Levetiracetam Sun

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
levetiracetam
Tilgængelig fra:
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
ATC-kode:
N03AX14
INN (International Name):
levetiracetam
Terapeutisk gruppe:
Andre antiepileptika
Terapeutisk område:
Epilepsi
Terapeutiske indikationer:
Levetiracetam Sun er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos patienter fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Solen er indiceret som adjuverende behandling:i behandlingen af delvis-anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og børn fra fire år med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi. Levetiracetam Solen koncentrere sig er et alternativ til patienter, når oral administration er midlertidigt ikke er mulig.
Produkt oversigt:
Revision: 12
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002051
Autorisation dato:
2011-12-14
EMEA kode:
EMEA/H/C/002051

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Levetiracetam SUN 100 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

levetiracetam

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De eller Deres barn begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er mere, De vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at få Levetiracetam SUN.

Sådan få De Levetiracetam SUN

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel som anvendes til behandling af

epileptiske anfald).

Levetiracetam SUN anvendes

alene (uden andre lægemidler) hos voksne og unge over 16 år med nydiagnosticeret epilepsi til

behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en tilstand, hvor patienter har gentagne

anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor anfaldene til at begynde med kun

påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide sig til større områder i begge sider af

hjernen (partiel epilepsi med eller uden sekundær generalisering). De har fået levetiracetam af

Deres læge for at nedbringe antallet af anfald.

sammen med andre lægemidler (tillægsbehandling) mod epilepsi til behandling af:

partielle anfald med eller uden generalisering hos voksne, unge og børn, der er over 4 år

gamle

myoklone anfald (korte, chok-lignende ryk i en muskel eller i en gruppe af muskler) hos

voksne og unge over 12 år med juvenil myoklon epilepsi

primært generaliserede tonisk-kloniske anfald (større anfald inklusiv

bevidstløshed) hos voksne og unge over 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi

(den type epilepsi, som menes at være genetisk forårsaget).

Levetiracetam SUN-koncentrat til infusionsvæske, opløsning kan anvendes, når det midlertidigt ikke

er muligt at give levetiracetam gennem munden.

2.

Det skal De vide, før De begynder at få Levetiracetam SUN

Brug ikke Levetiracetam SUN

Hvis De er allergisk over for levetiracetam, pyrrolidonderivater eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Levetiracetam SUN (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før De får Levetiracetam SUN

Hvis De lider af nyreproblemer. Følg lægens instruktioner. Han/hun kan afgøre, om Deres dosis

skal justeres.

Kontakt Deres læge, hvis De bemærker en stagnation i væksten, eller hvis der opstår uventet

pubertetsudvikling hos Deres barn.

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin, som for eksempel

Levetiracetam SUN, har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv.

Kontakt Deres læge, hvis De har symptomer på depression og/eller selvmordstanker.

Børn og unge

Levetiracetam SUN, som eneste lægemiddel (monoterapi), er ikke indiceret til børn og

unge under 16 år.

Brug af anden medicin sammen med Levetiracetam SUN

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin for nylig

har taget anden

medicin

eller planlægger at tage anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept.

Tag ikke macrogol (et lægemiddel, som anvendes som afføringsmiddel) en time før og en time efter

levetiracetam, da dette kan medføre tab af levetiracetams virkning.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge til råds, før De tager dette lægemiddel.

Levetiracetam SUN må

anvendes under graviditeten, hvis Deres læge efter omhyggelig vurdering

mener, at det er nødvendigt. De bør ikke standse med behandlingen uden aftale med Deres læge..

Risiko for medfødte misdannelser hos Deres ufødte barn kan ikke udelukkes helt.

Det anbefales ikke at amme under behandlingen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Levetiracetam SUN kan påvirke Deres evne til at køre bil, motorcykel, cykle eller betjene værktøj og

maskiner, da det kan give døsighed. Dette er mere sandsynligt i begyndelsen af behandlingen eller

efter forøgelse af dosis. De må ikke køre bil, motorcykel, cykle eller anvende maskiner, før De er helt

sikker på, at Deres evne til at udføre sådanne aktiviteter ikke er påvirket.

Levetiracetam SUN indeholder natrium

Levetiracetam SUN-koncentrat indeholder 2,5 mmol (eller 57 mg) natrium (0,8 mmol (eller 19 mg)

natrium

pr. hætteglas) pr. maksimal enkeltdosis. Hvis De er på natrium- eller saltfattig diæt, skal De

tage hensyn hertil.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på dosisetiketten.

3.

Sådan får De Levetiracetam SUN

En læge eller en sygeplejerske vil give Dem Levetiracetam SUN som intravenøs infusion.

Levetiracetam SUN skal indgives to gange dagligt, én gang om morgenen og én gang om

aftenen, på omtrent samme tidspunkt hver dag.

Den intravenøse formulering er et alternativ til indtagelse gennem munden. De kan blive skiftet fra

den ene til den anden uden dosisjustering. Deres totale daglige dosis og antal indgivelser forbliver

den samme.

Monoterapi

Dosis til voksne og unge (fra 16 år)

Når De begynder at bruge Levetiracetam SUN, vil Deres læge ordinere en lavere dosis i 2 uger,

før der foretages de nødvendige justeringer af dosis.

Den sædvanlige dosis er mellem 1.000 mg og 3.000 mg dagligt.

Tillægsbehandling

Dosis til voksne og unge (12 til 17 år), som vejer 50 kg eller mere

Den sædvanlige dosis er mellem 1.000 mg og 3.000 mg dagligt.

Dosis til børn og unge (4 til 17 år), som vejer under 50 kg

Den sædvanlige dosis er mellem 20 mg og 60 mg pr. kg legemsvægt dagligt.

Indgivelsesmåde

Levetiracetam SUN er til intravenøs anvendelse.

Den anbefalede dosis skal fortyndes med mindst 100 ml forenelig fortyndingsvæske og infunderes i

løbet af 15 minutter.

For læger og sygeplejersker er der angivet mere detaljerede retningslinjer for korrekt anvendelse af

Levetiracetam SUN i punkt 6.

Behandlingsvarighed

Der er ingen erfaring med intravenøs indgivelse af levetiracetam i mere end 4 dage.

Hvis De holder op med at bruge Levetiracetam SUN

Ved ophør af behandling skal Levetiracetam SUN ligesom andre lægemidler mod epilepsi

nedtrappes gradvist for at undgå en forøgelse af anfald. Hvis lægen beslutter at stoppe Deres

behandling med Levetiracetam SUN, vil han/hun instruere Dem i, hvordan De gradvist skal ophøre

med at bruge Levetiracetam SUN.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt omgående lægen eller skadestuen, hvis De oplever:

svaghed, føler Dem ør i hovedet eller svimmel, eller har vejrtrækningsbesvær, da disse

symptomer kan være tegn på en alvorlig allergisk (anafylaktisk) reaktion

hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg (Quinckes ødem)

influenzalignende symptomer og udslæt i ansigtet, som efterfølges af udbredt udslæt med feber,

forhøjede leverenzymniveauer i blodprøver og et forhøjet antal af en bestemt type hvide

blodlegemer (eosinofili) og forstørrede lymfekirtler (lægemiddelreaktion med eusinofili og

systemiske reaktioner [DRESS])

symptomer, såsom nedsat urinmængde, træthed, kvalme, opkastning, forvirring og hævelse af

benene, anklerne eller fødderne, da disse kan være tegn på pludseligt nedsat nyrefunktion

et hududslæt, der kan danne blærer, og som ligner små skydeskiver (mørk plet i midten omgivet

af et blegere område, med en mørk ring om kanten) (erythema multiforme)

et udbredt udslæt med blærer og skællende hud, især omkring munden, næsen, øjnene og

kønsorganerne (Stevens-Johnson syndrom)

et mere alvorligt udslæt, der forårsager afskalning af huden på mere end 30 % af

kropsoverfladen (toksisk epidermal nekrolyse)

tegn på alvorlige mentale forandringer, eller hvis nogen omkring Dem bemærker tegn på

forvirring, somnolens (døsighed), amnesi (hukommelsestab), hukommelsessvækkelse

(glemsomhed), unormal adfærd, eller andre neurologiske tegn, herunder ufrivillige eller

ukontrollerede bevægelser. Disse symptomer kan være tegn på hjernepåvirkning (encefalopati).

