Intanza

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

04-09-2018

Aktiv bestanddel:
influenza-virus (inaktiverede, split) af følgende stammer:A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - lignende stamme (A/California/7/2009, NYMC X-179A)A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - lignende stamme (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B)B/Brisbane/60/2008 - lignende stamme (B/Brisbane/60/2008, wild-type)
Tilgængelig fra:
Sanofi Pasteur Europe
ATC-kode:
J07BB02
INN (International Name):
influenza vaccine (split virion, inactivated)
Terapeutisk gruppe:
Vacciner,
Terapeutisk område:
Influenza, Human, Immunisering
Terapeutiske indikationer:
Profylakse af influenza hos individer 60 år og derover, især hos dem, der har en øget risiko for associerede komplikationer. Brug af Intanza bør være baseret på officielle anbefalinger.
Produkt oversigt:
Revision: 18
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000957
Autorisation dato:
2009-02-24
EMEA kode:
EMEA/H/C/000957

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

04-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

04-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

04-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

04-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

04-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

04-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

04-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

04-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

04-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

04-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

04-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

04-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

04-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

04-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

04-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

04-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

04-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

04-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

04-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

04-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

04-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

04-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

04-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

04-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

04-09-2018

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Indlægsseddel: Information til brugeren

INTANZA 15 mikrogram/stamme injektionsvæske, suspension

Influenzavaccine (split virion, inaktiveret)

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Intanza til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt. 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage INTANZA

Sådan skal De tage INTANZA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

INTANZA er en vaccine. Denne vaccine er beregnet til at give beskyttelse imod influenza.

Vaccinen kan gives til voksne i alderen på 60 år og derover, og i særdeleshed til personer, som har en

øget risiko for at få komplikationer i forbindelse med influenza.

Når man får en vaccination med INTANZA, vil immunsystemet (kroppens naturlige forsvarssystem)

udvikle beskyttelse imod influenzasmitte.

INTANZA vil hjælpe med at give beskyttelse imod de tre virusstammer, som vaccinen indeholder,

eller andre stammer, der er nært beslægtet med disse. Fuld effekt af vaccinen opnås normalt 2 til 3

uger efter vaccinationen.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage INTANZA

Tag ikke INTANZA

Hvis De er allergisk over for:

de aktive stoffer

et af de øvrige indholdsstoffer i denne vaccine, (som er anført under pkt. 6).

alle indholdsstoffer, som kan findes i vaccinen i meget små mængder, fx æg (ovalbumin,

kyllingeproteiner), neomycin, formaldehyd og octoxinol 9.

Hvis De lider af en sygdom med feber eller en akut infektion, skal vaccinationen udsættes indtil

De er blevet rask igen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før De tager INTANZA.

De skal fortælle det til Deres læge, hvis Deres immunforsvar er svækket (immunsuppression)

uanset om det skyldes sygdom eller medicin, da dette kan betyde, at vaccinen i så fald ikke

fungerer så godt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Denne vaccine må under ingen omstændigheder gives ved hjælp af en indsprøjtning i en

blodåre (intravaskulært).

Hvis De skal have taget en blodprøve inden for de første dage efter at have fået en

influenzavaccination, skal De uanset årsagen til dette, gøre Deres læge opmærksom på

vaccinationen. Test for HIV-1, hepatitis C-virus og HTLV-1 kan blive påvirket.

Børn og unge

Det frarådes at bruge INTANZA til børn og teenagere under 18 år.

Brug af andre vacciner eller anden medicin sammen med INTANZA

Fortæl altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

Andre vacciner: INTANZA kan gives samtidig med andre vacciner, hvis der bruges separate

ekstremiteter. Man skal være opmærksom på, at bivirkningerne kan blive forstærket.

Fortæl til Deres læge, hvis De er blevet behandlet med lægemidler, som kan svække Deres

immunforsvar såsom kortikosteroider (f.eks. kortison), lægemidler imod kræft (kemoterapi),

strålebehandling eller andre lægemidler, der påvirker immunsystemet. I disse tilfælde kan det

ske, at vaccinen ikke fungerer så godt.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Denne vaccine er beregnet til personer på 60 år og derover. Dette afsnit er derfor ikke relevant.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Denne vaccine påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

3.

