Replagal

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

29-01-2021

Aktiv bestanddel:
agalsidase alfa
Tilgængelig fra:
Shire Human Genetic Therapies AB
ATC-kode:
A16AB03
INN (International Name):
agalsidase alfa
Terapeutisk gruppe:
Andre alimentary tract and metabolism produkter,
Terapeutisk område:
Fabry Disease
Terapeutiske indikationer:
Replagal er indiceret til langsigtet enzymudskiftningsterapi hos patienter med en bekræftet diagnose af Fabrys sygdom (a-galactosidase-A-mangel).
Produkt oversigt:
Revision: 22
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000369
Autorisation dato:
2001-08-03
EMEA kode:
EMEA/H/C/000369

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

29-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

29-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

29-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

29-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

29-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

29-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

29-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

29-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

29-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

29-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

29-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

29-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

29-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

29-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

29-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

29-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

29-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

29-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

29-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

29-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

29-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

29-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

29-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

29-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

29-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

29-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

29-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

29-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

29-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

29-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

29-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

29-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

29-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

29-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

29-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

29-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

29-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

29-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

29-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

29-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

29-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

29-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

29-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

29-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

29-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

29-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

29-07-2015

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Replagal

1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

agalsidase alfa

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Replagal til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De får Replagal

Sådan får De Replagal

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof er agalsidase alfa (1 mg/ml). Agalsidase alfa er en form af det humane enzym

α-galactosidase. Det fremstilles ved at tænde for genet for α-galaktosidase A i celler. Enzymet fjernes

dernæst fra cellen og omdannes til et sterilt koncentrat til opløsning til infusion.

Replagal anvendes til behandling af voksne patienter samt børn og unge i alderen 7 år og opefter med

en bekræftet diagnose på Fabrys sygdom. Det anvendes som langtidsvarende enzym-

substitueringsterapi, når mængden af enzym i kroppen er lavere end normalt, således som det ses ved

Fabrys sygdom.

Efter 6 måneders behandling reducerede Replagal signifikant patienternes smerter sammenlignet med

smerterne hos patienter, der blev behandlet med placebo (uvirksomt stof). Replagal reducerede

patienternes venstre hjertekammer sammenlignet med hjertekammeret hos placebobehandlede

patienter. Disse resultater tyder på, at sygdommens symptomer mindskes, eller at sygdommen

stabiliseres.

2.

Det skal De vide, før De får Replagal

De må ikke fåReplagal

hvis De er allergisk over for agalsidase alfa eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i

punkt 6.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De får Replagal.

Hvis De bemærker nogen af nedenstående bivirkninger under eller efter en infusion, skal De straks

give Deres læge besked:

høj feber, kulderystelser, øget svedtendens, hurtig hjerterytme (puls);

opkastning;

svimmelhed;

nældefeber;

hævelse af hænder, fødder, ankler, ansigt, læber, mund eller hals, hvilket kan give problemer

med at synke eller trække vejret.

Deres læge kan afbryde infusionen midlertidigt (5-10 min), indtil symptomerne forsvinder, og dernæst

genoptage infusionen.

Deres læge kan også behandle symptomerne med andre lægemidler (antihistaminer eller

kortikosteroider). Som regel kan De stadig få Replagal, selvom disse symptomer indtræder.

Hvis der indtræder alvorlige allergiske (anafylaktiske) reaktioner, vil indgivelsen af Replagal straks

blive standset, og lægen vil skulle iværksætte en passende behandling.

Hvis behandlingen med Replagal får Deres krop til at danne antistoffer, vil det ikke forhindre, at

Replagal virker, og antistofferne kan forsvinde med tiden.

Hvis De har fremskreden nyresygdom, kan det være, at Replagal-behandlingen har en begrænset

virkning på Deres nyrer. Tal med lægen eller apotekspersonalet, før De tager Replagal.

Børn

Der er kun begrænset erfaring med børn i alderen 0-6 år, og derfor kan der ikke anbefales nogen dosis

for denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Replagal

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin, for nylig har taget

anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Fortæl det til lægen, hvis De tager medicin, der indeholder chloroquin, amiodaron, benoquin eller

gentamicin. Der er en teoretisk risiko for nedsat agalsidase alfa-aktivitet.

Graviditet og amning

Meget begrænsede kliniske data om graviditeter, der er blevet eksponeret for Replagal, har ikke vist

nogen bivirkninger på moderen og det nyfødte barn.

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De får dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

De kan føre motorkøretøj og betjene maskiner, medens De anvender Replagal.

Replagal indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 14,2 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr.

hætteglas. Dette svarer til 0,7 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en

voksen.

Registrering

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det indgivne produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres af Deres læge eller sygeplejerske. Tal med Deres læge eller

sygeplejerske, hvis De er i tvivl.

3.

Sådan får De Replagal

Dette lægemiddel skal indgives af særligt uddannet personale, der også udregner den dosis, som De

skal have.

Den anbefalede dosis er en infusion af 0,2 mg/kg legemsvægt. Dette vil være ca. 14 mg eller

4 hætteglas (glasflasker) Replagal for et individ af normalstørrelse (70 kg).

Brug til børn og unge

For børn og unge i alderen 7-18 år anbefales en dosis på 0,2 mg/kg hver anden uge.

Børn og unge kan være mere tilbøjelige end voksne til at få en infusionsrelateret reaktion. Fortæl det

til lægen, hvis De får bivirkninger under infusionen.

Indgivelsesmåde

Replagal skal fortyndes med 9 mg/ml (0,9%) natriumchlorid-infusionsvæske før anvendelse. Efter

fortynding indgives Replagal i en vene. Det vil sædvanligvis være i armen.