De oftest rapporterede bivikrninger er snue, døsighed, hovedpine, træthed og svimmelhed. I

begyndelsen af behandlingen eller i forbindelse med dosisøgning kan bivirkninger såsom

søvnighed, træthed og svimmelhed være mere almindelige. Disse bivirkninger vil imidlertid

normalt mindskes efterhånden.

Meget almindelig: kan påvirke flere end 1 ud af 10

snue;

døsighed, hovedpine.

Almindelig: kan påvirke op til 1 ud af 10

appetitløshed;

depression, fjendtlighed eller aggression, angst, søvnløshed, nervøsitet eller irritabilitet;

kramper, problemer med at holde balancen, svimmelhed (følelse af usikker gang), letargi

(mangel på energi og entusiasme), tremor (ufrivillig rysten);

vertigo (følelse af at snurre rundt);

hoste;

mavesmerter, diarré, dyspepsi (fordøjelsesbesvær), opkastning, kvalme;

udslæt;

kraftesløshed og svaghed/træthed.

Ikke almindelig: kan påvirke op til 1 ud af 100

nedsat antal blodplader og hvide blodlegemer;

vægttab, vægtstigning;

selvmordsforsøg og selvmordstanker, mental ubalance, unormal adfærd, hallucinationer, vrede,

forvirring, panikanfald, følelsesmæssig ustabilitet/humørsvingninger, rastløs uro;

amnesi (hukommelsestab), hukommelsessvækkelse (glemsomhed), koordinationsbesvær,

paræstesi (prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden),

opmærksomhedsforstyrrelser (koncentrationsbesvær);

dobbeltsyn, sløret syn;

forhøjede/

unormale værdier i leverfunktionsprøver;

hårtab, eksem, kløe;

muskelsvaghed, muskelsmerter;

skader ved uheld.

Sjælden: kan påvirke op til 1 ud af 1.000

infektion;

nedsat antal af alle typer blodlegemer;

alvorlige allergiske reaktioner (DRESS, anafylaktisk reaktion (alvorlig og vigtig allergisk

reaktion), Quinckes ødem (hævelse af ansigt, læber, tunge og svælg));

nedsat natriumindhold i blodet;

selvmord, personlighedsforstyrrelser (adfærdsproblemer), unormal tankevirksomhed (langsom

tankegang, koncentrationsbesvær);

delirium (uklarhed, forvirring og desorientering);

encefalopati (se underafsnittet ”KontaktFortæl omgående lægen” for en detaljeret beskrivelse af

symptomer);

ukontrollerede muskelspasmer med indvirkning på hovedet, kroppen samt arme og ben;

vanskelighed med at kontrollere kroppens bevægelser, ufrivillige bevægelser;

betændelse i bugspytkirtlen;

leversvigt, leverbetændelse;

pludseligt nedsat nyrefunktion;

hududslæt, der kan danne blærer, og som ligner små skydeskiver (mørk plet i midten omgivet af

et blegere område, med en mørk ring om kanten) (erythema multiforme), et udbredt udslæt med

blærer og skællende hud, især omkring munden, næsen, øjnene og kønsdelene (Stevens–

Johnson syndrom) og en mere alvorlig form, der forårsager afskalning af hud på mere end 30 %

af kropsoverfladen (toksisk epidermal nekrolyse);

rabdomyolyse (nedbrydning af muskelvæv) og forbundet med forhøjet indhold af kreatinkinase

i blodet. Forekomsten er betydeligt højere hos patienter af japansk afstamning i forhold til

patienter af ikke-japansk afstamning

halten eller gangbesvær.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, apotekspersonalet eller

sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Levetiracetam SUN indeholder:

Aktivt stof: levetiracetam. Hver ml indeholder 100 mg levetiracetam.

Øvrige indholdsstoffer: natriumacetattrihydrat, iseddikesyre, natriumchlorid, vand til

injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Levetiracetam SUN-koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat) er en klar, farveløs

væske.

Levetiracetam SUN-koncentrat til infusionsvæske, opløsning er pakket i en papæske, som indeholder

10 hætteglas a 5 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Holland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien/България/Česká republika/

Danmark/Eesti/Ελλάδα/Hrvatska/Ireland/Ísland/

Κύπρος/Latvija/Lietuva/Luxembourg/Luxemburg/Magyarország/

Malta/Nederland/Norge/Österreich/Portugal/

Slovenija/Slovenská republika/Suomi/Finland/Sverige

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nederland/Pays-Bas/Niederlande/Нидерландия/Nizozemsko/

Nederlandene/Holland/Ολλανδία/Nizozemska/The Netherlands/Holland/

Ολλανδία/Nīderlande/Nyderlandai/Pays-Bas/Niederlande/Hollandia/

L-Olanda/Nederland/Nederland/Niederlande/Países Baixos/

Nizozemska/Holandsko/Alankomaat/Nederländerna/Nederländerna

Tel./тел./tlf./τηλ./Sími/τηλ./Tlf./Puh./

+31 (0)23 568 5501

Deutschland

Sun Pharmaceuticals Germany GmbH

Hemmelrather Weg 201

51377 Leverkusen

Deutschland

Tel. +49 214 403 99 0

Fax: +49 214 403 99 199

E-Mail: info.de@sunpharma.com

Internet: www.sunpharma.com/germany

Basics GmbH

Hemmelrather Weg 201

51377 Leverkusen

Deutschland

Tel. +49 214 403 99 0

Fax: +49 214 403 99 199

E-Mail: info@basics.de

Internet: www.sunpharma.com/germany

España

Sun Pharma Laboratorios, S.L.

Rambla de Catalunya 53-55

08007 Barcelona

España

tel. +34 93 342 78 90

France

Ranbaxy Pharmacie Génériques

11-15, Quai Dion Bouton

92800 Puteaux

France

tel. +33 (0) 1 41 44 44 50

Italia

Ranbaxy Italia S.p.A.

Viale Giulio Richard, 1

20143 Milano

Italia

tel. +39 02 33 49 07 93

Polska

Ranbaxy (Poland) Sp. Z o. o.

ul. Kubickiego 11

02-954 Warszawa

Polska

tel. +48 22 642 07 75

România

Terapia S.A.

Str. Fabricii nr 124

Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

România

tel. +40 (264) 501 500

United Kingdom

Ranbaxy UK Ltd

a Sun Pharma Company

Millington Road 11

Hyde Park, Hayes 3

Floor

UB3 4AZ HAYES

United Kingdom

Phone: +44 (0) 208 848 8688

Denne indlægsseddel blev senest ændret {måned ÅÅÅÅ}

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Retningslinjer for korrekt anvendelse af Levetiracetam SUN er beskrevet i punkt 3.

Et hætteglas med Levetiracetam SUN koncentrat indeholder 500 mg levetiracetam (5 ml koncentrat

på 100 mg/ml). Se Tabel 1 for den anbefalede fremstilling og administration af Levetiracetam SUN-

koncentrat for at opnå en samlet daglig dosis på 500 mg, 1.000 mg, 2.000 mg eller 3.000 mg fordelt

på to doser.

Tabe1 Fremstilling og administration af Levetiracetam SUN-koncentrat

Dosis

Udtrækningsvolumen

Volumen af

fortyndingsvæske

Infusionstid

Antal

indgivelser

dagligt

Samlet daglig

dosis

2,5 ml (halvdelen af et

5 ml hætteglas)

100 ml

15 minutter

2 gange

dagligt

500 mg/dag

5 ml (et 5 ml hætteglas)

100 ml

15 minutter

2 gange

dagligt

1.000 mg/dag

1.000

10 ml (to 5 ml hætteglas)

100 ml

15 minutter

2 gange

dagligt

2.000 mg/dag

1.500

15 ml (tre 5 ml

hætteglas)

100 ml

15 minutter

2 gange

dagligt

3.000 mg/dag

Lægemidlet er kun til enkeltdosisbrug, ubrugt opløsning skal destrueres.

