Vyndaqel

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

23-11-2020

Aktiv bestanddel:
tafamidis
Tilgængelig fra:
Pfizer Europe MA EEIG
ATC-kode:
N07XX08
INN (International Name):
tafamidis
Terapeutisk gruppe:
Andre nervesystem lægemidler,
Terapeutisk område:
amyloidose
Terapeutiske indikationer:
Vyndaqel er indiceret til behandling af transthyretinamyloidose hos voksne patienter med fase 1-symptomatisk polyneuropati for at forsinke perifer neurologisk nedsat funktion.
Produkt oversigt:
Revision: 18
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002294
Autorisation dato:
2011-11-16
EMEA kode:
EMEA/H/C/002294

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

02-08-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

02-08-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

02-08-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

02-08-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

02-08-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

02-08-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

02-08-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

02-08-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

02-08-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

02-08-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

02-08-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

02-08-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

02-08-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

02-08-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

02-08-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

02-08-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

02-08-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

02-08-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

02-08-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

02-08-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

02-08-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

23-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

23-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

23-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

02-08-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Vyndaqel 20 mg bløde kapsler

tafamidismeglumin

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. De kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, De får. Se sidst i

punkt 4, hvordan De indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Vyndaqel til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis De får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Vyndaqel

Sådan skal De tage Vyndaqel

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Vyndaqel indeholder det aktive stof tafamidis.

Vyndaqel er en medicin til behandling af en sygdom, som kaldes transthyretin amyloidose.

Transthyretin amyloidose skyldes, at et protein, som hedder transthyretin (TTR), ikke fungerer rigtigt.

TTR er et protein, som bærer andre stoffer, f.eks. hormoner, rundt i kroppen.

Hos patienter med denne sygdom går TTR i stykker og kan danne fibre, som kaldes amyloid. Amyloid

kan aflejre sig rundt om Deres nerver (kaldet transthyretin amyloid polyneuropati eller ATTR-PN) og

på andre steder i kroppen. Amyloid giver symptomer på denne sygdom. Når det sker, forhindrer det

nerverne i at fungere normalt.

Vyndaqel kan forhindre TTR i at gå i stykker og danne amyloid. Denne medicin bruges til behandling

af voksne patienter med denne sygdom, hvor nerverne er blevet påvirkede (personer med symptomer

på polyneuropati), for at forsinke videre sygdomsudvikling.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Vyndaqel

Tag ikke Vyndaqel

hvis De er allergisk over for tafamidismeglumin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før De tager Vyndaqel.

Kvinder i den fødedygtige alder skal bruge sikker prævention, så længe de er i behandling med

Vyndaqel, og de skal fortsætte med den svangerskabsforebyggende behandling i 1 måned efter

behanding med Vyndaqel er stoppet. Der er ingen data for anvendelsen af Vyndaqel til gravide

kvinder.

Børn og unge

Børn og unge har ikke symptomer på transthyretin amyloidose. Vyndaqel anvendes derfor ikke til

børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Vyndaqel

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin, for nylig har brugt anden

medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager nogen af de følgende lægemidler:

non-steroide antiinflammatoriske midler

vanddrivende midler (fx furosemid, bumetanid)

kræftmedicin (fx methotrexat, imatinib)

statiner (fx rosuvastatin)

virushæmmende medicin (fx oseltamivir, tenofovir, ganciclovir, adefovir, cidofovir, lamivudin,

zidovudin, zalcitabin)

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

De må ikke tage Vyndaqel, hvis De er gravid eller ammer.

Hvis De er i den fødedygtige alder, skal De bruge sikker prævention, så længe De er i

behandling og i 1 måned efter behandlingen er stoppet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vyndaqel menes ikke at påvirke eller kun i ubetydelig grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

Vyndaqel indeholder sorbitol

Dette lægemiddel indeholder højst 44 mg sorbitol pr. kapsel. Sorbitol er en kilde til fructose.

3.

Sådan skal De tage Vyndaqel

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er 1 Vyndaqel 20 mg (tafamidismeglumin) kapsel 1 gang dagligt.

Hvis De kaster op efter, at De har taget medicinen og kan finde Vyndaqel-kapslen intakt, så bør De

tage en yderligere dosis af Vyndaqel den samme dag. Hvis De kaster op kort tid efter, at De har taget

medicinen og ikke kan finde Vyndaqel-kapslen, er det ikke nødvendigt at tage en yderligere dosis af

Vyndaqel, og De kan fortsætte med at tage Vyndaqel som normalt dagen efter.

Administrationsmetode

Vyndaqel er til oral anvendelse.

Den bløde kapsel skal synkes hel og må ikke knuses eller skæres over.

Kapslen kan indtages med eller uden mad.

Instruktion til åbning af blistre:

Riv en enkelt blister af blisterkortet langs den perforerede streg.

Træk papiret af ved den buede pil, så man kan se aluminiumsfolien.

Tryk kapslen ud gennem aluminiumsfolien.

Hvis De har taget for meget Vyndaqel

De bør ikke tage flere kapsler, end lægen har sagt. Hvis De har taget flere Vyndaqel-kapsler end lægen

har sagt, skal De kontakte lægen.

Hvis De har glemt at tage Vyndaqel

Hvis De har glemt at tage en dosis, skal De tage Deres kapsel, så snart De kommer i tanke om det.

