Mekinist

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

18-08-2020

Aktiv bestanddel:
trametinib
Tilgængelig fra:
Novartis Europharm Limited
ATC-kode:
L01XE25
INN (International Name):
trametinib
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
melanom
Terapeutiske indikationer:
MelanomaTrametinib som monoterapi eller i kombination med dabrafenib er indiceret til behandling af voksne patienter med inoperabel eller metastatisk melanom med en BRAF V600 mutation. Trametinib monoterapi ikke har vist kliniske aktivitet hos patienter, der har udviklet sig på en forudgående BRAF-hæmmer behandling. Adjuverende behandling af melanomaDabrafenib i kombination med trametinib er angivet for den adjuverende behandling af voksne patienter med Stadium III melanom med en BRAF V600 mutation, efter komplet resektion. Ikke-småcellet lungekræft (NSCLC)Trametinib i kombination med dabrafenib er indiceret til behandling af voksne patienter med avanceret ikke-småcellet lungekræft med en BRAF V600 mutation.
Produkt oversigt:
Revision: 21
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002643
Autorisation dato:
2014-06-30
EMEA kode:
EMEA/H/C/002643

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

18-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

18-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

18-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

18-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

07-09-2018

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Mekinist 0,5 mg filmovertrukne tabletter

Mekinist 2 mg filmovertrukne tabletter

trametinib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Mekinist

Sådan skal du tage Mekinist

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Mekinist er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof trametinib. Det anvendes enten alene eller i

kombination med et lægemiddel, der indeholder dabrafenib, til at behandle en form for hudkræft, der

kaldes malignt melanom, som har spredt sig til andre dele af kroppen eller ikke kan fjernes ved

operation.

Mekinist i kombination med dabrafenib anvendes også til at forebygge tilbagefald af melanom efter, at

det er blevet fjernet ved operation.

Mekinist i kombination med dabrafenib anvendes også til at behandle en type lungekræft, der kaldes

ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Begge kræfttyper har en bestemt ændring (mutation) ved position V600 i et gen, der kaldes BRAF.

Denne ændring i genet kan have været årsagen til udviklingen af kræften. Dit lægemiddel er rettet mod

proteiner, der er lavet fra dette muterede gen, og hæmmer eller stopper udviklingen af din kræft.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Mekinist

Mekinist må kun anvendes til behandling af melanomer og NSCLC med BRAF-mutation. Lægen vil

derfor teste for denne mutation, inden behandlingen bliver startet.

Hvis lægen beslutter, at du skal behandles med en kombination af Mekinist og dabrafenib,

skal du

læse både denne indlægsseddel og indlægssedlen for dabrafenib omhyggeligt.

Spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Tag ikke Mekinist:

hvis du er allergisk over for trametinib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mekinist (angivet i

punkt 6).

Tal med lægen, hvis du tror, dette gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel. Lægen skal vide, om du:

leverproblemer

. Lægen vil måske tage blodprøver for at kontrollere din leverfunktion,

mens du tager dette lægemiddel.

har eller har haft

nyreproblemer

har eller nogensinde har haft

lunge- eller vejrtrækningsproblemer.

har hjerteproblemer, såsom hjertesvigt (som kan forårsage åndenød, vejrtrækningsbesvær, når

du ligger ned, og hævede fødder eller ben) eller problemer med den måde, dit hjerte slår på. Din

læge bør undersøge din hjertefunktion før og under behandling.

har øjenproblemer, herunder blokering af den vene, der leder væske fra øjet (retinal

veneokklusion) eller hævelse i øjet, som kan være forårsaget af væskeophobning

(korioretinopati).

Inden du tager Mekinist i kombination med dabrafenib,

skal lægen vide, om du:

har haft en anden kræftform end malignt melanom eller NSCLC

, da du vil have en større

risiko for at udvikle andre kræftformer end hudkræft, når du tager Mekinist.

Tal med lægen

, hvis du tror, at noget af dette gælder for dig.

Tilstande, som du skal holde øje med

Nogle personer, der tager Mekinist, udvikler andre tilstande, der kan være alvorlige. Det er

nødvendigt, at du kender til vigtige symptomer, som du skal holde øje med.

Blødning

Indtagelse af Mekinist eller kombinationen af Mekinist og dabrafenib kan forårsage alvorlig blødning i

hjernen, fordøjelsessystemet (såsom maven, endetarmen eller tarmen), lungerne og andre organer og

kan medføre døden. Symptomerne kan være:

hovedpine, svimmelhed eller svaghed

blod i afføringen eller sort afføring

blod i urinen

mavesmerter

ophostning/opkastning af blod

Fortæl det straks til lægen

, hvis du får nogen af disse symptomer.

Feber

Behandling med Mekinist eller med kombination af Mekinist og dabrafenib kan forårsage feber, men

risikoen er størst, hvis du tager kombinationsbehandlingen (se også punkt 4). I nogle tilfælde kan

personer med feber udvikle lavt blodtryk, svimmelhed eller andre symptomer.

Fortæl det straks til lægen,

hvis du får feber over 38,5 ºC, mens du tager dette lægemiddel.

Hjerteproblemer

Mekinist kan give hjerteproblemer eller forværre allerede eksisterende hjerteproblemer (se også

“Hjerteproblemer” i punkt 4) hos personer, der tager Mekinist i kombination med dabrafenib.

Fortæl det til lægen, hvis du har problemer med hjertet.

Lægen vil foretage nogle undersøgelser

for at kontrollere, om dit hjerte fungerer, som det skal, før og under behandlingen med dette

lægemiddel. Fortæl det straks til lægen, hvis du føler hjertebanken, galopperende hjerte,

uregelmæssige hjerteslag, eller hvis du oplever svimmelhed, træthed, ørhed, åndenød eller hævelse i

benene. Hvis det bliver nødvendigt, kan lægen beslutte at afbryde din behandling midlertidigt eller

stoppe den helt.

Ændringer i din hud, som kan være tegn på ny hudkræft

Lægen vil undersøge

din hud, inden du begynder at tage dette lægemiddel, og derefter regelmæssigt,

så længe du tager det.

Fortæl det straks til lægen,

hvis du bemærker nogen ændringer i din hud,

mens du tager dette lægemiddel eller efter behandlingen (se også punkt 4).

Øjenproblemer

Du skal have undersøgt dine øjne af lægen, mens du tager dette lægemiddel.

Fortæl det omgående til lægen

, hvis du får røde eller irriterede øjne, sløret syn, øjensmerter eller

andre ændringer i synet under behandlingen (se også punkt 4).

Mekinist kan give øjenproblemer, herunder blindhed. Mekinist anbefales ikke, hvis du har haft

blokade af den vene, som leder væske fra øjet (retinal veneokklusion). Fortæl det straks til lægen, hvis

du under behandlingen får følgende symptomer på øjenproblemer: sløret syn, nedsat syn eller andre

ændringer i synet, farvede prikker i synsfeltet eller ser haloer (uskarpe konturer omkring genstande).

Hvis det bliver nødvendigt, kan lægen beslutte at afbryde behandlingen midlertidigt eller stoppe den

helt.

