Riluzole Zentiva

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-10-2020

Aktiv bestanddel:
Riluzole
Tilgængelig fra:
Zentiva k.s.
ATC-kode:
N07XX02
INN (International Name):
riluzole
Terapeutisk gruppe:
Andre nervesystem lægemidler,
Terapeutisk område:
Amyotrofisk lateral sklerose
Terapeutiske indikationer:
Riluzole Zentiva er indiceret for at forlænge livet eller tiden til mekanisk ventilation for patienter med amyotrofisk lateralsklerose (ALS). Kliniske forsøg har vist, at Riluzole Zentiva forlænger overlevelsen for patienter med ALS (se afsnit 5. Overlevelse er defineret som patienter, der var i live, ikke er intuberet for mekanisk ventilation og trakeotomi-gratis. Der er ingen beviser for, at Riluzole Zentiva har en terapeutisk effekt på den motoriske funktion, lungefunktion, facikulationer, muskelstyrke og motoriske symptomer. Riluzole Zentiva har ikke vist sig at være effektiv i de sene stadier af ALS. Sikkerheden og effektiviteten af Riluzole Zentiva har kun været undersøgt i ALS. Derfor, Riluzole Zentiva, bør ikke anvendes i patienter med enhver anden form for motor-neuron sygdom.
Produkt oversigt:
Revision: 11
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002622
Autorisation dato:
2012-05-07
EMEA kode:
EMEA/H/C/002622

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

01-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

23-05-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

01-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

23-05-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

01-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

23-05-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

01-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

23-05-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

01-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

23-05-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

01-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

23-05-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

01-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

23-05-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

01-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

23-05-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

01-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

23-05-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

01-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

23-05-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

01-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

23-05-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

01-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

23-05-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

01-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

23-05-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

01-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

23-05-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

01-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

23-05-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

01-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

23-05-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

01-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

23-05-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

01-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

23-05-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

01-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

23-05-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

01-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

23-05-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

01-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

23-05-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

01-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

01-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

01-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

01-10-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Riluzole Zentiva 50 mg, filmovertrukne tabletter

riluzol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Riluzole Zentiva

Sådan skal du tage Riluzole Zentiva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad Riluzole Zentiva er

Det aktive indholdsstof i Riluzole Zentiva er riluzol, som virker på nervesystemet.

Hvad Riluzole Zentiva anvendes til

Riluzole Zentiva anvendes til patienter med amyotrofisk lateral sclerose (ALS).

ALS er en form for motor-neuronsygdom, hvor angreb på de nerveceller, der er ansvarlige for at sende

instruktioner til musklerne, fører til muskelsvaghed, muskeltab og lammelse.

Ødelæggelsen af nervecellerne i motor-neuronsygdomme kan skyldes for meget glutamat (et kemisk

stof) i hjernen og rygmarven. Riluzole Zentiva forhindrer frigivelsen af glutamat og dette kan hjælpe

med at forebygge, at nerveceller bliver ødelagt.

Få mere information hos din læge om ALS og hvorfor du får denne medicin

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Riluzole Zentiva

Tag ikke Riluzole Zentiva

hvis du er allergisk over for riluzol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Riluzole Zentiva

(angivet i punkt 6).

hvis du har en leversygdom eller forhøjede niveauer af visse lever-enzymer (aminotransferaser)

i blodet.

hvis du er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Riluzole Zentiva:

hvis du har nogen form for leverproblemer: gulfarvning af huden eller det hvide i dine øjne

(gulsot), kløe over det hele, kvalme, opkastning

hvis dine nyrer ikke fungerer normalt

hvis du får feber. Dette kan være et tegn på et fald i antallet af hvide blodlegemer, som kan

medføre forøget risiko for infektion

Hvis du oplever noget af ovenstående, eller hvis du føler dig usikker, så fortæl det til din læge,

som vil beslutte, hvad der skal gøres.

Børn og unge

Hvis du er under 18 år, anbefales det ikke, at du tager Riluzole Zentiva, da der ikke er nogen

information tilgængelig for denne patientgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Riluzole Zentiva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Du må ikke tage Riluzole Zentiva, hvis du er gravid eller ammer, eller har mistanke om, at du er

gravid.

