Integrilin

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
17-03-2022

Aktiv bestanddel:

eptifibatid

Tilgængelig fra:

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

ATC-kode:

B01AC16

INN (International Name):

eptifibatide

Terapeutisk gruppe:

Antitrombotiske midler

Terapeutisk område:

Angina, Unstable; Myocardial Infarction

Terapeutiske indikationer:

Integrilin er beregnet til brug sammen med acetylsalicylsyre og unfractioneret heparin. Integrilin er indiceret til forebyggelse af tidlig myokardieinfarkt i patienter med ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt med den sidste episode af brystsmerter, der forekommer inden for 24 timer og med EKG-forandringer og / eller forhøjet hjerte-enzymer. Patienter, der er mest tilbøjelige til at drage fordel af Integrilin behandling, er dem, der er i høj risiko for udvikling af myokardieinfarkt inden for de første 3-4 dage efter debut af akut angina symptomer, herunder for eksempel dem, der er tilbøjelige til at gennemgå en tidlig perkutan transluminal koronar angioplastik (PTCA).

Produkt oversigt:

Revision: 26

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

1999-07-01

Indlægsseddel

                38
B. INDLÆGSSEDDEL
39
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
INTEGRILIN 0,75 MG/ML INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING
EPTIFIBATID
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT FÅ DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN INDEHOLDER
VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
-
Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke
er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at få Integrilin
3.
Sådan får du Integrilin
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Integrilin hæmmer sammenklumpning af blodplader. Det betyder, at det
hjælper med at forebygge
blodpropper.
Det bruges til voksne med tegn på svær koronarinsufficiens defineret
som spontane og nylige
brystsmerter med unormale ændringer i elektrokardiogrammet eller
biologiske forandringer. Det gives
normalt sammen med acetylsalicylsyre og ufraktioneret heparin.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT FÅ INTEGRILIN
DU MÅ IKKE FÅ INTEGRILIN
-
hvis du er allergisk over for eptifibatid eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Integrilin (angivet i
punkt 6)
-
hvis du for nyligt har haft blødning fra mave, tarm, blære eller
andre organer, fx hvis du har
observeret unormalt blod i afføring eller urin (undtagen fra
menstruationsblødning) i de seneste
30 dage
-
hvis du har haft et slagtilfælde inden for de sidste 30 dage eller
nogen form for hjerneblødning
(husk også at fortælle lægen, hvis du nogensinde har haft et
slagtilfælde)
-
hvis du har haft en hjernetumor eller en tilstand, der påvirker
blodkarrene omkring hjernen
-
hvis du har gennemgået en større operation eller er blevet alvorligt
skadet inden for de sidste
6 uger
-
hvis du har eller har haft blødningsproblemer
-
hvis du har eller ha
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
INTEGRILIN 0,75 mg/ml infusionsvæske, opløsning
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver ml opløsning indeholder 0,75 mg eptifibatid.
Et hætteglas med 100 ml infusionsvæske, opløsning indeholder 75 mg
eptifibatid.
Hjælpestoffer som behandleren skal være opmærksom på
Indeholder 161 mg natrium pr. 100 ml hætteglas.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Infusionsvæske, opløsning
Klar, farveløs opløsning
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
INTEGRILIN er beregnet til anvendelse sammen med acetylsalicylsyre og
ufraktioneret heparin.
INTEGRILIN er indiceret til forebyggelse af tidligt opstående
myokardieinfarkt hos voksne med
ustabil angina eller non-Q-tak-myokardieinfarkt med det sidste anfald
af brystsmerter inden for
24 timer og med elektrokardiogram (ekg)-ændringer og/eller forhøjede
hjerteenzymer.
De patienter, som mest sandsynligt vil have gavn af INTEGRILIN
behandling, er de, som har høj
risiko for at udvikle myokardieinfarkt inden for de første 3–4
dage, efter at de akutte
anginasymptomer debuterede inklusive fx de patienter, som med stor
sandsynlighed skal have
foretaget en tidlig PTCA (perkutan transluminal koronar angioplastik)
(se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dette produkt er udelukkende beregnet til hospitalsbrug. Produktet
bør administreres af speciallæger
med erfaring i behandling af akutte koronarsyndromer.
INTEGRILIN infusionsvæske, opløsning skal anvendes i forening med
INTEGRILIN
injektionsvæske, opløsning.
Samtidig administration af heparin anbefales, medmindre det er
kontraindiceret, som ved anamnese
med trombocytopeni i forbindelse med anvendelse af heparin (se
”Heparin-indgift” pkt. 4.4).
INTEGRILIN er også beregnet til anvendelse samtidig med
acetylsalicylsyre, idet dette er en del af
standardbehandlingen af patienter med akutte koronarsyndromer,
medmindre anvendelse er
kontraindiceret.
Dosering
_Voksne (_
≥
_ 18 år) med ustabil angina (UA) eller no
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 17-03-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 02-09-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 17-03-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 02-09-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 17-03-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 02-09-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 17-03-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 17-03-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 02-09-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 17-03-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 02-09-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 17-03-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 02-09-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 17-03-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 02-09-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 17-03-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 02-09-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 17-03-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 02-09-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 17-03-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 02-09-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 17-03-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 02-09-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 17-03-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 02-09-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 17-03-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 02-09-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 17-03-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 02-09-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 17-03-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 02-09-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 17-03-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 02-09-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 17-03-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 02-09-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 17-03-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 02-09-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 17-03-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 02-09-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 17-03-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 02-09-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 17-03-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 17-03-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 17-03-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 17-03-2022

Søg underretninger relateret til dette produkt