Flutiform 125+5 mikrogram inhalationsspray, suspension

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-11-2020

Aktiv bestanddel:
FLUTICASONPROPIONAT, FORMOTEROLFUMARAT DIHYDRAT
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
R03AK11
INN (International Name):
FLUTICASON PROPIONATE, FORMOTEROLFUMARATE DIHYDRATE
Dosering:
125+5 mikrogram
Lægemiddelform:
inhalationsspray, suspension
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
58651
Autorisation dato:
2017-02-07

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

FLUTIFORM

®

125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis, inhalationsspray, suspension

250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis, inhalationsspray, suspension

Fluticasonpropionat/formoterolfumaratdihydrat

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller

apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Flutiform til dig personligt. Lad derfor være

med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Flutiform.

3. Sådan skal du bruge Flutiform.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Flutiform er en inhalationsspray, som indeholder to aktive stoffer:

Fluticasonpropionat, der tilhører en gruppe af medicin, som kaldes steroider. Steroider reducerer hævelse og

betændelse i lungerne.

Formoterolfumaratdihydrat, der tilhører en gruppe af medicin, som kaldes langtidsvirkende beta2-agonister. En

langtidsvirkende beta2-agonist er en bronkodilator, som hjælper med at holde luftvejene i lungerne åbne, så du

lettere kan trække vejret.

Sammen hjælper de to aktive stoffer dig til at få en bedre vejrtrækning. Det er vigtigt, at du tager denne medicin hver

dag som anvist af lægen.

Denne medicin

hjælper til at forebygge vejrtrækningsproblemer som f.eks. astma og hjælper mod åndenød og

hvæsende vejrtrækning.

Den virker dog ikke, hvis du allerede har et astmaanfald, dvs. hvis du allerede har åndenød

og hiver efter vejret. Hvis det sker, skal du tage en hurtigtvirkende anfaldsmedicin som f.eks. salbutamol.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Flutiform

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne indlægsseddel. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Flutiform:

hvis du er overfølsom (allergisk) over for fluticasonpropionat, formoterolfumarat eller et af de øvrige indholdsstoffer (se

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen eller apotekspersonalet før du begynder at bruge denne inhalator.

Inden behandling med Flutiform skal du fortælle det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du har:

tuberkulose eller har haft det tidligere. Symptomerne omfatter vedvarende hoste ofte med blodigt slim, feber,

træthed, nedsat appetit, vægttab og natlige svedeture.

infektion i lunger eller bryst

hjerteproblemer såsom problemer med blodtilførslen til hjertet eller forsnævring af en af hjerteklapperne

(aortaklappen); hjertesvigt, som kan forårsage åndenød eller hævede ankler; en tilstand med forstørret

hjertemuskel (hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati); uregelmæssig hjerterytme (hjertearytmier); eller hvis du har

fået at vide, at du har et unormalt hjertediagram (forlænget QT-interval)

udvidelse af en pulsåre (aneurisme)

diabetes

forhøjet blodtryk

overaktiv skjoldbruskkirtel, der kan forårsage øget appetit, vægttab eller svedproduktion (hypertyreose)

lavt kaliumindhold i blodet, hvilket kan forårsage muskelsvaghed, trækninger eller unormal hjerterytme

(hypokaliæmi)

dårlig binyrefunktion (hvis binyren ikke fungerer korrekt, kan du have symptomer som f.eks. hovedpine, svaghed,

træthed, mavesmerter, manglende appetit, vægttab, svimmelhed, meget lavt blodtryk, diarré, kvalme, opkastninger

eller krampeanfald); eller hvis du har en tumor i en binyre (fæokromocytom)

leverproblemer.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Hvis du skal opereres eller er meget stresset, skal du fortælle det til lægen, da du kan have behov for yderligere

steroidbehandling for at kontrollere din astma.

Brug af anden medicin sammen med Flutiform

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig, herunder

medicin, som ikke er købt på recept. Hvis du tager Flutiform sammen med visse andre lægemidler, kan virkningen af

Flutiform eller den anden medicin ændres.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager:

medicin, der kaldes betablokkere (som f.eks. atenolol til behandling af højt blodtryk, sotalol til behandling af

uregelmæssig hjerterytme, metoprolol til behandling af hjertebanken eller timololøjendråber til behandling af

glaukom)

visse andre lægemidler, der bruges til behandling af astma eller tilstande med vejrtrækningsproblemer (som f.eks.

theophyllin eller aminophyllin)

lægemidler, der indeholder adrenalin eller relaterede stoffer (herunder andre beta-agonister som f.eks. salbutamol

eller beta-antagonister, herunder atenolol, metoprolol, propranolol og timolol). Andre langtidsvirkende beta2-

agonister skal ikke bruges sammen med denne medicin. Hvis din astma bliver værre mellem to doser af Flutiform,

skal du tage din hurtigtvirkende anfaldsmedicin.

lægemidler til behandling af overfølsomhedsreaktioner (antihistaminer)

lægemidler til behandling af højt blodtryk eller væskeophobning, der virker ved at øge urinproduktionen (diuretika)

lægemidler til behandling af hjertesvigt (som f.eks. digoxin)

lægemidler til behandling af unormale hjerterytmer (som f.eks. quinidin, disopyramid, procainamid)

lægemidler, der bruges til behandling af symptomer på depression eller mentale forstyrrelser som f.eks.

monoaminoxidasehæmmere (f.eks. fenelzin og isocarboxazid), tricykliske antidepressiva (f.eks. amitriptylin og

imipramin), eller hvis du har brugt én eller flere af disse typer medicin i de sidste to uger

lægemidler til behandling af psykiske eller mentale forstyrrelser (phenothiaziner eller antipsykotika)

andre lægemidler, der indeholder steroider

svampemidler (som f.eks. ketaconazol eller itraconazol)

nogle lægemidler kan øge effekten af Flutiform, og lægen vil muligvis vælge at følge din behandling tæt, hvis du

tager disse lægemidler (herunder visse lægemidler til behandling af hiv: ritonavir, atazanavir, indinavir, nelfinavir,

saquinavir eller cobicistat)

antibiotika (som f.eks. clarithromycin, telithromycin eller furazolidon)

medicin til behandling af Parkinsons sygdom (levodopa)

medicin til behandling af underaktiv skjoldbruskkirtel (levothyroxin)

medicin til behandling af Hodgkins sygdom (procarbazin)

ve-stimulerende medicin (oxytocin).

