Fluoxetin "HEXAL" 20 mg dispergible tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

24-01-2020

Aktiv bestanddel:
FLUOXETINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Hexal A/S
ATC-kode:
N06AB03
INN (International Name):
fluoxetine hydrochloride
Dosering:
20 mg
Lægemiddelform:
dispergible tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
38720
Autorisation dato:
2006-05-15

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fluoxetin HEXAL 20 mg, dispergible tabletter

fluoxetin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som

du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Fluoxetin HEXAL

Sådan skal du tage Fluoxetin HEXAL

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Fluoxetin HEXAL indeholder det aktive stof fluoxetin, som tilhører en gruppe lægemidler mod

depression, der hedder selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI’er).

Denne medicin bruges til behandling af følgende lidelser:

Voksne:

Svære depressive episoder.

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD).

Bulimi: Fluoxetin HEXAL bruges sideløbende med samtaleterapi til nedsættelse af

spiseanfald og tvangsopkastninger.

Børn og unge over 8 år:

Moderat til svær depression, hvis depressionen ikke bedres efter 4-6 gange samtaleterapi.

Fluoxetin HEXAL bør

kun

anvendes til børn og unge med moderat til svær depression i

kombination med sideløbende samtaleterapi.

Sådan virker Fluoxetin HEXAL

Alle mennesker har et stof i hjernen, kaldet serotonin. Mennesker, der er deprimerede eller har

obsessiv-kompulsiv sygdom eller bulimi har lavere niveauer af serotonin end andre. Det er ikke

fuldt forstået, hvorledes Fluoxetin HEXAL og andre SSRI'er virker, men de kan hjælpe ved at øge

niveauet af serotonin i hjernen.

Behandling af disse tilstande er vigtig for, at du får det bedre. Hvis din tilstand ikke behandles, kan

den ikke forsvinde, og den kan blive mere alvorlig og sværere at behandle.

Du kan have behov for at blive behandlet i et par uger eller måneder for at sikre, at du er

symptomfri.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Fluoxetin HEXAL

Tag ikke Fluoxetin HEXAL:

Hvis du er allergisk over for fluoxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Hvis du udvikler udslæt eller andre allergiske reaktioner (såsom kløe, hævelse af læber eller

ansigt eller åndenød), skal du straks stoppe med at tage tabletterne og omgående kontakte din

læge.

Hvis du er i behandling med irreversible, ikke-selektive monoaminooxidasehæmmere

(MAOI), idet der kan opstå alvorlige til livstruende bivirkninger (f.eks. iproniazid til

behandling af depression).

Behandling med Fluoxetin HEXAL må først starte mindst to uger efter, at du er holdt op med at

tage en irreversibel, ikke-selektiv MAOI.

Du må ikke

tage nogen irreversibel, ikke-selektiv MAOI før minimum 5 uger efter, at du er stoppet

med at tage Fluoxetin HEXAL. Hvis du har fået Fluoxetin HEXAL i en længere periode og/eller i

høje doser, kan din læge overveje, om du skal holde en længere pause mellem behandlingerne.

Hvis du er i behandling med metoprolol (mod hjertesvigt), da der er en øget risiko for, at dit

hjerte vil slå for langsomt.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Fluoxetin HEXAL, hvis noget af følgende

gælder for dig:

hvis du har hjerteproblemer.

hvis du begynder at få feber, muskelstivhed eller -rystelser, ændringer i din psykiske tilstand

som forvirring, irritabilitet og voldsom uro, kan du have fået det, man kalder

serotoninsyndrom eller malignt neuroleptikasyndrom. Selvom dette syndrom sjældent

forekommer, kan det medføre livstruende tilstande.

Kontakt din læge omgående

, da det er

muligt, at du bliver nødt til at holde op med at tage Fluoxetin HEXAL.

hvis du tidligere har haft en manisk periode, eller hvis du oplever en manisk episode, skal du

omgående kontakte din læge. Det er muligt, at du bliver nødt til at holde op med at tage

Fluoxetin HEXAL.

hvis du tidligere har haft blødningssygdom, får blå mærker eller usædvanlige blødninger.

hvis du tager blodfortyndende medicin (se ”Brug af anden medicin sammen med Fluoxetin

HEXAL”).

hvis du har epilepsi eller tidligere har haft krampeanfald. Hvis du får et krampeanfald eller

oplever en stigning i hyppigheden af anfald, skal du omgående kontakte din læge. Det er

muligt, at du bliver nødt til at holde op med at tage Fluoxetin HEXAL.

hvis du er i behandling med elektrokonvulsiv terapi (ECT).

hvis du er i behandling med tamoxifen (bruges mod brystkræft) (se ”Brug af anden medicin

sammen med Fluoxetin HEXAL”).

hvis du begynder at føle dig rastløs og ikke kan sidde eller stå stille (akatisi). En øget dosis af

Fluoxetin HEXAL kan forværre denne tilstand.

hvis du har diabetes, kan det være nødvendigt, at din læge justerer din insulindosis eller anden

diabetesbehandling).

hvis du har leverproblemer (det kan blive nødvendigt, at din læge justerer din dosis).

hvis du har en lav hvilepuls og/eller ved, at du kan have saltmangel som følge af

længerevarende, alvorlig diarré og opkastning eller brug af diuretika (vanddrivende

lægemidler).

hvis du får diuretika (vanddrivende medicin), specielt hvis du er ældre.

hvis du har glaukom (forhøjet tryk i øjet).

Lægemidler som Fluoxetin HEXAL (såkaldte SSRI/SNRI'er) kan give symptomer på seksuel

dysfunktion (se pkt. 4). I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med

behandlingen

.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker

om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv

medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange

længere tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.

Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for

selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med

antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv,

bør

du straks kontakte din læge eller hospitalet.

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende

om, at du er deprimeret eller

angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig,

hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over

ændringer i din opførsel.

Børn og unge i

alderen 8 til 18 år

Patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger som f.eks. selvmordsforsøg, selvmordstanker

og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede), når de behandles med denne

klasse af lægemidler. Fluoxetin HEXAL bør kun anvendes til børn og unge mellem 8 og 18 år til

behandling af moderat til svær depression (i kombination med samtaleterapi) og ikke til behandling

af andretilstande. Desuden er der kun begrænset information om sikkerheden på lang sigt af

behandlingen med Fluoxetin HEXAL, hvad angår vækst, pubertet, mental, følelsesmæssig og

adfærdsmæssig udvikling i denne aldersgruppe.

På trods af dette, og selvom du er en patient under 18 år, kan din læge ordinere Fluoxetin HEXAL

mod moderat til svær depression i kombination med samtaleterapi, hvis han/hun beslutter, at det er i

din bedste interesse. Hvis din læge har ordineret Fluoxetin HEXAL til en patient under 18 år, og du

ønsker at drøfte dette, skal du henvende dig til din læge. Du bør underrette din læge, hvis nogle af

ovennævnte symptomer opstår eller forværres, når patienter under 18 år indtager Fluoxetin

HEXAL.

Fluoxetin HEXAL må ikke anvendes til børn under 8 år.

Brug af anden medicin sammen med Fluoxetin HEXAL

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Du må ikke tage Fluoxetin HEXAL sammen med:

Visse

irreversible, ikke-selektive monoaminooxidasehæmmere (MAOI)

, hvoraf nogle

bruges til behandling af depression. Irreversible, ikke-selektive MAOI’er bør ikke bruges

sammen med Fluoxetin HEXAL, da der kan opstå alvorlige til livstruende bivirkninger

(serotoninsyndrom) (se ”Tag ikke Fluoxetin HEXAL”). Behandling med Fluoxetin HEXAL

må tidligst påbegyndes 2 uger efter, at du er ophørt med at tage en irreversibel, ikke-selektiv

MAOI (f.eks. tranylcypromin). Du

må ikke

tage nogen irreversibel, ikke-selektiv MAOI før

minimum 5 uger efter, at du er stoppet med at tage Fluoxetin HEXAL. Hvis du har fået

Fluoxetin HEXAL i en længere periode og/eller i høje doser, kan din læge overveje, om der

skal være mere end 5 ugers mellemrum mellem behandlingerne.

Metoprolol

når det bruges til behandling af hjertesvigt; der er en øget risiko for, at dit hjerte

vil slå for langsomt.

Fluoxetin HEXAL kan påvirke den måde, hvorpå den nedenstående medicin virker (interaktion):

Tamoxifen

(til behandling af brystkræft); din læge kan blive nødt til at overveje en anden

antidepressiv behandling, da Fluoxetin HEXAL kan ændre niveauet af dette lægemiddel. En

nedsat virkning af tamoxifen kan derfor ikke kan udelukkes.

Monoaminooxidasehæmmere af type A (MAOI-A),

herunder linezolid (et antibiotikum) og

methylthioniniumchlorid (også kaldet methylenblåt; anvendes til behandling af forhøjet

methæmoglobin i blodet): pga. risiko for alvorlige til livstruende bivirkninger

(serotoninsyndrom). Behandling med fluoxetin kan påbegyndes dagen efter, at du er ophørt

med at tage reversible MAOI’er, men din læge vil muligvis følge din tilstand nøje og give dig

en lavere dosis af MAOI-A lægemidlet.

Mequitazin

(mod allergi); hvis du tager dette lægemiddel samtidig med Fluoxetin HEXAL,

kan det øge risikoen for ændringer i hjertets elektriske aktivitet.

