed, rygsmerter og øgede inflammationsmarkører

(f.eks. øget C-reaktivt protein og øget antal hvide blodlegemer). Aortitis blev i de fleste tilfælde

konstateret ved hjælp af CT-scanning og fortog sig generelt efter seponering af G-CSF. Se også

pkt. 4.8.

Særlige forsigtighedsregler for patienter, der gennemgår mobilisering af perifere blodstamceller

Mobilisering

Der er ingen prospektivt randomiserede sammenligninger mellem de to anbefalede metoder til

mobilisering (filgrastim alene eller i kombination med myelosuppressiv kemoterapi) inden for samme

patientpopulation. Graden af variation mellem de enkelte patienter og mellem laboratorieanalyser af

CD34

-celler vanskeliggør en direkte sammenligning af forskellige studier. Det er derfor vanskeligt at

anbefale en optimal metode. Mobiliseringsmetoden bør vælges efter, at de overordnede

behandlingsmål for den enkelte patient er overvejet.

Forudgående eksponering for cytotoksiske midler

Hos patienter, som tidligere har fået omfattende myelosuppressiv behandling, vil de perifere

blodstamceller muligvis ikke mobiliseres i tilstrækkelig grad til at opnå den anbefalede minimumshøst

(≥ 2,0 x 10

CD34

celler/kg) eller gendannelsen af trombocytter ikke fremskyndes i samme grad.

Nogle cytotoksiske stoffer er særligt toksiske over for den hæmatopoietiske stamcellepool og kan have

en negativ virkning på stamcellemobiliseringen. Når præparater som melphalan, carmustin (BCNU)

og carboplatin administreres over lang tid, før det forsøges at foretage stamcellemobilisering, kan det

medføre nedsat stamcellehøst. Administration af melphalan, carboplatin eller BCNU sammen med

filgrastim har vist sig at være effektivt for stamcellemobiliseringen. Når en perifer blodstamcelle-

transplantation kan forudses, er det tilrådeligt at planlægge proceduren for stamcellemobiliseringen

tidligt i patientens behandlingsforløb. Antallet af mobiliserede stamceller hos disse patienter bør nøje

undersøges, inden der administreres højdosis-kemoterapi. Hvis høsten er utilstrækkelig i forhold til

ovennævnte kriterier, bør alternative behandlingsformer uden stamcellestøtte overvejes.

Vurdering af stamcellehøst

Når det skal vurderes, hvor mange stamceller der er blevet høstet hos patienter i filgrastimbehandling,

bør man især være opmærksom på kvantificeringsmetoden. Resultaterne af en flow-cytometrisk

analyse af antallet af CD34

-celler varierer afhængig af den anvendte metode. Tællinger fra

undersøgelser i andre laboratorier skal tolkes med forsigtighed.

En statistisk analyse af forholdet mellem antallet af reinfunderede CD34

-celler og hastigheden,

hvormed trombocytterne gendannes efter højdosis-kemoterapi, tyder på et komplekst, men

kontinuerligt forhold.

Den anbefalede minimumshøst på ≥ 2,0 x 10

CD34

-celler/kg er baseret på publicerede erfaringer,

der har medført adækvat hæmatologisk rekonstitution. Det lader til, at resultater over dette er

forbundet med hurtigere bedring, mens lavere høstningsresultater giver langsommere bedring.

Særlige forsigtighedsregler for raske donorer, som gennemgår mobilisering af perifere blodstamceller

Mobilisering af perifere blodstamceller giver ikke nogen direkte klinisk fordel for raske donorer og

bør kun anvendes ved allogen stamcelletransplantation.

Mobilisering af perifere blodstamceller bør kun overvejes hos donorer, der opfylder normale kliniske

og laboratoriemæssige kriterier for stamcelledonation med særlig opmærksomhed på hæmatologiske

værdier og infektionssygdomme.

Sikkerheden og virkningen af filgrastim er ikke undersøgt hos raske donorer < 16 år eller > 60 år.

Der er set forbigående trombocytopeni (trombocytter < 100 x 10

/l) efter administration af filgrastim

og leukaferese hos 35 % af de undersøgte forsøgspersoner. Blandt disse blev der rapporteret om to

tilfælde af trombocytter < 50 x 10

/l. Disse blev tilskrevet leukafereseproceduren.

Hvis det er nødvendigt med mere end én leukaferese, bør der udvises særlig opmærksomhed over for

donorer med trombocytter < 100 x 10

/l før leukaferese. Generelt bør aferese ikke udføres, hvis

trombocyttallet er < 75 x 10

Leukaferese bør ikke udføres hos donorer, der tager antikoagulantia eller har kendte hæmostatiske

defekter.

Donorer, der har modtaget G-CFS’er til mobilisering af perifere blodstamceller, skal monitoreres,

indtil deres hæmatologiske værdier er normale.