Hvis det sker inden for 6 timer inden Deres næste dosis, skal De springe den glemte dosis over. De må

ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis De holder op med at tage Vyndaqel

De må ikke holde op med at tage Vyndaqel, uden at De har talt med lægen først. Da Vyndaqel virker

ved at stabilisere TTR-proteinet, kan Deres sygdom forværres, hvis De stopper med at tage Vyndaqel,

da dette protein så ikke længere bliver stabiliseret.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige: kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter:

Diarré

Urinvejsinfektion (symptomer kan omfatte smerte eller brændende fornemmelse, når De tisser,

eller hyppig trang til at tisse)

Vaginal infektion hos kvinder

Mavepine eller mavesmerter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale

rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkortet og på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Spørg apotekspersonalet, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vyndaqel indeholder:

Aktivt stof: tafamidis. Hver kapsel indeholder 20 mg mikroniseret tafamidismeglumin svarende

til 12,2 mg tafamidis.

Øvrige indholdsstoffer: gelatine (E441); glycerol (E422); sorbitol (E420) [se punkt 2 ”Vyndaqel

indeholder sorbitol”]; mannitol (E421); sorbitan; gul jernoxid (E172); titandioxid (E171); vand,

renset; macrogol 400 (E1521); sorbitanmono-oleate (E494); polysorbat 80 (E433); ethanol;

isopropylalkohol; polyvinylacetatphthalat; propylenglycol (E1520); carmin (E120); blå farve

(Brilliant Blue fcf – E133) og ammoniumhydroxid (E527).

Udseende og pakningsstørrelser

Vyndaqel bløde kapsler er gule, uigennemsigtige, aflange (ca. 21 mm) mærket med ”VYN 20” med

rødt blæk. Vyndaqel findes i 2 pakningsstørrelser af PVC/PA/alu/PVC-alu/PET/Papir perforerede

enkeltdosisblistre: En pakning med 30 x 1 bløde kapsler og en multipakning med 90 bløde kapsler

betående af 3 kartoner, som hver indeholder 30 x 1 bløde kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

Fremstiller

Penn Pharmaceutical Services Limited

Units 23-24, Tafarnaubach Industrial Estate

Tafarnaubach

Tredegar

Gwent

NP22 3AA

Storbritannien

eller

Millmount Healthcare Limited

Block-7, City North Business Campus,

Stamullen,

Co. Meath,

Ireland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká Republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420 283 004 111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: +36 1 488 3700

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +356 21344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,

Τηλ.: +30 210 67 85 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer, S.L.

Télf: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

România

Pfizer Romania S.R.L

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +353 1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Tel: +354 540 8000

Slovenská Republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421 2 3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Κύπρος

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH),

Τηλ: +357 22 817690

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: +371 670 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}

Dette lægemiddel er godkendt under ”særlige vilkår”.

Det betyder, at det grundet sygdommens sjældenhed ikke har været muligt at opnå fuldstændig

dokumentation for lægemidlet. Det Europæiske Lægemiddelagentur vil hvert år vurdere nye

oplysninger om lægemidlet, og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive ajourført.

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysninger om Vyndaqel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme

og om, hvordan de behandles.

Hvis De har svært ved at se eller læse denne indlægsseddel, eller gerne vil have den i et andet format,

kan De kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen på det

telefonnummer, som er oplyst i denne indlægsseddel.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Vyndaqel 61 mg bløde kapsler

tafamidis

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. De kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, De får. Se sidst i

punkt 4, hvordan De indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Vyndaqel til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis De får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Vyndaqel

Sådan skal De tage Vyndaqel

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Vyndaqel indeholder det aktive stof tafamidis.

Vyndaqel er en medicin til behandling af en sygdom, som kaldes transthyretin amyloidose.

Transthyretin amyloidose skyldes, at et protein, som hedder transthyretin (TTR), ikke fungerer rigtigt.

TTR er et protein, som bærer andre stoffer, f.eks. hormoner, rundt i kroppen.

Hos patienter med denne sygdom går TTR i stykker og kan danne fibre, som kaldes amyloid. Amyloid

kan aflejre sig mellem cellerne i dit hjerte (kaldet transthyretin amyloid kardiomyopati eller ATTR-

CM) og på andre steder i kroppen. Amyloid giver symptomer på denne sygdom. Når det sker,

forhindrer det hjertet i at fungere normalt.

Vyndaqel kan forhindre TTR i at gå i stykker og danne amyloid. Denne medicin bruges til behandling

af voksne patienter, hvor hjertet er blevet påvirket (personer med symptomer på kardiomyopati).

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Vyndaqel

Tag ikke Vyndaqel

hvis De er allergisk over for tafamidis eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før De tager Vyndaqel.

Kvinder i den fødedygtige alder skal bruge sikker prævention, så længe de er i behandling med

Vyndaqel, og de skal fortsætte med den svangerskabsforebyggende behandling i 1 måned efter

behanding med Vyndaqel er stoppet. Der er ingen data for anvendelsen af Vyndaqel til gravide

kvinder.

Børn og unge

Børn og unge har ikke symptomer på transthyretin amyloidose. Vyndaqel anvendes derfor ikke til

børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Vyndaqel

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin, for nylig har brugt anden

medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager nogen af de følgende lægemidler:

non-steroide antiinflammatoriske midler

vanddrivende midler (fx furosemid, bumetanid)

kræftmedicin (fx methotrexat, imatinib)

statiner (fx rosuvastatin)

virushæmmende medicin (fx oseltamivir, tenofovir, ganciclovir, adefovir, cidofovir, lamivudin,

zidovudin, zalcitabin)

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

De må ikke tage Vyndaqel, hvis De er gravid eller ammer.

