Clopidogrel 1A Pharma Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel 1a pharma

acino pharma gmbh  - clopidogrel - perifere vaskulære sygdomme - antitrombotiske midler - clopidogrel er indiceret hos voksne til forebyggelse af atherothrombotic begivenheder i:patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. patienter, der lider af akut koronar syndrom:- non st-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller ikke q bølge myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (asa). - st-segment elevation akut myokardieinfarkt, i kombination med asa i medicinsk behandlede patienter, der er berettiget til trombolytisk terapi. for yderligere oplysninger henvises der til afsnit 5.

Medikinet CR 10 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

medikinet cr 10 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde

medice arzneimittel pütter gmbh & co. kg - methylphenidathydrochlorid - kapsler med modificeret udløsning, hårde - 10 mg

Medikinet CR 20 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

medikinet cr 20 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde

medice arzneimittel pütter gmbh & co. kg - methylphenidathydrochlorid - kapsler med modificeret udløsning, hårde - 20 mg

Medikinet CR 30 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

medikinet cr 30 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde

medice arzneimittel pütter gmbh & co. kg - methylphenidathydrochlorid - kapsler med modificeret udløsning, hårde - 30 mg

Medikinet CR 40 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

medikinet cr 40 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde

medice arzneimittel pütter gmbh & co. kg - methylphenidathydrochlorid - kapsler med modificeret udløsning, hårde - 40 mg

Medikinet CR 50 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

medikinet cr 50 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde

medice arzneimittel pütter gmbh & co. kg - methylphenidathydrochlorid - kapsler med modificeret udløsning, hårde - 50 mg

Medikinet CR 60 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

medikinet cr 60 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde

medice arzneimittel pütter gmbh & co. kg - methylphenidathydrochlorid - kapsler med modificeret udløsning, hårde - 60 mg

Medikinet 10 mg tabletter Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

medikinet 10 mg tabletter

medice arzneimittel pütter gmbh & co. kg - methylphenidathydrochlorid - tabletter - 10 mg

Medikinet 20 mg tabletter Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

medikinet 20 mg tabletter

medice arzneimittel pütter gmbh & co. kg - methylphenidathydrochlorid - tabletter - 20 mg