Hvis du skal opereres under fuld bedøvelse, skal du fortælle lægen på hospitalet, at du tager Flutiform.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen

til råds, før du tager inhalationsspray. Lægen vil fortælle dig, om du kan bruge denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Flutiform påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Flutiform indeholder ethanol (alkohol) og natriumcromoglicat

Denne medicin indeholder en meget lille mængde ethanol (alkohol), dvs. 1 mg pr. inhalation (pust). Den indeholder

også en meget lille mængde natriumcromoglicat. Cromoglicat bruges til behandling af astma, allergisk rhinitis og

allergisk konjunktivitis. Hvis du allerede tager cromoglicat, bør du fortsætte denne behandling som normalt.

3. Sådan skal du bruge Flutiform

Tag altid Flutiform nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Du skal tage din inhalationsspray regelmæssigt, dvs. du skal tage to inhalationer (pust) om morgenen og to inhalationer

(pust) om aftenen hver dag for at få mest gavn af inhalationssprayen, med mindre lægen har fortalt dig noget andet

eller siger, at du skal stoppe behandlingen. Tag ikke mere end den foreskrevne dosis. Lægen kan have givet dig

Flutiform for noget andet end astma eller med en anden dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens

anvisninger nøje. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du ikke er sikker på, hvor meget du skal tage, eller hvor ofte du

skal bruge inhalationssprayen.

Voksne, unge og børn fra 5 år

Den sædvanlige dosis er to inhalationer (pust) to gange dagligt, dvs. to pust om morgenen og to om aftenen. Din læge

vil ordinere den dosis, der er nødvendig for at behandle din astma.

Kun voksne bør bruge Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis.

Kun voksne og unge over 12 år bør bruge Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis.

Børn under 5 år bør ikke anvende Flutiform.

Brugsvejledning

Læs denne information omhyggeligt før anvendelse og følg instruktionerne nedenfor. Lægen eller apoteket vil vise dig,

hvordan du skal bruge din inhalationsspray korrekt.

Illustration 1 viser, hvordan en inhalationsspray ser ud. Medicinen befinder sig i en beholder. Beholderen sidder i et

plastikhylster, der er forsynet med en tæller, så du kan se, hvor mange pust der er tilbage, efter den er gjort klar til brug.

Tælleren er farvekodet. Den starter med at være grøn. Når der er færre end 50 pust (inhalationer) tilbage, skifter den til

gul, og når der er færre end 30 pust (inhalationer) tilbage, skifter den til rød. Når tælleren nærmer sig nul, skal du

kontakte lægen for at få en ny inhalationsspray. Brug ikke inhalationssprayen, hvis tælleren viser nul.

Inden du bruger inhalationssprayen første gang, eller hvis den ikke har været brugt i mere end tre dage, eller

hvis den har været udsat for frost

Hvis din inhalationsspray er ny, eller hvis den ikke har været brugt i mere end tre dage, skal du gøre den klar for at

sikre, at den virker korrekt og giver den rette dosis (se nedenfor).

Hvis din inhalationsspray har været udsat for frost, skal du opbevare den ved stuetemperatur i 30 minutter.

Derefter skal du gøre den klar for at sikre, at den virker korrekt og giver den rette dosis.

Klargøring af inhalationssprayen

Tag beskyttelseshætten af, og ryst sprayen grundigt.

Ret mundstykket bort fra dig selv, og udløs ét pust ved at trykke ned på beholderen. Dette skal gøres fire gange.

Inhalationssprayen skal altid rystes umiddelbart før brug.

Brug af inhalationssprayen

Hvis du synes, du får åndenød eller hiver efter vejret, når du er i behandling med Flutiform, skal du fortsætte med at

tage Flutiform og kontakte lægen så hurtigt som muligt, da du kan have brug for yderligere behandling. Når astmaen er

under kontrol, vil din læge muligvis finde det hensigtsmæssigt at nedsætte dosen af Flutiform gradvist.

Udfør punkt 2 til 5 neden for omhyggeligt.

Tag beskyttelseshætten af (se illustration 2).Kontrollér, at inhalatoren er ren, og at der ikke er støv på den.

Inhalationssprayen skal rystes umiddelbart inden hver inhalation for at sikre, at indholdet er blandet.

Sid ret op eller stå op. Pust alt luft ud af dine lunger.

Hold inhalatoren lodret (som vist på illustration 3), og sæt mundstykket ind i munden med læberne omkring det.

Hold med en tommelfinger (eller begge) på bunden af mundstykket og én eller flere fingre på toppen af beholderen.

Bid ikke i mundstykket.

Start en langsom og dyb indånding, og tryk umiddelbart derefter ned på beholderen, så du udløser én dosis. Når

inhalatoren afgiver en dosis medicin, skal du forsætte med at trække vejret ind roligt og dybt (ideelt omkring 4-5

sekunder).

Når din indåndingen er slut, fjern da inhalatoren fra munden og hold vejret så længe som muligt (helst i ca. 4-5

sekunder). Ånd derefter roligt ud. Ånd ikke ud i inhalatoren.

For anden inhalation, hold inhalatoren lodret og gentag punkt 2-6 omhyggeligt.

Sæt beskyttelseshætten på igen.

Du kan øve dette foran et spejl. Hvis du kan se, at der dannes en ”sky” ved toppen af inhalatoren eller omkring din

mund, har du måske ikke inhaleret medicinen korrekt. Tag en ny dosis ved at gentage processen oven for fra punkt 2.

Skyl eller gurgl altid munden med vand eller børst dine tænder, når du har brugt inhalationssprayen, og spyt vandet ud

igen. På denne måde kan du mindske risikoen for ømhed i mund og svælg eller at få en hæs stemme.