Hvis De er i den fødedygtige alder, skal De bruge sikker prævention, så længe De er i

behandling og i 1 måned efter behandlingen er stoppet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vyndaqel menes ikke at påvirke eller kun i ubetydelig grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

Vyndaqel indeholder sorbitol

Dette lægemiddel indeholder højst 44 mg sorbitol pr. kapsel. Sorbitol er en kilde til fructose.

3.

Sådan skal De tage Vyndaqel

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er 1 Vyndaqel 61 mg (tafamidis) kapsel 1 gang dagligt.

Hvis De kaster op efter, at De har taget medicinen og kan finde Vyndaqel-kapslen intakt, så bør De

tage en yderligere dosis af Vyndaqel den samme dag. Hvis De kaster op kort tid efter, at De har taget

medicinen og ikke kan finde Vyndaqel-kapslen, er det ikke nødvendigt at tage en yderligere dosis af

Vyndaqel, og De kan fortsætte med at tage Vyndaqel som normalt dagen efter.

Administrationsmetode

Vyndaqel er til oral anvendelse.

Den bløde kapsel skal synkes hel og må ikke knuses eller skæres over.

Kapslen kan indtages med eller uden mad.

Instruktion til åbning af blistre:

Riv en enkelt blister af blisterkortet langs den perforerede streg.

Træk papiret af ved den buede pil, så man kan se aluminiumsfolien.

Tryk kapslen ud gennem aluminiumsfolien.

Hvis De har taget for meget Vyndaqel

De bør ikke tage flere kapsler, end lægen har sagt. Hvis De har taget flere Vyndaqel-kapsler end lægen

har sagt, skal De kontakte lægen.

Hvis De har glemt at tage Vyndaqel

Hvis De har glemt at tage en dosis, skal De tage Deres kapsel, så snart De kommer i tanke om det.

Hvis det sker inden for 6 timer inden Deres næste dosis, skal De springe den glemte dosis over. De må

ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis De holder op med at tage Vyndaqel

De må ikke holde op med at tage Vyndaqel, uden at De har talt med lægen først. Da Vyndaqel virker

ved at stabilisere TTR-proteinet, kan Deres sygdom forværres, hvis De stopper med at tage Vyndaqel,

da dette protein så ikke længere bliver stabiliseret.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

I kliniske forsøg var bivirkningerne generelt de samme hos patienter, som tog Vyndaqel, som hos dem,

der ikke gjorde. Luftafgang fra tarmen og forhøjede resultater fra leverfunktionsundersøgelser er

rapporteret med hyppigt hos ATTR-CM patienter behandlet med Vyndaqel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale

rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Vyndaqel 20 mg bløde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver blød kapsel indeholder 20 mg mikroniseret tafamidismeglumin svarende til 12,2 mg tafamidis.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver blød kapsel indeholder højst 44 mg sorbitol (E420).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Blød kapsel.

Gul, uigennemsigtig, aflang (ca. 21 mm) kapsel påtrykt ”VYN 20” med rødt blæk.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Vyndaqel er indiceret til behandling af transthyretin amyloidose hos voksne patienter med stadie 1

symptomatisk polyneuropati for at udsætte perifer neurologisk funktionshæmning.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen bør indledes under opsyn af en læge, som har erfaring med behandling af patienter med

transthyretin amyloid polyneuropati (ATTR-PN).

Dosering

Anbefalet dosis af tafamidismeglumin er 20 mg oralt 1 gang dagligt.

Tafamidis og tafamidismeglumin er ikke indbyrdes ombyttelige på mg-basis.

Ved opkastning kort efter indtagelse, og hvis Vyndaqel-kapslen er intakt og kan identificeres, skal en

yderligere dosis Vyndaqel gives, hvis muligt. Hvis kapslen ikke kan identificeres, er yderligere dosis

ikke nødvendig, og Vyndaqel-behandlingen kan genoptages som vanligt den næste dag.

Særlige patientgrupper

Ældre patienter

Dosisjustering kræves ikke hos ældre patienter (

65 år) (se pkt. 5.2).

Nedsat lever- og nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion eller let til moderat nedsat

leverfunktion. Der foreligger begrænsede data fra patienter med svært nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance under eller lig med 30 ml/min). Tafamidismeglumin er ikke undersøgt hos

patienter med alvorligt nedsat leverfunktion og forsigtighed tilrådes derfor (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende tafamidis hos den pædiatriske population.

Administration

Oral anvendelse.

De bløde kapsler skal synkes hele og må ikke knuses eller deles. Vyndaqel kan tages sammen med

eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker prævention under behandling med tafamidismeglumin

og fortsætte med at bruge sikker prævention i 1 måned efter behandlingen med tafamidismeglumin er

stoppet (se pkt. 4.6).

Tafamidismeglumin skal lægges til standardbehandlingen vedbehandling af patienter med ATTR-PN.

Læger skal overvåge patienterne og fortsætte med at vurdere behovet for anden behandling, herunder

behov for levertransplantation, som en del af standardbehandlingen. Da der ikke findes data

vedrørende anvendelse af tafamidismeglumin efter en levertransplantation, skal tafamidismeglumin

seponeres hos patienter, som skal have foretaget en levertransplantation.