Sådan skal De tage INTANZA

Tag altid denne vaccine nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er 0,1 ml til personer på 60 år og derover.

De vil få INTANZA af Deres læge eller sygeplejerske.

INTANZA gives som en injektion i det øverste hudlag (fortrinsvis i området over overarmsmusklen).

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Denne vaccine kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De skal straks kontakte en læge, hvis De oplever symptomer på angioødem, som f.eks.:

Hævelse af ansigt, tunge eller i svælget

Synkebesvær

Nældefeber og vejrtrækningsbesvær.

Under de kliniske undersøgelser og efter markedsføring af vaccinen har følgende bivirkninger været

indberettet i forbindelse med brugen af INTANZA:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Meget almindelige reaktioner (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

På injektionsstedet: rødme, hævelse, hårdhed, kløe og smerter.

Hovedpine og muskelsmerter.

Almindelige reaktioner (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Blå mærker på injektionsstedet

En generel følelse af utilpashed, feber (38,0 °C eller højere) og kulderystelser

Ikke almindelige reaktioner (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Træthed, ledsmerter og øget svedtendens

Sjældne reaktioner (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter)

Prikkende fornemmelse eller følelsesløshed, nervebetændelse, kløe og udslæt

Reaktioner med ikke kendt hyppighed (hyppighed kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

Allergiske reaktioner, herunder hudreaktioner, som kan brede sig til hele kroppen, som f.eks.

nældefeber, alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktiske reaktioner), hævelse af ansigt, tunge

eller i svælget, synkebesvær, nældefeber og vejrtrækningsbesvær (angioødem), kredsløbssvigt

(shock), som kræver akut lægehjælp.

De fleste af ovennævnte bivirkninger forsvandt uden behandling i løbet af 1 til 3 dage efter

begyndelsen. I nogle tilfælde varede rødmen ved injektionsstedet op til 7 dage.

Nedenstående bivirkninger har været indberettet med andre vacciner, som blev givet for at forebygge

influenza. Disse bivirkninger kan forekomme ved anvendelse af INTANZA::

Forbigående fald i antallet af blodplader, der kan resultere i blå mærker eller blødning,

forbigående hævelse af kirtlerne i hals, armhule eller skridt

Smerter i nervebanen, feberkramper, lidelser i nervesystemet, herunder hjerne- eller

rygmarvsbetændelse eller Guillain-Barrés syndrom, som giver anledning til ekstrem svækkelse

og lammelser

Årebetændelse, som kan føre til meget sjældne tilfælde af midlertidige nyreproblemer

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar denne vaccine utilgængeligt for børn.

Brug ikke denne vaccine efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen (EXP)

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevar sprøjten i den ydre karton for at

beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Intanza indeholder:

De aktive indholdsstoffer er influenzavirus (inaktiveret, split) fra følgende stammer*:

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - lignende stamme (A/Michigan/45/2015, NYMC X-275)

..................................................................................................................................15 mikrogram HA**

A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - lignende stamme (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B)

..................................................................................................................................15 mikrogram HA**

B/Brisbane/60/2008 - lignende stamme (B/Brisbane/60/2008, vild type)...............15 mikrogram HA**

Pr. dosis på 0,1 ml

opformeret i befrugtede hønseæg fra raske kyllingebesætninger

hæmagglutinin

Denne vaccine opfylder WHO’s anbefalinger (nordlige halvkugle) samt EU’s bestemmelser for

sæsonen 2017/2018.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, kaliumchlorid, dinatriumphosphatdihydrat,

kaliumdihydrogenphosphat og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Vaccinen er en farveløs og opaliserende suspension.

INTANZA er en injektionsvæske, suspension i en fyldt injektionssprøjte på 0,1 ml med

mikroinjektionssystem i pakninger med 1, 10 eller 20.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon,

Frankrig.

