Tadalafil Mylan Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

tadalafil mylan

mylan pharmaceuticals limited - tadalafil - erektil dysfunktion - urologicals - behandling af erektil dysfunktion hos voksne mænd. for at tadalafil skal være effektiv, kræves seksuel stimulation. tadalafil mylan er ikke indiceret til brug hos kvinder.

Ribavirin Mylan (previously Ribavirin Three Rivers) Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

ribavirin mylan (previously ribavirin three rivers)

mylan s.a.s - ribavirin - hepatitis c kronisk - antivirale midler til systemisk anvendelse - ribavirin mylan er indiceret til behandling af kronisk hepatitis c og må kun anvendes som led i et kombinationsregime med interferon alfa-2b (voksne, børn (tre år og ældre) og unge). ribavirin-monoterapi må ikke anvendes. der er ingen sikkerheds- eller effektoplysninger om brugen af ​​ribavirin med andre former for interferon (dvs.. ikke alfa-2b). der henvises også til, at interferon alfa-2b produktresuméet (spc) for prescribing information (især til det pågældende produkt. naive patientsadult patientsribavirin mylan er indiceret i kombination med interferon alfa-2b, til behandling af voksne patienter med alle typer af kronisk hepatitis c, undtagen genotype 1, der ikke tidligere er behandlet, uden at leveren dekompensation, med forhøjet alanin aminotransferase (alt), der er positive for serum-hepatitis-c-virus (hcv) rna. børn og adolescentsribavirin mylan er angivet, i en kombination regime med interferon alfa-2b, til behandling af børn og unge på tre år og derover, der har alle typer af kronisk hepatitis c, undtagen genotype 1, der ikke tidligere er behandlet, uden at leveren dekompensation, og der er positive for serum hcv-rna. når der træffes beslutning om ikke at udsætte behandlingen, indtil voksenalderen, det er vigtigt at overveje, at kombinationen af terapi-induceret vækst-hæmning. reversibilitet af væksthæmning er usikker. beslutningen om at behandle, bør være lavet på en case-by-case basis (se afsnit 4. tidligere behandling-manglende patientsadult patientsribavirin mylan er indiceret i kombination med interferon alfa-2b, til behandling af voksne patienter med kronisk hepatitis c, som tidligere har reageret (med normalisering af alt ved udgangen af behandling) over for interferon alfa-monoterapi, men som efterfølgende har fået tilbagefald.