Dette lægemiddel indeholder højst 44 mg sorbitol pr. kapsel, som er en kilde til fructose.

Den additive virkning af samtidig administrerede produkter indeholdende sorbitol (eller fructose) og

indtagelse af sorbitol i kosten (eller fructose) bør tages i betragtning.

Indholdet af sorbitol i lægemidler til oral brug kan påvirke biotilgængeligheden af andre lægemidler til

oral brug hvis indgivet samtidig.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

I kliniske studier med raske frivillige forsøgspersoner inducerer eller hæmmer 20 mg

tafamidismeglumin ikke CYP-enzymet CYP3A4.

In vitro hæmmer tafamidis effluks-transportøren BCRP (brystcancerresistent protein) med

IC50=1,16 µM og kan ved klinisk relevante koncentrationer forårsage lægemiddelinteraktioner med

substrater for denne transportør (f.eks. methotrexat, rosuvastatin og imatinib) efter en dosis på 20 mg

tafamidismeglumin. Ligeledes hæmmer tafamidis optagelses-transportørerne QAT1 og OAT3

(organisk anion-transportører) med henholdsvis IC50=2,9 µM og IC50=2,36 µM og kan ved klinisk

relevante koncentrationer forårsage lægemiddelinteraktioner med substrater for disse transportører

(f.eks. non-steroide antiinflammatoriske midler, bumetanid, furosemid, lamivudin, methotrexat,

oseltamivir, tenofovir, ganciclovir, adefovir, cidofovir, zidovudin, zalcitabin). Baseret på in vitro-data

blev det beregnet, at de maksimale forventede forandringer i AUC af OAT1- og OAT3-substrater var

under 1,25 med dosen på 20 mg tafamidismeglumin. Den tafamidis-forårsagede hæmning af OAT1-

eller OAT3-transportøren forventes derfor ikke at medføre klinisk signifikante interaktioner.

Der er ikke gennemført interaktionsstudier for at vurdere andre lægemidlers virkning på

tafamidismeglumin.

Abnorme laboratorieprøveresultater

Tafamidis kan reducere serumkoncentrationen af totalt thyroxin uden ledsagende forandring i frit

thyroxin (T4) eller thyroideastimulerende hormon (TSH). Denne ændring i totalt thyroxin skyldes

sandsynligvis, at thyroxin bliver bundet i mindre grad til transthyretin (TTR) eller fortrængt derfra

som følge af, at tafamidis har høj bindingsaffinitet til TTR-thyroxinreceptoren. Der er ikke observeret

tilsvarende kliniske fund, der stemmer overens med thyroideadysfunktion.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen med

tafamidismeglumin, og på grund af den lange halveringstid i 1 måned efter at behandlingen er stoppet.

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af tafamidismeglumin til gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist

udviklingstoksicitet (se pkt. 5.3). Tafamidismeglumin bør ikke anvendes under graviditeten og til

kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker kontraception.

Amning

De tilgængelige data fra dyreforsøg viser, at tafamidis udskilles i mælk. En risiko for

nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Tafamidismeglumin må ikke anvendes under amning.

Fertilitet

Der er ikke set nedsat fertilitet i prækliniske studier (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

På grundlag af den farmakodynamiske og farmakokinetiske profil menes det, at tafamidismeglumin

ikke eller kun i ubetydelig grad påvirker evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

De samlede kliniske data stammer fra 127 patienter med ATTR-PN, som fik 20 mg

tafamidismeglumin dagligt i gennemsnitligt 538 dage (fra 15-994 dage). Sværhedsgraden af

bivirkningerne var generelt milde til moderate.

Skema over bivirkninger

Følgende bivirkninger er anført efter systemorganklasser i henhold til MedDRA og

hyppighedskategorier i henhold til standardkonventionen: Meget almindelig (

1/10), almindelig

1/100 til < 1/10) og ikke almindelig (

1/1.000 til < 1/100). Inden for hver hyppighedskategori er

bivirkningerne anført efter faldende alvorlighed. Bivirkninger indberettet fra det kliniske program i

tabeloversigten herunder afspejler den hyppighed, hvormed de forekom i et dobbeltblindt, placebo-

kontrolleret fase 3-studie (Fx-005).

Systemorganklasse

Meget almindelig

Infektioner og parasitære sygdomme

Urinvejsinfektion

Vaginal infektion

Mave-tarm-kanalen

Diarré

Øvre abdominalsmerter

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer

Der er minimal klinisk erfaring med overdosering. I kliniske studier indtog to patienter, der var

diagnosticeret med transthyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM), uforvarent en enkelt dosis

tafamidismeglumin på 160 mg, uden at der opstod nogen bivirkninger. Den højeste dosis

tafamidismeglumin, som blev givet til raske forsøgsdeltagere i et klinisk studie, var 480 mg som

engangsdosis. Der blev rapporteret én behandlingsrelateret bivirkning i form af mild hordeolum med

denne dosis.

Behandling

I tilfælde af overdosering skal der iværksættes standardbehandling efter behov.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre midler mod lidelser i centralnervesystemet, ATC-kode:

N07XX08.

Virkningsmekanisme

Tafamidis er en selektiv TTR-stabilisator. Tafamidis bindes til TTR på thyroxinbindingsstederne og

stabiliserer tetrameren og forsinker adskillelsen til monomerer, det hastighedsbegrænsende trin i den

amyloidogene proces.