Der er observeret forbigående cytogene abnormiteter hos raske donorer efter brug af G-CSF. Det vides

ikke, hvilken betydning disse ændringer har. Risikoen for dannelse af et malignt myeloidt klon kan

dog ikke udelukkes. Det anbefales, at aferesecentret systematisk registrerer og sporer data for

stamcelledonorer i mindst 10 år af hensyn til monitorering af langtidssikkerheden.

Særlige forsigtighedsregler for modtagere af allogene perifere blodstamceller mobiliseret med

filgrastim

Aktuelle data tyder på, at immunologiske interaktioner mellem det allogene PBPC-transplantat og

modtageren kan være forbundet med en øget risiko for akut eller kronisk ”Graft versus Host Disease”

(GvHD) sammenlignet med en knoglemarvstransplantation.

Særlige forsigtighedsregler for patienter med SCN

Filgrastim bør ikke gives til patienter med svær medfødt neutropeni, som udvikler leukæmi eller har

evidens for leukæmisk evolution.

Blodværdier

Der kan forekomme andre blodcelleforandringer, herunder anæmi og forbigående stigninger i antallet

af myeloide stamceller, der nødvendiggør tæt monitorering af celletallene.

Transformering til leukæmi eller myelodysplastisk syndrom

Der bør udvises særlig omhu ved diagnosticering af svære kroniske neutropenier for at differentiere

dem fra andre hæmatopoietiske lidelser, såsom aplastisk anæmi, myelodysplasi og myeloid leukæmi.

Der bør foretages fuldstændige blodlegemetællinger med differentialtælling og trombocyttal samt

evaluering af knoglemarvsmorfologi og karyotype, inden behandlingen igangsættes.

I kliniske forsøg med svær kronisk neutropeni behandlet med filgrastim blev der observeret en lav

frekvens (cirka 3 %) af myelodysplastiske syndromer (MDS) eller leukæmi hos patienter. Denne

observation er kun foretaget hos patienter med medfødt neutropeni. Myelodysplastisk syndrom og

leukæmi er naturlige komplikationer af lidelsen, og forbindelsen til behandlingen med filgrastim er

usikker. Hos en undergruppe på ca. 12 % af patienterne, som havde normal cytogenetik ved

baseline

blev der senere fundet abnormiteter, inklusive monosomi 7, ved gentagne rutineundersøgelser. Det er

på nuværende tidspunkt uklart, om langtidsbehandling af svær medfødt neutropeni prædisponerer

patienterne for cytogenetiske abnormiteter, myelodysplastisk syndrom eller leukæmisk transformation.

Det anbefales at foretage regelmæssige (cirka. hver 12. måned) morfologiske og cytogenetiske

knoglemarvsundersøgelser hos disse patienter.

Andre særlige forsigtighedsregler

Årsager til forbigående neutropeni, såsom virusinfektioner, bør udelukkes.

Hæmaturi var almindelig og proteinuri forekom hos et mindre antal patienter. Der bør tages

regelmæssige urinprøver for at monitorere eventuel disse hændelser.

Sikkerheden og virkningen hos nyfødte og patienter med autoimmun neutropeni er ikke fastlagt.

Særlige forsigtighedsregler for patienter med hiv-infektion

Blodværdier

Det absolutte neutrofiltal (ANC) bør monitoreres nøje især i de første få uger af behandlingen med

filgrastim. Nogle patienter responderer meget hurtigt og med en betragtelig stigning i neutrofiltallet

allerede på den første dosis filgrastim. Det anbefales, at ANC måles dagligt de første 2 - 3 dage af

administrationen af filgrastim. Derefter anbefales det, at ANC måles mindst to gange om ugen de

første 2 uger og derefter en gang ugentligt eller en gang hver anden uge under

vedligeholdelsesbehandlingen. Under intermitterende dosering med 30 mill. E/dag (300 μg/dag)

filgrastim kan der ses store udsving i patientens ANC. For at fastlægge patientens bundværdi eller

nadir ANC anbefales det at tage blodprøver til ANC-måling, umiddelbart før der indgives en ny dosis

filgrastim.

Risici forbundet med øgede doser af myelosuppressive lægemidler

Behandling med filgrastim alene forhindrer ikke trombocytopeni og anæmi fremkaldt af

myelosuppressive behandlinger. På grund af muligheden for at få højere doser eller et større antal af

disse lægemidler med behandling med filgrastim kan patienten have højere risiko for at udvikle

trombocytopeni og anæmi. Regelmæssig monitorering af blodværdierne anbefales (se ovenfor).

Infektioner og maligniteter som forårsager myelosuppression

Neutropeni kan være forårsaget af opportunistiske infektioner i knoglemarven, såsom

Mycobacterium

avium

-kompleks, eller maligniteter, såsom lymfomer. Hos patienter med påvist knoglemarvs-

infiltrerende infektion eller malignitet bør det overvejes at behandle den underliggende tilstand

samtidig med at neutropenien behandles med filgrastim. Filgrastims virkning på neutropeni, der er

forårsaget af en knoglemarvsinfiltrerende infektion eller malignitet, kendes ikke.