Holdbarhed ved brug: Ud fra et mikrobiologisk synspunkt, bør præparatet anvendes umiddelbart

efter fortynding. Hvis det ikke anvendes umiddelbart, er opbevaringstid og opbevaringsbetingelser

før anvendelse brugerens eget ansvar og vil normalt ikke være mere end 24 timer ved 2-8 °C,

medmindre fortyndingen er foretaget under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Levetiracetam SUN-koncentrat er fundet fysisk kompatibelt og kemisk stabilt i mindst 24 timer,

når det fortyndes med følgende injektionsvæsker og opbevares i PVC beholdere ved kontrolleret

stuetemperatur på 15-25 °C.

Fortyndere:

Natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning

Ringer lactat injektionsvæske, opløsning

Glucose 50 mg/ml (5 %) injektionsvæske, opløsning

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Levetiracetam SUN 100 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml indeholder 100 mg levetiracetam.

Hvert hætteglas på 5 ml indeholder 500 mg levetiracetam.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hvert hætteglas indeholder 19 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat).

Klar, farveløs væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Levetiracetam SUN er indiceret til monoterapibehandling af voksne og unge over 16 år, som for nyligt

har fået stillet diagnosen partiel epilepsi med eller uden sekundær generalisering.

Levetiracetam SUN er indiceret som tillægsbehandling

af voksne, unge og børn over 4 år med partiel epilepsi med eller uden sekundær generalisering

af voksne og unge over 12 år med juvenil myoklon epilepsi med myoklone anfald

af voksne og unge over 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi med primært

generaliserede tonisk-kloniske anfald

Levetiracetam SUN-koncentrat er et alternativ til patienter, når oral administration midlertidigt ikke er

mulig.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Behandling med Levetiracetam kan indledes med enten intravenøs eller oral administration.

Overgang til eller fra oral til intravenøs anvendelse kan foretages direkte uden titrering. Den totale

daglige dosis og antal indgivelser bør være de sammme.

Monoterapi til voksne og unge over 16 år

Den anbefalede initialdosis er 250 mg to gange dagligt, som efter to uger øges til en initial terapeutisk

dosis på 500 mg to gange dagligt. Dosis kan øges med yderligere 250 mg to gange dagligt hver anden

uge afhængigt af den kliniske effekt. Den maksimale dosis er 1.500 mg to gange dagligt.

Tillægsbehandling til voksne (≥18 år) og unge (12 til 17 år) som vejer 50 kg eller mere

Den initiale terapeutiske dosis er 500 mg to gange dagligt. Man kan starte med denne dosering fra den

første behandlingsdag.

Afhængigt af klinisk respons og tolerabilitet kan den daglige dosis øges til 1.500 mg to gange dagligt.

Dosisændring kan gennemføres med en dosisøgning eller -reduktion på 500 mg to gange dagligt hver

anden til fjerde uge.

Behandlingsvarighed

Der er ingen erfaring med intravenøs indgivelse af levetiracetam i mere end 4 dage.

Seponering

Hvis behandlingen med levetiracetam skal afbrydes, anbefales det at seponere gradvist (f.eks. for

voksne og unge, som vejer mere end 50 kg: reduktion med 500 mg to gange dagligt hver anden til

fjerde uge; for børn og unge, som vejer under 50 kg: dosis bør ikke reduceres med mere end 10 mg/kg

to gange dagligt).

Særlige populationer

Ældre (65 år og derover)

Dosisjustering anbefales hos ældre patienter med nedsat nyrefunktion (se “Nedsat nyrefunktion”

nedenfor).

Nedsat nyrefunktion

Den daglige dosis skal justeres individuelt i forhold til nyrefunktion.

Dosis hos voksne skal justeres i henhold til nedenstående tabel. For at anvende denne doseringstabel

er det nødvendigt at beregne patientens kreatininclearance (CLcr) i ml/min. Hos voksne og unge, som

vejer over 50 kg, kan CLcr i ml/min beregnes ud fra serum-kreatinin (mg/dl) ved at anvende følgende

formel:

[140-alder (år)] x vægt (kg)

CLcr (ml/min) = -----------------------------------------(x 0,85 for kvinder)

72 x serum-kreatinin (mg/dl)

Derefter justeres CLcr for legemsoverfladeareal (BSA) på følgende måde:

CLcr (ml/min)

CLcr (ml/min/1,73 m

) = ----------------------------- x 1,73

Personens BSA (m

Dosisjustering for voksne og unge patienter, der vejer mere end 50 kg, med nedsat nyrefunktion:

Nyrefunktion

Kreatininclearance

(ml/min/1,73 m

Dosis og hyppighed

Normal

≥ 80

500 til 1.500 mg to gange dagligt

Let nedsat

50-79

500 til 1.000 mg to gange dagligt

Moderat nedsat

30-49

250 til 750 mg to gange dagligt

Svært nedsat

< 30

250 til 500 mg to gange dagligt

Patienter i slutstadiet af

nyresygdom, som er i

dialyse (1)

500 til 1.000 mg en gang dagligt (2)

(1) En 750 mg støddosis anbefales på første behandlingsdag med levetiracetam.

(2) Efter dialyse anbefales 250 mg til 500 mg som supplerende dosis.

Hos børn med nedsat nyrefunktion skal levetiracetam-dosis justeres i forhold til nyrefunktionen, da

levetiracetamclearance afhænger af nyrefunktionen. Nedenstående anbefaling er baseret på et studie

med voksne patienter med nedsat nyrefunktion.

CLcr i ml/min/1,73 m

kan hos unge teenagere og børn beregnes ud fra serum-kreatinin (mg/dl) ved at

anvende følgende formel (Schwartz formel):

Højde (cm) x ks

CLcr (ml/min/1,73 m

) = -----------------------------------------

Serum-kreatinin (mg/dl)

ks= 0,55 hos børn under 13 år og hos unge kvinder; ks= 0,7 hos unge drenge.

Dosisjustering for børn og unge, der vejer mindre end 50 kg, med nedsat nyrefunktion:

Nyrefunktion

Kreatininclearance

(ml/min/1,73 m

Dosis og hyppighed

Børn over 4 år og unge som vejer under 50 kg

Normal

≥> 80

10 til 30 mg/kg (0,10 til 0,30 ml/kg) to gange dagligt

Let nedsat

50-79

10 til 20 mg/kg (0,10 til 0,20 ml/kg) to gange dagligt

Moderat nedsat

30-49

5 til 15 mg/kg (0,05 til 0,15 ml/kg) to gange dagligt

Svært nedsat

< 30

5 til 10 mg/kg (0,05 til 0,10 ml/kg) to gange dagligt

Patienter i slut-

stadiet af nyre-

sygdom, som er i

dialyse

10 til 20 mg/kg (0,10 til 0,20 ml/kg) en gang dagligt (1) (2)

(1) En støddosis på 15 mg/kg (0,15 ml/kg) anbefales på den første behandlingsdag med levetiracetam.

(2) Efter dialyse anbefales 5 til 10 mg/kg (0,05 til 0,10 ml/kg) som supplerende dosis.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Hos

patienter med svært nedsat leverfunktion kan kreatininclearance underestimere nyreinsufficiensen.

Derfor anbefales en reduktion på 50 % af den daglige vedligeholdelsesdosis, når kreatininclearance

er <60 ml/min/1,73 m

Pædiatrisk population

Lægen bør ordinere den mest hensigtsmæssige lægemiddelform, pakningsstørrelse og

styrke afhængigt af alder, vægt og dosis.

Monoterapi

Levetiracetam SUN’s sikkerhed og virkning som monoterapibehandling hos børn og unge

under 16 år er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Tillægsbehandling til børn i alderen 4 til 11 år og unge (12 til 17 år), som vejer mindre end 50 kg

Den initiale terapeutiske dosis er 10 mg/kg to gange dagligt.

Afhængigt af klinisk respons og tolerabilitet kan dosis øges til højst 30 mg/kg to gange dagligt.

Dosisændring bør ikke overskride en dosisøgning eller -reduktion på mere end 10 mg/kg to

gange dagligt hver anden uge. Den laveste effektive dosis bør anvendes.

Dosis til børn, som vejer 50 kg eller mere, er den samme som til voksne.