Farmakodynamisk virkning

Transthyrein amyloidose er en svært invaliderende sygdom, som skyldes akkumulering af diverse

uopløselige fibrillære proteiner, eller amyloid, i vævene i tilstrækkelige mængder til at nedsætte

normal funktion. Adskillelsen af transthyretin-tetramer til monomerer er det hastighedsbegrænsende

trin i patogenesen af transthyretin amyloidose. De foldede monomerer undergår delvis denaturering

for at danne alternativt foldede monomer-amyloidogene mellemprodukter. Disse mellemprodukter

fejldannes derefter til opløselige oligomer, profilamenter, filamenter og amyloidfibriller. Tafamidis

binder sig med negativ kooperativitet til de 2 thyroxin-bindingssteder på den naturlige tetrameriske

form af transthyretin og forhindrer derved adskillelsen til monomerer. Denne hæmning af TTR-

tetramer-adskillelsen danner grundlaget for anvendelse af tafamidis til at nedsætte

sygdomsudviklingen hos patienter med stadie 1 ATTR-PN.

Der blev anvendt en TTR-stabiliseringsanalyse som farmakodynamisk markør og for at vurdere

stabiliteten af TTR-tetrameren.

Tafamidis stabiliserede både vildtype-TTR-tetrameren og tetramererne af 14 TTR-varianter, der blev

testet klinisk efter dosering af tafamidis én gang dagligt. Tafamidis stabiliserede også TTR-tetrameren

for 25 varianter, der blev testet ex vivo; der blev således påvist TTR-stabilisering af 40 amyloidogene

TTR-genotyper.

Klinisk virkning og sikkerhed

Det pivotale studie med tafamidismeglumin hos stadie 1 ATTR-PN-patienter er et 18 måneders,

multicenter, randomiseret, dobbelt-blindt, placebo-kontrolleret studie. Studiet vurderede sikkerhed og

virkning af 20 mg tafamidis 1 gang dagligt hos 128 patienter med ATTR-PN med V30M-mutation og

sygdom i primær stadie 1. 126 af de 128 patienter krævede normalt ikke mobilitetshjælp. Det primære

resultatmål var “Neuropathy Impairment Score of the Lower Limb” (NIS-LL – en lægelig vurdering af

den neurologiske undersøgelse af underekstremiteterne) og livskvalitetsundersøgelsen, Norfolk

Quality of Life Diabetic Neuropathy (Norfolk QOL-DN – en patientvurdering, total

livskvalitetsscore [TQOL]). Andre resultatmål omfatter sammensatte scorer af lange nervefibre

(nerveoverledning, vibrationstærskel og hjertefrekvensrespons på dyb vejrtrækning – HRDB) og

funktion af små nervefibre (varmesmerte og kuldetærskel og HRDB) og ernæringsmæssig vurdering

ved hjælp af den modificerede metode til udregning af idealvægt (mBMI – BMI gange serum-albumin

i g/l). 86 ud af 91 patienter, der gennemførte de 18 måneders behandlingsperiode, fortsatte

umiddelbart efter i et åbent forlængelsesstudie, hvor de alle fik 20 mg tafamidismeglumin 1 gang

dagligt i yderligere 12 måneder.

Efter de 18 måneders behandling responderede flere tafamidismeglumin-behandlede patienter i

henhold til NIS-LL (ændring på mindre end 2 point på NIL-LL). Resultater af de prædefinerede

analyser af de primære resultatmål ses i følgende tabel:

Vyndaqel versus placebo: NIS-LL og TQOL efter 18 måneder (Studie Fx-005)

Placebo

Vyndaqel

Prædefineret ITT-analyse

N=61

N=64

NIS-LL-responder (% patienter)

29,5%

45,3%

Forskel (Vyndaqel minus placebo)

95% CI af forskel (p-værdi)

15,8%

-0,9%, 32,5% (0,068)

TQOL ændring fra start, gennemsnit (LSMean

(standardafvigelse))

7,2 (2,36)

2,0 (2.31)

Forskel i gennemsnit (LSMean (standardafvigelse))

95% CI af forskel (p-værdi)

-5,2 (3,31)

-11,8, 1,3 (0,116)

Prædefineret analyse af evaluerbar effekt

N=42

N=45

NIS-LL-responder (% patienter)

38,1%

60,0%

Forskel (Vyndaqel minus placebo)

95% CI af forskel (p-værdi)

21,9%

1,4%, 42,4% (0,041)

TQOL ændring fra baseline, gennemsnit (LSMean

(standardafvigelse))

8,9 (3,08)

0,1 (2,98)

Forskel i gennemsnit (LSMean (standardafvigelse))

95% CI af forskel (p-værdi)

-8,8 (4,32)

-17,4, -0,2 (0,045)

I den prædefinerede ITT NIS-LL-responderanalyse er patienter, som blev seponeret før de 18 måneder på grund af levertransplantation,

opført som non-responder. Den prædefinerede analyse af evaluerbar effekt anvender kun data fra patienter, som gennemførte de 18 måneders

behandling pr. protokol.

De sekundære resultatmål viste, at tafamidismeglumin-behandling førte til mindre nedbrydelse af

neurologisk funktion og forbedrede den ernæringsmæssige status (mBMI) sammenlignet med placebo.

Dette fremgår af følgende tabel.