Hjælpestoffer

Zarzio indeholder sorbitol (E420). Bør ikke anvendes til patienter med hereditær fructoseintolerans

medmindre det er strengt nødvendigt.

Babyer og småbørn (under 2 år) kan have hereditær fructoseintolerans (HFI) uden at være

diagnosticeret for det. Lægemidler (indeholdende sorbitol / fructose) givet intravenøst kan være

livstruende og bør være kontraindiceret for denne population, medmindre der er et overvældende

klinisk behov, og der ikke findes andet alternativ.

Detaljeret anamnese med henblik på symptomer på HFI skal foretages, før patienten kan anvende

lægemidlet.

For at forbedre sporbarheden af G-CSF-præparater (granulocytkoloni-stimulerende faktorer) skal det

indgivne præparats handelsnavn fremgå tydeligt af patientens journal.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Sikkerheden og virkningen af filgrastim givet samme dag som myelosuppressiv cytotoksisk

kemoterapi er ikke definitivt fastlagt. I betragtning af de hurtigt delende myeloide cellers følsomhed

over for myelosuppressiv cytotoksisk kemoterapi bør filgrastim ikke anvendes i perioden 24 timer før

til 24 timer efter kemoterapi. Præliminære oplysninger fra et mindre antal patienter i samtidig

behandling med filgrastim og 5-fluorouracil tyder på, at neutropenien kan forværres.

Mulige interaktioner med andre hæmatopoietiske vækstfaktorer og cytokiner er ikke undersøgt i

kliniske forsøg.

Da lithium øger frigivelsen af neutrofiler, er det muligt, at lithium forstærker virkningen af filgrastim.

Selvom denne interaktion ikke er formelt undersøgt, er der ingen tegn på, at en sådan interaktion er

skadelig.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af filgrastim til gravide kvinder. Dyreforsøg har

påvist reproduktionstoksicitet. Der er observeret et øget embryotab hos kaniner ved mange gange den

kliniske eksponering og ved tilstedeværelse af toksicitet hos moderdyret (se pkt. 5.3). Rapporter i

litteraturen har påvist, at filgrastim passerer placenta.

Zarzio bør ikke anvendes under graviditeten.

Amning

Det er ukendt, om filgrastim/metabolitter udskilles i human mælk. En risiko for nyfødte/spædbørn kan

ikke udelukkes. Det skal besluttes, om amning eller behandling med Zarzio skal ophøre, idet der tages

højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Filgrastim påvirkede ikke reproduktiv præstation eller fertilitet hos han- og hunrotter (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Filgrastim påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Der kan

forekomme svimmelhed efter administration af filgrastim (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

De mest alvorlige bivirkninger, der kan forekomme under behandling med filgrastim, omfatter:

anafylaktisk reaktion, svære pulmonale bivirkninger (herunder interstitiel pneumoni og ARDS),

kapillærlækage-syndrom, svær splenomegali/miltruptur, transformation til myelodysplastisk syndrom

eller leukæmi hos patienter med SCN, GvHD hos patienter, der får allogen

knoglemarvstransplantation eller transplantation af perifere blodstamceller samt seglcellekrise hos

patienter med seglcellesygdom.

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger er pyreksi, muskuloskeletale smerter (omfattende

knoglesmerter, rygsmerter, artralgi, myalgi, smerter i ekstremiteterne, muskuloskeletale smerter,

muskuloskeletale smerter i brystet samt nakkesmerter), anæmi, opkastning og kvalme. I kliniske

forsøg med cancerpatienter var muskuloskeletale smerter lette til moderate hos 10 % og svære hos 3 %

af patienterne.

Liste over bivirkninger i tabelform

Data i tabellerne nedenfor beskriver bivirkninger rapporteret fra kliniske forsøg og spontan

rapportering. Inden for hver gruppering over hyppigheder opstilles bivirkninger efter, hvor alvorlige

de er. De mest alvorlige bivirkninger anføres først.

Systemorganklasse

i henhold til

MedDRA

Bivirkninger

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000

til <1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Sepsis

Bronchitis

Infektion i de

øvre luftveje

Urinvejs-

infektion

Blod og

lymfesystem

Trombocyto-

peni

Anæmi

Splenomegali

Nedsat

hæmoglobin

Leukocytose

Miltruptur

Seglcelle-

anæmi med

krise

Immunsystemet

Overfølsomhed

Lægemiddel-

overfølsomhed

Graft versus

host-sygdom

Anafylaktisk

reaktion

Metabolisme

og ernæring

Nedsat appetit

Forhøjet laktat-

dehydrogenase i

blodet

Hyperurikæmi

Forhøjet

urinsyre i blodet

Reduceret

blodglucose

Pseudo-

podagra

(kondro-

kalcinose)