Fremstiller:

Sanofi Pasteur - Parc Industriel d’Incarville- 27100 Val-de-Reuil- Frankrig

Sanofi Pasteur, Campus Mérieux – 1541, avenue Marcel Mérieux – 69280 Marcy l’Etoile - Frankrig

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

tel.: +32 2 710.54.00

Lietuva

Sanofi – Aventis Lietuva, UAB

Tel.: +370 5 2730967

България

Sanofi Bulgaria EOOD

Teл.: +359 2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

tel.: +32 2 710.54.00

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Česká republika

Sanofi Pasteur

divize vakcín sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

sanofi-aventis zrt

Tel.: +36 1 505 0055

Danmark

sanofi-aventis Denmark A/S

Tel: +45 4516 7000

Malta

Cherubino Ltd

Tel.: +356 21 343270

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 54 54 010

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 130

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +31 182 557 755

Eesti

Sanofi-Aventis Estonia OÜ

Tel.: +372 627 3488

Norge

Sanofi-aventis Norge AS

Tel: + 47 67 10 71 00

Ελλάδα

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Τηλ: +30.210.8009111

Österreich

Sanofi-Aventis GmbH

Tel: +43 (1) 80185-0.

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

Sanofi Pasteur Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 05 00

France

Sanofi Pasteur Europe

Tél: 0800 42 43 46

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 35 89 400

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o

Tel: + 385 1 6003 400

România

sanofi - aventis Romania SRL

Tel.: +40(21) 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland T/A SANOFI

Tel: + 353 (0) 1 4035 600

Slovenija

ALPE s.p.

Tel.: +386 (0)1 432 62 38

Ísland

Vistor

Tel : +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

divízia vakcín Sanofi Pasteur

Tel.: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.p.A.

Tel: 800536389

Tel dall'estero: +39 02 39394983

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

Γ. Α. Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ.: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 8-634 50 00

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Mikro-nål

Vindue

Fingerpuder

Vaccine

Nåleafskærmning

Nålehætte

Flange

Stempel

Latvija

Sanofi Aventis Latvia SIA Vakcīnu nodaļa

Tel.: +371 67114978

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 845 372 7101

Denne indlægsseddel blev senest ændret i MM/ÅÅÅÅ

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Som ved alle andre injicerbare vacciner, bør passende medicinsk behandling og overvågning

altid være til rådighed i tilfælde af, at der skulle opstå en anafylaktisk reaktion efter

administration af vaccinen.

Vaccinen skal have lov til at opnå stuetemperatur, før den anvendes.

Vaccinen må ikke anvendes, hvis der forekommer fremmede partikler i suspensionen.

Det er ikke nødvendigt at omryste vaccinen før brug.

Mikro-injektionssystemet til intrakutan injektion består af en fyldt injektionssprøjte med en

mikro-nål (1,5 mm) og et nåleafskærmningssystem.

Nåleafskærmningssystemet er beregnet til at dække mikro-nålen efter brug.

Mikroinjektionssystem

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Tag nålehætten af

mikroinjektions-

systemet.

Træk ikke luft op

i sprøjten

gennem nålen.

3/ STIK NÅLEN VINKERLRET IND I HUDEN

MED EN HURTIG BEVÆGELSE

Aktiveret nåleafskærmning

Klik

Stik nålen

vinkelret ind i

huden i regio

deltoidea med en

kort, hurtig

bevægelse.

Så snart mikro-nålen

er blevet indført, skal

man opretholde et let

tryk på

hudoverfladen og

injicere ved at bruge

pegefingeren til at

trykke på stemplet.

Venetest er ikke

nødvendig.

2/ HOLD MIKROINJEKTIONSSYSTEMET

MELLEM TOMMEL- OG LANGEFINGER

1/ TAG NÅLEHÆTTEN AF

BRUGSANVISNING

Læs brugsanvisningen inden brug

Hold systemet ved

at placere kun

tommel- og

langfinger på

fingerpuderne;

pegefingeren

forbliver fri.

Placér ikke

fingrene over

vinduet.