Hvis du har mistanke om, du er gravid, eller hvis du overvejer at amme, skal du spørge din læge til

råds, før du tager Riluzole Zentiva.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan køre bil og anvende værktøj og maskiner, når du tager Riluzole Zentiva, medmindre du føler

dig svimmel eller omtåget.

3.

Sådan skal du tage Riluzole Zentiva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er 1 tablet to gange om dagen.

Du bør indtage tabletterne oralt hver 12. time, på samme tidspunkt af dagen hver dag (for eksempel

om morgenen og om aftenen).

Hvis du har taget for mange Riluzole Zentiva

Hvis du har taget for mange tabletter, skal du straks kontakte din læge eller skadestue.

Hvis du har glemt at tage Riluzole Zentiva

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

VIGTIGT

Kontakt straks din læge

hvis du får nogen form for feber (forhøjet temperatur), da Riluzole Zentiva kan medføre

nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer. Din læge kan ønske at tage blodprøver for at

kontrollere antallet af hvide blodlegemer, som er vigtige for at kunne bekæmpe infektioner.

hvis du får nogen af følgende symptomer: Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene

(gulsot), kløe over hele kroppen, kvalme eller kaster op, da dette kan være tegn på

leverbetændelse (hepatitis). Din læge kan udføre regelmæssige blodprøver, mens du får

Riluzole Zentiva, for at sikre sig, at dette ikke sker.

hvis du får hoste eller besvær med at trække vejret, da dette kan være tegn på en lungesygdom

(som hedder interstitiel lungesygdom).

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) af Riluzole

Zentiva er:

træthed

kvalme

forføjet niveau af nogle enzymer (aminotransferaser) i blodet.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) af Riluzole Zentiva er:

svimmelhed

prikken i munden

opkastning

søvnighed

hurtigere hjerterytme

diarré

hovedpine

mavesmerter

smerter

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) af Riluzole Zentiva er:

blodmangel

allergiske reaktioner

betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Riluzole Zentiva indeholder:

Aktivt stof: Riluzol.

Øvrige indholdsstoffer:

Kerne: vandfri calciumphosphat, mikrokrystallinsk cellulose, vandfri kolloid silica, magnesiumstearat,

samt croscarmellosenatrium.

Overtræk: hypromellose, macrogol 6000 og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Tabletterne er filmovertrukne, kapselformede og hvide. Hver tablet indeholder 50 mg riluzol og har

“RPR 202” præget på den ene side af tabletten.

Riluzole Zentiva fås i en pakning med 28, 56, 98, 112 eller 168 tabletter til oral anvendelse.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Zentiva k.s.

U kabelovny 130

102 37 Prag 10

Tjekkiet

Fremstiller

Sanofi Winthrop Industrie

56, Route de Choisy au Bac

F-60205 Compiègne

Frankrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

Zentiva, k.s.

Tél/Tel: +32 280 86 420

PV-Belgium@zentiva.com

Lietuva

Zentiva, k.s.

Tel: +370 52152025

PV-Lithuania@zentiva.com

България

Zentiva, k.s.

Тел: + 359 2 805 72 08

PV-Bulgaria@zentiva.com

Luxembourg/Luxemburg

Zentiva, k.s.

Tél/Tel: +352 208 82330

PV-Luxembourg@zentiva.com

Česká republika

Zentiva, k.s.

Tel: +420 267 241 111

PV-Czech-Republic@zentiva.com

Magyarország

Zentiva, k.s.

Tel.: +36 165 55 722

PV-Hungary@zentiva.com

Danmark

Zentiva, k.s.

Tlf: +45 787 68 400

PV-Denmark@zentiva.com

Malta

Zentiva, k.s.

Tel: +356 277 82 052

PV-Malta@zentiva.com

Deutschland

Zentiva Pharma GmbH

Tel: +49 (0) 800 53 53 010

PV-Germany@zentiva.com

Nederland

Zentiva, k.s.

Tel: +31 202 253 638

PV-Netherlands@zentiva.com

Eesti

Zentiva, k.s.