Leverproblemer

Mekinist alene eller i kombination med dabrafenib kan forårsage leverproblemer, som kan udvikle sig

til alvorlige tilstande, såsom leverbetændelse og leversvigt, som kan være dødeligt. Lægen vil tjekke

dig regelmæssigt. Tegn på, at din lever ikke fungerer ordentligt, kan være:

manglende appetit

kvalme

opkastning

mavesmerter

gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot)

mørk urin

hudkløe

Fortæl det straks til lægen

, hvis du får nogen af disse symptomer.

Lunge- eller vejrtrækningsproblemer

Fortæl det til lægen, hvis du har lunge- eller vejrtrækningsproblemer

, herunder

vejrtrækningsbesvær, som ofte er ledsaget af en tør hoste, åndenød og træthed. Lægen vil eventuelt

sørge for, at du får kontrolleret din lungefunktion, inden du begynder at tage din medicin.

Muskelsmerter

Mekinist kan medføre nedbrydning af muskelvæv (rabdomyolyse). F

ortæl det straks til lægen

, hvis

du får nogen af disse symptomer:

muskelsmerter

mørk urin (som følge af nyreskader)

Hvis det bliver nødvendigt, kan lægen beslutte at afbryde din behandling midlertidigt eller stoppe den

helt.

Læs oplysningerne under “Alvorlige bivirkninger” i punkt 4 i denne indlægsseddel.

Hul i maven eller tarmen (perforation)

At tage Mekinist eller kombinationen af Mekinist og dabrafenib kan øge risikoen for at udvikle huller i

tarmvæggen. Fortæl det straks til lægen, hvis du får kraftige mavesmerter.

Alvorlige hudreaktioner

Der er rapporteret tilfælde af alvorlige hudreaktioner hos personer, der tog Mekinist i kombination

med dabrafenib. Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker forandringer i huden (se punkt 4 for

symptomer du bør være opmærksom på).

Børn og unge

Mekinist anbefales ikke til børn og unge, da virkningerne af Mekinist hos personer, der er yngre end

18 år, ikke kendes.

Brug af anden medicin sammen med Mekinist

Før du starter behandlingen, skal du fortælle lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis

du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept. Hav en liste over de lægemidler, du tager, med dig, så du kan vise den til lægen,

sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, når du får et nyt lægemiddel.

Brug af Mekinist sammen med mad og drikke

Det er vigtigt at tage Mekinist

på tom mave

, da mad påvirker den måde, som medicinen optages i

kroppen på (se punkt 3).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Mekinist anbefales ikke under graviditet.

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Mekinist kan skade det ufødte barn.

Hvis du er kvinde og kan blive gravid, skal du bruge en sikker præventionsmetode

(svangerskabsforebyggende middel), mens du tager Mekinist, og i mindst 16 uger efter at du er

holdt op med at tage det.

Svangerskabsforebyggende lægemidler, der indeholder hormoner (fx tabletter, injektioner eller

plastre), vil muligvis ikke være sikre, hvis du tager Mekinist eller kombinationsbehandlingen

(både Mekinist og dabrafenib). Det er nødvendigt, at du bruger en anden sikker

svangerskabsforebyggende metode, så du ikke bliver gravid, mens du tager dette lægemiddel.

Spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet til råds.

Fortæl det straks til lægen, hvis du bliver gravid, mens du tager Mekinist.

Mekinist anbefales ikke under amning

Det vides ikke, om indholdsstofferne i Mekinist går over i modermælken.

Hvis du ammer eller planlægger at amme, skal du fortælle det til lægen. Det anbefales, at du ikke

ammer, mens du tager Mekinist. Du og din læge vil sammen afgøre, om du skal tage Mekinist eller

amme.

Frugtbarhed – både mænd og kvinder

Mekinist kan nedsætte frugtbarheden hos både mænd og kvinder.

Indtagelse af Mekinist sammen med dabrafenib:

Dabrafenib kan muligvis nedsætte mænds

frugtbarhed permanent.

Derudover kan mænd, som tager dabrafenib, have nedsat sædkvalitet (nedsat

antal sædceller), og deres sædkvalitet bliver muligvis ikke normal igen, efter de er holdt op med at

tage dette lægemiddel.

Inden du påbegynder behandlingen med dabrafenib, så tal med lægen om dine muligheder for at

forbedre dine chancer for at få børn i fremtiden.

Spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis du har flere spørgsmål om virkningen af

dette lægemiddel på fertiliteten.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mekinist kan give bivirkninger, der kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Undgå at føre motorkøretøj og betjene maskiner, hvis du føler dig træt eller svag, hvis du har

problemer med dit syn, eller hvis dit energiniveau er lavt.

Beskrivelser af disse bivirkninger kan findes i andre afsnit (se punkt 2 og 4). Læs alle oplysninger i

denne indlægsseddel for at få vejledning.

Spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl om noget. Din sygdom,

dine symptomer og din behandlingssituation kan også påvirke din evne til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Mekinist

Tag altid Mekinist nøjagtigt efter lægens, sundhedspersonalets eller apotekspersonalets anvisning. Er

du i tvivl, så spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet.

Dosis

Den sædvanlige dosis af Mekinist, enten alene eller i kombination med dabrafenib, er én tablet på

2 mg en gang daglig. Den anbefalede dosis af dabrafenib, når det anvendes i kombination med

Mekinist, er 150 mg to gange dagligt.

Lægen kan beslutte at nedsætte dosis, hvis du får bivirkninger.

Tag ikke mere Mekinist, end lægen har foreskrevet

, da det kan øge risikoen for at få bivirkninger.

Sådan skal du tage Mekinist

Synk tabletten hel med et helt glas vand.

Tag Mekinist en gang om dagen på tom mave (mindst 1 time før et måltid eller mindst 2 timer efter et

måltid). Dette betyder, at:

du skal vente mindst 1 time, før du spiser efter du har taget Mekinist

eller du skal vente mindst 2 timer efter du har spist, før du tager Mekinist.

Tag Mekinist på omtrent samme tidspunkt hver dag.

Hvis du har taget for meget Mekinist

Kontakt lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis du har taget for mange

Mekinist-tabletter. Vis Mekinist-pakningen og denne indlægsseddel, hvis det er muligt.

Hvis du har glemt at tage Mekinist

Hvis den glemte dosis skulle være taget for mindre end 12 timer siden, skal du tage den, så snart du

kommer i tanke om det.

Hvis den glemte dosis skulle være taget for mere end 12 timer siden, skal du springe den dosis over og

tage din næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Fortsæt herefter med at tage dine tabletter på de

sædvanlige tidspunkter, som du plejer.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Mekinist

Tag Mekinist, så længe som lægen foreskriver. Hold ikke op med at tage Mekinist, medmindre lægen

foreskriver det.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Sådan skal du tage Mekinist i kombination med dabrafenib

Mekinist i kombination med dabrafenib nøjagtigt efter lægens, sundhedspersonalets eller

apotekspersonalets anvisning. Du må ikke ændre din dosis eller stoppe med at tage Mekinist

eller dabrafenib, medmindre lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet beder dig om

det.

Mekinist

en gang dagligt,

og tag

dabrafenib to gange dagligt

. Det kan være en god idé,

at du vænner dig til at tage begge lægemidler på samme tid hver dag. Mekinist skal

enten

tages

sammen med morgendosen af dabrafenib

eller

aftendosen af dabrafenib. Der skal være ca.