Sekundære resultatmålsændringer fra baseline til måned 18, gennemsnit (LSMean

(standardafvigelse)) (intent-to-treat-population) (Studie Fx-005)

Placebo

N=61

Vyndaqel

N=64

P-værdi

Vyndaqel % ændring i

forhold til placebo

NIS-LL ændring fra BL

Gennemsnit (LSMean (standard-

afvigelse))

5,8 (0,96)

2,8 (0,95)

0,027

-52%

Lange fibre, ændring fra BL

Gennemsnit (LSMean (standard-

afvigelse))

3,2 (0,63)

1,5 (0,62)

0,066

-53%

Små fibre, ændring fra BL

Gennemsnit (LSMean (standard-

afvigelse))

1,6 (0,32)

0,3 (0,31)

0,005

-81%

mBMI ændring fra BL

Gennemsnit (LSMean (standard-

afvigelse))

-33,8 (11,8)

39,3 (11,5)

<0,0001

mBMI blev beregnet som summen af serum-albumin og Body Mass Index.

Baseret på variansanalyse af gentagne mål med ændring fra baseline som den afhængige variabel, en ustruktureret kovariansmatrix,

behandling, måned og behandling pr. måned som faste variable og forsøgsperson som en vilkårlig variabel i modellen.

NA=Ikke relevant

I det åbne forlængelsesstudie var ændringshastigheden i NIL-LL under de 12 måneders behandling

tilsvarende den, der blev set hos patienter randomiseret og behandlet med tafamidis i den tidligere 18

måneders dobbeltblinde fase.

Selv om data er begrænsede (1 åbent studie med 21 patienter), kan tafamidismeglumin, under

hensyntagen til tafamidis virkningsmekanisme og resultater på TTR-stabilisering, forventes at have

gavnlig virkning på patienter med stadie 1 ATTR-PN, som skyldes andre mutationer end V30M.

Virkningen af tafamidis er blevet undersøgt i et dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret

studie med 3 arme med 441 patienter med vild-type eller hereditær transthyretin amyloid

kardiomyopati (ATTR.CM). Den primære analyse af poolede tafamidis meglumin (20 mg og 80 mg)

versus placebo viste en signifikant reduktion (p=0,0006) i mortalitet uanset årsag og i frekvensen af

hjerte-kar relaterede indlæggelser.

En supraterapeutisk oral enkeltdosis på 400 mg tafamidis-opløsning hos raske frivillige

forsøgspersoner viste ingen forlængelse af QTc-intervallet.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med tafamidis i alle undergrupper af den pædiatriske population med transthyretin amyloidose (se pkt.

4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

Dette lægemiddel er godkendt under ”særlige vilkår”. Det betyder, at det grundet sygdommens

sjældenhed ikke har været muligt at indhente fuldstændige oplysninger om lægemidlet.

Det Europæiske Lægemiddelagentur vil hvert år vurdere nye oplysninger om lægemidlet, og

produktresuméet vil om nødvendigt blive ajourført.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral indtagelse af den bløde kapsel én gang dagligt opnås maksimal plasmakoncentration (C

ved en mediantid (t

) på 4 timer efter dosering, når det tages fastende. Samtidig indtagelse af et

måltid med højt fedt- og kalorieindhold ændrede absorptionshastigheden men ikke absorptionsgraden.

Disse resultater understøtter, at tafamidis kan gives både sammen med og uden mad.

Fordeling

Tafamidis har høj binding til protein (> 99 %) i plasma. Det tilsyneladende fordelingsvolumen ved

steady state er 16 liter.

Plasmoproteinbindingsgraden af tafamidis er blevet evalueret i plasma fra dyr og mennesker.

Tafamidis har højere affinitet til TTR end til albumin. Derfor vil tafamidis sandynligvis fortrinsvis

bindes til TTR i plasma til trods for den signifikant højere koncentration af albumin (600 μM) i

forhold til TTR (3,6 μM).

Biotransformation og elimination

Der findes ikke noget entydigt bevis for udskillelse af tafamidis via galden hos mennesker. Med

baggrund i prækliniske data er der dog en formodning om, at tafamidis metaboliseres via glukuronide-

ring og udskilles via galden. Denne biotransformationsmåde er sandsynlig hos mennesker, da ca. 59%

af en totalt indgivet dosis genfindes i fæces, og ca. 22% genfindes i urinen. Baseret på

populationsfarmakokinetiske resultater har tafamidismeglumin en tilsyneladende oral clearance på

0,228 l/t og en populationsgennemsnitlig halveringstid på cirka 49 timer.

Linearitet for dosis og tid

Eksponeringen for tafamidismeglumin ved dosering én gang dagligt steg i takt med dosis op til

480 mg som enkeltdosis og gentagne doser på op til 80 mg/dag. Generelt var stigningerne

proportionale eller næsten propotionale med dosis, og clearance af tafamidis var stationær over tid.

Farmakokinetiske parametre er sammenlignelige efter enkelt og gentagen dosering af 20 mg

tafamidismeglumin, hvilket tyder på manglende induktion og hæmning af metabolismen af tafamidis.

Resultater af dosering 1 gang dagligt med 15 mg til 60 mg tafamidismeglumin i form af oral opløsning

i 14 dage viser, at steady state opnås på dag 14.

