Vaxelis

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
11-01-2024

Aktiv bestanddel:

Difteri toxoid, tetanus toxoid, Bordetella pertussis antigener: kighoste toxoid, trådformede hæmagglutinin, pertactin, fimbriae Typer 2 og 3, hepatitis B surface antigen, der er produceret i gær celler, poliovirus (inaktiveret): type 1 (Mahoney), type 2 (MEF-1), type 3 (Saukett), produceret i Vero celler/ Haemophilus influenzae type b polysakkarid (polyribosylribitol fosfat), der er konjugeret til meningokok-protein.

Tilgængelig fra:

MCM Vaccine B.V.

ATC-kode:

J07CA09

INN (International Name):

diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and Haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)

Terapeutisk gruppe:

Vacciner

Terapeutisk område:

Meningitis, Haemophilus; Poliomyelitis; Tetanus; Diphtheria; Whooping Cough; Hepatitis B

Terapeutiske indikationer:

Vaxelis (DTaP-HB-IPV-Hib) er indiceret til primære og booster vaccination hos spædbørn og småbørn i alderen fra 6 uger, mod difteri, stivkrampe, kighoste, hepatitis B, polio og invasive sygdomme forårsaget af Haemophilus influenzae type b (Hib). Brug af Vaxelis bør være i overensstemmelse med officielle anbefalinger.

Produkt oversigt:

Revision: 14

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2016-02-15

Indlægsseddel

                30
B. INDLÆGSSEDDEL
31
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
VAXELIS
INJEKTIONSVÆSKE
, SUSPENSION I FYLDT
INJEKTIONSSPRØJTE
Difteri, tetanus, pertussis (acellulær, kompone
ntvaccine),
hepatitis B (r
DNA), polio
myelitis
(
inaktiveret) og
Haemophilus
type b
konjugat
vaccine
(adsorberet)
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DIT BARN
VACCINERES MED DETTE LÆGEMIDDEL, DA DEN
IN
DEHOLDER VIGTIGE OPLYS
NINGER.
•
Gem indlægsse
dlen. Du ka
n få brug for at læse den
igen.
•
Spørg lægen,
apotekspersonalet eller
sygeplejersken
, hvis der er mere, du vil vide.
•
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dit barn personligt. Lad d
erfor være med at give
lægemidlet til andre.
•
Kontakt lægen, apote
kspersonalet eller
sygeplejersken
, hvis dit barn får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt
i denne i
ndlægsseddel
. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægssedde
l på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT
OVER INDLÆGSSEDL
EN
1.
Virkning og a
nvendelse
2.
Det ska
l du vide, før dit barn vaccineres med Vaxelis
3.
Sådan bliver dit barn vaccineret med Vaxelis
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstør
relser og yderligere op
lysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Vaxelis er en vaccine,
der er med
til at beskytte dit
barn mod difteri, stivkrampe, kighoste, hepatitis
B,
poliomyelitis og alvorlige sygdomme, der skyldes
Haemophilus infl
uenzae
type b. Vaxelis
gives til
børn fra 6-ugers-alderen.
Vaccinen virker ved at få kroppen til at producere sin egen
beskyttelse (antistoffer) mod de
bakterier og
virusser, der er årsag
til følgende sygdomme:
•
Difteri: En bakterieinfektion, der normalt f
ørst angriber svælget
og medfører smerter og
hævelse, der kan føre til kvælning. Ba
kterierne produc
erer også et toksin
(gift), der kan ska
de
hjertet, nyrerne og nerverne.
•
Stivkrampe (også kaldet for tetanus): Stammer fra tetanus
-
bakterier, der kommer ind g
ennem et
dybt sår. Bak
terierne producerer et
toksin (gift), der giver muskelsamment
rækninger og før
er til
manglende ev
ne til at tr
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
<
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
V
axelis injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte
Vaxelis
injektionsvæske, suspension
Difteri, tetanus, pertussis
(acellulær,
kompone
ntvaccine),
hepatitis B (rDNA), poliomyelitis
(inaktiveret) og Haemophilus type b k
onjugat
vaccine
(adsorberet).
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En dosis (0,5
ml) indeholder:
Difteritoksoid
1
ikke under 20
IE
6
Tetanustoksoid
1
ikke under 40
IE
6
Bordetella pertus
sis-antigener
1
Pert
ussistoksoid (PT)
20 mikrogram
Filamentøs
hæmagglutinin (FHA)
20 mikrogram
Pertactin (PRN)
3 mikrogram
Fimbriae type 2 og 3 (FIM)
5 mikrogram
Hepatitis B-
overfladeantige
n
2,3
10 mikrogram
Poliovirus (inaktiveret)
4
Type 1 (Mahoney)
40 D-antigen-enheder
5
Type 2 (MEF-1)
8 D-antigen-enheder
5
Type 3 (Saukett)
32 D-antigen-enheder
5
Haemophilus influenzae
type b polysaccharid
(polyribosylribitolphosphat)
3 mikrogram
Konjugeret til meningokokprotein
2
50 mikrogram
1
adsorberet på alumin
iumphosphat (0,17
mg Al
3+
)
2
adsorberet på
amorf aluminiumhydroxyphosphatsulfat (0,15
mg Al
3+
)
3
fremstillet i gærceller (
Saccharomyces cerevisiae
) ved hjælp af reko
mbinant DNA-teknologi
4
fremstillet i Vero
-celler
5
eller en ækvivalent
antigen-mængde, der
er fastlagt efte
r en egn
et immunokemisk m
etode
6
eller
ækvivalent
aktivitet
bestemt ved
vurdering af immunogenicitet.
Vaccinen kan indeholde spor af glutaraldehyd, formaldehyd, neomycin,
streptomycin, polymyxin B og
bovint serumalbumin, som anvendes i
fremstillingsprocessen
(se pkt. 4.3).
Alle hjælpestof
fer er anført und
er pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæ
ske, suspension
(injektion).
Ensartet, uklar, hvid til offwhite suspension.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Vaxelis (DTaP-HB-IPV-
Hib) er indiceret til anvendelse som
primær vacci
nation og booster
-
vaccination
til
spædbørn og småbørn fra 6
-ugers-alderen mod di
fteri, tetanus, pertussis, hepatitis
B,
poliomyelitis og invasive sygdomme, der skyldes
Haemophilus influenza
e
type b
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 11-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 26-02-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 11-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 26-02-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 11-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 26-02-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 11-01-2024
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 11-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 26-02-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 11-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 26-02-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 11-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 26-02-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 11-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 26-02-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 11-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 26-02-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 11-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 26-02-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 11-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 26-02-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 11-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 26-02-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 11-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 26-02-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 11-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 26-02-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 11-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 26-02-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 11-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 26-02-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 11-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 26-02-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 11-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 26-02-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 11-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 26-02-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 11-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 26-02-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 11-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 26-02-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 11-01-2024
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 11-01-2024
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 11-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 11-01-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 26-02-2016

Se dokumenthistorik