Tel: +372 52 70308

PV-Estonia@zentiva.com

Norge

Zentiva, k.s.

Tlf: +47 219 66 203

PV-Norway@zentiva.com

Ελλάδα

Zentiva, k.s.

Τηλ: +30 211 198 7510

PV-Greece@zentiva.com

Österreich

Zentiva, k.s.

Tel: +43 720 778 877

PV-Austria@zentiva.com

España

Zentiva, k.s.

Tel: +34 931 815 250

PV-Spain@zentiva.com

Polska

Zentiva Polska Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 375 92 00

PV-Poland@zentiva.com

France

Zentiva France

Tél: +33 (0) 800 089 219

PV-France@zentiva.com

Portugal

Zentiva Portugal, Lda

Tel: +351210601360

PV-Portugal@zentiva.com

Hrvatska

Zentiva, k.s.

Tel: +385 155 17 772

PV-Croatia@zentiva.com

Ireland

Zentiva, k.s.

Tel: +353 766 803 944

PV-Ireland@zentiva.com

România

ZENTIVA S.A.

Tel: +4 021.304.7597

PV-Romania@zentiva.com

Slovenija

Zentiva, k.s.

Tel: +386 360 00 408

PV-Slovenia@zentiva.com

Ísland

Zentiva, k.s.

Sími: +354 539 0650

PV-Iceland@zentiva.com

Slovenská republika

Zentiva, a.s.

Tel: +421 2 3918 3010

PV-Slovakia@zentiva.com

Italia

Zentiva Italia S.r.l.

+39-02-38598801

PV-Italy@zentiva.com

Suomi/Finland

Zentiva, k.s.

Puh/Tel: +358 942 598 648

PV-Finland@zentiva.com

Κύπρος

Zentiva, k.s.

Τηλ: +357 240 30 144

PV-Cyprus@zentiva.com

Sverige

Zentiva, k.s.

Tel: +46 840 838 822

PV-Sweden@zentiva.com

Latvija

Zentiva, k.s.

Tel: +371 67893939

PV-Latvia@zentiva.com

United Kingdom

Zentiva Pharma UK Limited

Tel: +44 (0) 800 090 2408

PV-United-Kingdom@zentiva.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Riluzole Zentiva 50 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En filmovertrukken tablet indeholder 50 mg riluzol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet.

Tabletten er kapselformet, hvid og mærket ”RPR 202” på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Riluzole Zentiva anvendes for at forlænge livet eller tiden indtil mekanisk ventilation hos patienter

med amyotrofisk lateral sclerose (ALS).

Kliniske undersøgelser har vist, at Riluzole Zentiva forlænger overlevelsen for patienter med ALS (se

pkt. 5.1). Overlevelse er defineret som patienter, der var i live uden at være intuberet for mekanisk

ventilation og uden trakeostomi.

Der er intet bevis for, at Riluzole Zentiva udviser terapeutisk effekt på den motoriske funktion, på

lungefunktion, facikulationer, muskelstyrke og motoriske symptomer. Riluzole Zentiva er ikke vist at

være effektiv i behandlingen af de sene stadier af ALS.

Sikkerhed og effekt af Riluzole Zentiva ved andre motor-neuronsygdomme end ALS er ikke

undersøgt. Derfor bør Riluzole Zentiva ikke bruges til patienter med andre former af motor-

neuronsygdomme.

4.2

Dosering og administration

Behandling med Riluzole Zentiva bør kun iværksættes af speciallæger med erfaring i behandling af

motor-neuronsygdomme.

Dosering

Anbefalet daglig dosis for voksne og ældre er 100 mg (50 mg hver 12. time).

Der kan ikke forventes nogen signifikant bedre effekt af en højere daglig dosering.

Særlige patientgrupper

Nedsat nyrefunktion

Riluzole Zentiva kan ikke anbefales til patienter med nedsat nyrefunktion, da der ikke er foretaget

undersøgelser med gentagne doseringer hos denne patientgruppe (se pkt. 4.4).

Ældre

Med udgangspunkt i de farmakokinetiske undersøgelser, er der ingen særlige anvisninger for brug af

Riluzole Zentiva i denne patientgruppe.