12 timer mellem dabrafenib-doserne.

Tag Mekinist og dabrafenib på tom mave mindst en time før eller to timer efter et måltid.

Tabletterne skal synkes hele med et helt glas vand.

Hvis du glemmer at tage en dosis af Mekinist eller dabrafenib, skal du tage den, så snart du

kommer i tanke om det. Erstat ikke glemte doser, og tag blot din næste dosis på det sædvanlige

tidspunkt:

Hvis der er mindre end 12 timer til din næste planlagte dosis af Mekinist, som tages en

gang dagligt.

Hvis der er mindre end 6 timer til din næste planlagte dosis af dabrafenib, som tages to

gange dagligt.

Hvis du har taget for meget Mekinist eller dabrafenib, skal du straks kontakte lægen,

sundhedspersonalet eller apotekspersonalet. Tag Mekinist-tabletterne og dabrafenib-kapslerne

med dig, hvis det er muligt. Vis dem om muligt Mekinist- og dabrafenib-pakningerne med hver

sin indlægsseddel.

Hvis du får bivirkninger, kan lægen beslutte, at du skal tage en lavere dosis af Mekinist og

dabrafenib. Tag doserne af Mekinist og dabrafenib nøjagtigt efter lægens, sundhedspersonalets

eller apotekspersonalets anvisning.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger hos patienter, der tager Mekinist alene

Alvorlige bivirkninger

Hjerteproblemer

Mekinist kan påvirke, hvor godt dit hjerte pumper blod. Der er større sandsynlighed for, at dette

påvirker personer, der i forvejen har et hjerteproblem. Det vil løbende blive kontrolleret, om du har

hjerteproblemer, mens du tager Mekinist. Tegn og symptomer på hjerteproblemer omfatter:

hjertebanken, galopperende hjerte eller uregelmæssige hjerteslag

svimmelhed

træthed

følelse af ørhed

åndenød

hævelse i benene.

Fortæl det hurtigst muligt til lægen

, hvis du får nogen af disse symptomer – både hvis de optræder

for første gang, eller hvis de bliver værre.

Forhøjet blodtryk

Mekinist kan give eller forværre allerede eksisterende højt blodtryk (hypertension). Lægen eller

sundhedspersonalet vil måle dit blodtryk under din behandling med Mekinist. Kontakt straks lægen

eller sundhedspersonalet, hvis du får forhøjet blodtryk, hvis dit høje blodtryk forværres eller hvis du

har alvorlig hovedpine, føler dig svimmel eller ør.

Blødningsproblemer

Mekinist kan give alvorlige blødningsproblemer, specielt i din hjerne eller mave. Hvis du oplever

unormale tegn på blødning skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet. Tegn på blødning

kan omfatte:

hovedpine, svimmelhed eller svaghed

ophostning af blod eller blodklumper

opkastning med blod eller som ligner ”kaffegrums”

rød afføring eller sort afføring, som kan ligne tjære.

Øjenproblemer (synsproblemer)

Mekinist kan give øjenproblemer. Mekinist anbefales ikke, hvis du har eller har haft en blokering af

den vene, der fører blodet væk fra øjet (retinal veneokklusion). Lægen vil måske henvise dig til en

øjenundersøgelse, før du begynder at tage Mekinist, og mens du tager det. Lægen vil måske stoppe din

behandling med Mekinist eller henvise dig til en specialist, hvis du udvikler tegn og symptomer på

øjenproblemer, der omfatter:

nedsat syn

røde eller irriterede øjne

farvede prikker i dit synsfelt

haloer (ser uskarpe konturer omkring genstande)

sløret syn.

Forandringer i huden

Der er rapporteret tilfælde af alvorlige hudreaktioner hos personer, der tog Mekinist i kombination

med dabrafenib (hyppigheden er ukendt). Hvis du bemærker noget af følgende:

rødlige pletter på kroppen, der er cirkulære eller skydeskiveformet med centrale blærer. Askallet

hud. Sår i munden, halsen, kønsorganerne og øjnene. Disse alvorlige hududslæt kan være

forudgået af feber og influenza-lignende symptomer (Stevens-Johnsons syndrom).

udbredt udslæt, feber og forstørrede lymfeknuder (DRESS-syndrom eller lægemiddel

overfølsomhedssyndrom).

stop med at tage medicinen og søg lægehjælp med det samme.

Op til 3 ud af 100 personer, der tager Mekinist i kombination med dabrafenib, kan udvikle en anden

form for hudkræft, der kaldes

kutant pladecellekarcinom (cuSCC)

. Andre kan udvikle en form for

hudkræft, der kaldes

basalcellekarcinom (BCC).

Normalt forbliver disse hudændringer på et

begrænset område og kan fjernes ved operation, og behandlingen med Mekinist og dabrafenib kan

fortsættes uden afbrydelse.

Nogle personer, der tager Mekinist i kombination med dabrafenib, bemærker muligvis også, at der er

opstået nye melanomer. Disse melanomer fjernes normalt ved operation, og behandlingen med

Mekinist og dabrafenib kan fortsættes uden afbrydelse.

Lægen vil undersøge din hud, inden du begynder at tage dabrafenib, og derefter undersøge den igen en

gang om måneden, så længe du tager dette lægemiddel, og i 6 måneder efter, at du er holdt op med at

tage det. Det er for at se, om der er nye forekomster af hudkræft.

Lægen vil også undersøge dit hoved, hals, mund og lymfekirtler, og du vil regelmæssigt få foretaget

scanninger af bryst- og maveområdet (kaldet CT-scanninger). Du vil muligvis også få taget

blodprøver. Disse undersøgelser har til formål at kontrollere, om der udvikles andre former for kræft,

herunder pladecellekarcinom, inde din krop. En gynækologisk undersøgelse (for kvinder) og en anal

undersøgelse anbefales også ved behandlingens start og afslutning.

Mekinist, som monoterapi eller i kombination med dabrafenib, kan give udslæt eller aknelignende

udslæt. Følg lægens anvisninger for, hvad du kan gøre for at hjælpe med at undgå udslæt. Fortæl det

hurtigst muligt til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får nogen af disse symptomer for første

gang, eller hvis de bliver værre.

Kontakt straks lægen

, hvis du får et alvorligt hududslæt med nogen af følgende symptomer: blærer

på huden, blærer eller sår i munden, afskalning af huden, feber, rødme eller hævelse af dit ansigt eller

dine fodsåler.

Fortæl det hurtigst muligt til lægen eller sundhedspersonalet

, hvis du får nogen form for

hududslæt, eller hvis du har et udslæt, der bliver værre.

Muskelsmerter

Mekinist kan medføre nedbrydning af musklerne (rabdomyolyse). Fortæl det til lægen eller

sundhedspersonalet, hvis du får nye eller forværrede symptomer, herunder:

muskelsmerter

mørk urin (på grund af skader i nyrerne).