Forstyrrelser

af væske-

balancen

Psykiske

forstyrrelser

Insomni

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Hypoæstesi

Paræstesi

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

Hypotension

Venookklusiv

sygdom

Aortitis

Kapillær-

lækage-

syndrom

Systemorganklasse

i henhold til

MedDRA

Bivirkninger

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000

til <1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hæmoptyse

Dyspnø

Hoste

Orofaryngeale

smerter

Epistaxis

Akut

respiratorisk

distress-

syndrom

Respirations-

svigt

Lungeødem

Blødning i

lungen

Interstitiel

lungesygdom

Lunge-

infiltration

Hypoxi

Mave-tarm-

kanalen

Diarré

Opkastning

Kvalme

Smerter i

munden

Obstipation

Lever og galdeveje

Hepatomegali

Forhøjet

alkalisk

fosfatase i

blodet

Forhøjet

aspartat-amino-

transferase

Forhøjet

gamma-

glutamyl-

transferase

Hud og subkutane

væv

Alopeci

Udslæt

Erytem

Makulopapuløst

udslæt

Kutan

vaskulitis

Sweets

syndrom

(akut febril

neutrofil

dermatose)

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskel- og

ledsmerter

Muskelspasmer

Osteoporose

Nedsat

knogle-

densitet

Forværring

rheumatoid

arthritis

Nyrer og urinveje

Dysuri

Hæmaturi

Proteinuri

Glomerulo-

nefritis

Unormal

urin

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Træthed

Mucositis

Pyreksi

Brystsmerter

Smerter

Asteni

Utilpashed

Perifert ødem

Reaktion på

injektionsstedet

Systemorganklasse

i henhold til

MedDRA

Bivirkninger

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000

til <1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Traumer,

forgiftninger og

behandlings-

komplikationer

Reaktion på

transfusionen

Se pkt. c (Beskrivelse af udvalgte bivirkninger)

Der har været rapporter om GvHD og dødsfald hos patienter efter allogen

knoglemarvstransplantation (se pkt. c)

Omfatter knoglesmerter, rygsmerter, artralgi, myalgi, smerter i ekstremiteter, muskel- og ledsmerter,

muskel- og ledsmerter i brystet, nakkesmerter

Der blev observeret tilfælde ved erfaring efter markedsføring hos patienter, der gennemgik

knoglemarvstransplantation eller PBPC-mobilisering

Bivirkninger med højere hyppighed hos patienter, der fik filgrastim, sammenlignet med patienter, der

fik placebo, og forbundet med følgevirkningerne af de underliggende maligniteter eller cytotoksisk

kemoterapi

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Overfølsomhed

Der er blevet rapporteret om overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi, udslæt, urticaria,

angioødem, dyspnø og hypotension, som forekom under den indledende eller efterfølgende behandling

i kliniske studier og ved anvendelse efter markedsføring. Samlet var rapporterne mere almindelige

efter intravenøs administration. I nogle tilfælde kom symptomerne tilbage ved gentagen provokation,

hvilket tyder på en årsagssammenhæng. Filgrastim bør seponeres permanent hos patienter, der oplever

en alvorlig allergisk reaktion.

Pulmonale bivirkninger

I kliniske studier og ved erfaring efter markedsføring er rapporteret om pulmonale bivirkninger,

herunder interstitiel lungesygdom, lungeødem og lungeinfiltration i nogle tilfælde med

respirationssvigt eller akut respiratorisk distress-syndrom (ARDS). Dette kan være dødeligt (se

pkt. 4.4).

Splenomegali og miltruptur

Der er rapporteret om splenomegali og miltruptur efter administration af filgrastim. I nogle tilfælde

var miltruptur dødelig (se pkt. 4.4).

Kapillærlækage-syndrom

Der er indberettet tilfælde af kapillærlækage-syndrom i forbindelse med anvendelse af

granulocytkoloni-stimulerende faktor. Generelt er disse opstået i forbindelse med fremskredne

maligne sygdomme eller sepsis hos patienter, der har fået flere kemoterapeutika, eller som har

gennemgået aferese (se pkt. 4.4).

Kutan vaskulitis

Der er blevet rapporteret kutan vaskulitis hos patienter i behandling med filgrastim. Mekanismen for

vaskulitis hos patienter, som får filgrastim, kendes ikke. Ved langvarig anvendelse er kutan vaskulitis

blevet rapporteret hos 2 % af patienterne med svær kronisk neutropeni.

Leukocytose

Leukocytose (leukocytter > 50 x 10

/l) blev observeret hos 41 % af donorerne, og forbigående

trombocytopeni (trombocytter < 100 x 10

/l) efter filgrastim og leukaferese blev observeret hos 35 %

af donorerne (se pkt. 4.4).

Sweets syndrom

Der er rapporteret om tilfælde af Sweets syndrom (akut febril neutrofil dermatose) hos patienter

behandlet med filgrastim.

Pseudopodagra (kondrocalcinose)

Pseudopodagra (kondrocalcinose) er indberettet for cancerpatienter, der blev behandlet med filgrastim.