Særlige patientgrupper

Nedsat leverfunktion

Farmakokinetiske data tyder på nedsat systemisk påvirkning (ca. 40%) og øget total clearance (0,52 l/t

versus 0,31 l/t) af tafamidismeglumin hos patienter med moderat nedsat leverfunktion (omfattende

Child-Pugh Score 7-9) sammenlignet med raske forsøgspersoner på grund af en højere ubundet

fraktion af tafamidis. Da patienter med moderat nedsat leverfunktion har lavere TTR-værdier end

raske forsøgspersoner, er dosisjusering ikke nødvendig, da stoichiometrien af tafamidis med dets

målprotein TTR ville være tilstrækkelig til stabilisering af TTR-tetramer. Eksponeringen for tafamidis

hos patienter med svært nedsat leverfunktion er ikke kendt.

Nedsat nyrefunktion

Tafamidis er ikke blevet undersøgt specifikt i et dedikeret studie med patienter med nedsat

nyrefunktion. Indvirkningen af kreatininclearance på farmakokinetikken af tafamidis blev undersøgt i

en populationsfarmakokinetisk analyse hos patienter med kreatininclearance over 18 ml/min.

Farmakokinetiske estimater viste ingen forskel i tilsyneladende oral clearance af tafamidis hos

patienter med kreatininclearance under 80 ml i forhold til patienter med kreatininclearance over eller

lig med 80 ml/min. Dosisjustering hos patienter med nedsat nyrefunktion anses ikke for at være

nødvendig.

Ældre patienter

Resultaterne fra en populationsfarmakokinetisk analyse viser, at forsøgspersoner over 65 år har en

gennemsnitlig 15 % lavere anslået tilsyneladende oral clearance ved steady state end forsøgspersoner

under 65 år. Forskellen i clearance resulterer dog i stigninger < 20 % i gennemsnitlig C

og AUC i

forhold til yngre forsøgspersoner og er ikke klinisk signifikant.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

In vitro-data tyder på, at tafamidis ikke forårsager signifikant hæmning af CYP450-enzymerne

CYP1A2, CYP3A4, CYP3A5, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 og CYP2D6. Tafamidis

forventes ikke at forårsage klinisk relevante lægemiddelinteraktioner som følge af induktion af

CYP1A2, CYP2B6 eller CYP3A4.

In vitro-studier tyder på, at det er usandsynligt, at tafamidis vil forårsage lægemiddelinteraktioner ved

klinisk relevante koncentrationer med substrater af UDP-glukuronosyltransferase (UGT) systemisk.

Tafamidis kan hæmme den intestinale aktivitet af UGT1A1.

Tafamidis udviste lavt potentiale for hæmning af MDR1 (Multi-Drug Resistant Protein) (også kaldet

P-glykoprotein; P-gp) systemisk og i mave-tarm-kanalen, OCT2 (organisk kation-transportør 2),

MATE1 (multidrug and toxin extrusion transporter 1) og MATE2K, OATP1B1 (organisk anion-

transportpolypeptid 1B1) og OATP1B3 ved klinisk relevante koncentrationer.

5.3

Non-kliniske sikkerhedsdata

Non-kliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, fertilitet og tidlig fosterudvikling, genotoksicitet og karcinogenicitet. I forsøg

med toksicitet og karcinogenicitet efter gentagne doser synes leveren at være målorgan for toksicitet

hos de undersøgte arter. Leverpåvirkninger ses ved eksponeringer, der er cirka ≥ 2,5 gange højere end

human AUC ved steady state med den kliniske dosis på 20 mg tafamidismeglumin.

I et forsøg af udviklingsmæssig toksicitet på kaniner ses en mindre stigning i antallet af skeletale

misdannelser og forandringer, aborter hos nogle få hunner, nedsat embryoføtal overlevelse og nedsat

fødselsvægt ses ved eksponeringer, der var cirka ≥ 7,2 gange højere end human AUC ved steady state

med den kliniske dosis på 20 mg tafamidismeglumin.

I præ- og postnatale udviklingsforsøg med tafamidis på rotter ses reduktion i overlevelsesraten hos

afkommet, og ungernes fødselsvægt er lavere, efter at moderdyret er blevet doseret under graviditet og

amning med doser på 15 og 30 mg/kg/dag. Nedsat vægt hos han-unger førte til forsinket seksuel

modning (præputial separation) ved 15 mg/kg/dag. Nedsat præstation i en test for indlæring og

hukommelse i vandlabyrint blev set ved 15 mg/kg/dag. Niveauet for ingen observeret effekt (NOAEL)

for levedygtighed og vækst hos afkommet (F1-generationen) efter at moderdyret er blevet doseret med

tafamidis under graviditet og amning er 5 mg/kg/dag (humanekvivalent dosis = 0,8 mg/kg/dag), dvs.

en dosis ca. 4,6 gange højere end den kliniske dosis på 20 mg tafamidismeglumin.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselskal

Gelatine (E441)

Glycerol (E422)

Gul jernoxid (E172)

Sorbitan

Sorbitol (E420)

Mannitol (E421)

Titandioxid (E171)

Vand, renset

Kapselindhold

Macrogol 400 (E1521)

Sorbitanmono-oleat (E494)

Polysorbat 80 (E433)

Trykkeblæk (Opacode lilla)

Ethanol

Isopropylalkohol

Vand, renset

Macrogol 400 (E1521)

Polyvinylacetatphthalat

Propylenglycol (E1520)

Carmin (E120)

Brilliant Blue FCF – (E133)

Ammoniumhydroxid (E527) 28%

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

PVC/PA/alu/PVC-alu/PET/Papir perforeret enkeltdosisblister.