4/ INJICÉR VED HJÆLP AF

PEGEFINGEREN

Træk nålen ud af huden.

Vend nålen væk fra kroppen og væk fra andre personer.

Brug den samme hånd som ved injektionen, og tryk meget kraftigt

med tommelfingeren på stemplet for at aktivere nåleafskærmningen.

Der høres et klik, og en afskærmning kommer frem, som dækker

over nålen.

Bortskaf øjeblikkeligt systemet ved at komme det i den nærmeste

beholder til skarpe genstande.

Injektionen betragtes som vellykket uanset om der observeres

tilstedeværelse af et prik i huden eller ej.

Selv om der skulle forekomme væske på injektionsstedet efter

vaccination, er genvaccination ikke påkrævet.

5/ AKTIVÉR NÅLEAFSKÆRMNINGEN VED AT TRYKKE KRAFTIGT PÅ STEMPLET

Se også pkt. 3. SÅDAN FÅR DE INTANZA

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

INTANZA 15 mikrogram/stamme, injektionsvæske, suspension

Influenzavaccine (split virion, inaktiveret)

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Influenzavirus (inaktiveret, split) fra følgende stammer*:

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - lignende stamme (A/Michigan/45/2015, NYMC X-275)

................. ................................................................................................................. 15 mikrogram HA**

A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - lignende stamme (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B)

……..…........................................................................................................... ....... ..15 mikrogram HA**

B/Brisbane/60/2008 - lignende stamme (B/Brisbane/60/2008, vild type) ............... 15 mikrogram HA**

per 0,1 ml-dosis

opformeret i befrugtede hønseæg fra raske kyllingebesætninger

hæmagglutinin

Denne vaccine opfylder WHO’s anbefalinger (nordlige halvkugle) samt EU’s bestemmelser for

sæsonen 2017/2018.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

INTANZA kan indeholde reststoffer fra æg som f.eks. ovalbumin og rester af neomycin, formaldehyd

og octoxinol 9, som anvendes under fremstillingen (se pkt. 4.3).

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension.

Farveløs og opaliserende suspension.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse af influenza hos personer på 60 år og derover, især hos personer med øget risiko for

komplikationer i forbindelse med influenza.

INTANZA skal anvendes i overensstemmelse med officielle anbefalinger.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Personer på 60 år og derover: 0,1 ml.

Pædiatrisk population

INTANZA anbefales ikke til børn og unge under 18 år på grund af utilstrækkelige data vedr.

sikkerhed og virkning.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Administration

Vaccinen skal administreres intrakutant.

Det anbefalede injektionssted er området over m. deltoideus.

Sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages før håndtering og administration af lægemidlet.

For instruktioner om tilberedning af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1, eller over for nogle af reststofferne som f.eks. fra æg (ovalbumin, kyllingeproteiner), neomycin,

formaldehyd og octoxinol 9.

Vaccination skal udsættes i tilfælde af feber og/eller akut infektion.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Som ved alle injicerbare vacciner, bør passende medicinsk behandling og overvågning altid være til

rådighed i tilfælde af, at der skulle opstå en anafylaktisk reaktion efter administration af vaccinen (se

pkt. 4.8).

INTANZA må under ingen omstændigheder gives intravaskulært.

Antistofresponset kan være utilstrækkeligt hos patienter med endogen eller iatrogen

immunsuppression.

Der foreligger kun meget begrænsede data vedrørende INTANZA hos immunkompromitterede

patienter.

Selv om der skulle forekomme væske på injektionsstedet efter vaccination, er re-vaccination ikke

påkrævet.

Interferens med serologiske test: Se pkt. 4.5.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

INTANZA kan gives samtidig med andre vacciner. Injektionerne skal gives på forskellige

ekstremiteter. Bemærk, at bivirkningerne kan forstærkes.

Det immunologiske respons kan reduceres, hvis patienten er i behandling med immunsuppressiva.