Hvis du har svage hænder, kan det måske være lettere at holde inhalatoren med begge hænder og placere begge

pegefingre på beholderen samt begge tommelfingre på inhalatorens bund.

Hvis du har svært ved at tage inhalationssprayen, kan din læge også give dig en såkaldt AeroChamber Plus® Flow-

Vu®-spacer, som hjælper dig med at inhalere medicinen korrekt. Lægen eller apotekspersonalet kan fortælle dig,

hvordan du bruger AeroChamber Plus® Flow-Vu®-spaceren sammen med inhalationssprayen.

Læs grundigt instruktionerne i brug og vedligeholdelse af AeroChamber Plus® Flow-Vu®-spaceren, som er leveret

sammen med apparatet.

Vedligeholdelse af inhalatoren

Det er vigtigt, at du følger disse instruktioner nøje og rengør din inhalator en gang om ugen:

Tag beskyttelseshætten af.

Fjern ikke beholderen fra plastikhylsteret.

Tør den indvendige og udvendige side af mundstykket og plastikhylsteret af med en ren, tør klud eller en serviet.

Sæt beskyttelseshætten på igen.

Beholderen må ikke komme i vand.

Hvis du har brugt for meget Flutiform

Det er vigtigt, at du tager den dosis, der står på etiketten fra apoteket, eller som er aftalt med din læge. Du må ikke øge

eller nedsætte din dosis uden at have fået vejledning fra en læge.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Flutiform, end der står i denne information, eller

mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Du kan få svære brystsmerter (angina), højt eller lavt blodtryk,

hovedpine, muskelkramper, søvnbesvær, nervøsitet, tørhed i munden, nedsat appetit eller krampeanfald. Du kan føle,

at du ryster, eller at du er svimmel, ved at besvime, træt, syg

eller bare generelt dårligt tilpas. Du kan også bemærke ændringer i hjerterytmen, og du kan have lave kaliumværdier i

blodet eller øget blodsukkerniveau. Du kan også have symptomer som f.eks. mavesmerter, opkastninger, vægttab,

nedsat bevidsthed (hvilket gør at du føler dig døsig eller konfus) eller et lavt blodsukkerniveau.

Hvis du har taget mere end den ordinerede dosis i længere tid, skal du rådføre dig med lægen eller apoteket, da store

doser kan sænke mængden af de steroidhormoner, der normalt produceres i binyrerne (se punkt 4).

Hvis du har glemt at bruge Flutiform

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den så snart, du kommer i tanke om det. Hvis det næsten er tid til din

næste dosis, skal du springe den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis du holder op med at bruge Flutiform

Det er meget vigtigt, at du tager medicinen hver dag som anvist af lægen, også selvom du har det godt, da det vil

hjælpe dig med at få din astma under kontrol. Hvis du ønsker at holde op med at tage medicinen, skal du tale med

lægen først. Lægen vil fortælle dig, hvordan du gør det. Normalt sker det ved gradvis dosisnedsættelse, så du ikke

udløser et astmaanfald.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Lægen vil foreskrive den

laveste dosis, som er nødvendig for at kontrollere din astma. Dette bør reducere sandsynligheden for, at der

forekommer bivirkninger.

Al medicin kan give overfølsomhedsreaktioner, men alvorlige overfølsomhedsreaktioner er sjældent rapporteret.

Kontakt straks en læge, hvis du pludselig får hævede øjenlåg, ansigt, hals, tunge eller læber, udslæt eller kløe (særligt

når disse er udbredt til hele kroppen), symptomer som f.eks. svimmelhed, ør i hovedet eller besvimelse eller pludselige

forandringer i vejrtrækningsmønsteret såsom øget hvæsende vejrtrækning eller åndenød.

Ligesom med anden inhalationsmedicin kan din vejrtrækning forværres, umiddelbart efter at du har taget Flutiform. Du

bemærker måske, at du i højere grad hiver efter vejret eller får åndenød. Hvis dette sker, skal du stoppe med at tage

Flutiform inhalationsspray og i stedet for tage din hurtigtvirkende anfaldsmedicin. Kontakt lægen omgående. Lægen vil

vurdere situationen og muligvis starte et andet behandlingsforløb. Du

skal altid have din anfaldsmedicin på dig.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

Forværring af astma

Hovedpine

Rysten

Uregelmæssig hjerterytme eller hjertebanken

Svimmelhed

Søvnbesvær

Stemmeforandringer/hæs stemme

Tør mund, ømt eller irriteret svælg

Udslæt

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

Øget blodsukkerniveau. Hvis du har diabetes, kan du have behov for at tjekke dit blodsukker oftere og tilpasse din

sædvanlige diabetesbehandling. Lægen vil måske også kontrollere dig mere grundigt.

Trøske, eller andre svampeinfektioner i mund og svælg

Bihulebetændelse (sinuitis)

Hurtig hjerterytme

Brystsmerter associeret med hjertesygdom

Muskelspasmer

Hoste eller åndenød

Diarré

Fordøjelsesbesvær

Smagsforandringer

Fornemmelse af at være svimmel eller dreje rundt

Unormale drømme

Rastløs uro

Kløende hud.

For højt blodtryk

En fornemmelse af usædvanlig svaghed

Hævelse af hænder, ankler eller fødder

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Sløret syn

Søvnproblemer, depression, følelse af bekymring, aggression, angst, rastløshed, nervøsitet, ophidselse eller

irritabilitet. Disse bivirkninger er mest sandsynlige hos børn.