Lunge- og vejrtrækningsproblemer

Mekinist kan give betændelse i lungerne (pneumonitis eller interstitiel lungesygdom). Fortæl det til

lægen eller sundhedspersonalet hvis du oplever nye eller forværringer af symptomer på lunge- eller

vejrtrækningsproblemer, herunder:

åndenød

hoste

træthed

Andre bivirkninger, som du kan få, når du tager Mekinist alene:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

forhøjet blodtryk (hypertension)

blødninger forskellige steder i kroppen, som kan være lette eller alvorlige

hoste

åndenød

diarré

kvalme, opkastning

forstoppelse

mavesmerter

mundtørhed

hududslæt, aknelignende udslæt, rødme i ansigtet, tør eller kløende hud (se også

“F

orandringer i

huden

tidligere i punkt 4)

usædvanligt hårtab eller udtynding af håret

manglende energi eller en følelse af svaghed eller træthed

hævede hænder eller fødder (perifert ødem)

feber

Meget almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver

unormale blodprøveresultater for leverfunktionen

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

betændelse i hårsækkene i huden

neglelidelser, fx forandringer i neglelejet, neglesmerter, betændte og hævede neglebånd

hudinfektion (cellulitis)

hududslæt med pusfyldte blærer (se også

Forandringer i huden

tidligere i punkt 4)

allergisk reaktion (overfølsomhed)

dehydrering (vand- eller væskemangel)

sløret syn

hævelse omkring øjnene

synsproblemer (se også

Øjenproblemer (synsproblemer)

tidligere i punkt 4)

ændringer i, hvordan hjertet pumper blod (dårlig funktion af venstre hjertekammer) (se også

Hjerteproblemer

tidligere i punkt 4)

puls (hjertefrekvens), der er under det normale interval, og/eller nedsat puls

lokal vævshævelse

inflammation (betændelseslignende reaktion) i lungerne (pneumonitis eller interstitiel

lungesygdom)

ømhed eller blærer i munden, inflammation i slimhinderne

hudrødme, sprukken eller revnet hud

røde, smertefulde hænder og fødder

hævelse af ansigtet

betændelse i slimhinder

følelse af svaghed

Almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver

nedsat antal røde blodlegemer (anæmi), unormalt niveau af kreatinkinase, som er et enzym, der

primært findes i hjertet, hjernen og skeletmusklerne

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Mekinist 0,5 mg filmovertrukne tabletter

Mekinist 2 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Mekinist 0,5 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder trametinibdimethylsulfoxid svarende til 0,5 mg trametinib.

Mekinist 2 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder trametinibdimethylsulfoxid svarende til 2 mg trametinib.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet (tablet).

Mekinist 0,5 mg filmovertrukne tabletter

Gule, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med modificeret oval form, ca. 4,8 x 8,9 mm, påtrykt “GS”

på den ene side og “TFC” på den anden side.

Mekinist 2 mg filmovertrukne tabletter

Lyserøde, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, ca. 7,5 mm, påtrykt “GS” på den ene side og

“HMJ” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Melanom

Trametinib som monoterapi eller i kombination med dabrafenib er indiceret til behandling af

voksne patienter med inoperabelt eller metastatisk melanom med en BRAF V600-mutation (se

pkt. 4.4 og 5.1).

Trametinib-monoterapi har ikke påvist klinisk aktivitet hos patienter, som har haft

sygdomsprogression under en tidligere behandling med en BRAF-hæmmer (se pkt. 5.1).

Adjuverende behandling af melanom

Trametinib i kombination med dabrafenib er indiceret til adjuverende behandling af voksne patienter

med stadie III melanom med en BRAF V600-mutation efter komplet resektion.

Ikke-småcellet lungecancer (NSCLC)

Trametinib i kombination med dabrafenib er indiceret til behandling af voksne patienter med

fremskreden ikke-småcellet lungecancer med BRAF V600-mutation.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen med trametinib skal indledes og kontrolleres af en læge med erfaring i administration af

lægemidler mod cancer.

Inden patienten opstarter trametinib, skal BRAF V600-mutation i tumor være bekræftet ved

anvendelse af en valideret test.

Dosering

Den anbefalede dosis af trametinib, enten som monoterapi eller i kombination med dafrafenib, er 2 mg

en gang daglig. Den anbefalede dosis af dafrafenib, når det anvendes i kombination med trametinib, er

150 mg to gange dagligt.

Behandlingsvarighed

Det anbefales, at patienterne fortsætter behandlingen med trametinib, indtil de ikke længere har fordel

heraf, eller indtil der udvikles uacceptabel toksicitet (se tabel 2). I den adjuverende

melanombehandling skal patienterne behandles i 12 måneder, medmindre der opstår recidiv eller

uacceptabel toksicitet.

Glemte doser

Hvis en dosis af trametinib glemmes, må den kun tages, hvis der er mere end 12 timer til den næste

planlagte dosis.

Hvis en dosis af dabrafenib glemmes, når det gives i kombination med trametinib, må

dabrafenib-dosen kun tages, hvis der er mere end 6 timer til den næste planlagte dosis.

Dosisjustering

Håndteringen af bivirkninger kan kræve dosisreduktion, pausering af behandlingen eller seponering af

behandlingen (se tabel 1 og 2).

Dosisjustering anbefales ikke ved bivirkninger som kutant pladecellekarcinom (cuSCC) eller nye

primære melanomer (se produktresuméet for dabrafenib for yderligere oplysninger).

Tabel 1

Anbefalede dosisreduktioner

Dosisniveau

Tramatenib-dosis

Anvendt som monoterapi eller i

kombination med dabrafenib

Dabrafenib-dosis*

Kun ved anvendelse i kombination med

trametinib

Startdosis

2 mg en gang daglig

150 mg to gange dagligt

1. dosisreduktion

1,5 mg en gang daglig

100 mg to gange dagligt

2. dosisreduktion

1 mg en gang daglig

75 mg to gange dagligt

3. dosisreduktion (kun

i kombination)

1 mg en gang daglig

50 mg to gange dagligt

Justering af trametinib-dosis til en dosis lavere end 1 mg en gang dagligt anbefales ikke, hvad enten det

anvendes som monoterapi eller i kombination med dabrafenib. Justering af dabrafenib-dosis til en

dosis lavere end 50 mg to gange dagligt anbefales ikke, når det anvendes i kombination med

trametinib.

*Se produktresuméet for dabrafenib, Dosering og administration, vedrørende doseringsvejledning til

dabrafenib-monoterapi.

Tabel 2

Skema for dosisjustering baseret på graden af bivirkninger

Grad (CTC-AE)*

Anbefalede justeringer af trametinib-dosis

Anvendt som monoterapi eller i kombination med dabrafenib

Grad 1 eller grad 2

(tolerabel)

Fortsæt behandlingen og monitorér som klinisk indiceret.

Grad 2 (intolerabel)

eller grad 3

Afbryd behandlingen, indtil toksiciteten er af grad 0 til 1. Reducer med

ét dosisniveau, når behandlingen genoptages.

Grad 4

Seponer permanent. Alternativt afbryd behandlingen, indtil toksiciteten

er af grad 0-1, og reducer med ét dosisniveau, når behandlingen

genoptages.

*Intensiteten af kliniske bivirkninger gradinddelt i henhold til

Common Terminology Criteria for Adverse

Events

v4.0 (CTC-AE).

Når en persons bivirkninger er under effektiv kontrol, kan det overvejes at øge dosis igen ved at følge

de samme doseringstrin som ved dosisreduktion. Dosis af trametinib bør ikke overstige 2 mg en gang

daglig.