GvHD

Der er indberettet tilfælde af GvHD og dødsfald blandt patienter, der fik G-CSF efter allogen

knoglemarvstransplantation (se pkt. 4.4 og 5.1)

Pædiatrisk population

Data fra kliniske forsøg hos pædiatriske patienter indikerer, at sikkerheden og virkningen af filgrastim

er sammenlignelige hos både voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi, hvilket tyder på, at der

ikke er nogen aldersrelaterede forskelle i filgrastims farmakokinetik. De eneste uønskede hændelser,

der vedvarende blev rapporteret, var muskel- og ledsmerter, hvilket ikke er forskelligt fra erfaringen

hos den voksne population.

Der foreligger utilstrækkelige data til at evaluere filgrastim yderligere hos pædiatriske patienter.

Andre specielle populationer

Geriatrisk anvendelse

Der blev ikke observeret nogen samlet forskel i sikkerhed og virkning hos personer over 65 år,

sammenlignet med yngre voksne (> 18 år) personer, der fik cytotoksisk kemoterapi, og klinisk erfaring

har ikke identificeret nogen forskelle i respons mellem ældre og yngre voksne patienter. Der foreligger

utilstrækkelige data til at evaluere anvendelsen af filgrastim hos geriatriske patienter for andre

godkendte indikationer af filgrastim.

Pædiatriske patienter med svær kronisk neutropeni

Tilfælde af reduceret knogledensitet og osteoporose er blevet rapporteret hos pædiatriske patienter

med svær, kronisk neutropeni, der fik kronisk behandling med filgrastim.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Virkningen af overdosering med filgrastim er ikke fastlagt. Seponering af behandling med filgrastim

fører normalt til en 50 % reduktion i cirkulerende neutrofiler i løbet af 1 til 2 dage, og en

tilbagevending til normale niveauer i løbet af 1 til 7 dage.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Immunstimulerende midler, kolonistimulerende faktorer,

ATC-kode: L03AA02

Zarzio er et biosimilært lægemiddel. Du kan finde yderligere oplysninger på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Humant G-CSF er et glykoprotein, som regulerer dannelsen og frigivelsen af funktionelle neutrofiler

fra knoglemarven. Zarzio indeholder r-metHuG-CSF (filgrastim) og forårsager udtalte stigninger i

neutrofiltal i perifert blod inden for 24 timer ledsaget af en mindre stigning i antallet af monocytter.

Hos nogle patienter med svær kronisk neutropeni kan filgrastim også inducere en mindre stigning i

antallet af cirkulerende eosinofiler og basofiler set i forhold til

baseline

. Nogle af disse patienter kan

have eosinofili eller basofili allerede før behandlingen. Stigningen i neutrofiltallene er dosisafhængig

ved de anbefalede doser. Neutrofiler, der er dannet som respons på filgrastim, udviser normal eller

forøget funktion påvist ved test af kemotaktisk og fagocytisk funktion. Efter seponering af filgrastim

falder antallet af cirkulerende neutrofiler med 50 % inden for 1-2 døgn og normaliseres inden for

1-7 døgn.

Brug af filgrastim hos patienter, som får cytotoksisk kemoterapi fører til signifikant reduceret

forekomst, sværhedsgrad og varighed af neutropeni og febrile neutropenier. Behandling med

filgrastim reducerer i signifikant grad varigheden af febril neutropeni, brug af antibiotika samt

hospitalsindlæggelse efter induktionskemoterapi mod akut myeloid leukæmi eller myeloablativ

behandling efterfulgt af knoglemarvstransplantation. Forekomsten af feber og dokumenterede

infektioner blev ikke reduceret i nogen af behandlingsregimenerne. Varigheden af feber blev ikke

reduceret hos patienter, som gennemgik myeloablativ behandling efterfulgt af

knoglemarvstransplantation.

Brug af filgrastim, alene eller efter kemoterapi mobiliserer hæmatopoietiske stamceller i det perifere

blod. Disse autologe perifere blodstamceller kan høstes og infunderes efter højdosis-cytotoksisk terapi

enten i stedet for eller i tilgift til en knoglemarvstransplantation. Infusion af perifere blodstamceller

fremmer den hæmatopoietiske restitution og forkorter perioden med risiko for

blødningskomplikationer og behovet for trombocyttransfusioner.

Modtagere af allogene perifere blodstamceller mobiliseret med filgrastim oplevede signifikant

hurtigere hæmatologisk restitution, hvilket førte til en signifikant reduktion i tiden til ikke-understøttet

trombocytrestitution sammenlignet med allogen knoglemarvstransplantation.

Et retrospektivt europæisk studie, som vurderede brugen af G-CSF efter allogen

knoglemarvstransplantation hos patienter med akut leukæmi, tydede på en øget risiko for GvHD,

behandlingsrelateret mortalitet (TRM) og mortalitet, når G-CSF blev administreret. I et separat,

retrospektivt internationalt studie med patienter med akutte og kroniske myeloide leukæmier sås ingen

påvirkning af risikoen for GvHD, TRM og mortalitet. En metaanalyse af allogene

transplantationsstudier, inklusive resultaterne af ni prospektive randomiserede forsøg, otte

retrospektive studier og ét case-kontrolleret studie, påviste ingen virkning på risikoen for akut GvHD,

kronisk GvHD eller tidlig behandlingsrelateret mortalitet.