Infusionen vil blive givet hver anden uge.

Hver gang De bliver behandlet, vil det tage 40 minutter at indgive Replagal i en vene. De vil blive

behandlet under vejledning af en læge, som er specialiseret i behandling af Fabrys sygdom.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis De får en alvorlig allergisk (anafylaktisk) reaktion, vil Replagal-infusionen straks blive standset,

og reaktionen skal behandles af lægen med det samme.

De fleste bivirkninger er lette til moderate. Flere end 1 ud af 10 behandlede personer (meget

almindelig bivirkning) kan have en reaktion under eller efter en infusion med Replagal

(infusionsrelateret reaktion). Disse bivirkninger inkluderer kuldegysninger, hovedpine, kvalme, feber,

træthed, usikkerhed, åndedrætsbesvær, rysten, hoste og opkastning. Imidlertid kan nogle bivirkninger

være alvorlige og nødvendiggøre behandling. Infusionsrelaterede reaktioner, der berører hjertet,

herunder manglende blodtilførsel til hjertemusklen og hjertesvigt, kan opstå hos patienter med Fabrys

sygdom, hvor hjertet er påvirket (hyppigheden er ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra tilgængelige

data). Lægen kan standse infusionen midlertidigt (5-10 min), indtil symptomerne er forsvundet, og så

genoptage infusionen igen. Lægen kan også behandle symptomerne med andre lægemidler

(antihistaminer eller kortikosteroider). De kan som oftest stadig kunne få Replagal, selvom De får

disse symptomer.

Andre bivirkninger:

Meget almindelige: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer:

opsvulmet væv (f.eks. ben, arm)

prikken eller følelsesløshed eller smerter i fingre eller tæer

ringen for ørerne

hjertebanken

ondt i halsen

mavesmerter, diarre

udslæt på infusionsstedet

rygsmerter eller smerter i arme/ben, muskelsmerter, ledsmerter

brystsmerter, forkølelsessymptomer, feber, kvalme

Almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer:

ændret smagssans, forlænget søvn

tåreflåd

øget ringen for ørerne

øget hjertefrekvens (puls), problemer med hjerterytmen

forhøjet blodtryk, for lavt blodtryk, ansigtsrødme

hæshed eller følelse af tranghed i halsen, næseflåd

maveubehag

acne, rød eller kløende eller marmoreret hud, kraftig sveden

muskel- og knogleubehag, hævede lemmer eller led

overfølsomhed

trykken for brystet, øget følelse af manglende energi, kuldefornemmelse eller varmefornemmelse,

influenzalignende symptomer, ubehag

Ikke almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer:

alvorlig allergisk (anafylaktisk) reaktion

unormal blinkerefleks

øget hjertefrekvens (puls)

lavt iltniveau i blodet og klægt udflåd fra halsen

ændret lugtesans

væskeansamling under huden, der kan medføre hævede kropsdele; blondelignende misfarvning af

huden, f.eks. på benet

tyngdefornemmelse

udslæt på injektionsstedet

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger:

De bivirkninger, der blev indberettet i forbindelse med brug hos børn, var generelt de samme som

dem, der blev indberettet ved brug hos voksne. Infusionsrelaterede reaktioner (feber,

åndedrætsbesvær, brystsmerter) og forværrede smerter sås dog med større hyppighed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale

rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Brug ikke Replagal, hvis De bemærker misfarvning eller tilstedeværelse af andre fremmede partikler.

Spørg apotekspersonalet, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Replagal indeholder:

Aktivt stof: agalsidase alfa. Hver ml Replagal indeholder 1 mg agalsidase alfa.

Øvrige indholdsstoffer: natriumdihydrogenphosphatmonohydrat

polysorbat 20

natriumchlorid

natriumhydroxid

vand til injektionsvæsker

Replagal indeholder natrium. Se punkt 2.

Udseende og pakningsstørrelser

Replagal er et koncentrat til infusionsvæske, opløsning. Lægemidlet leveres i hætteglas (glasflasker)

indeholdende 3,5 mg/3,5 ml agalsidase alfa. Pakker kan indeholde 1,4 eller 10 hætteglas per karton.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Shire Human Genetic Therapies AB

Vasagatan 7

111 20 Stockholm

Sverige

Tel: +800 6638470

E-mail: medinfoEMEA@shire.com

Fremstiller

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Block 2 & 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irland

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme

og om, hvordan de behandles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Instruktioner vedrørende anvendelse og håndtering samt bortskaffelse

Behandling med Replagal skal ske under supervision af en læge med erfaring i behandling af patienter

med Fabrys sygdom eller andre arvelige metaboliske sygdomme.

Replagal indgives i en dosis på 0,2 mg/kg legemsvægt hver anden uge som en intravenøs infusion over

40 minutter.

Beregn den nødvendige dosis og antallet af hætteglas med Replagal.

Fortynd det totale volumen Replagal koncentrat, som er nødvendig i 100 ml 9 mg/ml

natriumchloridinfusionsvæske (0,9% vægt/vol). Der skal udvises omhu med hensyn til at sikre

steriliteten af den fremstillede opløsning, da Replagal ikke indeholder noget

konserveringsmiddel eller bakteriestatisk middel. Der må iagttages aseptisk teknik. Efter

fortynding bør opløsningen blandes blidt, men uden omrystning.

Opløsningen bør inspiceres visuelt for indhold af partikulært materiale og misfarvning forud for

indgift.