Hvis der opstår behandlingsrelateret toksicitet, når trametinib anvendes i kombination med dabrafenib,

skal dosis i begge behandlinger samtidigt reduceres, pauseres eller seponeres. Undtagelser, hvor det

kun er nødvendigt at justere dosis for én af de to behandlinger, er angivet nedenfor for pyreksi, uveitis,

RAS-mutationspositive ikke-kutane maligniteter (primært relateret til dabrafenib), reduktion af venstre

ventrikels ejektionsfraktion (LVEF), retinal veneokklusion (RVO), løsning af retinalt pigmentepitel

(RPED) og interstitiel lungesygdom (ILD)/pneumonitis (primært relateret til trametinib).

Undtagelser i forbindelse med dosisjustering (hvor kun dosis af én af de to behandlinger reduceres)

for udvalgte bivirkninger.

Pyreksi

Der henvises til produktresuméet for dabrafenib (pkt. 4.2) vedrørende justering af dabrafenib-dosis,

når trametinib anvendes i kombination med dabrafenib, og patientens temperatur er ≥ 38,5

Justering af trametinib-dosis er ikke nødvendig, når det tages i kombination med dabrafenib.

Uveitis

Det er ikke nødvendigt at dosisjustere ved uveitis, så længe effektiv lokalbehandling kan kontrollere

den okulære inflammation. Hvis uveitis ikke responderer på lokal okulær behandling, skal dabrafenib

pauseres indtil bedring af den okulære inflammation. Herefter genoptages dabrafenib, reduceret med ét

dosisniveau. Justering af trametinib-dosis er ikke nødvendig, når det tages i kombination med

dabrafenib (se pkt. 4.4).

RAS-mutationspositive ikke-kutane maligniteter

Fordele og ricisi skal evalueres inden behandling med dabrafenib fortsættes hos patienter med en

ikke-kutan malignitet, som har en RAS-mutation. Justering af trametinib-dosis er ikke nødvendig, når

det tages i kombination med dabrafenib.

Reduktion af venstre ventrikels ejektionsfraktion (LVEF)/venstre ventrikel dysfunktion

Behandlingen med trametinib bør afbrydes hos patienter, der har et asymptomatisk absolut fald på

> 10 % i LVEF sammenlignet med

baseline

, og ejektionsfraktionen ligger under den nedre

normalgrænse (se pkt. 4.4). Dosisjustering af dabrafenib er ikke nødvendig, når trametinib tages i

kombination med dabrafenib. Hvis LVEF normaliseres, kan behandlingen med trametinib genoptages,

men dosis bør reduceres med ét dosisniveau med tæt monitorering (se pkt. 4.4).

Trametinib skal seponeres permanent hos patienter med venstre ventrikel dysfunktion grad 3 eller 4,

eller klinisk signifikant reduktion af LVEF, der ikke normaliseres inden for 4 uger (se pkt. 4.4).

Retinal veneokklusion (RVO) og løsning af retinalt pigmentepitel (RPED)

Hvis patienter rapporterer nye synsforstyrrelser som fx nedsat centralsyn, tågesyn eller synstab på

noget tidspunkt under behandlingen med trametinib, anbefales der en omgående oftalmologisk

undersøgelse. Hvis patienter diagnosticeres med RVO, skal behandling med trametinib, hvad enten det

gives som monoterapi eller i kombination med dabrafenib, seponeres permanent. Justering af

dabrafenib-dosis er ikke nødvendig, når trametinib tages i kombination med dabrafenib. Hvis RPED

diagnosticeres, følges skemaet for justering af trametinib-dosis, der er vist i tabel 3 nedenfor (se

pkt. 4.4).

Tabel 3

Anbefalede justeringer af trametinibdosis ved RPED

RPED af grad 1

Fortsæt behandlingen. Foretag vurdering af retina

månedligt indtil remission. Hvis RPED forværres, følg

da nedenstående anvisninger, og pausér behandlingen

med trametinib i op til 3 uger.

RPED af grad 2-3

Pausér behandlingen med trametinib i op til 3 uger.

RPED af grad 2-3, der bedres til

grad 0-1 inden for 3 uger

Genoptag behandlingen med trametinib med en lavere

dosis (reduceret med 0,5 mg), eller seponer trametinib

hos de patienter, der tager 1 mg trametinib dagligt.

RPED af grad 2-3, der ikke bedres til

mindst grad 1 inden for 3 uger

Seponer trametinib permanent.

Interstitiel lungesygdom (ILD)/pneumonitis

Behandlingen med trametinib skal afbrydes hos patienter med formodet ILD eller pneumonitis,

herunder patienter med nye eller tiltagende symptomer fra lungerne eller parakliniske fund, herunder

hoste, dyspnø, hypoksi, pleuraekssudat eller infiltrater, der afventer kliniske undersøgelser. Trametinib

skal seponeres permanent hos patienter, der diagnosticeres med behandlingsrelateret ILD eller

pneumonitis. I tilfælde af ILD eller pneumonitis er justering af dabrafenib-dosis er ikke nødvendig, når

trametinib tages i kombination med dabrafenib.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Der foreligger ingen data om anvendelse af trametinib hos patienter med svært nedsat nyrefunktion, og

derfor kan det ikke afgøres, om det eventuelt er nødvendigt at justere startdosis. Trametinib bør

anvendes med forsigtighed hos patienter med svært nedsat nyrefunktion, når det administreres som

monoterapi eller i kombination med dabrafenib.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2). Der

foreligger ingen kliniske data fra patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion. Derfor kan det

potentielle behov for justering af startdosis ikke bestemmes. Trametinib bør anvendes med

forsigtighed hos patienter med moderat eller svært nedsat leverfunktion, når det administreres som

monoterapi eller i kombination med dabrafenib.

Ikke-kaukasiske patienter

Trametinibs sikkerhed og virkning hos ikke-kaukasiske patienter er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere startdosis hos patienter > 65 år. Det kan være nødvendigt at justere

dosis hyppigere (se tabel 1 og 2 ovenfor) hos patienter > 65 år (se pkt. 4.8).

Pædiatrisk population

Trametinibs sikkerhed og virkning hos børn og unge (< 18 år) er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data. Studier med unge dyr har vist bivirkninger ved trametinib, som ikke blev observeret hos vokne

dyr (se pkt. 5.3).

Administration

Trametinib skal tages oralt med et helt glas vand. Tabletterne må ikke tygges eller knuses og de skal

tages uden mad, mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid.

Det anbefales, at trametinib tages på omtrent samme tidspunkt hver dag. Når trametinib og dabrafenib

tages i kombination, skal den daglige dosis af trametinib tages på samme tid hver dag sammen med

enten morgendosis eller aftendosis af dabrafenib.

Hvis en patient kaster op efter at have taget trametinib, bør patienten ikke tage en ny dosis, men vente

til den næste planlagte dosis.

Se produktresuméet for dabrafenib for yderligere oplysninger om administration, når det gives i

kombination med trametinib.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Når trametinib gives i kombination med dabrafenib, skal produktresuméet for dabrafenib kontrolleres,

inden behandlingen påbegyndes. Se produktresuméet for dabrafenib for yderligere oplysninger om

advarsler og forholdsregler i forbindelse med dabrafenib-behandlingen.

