Intanza Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

intanza

sanofi pasteur europe - influenza-virus (inaktiverede, split) af følgende stammer:a/california/7/2009 (h1n1)pdm09 - lignende stamme (a/california/7/2009, nymc x-179a)a/hong kong/4801/2014 (h3n2) - lignende stamme (a/hong kong/4801/2014, nymc x-263b)b/brisbane/60/2008 - lignende stamme (b/brisbane/60/2008, wild-type) - influenza, human; immunization - vacciner - profylakse af influenza hos individer 60 år og derover, især hos dem, der har en øget risiko for associerede komplikationer. brug af intanza bør være baseret på officielle anbefalinger.

Avaxim injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

avaxim injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte

sanofi pasteur europe - hepatitis a virus, stamme gbm (inaktiveret) - injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte

Imovax Polio injektionsvæske, suspension Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

imovax polio injektionsvæske, suspension

sanofi pasteur europe - poliovirus type 1, stamme mahoney (inaktiveret), poliovirus type 2, stamme mef-1 (inaktiveret), poliovirus type 3, stamme saukett (inaktiveret) - injektionsvæske, suspension

Viatim opløsning og suspension til injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

viatim opløsning og suspension til injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte

sanofi pasteur europe - hepatitis a virus, stamme gbm (inaktiveret), salmonella typhi ty2 vi kapselpolysaccharid - opløsning og suspension til injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte

Pentavac pulver og suspension til injektionsvæske, suspension Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

pentavac pulver og suspension til injektionsvæske, suspension

sanofi pasteur europe - bordetella pertussis, filamentøs hæmagglutinin (fha), bordetella pertussis, toxoid, clostridium tetani, stamme harvard 49205, toxoid, corynebacterium diphtheria, stamme utrecht cn 2000 msm iii, toxoid, haemophilus influenza type b polysaccharid, konjugeret til tetanus protein, poliovirus type 1, stamme mahoney (inaktiveret), poliovirus type 2, stamme mef-1 (inaktiveret), poliovirus type 3, stamme saukett (inaktiveret) - pulver og suspension til injektionsvæske, suspension

Tetravac injektionsvæske, suspension Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

tetravac injektionsvæske, suspension

sanofi pasteur europe - bordetella pertussis, filamentøs hæmagglutinin (fha), bordetella pertussis, toxoid, clostridium tetani, stamme harvard 49205, toxoid, corynebacterium diphtheria, stamme utrecht cn 2000 msm iii, toxoid, poliovirus type 1, stamme mahoney (inaktiveret), poliovirus type 2, stamme mef-1 (inaktiveret), poliovirus type 3, stamme saukett (inaktiveret) - injektionsvæske, suspension

Typhim VI injektionsvæske, opløsning Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

typhim vi injektionsvæske, opløsning

sanofi pasteur europe - salmonella typhi ty2 vi kapselpolysaccharid - injektionsvæske, opløsning

Vaxigrip injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

vaxigrip injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte

sanofi pasteur europe - influenzavirus a/solomon islands/3/2006 (h1n1)-lign. st. (a/solomon islands/3/2006 (ivr-145)) inakt., influenzavirus a/wisconsin/67/2005 (h3n2)-lign.stamme(a/wisconsin/67/2005 (nymc x-161b)) inaktiveret, influenzavirus b/malaysia/2506/2004-lignende stamme (b/malaysia/2506/2004), inaktiveret - injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte

Act-hib pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

act-hib pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

sanofi pasteur europe - haemophilus influenza type b polysaccharid - pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hexyon Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

hexyon

sanofi pasteur europe - filamentous haemagglutinin, haemophilus influenzae type b polysaccharide (polyribosylribitol phosphate), hepatitis b surface antigen, pertussis toxoid, poliovirus (inactivated) type 1 (mahoney strain) produced on vero cells, poliovirus (inactivated) type 2 (mef-1 strain) produced on vero cells, poliovirus (inactivated) type 3 (saukett strain) produced on vero cells, tetanus protein, tetanus toxoid adsorbed on aluminium hydroxide, hydrated, diphtheria toxoid - hepatitis b; tetanus; immunization; meningitis, haemophilus; whooping cough; poliomyelitis; diphtheria - vacciner - hexyon (dtap-ipv-hb-hib) er angivet til primær og booster nødvaccination, som spædbørn og småbørn fra seks uger mod difteri, stivkrampe, kighoste, hepatitis b, polio og invasive sygdomme forårsaget af haemophilus influenzae type b (hib). brug af denne vaccine bør være i overensstemmelse med de officielle anbefalinger.