Phenytoin

(mod epilepsi); fordi Fluoxetin HEXAL kan påvirke niveauet af denne medicin i

blodet, kan det være nødvendigt, at din læge starter din phenytoinbehandling forsigtigt og

derefter følger behandlingen, når du samtidig får Fluoxetin HEXAL.

Lithium, selegilin, perikum, tramadol

(smertestillende),

triptaner

(mod migræne) og

tryptophan

; der er en øget risiko for lette tilfælde af serotoninsyndrom, når disse lægemidler

gives sammen med Fluoxetin HEXAL. Din læge vil derfor kontrollere dig hyppigere.

Lægemidler, som kan påvirke hjerterytmen, f.eks.

klasse IA- og III-antiarytmika

antipsykotika

(f.eks. phenothiazinderivater, pimozid, haloperidol),

tricykliske

antidepressiva

, visse

antimikrobielle lægemidler

(f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin,

erythromycin IV, pentamidin),

malariabehandling

især halofantrin og visse

antihistaminer

(astemizol, mizolastin), da samtidig brug af et eller flere af disse lægemidler og Fluoxetin

HEXAL kan øge risikoen for ændringer i hjertets elektriske aktivitet.

Antikoagulanter

(såsom warfarin),

NSAID

(såsom ibuprofen og diclofenac),

acetylsalicylsyre

andre blodfortyndende lægemidler

(herunder clozapin til behandling

af visse psykiske lidelser). Fluoxetin HEXAL kan ændre disse lægemidlers virkning på

blodet. Hvis Fluoxetin HEXAL-behandlingen startes eller stoppes, mens du er i behandling

med warfarin, vil din læge være nødt til at udføre visse prøver, justere din dosis og kontrollere

dig hyppigere.

Cyproheptadin

(mod allergi), da det kan hæmme virkningen af Fluoxetin HEXAL.

Lægemidler, der sænker natriumkoncentrationen i blodet

(herunder lægemidler, der øger

vandladningen, desmopressin, carbamazepin og oxcarbazepin), da disse lægemidler kan øge

risikoen for at natriumkoncentrationen i blodet bliver for lav, når de tages sammen med

Fluoxetin HEXAL.

Lægemidler mod depression

, såsom tricykliske antidepressiva, andre selektive

serotoningenoptagshæmmere (SSRI’er) eller bupropion,

mefloquin

eller

chloroquin

(mod

malaria),

tramadol

(stærkt smertestillende) eller

antipsykotika

såsom phenothiaziner og

butyrophenoner, da Fluoxetin HEXAL, når det tages sammen med disse lægemidler, kan øge

risikoen for kramper.

Flecainid, propafenon, nebivolol

eller

encainid

(mod hjerteproblemer),

carbamazepin

(mod epilepsi),

atomoxetin

eller tricykliske antidepressiva

(f.eks.

imipramin

desipramin

amitriptylin

) eller

risperidon

(mod skizofreni). Din læge kan blive nødt til at nedsætte dosis

af disse lægemidler, når du samtidig får Fluoxetin HEXAL, fordi Fluoxetin HEXAL kan

ændre niveauet af disse lægemidler i blodet.

Brug af Fluoxetin HEXAL sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Fluoxetin HEXAL sammen med eller uden mad, afhængigt af hvad du foretrækker.

Du bør undgå alkohol, mens du tager denne medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis du er gravid, hvis du kan være gravid, eller hvis du

planlægger at blive gravid.

I visse studier er der beskrevet en øget risiko for medfødte misdannelser af hjertet hos nyfødte, hvor

moderen indtog fluoxetin i løbet af de første få måneder af graviditeten. Generelt fødes 1 ud af 100

børn med hjertefejl. Dette var øget til omkring 2 ud af 100 børn, hvis mødrene havde indtaget

fluoxetin.

Når medicin som Fluoxetin HEXAL tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af

graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos

den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette

medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt

indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller

læge.

Det er bedst at undgå brug af dette lægemiddel under graviditeten, medmindre den potentielle

gavnlige virkning opvejer den potentielle risiko. Derfor kan du og lægen eventuelt beslutte at stoppe

behandlingen med Fluoxetin HEXAL gradvist, mens du er gravid, eller før du bliver gravid.

Afhængig af omstændighederne kan det dog være, at din læge mener, det vil være bedre for dig at

fortsætte med at tage Fluoxetin HEXAL.

Der bør udvises forsigtighed ved brug under graviditet, specielt sent i graviditeten eller lige op til

fødslen, idet der er indberettet følgende virkninger hos nyfødte børn: irritabilitet, rystelser,

muskelsvaghed, vedvarende gråd og problemer med at sutte samt søvnproblemer.

Amning

Fluoxetin går over i modermælken og kan give dit barn bivirkninger. Du må kun amme, hvis det er

helt nødvendigt. Hvis du fortsætter med at amme, vil lægen eventuelt ordinere en lavere dosis.

Fertilitet

Fluoxetin har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der

er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker.

Trafik og arbejdssikkerhed

Psykofarmaka såsom Fluoxetin HEXAL kan påvirke din dømmekraft og koordinationsevne. Du bør

ikke køre bil eller betjene maskiner, før du ved, hvordan Fluoxetin HEXAL påvirker dig.

Fluoxetin HEXAL indeholder lactose og glucose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Fluoxetin HEXAL

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet. Tag ikke flere tabletter end din læge har foreskrevet.

Fluoxetin HEXAL kan tages som en enkelt dosis eller deles i flere doser.

Fluoxetin HEXAL dispergible tabletter kan opløses i et glas vand, deles eller tages hele.

Voksne:

Den anbefalede dosis er:

Depression:

Den anbefalede dosis er 1 tablet (20 mg) dagligt.

Efter 3-4 ugers behandling vil lægen vurdere, om dosis skal ændres. Om nødvendigt kan dosis øges

gradvist til maksimalt 3 tabletter (60 mg) dagligt. For at sikre at du får den laveste effektive dosis,

vil lægen øge dosis forsigtigt.

Du vil ikke nødvendigvis mærke en bedring af din depression, så snart du begynder behandlingen

med Fluoxetin HEXAL. Dette er helt almindeligt, da der ofte går nogle uger, inden en bedring af

symptomerne indsætter.

Depression skal behandles i mindst 6 måneder.

Bulimi

: Den anbefalede dosis er 3 tabletter (60 mg) dagligt.

Obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD):

Den anbefalede dosis er 1 tablet (20 mg) dagligt.

Efter 2 ugers behandling vil lægen vurdere, om dosis skal ændres. Om nødvendigt kan dosis øges

gradvist til maksimalt 3 tabletter (60 mg) dagligt. Hvis du ikke har fået det bedre efter 10 ugers

behandling, bør behandlingen med Fluoxetin HEXAL tages op til fornyet overvejelse.

Brug til børn og unge fra 8 til 18 år med depression:

Behandlingen bør startes og overvåges af en speciallæge. Startdosis er 10 mg dagligt. Efter 1 til 2

uger kan din læge øge dosis til 20 mg dagligt. Dosis skal øges forsigtigt for at sikre, at du får den

laveste effektive dosis.

Børn med lav kropsvægt skal muligvis have en lavere dosis. Hvis behandlingen virker

tilfredsstillende, vil lægen vurdere, om du har brug for at fortsætte behandlingen udover 6 måneder.

Hvis du ikke får det bedre i løbet af 9 uger, vil lægen revurdere din behandling.

Ældre:

Din læge vil være ekstra forsigtig med at øge dosen, og den daglige dosis bør generelt ikke

overstige 2 tabletter (40 mg). Den maksimale dosis er 3 tabletter (60 mg) dagligt.

Nedsat leverfunktion

Hvis du har en leversygdom eller bruger medicin, der kan påvirke Fluoxetin HEXAL, kan din læge

beslutte, at du skal have en lavere dosis eller kun tage Fluoxetin HEXAL hver anden dag.

Hvis du har taget for meget Fluoxetin HEXAL

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Fluoxetin HEXAL, end

der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Tag Fluoxetin HEXAL-pakken med dig, hvis du kan.

Symptomer på overdosering omfatter: kvalme, opkastninger, kramper, hjerteproblemer (såsom

uregelmæssig hjerterytme og hjertestop), lungeproblemer og ændret mental status, der kan spænde

fra uro til koma.

Hvis du har glemt at tage Fluoxetin HEXAL

Bliv ikke bekymret, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis den

efterfølgende dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Det kan være nemmere at huske at tage din medicin regelmæssigt, hvis du tager den på

samme tidspunkt hver dag.

Hvis du holder op med at tage Fluoxetin HEXAL

Du må

kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen, også selvom du får det bedre. Det er

vigtigt, at du bliver ved med at tage din medicin.

Sørg for ikke at løbe tør for Fluoxetin HEXAL-tabletter.

Når du stopper med at anvende Fluoxetin HEXAL, kan du få bivirkninger (abstinenser) i form af:

svimmelhed, prikkende eller stikkende fornemmelse i huden, søvnforstyrrelser (livlige drømme,

mareridt, søvnløshed), rastløshed eller uro, usædvanlig træthed eller svækkelse, angst, kvalme/

opkastning, rysten og hovedpine.

De fleste personer oplever, at disse abstinenssymptomer er milde og forsvinder inden for få uger.

Kontakt lægen, hvis du får abstinenssymptomer, når du stopper behandlingen.

