Lamivudine Teva Pharma B.V.

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
21-04-2023

Aktiv bestanddel:

lamivudin

Tilgængelig fra:

Teva B.V. 

ATC-kode:

J05AF05

INN (International Name):

lamivudine

Terapeutisk gruppe:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Terapeutisk område:

HIV infektioner

Terapeutiske indikationer:

Lamivudin Teva Pharma B. indikeres som en del af antiretroviral kombinationsbehandling til behandling af humane immunsvigt-virus (HIV) -inficerede voksne og børn.

Produkt oversigt:

Revision: 19

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2009-12-10

Indlægsseddel

                31
B. INDLÆGSSEDDEL
32
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LAMIVUDIN TEVA PHARMA B.V. 150 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
lamivudin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give
medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har
de samme symptomer,
som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Lamivudin Teva Pharma B.V.
3.
Sådan skal du tage Lamivudin Teva Pharma B.V.
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
LAMIVUDIN TEVA PHARMA B.V. BRUGES TIL BEHANDLING AF HIV-INFEKTIONER
(HUMANT IMMUN
DEFEKTVIRUS) HOS VOKSNE OG BØRN.
Det aktive stof i Lamivudin Teva Pharma B.V. hedder lamivudin.
Lamivudin Teva Pharma B.V.
tilhører en gruppe af midler rettet mod retrovirus, der kaldes
_nukleosidanalog revers _
_transkriptasehæmmere (NRTI’er_
).
Lamivudin Teva Pharma B.V. helbreder ikke hiv-infektionen
fuldstændig, men nedsætter mængden af
virus i kroppen og bevarer den på et lavt niveau. Lamivudin Teva
Pharma B.V. øger også antallet af
CD4-celler i dit blod. CD4-celler er en type hvide blodceller, der
spiller en vigtig rolle, når kroppen
skal bekæmpe infektioner.
Ikke alle reagerer ens på behandlingen med Lamivudin Teva Pharma B.V.
Lægen vil følge virkningen
af din behandling.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR
DU BEGYNDER AT TAGE LAMIVUDIN TEVA PHARMA B.V.
TAG IKKE LAMIVUDIN TEVA PHARMA B.V.
-
hvis du er allergisk over for lamivudin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Lamivudin Teva
Pharma B.V. (angivet i punkt 6).
TAL MED LÆGE
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
_ _
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Lamivudin Teva Pharma B.V. 150 mg filmovertrukne tabletter.
Lamivudin Teva Pharma B.V. 300 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Lamivudin Teva Pharma B.V. 150 mg filmovertrukne tabletter.
Hver filmovertrukket tablet indeholder 150 mg lamivudin.
Lamivudin Teva Pharma B.V. 300 mg filmovertrukne tabletter.
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg lamivudin.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Lamivudin Teva Pharma B.V. 150 mg filmovertrukne tabletter.
Lysegrå, ruderformede, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med en
længde på ca. 14,5 mm og en
bredde på ca. 7,0 mm - præget med "L 150" og delekærv på den ene
side og delekærv på den anden
side.
Tabletten kan deles i to lige store doser.
Lamivudin Teva Pharma B.V. 300 mg filmovertrukne tabletter.
Grå, ruderformede, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med en
længde på ca. 18,0 mm og en bredde
på ca. 8,0 mm - præget med "L 300" og delekærv på den ene side og
uden delekærv på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Lamivudin Teva Pharma B.V. er indiceret som del af en antiretroviral
kombinationsbehandling til
behandling af Human Immundefekt Virus (hiv)-inficerede voksne og
børn.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Behandlingen bør initieres af en læge med erfaring i behandling af
hiv-infektion.
Lamivudin findes også som oral opløsning til børn over 3 måneder,
som vejer mindre end 14 kg, eller
til patienter med synkebesvær (se pkt. 4.4).
Patienter der skifter mellem lamivudin oral opløsning og lamivudin
tabletter bør følge
dosisanbefalingerne, der gælder for den specifikke lægemiddelform
(se pkt. 5.2).
Dosering
_Voksne, unge og børn (som vejer mindst 25 kg): _
Den anbefalede dosis lamivudin er 300 mg daglig. Denne dosis kan gives
som 150 mg 2 gange dagligt
eller 300 mg 1 gang dagligt (se pkt. 4.4).
Tabletten på 300 mg kan kun anvendes til engangsdosering.
3
_Børn (som 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 06-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 06-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 06-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 21-04-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 06-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 06-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 06-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 06-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 06-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 06-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 06-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 06-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 06-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 06-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 06-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 06-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 06-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 06-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 06-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 06-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 06-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 21-04-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 21-04-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 21-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 21-04-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 06-10-2016

Søg underretninger relateret til dette produkt