Efter en influenzavaccination har der været set falsk positive serologiske resultater, når ELISA-

metoden anvendes til detektion af antistoffer mod hiv-1, hepatitis C og specielt HTLV-1. I disse

tilfælde vil en efterfølgende Western Blot-analyse afkræfte de falsk-positive ELISA-resultater. De

forbigående falsk positive resultater kan skyldes IgM-respons på vaccinen.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Denne vaccine er beregnet til personer på 60 år og derover. Dette afsnit er derfor ikke relevant.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

INTANZA påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

4.8

Bivirkninger

a. Oversigt over sikkerhedsprofilen

INTANZAs sikkerhed er blevet undersøgt i 3 randomiserede, åbne kliniske undersøgelser, i hvilke

3.372 personer blev vaccineret med INTANZA.

Sikkerheden blev vurderet for alle forsøgspersoner i løbet af de første 3 uger efter vaccinationen, og

alvorlige bivirkninger blev registreret i løbet af seks måneders follow-up hos 2.974 personer

(populationen i 2 af de 3 kliniske undersøgelser).

De almindeligste reaktioner, som forekom efter vaccination, var lokale reaktioner på

administrationsstedet.

Forekomsten af lokale reaktioner efter intrakutan indgivelse var hyppigere end efter intramuskulær

indgivelse af en vaccine med eller uden adjuvans, der blev anvendt til sammenligning.

De fleste reaktioner forsvandt spontant i løbet af 1-3 dage.

INTANZAs systemiske sikkerhedsprofil svarer til den, som blev observeret ved intramuskulær

indgivelse af en vaccine med eller uden adjuvans, der blev anvendt til sammenligning.

Efter gentagne årlige injektioner svarer INTANZAs sikkerhedsprofil til den, der sås ved de tidligere

injektioner.

b. Oversigt over bivirkninger i tabelform

Nedenstående data fra kliniske studier opsummerer hyppigheden af de bivirkninger, som blev

indberettet efter vaccination i kliniske studier og erfaringer efter markedsføring globalt med

anvendelse af følgende termer: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000) meget sjælden (<1/10.000), ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Organ-

klasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

Immun-

systemet

Allergiske

reaktioner, herunder

udbredte

hudreaktioner som

urticaria,

anafylaktiske

reaktioner,

angioødem, shock.

Nerve-

systemet

Hovedpine

Paræstesi

Neuritis

Hud og

subkutane

væv

Sved-

tendens

Pruritus,

udslæt

Knogler,

led,

muskler og

bindevæv

Myalgi

Artralgi

Almene

symptomer

reaktioner

administra-

tionsstedet

Lokale

reaktioner:

rødme*,

hævelse,

induration

smerter,

pruritus

Utilpas-

hed,

kulde-

rystelser,

feber,

Lokale

reaktioner:

Ecchy-

mosis

Træthed

* I visse tilfælde varede lokal rødme ved i op til 7 dage

c. Potentielle bivirkninger

Baseret på erfaringerne med trivalente inaktiverede influenzavacciner givet som intramuskulær eller

dyb subkutan injektion kan følgende bivirkninger blive indberettet:

Blod og lymfesystem

Forbigående trombocytopeni, forbigående forstørrede lymfekirtler

Nervesystemet

Neuralgi, feberkramper, neurologiske lidelser som f.eks. encefalomyelitis, neuritis og Guillain-Barré

syndrom

Vaskulære sygdomme

Vaskulit, i sjældne tilfælde forbundet med forbigående nyrepåvirkning

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Det er usandsynligt, at overdosering vil medføre en uønsket effekt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Influenzavaccine, ATC-kode: J07BB02

Immunogenicitet

Serobeskyttelse opnås generelt inden for 2 til 3 uger. Varigheden af immuniteten imod homologe

stammer eller stammer, som er nært relateret til vaccinestammerne, varierer, men er normalt 6-12

måneder.

I en pivotal randomiseret komparativ fase III-undersøgelse fik 2.606 forsøgspersoner på over 60 år

0,1 ml INTANZA administreret intrakutant, og 1.089 forsøgspersoner på over 60 år fik 0,5 ml

trivalent inaktiveret influenzavaccine administreret intramuskulær.