Dosisanbefalinger til børn og unge:

Vægt

Initial dosis:

10 mg/kg to gange dagligt

Maksimal dosis:

30 mg/kg to gange dagligt

15 kg

150 mg to gange dagligt

450 mg to gange dagligt

20 kg

200 mg to gange dagligt

600 mg to gange dagligt

25 kg

250 mg to gange dagligt

750 mg to gange dagligt

Fra 50 kg

500 mg to gange dagligt

1500 mg to gange dagligt

(1) Børn på 25 kg og derunder bør starte behandlingen med en oral opløsning.

(2) Dosis til børn og unge, som vejer 50 kg eller mere, er den samme som til voksne.

Tillægsbehandling til spædbørn og børn under 4 år

Sikkerhed og virkning af Levetiracetam SUN-koncentrat til infusionsvæske, opløsning hos

spædbørn og børn under 4 år er ikke fastslået.

Aktuelt foreliggende data er beskrevet under pkt. 4.8, 5.1, og 5.2, men der kan ikke gives nogen

anbefaling vedrørende dosering.

Administration

Levetiracetam SUN-koncentrat er kun til intravenøs anvendelse, og den anbefalede dosis skal

fortyndes i mindst 100 ml kompatibel opløsningsvæske og administreres intravenøst som en 15-

minutters intravenøs infusion (se pkt. 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller andre pyrrolidonderivater eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i punkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat nyrefunktion

Anvendelse af levetiracetam til patienter med nedsat nyrefunktion kan kræve dosisjustering. Hos

patienter med svært nedsat leverfunktion anbefales bestemmelse af nyrefunktion før valg af dosis (se

pkt. 4.2).

Akut nyreskade

Brug af levetiracetam er i meget sjældne tilfælde blevet forbundet med akut nyreskade, som intræffer

fra få dage til flere måneder efter behandlingsstart.

Blodtælling

Der er blevet beskrevet sjældne tilfælde med fald i blodcelletallet (neutropeni, agranulocytose,

leukopeni, trombocytopeni og pancytopeni) i forbindelse med administration af levetiracetam, især i

begyndelsen af behandlingen. Det anbefales, at foretage en komplet blodtælling hos patienter, som

oplever betydelig svækkelse, pyreksi, tilbagevendende infektioner eller koagulationsforstyrrelser (se

pkt. 4.8).

Selvmord

Selvmord, selvmordsforsøg, selvmordstanker og -adfærd er rapporteret hos patienter i behandling med

antiepileptika (inklusive levetiracetam). En metaanalyse af randomiserede, placebokontrollerede

studier med antiepileptika har vist en let øget risiko for selvmordstanker og -adfærd. Mekanismen bag

denne risiko er ikke kendt.

Derfor bør patienterne overvåges for, om de får tegn på depression og/eller selvmordstanker og -

adfærd, og passende behandling bør overvejes. Patienter (og plejepersonale) bør rådes til straks at

kontakte en læge, hvis der opstår tegn på depression og/eller selvmordstanker eller -adfærd.

Pædiatrisk population

Tilgængelige data for børn tyder ikke på nogen indvirkning på vækst og pubertet. Langtidsvirkninger

på indlæring, intelligens, vækst, endokrin funktion, pubertet og fertilitetspotentiale hos børn kendes

imidlertid ikke.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 2,5 mmol (eller 57 mg) natrium pr. maksimale enkeltdosis (0,8 mmol

(19 mg) pr. hætteglas). Dette skal der tages hensyn til hos patienter, som er på en kontrolleret

natriumdiæt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Antiepileptika

Data fra kliniske studier før markedsføring med voksne tyder på, at levetiracetam ikke påvirker

serumkoncentrationerne af eksisterende antiepileptika (phenytoin, carbamazepin, valproat,

phenobarbital, lamotrigin, gabapentin og primidon), og at disse antiepileptika ikke påvirker

levetiracetams farmakokinetik.

Som for voksne er der ikke nogen evidens for klinisk signifikante lægemiddelinteraktioner hos

pædiatriske patienter, som fik op til 60 mg/kg levetiracetam pr. dag.

En retrospektiv vurdering af farmakokinetiske interaktioner hos børn og unge (4 til 17 år) med

epilepsi bekræftede, at tillægsbehandling med oralt administreret levetiracetam ikke havde

indflydelse på steady state-serumkoncentrationer af samtidigt administreret carbamazepin og

valproat. Data tydede imidlertid på en 20 % højere levetiracetamclearance hos børn, som fik

enzyminducerende antiepileptika. Dosisjustering er ikke nødvendig.

Probenecid

Det er påvist, at probenecid (500 mg fire gange dagligt), en substans som blokerer den tubulære

sekretion i nyrerne, hæmmer renal udskillelse af den primære metabolit men ikke af levetiracetam.

Ikke desto mindre vedbliver koncentrationen af denne metabolit at være lav.

Methotrexat

Der er rapporteret fald i methotraxat-clearance ved samtidig administration af levetiracetam og

methotrexat, hvilket resulterede i forhøjet/forlænget methotrexat-koncentration i blodet til potentielt

toksiske niveauer. Niveauet af methotrexat og levetiracetam i blodet bør omhyggeligt monitoreres hos

patienter, som behandles samtidigt med de to lægemidler.

Orale kontraceptiva og andre farmakokinetiske interaktioner

Levetiracetam 1.000 mg dagligt påvirker ikke farmakokinetikken af orale kontraceptiva

(ethinylestradiol og levonorgestrel); endokrine parametre (luteiniserende hormon og progesteron) blev

ikke ændret. Levetiracetam 2.000 mg dagligt påvirkede ikke farmakokinetikken af digoxin og

warfarin; protrombin-tider blev ikke ændret. Samtidig indtagelse af digoxin, orale kontraceptiva og

warfarin påvirkede ikke levetiracetams farmakokinetik.

Alkohol

Der foreligger ingen data vedrørende interaktion mellem levetiracetam og alkohol.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Der bør gives medicinsk specialistrådgivning til kvinder i den fertile alder. Behandling med

levetiracetam bør revurderes, når en kvinde planlægger at blive gravid. Som med alle typer

antiepileptikum bør pludselig seponering af levetiracetam undgås, da dette kan medføre

gennembrudsanfald, der vil kunne få alvorlige følger for både kvinden og det ufødte barn. Hvis det er

muligt så foretrækkes monoterapi, da behandling med flere antiepileptika (AED’er) kunne være

forbundet med højere risiko for medfødte misdannelser end behandling med monoterapi, afhængigt af

de pågældende antiepileptika.

Graviditet

En stor mængde data indsamlet efter markedsføring fra gravide kvinder, der har fået levetiracetam

monoterapi (flere end 1.800, hvoraf eksponeringen hos flere end 1.500 forekom i løbet af 1. trimester)

tyder ikke på en stigning i risikoen for alvorlige medfødte misdannelser. Der findes kun begrænset

evidens på neuroudvikling hos børn udsat for levetiracetam monoterapi in utero. De nuværende

epidemiologiske undersøgelser (med ca. 100 børn) tyder imidlertid ikke på øget risiko for neuro-

udviklingsmæssige forstyrrelser eller forsinkelser.

Levetiracetam kan anvendes under graviditeten, hvis det efter omhyggelig vurdering anses for klinisk

nødvendigt. I så fald anbefales den laveste effektive dosis.

Fysiologiske forandringer under graviditeten kan påvirke koncentrationen af levetiracetam. Der er

observeret fald i plasmakoncentration af levetiracetam under graviditet. Dette fald er mere udtalt i 3.

trimester (op til 60 % af baseline-koncentrationen før graviditet). Der skal sikres en passende klinisk

kontrol af gravide kvinder, som behandles med levetiracetam.

Amning

Levetiracetam udskilles i human mælk. Amning anbefales derfor ikke. Hvis behandling med

levetiracetam imidlertid er nødvendig under amning, skal fordele/risici ved behandlingen afvejes

i forhold til fordele ved amning.

Fertilitet

Der er ikke fundet nogen indvirkning på fertilitet i dyrestudier (se pkt. 5.3). Der findes ingen

tilgængelige kliniske data. Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Levetiracetam påvirker i mindre grad eller i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Da den individuelle følsomhed er forskellig, kan nogle patienter opleve døsighed eller

andre CNS- relaterede symptomer især i begyndelsen af behandlingen eller ved dosisøgning.