Nedsat leverfunktion

Se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2.

Pædiatrisk population

Riluzole Zentiva anbefales ikke til pædiatriske patienter, pga. manglende data vedrørende riluzols

sikkerhed og virkning ved neurodegenerative sygdomme hos børn og unge.

Administration

Oral anvendelse

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Leversygdom eller baseline-værdier af aminotransferaser på mere end 3 gange øvre normalgrænse.

Patienter, som er gravide eller ammer.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat leverfunktion

Riluzol bør gives med forsigtighed til patienter med anamnestisk patologisk leverfunktion eller til

patienter med let forhøjede værdier af serum-aminotransferaser (ALAT, ASAT op til 3 gange de øvre

normalværdier) bilirubin og/eller gamma-glutamyl transferase (GGT) niveauer. Forhøjede baseline-

værdier af adskillige leverfunktionsprøver (især forhøjet bilirubin) bør udelukke brugen af riluzol (se

pkt. 4.8).

På grund af risikoen for hepatitis skal serum-aminotransferaser, inklusive ALAT, måles før og under

behandling med riluzol. I de første 3 måneder bør ALAT måles hver måned, resten af det første år

hver 3. måned, og derefter periodevis. ALAT bør undersøges oftere hos patienter, som viser ALAT

stigning under behandling.

Riluzolbehandling bør afbrydes, hvis ALAT værdierne stiger til 5 gange øvre normalværdi. Der er

ingen erfaring med dosisreduktion eller re-eksposition hos patienter, som har udviklet ALAT stigning

til 5 gange normalværdien. Fornyet indgift af riluzol til patienter i denne situation kan ikke anbefales.

Neutropeni

Patienterne bør indskærpes, at enhver febril sygdom skal rapporteres til deres læge. Tilfælde af febril

sygdom bør tilskynde lægen at kontrollere leukocyttallet og at afbryde riluzolbehandling i tilfælde af

neutropeni (se pkt. 4.8).

Interstitiel lungesygdom

Der har været rapporteret om tilfælde af interstitiel lungesygdom hos patienter i behandling med

riluzol, hvoraf nogle var alvorlige (se afsnit 4.8). Hvis der opstår respiratoriske symptomer som tør

hoste og/eller dyspnø, bør der tages et røntgenbillede af brystkassen, og ved tegn på eventuelle

interstitielle lungesygdomme (f.eks. bilaterale diffuse lungeinfiltrater) bør behandling med riluzol

seponeres øjeblikkeligt. I de fleste af de rapporterede tilfælde forsvandt symptomerne efter seponering

af lægemidlet og ved behandling af symptomerne.

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke udført undersøgelser med gentagne doseringer hos patienter med nedsat nyrefunktion (se

pkt. 4.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ingen kliniske studier, der har vurderet interaktion mellem riluzol og andre lægemidler.

In vitro studier med anvendelse af human lever mikrosomale præparationer antyder, at CYP1A2 er det

principielle isoenzym involveret i den initiale oxidative metabolisme af riluzol. Hæmmere af CYP1A2

(f.eks. caffein, diclofac, diazepam, nicergolin, clomepramin, imipramin, fluvoxamin, phenacetin,

theophyllin, amitriptylin, og quinoloner) kan potentielt nedsætte riluzols eliminations-hastighed,

hvorimod stoffer, der fremmer CYP1A2 (f.eks. cigaretrygning, grillmad, rifampicin og omeprazol)

kan øge eliminationshastigheden af riluzol.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Riluzole Zentiva er kontraindiceret under graviditeten (se pkt. 4.3 og 5.3).

Klinisk erfaring med riluzol mangler hos gravide.

Amning

Riluzole Zentiva er kontraindiceret til ammende kvinder (se pkt. 4.3 og 5.3).

Det vides ikke, om riluzol udskilles i human mælk.

Fertilitet

Fertilitetsstudier hos rotter viste en mindre forringelse af reproduktionsevne og fertilitet ved doser på

15 mg/kg/dag (hvilket er højere end den terapeutiske dosis). Dette skyldes sandsynligvis sedation og

apati.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Patienter bør advares om muligheden for at opleve svimmelhed eller vertigo, og de bør opfordres til

ikke at køre bil eller betjene maskiner, hvis disse symptomer opstår.