BRAF V600-analyse

Trametinibs virkning og sikkerhed er ikke undersøgt hos patienter med melanom, der er testet negativt

for BRAF V600-mutationen.

Trametinib-monoterapi sammenlignet med BRAF-hæmmere

Trametinib som monoterapi er ikke blevet sammenlignet med en BRAF-hæmmer i et klinisk studie

hos patienter med inoperabelt eller metastatisk BRAF V600-mutationspositivt melanom. På basis af

krydsstudie-sammenligninger synes data om samlet overlevelse og progressionsfri overlevelse at vise,

omtrent samme effekt af trametinib og BRAF-hæmmere. Dog var de samlede responsrater lavere hos

patienter, der blev behandlet med trametinib, end de samlede responsrater, der blev rapporteret hos

patienter, som blev behandlet med BRAF-hæmmere.

Trametinib i kombination med dabrafenib hos patienter med melanom, som har progredieret på en

BRAF-hæmmmer

Der foreligger begrænsede data for patienter, der tager kombinationen af trametinib og dafrafenib, som

har progredieret på en tidligere behandling med en BRAF-hæmmer. Disse data viser, at effekten af

kombinationen vil være lavere hos disse patienter (se pkt. 5.1). Andre behandlingsmuligheder skal

derfor overvejes, inden patienter, der tidligere har været behandlet med en BRAF-hæmmer, behandles

med kombinationen. Rækkefølgen af behandlinger efter progression på behandling med en

BRAF-hæmmer er ikke fastlagt.

Nye maligniteter

Der kan opstå nye maligniteter, kutane og ikke-kutane, når trametinib anvendes i kombination med

dabrafenib.

Kutane maligniteter

Kutant planocellulært karcinom (cuSCC)

Der er rapporteret tilfælde af cuSCC (herunder keratoakantom) hos patienter, som blev behandlet med

trametinib i kombination med dabrafenib. CuSCC kan fjernes kirurgisk og kræver ikke ændring af

behandlingen. Se produktresuméet for dabrafenib (pkt. 4.4).

Nyt primært melanom

Der er rapporteret nye primære melanomer hos patienter, som fik trametinib i kombination med

dabrafenib. Nye primære melanomer kan fjernes kirurgisk og kræver ikke ændring af behandlingen.

Se produktresuméet for dabrafenib (pkt. 4.4).

Ikke-kutane maligniteter

Baseret på virkningsmekanismen kan dabrafenib øge risikoen for ikke-kutane maligniteter, når der er

RAS-mutationer til stede. Der henvises til produktresuméet for dabrafenib (pkt. 4.4), når trametinib

anvendes i kombination med dabrafenib. Det er ikke nødvendigt at justere trametinib-dosis ved

RAS-mutationspositive maligniteter, når det tages i kombination med dabrafenib.

Blødning

Blødningshændelser, herunder større blødningshændelser og blødninger med dødelig udgang, er

forekommet hos patienter, der tog trametinib som monoterapi eller i kombination med dabrafenib (se

pkt. 4.8). Sandsynligheden for, at disse hændelser opstår hos patienter med lavt antal blodplader

(< 75.000), er ikke fastlagt, da disse patienter blev ekskluderet fra kliniske studier. Risikoen for

blødning kan være øget ved samtidig brug af trombocytfunktionshæmmende eller antikoagulerende

behandling. Hvis der opstår blødning, skal patienterne behandles som klinisk indiceret.

Reduktion af LVEF/venstre ventrikel dysfunktion

Det er rapporteret, at trametinib har medført reduceret LVEF, når det anvendes som monoterapi eller i

kombination med dabrafenib (se pkt. 4.8). I kliniske studier var mediantiden til første indtrædelse af

venstre ventrikel dysfunktion, hjertesvigt eller reduktion af LVEF mellem 2 og 5 måneder.

Trametinib bør anvendes med forsigtighed hos patienter med nedsat funktion af venstre ventrikel.

Patienter med venstre ventrikel dysfunktion, hjerteinsufficiens i

New York Heart Association

-klasse II,

III, eller IV, akut koronart syndrom inden for de sidste 6 måneder, klinisk signifikante ukontrollerede

arytmier og ukontrolleret hypertension var ekskluderet fra de kliniske studier. Sikkerheden ved

anvendelse hos denne population kendes derfor ikke. LVEF skal måles hos alle patienter før opstart af

behandling med trametinib, én måned efter opstart af behandlingen og herefter med ca. 3 måneders

mellemrum i behandlingsperioden (se pkt. 4.2 vedrørende dosisjustering).

Der har været lejlighedsvise rapporter om akut, alvorlig dysfunktion af ventre ventrikel på grund af

myokarditis hos patienter, der fik trametinib i kombination med dabrafenib. Der blev observeret fuld

bedring ved seponering af behandlingen. Lægen bør være opmærksom på risikoen for myokarditis hos

patienter, der udvikler nye eller forværrede kardielle tegn eller symptomer.

Pyreksi

Der er rapporteret feber i forbindelse med kliniske studier med trametinib som monoterapi og i

kombination med dabrafenib (se pkt. 4.8). Forekomsten og sværhedsgraden af pyreksi øges ved

kombinationsterapi (se produktresuméet for dabrafenib pkt. 4.4). Hos patienter, som får trametinib i

kombination med dabrafenib, kan pyreksi være ledsaget af svære kulderystelser, dehydrering og

hypotension, som i nogle tilfælde kan medføre akut nyresvigt.

Der henvises til produktresuméet for dabrafenib (pkt. 4.2) vedrørende justering af dabrafenib-dosis,

når trametinib anvendes i kombination med dabrafenib, og patientens temperatur er ≥ 38,5

C. Justring

af trametinib-dosis er ikke nødvendig, når det tages i kombination med dabrafenib.

Hypertension

Der er rapporteret forhøjelse af blodtrykket i forbindelse med trametinib som monoterapi og i

kombination med dabrafenib hos patienter med eller uden eksisterende hypertension (se pkt. 4.8).

Blodtrykket skal måles ved

baseline

og monitoreres under behandlingen. Ved hypertension

igangsættes standardbehandling.

Interstitiel lungesygdom (ILD)/pneumonitis

I et fase III-studie udviklede 2,4 % (5/211) af de patienter, der fik trametinib-monoterapi, ILD eller

pneumonitis. Alle fem patienters tilstand krævede hospitalsindlæggelse. Mediantiden til første

forekomst af ILD eller pneumonitis var 160 dage (interval: 60 til 172 dage). I MEK115306 og

MEK116513 udviklede henholdsvis < 1 % (2/209) og 1 % (4/350) af de patienter, der fik trametinib i

kombination med dabrafenib, pneumonitis eller ILD (se pkt. 4.8).

Behandlingen med trametinib skal pauséres hos patienter med formodet ILD eller pneumonitis,

herunder patienter med nye eller tiltagende symptomer fra lungerne og parakliniske fund, herunder

hoste, dyspnø, hypoksi, pleuraekssudat eller infiltrater, der afventer kliniske undersøgelser. Trametinib

skal permanent seponeres hos patienter, der diagnosticeres med behandlingsrelateret ILD eller

pneumonitis (se pkt. 4.2). Hvis trametinib anvendes i kombination med dabrafenib, kan behandling

med dabrafenib fortsættes ved samme dosis.