Derfor tilrådes forsigtighed hos disse patienter ved udførelse af krævende opgaver, f.eks. kørsel

eller betjening af maskiner. Patienter rådes til ikke at føre motorkøretøj og betjene maskiner, før

det er fastslået, at deres evne til at udføre sådanne aktiviteter ikke er påvirket.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger var nasofaryngitis, døsighed, hovedpine, træthed og

svimmelhed. Nedennævnte bivirkningsprofil er baseret på analyse af sammenfattede

placebokontrollerede kliniske forsøg med alle indikationer med i alt 3.416 patienter, der blev

behandlet med levetiracetam. Disse data er suppleret med data fra brug af levetiracetam i tilsvarende

åbne forlængede studier og erfaringer efter markedsføring. Sikkerhedsprofilen for levetiracetam er

generelt den samme på tværs af aldersgrupper (voksne og pædiatriske patienter) og for alle godkendte

epilepsi-indikationer. Da der var begrænset eksponering for intravenøst administreret Levetiracetam

SUN og da de orale formuleringer og den intravenøse formulering er bioækvivalente, beror

sikkerhedsinformationen for intravenøst Levetiracetam SUN på Levetiracetam SUN oral anvendelse.

Liste over bivirkninger i tabelform

Bivirkninger rapporteret fra kliniske studier (voksne, unge, børn og spædbørn >1 måned)) og efter

markedsføring er angivet i nedenstående tabel i henhold til systemorganklasse og hyppighed.

Bivirkningerne er præsenteret i rækkefølge efter faldende alvorlighed, og deres hyppighed er defineret

på følgende måde: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥ 1/100 til <1/10); ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000).

Systemorganklasse

(MedDRA-

terminologi)

Hyppighed

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Infektioner og

parasitære sygdomme

Nasofaryng

itis

Infektion

Blod og lymfesystem

Trombocytopeni,

leukopeni

Pancytopeni,

neutropeni,

agranulocytose

Immunsystemet

Medikamentelt

udslæt med

eosinofili og

systemiske

symptomer

(DRESS)

hypersensitivitet

(inklusive

angioødem og

anafylaksi)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Vægttab, vægtøgning

Hyponatriæmi

Psykiske forstyrrelser

Depression,

fjendtlighed/aggres

sion, angst,

insomni,

nervøsitet/

irritabilitet

Selvmordsforsøg,

selvmordstanker,

psykose,

unormal adfærd,

hallucinationer, vrede,

konfusion, panikanfald

affektlabilitet/humørsving

ninger, agitation

Selvmord,

personlighedsforstyr

relse, abnorm

tankegang, delirium

Nervesystemet

Døsighed,

hovedpine

Konvulsioner,

balanceforstyrrelse

r, svimmelhed,

letargi, tremor

Amnesi,

hukommelsessvækkelse,

koordinationsforstyrrelser/

ataksi, paræstesi

opmærksomhedsforstyrrel

Koreoatetose,

dyskinesi,

hyperkinesi,

gangforstyrrelse,

encefalopati

Øjne

Diplopi, sløret syn

Øre og labyrinth

Vertigo

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste

Mave-tarm-kanalen

Abdominalsmerter,

diarré, dyspepsi,

opkastning, nausea

Pankreatitis

Lever og galdeveje

Unormale

leverfunktionsprøver

Leverinsufficiens,

hepatitis

Nyrer og urinveje

Akut nyreskade

Hud og subkutane væv

Udslæt

Alopeci, eksem, pruritus

Toksisk epidermal

nekrolyse, Stevens-

Johnsons syndrom,

erythema

multiforme

Knogler, led, muskler

Muskelsvækkelse, myalgi

Rabdomyolyse og

Systemorganklasse

(MedDRA-

terminologi)

Hyppighed

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

og bindevæv

forhøjet indhold af

kreatinkinase i

blodet*

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni/træthed

Traumer, forgiftninger

behandlingskomplikati

oner

Skader ved uheld

* Prævalensen er signifikant højere hos patienter af japansk afstamning i forhold til patienter af ikke-

japansk afstamning.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Risikoen for anoreksi er større, når levetiracetam administreres samtidigt med topiramat.

I flere tilfælde af alopeci blev der observeret en bedring af tilstanden, når levetiracetam blev seponeret.

Knoglemarvssupression identificeres i nogle af tilfældene af pancytopeni.

Tilfælde af encefalopati forekom generel i begyndelsen af behandlingen (fra få dage til flere måneder)

og var reversibel efter seponering af behandlingen.

Pædiatrisk population

I alt 190 patienter i alderen 1 måned til under 4 år er blevet behandlet med levetiracetam i

placebokontrollerede og åbne, forlængede studier. 60 af disse patienter blev behandlet med

levetiracetam i placebokontrollerede studier. I alt 645 patienter i alderen 4-16 år er blevet behandlet

med levetiracetam i placebokontrollerede og åbne, forlængede studier. 233 af disse patienter blev

behandlet med levetiracetam i placebokontrollerede studier. I begge disse aldersgrupper er data

suppleret med erfaringer fra anvendelse af levetiracetam efter markedsføring.

Herudover har 101 spædbørn under 12 måneder været eksponeret i et post-marketing sikkerhedsstudie.

Der blev ikke identificeret nye sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved levertiracetam hos spædbørn

under 12 måneder med epilepsi.

Bivirkningsprofilen for levetiracetam er generelt den samme på tværs af aldersgruppe og for alle

godkendte epilepsi-indikationer. Sikkerhedsresultaterne for pædiatriske patienter, som deltog i

de placebokontrollerede kliniske studier, var i overensstemmelse med levetiracetams

sikkerhedsprofil hos voksne bortset fra adfærdsmæssige og psykiatriske bivirkninger, som var

hyppigere hos børn end hos voksne. Hos børn og unge i alderen 4-16 år blev der hyppigere

rapporteret om opkastning (meget almindelig, 11,2 %), agitation (almindelig, 3,4 %),

humørsvingninger (almindelig, 2,1 %), affektlabilitet (almindelig, 1,7 %), aggression

(almindelig, 8,2 %), unormal adfærd (almindelig, 5,6 %) og letargi (almindelig, 3,9 %) end i

andre aldersgrupper eller i den samlede sikkerhedsprofil. Hos spædbørn og børn i alderen 1

måned til under 4 år blev der hyppigere rapporteret om irritabilitet (meget almindelig, 11,7 %)

og koordinationsforstyrrelser (almindelig, 3,3 %) end i andre aldersgrupper eller i den samlede

sikkerhedsprofil.

Leviteracetams kognitive og neuropsykologiske effekter hos børn i alderen 4-16 år med partielle

anfald blev vurderet i et dobbeltblindt, placebokontrolleret pædiatrisk sikkerhedsstudie med non-

inferiort design. Det blev konkluderet, at levetiracetam ikke adskilte sig (non-inferiort) fra placebo,

hvad angår ændring i forhold til baseline i score opnået i ”Leiter-R Attention and Memory, Memory

Screen Composite"- testen i per protokol-populationen. Resultater relateret til adfærds- og

følelsesmæssig funktion indikerede en forværring af aggressiv adfærd hos patienter behandlet med

levetiracetam, vurderet på en standardiseret og systematisk måde ved brug af et valideret værktøj

(CBLC – Achenbach Child Behavior Checklist).

Deltagere, som fik levetiracetam i det langvarige, åbne opfølgningsstudie, oplevede imidlertid

generelt ikke nogen forværring af deres adfærds- og følelsesmæssige funktion; navnlig var graden af

aggressiv adfærd ikke forværret i forhold til baseline.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer

Døsighed, agitation, aggression, nedsat bevidsthedsniveau, repirationshæmning og koma blev set ved

overdosering med levetiracetam.

Behandling af overdosering

Der er ingen specifik antidot mod levetiracetam. Behandling af overdosering er symptomatisk og kan

omfatte hæmodialyse. Effektiviteten ved dialyseekstraktion er 60 % for levetiracetam og 74 % for

den primære metabolit.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: antiepileptika, andre antiepileptika. ATC-kode: N03AX14.