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

I kliniske studier, fase III, udført på ALS patienter behandlet med riluzol, var de mest almindeligt

rapporterede bivirkninger asteni, kvalme og abnorme leverfunktionstests.

Tabel over bivirkninger

Inden for hver enkelt frekvensgruppe skal bivirkningerne opstilles efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger skal anføres først. Følgende benævnelser anvendes: Meget almindelige

(≥1/10), almindelige (≥1/100 til <1/10), ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100), sjældne (≥1/10.000 til

<1/1.000), meget sjældne (<1/10.000) og ikke kendte (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data).

Meget

almindelige

Almindelige

Ikke

almindelige

Ikke

kendte

Blod og lymfesystem

Anæmi

Alvorlig

neutropeni

(se pkt. 4.4)

Immunsystemet

Anafylaktoid

reaktion,

angioødem

Nervesystemet

Hovedpine,

svimmelhed, oral

paræstesi og

døsighed

Hjerte

Takykardi

Luftveje, thorax og

mediastinum

Interstitiel

lungesygdom

(se pkt. 4.4)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

Diarré,

abdominalsmerter,

opkastning

Pankreatitis

Lever og galdeveje

Abnorme

leverfunktionstests

Hepatitis

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni

Smerter

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Lever og galdeveje

Øget alanin aminotransferase i de første tre måneder efter påbegyndt behandling med riluzol; det var

oftest forbigående og niveauet vendte tilbage til under dobbelt ULN efter 2 til 6 måneder ved fortsat

behandling. Disse forøgelser kan være forbundet med gulsot. Hos patienter fra kliniske studier (n=20)

hvor ALAT var forøget til mere end 5 gange ULN, blev behandlingen stoppet, og niveauet faldt til

mindre end 2 gange ULN, i de fleste tilfælde inden for 2-4 måneder (se pkt. 4.4).

Data fra studier indikerer, at asiatiske patienter kan være mere udsatte for unormale leverfunktionstests

– 3,2 % (194/5995) af asiatiske patienter mod 1,8 % (100/5641) af patienter med kaukasisk

afstamning.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Neurologiske og psykiatriske symptomer, akut toxisk encefalopati med feberdøs, koma og

methæmoglobinæmi er blevet observeret i enkelte tilfælde.

I tilfælde af overdosering er behandling symptomatisk og understøttende.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Centralnervesystemet, øvrige lægemidler, ATC kode: N07XX02

Virkningsmekanisme

Skønt patogenesen ved ALS ikke er helt belyst, er der dog en formodning om, at glutaminat (den

primære excitatoriske neurotransmitter i centralnervesystemet) spiller en stor rolle for celledød ved

sygdommen.

Riluzol formodes at virke ved hæmning af glutamatprocessen. Virkningsmekanismen er uklar.

Klinisk virkning og sikkerhed

I en klinisk undersøgelse blev 155 patienter randomiseret til enten riluzol 100 mg/dag (50 mg bid)

eller placebo, og de blev fulgt i 12 til 21 måneder. Overlevelsen, som defineret i andet afsnit af pkt.

4.1, var signifikant forlænget for de patienter, der havde fået riluzol sammenlignet med de patienter,

som fik placebo. Den mediane overlevelse var 17,7 måneder for riluzol-gruppen mod 14,9 måneder

for placebo-gruppen.

I en dosis-virkningsundersøgelse blev 959 patienter med ALS randomiseret til en af fire

behandlingsgrupper: Riluzol 50, 100, 200 mg/dag eller placebo, og de blev fulgt i 18 måneder. Hos

patienter behandlet med riluzol 100 mg/dag var overlevelsen signifikant forlænget sammenlignet med

patienter, som fik placebo. Effekten af riluzol 50 mg/dag var ikke signifikant forskellig fra placebo, og

effekten af 200 mg/dag var i al væsentlighed sammenlignelig med 100 mg/dag. Den mediane

overlevelse nærmede sig 16,5 måneder mod 13,5 måneder for henholdsvis riluzol 100 mg/dag og

placebo.