Når du skal stoppe behandlingen, vil lægen hjælpe dig med at nedtrappe dosis langsomt over en

eller to uger for at mindske risikoen for abstinenssymptomer.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt omgående din læge eller hospitalet

, hvis du får selvmordstanker eller tanker om at

gøre skade på dig selv (se afsnit 2).

Hvis du får

hududslæt eller en overfølsomhedsreaktion

, såsom kløe eller hævelse af

læberne/tungen eller pibende vejrtrækning/åndenød,

skal du omgående stoppe med at tage

tabletterne og straks kontakte din læge

Hvis du

føler dig rastløs

og ude af stand til at sidde eller stå stille, kan det være, du har noget,

der kaldes akatisi. Du kan få det værre af at øge din dosis. Hvis du oplever dette, så

kontakt din

læge

Informer din læge med det samme

, hvis din hud begynder at blive rød, hvis du får forskellige

hudreaktioner, eller din hud begynder at få blærer eller at skalle. Dette er meget sjældent.

De mest almindelige bivirkninger (som har hyppigheden meget almindelig og kan forekomme hos

flere end 1 ud af 10 personer) er søvnløshed, hovedpine, diarré, kvalme og træthed.

Nogle patienter har haft:

En kombination af symptomer (kaldet ”serotoninsyndrom”), der omfatter uforklarlig feber

ledsaget af hurtigere vejrtrækning eller hjerterytme, øget svedtendens, muskelstivhed eller rysten,

forvirring, udtalt uro eller søvnløshed (kun sjældent).

Svækkelse, døsighed eller forvirring, særligt hos ældre mennesker og hos (ældre) mennesker, der

tager vanddrivende medicin.

Langvarig, smertefuld rejsning af penis.

Irritabilitet og udtalt uro.

Hjerteproblemer, såsom hurtig eller uregelmæssig puls, besvimelse, kollaps eller svimmelhed

efter at have rejst sig, hvilket kan tyde på unormal funktion af hjertets slagfrekvens.

Hvis du får nogle af ovenstående bivirkninger, skal du omgående kontakte din læge.

Der er desuden indberettet følgende bivirkninger hos patienter i behandling med Fluoxetin HEXAL:

Almindelige bivirkninger

: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

nedsat appetit, vægttab

nervøsitet, angst

rastløshed, nedsat koncentrationsevne

anspændthed

nedsat sexlyst eller seksuelle problemer (herunder rejsningsbesvær i forbindelse med samleje)

søvnforstyrrelser, usædvanlige drømme, træthed eller søvnighed

svimmelhed

smagsforvrængning

ukontrollerede rystelser

sløret syn

følelse af hurtige og uregelmæssige hjerteslag

rødmen

gaben

fordøjelsesbesvær, opkastning

mundtørhed

udslæt, nældefeber, kløe

øget svedtendens

ledsmerter

hyppigere vandladning

uforklaret vaginalblødning

følelse af usikkerhed på benene eller kulderystelser.

Ikke almindelige bivirkninger

: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

fremmedfølelse

unormal tankevirksomhed

unormal opstemthed

problemer med orgasme

selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv

tænderskæren

muskeltrækninger, ufrivillige bevægelser eller balance- eller koordinationsproblemer

nedsat hukommelse

forstørrede (udvidede) pupiller

ringen for ørerne

lavt blodtryk

stakåndethed

næseblod

synkebesvær

hårtab

øget tendens til blå mærker

uforklarlige blå mærker eller blødninger

koldsved

vandladningsbesvær

kulde- eller varmefølelse

unormale leverprøver.

Sjældne bivirkninger

: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

lav koncentration af salt i blodet

nedsat antal blodplader, hvilket øger risikoen for blødning eller blå mærker

nedsat antal hvide blodlegemer

uhæmmet adfærd

hallucinationer

ophidselse

panikanfald

forvirring

stammen

aggression

krampeanfald

vaskulitis (årebetændelse)

hurtig hævelse af vævet i hals, ansigt, mund og/eller svælg

smerter i spiserøret

leverbetændelse

lungeproblemer

lysfølsomhed

muskelsmerter

vandladningsproblemer

udskillelse af modermælk

Knoglebrud -

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type

medicin.

De fleste af disse bivirkninger vil sandsynligvis forsvinde ved fortsat behandling.

Yderligere for børn og unge (8-18 år)

– I tillæg til ovennævnte bivirkninger kan Fluoxetin

HEXAL hæmme væksten og muligvis forsinke kønsmodning. Selvmordsrelateret adfærd

(selvmordsforsøg og selvmordstanker), fjendtlighed, mani og næseblod er også en almindelig

bivirkning set hos børn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet efter udløbsdato

eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluoxetin HEXAL indeholder:

-

Aktivt stof: fluoxetinhydrochlorid svarende til 20 mg fluoxetin.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, cellulose, mikrokrystallinsk, majsstivelse,

pregelatineret, crospovidon, croscarmellosenatrium, silica, kolloid vandfri, saccharinnatrium,

natriumcyclamat, magnesiumstearat pebermyntearoma (glucose, silica, kolloid vandfri, 1,2-

propylenglycol, benzylalkohol), blommearoma (maltodextrin, arabisk gummi).

Udseende og pakningsstørrelser

Fluoxetin HEXAL 20 mg dispergible tabletter er hvide, runde og hvælvede tabletter med delekærv

på den ene side. Forefindes i blisterpakning med: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 60, 70, 100 og 100x1

dispergible tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark.

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland

eller

Hexal A/S, Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre, Danmark.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 13. januar 2020

13. januar 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Fluoxetin ”HEXAL”, dispergible tabletter

0.

D.SP.NR.

23173

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Fluoxetin ”HEXAL”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver dispergibel tablet indeholder fluoxetinhydrochlorid, svarende til 20 mg fluoxetin.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Lactose 67,6 mg (som lactosemonohydrat).

Glucose 2 mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Dispergibel tablet.

Hvid, rund og bikonveks tablet med delekærv på den ene side.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Voksne:

Svære depressive episoder.

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD).

Bulimia nervosa: Fluoxetin ”HEXAL” er indiceret som supplement til psykoterapi til

reduktion af spiseanfald og tvangsopkastninger.

Børn og unge over 8 år:

Moderat til svær depressiv episode i tilfælde af manglende respons på depression efter 4-6

psykoterapeutiske konsultationer. Antidepressive midler bør kun anvendes hos børn og

unge med moderat til svær depression i kombination med samtidig psykoterapi.

dk_hum_38720_spc.doc

Side 1 af 20

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Svære depressive episoder

Voksne og ældre: Den anbefalede dosis er 20 mg dagligt.

Doseringen skal inden for 3-4 uger efter behandlingsinitiering revurderes og om

nødvendigt justeres efter klinisk behov. På trods af den muligt forøgede risiko for

bivirkninger ved højere doser kan det overvejes at øge dosis til maksimalt 60 mg hos

patienter, der ikke responderer tilstrækkeligt på 20 mg (se pkt. 5.1).

For at sikre at patienter modtager den lavest effektive dosis skal dosisjusteringer foretages

med forsigtighed og efter vurdering af den enkelte patients behov.

Behandling af depression skal fortsættes i mindst seks måneder for at sikre, at patienterne

er helt symptomfri.

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Voksne og ældre: Den anbefalede dosis er 20 mg dagligt.

På trods af den muligt forøgede risiko for bivirkninger ved højere doser kan dosis for nogle

patienter øges gradvist til maksimalt 60 mg, hvis der efter to uger er utilstrækkelig respons

på 20 mg.

Hvis der ikke observeres nogen bedring i løbet af ti uger, skal behandlingen med fluoxetin

tages op til fornyet overvejelse. Hvis der er opnået en god terapeutisk respons, kan

behandlingen fortsættes med individuel dosisjustering. Selvom der ikke findes nogen

systematiske studier, der har undersøgt, hvor længe fluoxetinbehandlingen kan fortsættes,

er OCD en kronisk lidelse, og det er rimeligt at overveje at fortsætte behandlingen i mere

end ti uger hos responderende patienter. Der skal foretages en forsigtig, individuel

dosisjustering, så patienten kan holdes på den laveste effektive dosis. Behovet for

behandling skal revurderes med jævne mellemrum. Nogle klinikere er fortalere for

samtidig adfærdspsykoterapi til patienter, der har responderet godt på farmakoterapi.

Langtidseffekten (over 24 uger) er ikke påvist ved OCD.

Bulimia nervosa

Voksne og ældre: Der anbefales en dosis på 60 mg dagligt. Langtidseffekten (over 3

måneder) er ikke påvist hos patienter med bulimia nervosa.

Alle indikationer

Den anbefalede dosis kan øges eller nedsættes. Der foreligger ingen systematiske

evalueringer af doser over 80 mg dagligt.

Pædiatrisk population

-

Børn og unge over 8 år (moderat til svær major depressiv episode)

Behandlingen skal initieres og overvåges af en specialist. Initialdosis er 10 mg dagligt.

Dosisændringer skal foretages med forsigtighed og på baggrund af den enkelte patients

behov for at sikre, at patienten får den lavest effektive dosis. Efter 1 til 2 uger kan dosis

øges til 20 mg dagligt. Der er begrænset klinisk erfaring med daglige doser over 20 mg.

Der er begrænset data vedrørende behandling over 9 uger.

dk_hum_38720_spc.doc

Side 2 af 20

Børn med lav legemsvægt

På grund af højere plasmakoncentrationer hos børn med lav legemsvægt, kan der opnås

terapeutisk effekt med lavere doser (se pkt. 5.2).