Nedsat syn

Tilstande forbundet med synsforstyrrelser, herunder RPED og RVO, kan forekomme ved behandling

med trametinib som monoterapi og i kombination med dabrafenib. I de kliniske studier med trametinib

er der set symptomer som fx tågesyn, nedsat skarpsyn og andre synsfænomener (se pkt. 4.8). I kliniske

studier er der også rapporteret uveitis og iridocyklitis hos patienter, der fik trametinib i kombination

med dabrafenib.

Trametinib anbefales ikke hos patienter med tidligere RVO. Trametinibs sikkerhed hos personer med

disponerende faktorer for RVO, herunder ukontrolleret glaukom eller okulær hypertension,

ukontrolleret hypertension, ukontrolleret diabetes mellitus eller hyperviskositets- eller

hyperkoagulabilitetssyndromer i anamnesen, er ikke klarlagt.

Hvis patienter rapporterer nye synsforstyrrelser som fx nedsat centralsyn, tågesyn eller synstab på

noget tidspunkt under behandling med trametinib, anbefales der en omgående oftalmologisk

undersøgelse. Hvis RPED diagnosticeres, skal vejledningerne for dosisændring i tabel 3 følges (se

pkt. 4.2). Der henvises til produktresuméet for dabrafenib pkt. 4.4, hvis uveitis diagnosticeres.

Trametinib bør seponeres permanent hos patienter, der diagnosticeres med RVO. Justering af

dabrafenib-dosis er ikke nødvendig, når det tages i kombination med trametinib ved diagnoserne RVO

og RPED. Justering af trametinib-dosis er ikke nødvendig, når det tages i kombination med dabrafenib

ved diagnosen uveitis.

Udslæt

Der er observeret udslæt hos ca. 60 % af patienterne i studier med trametinib-monoterapi og hos ca.

24 % af patienterne når trametinib anvendes i kombination med dabrafenib (se pkt. 4.8). Størstedelen

af disse tilfælde var af grad 1 eller 2 og krævede ikke pausering eller dosisreduktion.

Rabdomyolyse

Der er rapporteret rabdomyolyse hos patienter, der tager trametinib som monoterapi eller i

kombination med dabrafenib (se pkt. 4.8). I nogle tilfælde var patienterne i stand til at fortsætte med

trametinib. I mere alvorlige tilfælde var indlæggelse, midlertidig afbrydelse eller permanent

seponering af trametinib eller kombinationen trametinib plus dabrafenib nødvendig. Tegn eller

symptomer på rabdomyolyse skal medføre passende klinisk evaluering og behandling som indiceret.

Nyresvigt

Der er observeret nyresvigt hos patienter, som blev behandlet med trametinib i kombination med

dabrafenib i kliniske forsøg. Se produktresuméet for dabrafenib (pkt. 4.4).

Pancreatitis

Der er rapporteret pancreatitis hos patienter, som blev behandlet med trametinib i kombination med

dabrafenib i kliniske forsøg. Se produktresuméet for dabrafenib (pkt. 4.4).

Leverpåvirkning

Der er rapporteret leverpåvirkning i kliniske studier med trametinib som monoterapi og i kombination

med dabrafenib (se pkt. 4.8). Det anbefales, at patienter, der behandles med trametinib-monoterapi

eller i kombination med dabrafenib, får målt leverfunktionen hver 4. uge i 6 måneder efter opstart af

behandling med trametinib. Leverfunktionen bør herefter monitoreres som klinisk indiceret.

Nedsat leverfunktion

Da trametinib primært elimineres via metabolisering og biliær udskillelse, bør trametinib administreres

med forsigtighed hos patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2 og 5.2).

Dyb venetrombrose (DVT)/lungeemboli

Lungeemboli og dyb venetrombrose kan opstå, når trametinib anvendes som monoterapi eller i

kombination med dabrafenib. Patienterne skal oplyses om straks at søge læge, hvis de udvikler

symptomer på lungeemboli eller dyb venetrombrose såsom åndenød, brystsmerter eller hævede arme

eller ben. Trametinib og dabrafenib skal seponeres permanent ved livstruende lungeemboli.

Svære kutane bivirkninger

Under dabrafenib/trametinib kombinationsbehandling er der blevet rapporteret tilfælde af svære

kutane bivirkninger (SCARs), herunder Stevens-Johnsons syndrom og lægemiddelreaktion med

eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), der kan være livstruende eller dødelige. Patienter skal

rådgives om tegn og symptomer før behandling initieres og monitoreres tæt for hudreaktioner. Hvis

der opstår tegn og symptomer, der tyder på SCARs, skal dabrafenib og trametinib seponeres.

Gastrointestinale lidelser

Colitis og gastrointestinal perforation, inklusive med fatalt udfald, har været rapporteret hos patienter,

der tog trametinib som monoterapi og i kombination med dabrafenib (se pkt. 4.8). Behandling med

trametinib monoterapi eller i kombination med dabrafenib skal anvendes med forsigtighed hos

patienter med risikofaktorer for gastrointestinal perforation, inklusive diverticulitis i anamnesen,

metastaser til mave-tarm-kanalen og samtidig brug af lægemidler med en kendt risiko for

gastrointestinal perforation.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre lægemidlers effekt på trametinib

Da trametinib primært metaboliseres via deacetylering medieret af hydrolytiske enzymer (fx

carboxylesteraser), er det ikke sandsynligt, at trametinibs farmakokinetik påvirkes af andre stoffer

gennem metaboliske interaktioner (se pkt. 5.2). Interaktioner mellem lægemidler via disse

hydrolytiske enzymer kan ikke udelukkes og kan have indflydelse på eksponeringen af trametinib.

Trametinib er et

in vitro

-substrat for effluxtransportøren P-gp. Da det ikke kan udelukkes, at stærk

hæmning af hepatisk P-gp kan resultere i øgede trametinibniveauer, anbefales det at udvise

forsigtighed, når trametinib administreres sammen med lægemidler, der er potente P-gp-hæmmere (fx

verapamil, ciclosporin, ritonavir, kinidin, itraconazol).

Trametinibs effekt på andre lægemidler

På basis af

in vitro

- og

in vivo

-data er det ikke sandsynligt, at trametinib påvirker andre lægemidlers

farmakokinetik signifikant via interaktion med CYP-enzymer eller transportører (se pkt. 5.2).

Trametinib kan resultere i forbigående hæmning af BCRP-substrater (fx pitavastatin) i tarmen, hvilket

kan minimeres ved at forskyde doseringen af disse stoffer (med 2 timers interval) og doseringen af

trametinib.

Kombination med dabrafenib

Når trametinib anvendes i kombination med dabrafenib, se pkt. 4.4 og 4.5 i produktresuméet for

dabrafenib vedrørende interaktioner.

Indvirkning af føde på trametinib

Patienterne skal tage trametinib (som monoterapi eller i kombination med dabrafenib) mindst 1 time

før eller mindst 2 timer efter et måltid på grund af fødens indvirkning på absorptionen af trametinib (se

pkt. 4.2 og 5.2).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/kontraception hos kvinder

Kvinder i den fertile alder skal informeres om at anvende sikre kontraceptionsmetoder under

behandlingen med trametinib og i 16 uger efter seponering af trametinib.