I en parallel-gruppeundersøgelse designet til at bestemme effekten og sikkerheden af riluzol hos

patienter i et sent stadium af sygdommen afveg overlevelse og motorisk funktion under

riluzolbehandling ikke signifikant fra placebo. I denne undersøgelse havde flertallet af patienterne en

vitalkapacitetsratio på mindre end 60 %.

I et dobbelt-blindt placebokontrolleret studie, der var designet til at undersøge effekt og sikkerhed hos

japanske patienter, blev 204 patienter randomiseret til enten 100 mg riluzol/dag (50 mg 2 gange

daglig) eller placebo. Patienterne blev fulgt i 18 måneder. I dette studie blev effekten målt på

manglende evne til at gå alene, tab af funktionsevne i de øvre lemmer, tracheostomi, behov for kunstig

ventilering, fødeindtagelse gennem sonde eller død. Tracheostomi-fri overlevelse var ikke signifikant

højere hos patienter behandlet med riluzol sammenlignet med placebo. Imidlertid var styrken af dette

studie, til at bestemme forskelle mellem grupperne, lav. Meta-analyser, der inkluderede dette studie og

de ovenfor nævnte, viste en mindre tydelig effekt på overlevelse i riluzol-gruppen sammenlignet med

placebo, selvom forskellene forblev statistisk signifikante.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Riluzols farmakokinetik er undersøgt hos raske mandlige frivillige efter peroral enkeltdosering af 25

til 300 mg og efter gentagen oral dosering af 25 til 100 mg to gange dagligt. Plasmaniveauerne stiger

lineært med dosis, og den farmakokinetiske profil er dosis-uafhængig.

Ved gentagen indgift (10 dages behandling med 50 mg riluzol to gange dagligt) fordobles

akkumulationen af uomdannet riluzol i plasma, og steady state nås på mindre end 5 dage.

Absorption

Riluzol absorberes hurtigt efter peroral administration med maksimal plasmakoncentration efter 60 til

90 minutter (C

= 173 ± 72 (SD) ng/ml). Omkring 90 % absorberes og den absolutte biotilgæn-

gelighed er 60 ± 18 %.

Hastigheden og graden af absorption reduceres, når riluzol gives med fedtholdige måltider (fald i C

på 44 %, fald af AUC på 17 %).

Fordeling

Riluzol fordeles i hele kroppen og har vist sig at passere blod-hjernebarrieren. Distributionsvolumen

for riluzol er ca. 245 ± 69 l (3,4 l/kg). Riluzol er ca. 97 % proteinbundet og bindes hovedsageligt til

serumalbumin og lipoproteiner.

Biotransformation

Uomdannet riluzol er hovedkomponenten i plasma og metaboliseres ekstensivt af CYP og

efterfølgende glukuronidering. In vitro studier med humane leverpræparationer viste, at CYP1A2 er

det væsentlige isoenzym i riluzol-metabolismen. Metabolitterne, som identificeres i urinen, er tre

fenolderivater, et ureido-derivat og uomdannet riluzol.

Den primære metaboliske vej for riluzol er initial oxidation af CYP1A2 fremstillende N-hydroxy-

riluzol (RPR112512) riluzols aktive hovedmetabolit. Denne metabolit konjugeres hurtigt med

glukuronsyre til O- og N- glukuronider.

Elimination

Eliminationshalveringstiden går fra 9 til 15 timer. Riluzol udskilles hovedsagelig i urinen. Den

samlede udskillelse i urinen udgør ca. 90 % af dosis. Glucoroniderne udgør mere end 85 % af

metabolitterne i urinen. Kun 2 % af en riluzol dosis blev genfundet uomdannet i urinen

Særlige patientgrupper

Nedsat nyrefunktion

Efter indgift af en enkelt peroral dosis på 50 mg riluzol er der ikke fundet signifikante forskelle i de

farmakokinetiske parametre målt hos patienter med moderat eller svær kronisk nedsat nyrefunktion

(creatininclearence mellem 10 og 50 ml/min) sammenlignet med raske frivillige.