Hos pædiatriske patienter, der responderer på behandlingen, skal behovet for fortsat

behandling revurderes efter 6 måneder. Hvis der ikke opnås klinisk bedring inden for 9

uger, skal behandlingen revurderes.

Ældre

Der skal udvises forsigtighed ved dosisforøgelse, og den daglige dosis må generelt ikke

overstige 40 mg. Den anbefalede maksimumdosis er 60 mg dagligt.

Nedsat leverfunktion

Der skal overvejes en lavere eller mindre hyppig dosis (f.eks. 20 mg hver anden dag) til

patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2) eller til patienter, hvor samtidig behandling

med andre lægemidler muligvis kan interagere med fluoxetin (se pkt. 4.5).

Symptomer ved seponering af fluoxetin

Pludselig seponering bør undgås. Ved seponering af fluoxetin bør dosis reduceres gradvist

over en periode på mindst en til to uger for at reducere risikoen for seponeringssymptomer

(se pkt. 4.4 og 4.8). Hvis reduktion af dosis eller seponering medfører uacceptable

symptomer, må det overvejes at vende tilbage til den oprindeligt ordinerede dosis. Herefter

kan lægen fortsætte med at reducere dosis, men i et langsommere tempo.

Administration

Til oral administration.

Tabletterne kan tages hele sammen med rigelig væske i forbindelse med et måltid eller

uafhængigt af måltider. Tabletten kan også opløses i et glas vand, som drikkes helt op.

Fluoxetin kan administreres som en enkelt dosis eller fordelt på flere doser i forbindelse

med eller mellem måltider.

Når behandlingen seponeres, forbliver der aktivt stof i kroppen i flere uger, hvilket bør

tages i betragtning, når behandling startes eller seponeres.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Fluoxetin er kontraindiceret i kombination med irreversible, ikke-selektive

monoaminooxidasehæmmere (f.eks. iproniazid) (se pkt. 4.4 og 4.5).

Fluoxetin er kontraindiceret i kombination med metoprolol anvendt ved hjertesvigt (se pkt.

4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Pædiatrisk population – Børn og unge under 18 år

Selvmordsrelateret opførsel (selvmordsforsøg og selvmordstanker), og fjendtlighed

(fremtrædende aggressivitet, oppostional opførsel og vrede) blev hyppigere observeret i

kliniske undersøgelser blandt børn og unge behandlet med antidepressiv medicin

sammenlignet med dem behandlet med placebo. Fluoxetin må kun anvendes hos børn og

dk_hum_38720_spc.doc

Side 3 af 20

unge i alderen 8-18 år til behandling af moderat til svær major depressiv episode og ikke til

andre indikationer. Hvis der træffes beslutning om behandling, baseret på kliniske behov,

skal patienten nøje monitoreres for forekomsten af selvmordssymptomer. Ydermere er der

kun begrænset data om langsigtet effekt på vækst, modning, kognitiv, emotionel og

adfærdsmæssig udvikling hos børn og unge (se pkt. 5.3).

Et klinisk forsøg af 19 ugers varighed påviste lavere højde- og vægtudvikling hos børn og

unge, der blev behandlet med fluoxetin (se pkt. 5.1). Det er ikke fastlagt, om der er nogen

effekt på udviklingen af normal voksenhøjde.

Muligheden for forsinket pubertet kan ikke udelukkes (se pkt. 5.3 og 4.8). Patientens vækst

og pubertetsudvikling (højde, vægt og TANNER-stadie) bør derfor overvåges under og

efter behandling med fluoxetin. Hvis væksten eller pubertetsudviklingen sænkes, skal det

overvejes at henvise patienten til en pædiater.

I pædiatriske forsøg blev mani/hypomani observeret som en almindelig bivirkning (se pkt.

4.8). Det anbefales derfor at udføre regelmæssig monitorering for mani/hypomani. Hvis en

patient går ind i en manisk fase, skal fluoxetin seponeres.

Det er vigtigt at den ordinerende læge nøje diskuterer risici og fordele ved behandlingen

med barnet/den unge og/eller forældre.

Seksuel dysfunktion

Selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI)/serotonin- og

noradrenalingenoptagelseshæmmere (SNRI) kan give symptomer på seksuel dysfunktion

(se pkt. 4.8). Der har været indberetninger om langvarig seksuel dysfunktion, hvor

symptomerne er blevet ved på trods af seponering af SSRI/SNRI.

Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forværring

Depression er forbundet med en øget risiko for selvmordstanker, selvdestruktive

handlinger og selvmord (selvmordsrelaterede hændelser). Denne risiko varer ved, indtil der

er sket en signifikant remission af sygdommen. Eftersom en bedring af depressionen

måske ikke ses før efter flere ugers behandling, bør patienten følges tæt, indtil en

forbedring ses. Generel klinisk erfaring viser, at selvmordsrisikoen kan stige i de tidlige

helbredelsesstadier.

Andre psykiatriske lidelser, for hvilke der ordineres fluoxetin, kan også være forbundet

med en øget risiko for selvmordsrelaterede hændelser. Yderligere kan disse tilstande være

co-morbide med svær depression. Der skal derfor tages de samme forholdsregler ved

behandling af patienter med andre psykiatriske lidelser som ved patienter med svær

depression.

Patienter, der tidligere har haft selvmordsrelaterede hændelser, eller patienter, der udviser

en signifikant grad af selvmordstanker eller selvmordsforsøg inden behandling, har større

risiko for selvmordstanker eller for at forsøge at begå selvmord og bør følges tæt under

behandlingen. En meta-analyse af placebo-kontrollerede kliniske studier af antidepressiva

givet til voksne patienter med psykiatriske lidelser viste øget risiko for selvmordsadfærd

hos patienter under 25 år behandlet med antidepressiva sammenlignet med

placebogruppen.

dk_hum_38720_spc.doc

Side 4 af 20

Tæt overvågning, især af patienter i højrisikogruppen, bør ledsage den medicinske

behandling særlig ved behandlingsstart og dosisændringer. Patienter (og plejepersonale)

bør gøres opmærksom på behovet for overvågning med henblik på forekomst af en hvilken

som helst klinisk forværring, selvmordsadfærd eller -tanker samt unormale ændringer i

adfærd og på, at de straks skal søge læge, hvis disse symptomer opstår.

Kardiovaskulære virkninger

Tilfælde af forlænget QT-interval samt ventrikulær arytmi, herunder torsades de pointes, er

blevet indberettet efter markedsføring (se pkt. 4.5, 4.8 og 4.9).

Fluoxetin skal anvendes med forsigtighed hos patienter med tilstande såsom medfødt langt

QT-syndrom, familiær disposition for QT-forlængelse eller andre kliniske tilstande, som

prædisponerer for arytmi (f.eks. hypokalæmi, hypomagnesæmi, bradykardi, akut

myokardieinfarkt eller ubehandlet hjerteinsufficiens) eller ved forhøjet eksponering for

fluoxetin (f.eks. ved nedsat leverfunktion), eller ved samtidig behandling med lægemidler,

som vides at inducere forlænget QT-interval og/eller Torsades de Pointes (se pkt. 4.5).

EKG-evaluering skal overvejes inden behandlingsstart hos patienter med stabil

hjertesygdom.

Hvis der under behandlingen med fluoxetin opstår tegn på hjertearytmi, skal behandlingen

afbrydes og et EKG udføres.

Irreversible, non-selektive monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (f.eks.

iproniazid)

Alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner er rapporteret for patienter, der behandles

med et SSRI-præparat i kombination med en irreversibel, non-selektiv MAO-hæmmer.

Disse reaktioner mindede om serotoninsyndrom (som kan forveksles med/diagnosticeres

som malignt neuroleptikasyndrom). Patienter med sådanne reaktioner kan have gavn af

cyproheptadin eller dantrolen. Symptomer på interaktion med en MAO-hæmmer

inkluderer: hypertermi, rigiditet, myoklonus, autonom ustabilitet med mulige hurtige

udsving i vitale værdier, ændring af mental tilstand i form af konfusion, irritabilitet og

ekstrem agitation, der kan føre til delirium og koma.

Fluoxetin er derfor kontraindiceret i kombination med irreversible, non-selektive MAO-

hæmmere (se pkt. 4.3). På grund af den 2 uger lange virkningsvarighed af sidstnævnte bør

behandling med fluoxetin først startes 2 uger efter seponering af en irreversibel, non-

selektiv MAO-hæmmer. Tilsvarende bør der gå mindst 5 uger fra seponering af fluoxetin

til behandlingsstart med en irreversibel, non-selektiv MAO-hæmmer.

Serotoninsyndrom eller malignt neuroleptikasyndrom-lignende tilfælde

Udvikling af serotoninsyndrom eller malignt neuroleptikasyndrom-lignende tilfælde er

sjældent rapporteret ved behandling med fluoxetin. Dette er specielt set i kombination med

andre præparater med serotonerg virkning (bl.a. L-tryptophan) og/eller neuroleptika (se

pkt. 4.5). Da disse syndromer (karakteriseret ved en samling af symptomer såsom

hypertermi, rigiditet, myoklonus, autonom ustabilitet med mulige hurtige udsving i vitale

værdier, ændring af mental tilstand i form af konfusion, irritabilitet og ekstrem agitation,

der kan føre til delirium og koma) kan resultere i potentielt livstruende tilstande, skal

behandling med fluoxetin seponeres og understøttende symptomatisk behandling

igangsættes.

dk_hum_38720_spc.doc

Side 5 af 20

Mani

Antidepressiva bør anvendes med forsigtighed til patienter med tidligere manifestationer af

mani/hypomani. Som ved alle antidepressiva skal behandling med fluoxetin seponeres,

hvis patienten indtræder i en manisk fase.