De følgende bivirkninger er kendte for formoterolfumarat, men de er ikke blevet rapporteret under de

kliniske forsøg med Flutiform:

Lavt kaliumindhold i blodet, hvilket kan forårsage muskelsvaghed, trækninger eller unormal hjerterytme

Unormalt hjertediagram (forlænget QT-interval)

Højt mælkesyreindhold i blodet

Kvalme

Muskelsmerter

Inhalationssteroider kan påvirke den normale produktion af steroidhormoner i kroppen, særligt hvis du bruger høje

doser i lang tid. Virkningerne omfatter:

ændringer i knoglemineraltæthed (nedbrydning af knoglerne)

katarakt (grå stær, dvs. uklar øjenlinse)

grøn stær (øget tryk i øjet)

blå mærker eller tyndere hud

øget risiko for at få en infektion

nedsat vækstrate hos børn og unge

et rundt (måneformet) ansigt

påvirkning af binyren (en lille kirtel ved nyren), hvilket betyder, at du kan have symptomer som f.eks. svaghed,

træthed, problemer med at klare stress, mavesmerter, manglende appetit, vægttab, hovedpine, svimmelhed, meget

lavt blodtryk, diarré, kvalme, opkastninger eller krampeanfald.

Sandsynligheden for, at disse virkninger indtræder, er meget mindre med inhalationssteroider end med

steroidtabletter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke

er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Flutiform efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen (EXP) er densidste dag i den

nævnte måned. EXP: 08-2020 betyder, at du ikke må bruge Flutiform efter den sidste dag i den måned, dvs. august

2020.

Opbevar ikke Flutiform ved temperaturer over 25 °C eller i køleskab.

Frys ikke Flutiform, og udsæt det ikke for frost. Hvis Flutiform udsættes for frost, skal du opbevare det ved

stuetemperatur i 30 minutter inden klargøring (se punkt 3).

Brug ikke Flutiform, hvis det er mere end 3 måneder siden, du har taget inhalationssprayen ud af folieposen, eller hvis

dosisindikatoren står på '0'.

Flutiform må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C.

Beholderen indeholder væske under højt tryk, så den må ikke punkteres, ødelægges eller brændes, heller ikke selv om

den virker tom.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Flutiform indeholder:

Aktive stoffer: fluticasonpropionat og formoterolfumaratdihydrat. Flutiform fås i forskellige styrker. Hver dosis (hvert

pust) indeholder hhv. 125 mikrogram fluticasonpropionat og 5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat eller 250

mikrogram fluticasonpropionat og 10 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumcromoglicat, vandfri ethanol og apafluran HFA 227 (drivgas).

Udseende og pakningsstørrelser:

Flutiform består af en lille beholder, der indeholder en hvid til råhvid væske (suspension). Beholderen er forsynet med

en doseringsventil og anbragt i et gråt og hvidt plastikhylster med en lysegrå beskyttelseshætte til mundstykket. Hver

inhalationsspray indeholder 120 doser (inhalationer).

Flutiform fås i:

Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis, inhalationsspray, suspension i pakninger med 1 x 120 doser.

250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis, inhalationsspray, suspension i pakninger med 1 x 120 doser.

Begge styrker er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Tlf.: +45 6395 2700

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 01/2021

1000108828-002-02

Læs hele dokumentet

10. november 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Flutiform, inhalationsspray, suspension (Orifarm)

0.

D.SP.NR.

27184

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Flutiform

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver dosis indeholder:

125 mikrogram fluticasonpropionat og 5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat,

hvilket svarer til en inhaleret mængde på ca. 115 mikrogram fluticasonpropionat og ca.

4,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.

250 mikrogram fluticasonpropionat og 10 mikrogram formoterolfumaratdihydrat,

hvilket svarer til en inhaleret mængde på ca. 230 mikrogram fluticasonpropionat og ca.

9 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationsspray, suspension (Orifarm).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Flutiform er indiceret til regelmæssig behandling af astma, hvor anvendelse af et

kombinationsprodukt (inhalationssteroid og langtidsvirkende β

-agonist) er hensigtsmæssig

hos:

patienter, der ikke er velkontrollerede på inhalationssteroid og brug af korttidsvirkende

-agonist ved behov,

eller

dk_hum_58651_spc.doc

Side 1 af 21

patienter, der allerede er velkontrollerede på både inhalationssteroid og

langtidsvirkende β

-agonist.

Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis er indiceret til voksne, unge og børn fra

5 år.

Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis er indiceret til voksne og unge fra 12 år.

Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis er kun indiceret til voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Patienterne skal trænes i at bruge inhalationssprayen, og deres astma skal jævnligt

kontrolleres af en læge, så dosis forbliver optimal og kun ændres efter medicinsk

vurdering. Der skal titreres til den laveste dosis, som giver effektiv kontrol af

symptomerne. Når astmaen er kommet under kontrol med den laveste styrke af Flutiform

administreret to gange dagligt, kan behandlingen revurderes, og det kan overvejes, om

patienten skal trappes ned til inhalationssteroid alene. Som generelt princip gælder det, at

der skal titreres til den laveste dosis, der fortsat giver effektiv kontrol af symptomerne.

Jævnlig kontrol af patienterne under nedtrapning er yderst vigtig.

Der foreligger ingen data for brug af Flutiform til patienter med KOL. Flutiform bør ikke

anvendes til patienter med KOL.

Patienterne skal have Flutiform i den styrke fluticasonpropionat, der passer til

sværhedsgraden af deres astma. Bemærk, at Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram pr.

dosis er utilstrækkelig til voksne og unge med svær astma. Lægen skal være opmærksom

på, at hos astmapatienter er fluticasonpropionat ligeså effektiv som visse andre

inhalationssteroider, når det administreres i ca. den halve daglige dosis (i mikrogram). Hvis

en patient har brug for doser, der ligger uden for de anbefalede, bør der ordineres passende

doser af β

-agonist og inhalationssteroid separat eller inhalationssteroid alene.

Flutiform fås som inhalationsspray med integreret dosisindikator. Hver inhalationsspray

kan afgive mindst 120 doser (pust) svarende til 60 doseringer.

Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis

Anbefalet dosering til voksne, unge og børn fra 5 år: To inhalationer (pust) to gange

dagligt, sædvanligvis om morgenen og om aftenen.