Ældre

Hos ældre (>70 år) bliver riluzols farmakokinetik ikke påvirket af gentagne doser (4,5 dages

behandling med 50 mg riluzol to gange dagligt).

Nedsat leverfunktion

Efter indgift af en enkelt peroral dosis riluzol på 50 mg stiger AUC 1,7 gange hos patienter med mild

kronisk nedsat leverfunktion og ca. 3 gange hos patienter med moderat kronisk nedsat leverfunktion.

Race

Der blev udført et klinisk forsøg for at undersøge farmakokinetikken af riluzol og dets metabolit N-

hydroxyriluzol ved gentagen oral administration 2 gange dagligt i 8 dage til 16 japanske mænd og 16

kaukasiske mænd, alle voksne og raske. Resultaterne viste lavere eksponering af riluzol i den japanske

gruppe (C

0,85 [90 % CI 0,68-1,08] og AUC

0,88 [90 % CI 0,69-1,13]) og lignende eksponering

for metabolitten. Den kliniske betydning af disse resultater er ukendt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Riluzol viser ingen tegn på carcinogene egenskaber hverken i mus eller rotter

.

Standardtests for genotoxicitet udført med riluzol var negative. Tests af riluzols væsentligste aktive

metabolit gav positive resultater i to in vitro og in vivo tests. Intensiv testning i syv andre standard in

vitro eller in vivo forsøg viste ikke noget genotoksisk potentiale for metabolitten. På basis af disse

resultater og de negative forsøg af riluzols carcinogenese på mus og rotter taget i betragtning anses den

genotoksiske effekt af denne metabolit for værende uden relevans for mennesker.

Inkonsistente reduktioner i det røde blodbillede og/eller ændringer i leverparametrene blev observeret i

de subakutte og kroniske toksicitetsundersøgelser hos rotter og aber. Hæmolytisk anæmi blev

observeret hos hunde.

I en enkelt toksicitetsundersøgelse blev fravær af corporar lutea observeret ved en højere incidens i

ovarier fra behandlede rotter sammenlignet med kontrolgruppe. Dette isolerede fund blev ikke

observeret i andre studier eller arter.

De nævnte fund blev observeret ved doser 2-10 gange højere end den humane dosis på 100 mg/dag.

Hos gravide rotter er der konstateret passage af

C-riluzol over placenta til fostret. Hos rotter nedsatte

riluzol frekvensen af graviditet og antallet af fostre ved doser, der var mindst to gange den dosis, som

mennesker får under behandling. Der blev ikke observeret misdannelser i dyre-reproduktionsstudierne.

Hos diegivende rotter blev

C-riluzol detekteret i mælken.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Vandfri calciumphosphat

Mikrokrystallinsk cellulose

Kolloid vandfri silica

Magnesiumstearat

Croscarmellosenatrium

Overtræk:

Hypromellose

Macrogol 6000

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Tabletterne er pakket i matte PVC/aluminium blisterkort.

Hver pakning indeholder 28, 56, 98, 112 eller 168 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zentiva k.s.

U kabelovny 130

102 37 Prag 10

Tjekkiet

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/12/768/001

EU/1/12/768/002

EU/1/12/768/003

EU/1/12/768/004

EU/1/12/768/005

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 7. maj 2012

Dato for seneste fornyelse: 09. januar 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Gengivelse af indholdet heri er tilladt med kildeangivelse.

EMA/CHMP/158913/2012

EMEA/H/C/002622

EPAR sammendrag for offentligheden

Riluzole Zentiva

riluzol

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Riluzole Zentiva.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Riluzole Zentiva.

Hvad er Riluzole Zentiva?

Riluzole Zentiva er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof riluzol. Det fås som tabletter (50 mg).

Lægemidlet er identisk med Rilutek, som allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU).

Virksomheden, som fremstiller Rilutek, har indvilget i, at dens videnskabelige oplysninger må

anvendes for Riluzole Zentiva (‘informeret samtykke’).

Hvad anvendes Riluzole Zentiva til?