Indgiv infusionsvæsken over en periode af 40 minutter ved anvendelse af en intravenøs slange

med et integreret filter. Da der ikke er noget konserveringsmiddel i, anbefales det, at indgift

påbegyndes så hurtigt som muligt. Kemisk og fysisk stabilitet af den fortyndede opløsning er

imidlertid demonstreret i 24 timer ved 25

Replagal må ikke infunderes samtidigt i samme intravenøse slange som andre lægemidler.

Kun til engangsbrug. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til

lokale retningslinjer.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Replagal 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, indeholder 1 mg agalsidase alfa.

Hvert hætteglas med 3,5 ml koncentrat indeholder 3,5 mg agalsidase alfa*.

*agalsidase alfa er det humane protein α-galaktosidase A fremstillet ved genteknologi i en human

cellelinje.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

Dette lægemiddel indeholder 14,2 mg natrium pr. hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

En gennemsigtig og farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Replagal er indiceret til langtids-enzym-substitutionsterapi i patienter med en bekræftet diagnose af

Fabrys sygdom (α-galactosidase A-mangel).

4.2

Dosering og administration

Behandling med Replagal skal ske under supervision af en læge med erfaring i behandling af patienter

med Fabrys sygdom eller andre arvelige metaboliske sygdomme.

Dosering

Replagal indgives i en dosis på 0,2 mg/kg legemsvægt hver anden uge ved intravenøs infusion over

40 minutter.

Særlige populationer

Ældre patienter

Der er ikke gennemført studier på patienter over 65 år, og der kan ikke endnu anbefales noget

doseringsregime til disse patienter, da sikkerheden og virkningen endnu ikke er klarlagt.

Patienter med nedsat leverfunktion

Der er ikke gennemført studier med patienter med nedsat leverfunktion.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Forekomst af omfattende nyrebeskadigelse (estimeret GFR (eGFR) <60 ml/min) kan begrænse

nyrernes reaktion på enzym-substitutionsterapi. Der findes begrænsede data fra patienter i dialyse eller

efter nyretransplantation; dosisjustering anbefales ikke.

Pædiatrisk population

Replagals sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0-6 år er endnu ikke klarlagt. De foreliggende data

er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

I kliniske studier med børn (7-18 år), der fik Replagal 0,2 mg/kg hver anden uge, blev der ikke

konstateret nogen uventede sikkerhedsmæssige problemer (se pkt. 5.1).

Administration

For instruktioner om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

Indgiv infusionsvæsken over en periode på 40 minutter via en intravenøs adgang med et integreret

filter.

Replagal må ikke infunderes samtidig med andre lægemidler i samme slange.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Idiosynkratiske infusionsrelaterede reaktioner

13,7% af voksne patienter, der blev behandlet med Replagal i kliniske studier, har oplevet

idiosynkratiske infusionsrelaterede reaktioner. Fire ud af 17 (23,5%) pædiatriske patienter på ≥7 år,

der deltog i kliniske studier, oplevede mindst én infusionsrelateret reaktion i en periode på 4,5 år med

behandling (en gennemsnitlig varighed på cirka 4 år). Tre ud af 8 (37,5%) pædiatriske patienter <7 år

oplevede mindst én infusionsrelateret reaktion i en gennemsnitlig observationstid på 4,2 år.

Procentdelen af infusionsrelaterede reaktioner var generelt lavere for kvinder end for mænd. De

hyppigste symptomer er kulderystelser, hovedpine, kvalme, pyreksi, ansigtsrødme og træthed.

Alvorlige infusionsreaktioner er rapporteret som usædvanlige; de rapporterede symptomer inkluderer

pyreksi, kulderystelser, takykardi, urticaria, kvalme/opkastning, angioneurotisk ødem med

strubeforsnævring, stridor og hævet tunge. Andre infusionsrelaterede reaktioner kan omfatte

svimmelhed og hyperhidrose. En gennemgang af hjertehændelser viste, at infusionsrelaterede

reaktioner kan være forbundet med hæmodynamisk belastning, der udløser hjertehændelser hos

patienter med eksisterende hjertemanifestationer af Fabrys sygdom.

Infusionsrelaterede reaktioner er generelt indtrådt inden for de første 2-4 måneder efter påbegyndt

behandling med Replagal, om end en senere indtræden (efter 1 år) også er indberettet. Disse

virkninger er svundet med tiden. Hvis der indtræder lette eller moderate akutte infusionsreaktioner,

skal der straks søges lægehjælp og iværksættes passende modforanstaltninger. Infusionen kan

midlertidigt afbrydes (5 til 10 minutter), indtil symptomerne aftager, og infusionen kan dernæst

genoptages. Lette og forbigående symptomer kræver ikke nødvendigvis medicinsk behandling eller

afbrydelse af infusionen. Desuden kan oral eller intravenøs forbehandling med antihistaminer og/eller

kortikosteroider fra 1 til 24 timer forud for infusionen forebygge følgereaktioner i de tilfælde, hvor

symptomatisk behandling var påkrævet.

Overfølsomhedsreaktioner

Overfølsomhedsreaktioner er blevet rapporteret. Hvis der indtræder alvorlige

overfølsomhedsreaktioner eller anafylaktiske reaktioner, bør administrationen af Replagal

øjeblikkeligt ophøre og passende behandling iværksættes. Gældende kliniske standarder for akut

behandling skal følges.

Antistoffer mod proteinet

Som med alle proteinholdige farmaceutiske produkter kan patienter udvikle antistoffer mod proteinet.

Et lav-titret IgG-antistofsvar er observeret hos ca. 24% af mandlige patienter behandlet med Replagal.