Til voksne og unge

Hvis patientens astma fortsat er dårligt kontrolleret, kan den daglige dosis

inhalationssteroid øges ved at administrere en højere styrke, dvs. Flutiform

125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis: to inhalationer (pust) to gange dagligt. Denne

styrke bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Kun til voksne:

Hvis patientens astma fortsat er dårligt kontrolleret, kan den daglige dosis øges yderligere,

dvs. til den højeste styrke – Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis: to

inhalationer (pust) to gange dagligt. Denne styrke er kun til voksne; den bør ikke anvendes

til unge og børn.

dk_hum_58651_spc.doc

Side 2 af 21

Børn under 5 år:

Erfaring med behandling af børn under 5 år er begrænset (se pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.3). Brug

af Flutiform i en hvilken som helst styrke til børn under 5 år frarådes. Flutiform bør ikke

anvendes til denne aldersgruppe.

Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis

Anbefalet dosering til voksne og unge fra 12 år: To inhalationer (pust) to gange dagligt,

sædvanligvis om morgenen og om aftenen.

Hvis patientens astma er tilstrækkeligt kontrolleret, kan der evt. skiftes til den laveste

styrke, dvs. Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis. Der bør titreres til den laveste

dosis, som fortsat giver effektiv kontrol af symptomerne.

Kun til voksne:

Hvis patientens astma fortsat er dårligt kontrolleret, kan den daglige dosis øges yderligere,

dvs. til den højeste styrke – Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis: to

inhalationer (pust) to gange dagligt. Denne styrke er kun til voksne; den bør ikke anvendes

til unge fra 12 år.

Børn under 12 år:

Der foreligger ingen data for brug af denne styrke til børn. Erfaring med behandling af

børn under 12 år er begrænset til den laveste styrke (50 mikrogram/5 mikrogram) (se pkt.

4.4, 4.8, 5.1 og 5.3). Brug af Flutiform i denne styrke (125 mikrogram/5 mikrogram) til

børn under 12 år frarådes. Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis bør ikke

anvendes til denne aldersgruppe.

Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis

Anbefalet dosering til voksne: To inhalationer (pust) to gange dagligt, sædvanligvis om

morgenen og om aftenen.

Hvis patientens astma er tilstrækkeligt kontrolleret, kan der evt. skiftes til en lavere styrke,

dvs. Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis eller Flutiform 50 mikrogram/5

mikrogram pr. dosis. Der bør titreres til den laveste dosis, som fortsat giver effektiv kontrol

af symptomerne.

Børn og unge under 18 år:

Der foreligger ingen data for brug af denne styrke til børn eller unge. Erfaring med

behandling af børn er begrænset til den laveste styrke (50 mikrogram/5 mikrogram) (se

pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.3). Brug af Flutiform i denne styrke

(250 mikrogram/10 mikrogram) til unge eller børn frarådes. Flutiform

250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis bør ikke anvendes til denne aldersgruppe.

Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis bør ikke anvendes til unge eller

børn. Lavere styrker er dog tilgængelige, dvs. 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis, som

kan anvendes til børn og unge eller 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis, som kan

anvendes til unge.

Specielle patientgrupper

Dosisjustering hos ældre patienter er ikke nødvendig.

dk_hum_58651_spc.doc

Side 3 af 21

Der foreligger ingen data for brug af Flutiform til patienter med nedsat lever- eller

nyrefunktion (se pkt. 5.2). Disse patienter bør regelmæssigt kontrolleres af en læge for at

sikre titrering til den laveste dosis, som giver effektiv astmakontrol. Eftersom den andel af

fluticason og formoterol, der når systemisk cirkulation, primært metaboliseres via leveren,

kan en øget virkning forventes hos patienter med svært nedsat leverfunktion.

Generel information

Inhalationssteroider alene er førstevalgsbehandling for de fleste patienter. Flutiform er ikke

beregnet til førstevalg ved behandling af mild astma. For patienter med svær astma

anbefales det at etablere behandling med inhalationssteroid, før et kombinationsprodukt

tages i brug.

Patienter bør informeres om, at Flutiform skal tages hver dag for at opnå fuld effekt – også

i perioder uden symptomer.

Patienter, der bruger Flutiform, bør undlade at anvende andre langtidsvirkende β

agonister, uanset årsag. Hvis astmasymptomerne optræder i perioden mellem doseringerne,

bør en korttidsvirkende β

-agonist tages som inhalation med henblik på øjeblikkelig

lindring.

For patienter, der aktuelt behandles med middel til høje doser af inhalationssteroider, og

hvis sværhedsgrad af astma klart nødvendiggør behandling med to

vedligeholdelsesterapier, er den anbefalede begyndelsesdosis to inhalationer (pust)

Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis to gange dagligt.

Brug af spacer anbefales hos patienter, der har svært ved at synkronisere spraydoseringen

med indåndingen. AeroChamber Plus

Flow-Vu

er den anbefalede spacer.

Patienterne bør instrueres i korrekt brug og vedligeholdelse af deres inhalationsspray og

spacer, og deres inhalationsteknik bør tjekkes for at sikre optimal levering af det inhalerede

lægemiddel til lungerne.

Patienten bør altid titreres til laveste effektive dosis, når behandling via spacer initieres.

Indgivelsesmåde

Til inhalation.

For at sikre korrekt administration af lægemidlet bør en læge eller andet sundhedspersonale

vise patienterne, hvordan inhalationssprayen bruges korrekt. Korrekt brug af sprayen er

vigtig, for at behandlingen skal virke. Patienterne skal opfordres til at læse indlægssedlen

grundigt og følge brugsvejledningen og illustrationerne i den.

Inhalationssprayen har en integreret dosistæller, der tæller ned og viser antallet af

tilbageværende doser (pust). Denne tæller er også farvekodet. Tælleren starter med at være

grøn. Når der er færre end 50 pust (doser) tilbage, skifter den til gul, og når der er færre

end 30 pust (doser) tilbage, bliver den rød. Tælleren tæller ned fra 120 til 60 i intervaller på

10, og fra 60 til 0 i intervaller på 5. Patienterne skal opfordres til at kontakte deres læge,

når dosisindikatoren nærmer sig nul med henblik på at få en ny spray. Sprayen må ikke

anvendes, når dosisindikatoren viser '0'.

dk_hum_58651_spc.doc

Side 4 af 21

Klargøring af inhalationssprayen

Inhalationssprayen skal klargøres, før den tages i brug første gang, eller når den ikke har

været anvendt i tre dage eller mere, eller når den har været udsat for frost eller været

nedkølet (se pkt. 6.4).