Relativ risiko (95 % CI) for GvHD og TRM

Efter behandling med G-CSF efter knoglemarvstransplantation

Publikation

Studieperiode

N

Akut grad

II - IV GvHD

Kronisk

GvHD

TRM

Meta-analyse

(2003)

1986 - 2001

1198

1,08

(0,87; 1,33)

1,02

(0,82; 1,26)

0,70

(0,38; 1,31)

Europæisk

retrospektivt

studie (2004)

1992 - 2002

1789

1,33

(1,08; 1,64)

1,29

(1,02; 1,61)

1,73

(1,30; 2,32)

Internationalt

retrospektivt

studie (2006)

1995 - 2000

2110

1,11

(0,86; 1,42)

1,10

(0,86; 1,39)

1,26

(0,95; 1,67)

Analysen inkluderer studier med knoglemarvstransplantation i perioden. I nogle studier blev der

anvendt GM-CSF.

Analysen inkluderer patienter som fik knoglemarvstransplantater i perioden.

Brug af filgrastim til mobilisering af perifere blodstamceller hos raske donorer før allogen perifer

blodstamcelletransplantation

Hos raske donorer er en dosis på 1 mill. E/kg/dag (10 μg/kg/dag) administreret subkutant i 4 - 5 på

hinanden følgende dage tilstrækkeligt til at indsamle ≥ 4 x 10

CD34

celler/kg af modtagerens

legemsvægt hos størstedelen af donorer efter to leukafereser.

Brug af filgrastim hos børn og voksne med SCN (svær medfødt, cyklisk og idiopatisk neutropeni)

inducerer en vedvarende øgning af det absolutte neutrofiltal i perifert blod og en reduktion af

infektioner og relaterede episoder.

Brug af filgrastim hos patienter med hiv-infektion fastholder et normalt neutrofiltal og øger derved

muligheden for at give den planlagte dosis af antiviral og/eller myelosuppressiv medicin. Der er ikke

påvist øget hiv-replikation hos patienter med hiv-infektion i filgrastim-behandling.

Som med andre hæmatopoietiske vækstfaktorer har G-CSF udvist

in vitro

-stimulerende egenskaber på

humane endotelceller.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Randomiserede, dobbeltblindede overkrydsningsstudier med en enkelt og multiple doser med

204 raske frivillige viste, at Zarzios farmakokinetiske profil var sammenlignelig med

referenceproduktets efter subkutan og intravenøs administration.

Absorption

En enkelt subkutan dosis på 0,5 mill. E/kg (5 µg/kg) resulterede i en maksimal serumkoncentration

efter en t

på 4,5 ± 0,9 timer (middel ± SD).

Fordeling

Fordelingsvolumen i blodet er cirka 150 ml/kg. Efter subkutan administration af de anbefalede doser

holdt serumkoncentrationerne sig over 10 ng/ml i 8 - 16 timer. Der er en positiv lineær korrelation

mellem dosis og serumkoncentrationen af filgrastim, uanset om det er administreret intravenøst eller

subkutant.

Elimination

Den gennemsnitlige serum-halveringstid (t

) for filgrastim efter en enkelt subkutan dosis lå i

intervallet 2,7 timer (1,0 mill. E/kg, 10 µg/kg) til 5,7 timer (0,25 mill. E/kg, 2,5 µg/kg) og blev

forlænget efter 7 dages dosering til henholdsvis 8,5 - 14 timer.

Vedvarende infusion med filgrastim i en periode på op til 28 dage hos patienter, som var ved at

komme sig efter autolog knoglemarvstransplantation, udviste ingen tegn på lægemiddelakkumulering

og sammenlignelige eliminerings-halveringstider.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Filgrastim er blevet undersøgt i toksicitetsstudier med gentagne doser af op til 1 års varighed. Disse

studier påviste ændringer, der kunne henføres til de forventede farmakologiske mekanismer, herunder

øgning i leukocytter, myeloid hyperplasi i knoglemarv, ekstramedullær granulopoiese og forstørrelse

af milten. Alle disse ændringer var reversible efter behandlingsophør.

Filgrastims indvirkning på prænatal udvikling er blevet undersøgt hos rotter og kaniner. Intravenøs

administration af filgrastim til kaniner (80 µg/kg/dag) i den organogenetiske periode var toksisk for

moderdyret, og der blev observeret en øget forekomst af spontan abort og tab efter implantation,

nedsat gennemsnitligt antal levendefødte i kuldet og reduceret fostervægt.

Baseret på indberettede data for et andet filgrastimpræparat, som ligner reference-filgrastimpræparatet,

blev der observeret tilsvarende fund og desuden en stigning i føtale misdannelser ved 100 µg/kg/dag.