Det er på baggrund af begrænsede data konstateret, at denne procentdel er lavere (7%) i en population

af drengebørn. Disse IgG-antistoffer syntes at udvikles efter ca. 3-12 måneders behandling. Efter 12 til

54 måneders terapi var 17% af de Replagal-behandlede patienter stadig antistof-positive, hvorimod

7% udviste tegn på udvikling af immunologisk tolerance vurderet på baggrund af reduktionen af IgG-

antistoffer med tiden. De resterende 76% var antistof-negative hele tiden. Hos de pædiatriske patienter

>7 år blev 1/16 mandlige patienter testet positive for IgG-anti-agalsidase alfa-antistoffer i løbet af

studiet. Der sås ingen stigning i forekomsten af bivirkninger hos denne patient. Hos de pædiatriske

patienter <7 år blev 0/7 mandlige patienter testet positive for IgG-anti-agalsidase-alfa-antistoffer.

Positiv IgE-antistoftest, der ikke var forbundet med anafylaksi, er blevet rapporteret i kliniske studier

hos et meget begrænset antal patienter.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Forekomsten af omfattende nyreskade kan begrænse det renale respons på enzym-substitutionsterapi,

eventuelt på grund af basale, irreversible patologiske forandringer. I sådanne tilfælde vil forringelsen

af nyrefunktionen forblive af samme størrelsesorden som ved den naturlige sygdomsprogression.

Natrium

Dette lægemiddel indeholder 14,2 mg natrium pr. hætteglas, svarende til 0,7 % af den WHO

anbefalede maksimale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Replagal bør ikke indgives sammen med chloroquin, amiodaron, benoquin eller gentamicin, da disse

stoffer kan hæmme intracellulær aktivitet af α-galactosidase.

Da α-galactosidase A selv er et enzym, er det ikke nogen sandsynlig kandidat for CYP-medieret

lægemiddel-lægemiddel-interaktion. I kliniske studier blev lægemidler mod neuropatisk smerte (såsom

carbamazepin, phenytoin og gabapentin) indgivet samtidig til de fleste patienter uden tegn på

interaktion.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er meget begrænsede data fra graviditeter, hvor kvinden har været eksponeret for Replagal.

Dyrestudier indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår graviditeten eller

den embryonale/føtale udvikling ved eksponering under organogenesen (se pkt. 5.3). Bør kun

anvendes med forsigtighed til gravide kvinder.

Amning

Det er ukendt, om Replagal udskilles i human mælk. Bør kun anvendes med forsigtighed til ammende

kvinder.

Fertilitet

Der er ikke observeret nogen indvirkning på fertiliteten i reproduktionsstudier med hanrotter.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Replagal påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger var infusionsrelaterede reaktioner, som optrådte hos 13,7% af

voksne patienter, der blev behandlet med Replagal i kliniske studier. De fleste bivirkninger var lette til

moderate.

Tabel over bivirkninger

Tabel 1 angiver bivirkninger rapporteret hos 344 patienter behandlet med Replagal i kliniske studier,

herunder 21 patienter med tidligere tilfælde af nyresygdom i sidste stadie, 30 pædiatriske patienter

(≤18 år) og 17 kvindelige patienter, og spontant indberettet efter markedsføring. Informationen

angives efter systemorganklasse og hyppighed (meget almindelig ≥1/10; almindelig ≥1/100 til <1/10;

ikke almindelig ≥1/1.000 til <1/100). De bivirkninger, der er kategoriseret som 'ikke kendte (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data)', er baseret på spontan indberetning efter markedsføring.

Inden for hver gruppe af bivirkninger med samme frekvens skal bivirkningerne opstilles, efter hvor

alvorlige bivirkningerne er. De mest alvorlige skal anføres først. Indtræden af en hændelse hos en

enkelt patient defineres som usædvanlig under hensyntagen til antallet af behandlede patienter. Samme

patient kan have flere bivirkninger.

Følgende bivirkninger er identificeret for agalsidase alfa:

Tabel 1

Systemorganklasse

Bivirkninger

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Metabolisme og

ernæring

perifert ødem

Nervesystemet

hovedpine,

svimmelhed,

neuropatisk

smerte, tremor,

hypæstesi,

paræstesi

dysgeusi,

hypersomni

parosmi

Øjne

tåreflåd

nedsat

cornearefleks

Øre og labyrint

tinnitus

forværring af

tinnitus

Hjerte

palpitationer

takykardi,

atrieflimren

takyarytmi

myokardie-

iskæmi, hjerte-

insufficiens,

ventrikulære

ekstrasystoler

Vaskulære

sygdomme

hypertension,

hypotension,

ansigtsrødme

Luftveje, thorax og

mediastinum

dyspnø, hoste,

nasopharyngitis,

pharyngitis

hæshed, snørende

fornemmelse omkring

halsen, rinoré

reduceret

oxygenmætning,

øget produktion

af slim i halsen

Mave-tarm-kanalen

opkastning,

kvalme,

mavesmerter,

diarre

maveubehag

Hud og subkutane

væv

udslæt

urticaria, erytem,

pruritus, acne,

hyperhidrose

angioødem,

livedo reticularis

Tabel 1

Systemorganklasse

Bivirkninger

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Knogler, led, muskler

og bindevæv

artralgi, smerter

i ekstremiteter,

myalgi,

rygsmerter

muskuloskeletale

gener, perifer

hævelse, hævede

tyngde-

fornemmelse

Immunsystemet

overfølsomhed

anafylaktisk

reaktion

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

brystsmerter,

kulderystelser,

pyreksi, smerter,

asteni, træthed

trykken for brystet,

forværring af

træthed, feber-

fornemmelse,

kuldefornemmelse,

influenza-lignende

sygdom, ubehag,

ildebefindende

udslæt på

injektionsstedet

Se også punkt 4.4.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Infusionsrelaterede reaktioner, der er indberettet efter markedsføring (se også pkt. 4.4), kan omfatte