Beskyttelseshætten til mundstykket tages af, og sprayen rystes grundigt.

Beholderen trykkes ned, mens der peges væk fra ansigtet. Dette skal gøres fire gange.

Sprayen skal altid rystes umiddelbart før brug.

Patienten skal helst stå op eller sidde ret op under inhalationen.

Brug af inhalationssprayen

Beskyttelseshætten tages af, og det kontrolleres, at mundstykket er rent, og at der ikke

er støv og snavs på det.

Inhalatoren rystes umiddelbart før hvert pust for at sikre, at inhalatorens indhold er

blandet.

Patienten skal puste helt ud så længe som muligt.

Inhalatoren holdes lodret med mundstykket nedad, og patienten lukker læberne tæt

omkring mundstykket uden at bide i det. Der holdes med en tommelfinger (eller

begge) på bunden af mundstykket og en eller flere fingre på toppen af beholderen.

Patienten skal ånde ind langsomt og dybt gennem munden. Efter at have påbegyndt

indåndingen trykkes beholderen ned for at udløse en dosis, og patienten fortsætter med

at inhalere støt og roligt (optimalt i cirka 2-3 sekunder for børn og 4-5 sekunder for

voksne).

Mens patienten holder vejret, fjernes inhalatoren. Patienten bør holde vejret så lang tid

som muligt. Der må ikke åndes ud i inhalatoren.

For den anden dosis (pust) holdes inhalatoren lodret, hvorefter trin 2 til 6 gentages.

Når patienten er færdig, skal beskyttelseshætten sættes på igen.

VIGTIGT: Trin 2 til 6 skal udføres omhyggeligt.

Patienterne bør øve sig i teknikken foran et spejl. Hvis en spray-”sky” ses efter inhalation,

enten fra inhalatoren eller fra mundvigene, skal proceduren gentages fra trin 2.

Patienter med svage hænder kan have nemmere ved at holde inhalatoren med begge

hænder. I sådanne tilfælde bør pegefingrene være placeret på toppen af sprayen, og begge

tommelfingre på bunden.

Patienterne bør efter inhalation gurgle, skylle munden med vand eller børste tænder og

efterfølgende ”spytte ud” for at minimere risikoen for oral candidiasis eller dysfoni.

Rengøring

Patienterne skal opfordres til at læse afsnittet om rengøring i indlægssedlen grundigt.

Inhalatoren bør rengøres én gang om ugen.

Beskyttelseshætten tages af.

Beholderen må ikke fjernes fra plastikhylstret.

Den indvendige og udvendige side af mundstykket og plastikhylstret tørres med en tør

klud eller serviet.

Beskyttelseshætten sættes på igen i den rigtige retning.

Beholderen må ikke komme i vand.

dk_hum_58651_spc.doc

Side 5 af 21

Hvis en patient har brug for en AeroChamber Plus

Flow-Vu

-spacer, skal patienten

opfordres til at læse fremstillerens vejledning for at sikre, at patienten bruger den og rengør

og vedligeholder den korrekt.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for et eller flere af de aktive stoffer eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Behandling af astma bør følge et trinvist skema, og patienterne bør kontrolleres både

klinisk og med lungefunktionsundersøgelse.

Flutiform er ikke til akut brug. Her skal anvendes en korttidsvirkende bronkodilatator med

hurtigt indsættende virkning, som patienterne skal tilrådes altid at have med sig.

Det er ikke undersøgt, om Flutiform kan anvendes profylaktisk til anstrengelsesudløst

astma. Til sådan brug kan en korttidsvirkende bronkodilatator overvejes.

Det bør understreges over for patienterne, at de skal huske at tage Flutiform som ordineret,

også selvom de ikke har symptomer.

Flutiform bør ikke initieres hos patienter med aktuel exacerbation, eller hos patienter med

signifikante eller akutte forværringer.

Alvorlige astmarelaterede bivirkninger og exacerbationer kan opstå under behandling med

Flutiform. Patienterne bør rådes til at fortsætte behandlingen men søge lægehjælp, hvis

astmasymptomerne ikke kommer under kontrol eller forværres efter initiering af Flutiform-

behandlingen.

Flutiform er ikke førstevalg ved behandling af astma.

Øget brug af korttidsvirkende bronkodilatatorer til lindring af astma, mindre eller

manglende effekt af korttidsvirkende bronkodilatatorer eller vedvarende astmasymptomer

kan betyde forværring af astmaen, og patientens tilstand bør revurderes af en læge så

hurtigt som muligt med henblik på eventuel ændring af behandlingen.

Pludselig og tiltagende forværring af astmasymptomer er potentielt livstruende, og

patienten bør straks tilses af en læge. Højere steroiddosis bør overvejes. Hvis den valgte

dosis Flutiform ikke giver tilstrækkelig effekt, bør patienten også undersøges af en læge

med henblik på evaluering af eventuelt behov for øget steroiddosis.

Når astmasymptomerne er under kontrol, kan det overvejes gradvist at reducere dosis af

Flutiform. Jævnlig kontrol af patienterne under nedtrapning er vigtig. Den laveste effektive

dosis af Flutiform bør anvendes (se pkt. 4.2).

Behandling med Flutiform bør ikke seponeres pludseligt hos astmatikere på grund af risiko

for exacerbationer. Nedtitrering af behandlingen bør ske under overvågning af en læge.

Bakteriel infektion i luftvejene kan medføre exacerbation. Behandling med relevante

antibiotika, øget brug af inhalationssteroider og en kortvarig kur med orale kortikosteroider

kan være påkrævet. En hurtigtvirkende inhaleret bronkodilatator bør anvendes efter behov.

dk_hum_58651_spc.doc

Side 6 af 21

Som ved al anden inhalationsbehandling med kortikosteroider bør der udvises forsigtighed

ved lungetuberkulose, latent tuberkulose, svampe- eller virusinfektion eller andre

infektioner i luftvejene. Sådanne infektioner skal altid behandles tilstrækkeligt samtidig

med anvendelse af Flutiform.