Det aktive stof, levetiracetam er et pyrrolidonderivat (S-enantiomer af α-ethyl-2-oxo-1-

pyrrolidinacetamid), og er kemisk set ikke beslægtet med kendte antiepileptisk aktive stoffer.

Virkningsmekanisme

Virkningsmekanismen for levetiracetam mangler stadig at blive fuldstændigt belyst. In vitro- og in

vivo-studier tyder på, at levetiracetam ikke ændrer cellens basale egenskaber og normale

neurotransmission.

In vitro-studier viser, at levetiracetam påvirker de intraneuronale Ca2+ -niveauer ved delvis hæmning

af N-type Ca2+ -strømme og ved reduktion af frigivelsen af Ca2+ fra intraneuronale lagre. Desuden

ophæver det delvist reduktionen i GABA- og glycin-medierede strømme, induceret af zink og β-

carboliner. Endvidere blev det i in vitro-studier påvist, at levetiracetam bindes til et specifikt sted i

hjernevæv hos gnavere. Dette bindingssted er det synaptiske vesikelprotein 2A, som formodes at være

involveret i vesikelfusion og eksocytose af neurotransmittere. Levetiracetam og beslægtede analoger

udviser en rangordnet affinitet for binding til det synaptiske vesikelprotein 2A, som i den audiogene

epilepsi-model på mus er korreleret til antikonvulsiv potens. Dette fund tyder på, at interaktionen

mellem levetiracetam og det synaptiske vesikelprotein 2A bidrager til lægemidlets antiepileptiske

virkningsmekanisme.

Farmakodynamisk virkning

Levetiracetam giver beskyttelse i en lang række dyreforsøgsmodeller med partielle og primært

generaliserede anfald uden at udvise en pro-konvulsiv virkning. Den primære metabolit er inaktiv.

Hos mennesket har virkning ved tilstande med både partiel og generaliseret epilepsi

(epileptiforme afladninger/fotoparoxysmalt respons) bekræftet den bredspektrede farmakologiske

profil af levetiracetam.

Klinisk virkning og sikkerhed

Tillægsbehandling af voksne, unge og børn over 4 år med partiel epilepsi med eller uden

sekundær generalisering.

Levetiracetams virkning hos voksne er blevet demonstreret i 3 dobbeltblinde placebokontrollerede

studier med hhv. 1.000 mg, 2.000 mg eller 3.000 mg/dag, fordelt på to doser, med en

behandlingsvarighed på op til 18 uger. I en sammenfattende analyse var den procentdel af patienterne,

som opnåede 50 % eller større reduktion fra baseline i frekvensen af partielle anfald pr. uge ved stabil

dosis (12/14 uger), 27,7 %, 31,6 % og 41,3 % for patienter, som fik hhv. 1.000, 2.000 eller 3.000 mg

levetiracetam, og 12,6 % for patienter, som fik placebo.

Pædiatrisk population

Levetiracetams virkning hos pædiatriske patienter (4-16 år) blev vist i et dobbeltblindt

placebokontrolleret studie med 198 patienter og en behandlingsvarighed på 14 uger. I dette studie

fik patienterne levetiracetam i en fast dosis på 60 mg/kg/dag (fordelt på to doser dagligt).

44,6 % af de patienter, som fik levetiracetam, og 19,6 % af de patienter, som fik placebo, havde 50 %

eller større reduktion i frekvensen af partielle anfald pr. uge, i forhold til baseline. Ved fortsat

langtidsbehandling var 11,4 % af patienterne anfaldsfrie i mindst 6 måneder, og 7,2 % var anfaldsfrie i

mindst 1 år.

35 spædbørn under 1 år med partiel epilepsi har været eksponeret i et placebokontrolleret klinisk

studie, heraf var kun 13 yngre end 6 måneder.

Monoterapi behandling af patienter over 16 år med nyligt diagnosticeret partiel epilepsi med eller

uden sekundær generalisering.

Levetiracetams virkning som monoterapi blev bestemt i et dobbeltblindt, ækvivalensstudie med

parallelle grupper med carbamazepin-depottabletter (CR) hos 576 patienter over 16 år med ny eller

nyligt diagnosticeret epilepsi. Patienterne skulle have uprovokerede partielle anfald eller have

generaliserede tonisk-kloniske anfald. Patienterne blev randomiseret til carbamazepin CR 400-1.200

mg/dag eller levetiracetam 1.000-3.000 mg/dag, varigheden af behandlingen var op til 121 uger

afhængigt af respons.

6 måneders anfaldsfrihed blev opnået hos 73,0 % af de patienter, som blev behandlet med

levetiracetam og hos 72,8 % af de patienter, som blev behandlet med carbamazepin CR; den tilpassede

absolutte forskel mellem behandlingerne var 0,2 % (95 % CI: -7,8 8,2). Mere end halvdelen af

patienterne forblev anfaldsfrie i 12 måneder (hhv. 56,6 % på levetiracetam og 58,5 % på carbamazepin

CR).

I et studie, som afspejlede klinisk praksis, kunne samtidig antiepileptisk medicin seponeres hos

et begrænset antal patienter, som responderede på levetiracetam som tillægsbehandling (36

voksne patienter ud af 69).

Tillægsbehandling af voksne og unge over 12 år med juvenil myoklon epilepsi med myoklone anfald.

Levetiracetams virkning hos patienter over 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi med myoklone

anfald i forskellige syndromer blev påvist i et dobbeltblindt, placebokontrolleret studie med en

behandlingsvarighed på 16 uger. De fleste af patienterne havde juvenil myoklon epilepsi.

I dette studie var levetiracetam-dosis 3.000 mg/dag fordelt på 2 doser.

58,3 % af de patienter, som fik levetiracetam, og 23,3 % af de patienter, som fik placebo, havde

mindst 50 % reduktion i antal dage med myoklone anfald pr. uge. Ved fortsat langtidsbehandling var

28,6 % af patienterne fri for myoklone anfald i mindst 6 måneder, og 21,0 % var fri for myoklone

anfald i mindst 1 år.

Tillægsbehandling af voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi med primært

generaliserede tonisk-kloniske anfald.

Levetiracetams virkning blev påvist i et 24-ugers dobbeltblindt, placebokontrolleret studie, som

omfattede voksne og unge samt et begrænset antal børn med idiopatisk generaliseret epilepsi med

primært generaliserede tonisk-kloniske anfald (PGTC) i forskellige syndromer (juvenil myoklon

epilepsi, juvenil absence epilepsi, børne absence epilepsi eller epilepsi med Grand Mal anfald ved

opvågning). I dette studie var levetiracetam-dosis 3.000 mg/dag for voksne og unge og 60

mg/kg/dag for børn, fordelt på 2 doser.

72,2 % af de patienter, som blev behandlet med levetiracetam, og 45,2 % af de patienter, som fik

placebo, havde 50 % eller større reduktion i frekvensen af PGTC anfald pr. uge. Ved fortsat

langtidsbehandling var 47,4 % af patienterne fri for tonisk-kloniske anfald i mindst 6 måneder og

31,5 % var fri for tonisk-kloniske anfald i mindst 1 år.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Den farmakokinetiske profil er blevet karakteriseret efter oral administration. En enkeltdosis på 1.500

mg levetiracetam fortyndet i 100 ml af en kompatibel fortyndingsvæske og infunderet intravenøst i

løbet af 15 minutter er bioækvivalent med 1.500 mg levetiracetam indtaget oralt, givet som tre 500

mg tabletter.

Intravenøs administration af doser op til 4.000 mg fortyndet i 100 ml 0,9 % natriumchlorid infunderet

i løbet af 15 minutter og doser op til 2.500 mg fortyndet i 100 ml 0,9 % natriumchlorid infunderet i

løbet af 5 minutter blev evalueret. Farmakokinetik og sikkerhedsprofiler identificerede ingen

sikkerhedsproblemer.

Levetiracetam er en højt opløselig og permeabel substans. Den farmakokinetiske profil er lineær med

lille intra- og inter-individuel variation. Der ses ikke ændringer i clearance efter gentagen dosering.