kardielle hændelser såsom arytmier (atrieflimren, ventrikulære ekstrasystoler, takyarytmi),

myokardieiskæmi og hjerteinsufficiens hos patienter med Fabrys sygdom, hvor hjertestrukturen er

involveret. De hyppigste infusionsrelaterede reaktioner var lette og omfattede kulderystelser, pyreksi,

ansigtsrødme, hovedpine, kvalme, dyspnø, tremor og pruritus. Infusionsrelaterede symptomer kan

også omfatte svimmelhed, hyperhidrose, hypotension, hoste, opkastning og træthed. Overfølsomhed,

herunder anafylaksi, er blevet rapporteret.

Pædiatrisk population

Bivirkninger, der er indberettet fra den pædiatriske population (børn og unge), svarede generelt til

dem, der er indberettet for voksne. Infusionsrelaterede reaktioner (pyreksi, dyspnø, brystsmerter) og

forværring af smerter forekom dog oftere.

Andre særlige populationer

Patienter med nyresygdom

Bivirkninger, der blev indberettet for patienter med en anamnese med nyresygdom i slutstadiet,

svarede til dem, der blev indberettet for den overordnede patientpopulation.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er i kliniske studier anvendt doser på op til 0,4 mg/kg/uge, og sikkerhedsprofilen i disse studier

svarede til sikkerhedsprofilen ved den anbefalede dosis på 0,2 mg/kg hver anden uge.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre produkter vedrørende fordøjelseskanal og metabolisme -

Enzymer. ATC-kode: A16AB03.

Virkningsmekanisme

Fabrys sygdom er en forstyrrelse i glycosphingolipid-deponering, som er forårsaget af en mangelfuld

aktivitet af det lysosomale enzym α-galactosidase A, resulterende i akkumulation af

globotriaosylceramid (Gb3 eller GL-3, også betegnet ceramidtrihexosid (CTH)), glycosphingolipid-

substratet for dette enzym. Agalsidase alfa katalyserer hydrolysen af Gb3, idet det fjerner en terminal

galaktose-rest fra molekylet. Behandling med enzymet er vist at reducere akkumulation af Gb3 i

mange celletyper inklusive endoteliale og parenkymale celler. Agalsidase alfa er fremstillet i en

human cellelinje for at opnå en glycosyleringsprofil som hos mennesker, hvilket kan influere på

optagelsen via mannose-6-fosfat-receptorer på overfladen af målcellerne. Valget af dosen på

0,2 mg/kg (indgivet over 40 min.) i de kliniske registreringsstudier var beregnet på midlertidigt at

mætte mannose-6-fosfat-receptorernes evne til at internalisere agalsidase alfa i leveren og muliggøre

fordelingen af enzymet til andre relevante organvæv. Data fra patienter tyder på, at en dosis på mindst

0,1 mg/kg er nødvendig for at opnå et farmakodynamisk respons.

Klinisk virkning og sikkerhed

Sikkerheden og virkningen af Replagal blev vurderet i to randomiserede, dobbeltblindede, placebo-

kontrollerede studier og åbne ekstensionsstudier i 40 patienter i alt med en diagnosticeret Fabrys

sygdom baseret på klinisk og biokemisk evidens. Patienterne fik den anbefalede dosis af 0,2 mg/kg

Replagal. Femogtyve patienter gennemførte det første studie og indgik i et ekstensionsstudie. Efter

6 måneders terapi var der en signifikant smertereduktion hos de Replagal-behandlede patienter

sammenlignet med placebo (p=0,021) bedømt ud fra Brief Pain Inventory (en valideret skala til måling

af smerte). Dette blev sammenkædet med en signifikant reduktion i medicin forbrug for kronisk

neuropatisk smerte og antal dage med smertemedicinering. I efterfølgende studier af mandlige

pædiatriske patienter over 7 år

blev en smertelindring observeret efter 9 og 12 måneders behandling

med Replagal sammenlignet med

baseline

inden behandling. Hos 9 patienter (7-18 år) varede denne

reduktion i smerter ved i 4 år med behandling med Replagal.

12 til 18 måneders behandling med Replagal medførte en forbedring af livskvalitet (QoL) målt ved

hjælp af validerede instrumenter.

Efter 6 måneders terapi stabiliserede Replagal nyrefunktionen sammenlignet med en forringelse hos

placebo-behandlede patienter. Nyrebiopsiprøver viste en signifikant stigning i andelen af normale

glomeruli og et signifikant fald i andelen af glomeruli med mesangial udvidelse hos patienter

behandlet med Replagal i modsætning til patienterne behandlet med placebo. Efter 12 til 18 måneders

vedligeholdelsesterapi forbedrede Replagal nyrefunktionen vurderet på grundlag af en inulin-baseret

glomerulær filtreringshastighed med 8,7 ± 3,7 ml/min (p=0,030). Længerevarende behandling

(48-54 måneder) resulterede i en stabilisering af GFR hos mandlige patienter med normal GFR ved

baseline

(≥ 90 ml/min/1,73 m

) og med mild til moderat nyredysfunktion (GFR 60 til

< 90 ml/min/1,73 m

) og i et langsommere fald i nyrefunktion og progression til nyresygdom i sidste

stadie hos mandlige patienter med Fabrys sygdom med mere alvorlig nyredysfunktion (GFR 30 til

< 60 ml/min/1,73

.