Blødning

Der har i forbindelse med SSRI-præparater været rapporter om kutane

blødningsabnormiteter såsom ekkymose og purpura. Ekkymose er rapporteret som en ikke

almindelig hændelse ved behandling med fluoxetin. Andre blødningsmanifestationer

(f.eks. gynækologiske, gastrointestinale og andre kutane eller mukøse blødninger) er

rapporteret som værende sjældne. Forsigtighed tilrådes specielt hos patienter, der samtidig

med et SSRI-præparat behandles med orale antikoagulantia, præparater med kendt effekt

på trombocytfunktionen (f.eks. atypiske antipsykotika som clozapin, phenothiazin, de

fleste tricykliske antidepressiva, acetylsalicylsyre, NSAID’er) eller andre præparater, der

kan øge blødningsrisikoen. Desuden tilrådes forsigtighed hos patienter, der tidligere har

haft blødningsforstyrrelser (se pkt. 4.5).

Krampeanfald

Krampeanfald er en potentiel risiko ved brug af antidepressiva. Derfor, som ved andre

antidepressiva, bør fluoxetin introduceres med forsigtighed hos patienter, der tidligere har

haft krampeanfald. Behandlingen skal seponeres, hvis patienten udvikler krampeanfald,

eller hvor disse stiger i frekvens. Fluoxetin bør undgås til patienter med dårligt

kontrollerede anfaldslidelser/epilepsi, og patienter med kontrolleret epilepsi bør nøje

monitoreres (se pkt. 4.5).

Elektrokonvulsiv terapi (ECT)

Forsigtighed bør udvises, da der i sjældne tilfælde er observeret forlængede krampeanfald

hos patienter i samtidig behandling med fluoxetin og ECT.

Tamoxifen

Fluoxetin er en potent CYP2D6-hæmmer og kan derfor føre til nedsat koncentration af

endoxifen, som er en af de vigtigste aktive metabolitter af tamoxifen. Fluoxetin bør derfor i

videst muligt omfang undgås ved behandling med tamoxifen (se pkt. 4.5).

Akathisi/psykomotorisk uro

Brugen af fluoxetin er forbundet med udvikling af akathisi. Dette kommer til udtryk ved

subjektivt ubehagelig eller pinefuld uro samt et behov for ofte at ændre position i følgeskab

med manglende evne til at sidde eller stå stille. Der er størst sandsynlighed for, at det

forekommer inden for de første par uger af behandlingsforløbet. Det kan muligvis være

skadeligt at øge dosis for patienter, der udvikler disse symptomer.

Diabetes

Den glykæmiske regulering kan ændres hos diabetikere i behandling med et SSRI-

præparat. Hypoglykæmi er set under behandling med fluoxetin, mens hyperglykæmi har

vist sig efter seponering af fluoxetin. Det kan være nødvendigt at justere doseringen af

insulin og/eller orale antidiabetika.

dk_hum_38720_spc.doc

Side 6 af 20

Lever- og nyrefunktion

Fluoxetin metaboliseres i stor udstrækning i leveren og udskilles via nyrerne. Behandling

med nedsat dosis, evt. dosering hver anden dag, anbefales hos patienter med betydelig

leverfunktionsnedsættelse. Ved indgift af fluoxetin 20 mg daglig i 2 måneder observeredes

ingen forskel i plasmakoncentrationerne af fluoxetin og norfluoxetin hos patienter med

alvorligt dialysekrævende nyresvigt (GFR < 10 ml/min) i forhold til kontrolgruppen med

normal nyrefunktion.

Hududslæt og allergiske reaktioner

Der er rapporteret om hududslæt, anafylaktoide reaktioner og progressive, systemiske

hændelser, i nogle tilfælde alvorlige (med påvirkning af hud, nyrer, lever eller lunger). I

tilfælde af udvikling af hududslæt eller andre allergiske reaktioner uden anden årsag skal

fluoxetin seponeres.

Vægttab

Der kan forekomme vægttab hos patienter, der tager fluoxetin, men dette er sædvanligvis

proportionalt med personens startvægt.

Symptomer ved seponering af SSRI

Seponeringssymptomer er almindeligt forekommende ved stop af behandling, især hvis der

er tale om brat seponering (se pkt. 4.8). I kliniske undersøgelser blev der observeret

seponeringssymptomer hos ca. 60 % af patienterne i både fluoxetin- og placebogruppen.

Bivirkningerne var af svær grad i 17 % af tilfældene i fluoxetingruppen og i 12 % af

tilfældene i placebogruppen.

Risikoen for seponeringssymptomer kan afhænge af flere faktorer, f.eks. varigheden og

behandlingsdosis samt hvordan dosis er blevet reduceret. Der er rapporteret svimmelhed,

sensoriske forstyrrelser (herunder paræstesi), søvnforstyrrelser (herunder intense drømme

og søvnmangel), asteni, agitation eller angst, kvalme, tremor, hovedpine. Hos de fleste

patienter er disse symptomer milde til moderate, men hos nogle patienter kan de være

svære. De indtræder normalt inden for de første dage efter seponering af behandlingen.

Symptomerne er generelt forbigående og forsvinder normalt inden for to uger, mens de hos

enkelte kan vare længere (2-3 måneder eller mere). Det anbefales derfor at seponere

behandlingen gradvist ved nedtrapning af dosis over en periode på mindst en eller to uger

alt efter patientens behov (se ”Symptomer ved seponering af fluoxetin”, pkt. 4.2).

Mydriasis

Mydriasis er indberettet i forbindelse med fluoxetin; der skal derfor udvises forsigtighed

ved ordination af fluoxetin til patienter med forhøjet intraokulært tryk og til patienter med

risiko for akut snævervinklet glaukom.

Dette lægemiddel indeholder lactose og glucose. Bør ikke anvendes til patienter med

arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase

deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Halveringstid: Der skal tages højde for både fluoxetins og norfluoxetins lange

halveringstider (se pkt. 5.2), når der overvejes farmakodynamiske eller farmakokinetiske

interaktioner med andre lægemidler (f.eks. ved skift fra fluoxetin til andre antidepressiva).

dk_hum_38720_spc.doc

Side 7 af 20

Kontraindicerede kombinationer

Irreversible, ikke-selektive monoaminooxidasehæmmere (f.eks. iproniazid):

Der er rapporteret om alvorlige og undertiden fatale reaktioner hos patienter, der fik en

SSRI i kombination med en irreversibel, ikke-selektiv monoaminooxidasehæmmer (MAO-

hæmmer).

Disse tilfælde fremstod med symptomer, der mindede om serotoninsyndrom (der kan ligne

(og blive diagnosticeret) som malignt neuroleptikasyndrom). Cyproheptadin eller dantrolen

kan muligvis være gavnligt for patienter, der oplever sådanne reaktioner. Symptomerne på

en lægemiddelinteraktion med en MAO-hæmmer omfatter: hypertermi, rigiditet,

myoklonus, autonom ustabilitet eventuelt med hurtige skift i vitale tegn, ændringer i

mentaltilstand, der kan omfatte konfusion, irritabilitet og markant agitation, som udvikler

sig til delirium og koma.

Derfor er fluoxetin kontraindiceret i kombination med irreversible, ikke-selektive MAO-

hæmmere (se pkt. 4.3). På grund af den to uger lange indvirkning på sidstnævnte bør der

tidligst startes behandling med fluoxetin 2 uger efter seponering af en irreversibel, ikke-

selektiv MAO-hæmmer.

På samme måde bør der gå mindst 5 uger efter seponering af fluoxetin, før der påbegyndes

behandling med en irreversibel, ikke-selektiv MAO-hæmmer.

Metoprolol anvendt ved hjertesvigt

Risikoen for bivirkninger af metoprolol, herunder udtalt bradykardi, kan være øget, fordi

fluoxetin hæmmer metabolismen af metoprolol (se pkt. 4.3).

Kombinationer, der frarådes

Tamoxifen:

I litteraturen er farmakokinetisk interaktion mellem CYP2D6-hæmmere og tamoxifen med

en 65-75 % reduktion i plasmakoncentrationen af en af de mere aktive former af

tamoxifen, dvs. endoxifen, blevet rapporteret. I visse studier er nedsat virkning af

tamoxifen rapporteret ved samtidig behandling med visse SSRI’er. Da en nedsat virkning

af tamoxifen ikke kan udelukkes, bør samtidig administration med potente CYP2D6-

hæmmere (herunder fluoxetin) i videst muligt omfang undgås (se pkt. 4.4).

Alkohol:

I formelle afprøvninger forårsagede fluoxetin ikke øgede alkoholmængder i blodet eller

forstærket virkning af alkohol. Det frarådes imidlertid at indtage alkohol under behandling

med SSRI.

MAO-A-hæmmere inklusive linezolid og methylthioniniumchlorid (methylenblåt):

Risiko for serotoninsyndrom, herunder diarré, takykardi, svedtendens, tremor, konfusion

eller koma. Hvis det ikke kan undgås at anvende disse aktive stoffer sammen med

fluoxetin, bør der iværksættes tæt klinisk monitorering, og behandlingen med de samtidige

lægemidler bør startes med de lavere anbefalede doser (se pkt. 4.4).