I denne komparative undersøgelse blev de geometriske middeltitre, serokonvertering* eller signifikant

stigning** og serokonverterinsgfaktor (GMTR) for anti-HA antistof (målt med HI) vurderet i henhold

til prædefinerede kriterier.

Data var som følger (værdierne i parentes viser 95 % konfidensintervallerne):

Intrakutan 15µg

A/H1N1

A/H3N2

B

A/New Caledonia/ 20/99

A/Wisconsin/ 67/2005

B/Malaysia/ 2506/2004

N = 2.585

N = 2.586

N = 2.582

Geometrisk middeltiter

(1/dil)

81,7

(78,0 ; 85,6)

298,0

(282 ; 315)

39,9

(38,3 ; 41,6)

Seroprotektion (%) *

77,0

(75,3 ; 78,6)

93,3

(92,3 ; 94,3)

55,7

(53,8 ; 57,6)

Serokonvertering eller

signifikant stigning (%) **

38,7

(36,8 ; 40,6)

61,3

(59,3 ; 63,1)

36,4

(34,5 ; 38,3)

Serokonverteringsfaktor

(GMTR)

3,97

(3,77 ; 4,18)

8,19

(7,68 ; 8,74)

3,61

(34,7 ; 3,76)

*Seroprotektion = HI-titre ≥ 40

** Serokonvertering = prævaccination HI-titer negativ og postvaccination HI-titer ≥ 40, Signifikant

stigning = prævaccinations HI-titer positiv og mindst en firdobling af postvaccination-HI-titeren

Serokonverteringsfaktor: forholdet mellem post-vaccination-geometrisk middeltiter (GMT) og

prævaccination-GMT.

INTANZA er mindst lige så immunogent som den trivalente, inaktiverede influenzavacine givet via

intramuskulær injektion for hver af de 3 influenzastammer hos forsøgspersoner i alderen fra 60 år og

derover.

Den komparative intramuskulære vaccine for alle 3 influenzastammer spændte GMT fra 34,8 (l/dil) til

181,0 (l/dil), seroprotektionen spændte fra 48,9% til 87,9%, serokonverteringen eller signifikant

stigning spændte fra 30,0% til 46,9% og GMTRs spændte fra 3.04 til 3.35-gange over basisline for

HI-titeren.

I en randomiseret komparativ fase III undersøgelse fik 398 personer over 65 år 0,1 ml INTANZA

administreret intrakutant, og 397 personer over 65 år fik 0,5 ml trivalent inaktiveret influenzavaccine

(med samme dosis) med adjuvans (MF-59) administreret intramuskulært.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

INTANZA er lige så immunogent som den trivalente, inaktiverede influenzavacine med adjuvans

(MF-59), som blev brugt til sammenligning, med hensyn til GMT for hver af de 3 influenzastammer,

baseret på SRH-metoden, og for 2 stammer, baseret på HI-metoden.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra dyreforsøg. Vaccinen var

immunogen i mus og kaniner. I toksicitetsundersøgelser med gentagne doser i kaniner var der ingen

signifikante tegn på systemisk toksicitet. Ikke desto mindre medførte enkelt og gentagne injektioner

forbigående lokalt erytem og ødem. Genotoksicitet og carcinogent potentiale blev ikke undersøgt,

eftersom sådanne undersøgelser ikke er relevante for vacciner. Fertilitets- og toksikologiske

undersøgelser med hensyn til kvindelig reproduktion har ikke identificeret nogen specifikke,

potentielle farer for mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Kaliumchlorid

Dinatriumphosphatdihydrat

Kaliumdihydrogenphosphat

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

1 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 C – 8 C). Må ikke nedfryses.

Opbevar sprøjten i den ydre karton for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

0,1 ml suspension i en fyldt injektionssprøjte (glas) med mikroinjektionssystem, med påsat mikronål,

udstyret med en elastomerstempelprop (klorbutyl), en vip-af-hætte (termoplastisk elastomer og

polypropylen) og et nåleafskærmningssystem. Pakningsstørrelser med 1, 10 eller 20.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ikke anvendt lægemidler samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Vaccinen skal have lov til at opnå stuetemperatur, før den anvendes.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Vaccinen må ikke anvendes, hvis der forekommer fremmede partikler i suspensionen.