Riluzole Zentiva anvendes til behandling af amyotrofisk lateral sklerose (ALS). ALS er en sygdom i

motorneuronerne, dvs. de nerveceller, der sender instruktioner til musklerne. Sygdommen medfører

muskelsvaghed, muskelsvind og lammelse. Riluzole Zentiva anvendes til at forlænge patientens liv

eller den tid, der går, til patienten skal have mekanisk ventilation (respirator).

Riluzole Zentiva bør ikke anvendes hos patienter med andre sygdomme i motorneuronerne.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Riluzole Zentiva?

Behandling med Riluzole Zentiva bør kun iværksættes af en speciallæge med erfaring i behandling af

sygdomme i motorneuronerne. Til voksne og ældre patienter gives lægemidlet i en dosis på 100 mg

dagligt (50 mg hver 12. time). De yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Riluzole Zentiva?

Det aktive stof i Riluzole Zentiva, riluzol, virker på nervesystemet. Det vides ikke nøjagtigt, hvordan

lægemidlet virker ved ALS. Det menes, at ødelæggelsen af nervecellerne ved sygdommen kan skyldes

for meget glutamat, der er en neurotransmitter (et kemisk signalstof). Riluzol standser frigivelsen af

glutamat, og dette kan medvirke til at forebygge skade på nervecellerne.

Hvordan blev Riluzole Zentiva undersøgt?

Virkningen af Riluzole Zentiva blev sammenlignet med placebo (virkningsløs behandling) i tre

undersøgelser med tilsammen 1 282 patienter. Den ene undersøgelse omfattede ældre patienter (over

75 år) og patienter med fremskreden sygdom. I undersøgelserne blev Riluzole Zentiva givet i en

dosering på 50, 100 eller 200 mg dagligt i op til 18 måneder. Behandlingens virkning blev

hovedsagelig bedømt på den gennemsnitlige overlevelsestid.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Riluzole Zentiva?

Den gennemsnitlige overlevelsestid for de patienter, der fik Riluzole Zentiva, var signifikant længere

end for dem, der fik placebo. Hvis man ser på resultaterne af alle tre undersøgelser under ét,

overlevede de patienter, der fik Riluzole Zentiva, 100 mg dagligt, i gennemsnit ca. 2 måneder længere

end de patienter, der fik placebo. Riluzole Zentiva, 50 mg dagligt, var ikke mere effektivt end placebo,

og 200 mg dagligt var ikke mere effektivt end 100 mg dagligt. I de sene stadier af ALS virkede

lægemidlet ikke bedre end placebo.

Hvilken risiko er der forbundet med Riluzole Zentiva?

De hyppigste bivirkninger ved Riluzole Zentiva (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er

kvalme, kraftesløshed og abnorme leverprøver (forhøjede leverenzymer i blodet). Den fuldstændige

liste over alle de indberettede bivirkninger ved Riluzole Zentiva fremgår af indlægssedlen.

Riluzole Zentiva må ikke anvendes hos personer, der er overfølsomme (allergiske) over for riluzol eller

andre af indholdsstofferne. Riluzole Zentiva bør ikke anvendes til patienter med leversygdom eller

unormalt højt indhold af leverenzymer i blodet. Riluzole Zentiva må heller ikke anvendes til patienter,

der er gravide eller ammer.

Hvorfor blev Riluzole Zentiva godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Riluzole Zentiva opvejer

risiciene vil forlængelse af overlevelsestiden eller tiden til mekanisk ventilation er nødvendig for

patienter med amyotrofisk lateral sklerose. Udvalget konstaterede også, at det ikke er påvist, at

Riluzole Zentiva virker på den motoriske (bevægelsesmæssige) funktion, lungefunktionen,

fascikulationer (muskeltrækninger), muskelstyrke eller motoriske symptomer, og at der ikke er påvist

virkning i de sene stadier af ALS. Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for

Riluzole Zentiva.

Andre oplysninger om Riluzole Zentiva

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Riluzole Zentiva den 7. maj 2012.

Den fuldstændige EPAR for Riluzole Zentiva findes på agenturets websted: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

Riluzole Zentiva

Side 2/3

Riluzole Zentiva

Side 3/3

oplysninger om behandling med Riluzole Zentiva, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne

EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 03-2012.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information