I et andet studie afsluttede 15 patienter med hypertrofi af venstre ventrikel et 6 måneders placebo-

kontrolleret studie og indgik i et vedligeholdelsesstudie. Behandling med Replagal resulterede i en

11,5 g reduktion af vægten af venstre ventrikel målt ved magnetisk resonans- (MR) scanning i det

kontrollerede studie, medens patienter, der fik placebo, udviste en øget vægt af venstre ventrikel på

21,8 g. I det første studie, som involverede 25 patienter, bevirkede Replagal desuden en signifikant

reduktion i hjertets vægt efter 12-18 måneders vedligeholdelsesbehandling (p<0,001). Replagal blev

også associeret med forbedret myokardiel kontraktion, en reduktion i den gennemsnitlige QRS-

varighed og en samtidig reduktion i septumtykkelse målt ved ekkokardiografi. To patienter med højre

grenblok under studierne vendte tilbage til normaltilstanden efter behandling med Replagal.

Efterfølgende åbne studier viste signifikant reduktion i forhold til

baseline

i vægten af venstre

ventrikel målt ved ekkokardiografi hos både mandlige og kvindelige Fabry-patienter i løbet af 24 til

36 måneders behandling med Replagal. De reduktioner i vægten af venstre ventrikel, der blev

observeret ved ekkokardiografi hos både mandlige og kvindelige Fabry-patienter i løbet af 24 til

36 måneders behandling med Replagal, var forbundet med en betydelig symptomforbedring, målt med

anvendelse af NYHA og CCS hos Fabry-patienter med svær hjerteinsufficiens eller anginasymptomer

baseline

I sammenligning med placebo reducerede behandling med Replagal også akkumulation af Gb3. Efter

de første 6 måneders behandling sås gennemsnitlige reduktioner på ca. 20-50% i plasma, urinsediment

samt biopsier fra lever, nyre og hjerte. Efter 12 til 18 måneders behandling sås en reduktion på

50-80% i plasma og urinsediment. De metaboliske effekter var også associeret med klinisk signifikant

vægtøgning, øget svedsekretion og mere energi. I overensstemmelse med den kliniske virkning af

Replagal reducerede behandling med enzymet akkumulering af Gb3 i mange celletyper, inklusive

glomerulære og tubulære epitelceller i nyrerne, kapillærendotelceller i nyrerne (kardielle og dermale

kapillærendotelceller blev ikke undersøgt) og kardielle myocytter. Hos mandlige pædiatriske Fabry-

patienter faldt plasma-Gb3 40-50% efter 6 måneders behandling med Replagal 0,2 mg/kg, og denne

reduktion varede ved hos 11 patienter efter i alt 4 års behandling.

Infusion af Replagal i hjemmet kan overvejes for patienter, som tåler deres infusioner godt.

Pædiatrisk population

Hos mandlige pædiatriske Fabry-patienter ≥7 år kan hyperfiltrering være den tidligste manifestation

af, at nyrerne er involveret i sygdommen. En reduktion i deres hypernormale eGFR’er blev observeret

inden for 6 måneder efter iværksættelse af behandling med Replagal. Efter et års behandling med

agalsidase-alfa 0,2 mg/kg hver anden uge faldt det abnormt høje eGFR fra 143,4 ± 6,8 til

121,3 ± 5,6 ml/min/1,73 m

i denne delgruppe, og disse eGFR'er stabiliserede sig inden for

normalområdet i løbet af 4 års behandling med Replagal 0,2 mg/kg. Det samme gjorde eGFR'er hos

patienterne uden hyperfiltration.

Hos mandlige pædiatriske patienter i alderen 7 år og derover var variabiliteten i hjertefrekvens

unormal ved

baseline

og forbedredes efter 6 måneders behandling med Replagal hos 15 drenge. Hos 9

drenge varede forbedringen ved under 6,5 års behandling med Replagal 0,2 mg/kg i et åbent,

langvarigt suppleringsstudie. Hos 9 drenge med venstre ventrikelmasse indekseret (VVMI) til højde

inden for normalområdet for børn på (<39 g/m

for drenge) ved

baseline

forblev venstre

ventrikelmasse stabil på niveauer under grænseværdien for venstre ventrikel hypertrofi gennem hele

perioden på 6,5 år. I et andet studie med deltagelse af 14 patienter i alderen 7 år og derover stemte

resultaterne vedrørende variabilitet i hjertefrekvens overens med tidligere fund. I dette studie havde

kun én patient venstre ventrikel hypertrofi ved

baseline

, og vedkommende forblev stabil over tid.

Begrænsede data tyder ikke på nogen specifikke sikkerhedsmæssige problemer hos patienter mellem 0

og 7 år.

Studie hos patienter, der skifter fra agalsidase beta til Replagal (agalsidase alfa)

100 patienter [behandlingsnaive (n = 29) eller tidligere behandlet med agalsidase beta, som skiftede til

Replagal (n = 71)] blev behandlet i op til 30 måneder i et åbent, ikke-kontrolleret studie. En analyse

viste, at der blev indberettet alvorlige bivirkninger hos 39,4 % af de patienter, der skiftede fra

agalsidase beta, sammenlignet med hos 31,0 % af de patienter, der var behandlingsnaive før deltagelse

i studiet. Patienter, der skiftede fra agalsidase beta til Replagal, havde en sikkerhedsprofil, der

stemmer overens med den, der er observeret i andre kliniske studier. Infusionsrelaterede reaktioner er

set hos 9 patienter (31,0 %) i den naive population sammenlignet med 27 patienter (38,0 %) i den

population, der skiftede behandling.