Flutiform bør gives med forsigtighed til patienter med hyperthyroidismus,

fæokromocytom, diabetes mellitus eller ubehandlet hypokaliæmi eller patienter, der er

disponeret for lave serumkaliumkoncentrationer, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati,

idiopatisk subvalvulær aortastenose, svær hypertension, aneurismer eller andre svære

hjerte-kar-sygdomme såsom iskæmisk hjertesygdom, hjertearytmier eller svært hjertesvigt.

Høje doser af β

-agonister kan medføre alvorlig hypokaliæmi. Samtidig behandling med

-agonister og lægemidler, der kan inducere hypokaliæmi eller forstærke en

hypokaliæmisk virkning, f.eks. xantin-derivater, steroider og diuretika, kan forstærke en

mulig hypokaliæmisk virkning af β

-agonisten. Det anbefales at udvise særlig forsigtighed

ved ustabil astma med varierende brug af behovsmedicin, ved akut svær astma, da den

forbundne risiko kan øges af hypoksi, og ved andre lidelser, hvor sandsynligheden for

hypokaliæmi-relaterede bivirkninger er øget. Det anbefales at monitorere

serumkaliumkoncentrationerne under disse omstændigheder.

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter med eksisterende forlængelse af

QTc-intervallet. Formoterol kan i sig selv inducere forlængelse af QTc-intervallet.

Som med alle andre β

-agonister gælder det, at yderligere kontrol af blodsukker bør

overvejes hos diabetikere.

Der bør udvises forsigtighed ved skift af behandling til Flutiform, specielt for patienter

med nedsat binyrefunktion på grund af tidligere brug af systemisk steroid.

Som med andre inhalationsbehandlinger gælder det, at paradoks bronkospasme kan

forekomme med øjeblikkeligt tiltagende hvæsende vejrtrækning og åndenød efter

administration. Paradoks bronkospasme responderer på en hurtigtvirkende inhaleret

bronkodilatator og bør behandles med det samme. Flutiform bør seponeres øjeblikkeligt,

patienten undersøges og alternativ behandling iværksættes om nødvendigt.

Ved brug af systemisk og topikalt kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser.

Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise

patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå

stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs korioretinopati (CSCR), som er

indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

Systemisk virkning kan opstå efter inhalation af kortikosteroider, især ved høje doser givet

i længere perioder, men det er langt mindre sandsynligt end ved oral

kortikosteroidbehandling. Eventuel systemisk virkning kan omfatte Cushings syndrom,

cushingoide træk, binyresuppression, vækstretardation hos børn og unge, nedsat

knoglemineraltæthed, katarakt og glaukom og sjældnere, en række psykiske og

adfærdsrelaterede bivirkninger, inklusive psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser,

angst, depression eller aggression (specielt hos børn). Det er derfor vigtigt, at patienten

tilses regelmæssigt, og at dosen af inhalationssteroid reduceres til den laveste dosis, der

giver effektiv astmakontrol.

dk_hum_58651_spc.doc

Side 7 af 21

Forlænget behandling af patienter med høje doser inhalationssteroid kan medføre

binyresuppression og akut binyrekrise. Børn og unge under 16 år, der tager høje doser af

fluticasonpropionat (typisk ≥ 1.000 mikrogram/dag) kan være særligt udsatte. Meget

sjældne tilfælde af binyresuppression og akut binyrekrise er også blevet beskrevet med

doser af fluticasonpropionat på mellem 500 og 1.000 mikrogram. Situationer, som

muligvis kan udløse akut binyrekrise, omfatter traumer, operationer, infektioner eller

hurtig reduktion af dosis. De symptomer, der viser sig, er typisk uklare og kan omfatte

anoreksi, mavesmerter, vægttab, træthed, hovedpine, kvalme, opkastning, hypotension,

nedsat bevidsthed, hypoglykæmi og krampeanfald. Yderligere systemisk

kortikosteroidbehandling bør overvejes i perioder med stress eller planlagt operation.

Fordelene ved behandling med inhaleret fluticasonpropionat bør minimere behovet for

orale steroider, men patienter, der skifter fra orale steroider, kan fortsat risikere nedsat

binyrefunktion i en længere periode. Patienter, der tidligere har haft behov for

akutbehandling med kortikosteroider i høje doser, kan også have en risiko for rest-

funktionshæmning. Dette bør altid tages i betragtning i nødstilfælde og ved planlagte

situationer, som sandsynligvis vil fremkalde stress, og relevant kortikosteroidbehandling

skal overvejes. Omfanget af funktionsnedsættelse i binyrerne kan nødvendiggøre

konsultation hos speciallæge inden planlagte operationer. I tilfælde af eventuel nedsat

binyrefunktion bør HPA-akse-funktionen (hypothalamus-hypofyse-binyrebark)

monitoreres regelmæssigt.

Der er en øget risiko for systemiske bivirkninger, når fluticasonpropionat kombineres med

potente CYP3A4-hæmmere (se pkt. 4.5).

Patienter bør gøres opmærksomme på, at dette kombinationsprodukt er en profylaktisk

behandling, og at det som sådan skal anvendes regelmæssigt for at opnå optimal virkning,

også selvom patienterne er symptomfrie.

Brug af en spacer kan føre til en eventuel stigning i lungeaflejring og en mulig øget

systemisk absorption og øgede systemiske bivirkninger.

Eftersom den andel af fluticason og formoterol, der når systemisk cirkulation, primært

metaboliseres via leveren, kan en øget eksponering forventes hos patienter med svært

nedsat leverfunktion.

Patienterne bør oplyses om, at Flutiform indeholder en meget lille mængde ethanol (ca.

1,00 mg pr. afmålt dosis); denne mængde er dog ubetydelig og udgør ingen risiko for

patienterne.