Det er ikke nødvendigt at omryste vaccinen før brug.

Mikroinjektionssystemet til intrakutan injektion består af en fyldt injektionssprøjte med en mikro-nål

(1,5 mm) og et nåleafskærmningssystem.

Nåleafskærmningssystemet er beregnet til at dække mikronålen efter brug.

Mikro-injektionssystem

Mikro-nål

Vindue

Fingerpuder

Vaccine

Nåleafskærmning

Nålehætte

Flange

Stempel

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Stik nålen

vinkelret ind i

huden i region

detoidea med en

kort, hurtig

bevægelse.

Tag nålehætten af

mikroinjektions-

systemet.

Træk ikke luft op

i sprøjten

gennem nålen.

Så snart mikronålen

er blevet indført, skal

man opretholde et let

tryk på hudoverfladen

og injicere ved at

bruge pegefingeren til

at trykke på stemplet.

Venetest er ikke

nødvendig.

3/ STIK NÅLEN VINKERLRET IND I

HUDEN MED EN HURTIG BEVÆGELSE

2/ HOLD MIKROINJEKTIONSSYSTEMET

MELLEM TOMMEL- OG LANGEFINGER

Aktiveret nåleafskærmning

Klik

BRUGSANVISNING

Læs brugsanvisningen inden brug

1/ TAG NÅLEHÆTTEN AF

Hold systemet ved

at placere kun

tommel- og

langfinger på

fingerpuderne;

pegefingeren

forbliver fri.

Placér ikke

fingrene over

vinduet.

5/ AKTIVÉR NÅLEAFSKÆRMNINGEN VED AT TRYKKE KRAFTIGT PÅ STEMPLET

4/ INJICÉR VED HJÆLP AF

PEGEFINGEREN

Træk nålen ud af huden.

Vend nålen væk fra kroppen og væk fra andre personer.

Brug den samme hånd som ved injektionen, og tryk meget

kraftigt med tommelfingeren på stemplet for at aktivere

nåleafskærmningen. Der høres et klik, og en afskærmning

kommer frem, som dækker over nålen.

Bortskaf øjeblikkeligt systemet ved at komme det i den

nærmeste beholder til skarpe genstande.

Injektionen betragtes som vellykket uanset om der observeres

tilstedeværelse af et prik i huden eller ej.

Selv om der skulle forekomme væske på injektionsstedet efter

vaccination, er genvaccination ikke påkrævet.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Frankrig.

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/08/505/004

EU/1/08/505/005

EU/1/08/505/006

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 24 februar 2009

Dato for seneste fornyelse: 24 februar 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

MM/ÅÅÅÅ

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/576287/2016

EMEA/H/C/000957

EPAR - sammendrag for offentligheden

Intanza

Influenzavaccine (split virion, inaktiveret)

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Intanza.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Intanza skal anvendes.

Hvad er Intanza?

Intanza er en vaccine, der leveres som injektionsvæske (suspension) i en fyldt sprøjte. Vaccinen

indeholder brudstykker af influenzavira, som er blevet inaktiveret (behandlet således, at de ikke

forårsager infektion). Intanza indeholder 15 mikrogram af hver af tre forskellige stammer (varianter) af

influenzavirus (en H1N1-undertype, A/California/7/2009, NYMC X-179A; en H3N2-undertype, A/Hong

Kong/4801/2014, NYMC X-263B; og en type B, B/Brisbane/60/2008, vildtype).

Hvad anvendes Intanza til?

Intanza anvendes til at vaccinere personer i alderen 60 år og derover mod influenza, navnlig de, der

har øget risiko for at udvikle komplikationer af sygdommen. Anvendelsen af vaccinen bør ske i

overensstemmelse med officielle retningslinjer.

Vaccinen udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Intanza?