Levetiracetams tidsuafhængige farmakokinetiske profil blev også bekræftet efter 1.500 mg intravenøs

infusion i 4 dage med dosering 2 gange dagligt.

Der er ikke tegn på nogen relevante variationer med hensyn til køn, race eller cirkadian rytme. Den

farmakokinetiske profil er sammenlignelig hos raske forsøgspersoner og hos patienter med

epilepsi.

Voksne og unge

Fordeling

Maksimal plasmakoncentration (Cmax) observeret hos 17 forsøgspersoner efter en intravenøs

enkeltdosis på 1.500 mg infunderet i løbet af 15 minutter var 51 ± 19 µg/ml (aritmetisk middelværdi ±

standardafvigelse).

Der foreligger ingen data vedrørende vævsfordeling hos mennesker.

Hverken levetiracetam eller den primære metabolit bindes i signifikant grad til plasmaproteiner

(<10 %). Fordelingsvolumen for levetiracetam er ca. 0,5 til 0,7 l/kg, en værdi der ligger tæt på den

totale vandfase.

Biotransformation

Levetiracetam metaboliseres ikke i udtalt grad hos mennesker. Den vigtigste metaboliseringsvej (24 %

af dosis) er enzymatisk hydrolyse af acetamid-gruppen. Dannelse af den primære metabolit, ucb L057

er ikke afhængig af CYP-isozymer. Hydrolyse af acetamidgruppen var målelig i en lang række væv,

inklusive blodceller. Metabolitten ucb LO57 er farmakologisk inaktiv.

To mindre metabolitter blev også identificeret. En blev opnået ved hydroxylering af pyrrolidonringen

(1,6 % af dosis) og den anden ved åbning af pyrrolidonringen (0,9 % af dosis). Andre uidentificerede

komponenter udgjorde kun 0,6 % af dosis.

In vivo blev der ikke påvist enantiomerisk omlejring hverken af levetiracetam eller dets primære

metabolit.

In vitro-studier viste, at levetiracetam og dets primære metabolit ikke hæmmer aktiviteten af de

vigtigste humane lever cytochrom P

isoformer (CYP3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 og 1A2),

glucuronyltransferase (UGT1A1 og UGT1A6) og epoxid hydroxylase. Desuden påvirker

levetiracetam ikke in vitro-glukuronidering af valproatsyre.

Levetiracetam havde lille eller ingen effekt på CYP1A2, SULT1E1 eller UGT1A 1 i kulturer af

humane hepatocytter. Levetiracetam forårsagede let induktion af CYP2B6 og CYP3A4. In vitro -data

og in vivo -interaktionsdata med orale antikonceptionsmidler, digoxin og warfarin viste, at der ikke

kan forventes signifikant enzyminduktion in vivo. Derfor er interaktion mellem levetiracetam og

andre lægemidler eller vice versa ikke sandsynlig.

Elimination

Halveringstiden for levetiracetam hos voksne var 7±1 timer og påvirkedes hverken af dosis,

a d mi n i s tr at i o ns vej

el l er

ge n t a ge n

d o se ri n g.

D e n

ge n n e ms n i t li ge

h e l kr o ps

c le ara n c e

va r

0,96 ml/min/kg.

Hovedparten blev udskilt via urinen, gennemsnitligt 95 % af dosis (ca. 93 % af dosis blev udskilt

inden for 48 timer). Udskillelse via fæces omfattede kun 0,3 % af dosis.

Den akkumulerede urinudskillelse af levetiracetam og dets primære metabolit var inden for de første

48 timer henholdsvis 66 % og 24 % af dosis.

Renal udskillelse af levetiracetam og ucb L057 er henholdsvis 0,6 og 4,2 ml/min/kg, hvilket tyder på

at levetiracetam udskilles ved hjælp af glomerulær filtration og efterfølgende tubulær reabsorption og

at den primære metabolit også udskilles ved hjælp af aktiv tubulær sekretion som tillæg til glomerulær

filtration. Elimination af levetiracetam er korreleret til kreatininclearance.

Ældre

Hos ældre øges halveringstiden med ca. 40 % (10 til 11 timer). Dette er relateret til nedsat

nyrefunktion hos denne population (se pkt. 4.2).

Nedsat nyrefunktion

Den tilsyneladende clearance af levetiracetam og dets primære metabolit fra kroppen er korreleret til

kreatininclearance. Hos patienter med moderat og udtalt nyrefunktionsnedsættelse anbefales det derfor

at justere daglig vedligeholdelsesdosis af levetiracetam i forhold til kreatininclearance (se pkt. 4.2).

Hos voksne patienter i anurisk slutstadium af nyresygdom var halveringstiden henholdsvis ca. 25 og

3,1 timer mellem og under dialyseperioderne.

Den fraktionelle eliminering af levetiracetam var 51 % under et typisk 4-timers dialyseforløb.

Nedsat leverfunktion

Hos personer med let og moderat leverfunktionsnedsættelse fandtes der ikke nogen relevant ændring

af levetiracetamclearance. Hos de fleste personer med svært nedsat leverfunktion var

levetiracetamclearance nedsat med mere end 50 % på grund af samtidig nyrefunktionsnedsættelse (se

pkt. 4.2).

Pædiatrisk population

Børn (4 til 12 år)

Farmakokinetikken hos pædiatriske patienter er ikke undersøgt efter intravenøs administration.

Baseret på levetiracetams farmakokinetiske egenskaber er farmakokinetikken hos voksne efter

intravenøs administration og farmakokinetikken hos børn efter oral administration tyder imidlertid på,

at eksponeringen for levetiracetam (AUC) er den samme hos pædiatriske patienter fra 4 til 12 år efter

intravenøs og oral administration.

Efter indgivelse af en enkelt oral dosis (20 mg/kg) til børn (6-12 år) med epilepsi, var halveringstiden

for levetiracetam 6,0 timer. Den tilsyneladende vægtjusterede clearance var ca. 30 % højere end hos

voksne med epilepsi.

Efter gentagen oral dosering (20 til 60 mg/kg/dag) til epileptiske børn (4-12 år) blev levetiracetam

hurtigt absorberet. Peak-plasmakoncentration blev observeret 0,5 til 1,0 timer efter dosering. Lineær

og dosisproportional stigning blev observeret for peak-plasmakoncentrationer og AUC.

Elimineringshalveringstiden var tilnærmelsesvis 5 timer. Den tilsyneladende clearance fra kroppen var

1,1 ml/min/kg.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Non-kliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, genotoksicitet og carcinogent potentiale.

Leverændringer er ikke observeret i kliniske undersøgelser, men er set hos rotter og i mindre

udstrækning hos mus ved eksponeringsniveauer, der svarer til eksponeringsniveauet hos mennesker.

Leverændringerne er af mulig klinisk relevans og tyder på et adaptivt respons såsom vægtøgning,

centrilobulær hypertrofi, fedtinfiltration og forhøjede leverenzymer i plasma.

Der blev ikke observeret bivirkninger på fertilitet eller reproduktionsevne hos han- og hunrotter

ved doser på op til 1.800 mg/kg/dag (6 x MRHD på basis af mg/m

) i forældre og F1-afkom.

Der blev udført to embryo-føtale udviklingsforsøg med 400, 1.200 og 3.600 mg/kg/dag i rotter. Kun i

ét af de to embryo-føtale udviklingsforsøg med 3.600 mg/kg/dag var der et lille fald i fostervægt

forbundet med en marginal forøgelse af skeletale ændringer/mindre anomalier. Der var ingen effekt på

embryo-mortaliteten og ingen øget forekomst af malformationer. NOAEL (No Observed Adverse

Effect Level) var 3.600 mg/kg/dag for drægtige hunrotter (12 x MRHD (Maximum Recommended

Human Dose) på basis af mg/m

) og 1.200 mg/kg/dag for fostre.