Pædiatrisk population

Regelmæssig overvågning af højden hos børn anbefales, hvis de modtager længerevarende

behandling med inhalationssteroider. Hvis væksten bliver langsommere, bør behandlingen

gennemgås med henblik på at reducere dosen af inhalationssteroider, om muligt, til den

laveste dosis, der giver fortsat effektiv astmakontrol. Det bør endvidere overvejes at

henvise patienten til en pædiatrisk specialist i luftvejssygdomme.

Eventuel systemisk virkning, som er rapporteret for de enkelte aktive stoffer i Flutiform,

kan omfatte Cushings syndrom, cushingoide træk, binyresuppression og vækstretardation

hos børn og unge. Børn kan også opleve angst, søvnproblemer og adfærdsændringer,

heriblandt hyperaktivitet og irritabilitet (se pkt. 4.8).

dk_hum_58651_spc.doc

Side 8 af 21

Der er begrænsede data tilgængelige vedrørende brug af Flutiform til børn under

5 år. Flutiform frarådes til børn under 5 år.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke gennemført interaktionsundersøgelser med Flutiform.

Flutiform indeholder natriumcromoglicat i ikke-farmakologisk relevante mængder.

Patienterne skal ikke seponere eventuel anden behandling med cromoglicat-holdige

lægemidler.

Fluticasonpropionat, det ene af de aktive stoffer i Flutiform, er et CYP3A4-substrat.

Samtidig behandling med CYP3A-hæmmere (f.eks. ritonavir, atazanavir, clarithromycin,

indinavir, itraconazol, nelfinavir, saquinavir, ketoconazol, telithromycin, cobicistat)

forventes at øge risikoen for systemiske bivirkninger. Samtidig behandling bør undgås,

medmindre fordelene opvejer den øgede risiko for systemiske kortikosteroid-bivirkninger.

Patienterne skal i givet fald overvåges for systemiske kortikosteroid-bivirkninger.

EKG-forandringer og/eller hypokaliæmi, der kan være forårsaget af administrationen af

ikke-kaliumbesparende diuretika (såsom loop- eller thiazid-diuretika), kan akut forværres

af β-agonister, især når den anbefalede dosis af β-agonisten overskrides. Selvom den

kliniske betydning af disse virkninger ikke er kendt, tilrådes forsigtighed ved samtidig

administration af en β-agonist og ikke-kaliumbesparende diuretika. Xantinderivater og

glukokortikosteroider kan forstærke en mulig hypokaliæmisk virkning af β-agonister.

Derudover kan L-dopa, L-thyroxin, oxytocin og alkohol nedsætte hjertets tolerance over

for β

-sympatomimetika.

Samtidig behandling med monoaminoxidasehæmmere, herunder stoffer med lignende

egenskaber såsom furazolidon og procarbazin, kan fremkalde hypertensive reaktioner.

Der er en forhøjet risiko for arytmier hos patienter, der behandles samtidigt med anæstetika

indeholdende halogeniserede kulbrinter.

Samtidig brug af andre β-adrenergika kan have en potentielt additiv virkning.

Hypokaliæmi kan øge risikoen for arytmier hos patienter, der behandles med

digitalisglykosider.

Formoterolfumarat bør ligesom andre β

-agonister administreres med forsigtighed til

patienter i behandling med tricykliske antidepressiva eller monoaminoxidasehæmmere, og

i to uger umiddelbart efter seponering deraf. Dette gælder også for andre lægemidler, der

forlænger QTc-intervallet såsom antipsykotika (herunder phenothiaziner), quinidin,

disopyramid, procainamid og antihistaminer. Lægemidler, der forlænger QTc-intervallet,

kan øge risikoen for ventrikulære arytmier (se pkt. 4.4).

Hvis der skal administreres yderligere adrenergika, uanset indgivelsesvej, bør de anvendes

med forsigtighed, da formoterols farmakologisk forudsigelige, sympatiske virkninger kan

blive forstærket.

dk_hum_58651_spc.doc

Side 9 af 21

Beta-adrenerge receptorantagonister (β-blokkere) og formoterolfumarat kan ophæve

hinandens virkning, når de administreres samtidigt. Beta-blokkere kan også fremkalde

svær bronkospasme hos astmatikere. Derfor bør astmatikere normalt ikke behandles med

β-blokkere. Dette gælder også β-blokkere anvendt som øjendråber til behandling af

glaukom. Imidlertid kan der under visse omstændigheder, f.eks. profylaktisk efter

myokardieinfarkt, ikke være andre alternativer end at bruge en β-blokker til astmatikere. I

sådanne tilfælde kan kardioselektive β-blokkere overvejes, men de bør administreres med

forsigtighed.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data for anvendelse til gravide kvinder. Dette gælder både for

fluticasonpropionat og formoterolfumarat administreret alene eller samtidigt men i separate

inhalatorer samt for kombinationsproduktet, Flutiform. Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Administration af Flutiform frarådes under graviditet og bør kun overvejes, hvis den

forventede fordel for moderen er større end eventuelle risici for fostret. I så fald bør der

anvendes den laveste dosis, der giver effektiv astmakontrol.

Brug af Flutiform til behandling af astma under en fødsel bør begrænses til de patienter,

hvor fordelene opvejer risiciene på grund af mulig påvirkning af uterin kontraktilitet.

Amning

Det er ukendt, om fluticasonpropionat eller formoterolfumarat udskilles i human mælk. En

risiko for det ammede barn kan ikke udelukkes. Det skal derfor besluttes, om amning skal

ophøre eller behandling med Flutiform seponeres, idet der tages højde for fordelene ved

amning i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen data vedrørende indvirkning på fertiliteten efter administration af

Flutiform. Der er i dyreforsøg ikke observeret nogen indvirkning på fertiliteten efter

administration af de enkelte aktive stoffer ved klinisk relevante doser (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Flutiform påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger observeret under den kliniske udvikling af Flutiform er anført pr. organklasse.

I tabellen anvendes følgende frekvenser til klassificering af bivirkningerne: meget

almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100),

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er

bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført

først.

dk_hum_58651_spc.doc

Side 10 af 21

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information