Denne dosis er toksisk for moderdyret og svarer til en systemisk eksponering på ca. 50-90 gange de

eksponeringer, der observeres hos patienter i behandling med den kliniske dosis på 5 µg/kg/dag. Det

observerede bivirkningsniveau for embryoføtal toksicitet i dette studie var 10 µg/kg/dag, hvilket svarer

til en systemisk eksponering på ca. 3-5 gange de eksponeringer, der observeres hos patienter i

behandling med den kliniske dosis.

Hos drægtige rotter sås der ingen toksicitet hos moderdyret eller føtal toksicitet ved doser på op til

575 µg/kg/dag. Afkom af rotter, som fik administreret filgrastim i perinatal- og dieperioderne, udviste

en forsinkelse i ekstern differentiering og forsinket vækst (≥20 µg/kg/dag) samt en lille reduktion i

overlevelsesraten (100 µg/kg/dag).

Filgrastim havde ingen observeret indvirkning på han- eller hunrotters fertilitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Glutaminsyre

Sorbitol (E420)

Polysorbat 80

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Zarzio må ikke fortyndes med natriumchloridholdig opløsning.

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

Fortyndet filgrastim kan adsorberes i glas og plast, medmindre det fortyndes i 50 mg/ml (5 %)

glucoseopløsning (se pkt. 6.6).

6.3

Opbevaringstid

36 måneder.

Efter fortynding: Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet af opløsningen til infusion i 24 timer ved

2 °C til 8 °C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes omgående. Hvis det ikke

anvendes omgående, er opbevaringstid og -betingelser før brug brugerens ansvar og bør normalt ikke

overstige 24 timer ved 2 °C til 8 °C, medmindre fortynding har fundet sted under kontrollerede og

validerede aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Inden for opbevaringstiden og til ambulante formål kan patienterne tage lægemidlet ud af køleskabet

og opbevare det ved stuetemperatur (ikke over 25°C) i en enkelt periode på op til 72 timer. Ved

afslutningen af denne periode må lægemidlet ikke sættes tilbage i køleskabet, men skal bortskaffes.

Opbevaringsforhold efter fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Fyldt injektionssprøjte (type I-glas) med kanyle (rustfrit stål) med eller uden kanylebeskytter,

indeholdende 0,5 ml opløsning.

Pakningsstørrelse på 1, 3, 5 eller 10 fyldte injektionssprøjter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Opløsningen bør kontrolleres visuelt før brug. Der må kun anvendes klare, partikelfrie opløsninger.

Filgrastims stabilitet ændres ikke, selvom det ved et uheld bliver eksponeret for temperaturer under

frysepunktet.

Zarzio indeholder ingen konserveringsmidler. For at undgå risiko for mikrobiel kontaminering er

Zarzio injektionssprøjterne kun til engangsbrug.

Fortynding før administration (valgfri)

Om nødvendigt kan Zarzio fortyndes i 50 mg/ml (5%) glukoseopløsning.

Fortynding til en slutkoncentration < 0,2 MU/ml (2 μg/ml) frarådes.

Til patienter behandlet med filgrastim fortyndet til en koncentration < 1,5 mill. E (15 μg/ml) bør der

tilføjes humant serumalbumin (HSA) til en slutkoncentration på 2 mg/ml.

Eksempel: Ved et slutvolumen på 20 ml bør totaldoser af filgrastim på mindre end 30 mill. E (300 μg)

gives sammen med 0,2 ml humant serumalbumin 200 mg/ml (20 %) opløsning, Ph. Eur.

Når filgrastim er fortyndet i 50 mg/ml (5 %) glucoseopløsning, er det kompatibelt med glas og

forskellige plasttyper, inklusive polyvinylchlorid, polyolefin (et copolymer af polypropylen og

polyethylen) og polypropylen.

Brug af den fyldte injektionssprøjte med kanylebeskytter

Kanylebeskytteren dækker kanylen efter injektion for at forhindre skader med nålestik. Det påvirker

ikke injektionssprøjtens normale funktion. Tryk stemplet langsomt og jævnt i bund til hele dosis er

givet, og stemplet ikke kan trykkes længere ned. Mens trykket bevares på stemplet, fjernes

injektionssprøjten fra patienten. Kanylebeskytteren dækker kanylen, når stemplet slippes.

Brug af den fyldte injektionssprøjte uden kanylebeskytter

Administrer dosis ifølge standardprotokollen.

Bortskaffelse

Ikke anvendt præparat samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6250 Kundl

Østrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

Zarzio 30 mill. E/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

EU/1/08/495/001

EU/1/08/495/002

EU/1/08/495/003

EU/1/08/495/004

EU/1/08/495/009

EU/1/08/495/010

EU/1/08/495/011

EU/1/08/495/012

Zarzio 48 mill. E/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

EU/1/08/495/005

EU/1/08/495/006

EU/1/08/495/007

EU/1/08/495/008

EU/1/08/495/013

EU/1/08/495/014

EU/1/08/495/015

EU/1/08/495/016

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 6. februar 2009

Dato for seneste fornyelse: 13. november 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

{MM/ÅÅÅÅ}

Læs hele dokumentet

EMA/434861/2014

EMEA/H/C/000917

EPAR - sammendrag for offentligheden

Zarzio

filgrastim

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Zarzio.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Zarzio skal anvendes.