Mequitazin:

Risikoen for bivirkninger af mequitazin (såsom QT-forlængelse) kan være øget, idet

fluoxetin hæmmer metabolismen af mequitazin.

dk_hum_38720_spc.doc

Side 8 af 20

Kombinationer, der kræver forsigtighed

Phenytoin: Der er observeret forandringer i plasmakoncentrationerne i kombination med

fluoxetin. Der er i nogle tilfælde forekommet toksiske manifestationer. Der skal overvejes

en forsigtig titrering af det samtidigt administrerede lægemiddel samtidig med

monitorering af klinisk status.

Serotonerge lægemidler (lithium, tramadol, triptaner, tryptophan, selegilin (MAO-B-

hæmmer), perikon (Hypericum perforatum)):

Der er rapporteret om tilfælde af mildt serotoninsyndrom ved samtidig brug af SSRI'er og

andre lægemidler med serotonerg virkning. Der bør derfor udvises forsigtighed ved

samtidig brug af fluoxetin og disse lægemidler og iværksættes tættere og hyppigere klinisk

monitorering (se pkt. 4.4).

Forlænget QT-interval: Der er ikke udført farmakokinetiske og farmakodynamiske studier

med fluoxetin og andre lægemidler, som forlænger QT-intervallet. En additiv effekt af

fluoxetin og disse lægemidler kan ikke udelukkes. Der skal derfor udvises forsigtighed ved

samtidig administration af fluoxetin og lægemidler, som forlænger QT-intervallet, såsom

klasse IA- og III-antiarytmika, antipsykotika (f.eks. phenothiazinderivater, pimozid,

haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle lægemidler (f.eks.

sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin), malariabehandling især

halofantrin samt visse antihistaminer (astemizol, mizolastin) (se pkt. 4.4, 4.8 og 4.9).

Lægemidler, der påvirker hæmostasen (orale antikoagulantia uanset disses

virkningsmekanisme og trombocytaggregationshæmmere inklusive acetylsalicylsyre og

NSAID'er):

Risiko for øget blødning. Der bør iværksættes klinisk monitorering og hyppigere

monitorering af INR ved brug af orale antikoagulantia. Det kan være hensigtsmæssigt at

justere dosis under og efter behandlingen med fluoxetin (se pkt. 4.4 og 4.8).

Cyproheptadin:

Der er rapporteret om enkeltstående tilfælde af nedsat antidepressiv virkning af fluoxetin

ved samtidig brug af cyproheptadin.

Lægemidler, der forårsager hyponatriæmi:

Hyponatriæmi er en bivirkning af fluoxetin. Brug i kombination med andre midler, der er

forbundet med hyponatriæmi (f.eks. diuretika, desmopressin, carbamazepin og

oxcarbazepin), kan være forbundet med en øget risiko (se pkt. 4.8).

Lægemidler, der sænker krampetærsklen:

Krampeanfald er en bivirkning af fluoxetin. Brug i kombination med andre midler, der kan

sænke krampetærsklen (for eksempel tricykliske antidepressiva, andre SSRI'er,

phenothiaziner, butyrophenoner, mefloquin, chloroquin, bupropion, tramadol), kan være

forbundet med en øget risiko.

Andre lægemidler, der metaboliseres af CYP2D6:

Fluoxetin er en stærk CYP2D6-hæmmer. Derfor kan samtidig behandling med lægemidler,

der også metaboliseres af dette enzymsystem, føre til lægemiddelinteraktioner, især hvis

der er tale om lægemidler med et snævert terapeutisk vindue (såsom flecainid, propafenon

og nebivolol) eller lægemidler, der titreres, men også med atomoxetin, carbamazepin,

dk_hum_38720_spc.doc

Side 9 af 20

tricykliske antidepressiva og risperidon. Behandling med disse lægemidler bør iværksættes

med eller justeres til doser i det lave dosisområde. Dette kan også gøre sig gældende, hvis

fluoxetin er blevet administreret inden for de sidste fem uger.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Nogle epidemiologiske studier har vist en øget risiko for medfødte kardiovaskulære

misdannelser forbundet med brugen af fluoxetin under første trimester af graviditeten.

Mekanismen er ukendt. Overordnet set indikerer data at risikoen for at få et barn med

kardiovaskulær defekt hvis moderen har taget fluoxetin er ca. 2/100. Den forventede

hyppighed for sådanne defekter er omkring 1/100 i den almene befolkning.

Epidemiologiske data tyder på, at brug af SSRI’er under graviditet, især sidst i

graviditeten, kan forøge risikoen for Persisterende Pulmonal Hypertension hos den

Nyfødte (PPHN). Den observerede risiko var ca. 5 tilfælde for hver 1000 graviditeter. I den

almindelige befolkning er risikoen 1 til 2 tilfælde af PPHN for hver 1000 graviditeter.

Fluoxetin bør ikke anvendes under graviditet, medmindre kvindens kliniske tilstand kræver

behandling med fluoxetin og berettiger den potentielle risiko for fostret. Brat seponering af

behandlingen bør undgås under graviditet (se pkt. 4.2). Hvis fluoxetin anvendes under

graviditet, bør der udvises forsigtighed specielt sent i graviditeten eller lige op til fødslen,

da nogle andre bivirkninger er rapporteret for nyfødte: irritabilitet, tremor, hypotoni,

vedvarende gråd, problemer med at sutte samt søvnproblemer. Disse symptomer kan

indikere enten serotonerg effekt eller abstinenssymptomer. Tidspunktet og varigheden af

disse symptomer kan være relateret til den lange halveringstid for fluoxetin (4-6 dage) og

dets aktive metabolit norfluoxetin (4-16 dage).

Amning

Fluoxetin og dets metabolit norfluoxetin udskilles i modermælk. Der er rapporteret om

bivirkninger hos det ammede barn. Hvis behandling med fluoxetin anses for at være

nødvendig, bør det overvejes at stoppe med amningen. Hvis amningen imidlertid

fortsættes, skal der ordineres den laveste effektive dosis.

Fertilitet

Data fra dyrestudier har vist, at fluoxetin kan påvirke sædkvaliteten (se pkt. 5.3). Humane

spontane rapporter om brug af visse SSRI’er har vist, at en påvirkning af sædkvaliteten er

reversibel. Hidtil er der ikke observeret påvirkning af den humane fertilitet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Fluoxetin påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

Fluoxetin har vist sig ikke at påvirke de psykomotoriske funktioner hos raske frivillige,

men alle psykofarmaka kan nedsætte de motoriske evner samt bedømmelsesevnen.

Patienter skal frarådes at føre motorkøretøj og betjene farlige maskiner, indtil de er sikre

på, at deres evner ikke er påvirket.

dk_hum_38720_spc.doc

Side 10 af 20

4.8

Bivirkninger

a) Sammendrag af sikkerhedsprofilen

De mest almindeligt indberettede bivirkninger hos patienter behandlet med fluoxetin var

hovedpine, kvalme, søvnløshed, træthed og diarré.

Bivirkningerne kan aftage i sværhedsgrad og hyppighed ved fortsat behandling, og

behandlingen skal normalt ikke seponeres.

b) Liste over bivirkninger

Tabellen nedenfor viser bivirkninger, der er set i forbindelse med fluoxetinbehandling hos

voksne og den pædiatriske population.

Nogle af disse bivirkninger er fælles for andre SSRI’er.

Følgende hyppigheder er observeret i kliniske forsøg hos voksne (n = 9297) samt fra

spontane indberetninger.

Estimeret hyppighed:

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Blod og lymfesystem

Trombocytopeni

Neutropeni

Leukopeni

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Serum-sygdom

Det endokrine system

Uhensigtsmæssig

sekretion af

antidiuretisk hormon

Metabolisme og ernæring

Nedsat appetit

Hyponatriæmi

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Angst

Nervøsitet

Rastløshed

Anspændthed

Nedsat libido

Søvnforstyrrelser

Abnorme

drømme

Depersonalisering

Hævet stemningsleje

Eufori

Unormal

tankevirksomhed

Abnorm orgasme

Tænderskæren

Selvmordstanker og

Hypomani

Mani

Hallucinationer

Agitation

Panikanfald

Konfusion

Dysfemi

Aggression

dk_hum_38720_spc.doc

Side 11 af 20

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

-adfærd

Nervesystemet

Hovedpine

Opmærksomheds-

forstyrrelser

Svimmelhed

Smags-

forvrængning

Sløvhed

Somnolens

Tremor

Psykomotorisk

hyperaktivitet

Dyskinesi

Ataksi

Balanceforstyrrelse

Myoklonus

Nedsat hukommelse

Kramper

Akatisi

Bucco-mastico-

lingvalt (BML)

syndrom

Serotoninsyndrom

Øjne

Sløret syn

Mydriasis

Øre og labyrint

Tinnitus

Hjerte

Palpitationer

Forlænget QT ved

elektrokardiogra

m (QTcF

≥450 ms)

Ventrikulær arytmi

inklusive torsades de

pointes

Vaskulære sygdomme

Rødmen

Hypotension

Vasculitis

Vasodilatation

Luftveje, thorax og mediastinum

Gaben

Dyspnø

Epistaxis

Faryngitis

Lungesymptomer

(forskellige

histopatologiske

inflammatoriske

processer og/eller

fibrose)