Studie med forskellige dosisregimer

I et åbent, randomiseret studie var der ingen statistisk signifikante forskelle mellem voksne patienter,

der blev behandlet i 52 uger med 0,2 mg/kg intravenøst hver anden uge (n = 20), og voksne patienter,

der blev behandlet med 0,2 mg/kg én gang om ugen (n = 19), hvad angår den gennemsnitlige ændring

i forhold til VVMI ved

baseline

eller andre effektmål (hjertefunktionsstatus, nyrefunktion og

farmakodynamisk aktivitet). VVMI var stabilt i studiets behandlingsperiode i alle behandlingsgrupper.

Den samlede incidens af alvorlige bivirkninger (SAE'er) pr. behandlingsgruppe viste ingen tydelig

virkning af behandlingsregimet på SAE-profilen i de forskellige behandlingsgrupper.

Immunogenicitet

Antistoffer mod agalsidase alfa er aldrig vist at være associeret med nogen form for klinisk

signifikante effekter på sikkerhed (f.eks. infusionsreaktioner) eller virkning.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Der blev indgivet enkeltdoser varierende fra 0,007 til 0,2 mg enzym per kg legemsvægt til voksne

mandlige patienter som 20 - 40 minutters intravenøse infusioner, medens kvindelige patienter fik

0,2 mg enzym per kg legemsvægt som 40 minutters infusioner. De farmakokinetiske egenskaber var i

al væsentlighed upåvirket af dosis af enzymet. Efter en enkelt intravenøs dosis på 0,2 mg/kg havde

agalsidase alfa en bifasisk fordelings- og elimineringsprofil fra kredsløbet. Farmakokinetiske

parametre var ikke signifikant forskellige for mandlige og kvindelige patienter.

Elimineringshalveringstider var 108

17 minutter

hos mænd sammenlignet med 89

28 minutter hos

kvinder, og fordelingsvolumen var ca. 17% legemsvægt hos begge køn. Clearance normaliseret for

legemsvægt var 2,66 og 2,10 ml/min/kg for henholdsvis mænd og kvinder. Baseret på lighederne i

farmakokinetiske egenskaber af agalsidase alfa hos både mænd og kvinder formodes vævsfordelingen

i større væv og organer også at være sammenlignelig hos mandlige og kvindelige patienter.

Efter seks måneders behandling med Replagal udviste 12 af 28 mandlige patienter en ændret

farmakokinetik, herunder en åbenlyst hurtigere clearance. Disse ændringer blev sammenkædet med

udviklingen af lave antistoftitre imod agalsidase alfa, men der observeredes ingen klinisk signifikant

effekt hvad angår sikkerhed eller virkning hos de undersøgte patienter.

Baseret på analyse af præ- og post-dosis leverbiopsier fra mænd med Fabrys sygdom er

halveringstiden i væv bestemt til at være over 24 timer, og hepatisk optagelse af enzymet er beregnet

til at være 10% af den indgivne dosis.

Agalsidase alfa er et protein. Det forventes ikke at binde til proteiner. Det forventes, at dets

metabolisering følger samme rute som andre proteiner, dvs. peptidhydrolyse. Agalsidase alfa er

sandsynligvis ikke kandidat for lægemiddel-lægemiddel-interaktioner.

Nedsat nyrefunktion

Renal elimination af agalsidase alfa antages at være en mindre væsentlig clearancevej, da de

farmakokinetiske parametre ikke ændres ved nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Da metaboliseringen forventes at ske ved peptidhydrolyse, forventes nedsat leverfunktion ikke at

påvirke farmakokinetikken af agalsidase alfa klinisk signifikant.

Pædiatrisk population

Hos børn i alderen 7-18 år blev Replagal indgivet som 0,2 mg/kg elimineret hurtigere fra kredsløbet

end hos voksne. Den gennemsnitlige clearance af Replagal hos børn fra 7-11 år, unge fra 12-18 år og

voksne var henholdsvis 4,2 ml/min/kg, 3,1 ml/min/kg og 2,3 ml/min/kg. De farmakokinetiske data

tyder på, at ved en dosis på 0,2 mg/kg Replagal er reduktionerne i plasma-Gb3 mere eller mindre

sammenlignelige blandt unge og små børn (se pkt. 5.1).

5.3

Non-kliniske sikkerhedsdata

Non-kliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra undersøgelser af toksicitet

efter gentagne doser. Der forventes ingen genotoksicitet eller karcinogenicitet. Studier på hunrotter og

kaniner af reproduktionstoksicitet viste ingen effekt på graviditet eller fosterudvikling. Der er ikke

gennemført studier med hensyn til påvirkning af fødslen eller den peri-/postnatale udvikling. Det vides

ikke, om Replagal passerer placenta.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumdihydrogenphosphatmonohydrat

Polysorbat 20

Natriumchlorid

Natriumhydroxid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må Replagal ikke blandes med andre

lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Den kemiske og fysiske stabilitet efter fortynding er blevet påvist i 24 timer ved 25

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks. Hvis produktet ikke anvendes straks,

er opbevaringstid og -betingelser efter fortynding og inden anvendelse brugerens eget ansvar og vil

normalt ikke overstige 24 timer ved 2

C til 8

C, medmindre fortyndingen er foretaget under

kontrollerede og aseptiske betingelser.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

3,5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, i 5 ml hætteglas (type 1) med prop (fluor-harpiks-

beklædt butylgummi) og en lukkehætte (aluminium) i ét med en central plade til afrivning.

Pakningstørrelser på 1, 4 og 10 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Beregn den nødvendige dosis og antallet hætteglas med Replagal.