Hvad er Zarzio?

Zarzio er en opløsning til injektion eller infusion (drop i en vene) i en fyldt injektionssprøjte. Den

indeholder det aktive stof filgrastim (30 eller 48 millioner enheder).

Zarzio er et »biosimilært« lægemiddel. Det betyder, at Zarzio svarer til et biologisk lægemiddel, der

allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU), og som indeholder det samme aktive stof (også

kaldet »referencelægemidlet«). Referencelægemidlet for Zarzio er Neupogen. Der kan indhentes

yderligere oplysninger om biosimilære lægemidler i dokumentet med spørgsmål og svar her

Hvad anvendes Zarzio til?

Zarzio anvendes til at stimulere dannelsen af hvide blodlegemer i følgende tilfælde:

til at reducere varigheden af neutropeni (lavt antal af neutrofiler, en type hvide blodlegemer) og

forekomsten af febril neutropeni (neutropeni med feber) hos patienter, der får kemoterapi

(kræftbehandling), som er cytotoksisk (celledræbende)

til at reducere varigheden af neutropeni hos patienter, der er under behandling for at tilintetgøre

knoglemarvsceller inden en knoglemarvstransplantation (som for eksempel hos visse patienter

med leukæmi), hvis der er risiko for, at de får langvarig svær neutropeni

til at øge neutrofiltallet og reducere risikoen for infektion (betændelse) hos patienter med

neutropeni, der gentagne gange tidligere har haft alvorlige infektioner

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

til at behandle vedvarende neutropeni hos patienter med fremskreden hiv-infektion for at reducere

risikoen for bakterielle infektioner, når andre behandlingsmuligheder ikke er hensigtsmæssige.

Zarzio kan også anvendes til personer, der skal donere blodstamceller til transplantation, for at hjælpe

med at frigøre disse celler fra knoglemarven.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Zarzio?

Zarzio gives ved injektion under huden eller ved infusion i en vene. Hvordan lægemidlet gives og

doseres, samt hvor længe behandlingen skal vare, afhænger af, hvorfor lægemidlet anvendes, hvor

meget patienten vejer, og hvordan patienten reagerer på behandlingen. Zarzio gives sædvanligvis på

et specialiseret behandlingscenter, selv om de patienter, der får lægemidlet gennem injektion under

huden, selv kan give injektionerne, når de først er blevet behørigt instrueret heri. Yderligere

oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Zarzio?

Det aktive stof i Zarzio, filgrastim, svarer i høj grad til et humant protein kaldet granulocyt

kolonistimulerende faktor (G CSF). Filgrastim produceres via en metode, der er kendt som

»rekombinant DNA-teknologi«. Det fremstilles af bakterier, der har fået indsat et gen (DNA), som gør

dem i stand til at producere filgrastim. Det kunstigt fremstillede middel virker på samme måde som

det naturligt fremstillede G CSF ved at tilskynde knoglemarven til at producere flere hvide

blodlegemer.

Hvordan blev Zarzio undersøgt?

Zarzio blev undersøgt for at påvise, at det er sammenligneligt med referencelægemidlet Neupogen.

Der blev gennemført fire undersøgelser af antallet af neutrofiler i blodet hos i alt 146 raske frivillige,

som fik Zarzio eller Neupogen. I undersøgelserne så man nærmere på virkningen af enkelte og

gentagne indgivelser af forskellige doser af lægemidlerne, enten som injektion under huden eller ved

infusion i en vene. Den vigtigste målestok i disse undersøgelser var neutrofiltallet i løbet af de første

10 dage af behandlingen.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Zarzio?

Zarzio og Neupogen forøgede neutrofiltallet i samme grad hos raske, frivillige forsøgspersoner i løbet

af undersøgelserne. Dette blev anset for at være tilstrækkeligt til at påvise, at fordelene ved Zarzio

svarer til fordelene ved referencelægemidlet.

Hvilken risiko er der forbundet med Zarzio?

Den hyppigste bivirkning ved Zarzio (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er smerter i

muskler og knogler. Andre bivirkninger kan optræde hos flere end 1 ud af 10 patienter, afhængigt af

den lidelse, som Zarzio anvendes til behandling af. Den fuldstændige liste over indberettede

bivirkninger og begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Zarzio godkendt?

CHMP konkluderede, at Zarzio i overensstemmelse med EU’s krav har vist sig at have en kvalitet,

sikkerhed og virkning, som er sammenlignelig med Neupogen. Det var derfor CHMP's opfattelse, at

Zarzio

EMA/434861/2014

Side 2/3

fordelene opvejer de identificerede risici som for Neupogen. Udvalget anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Zarzio.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Zarzio?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Zarzio anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Zarzio,

herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Andre oplysninger om Zarzio

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Zarzio den 6. februar 2009.

Den fuldstændige EPAR for Zarzio findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Zarzio, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 07-2014.

Zarzio

EMA/434861/2014

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information