Mave-tarm-kanalen

Diarré

Kvalme

Opkastning

Dyspepsi

Mundtørhed

Dysfagi

Gastrointestinal

blødning

Øsofageal smerte

Lever og galdeveje

Idiosynkratisk

hepatitis

Hud og subkutane væv

Udslæt

Urticaria

Pruritus

Hyperhidrose

Alopeci

Øget tendens til blå

mærker

Koldsved

Angioødem

Ekkymose

Fotosensitivitet

Purpura

Erythema multiforme

Stevens-Johnson

Syndrom

dk_hum_38720_spc.doc

Side 12 af 20

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Toksisk epidermal

nekrolyse (Lyells

Syndrom)

Knogler, led, muskler og bindevæv

Artralgi

Muskeltrækninger

Myalgi

Nyrer og urinveje

Hyppig

vandladning

Dysuri

Urinretention

Vandladnings-

forstyrrelser

Det reproduktive system og mammae

Gynækologisk

blødning

Erektil

dysfunktion

Ejakulations-

forstyrrelser

Sexuel dysfunktion

Galaktorré

Hyperprolaktinæmi

Priapisme

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Træthed

Følelse af

nervøsitet

Kulderystelser

Utilpashed

Abnorm følelse

Kuldefølelse

Varmefølelse

Mukøse blødninger

Undersøgelser

Vægttab

Forhøjede

transaminaser

Forhøjet gamma-

glutamyltransferase

Inkluderer anoreksi.

Inkluderer opvågning tidligt om morgenen, initial søvnløshed, medium søvnløshed.

Inkluderer tab af libido.

Inkluderer mareridt.

Inkluderer anorgasme.

Inkluderer gennemført selvmord, depression, forsætlig skade på sig selv, selvskadende tanker,

selvmordsadfærd, selvmordstanker, selvmordsforsøg, sygelige tanker, selv-skadende adfærd.

Disse symptomer kan skyldes en underliggende sygdom.

Inkluderer hypersomni, sedation.

Baseret på EKG-målinger fra kliniske forsøg.

Inkluderer hedeture.

Inkluderer atelectasis, interstitiel lungesygdom, pneumonitis

Inkluderer hyppigst tandkødsblødning, hæmatemese, hæmatokeksi, rektal blødning, blodig

diarré, melæna og blødning fra mavesår.

Inkluderer erythema, eksfoliativt udslæt, varmeudslæt, udslæt, erytematøst udslæt, follikulært

udslæt, generelt udslæt, makuløst udslæt, makulopapuløst udslæt, morbilliformt udslæt,

papuløst udslæt, kløende udslæt, vesikulært udslæt, umbilikalt erytema-udslæt.

Inkluderer pollakisuri.

Inkluderer cervixblødning, uterin dysfunktion, uterin blødning, genitalblødning,

menometrorragi, menorragi, metroragi, polymenorré, postmenopausal blødning, vaginal

blødning.

dk_hum_38720_spc.doc

Side 13 af 20

Inkluderer manglende ejakulation, ejakulationsdysfunktion, præmatur ejakulation, forsinket

ejakulation, retrograd ejakulation.

Inkluderer asteni.

c) Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Selvmord / selvmordstanker eller klinisk forværring: Tilfælde af selvmordstanker og

selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med fluoxetin eller kort efter

behandlingsophør (se pkt. 4.4).

Knoglebrud: Epidemiologiske studier, hovedsageligt udført hos patienter på 50 år og

ældre, viser en forøget risiko for knoglebrud hos patienter, som får SSRI’er eller TCA’er.

Mekanismen bag dette er ukendt.

Symptomer ved seponering af fluoxetin:

Seponeringssymptomer er almindeligt forekommende ved stop af behandling. Der er

rapporteret svimmelhed, sensoriske forstyrrelser (herunder paræstesi), søvnforstyrrelser

(herunder intense drømme og søvnløshed), asteni, agitation eller angst, kvalme, tremor,

hovedpine. Hos de fleste patienter er disse symptomer milde til moderate, men hos nogle

patienter kan de være svære og/eller langvarige (se pkt. 4.4). Når fluoxetinbehandling ikke

længere er påkrævet, anbefales det derfor at seponere medicinen gradvist ved nedtrapning

af dosis (se pkt. 4.2 og 4.4).

d) Pædiatrisk population (se pkt. 4.4 og 5.1)

Bivirkninger, der er blevet set specifikt eller med andre hyppigheder i denne population, er

beskrevet nedenfor. Hyppighederne er baseret på pædiatriske kliniske forsøg (n = 610).

I kliniske forsøg med børn og unge blev selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og

selvmordstanker), fjendtlighed (de rapporterede bivirkninger var: vrede, irritabilitet,

aggression, agitation, aktiveringssyndrom), maniske reaktioner, som inkluderer mani og

hypomani (ingen tidligere episoder rapporteret hos disse patienter) og epistaxis observeret

hyppigere hos børn og unge, der blev behandlet med antidepressiva, i forhold til dem, der

blev behandlet med placebo. Den indberettede hyppighed var 'almindelig'.

Enkeltstående tilfælde af væksthæmning er også set i klinisk brug (se også pkt. 5.1).

I pædiatriske kliniske studier var fluoxetinbehandling også forbundet med et fald i

niveauerne af basisk fosfatase.

I forbindelse med pædiatrisk klinisk brug er der rapporteret om enkeltstående tilfælde af

bivirkninger, der indikerer forsinket kønsmodning eller seksuel dysfunktion (se pkt. 5.3).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

dk_hum_38720_spc.doc

Side 14 af 20

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Tilfælde af overdosering med fluoxetin alene har sædvanligvis et mildt forløb. Symptomer

på overdosering har omfattet kvalme, opkastning, krampeanfald, kardiovaskulær

dysfunktion, der omfatter alt fra asymptomatiske arytmier (herunder nodalrytme og

ventrikulær arytmi) eller EKG-forandringer, som tyder på QTc-forlængelse, til hjertestop

(herunder meget sjældne tilfælde af Torsades de Pointes), pulmonal dysfunktion samt tegn

på forandringer i centralnervesystemets status, der kan variere fra ophidselse til koma.

Dødsfald som følge af overdosering med fluoxetin alene har været yderst sjældne.

Behandling

Det anbefales at monitorere hjertefunktion og vitale funktioner samt at yde generel

symptomatisk behandling og støtteforanstaltninger. Der kendes ingen specifik modgift.

Tvungen diurese, dialyse, hæmoperfusion og udskiftningstransfusion vil sandsynligvis ikke

have nogen effekt. Aktivt kul, der kan benyttes sammen med sorbitol, kan være lige så

effektivt eller bedre end opkastning eller ventrikeltømning. Ved behandling af

overdosering bør muligheden for involvering af flere lægemidler overvejes. Det kan være

nødvendigt at forlænge varigheden af den tætte medicinske monitorering hos patienter, der

har taget store mængder af et tricyklisk antidepressivum, hvis de samtidig eller kort

forinden har taget fluoxetin.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N06A B03, farmakoterapeutisk klassifikation: Selektiv serotonin-reuptake-

hæmmer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Fluoxetin er en selektiv serotonin-reuptake-hæmmer (SSRI), og det ligger sandsynligvis til

grund for dets virkningsmekanisme. Fluoxetin udviser næsten ingen affinitet til andre

receptorer som alfa1-, alfa2- og beta-adrenerge, serotonerge, dopaminerge, H

, muskarine

og GABA-receptorer.

Klinisk virkning og sikkerhed

Svære depressive episoder: Der er foretaget kliniske forsøg hos patienter med svære

depressive episoder i forhold til placebo og aktive kontrolgrupper. Det er påvist, at

fluoxetin er signifikant mere effektiv end placebo målt ved Hamiltons depressionsskala

(HAM-D). I disse studier gav fluoxetin en signifikant højere responsrate (defineret som et

fald på 50 % på Hamiltons depressionsskala) samt remissionsrate i forhold til placebo.

dk_hum_38720_spc.doc

Side 15 af 20

Dosisrespons: Undersøgelser af patienter med major depression, der fik faste doser,

påviste en flad dosisresponskurve, hvilket antyder, at doser, der er højere end de

anbefalede doser, ikke giver øget effekt. Dog viser de kliniske erfaringer, at visse patienter

kan have gavn af optitrering af dosis.

Obsessiv-kompulsiv tilstand: I korttidsforsøg (under 24 uger) er det påvist, at fluoxetin er

signifikant mere effektiv end placebo. Der blev påvist en terapeutisk effekt ved 20 mg

dagligt, men højere doser (40-60 mg dagligt) viste en højere responsrate. Der er ikke påvist

effekter i langtidsstudier (tre korttidsstudier med forlængelsesfase samt et studie om

recidivforebyggelse).

Bulimia nervosa: I korttidsforsøg (under 16 uger) med ambulante patienter, der opfylder

DSM-III-R-kriteriet for bulimia nervosa, blev det påvist, at 60 mg fluoxetin dagligt er

signifikant mere effektivt end placebo til reduktion af spiseanfald, opkastning og

tvangsopkastninger. Der kan dog ikke drages nogen konklusion om langtidseffekten.

