Varuby Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

varuby

tesaro bio netherlands b.v. - rolapitant - vomiting; nausea; cancer - antiemetika og antinauseants, - forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.