Der blev udført fire embryo-føtale udviklingsforsøg med doser på 200, 600, 800, 1.200 og

1.800 mg/kg/dag i kaniner. Dosisniveauet på 1.800 mg/kg/dag inducerede markant maternel

toksicitet samt et fald i fostervægt associeret med en øget forekomst af fostre med

kardiovaskulære/skeletale anomalier. NOAEL var < 200 mg/kg/dag for hunnerne og 200 mg/kg/dag

for fostrene (svarende til MRHD på basis af mg/m

blev

udført

peri- og

postnatalt

udviklingsforsøg

levetiracetam-doser

1.800 mg/kg/dag i rotter. NOAEL var ≥1.800 mg/kg/dag

F0-hunnerne

samt

overlevelse,

vækst og udvikling af F1-afkom indtil ophør af diegivning (6 x MRHD på basis af mg/m

Neonatale

og juvenile

dyrestudier

rotter

hunde

demonstrerede,

doser

1.800 mg/kg/dag

( 6 - 1 7

M R H D

p å

b a s i s

mg/m

i k k e

v a r

u ø n s k e d e

v i r k n i n g e r

p å

standardudvikling og modningsmålepunkter.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumacetattrihydrat

Iseddikesyre

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt, bør præparatet anvendes umiddelbart efter fortynding. Hvis

det ikke anvendes umiddelbart, er opbevaringstid og opbevaringsbetingelser før anvendelse

brugerens eget ansvar og vil normalt ikke være mere end 24 timer ved 2-8 °C, medmindre

fortyndingen er foretaget under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Opbevaringsforhold efter fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Levetiracetam SUN er emballeret i farveløse, cylindriske hætteglas (type I) med en 20 mm grå

brombutylgummiprop, som er forseglet med en hvid flip-top hætte af aluminium. Hver pakning

indeholder 10 hætteglas.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Se Tabel 1 for den anbefalede klargøring og administration af Levetiracetam SUN-koncentrat til

infusionsvæske, opløsning, for at opnå en samlet daglig dosis på 500 mg, 1.000 mg, 2.000 mg eller

3.000 mg fordelt på to doser.

Tabe1 1. Klargøring og administration af Levetiracetam SUN-koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Dosis

Udtrækningsvolumen

Volumen af

fortyndingsvæske

Infusions-

tid

Administrations-

hyppighed

Samlet

daglig

dosis

250 mg

2,5 ml (halvdelen af et

5 ml hætteglas)

100 ml

minutter

2 gange dagligt

500 mg/dag

500 mg

5 ml (et 5 ml hætteglas)

100 ml

minutter

2 gange dagligt

1.000 mg/dag

1.000 mg 10 ml (to 5 ml

hætteglas)

100 ml

minutter

2 gange dagligt

2.000 mg/dag

1.500 mg 15 ml (tre 5 ml

hætteglas)

100 ml

minutter

2 gange dagligt

3.000 mg/dag

Lægemidlet er kun til enkeltdosisbrug, ubrugt opløsning skal destrueres.

Levetiracetam SUN-koncentrat til infusionsvæske, opløsning er fundet fysisk kompatibelt og kemisk

stabilt i mindst 24 timer, når det blandes med følgende fortyndere og opbevares i PVC beholdere ved

kontrolleret stuetemperatur på 15-25 °C.

Fortyndere:

Natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning

Ringer lactat injektionsvæske, opløsning

Glucose, 50 mg/ml (5 %) injektionsvæske, opløsning

Præparater med uklarhed og misfarvning må ikke anvendes.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/11/741/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 14. december 2011

Dato for seneste fornyelse: 14. november 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om

dette lægemiddel

findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/884002/2011

EMEA/H/C/002051

EPAR sammendrag for offentligheden

Levetiracetam Sun

levetiracetam

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Levetiracetam Sun. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede

lægemidlet og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til

sine anbefalinger om anvendelsesbetingelserne for Levetiracetam Sun.

Hvad er Levetiracetam Sun?

Levetiracetam Sun er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof levetiracetam. Det leveres som et

koncentrat, der anvendes til at lave en opløsning, som bruges til infusion (drop i en blodåre, 100

mg/ml).

Levetiracetam Sun er et ‘generisk lægemiddel’. Det betyder, at Levetiracetam Sun er identisk med et

‘referencelægemiddel’, der allerede er godkendt i Den Europæiske Union, og som hedder Keppra. Der

kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med spørgsmål og svar

Hvad anvendes Levetiracetam Sun til?

Levetiracetam Sun kan uden supplerende behandling anvendes til patienter over 16 år med

nydiagnosticeret epilepsi til behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering. Det

er en form for epilepsi, hvor for stærk elektrisk aktivitet i en side af hjernen giver symptomer som

pludselige, sætvise bevægelser af en del af kroppen, forvrænget hørelse, lugt- eller

synshallucinationer, følelsesløshed eller pludselig angst. Sekundær generalisering vil sige, at den

stærke aktivitet senere breder sig til hele hjernen.

Levetiracetam Sun kan også anvendes som en tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling

partielle anfald med eller uden generalisering hos patienter i alderen fire år og opefter

Levetiracetam Sun

Side 2/3

myoklone anfald (kortvarige, rykvise trækninger i en muskel eller muskelgruppe) hos patienter fra

12-års alderen med juvenil myoklon epilepsi

primære generaliserede tonisk-kloniske anfald (alvorlige krampeanfald, herunder med

bevidsthedstab) hos patienter fra 12-års alderen med idiopatisk generaliseret epilepsi (en form for

epilepsi, som menes at have en genetisk årsag).

Levetiracetam Sun bruges som et alternativ til patienter, når oral behandling midlertidigt ikke kan

gennemføres.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Levetiracetam Sun?

Når Levetiracetam Sun anvendes alene, er startdosis 250 mg to gange dagligt, som efter to uger øges

til 500 mg to gange dagligt. Afhængigt af patientens reaktion på behandlingen kan dosis med to ugers

mellemrum yderligere øges til en maksimal dosis på 1500 mg to gange dagligt.

Når Levetiracetam Sun anvendes som tillægsbehandling til en anden behandling med antiepileptika, er

startdosis til patienter over 12 år, som vejer over 50 kg, 500 mg to gange dagligt. Derefter kan dosis

øges indtil 1500 mg to gange dagligt. Hos patienter i alderen mellem 4 og 17 år, som vejer under 50

kg, er startdosis 10 mg pr. kg legemsvægt to gange dagligt, hvilket kan øges til op til 30 mg/kg to

gange dagligt.

Til patienter med nyreproblemer (såsom ældre patienter) anvendes der lavere doser.

Anvendelse af Levetiracetam Sun infusion bør være en midlertidig løsning.

Hvordan virker Levetiracetam Sun?

Det aktive stof i Levetiracetam Sun, levetiracetam, er et antiepileptikum. Epilepsi skyldes for stærk

elektrisk aktivitet i hjernen. Den nøjagtige virkemåde af levetiracetam er endnu ikke klarlagt, men det

ser ud til, at stoffet griber ind i funktionen af et protein kaldet det synaptiske vesikelprotein 2A, som

findes i spalterne mellem nerverne, og som medvirker ved udskillelsen af kemiske signalstoffer mellem

nervecellerne. På denne måde stabiliserer Levetiracetam Sunden elektriske aktivitet i hjernen og

forhindrer anfald.

Hvordan blev Levetiracetam Sun undersøgt?

Virksomheden har fremlagt data fra faglitteraturen om levetiracetam. Der krævedes ingen supplerende

undersøgelser, eftersom levetiracetam Sun er et generisk lægemiddel, der indgives ved infusion og

indeholder det samme aktive stof som referencelægemidlet Keppra.

Hvilken fordel og risiko er der forbundet med Levetiracetam Sun?

Da Levetiracetam Sun er et generisk lægemiddel, som er bioækvivalent med referencelægemidlet,

anses benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor blev Levetiracetam Sun godkendt?

CHMP konkluderede, at det i overensstemmelse med EU’s krav er blevet påvist, at Levetiracetam Sun

er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med Keppra. Det var derfor CHMP's opfattelse, at

Levetiracetam Sun

Side 3/3

fordelene opvejer de identificerede risici som for Keppra. Udvalget anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Levetiracetam Sun.

Andre oplysninger om Levetiracetam Sun

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Levetiracetam Sun den 14 december 2011.

Den fuldstændige EPAR for Levetiracetam Sun findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om behandling med Levetiracetam Sun , kan du læse indlægssedlen (også en

del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 11-2011.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information