Præmenstruelt dysforisyndrom: Der blev udført to placebokontrollerede studier med

patienter, der opfyldte de diagnostiske kriterier for præmenstruelt dysforisyndrom (PMDD)

i henhold til DSM-IV. Patienterne blev inkluderet, hvis de havde symptomer af en så

tilstrækkelig sværhedsgrad, at disse hæmmede de sociale færdigheder, arbejdsevnen og

forholdet til andre. Patienter, som tog perorale kontraceptiva, blev ekskluderet. I det første

studie, hvor der blev administreret en kontinuerlig daglig dosis på 20 mg i seks cyklusser,

blev der observeret en forbedring af den primære effektparameter (irritabilitet, angst og

dysfori). I det andet studie med en intermitterende dosering i lutealfasen (20 mg dagligt i

14 dage) i 3 cyklusser blev der observeret en forbedring af den primære effektparameter

(Daily Record of Severity of Problems-score). Der kan på baggrund af disse studier dog

ikke drages endelige konklusioner om behandlingens effekt og varighed.

Pædiatrisk population

Major depressive episoder:

Kliniske forsøg med børn og unge fra 8 år og opefter er blevet udført over for placebo.

Fluoxetin i doser på 20 mg er vist at være signifikant mere effektiv end placebo i to

korttidspivotal forsøg. Dette er målt ved en reduktion i samlet score i Childhood Depresion

Rating Scale-Revised (CDRS-R) og scoren i Clinical Global Impression of Improvement

(CGI-I). I begge forsøg opfyldte patienterne kriterierne for moderat til svær MDD (DSM-

III eller DSM-IV) ved tre forskellige evalueringer hos praktiserende børnepsykiatere.

Effekten i fluoxetin-forsøgene kan afhænge af inkluderingen af en selektiv

patientpopulation (en der ikke spontant er blevet rask indenfor en periode på 3-5 uger og

hvis depression varede ved på trods af væsentlig opmærksomhed). Der er kun begrænsede

data omkring sikkerhed og effekt ud over 9 uger. Generelt var effekten af fluoxetin

moderat. Responsraten (det primære endpoint, defineret som en 30% nedsættelse i CDRS-

R scoren) viste en statistisk signifikant forskel i ét af de to pivotal forsøg (58% for

fluoxetin mod 32% for placebo, P=0,013 og 65% for fluoxetin mod 54% for placebo,

P=0,093). I disse to forsøg var den gennemsnitlige absolutte ændring i CDRS-R fra

baseline til endpoint 20 for fluoxetin mod 11 for placebo, P=0,002 og 22 for fluoxetin mod

15 for placebo, P<0,001.

dk_hum_38720_spc.doc

Side 16 af 20

Virkninger på vækst, se pkt. 4.4 og 4.8

Efter 19 ugers behandling havde pædiatriske patienter, der blev behandlet med fluoxetin i

et klinisk forsøg, opnået en højdeforøgelse på gennemsnitligt 1,1 cm mindre (p=0,004) og

en vægtforøgelse på 1,1 kg mindre (p=0,008) end patienter behandlet med placebo.

I et retrospektivt parret kontrol- og observationsstudie med en gennemsnitlig

behandlingstid på 1,8 år for fluoxetin var der ingen forskel i vækst korrigeret for forventet

højdevækst hos pædiatriske patienter behandlet med fluoxetin sammenlignet med deres

tilsvarende ubehandlede kontrolpersoner (0,0 cm, p = 0,9673).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Fluoxetin absorberes godt fra mave-tarm-kanalen efter peroral administration.

Biotilgængeligheden påvirkes ikke af fødeindtagelse.

Fordeling

Fluoxetin binder sig i høj grad til plasmaproteiner (ca. 95 %) og fordeles i stort omfang

(fordelingsvolumen: 20-40 l/kg). Der opnås steady-state koncentrationer efter flere ugers

dosering. Steady-state koncentrationer efter længerevarende dosering svarer til de

koncentrationer, der blev observeret efter fire til fem uger.

Biotransformation

Fluoxetin har en non-lineær farmakokinetisk profil med first-pass-metabolisme i leveren.

Den maksimale plasmakoncentration nås generelt ca. seks-otte timer efter administration.

Fluoxetin metaboliseres udtalt af det polymorfe enzym CYP2D6. Fluoxetin metaboliseres

primært i leveren til den aktive metabolit norfluoxetin (desmethylfluoxetin) via

demethylering.

Elimination

Fluoxetins eliminationshalveringstid er 4-6 dage og norfluoxetins er 4-16 dage. Disse lange

halveringstider er skyld i tilstedeværelsen af lægemidlet i op til 5-6 uger efter seponering.

Eliminationen foregår hovedsageligt (ca. 60 %) via nyrerne. Fluoxetin udskilles i

modermælk.

Særlige populationer

Ældre:

De kinetiske parametre bliver ikke ændret hos raske ældre i forhold til yngre

forsøgspersoner.

Pædiatrisk population:

Den gennemsnitlige fluoxetin-koncentration hos børn er omtrent 2 gange højere end den,

der ses hos unge og den gennemsnitlige norfluoxetin-koncentration 1,5 gange højere.

Steady-state plasmakoncentrationer er afhængig af kropsvægt og er højere hos børn med

lav vægt (se pkt. 4.2). Som hos voksne akkumuleres fluoxetin og norfluoxetin i vid

udstrækning efter multipel oral dosering, og steady-state koncentration opnås efter 3-4 uger

med daglig dosering.

Nedsat leverfunktion:

I tilfælde af nedsat leverfunktion (alkoholforårsaget cirrose) øges halveringstiderne for

fluoxetin og norfluoxetin til henholdsvis 7 og 12 dage. Her skal der overvejes en lavere

dk_hum_38720_spc.doc

Side 17 af 20

eller mindre hyppig dosering.

Nedsat nyrefunktion:

Efter en enkelt fluoxetindosis til patienter med let, moderat eller fuldstændigt (anuri)

nedsat nyrefunktion var de kinetiske parametre ikke blevet ændret i forhold til raske,

frivillige forsøgspersoner. Efter gentagen administration kan der muligvis observeres en

forhøjet steady-state plasmakoncentration.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der foreligger ingen dokumentation for carcinogenicitet eller mutagenicitet i in vitro-

studier eller dyreforsøg.

Studier i voksne forsøgsdyr

I et 2-generations reproduktionsstudie i rotter påvirkede fluoxetin ikke parring eller

fertilitet. Fluoxetin var ikke teratogent og påvirkede ikke vækst, udvikling eller

reproduktive parametre hos afkommet.

Koncentrationer i foderet medførte doser svarende omtrent til 1,5, 3,9 og 9,7 mg fluoxetin/

kg legemsvægt.

I hanmus, der blev behandlet i 3 måneder med fluoxetin i foderet i doser svarende omtrent

til 31 mg/kg, observeredes et fald i testisvægt og hypospermatogenese. Denne dosis

overskred den maksimale tolererede dosis, da der blev observeret signifikante tegn på

toksicitet.

Studier i juvenile forsøgsdyr

I et juvenil toksikologiforsøg i CD-rotter resulterede administration af

fluoxetinhydrochlorid 30 mg/kg/dag på postnatal dag 21 til 90 i irreversibel testikulær

degeneration og nekrose, epididymal epithelial vacuolation, umodenhed og dysfunktionel

forplantningsvej i hunrotter samt nedsat fertilitet. Forsinket kønsmodning optrådte i hanner

(10 og 30 mg/kg/dag) og hunner (30 mg/kg/dag). Signifikansen af disse fund er ukendt i

mennesker. Rotter, der fik 30 mg/kg, havde også en nedsættelse i længden af femur sam-

menlignet med kontrolgruppen samt degeneration, nekrose og regeneration af skelet-

muskulaturen. Ved 10 mg/kg/dag var de opnåede plasmaniveauer i dyr omtrent 0,8 til 8,8

gange (fluoxetin) og 3,6 til 23,2 gange (norfluoxetin) dem, der sædvanligvis ses hos

pædiatriske patienter. Ved 3 mg/kg/dag var de opnåede plasmaniveauer i dyr omtrent 0,04

til 0,5 gange (fluoxetin) og 0,3 til 2,1 gange (norfluoxetin) dem, der sædvanligvis ses hos

pædiatriske patienter.

Et forsøg i juvenile mus har indikeret, at hæmning af serotonin-transporteren hindrer

tilvækst af knogle. Disse fund synes at være understøttet af kliniske fund. Det er ikke

fastlagt, om denne effekt er reversibel.

Et andet forsøg i juvenile mus (behandlet på postnatal dag 4 til 21) har demonstreret, at

hæmning af serotonin-transporteren havde en længerevarende effekt på musenes adfærd.

Der er ingen information om, hvorvidt denne effekt var reversibel. Den kliniske relevans af

disse fund er ikke fastlagt.

dk_hum_38720_spc.doc

Side 18 af 20

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat.

Cellulose, mikrokrystallinsk.

Majsstivelse, pregelatineret.

Crospovidon.

Croscarmellosenatrium.

Silica, kolloid vandfri.

Saccharinnatrium.

Natriumcyclamat.

Magnesiumstearat.

Pebermyntearoma: Glucose. Silica, kolloid vandfri. 1,2-propylenglycol. Benzylalkohol

Blommearoma: Maltodextrin. Gummi arabicum.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Al/Al Blister.

Pakningsstørrelser:

20 mg: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 60, 70, 100 og 1x100 dispergible tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hexal A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER/NUMRE

20 mg: 38720

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. maj 2006

dk_hum_38720_spc.doc

Side 19 af 20

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

13. januar 2020

dk_hum_38720_spc.doc

Side 20 af 20

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information