Pakningsstørrelser: En pakning med 30 x 1 bløde kapsler eller en multipakning med 90 (3 pakninger

med 30 x 1) bløde kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/11/717/001

EU/1/11/717/002

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/404200/2016

EMEA/H/C/002294

EPAR – Sammendrag til offentligheden

Vyndaqel

tafamidis

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Vyndaqel. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet

og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine

anbefalinger om, hvordan Vyndaqel skal anvendes.

Hvad er Vyndaqel?

Vyndaqel er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof tafamidis. Det fås som kapsler (20 mg).

Hvad anvendes Vyndaqel til?

Vyndaqel anvendes til at udskyde beskadigelsen af nerverne som følge af transthyretin amyloidose, en

arvelig sygdom, hvorunder der opbygges fibre kaldet amyloid i vævene rundt om i kroppen, herunder

også rundt om nerverne. Vyndaqel anvendes til voksne patienter med nervesygdommen i et tidligt

stadium (stadie 1).

Da antallet af patienter med transthyretin amyloidose er lavt, anses sygdommen for at være

"sjælden", og Vyndaqel blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 28. august 2006.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Vyndaqel?

Behandlingen bør indledes og overvåges af en læge med kendskab til behandling af patienter med

denne sygdom. Den anbefalede dosis er én kapsel én gang dagligt.

Hvordan virker Vyndaqel?

Hos patienter med transthyretin amyloidose fungerer et blodprotein kaldet transthyretin ikke rigtigt og

bliver let ødelagt. Det ødelagte protein danner et fibrøst stof kaldet amyloid, som deponeres i væv og

Vyndaqel

EMA/404200/2016

Side 2/3

organer rundt om i kroppen, herunder også rundt om nerverne, hvor det forstyrrer deres normale

funktion.

Det aktive stof i Vyndaqel, tafamidis, er en transthyretin-stabilisator. Det binder sig til transthyretin,

hvilket forhindrer, at proteinet går i stykker, hvorved det bringer dannelsen af amyloid til ophør og

forhaler nervesygdommens progression.

Hvordan blev Vyndaqel undersøgt?

Vyndaqel blev sammenlignet med placebo (en uvirksom behandling) hos 128 patienter med

transthyretin amyloidose. Virkningen blev hovedsagelig bedømt på patienternes nervebeskadigelse og

livskvalitet efter 18 måneders behandling.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Vyndaqel?

Vyndaqel var mere effektivt end placebo til behandling af patienter med transthyretin amyloidose. Hos

45 % af de patienter, der fik Vyndaqel, enten forbedredes eller stabiliseredes nervefunktionen

sammenlignet med 30 % hos de patienter, der fik placebo. I disse resultater indgår ikke patienter med

sværere sygdom, der forlod undersøgelsen tidligt, fordi de var nødt til at gennemgå en

levertransplantation.

Hvilken risiko er der forbundet med Vyndaqel?

De hyppigste bivirkninger ved Vyndaqel (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er

urinvejsinfektioner, vaginal infektion, mavesmerter og diarré. Den fuldstændige liste over bivirkninger

og begrænsninger ved Vyndaqel fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Vyndaqel godkendt?

CHMP bemærkede, at Vyndaqel var mere effektivt end placebo til at udskyde nervebeskadigelse hos

patienter med transthyretin amyloidose, bortset fra hos de patienter, som forlod undersøgelsen, fordi

de havde behov for en levertransplantation. Lægemidlets sikkerhed rejste ikke store betænkeligheder,

og risiciene ansås for at være håndterbare. CHMP konkluderede, at fordelene ved Vyndaqel opvejer

risiciene, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse.

Vyndaqel er godkendt under "særlige omstændigheder". Det betyder, at det af videnskabelige årsager

ikke har været muligt at indhente fyldestgørende oplysninger om Vyndaqel, fordi transthyretin

amyloidose er en sjælden sygdom. Hvert år gennemgår Det Europæiske Lægemiddelagentur alle nye

oplysninger, der måtte foreligge, og ajourfører om nødvendigt dette sammendrag.

Hvilke oplysninger afventes der stadig for Vyndaqel?

Virksomheden, som fremstiller Vyndaqel, skal gennemføre en undersøgelse af virkningerne af

lægemidlet i en undergruppe af patienter med visse genetiske mutationer. Virksomheden skal også

fremlægge data om den langsigtede sikkerhed efter markedsføringen.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Vyndaqel?

Virksomheden, som markedsfører Vyndaqel, skal udlevere oplysningsmateriale til alle læger, som

forventes at ordinere Vyndaqel. Materialet skal omfatte oplysninger om risici ved lægemidlet, herunder

Vyndaqel

EMA/404200/2016

Side 3/3

risici for det ufødte barn og om, hvordan disse kan bidrage til en undersøgelse efter markedsføringen

og til et overvågningsprogram for gravide kvinder.

I produktresuméet og indlægssedlen er der desuden indføjet anbefalinger og forholdsregler, som

sundhedspersonale og patienter skal følge med henblik på sikker og effektiv anvendelse af Vyndaqel.

Andre oplysninger om Vyndaqel

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Vyndaqel den 16. november 2011.

Den fuldstændige EPAR for Vyndaqel findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Vyndaqel, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Vyndaqel findes

på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designation.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 06-2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information