Det vides ikke om hormonelle præventionsmidler påvirkes af trametinib. For at forhindre graviditet

anmodes kvindelige patienter, der anvender hormonal kontraception, om at bruge en alternativ metode

under behandlingen og i 16 uger efter seponering af trametinib.

Anvendelse sammen med dabrafenib kan nedsætte effekten af hormonelle præventionsmidler, hvorfor

der skal benyttes en alternativ præventionsmetode såsom en barrieremetode, når trametinib anvendes i

kombination med dabrafenib. Se produktresuméet for dabrafenib for yderligere oplysninger.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/654962/2018

EMEA/H/C/002643

Mekinist (trametinib)

En oversigt over Mekinist, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Mekinist, og hvad anvendes det til?

Mekinist er et lægemiddel mod kræft, der anvendes til behandling af voksne patienter, hvis kræftceller

i deres gener har en specifik mutation (forandring), som kaldes BRAF V600. Mekinist anvendes til

behandling af:

melanomer (en type hudkræft), som har spredt sig, eller som ikke kan fjernes kirurgisk.

Mekinist anvendes alene eller i kombination med et andet kræftlægemiddel (dabrafenib)

fremskredent melanom (stadie III) efter kirurgi. Mekinist anvendes i kombination med

dabrafenib

fremskreden ikkesmåcellet lungekræft. Mekinist anvendes i kombination med dabrafenib.

Mekinist indeholder det aktive stof trametinib.

Hvordan anvendes Mekinist?

Behandling med Mekinist skal iværksættes og overvåges af en læge med erfaring i brug af

kræftlægemidler. Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Mekinist fås som tabletter (0,5 mg og 2 mg). Dosis af Mekinist er 2 mg én gang dagligt, der tages på

tom mave (mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid) og på ca. samme tidspunkt hver dag.

Behandlingen med Mekinist bør fortsætte, så længe patienten har gavn af den. Efter operation for

fremskredent melanom fortsættes behandlingen normalt i 12 måneder, medmindre sygdommen

vender tilbage. Hvis der optræder visse bivirkninger, kan det være nødvendigt at afbryde behandlingen

eller nedsætte dosis.

For mere information om brug af Mekinist se indlægssedlen, eller kontakt lægen eller

apotekspersonalet.

MekinistMekinist (trametinib)

EMA/654962/2018

Side 2/3

Hvordan virker Mekinist?

Ved melanomer og ikkesmåcellet lungekræft med BRAF V600-mutationen ses en unormal form af

BRAF-proteinet, der aktiverer et andet protein, MEK, som medvirker til at stimulere celledeling. Dette

medfører udviklingen af kræft gennem ukontrolleret deling af cellerne. Det aktive stof i Mekinist,

trametinib, virker ved at blokere MEK og forhindre det i at blive aktiveret af BRAF. Derved bremses

kræftens vækst og spredning.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Mekinist?

Mekinist er undersøgt hos patienter, hvis kræft havde BRAF V600-mutationen.

Melanom

Mekinist var mere effektivt end kræftlægemidlerne dacarbazin og paclitaxel til at kontrollere

melanomer, som havde spredt sig til andre dele af kroppen, eller som ikke kunne fjernes kirurgisk.

Dette var baseret på et hovedstudie, der omfattede 322 patienter, som fik enten Mekinist eller

sammenligningslægemidlet, og hvor det blev målt, hvor længe patienterne levede uden

sygdomsforværring. De patienter, der blev behandlet med Mekinist, levede i gennemsnit 4,8 måneder

uden sygdomsforværring, sammenholdt med 1,5 måned for patienter, der fik dacarbazin eller

paclitaxel.

I endnu et studie viste Mekinist ingen fordel, når det blev givet til patienter, der ikke havde haft

virkning af tidligere behandling med et andet lægemiddel, som blokerede BRAF.

I to yderligere studier af melanomer, som havde spredt sig til andre dele af kroppen, eller som ikke

kunne fjernes ved operation, blev kombinationsbehandling med Mekinist og dabrafenib undersøgt. I

det ene studie fik 423 patienter enten kombinationsbehandling eller dabrafenib alene. De patienter,

der fik kombinationsbehandling, levede gennemsnitligt i 11 måneder uden sygdomsforværring,

sammenholdt med 8,8 måneder for dem, der fik dabrafenib alene. I et andet studie, som omfattede

704 patienter, blev Mekinist i kombination med dabrafenib sammenlignet med et andet lægemiddel

mod melanomer, vemurafenib. Patienter, der fik kombinationsbehandling, levede gennemsnitligt i

25,6 måneder, sammenholdt med 18 måneder for de patienter, der fik vemurafenib.

I et studie, der omfattede 870 patienter med stadie III-melanom, som var fjernet kirurgisk, blev 1 års

kombinationsbehandling med Mekinist og dabrafenib sammenlignet med placebo (en uvirksom

behandling). Ca. 40 % af de patienter, der fik kombinationsbehandling, døde eller oplevede, at deres

sygdom vendte tilbage efter gennemsnitligt 3,5 år, sammenholdt med 59 % af de patienter, der fik

placebo.

Ikkesmåcellet lungekræft

I et hovedstudie fik 171 patienter med ikkesmåcellet lungekræft enten dabrafenib i kombination med

Mekinist eller dabrafenib alene. Virkningen blev hovedsagelig bedømt på procentdelen af patienter, der

udviste fuldstændigt eller delvist respons på behandlingen. Responset på behandlingen blev bedømt ud

fra kropsscanninger og patienternes kliniske data. Over 60 % af patienterne udviste respons ved

behandling med Mekinist og dabrafenib, sammenholdt med 23 % af de patienter, der fik dabrafenib

alene.

MekinistMekinist (trametinib)

EMA/654962/2018

Side 3/3

Hvilke risici er der forbundet med Mekinist?

De hyppigste bivirkninger ved Mekinist (som koptræder hos mere end 1 ud af 5 patienter) er udslæt,

diarré, træthed, hævelse af især ankler og fødder (perifert ødem), kvalme og aknelignende betændelse

i huden (akneiform dermatitis).

Når Mekinist tages i kombination med dabrafenib, er de hyppigste bivirkninger (som optræder hos

mere end 1 ud af 5 patienter) feber, træthed, kvalme, kulderystelser, hovedpine, diarré, opkastning,

ledsmerter og udslæt.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Mekinist fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Mekinist godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur vurderede, at fordelene ved Mekinist til behandling af kræft med

BRAF V600-mutationen opvejer risiciene, og at det kan godkendes til anvendelse i EU. Agenturet var af

den opfattelse, at Mekinist alene eller i kombination med dabrafenib har dokumenteret klinisk relevant

effekt hos patienter med ikkesmåcellet lungekræft eller med melanom, der har spredt sig, eller som

ikke kan fjernes kirurgisk. Agenturet fandt også, at det har gavnlig effekt hos patienter med

fremskredent melanom, som er fjernet kirurgisk. Bivirkningerne ved Mekinist blev anset for acceptable

og for at kunne håndteres med passende foranstaltninger.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Mekinist?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Mekinist.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brug af Mekinist løbende overvåget. Bivirkninger

rapporteret for Mekinist vurderes omhyggeligt, og der tages de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Mekinist

Mekinist fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 30. juni 2014.

Yderligere information om Mekinist findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 08-2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information