Fortynd det totale volumen Replagal-koncentrat, som er nødvendigt, i 100 ml 9 mg/ml (0,9%)

natriumklorid-opløsning til infusion. Der skal udvises omhu med hensyn til at sikre steriliteten

af de fremstillede opløsninger, da Replagal ikke indeholder noget konserveringsmiddel eller

bakteriestatisk middel. Der skal iagttages aseptisk teknik. Efter fortynding bør opløsningen

blandes blidt, men uden omrystning.

Da der ikke er tilsat konserveringsmiddel, anbefales det, at indgift påbegyndes så hurtigt som

muligt efter fortynding.

Opløsningen bør inspiceres visuelt for indhold af partikulært materiale og misfarvning forud for

indgift.

Kun til engangsbrug. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til

lokale retningslinjer.

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/396624/2015

EMEA/H/C/000369

EPAR - sammendrag for offentligheden

Replagal

agalsidase alfa

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Replagal.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Replagal skal anvendes.

Hvad er Replagal?

Replagal er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof agalsidase alfa. Det fås som et koncentrat til

fremstilling af en opløsning til infusion (drop i en vene).

Hvad anvendes Replagal til?

Replagal anvendes til behandling af patienter, som lider af Fabrys sygdom, en sjælden arvelig sygdom.

Patienter med Fabrys sygdom mangler enzymet alfa-galactosidase A. Dette enzym nedbryder normalt

et fedtstof, som hedder globotriaosylceramid (Gb3 eller GL-3). Hvis enzymet mangler, kan Gb3 ikke

nedbrydes, og det hober sig op i cellerne, f.eks. nyrecellerne.

Personer med Fabrys sygdom kan have en lang række tegn og symptomer, herunder alvorlige lidelser

såsom nyresvigt, hjerteproblemer og slagtilfælde.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Replagal?

Replagal bør kun gives af en læge med erfaring i behandling af patienter med Fabrys sygdom eller

andre arvelige stofskiftesygdomme.

Replagal indgives som en infusion i løbet af 40 minutter én gang hver anden uge i doser på 0,2 mg pr.

kilogram kropsvægt. Lægemidlet er beregnet til langtidsbehandling.

Replagal

EMA/396624/2015

Side 2/3

Hvordan virker Replagal?

Replagal er en enzymsubstitutionsbehandling. Enzymsubstitutionsbehandlingen giver patienterne det

enzym, de mangler. Replagal er designet til at erstatte det humane enzym alfa-galactosidase A, som

personer med Fabrys sygdom mangler. Det aktive stof i Replagal, agalsidase alfa, er en kopi af det

humane enzym og er fremstillet ved hjælp af en metode, der kaldes "rekombinant DNA-teknologi", dvs.

det fremstilles af celler, som har modtaget et gen (DNA), der sætter dem i stand til at producere

enzymet. Substitutionsenzymet hjælper med at nedbryde Gb3 og forhindrer det i at hobe sig op i

cellerne.

Hvordan blev Replagal undersøgt?

Replagal blev sammenlignet med placebo (en uvirksom behandling) i to hovedundersøgelser, der

omfattede i alt 40 mandlige patienter. I den første undersøgelse målte man Replagals effekt på

smerter, og i den anden undersøgelse målte man effekten på den venstre ventrikelmasse

(hjertemusklen), et mål for mængden af Gb3 i hjertecellerne. Virkningen af ugentlige doser snarere end

doser givet hver anden uge blev også undersøgt. Der blev udført en yderligere undersøgelse af 15

kvindelige patienter. Replagal er også blevet evalueret i yderligere undersøgelser, der omfattede 38

børn i alderen 7 år og opefter.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Replagal?

Efter seks måneders behandling nedsatte Replagal patienternes smerter i væsentlig grad sammenlignet

med placebo. Replagal reducerede den venstre ventrikelmasse med gennemsnitlig 11,5 g, mens

patienter, som modtog placebo, oplevede en stigning i venstre ventrikelmasse på 21,8 g. Virkningerne

hos kvindelige patienter viste sig at være sammenlignelige med resultaterne hos mandlige patienter, og

der var ingen fordele forbundet med ugentlige doseringer frem for med standarddoseringer. Hos børn,

som modtog Replagal, var der ingen uventet forøgelse af hjertets masse, og Gb3-niveauerne i blodet

blev formindsket.

Hvilken risiko er der forbundet med Replagal?

De hyppigste bivirkninger ved Replagal (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er

infusionsrelaterede reaktioner. Disse omfatter kulderystelser, hovedpine, kvalme, pyreksi (feber),

smerter og ubehag, rødmen og træthed, og de er sjældent alvorlige. Den fuldstændige liste over

bivirkninger og begrænsninger ved Replagal fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Replagal godkendt?

CHMP besluttede, at for patienter med Fabrys sygdom kan behandling med Replagal give kliniske

fordele på lang sigt. CHMP besluttede, at fordelene ved Replagal opvejer risiciene, og anbefalede

udstedelse af en markedsføringstilladelse.

Replagal blev oprindeligt godkendt under "særlige omstændigheder", da der på

godkendelsestidspunktet kun forelå sparsomme oplysninger som følge af sygdommens sjældenhed. Da

virksomheden havde fremlagt de yderligere oplysninger, som man havde anmodet om, blev de ”særlige

omstændigheder” ophævet den 20. juli 2015.

Replagal

EMA/396624/2015

Side 3/3

Andre oplysninger om Replagal

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Replagal den 3. august 2001.

Den fuldstændige EPAR for Replagal findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere oplysninger

om behandling med Replagal, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte

din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 06-2015.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information