Intanza gives som én "intradermal" indsprøjtning i det øverste hudlag ved hjælp af et særligt

mikroinjektionssystem. Det foretrukne injektionssted er skulderen.

Hvordan fungerer Intanza?

Intanza er en vaccine. Vacciner virker ved at "lære" immunsystemet (kroppens naturlige forsvar),

hvordan det skal forsvare organismen mod en sygdom. Intanza indeholder brudstykker fra tre

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Intanza

EMA/576287/2016

Side 2/3

forskellige influenzavirusstammer. Når vaccinen gives til en person, opfatter immunsystemet

virusfragmenterne som "fremmede" og danner antistoffer mod dem. Derefter vil immunsystemet

hurtigere kunne danne antistoffer, når det udsættes for en af disse virusstammer. Antistofferne

medvirker efterfølgende til at beskytte mod sygdom forårsaget af disse influenzavirusstammer.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) udsender hvert år anbefalinger for, hvilke influenzastammer

der bør være indeholdt i vacciner til den efterfølgende influenzasæson. Fragmenter af de virusstammer,

der ifølge anbefalingerne fra WHO for den nordlige halvkugle og fra Den Europæiske Union (EU)

forventes at forårsage influenza i den kommende sæson, skal være indeholdt i Intanza, inden vaccinen

kan anvendes.

Hvordan blev Intanza undersøgt?

Intanzas evne til at udløse dannelsen af antistoffer (immunogenicitet) blev først vurderet i fem

hovedundersøgelser, som omfattede knap 9 000 personer. Tre undersøgelser omfattede personer i

alderen 60 år og derover, som var blevet vaccineret med styrken på 15 mikrogram. To andre

undersøgelser omfattede personer under 60 år, der var blevet vaccineret med en lavere styrke.

I alle undersøgelserne blev Intanza sammenlignet med en anden influenzavaccine indgivet ved injektion

i en muskel. I en undersøgelse af personer i alderen 60 år og derover blev Intanza sammenlignet med

en vaccine indeholdende en adjuvans (en forbindelse, som tilføjes for at give en bedre immunrespons).

I undersøgelserne sammenlignedes vaccinernes evne til at fremkalde antistofdannelse

(immunogenicitet) ved at sammenholde antistofindholdet før injektionen og tre uger efter.

Immunogeniciteten af og sikkerheden ved efterfølgende formuleringer af vaccinen er også blevet

undersøgt.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Intanza?

I de fem oprindelige undersøgelser bevirkede både Intanza og sammenligningsvaccinen dannelse af

tilstrækkelige mængder beskyttende antistoffer mod alle tre influenzastammer. Hos personer i alderen

60 år og derover gav styrken på 15 mikrogram en ligeså god beskyttelse som

sammenligningsvaccinerne.

Senere sæsoners formuleringer af Intanza har vist sig at fremkalde lignende antistofreaktioner mod de

tre influenzastammer, som er indeholdt i vaccinen, svarende til reaktionerne i hovedundersøgelsen.

Hvilken risiko er der forbundet med Intanza?

De hyppigste bivirkninger ved Intanza (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er hovedpine,

muskelsmerter og lokale reaktioner på vaccinationsstedet (rødme, hævelse, dannelse af hård hud,

smerte og kløe). Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Intanza fremgår af

indlægssedlen.

Intanza må ikke anvendes hos patienter, der er overfølsomme (allergiske) over for de aktive stoffer,

over for nogen af indholdsstofferne eller over for nogen af komponenterne, som kan forekomme i

meget små mængder, såsom æg (ovalbumin, kyllingeproteiner), neomycin, formaldehyd eller

octoxinol 9. Personer med feber eller akutte (kortvarige) infektioner bør ikke vaccineres, før de er

raske.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Intanza

EMA/576287/2016

Side 3/3

Hvorfor blev Intanza godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Intanza opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Intanza?

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Intanza.

Andre oplysninger om Intanza

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Intanza den 24. februar 2009.

Den fuldstændige EPAR for Intanza findes på agenturets websted under

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Intanza, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 08-2016.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information