Fluorouracil "Accord" 50 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

18-01-2021

Aktiv bestanddel:
FLUORURACIL
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare B.V.
ATC-kode:
L01BC02
INN (International Name):
fluorouracil
Dosering:
50 mg/ml
Lægemiddelform:
injektions-/infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
41876
Autorisation dato:
2009-10-21

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fluorouracil Accord 50 mg/ml injektions- og infusionsvæske, opløsning

Fluorouracil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil

vide.

Lægen har ordineret Fluorouracil Accord til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt

lægen,

apoteket

eller

sundhedspersonalet,

hvis

får

bivirkninger,

herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her

. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fluorouracil Accord

3. Sådan skal du bruge Fluorouracil Accord

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Navnet på dette lægemiddel er

Fluorouracil Accord 50 mg/ml, opløsning til injektion eller

infusion’, men i resten af denne indlægsseddel vil det blive omtalt som ‘Fluorouracil Accord’.

Hvad Fluorouracil Accord er

Fluorouracil Accord indeholder det aktive stof fluorouracil. Det er et anti-cancer-lægemiddel.

Hvad Fluorouracil Accord bruges til

Fluorouracil Accord bruges til behandling af mange almindelige kræftformer, særligt kræft i

tyktarm, spiserør, bugspytkirtel, mave, hoved og nakke. Det kan bruges i kombination med

andre anti-cancer-lægemidler og strålebehandling.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fluorouracil Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Fluorouracil Accord

hvis du er allergisk over for fluorouracil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fluorouracil

Accord (angivet i punkt 6).

hvis du har alvorlige infektioner (f.eks. herpes zoster, skoldkopper).

hvis din tumor er godartet.

hvis du er svækket af langvarig sygdom.

hvis din knoglemarv er beskadiget af anden behandling (inklusive strålebehandling).

hvis du tager brivudin, sorivudin og analogpræparater (lægemidler mod virus).

hvis du er gravid eller ammer.

hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion.

hvis du er homozygot for dihydropyrimidindehydrogenase (DPD) enzym.

hvis du ved, at du ikke har nogen aktivitet af enzymet dihydropyrimidindehydrogenase

(DPD) (fuldstændig DPD-mangel).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt

lægen,

eller

apoteketspersonalet

eller

sundhedspersonalet,

før

bruger

Fluorouracil

Accord:

hvis antallet af blodceller i dit blod bliver for lavt (der vil blive taget blodprøver med

henblik på at kontrollere dette).

hvis du har blister i munden, feber eller blødning nogen steder eller svaghed (disse

symptomer kan være en konsekvens af det meget lave antal celler i blodet),

hvis du har nyreproblemer.

hvis du har leverproblemer, herunder gulsot (gulfarvning af huden).

hvis du har hjerteproblemer. Fortæl det til din læge, hvis du får brystsmerter under

behandlingen.

hvis du har nedsat aktivitet af/mangel på enzymet DPD (dihydropyrimidin-dehydrogenase).

hvis du har modtaget højdosis-strålebehandling i bækkenet.

hvis

gastrointestinale

bivirkninger

(stomatitis,

diarré,

blødning

mave-

tarmkanalen), eller blødning nogen steder.

hvis

ved,

delvis

mangel

aktivitet

enzymet

dihydropyrimidindehydrogenase (DPD).

hvis du har problemer med dit hjerte. Fortæl det til lægen, hvis du får smerter i brystet i

løbet af behandling.

hvis

familiemedlem

delvis

eller

fuldstændig

mangel

enzymet

dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)

DPD-mangel: DPD-mangel er en genetisk tilstand der almindeligvis ikke er forbundet med

helbredsproblemer, medmindre man får bestemte lægemidler. Hvis du har DPD-mangel og

tager Fluorouracil Accord, har du en øget risiko for alvorlige bivirkninger (anført i punkt 4

Bivirkninger). Det anbefales at blive testet for DPD-mangel, inden behandlingen påbegyndes.

Hvis du ikke har nogen aktivitet af enzymet, må du ikke tage Fluorouracil Accord. Hvis du

har reduceret enzymaktivitet (delvis mangel) kan din læge ordinere en reduceret dosis. Hvis

testet

negativ

DPD-mangel,

alvorlige

livstruende

bivirkninger

stadig

forekomme.

Kontakt straks lægen, hvis du oplever følgende tegn eller symptomer: Nyopstået forvirring,

desorientering

eller

anden

ændring

mentaltilstand,

problemer

balance

eller

koordinationsevne, synsforstyrrelser. Disse kan være tegn på encefalopati, der kan medføre

koma og død, hvis det ikke behandles.

Brug af anden medicin sammen med

Fluorouracil Accord

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort

det for nylig.

Methotrexat (et anti-cancer-lægemiddel)

Metronidazol (et antibiotikum)

Calcium-leucovorin (kaldes også calcium-folinat – bruges til at mindske den skadelige

virkning af anti-cancer-lægemidler)

Allopurinol (bruges til behandling af gigt)

Cimetidin (bruges til behandling af mavesår)

Warfarin (mod blodpropper)

Interferon alfa 2a; brivudin, sorivudin og analogpræparater (mod virus)

Cisplatin (et anti-cancer-lægemiddel)

Phenytoin (bruges til at kontrollere epilepsi/anfald og uregelmæssig hjerterytme)

Vacciner

Vinorelbin (et anti-cancer lægemiddel)

Cyclophosphamid (et anti-cancer lægemiddel)

Levamisol (medicin til behandling af ormeinfektion)

Tamoxifen (et anti-cancer lægemiddel)

Ovenstående lægemidler påvirker fluorouracils virkning.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Fluorouracil bør kun anvendes under graviditet, hvis den mulige fordel opvejer den mulige risiko for

fostret.

Du må ikke tage dette lægemiddel, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid.

Fødedygtige

kvinder

skal

bruge

effektiv

kontraception,

mens

behandling

Fluorouracil Accord og i mindst 6 måneder efter behandlingens ophør. Hvis du bliver gravid

under

behandlingsforløbet,

skal

fortælle

læge,

bør

søge

genetisk

rådgivning.

Eftersom det ikke vides, om fluorouracil udskilles i modermælk, må kvinder ikke amme, hvis

de behandles med Fluorouracil Accord.

Mænd skal undgå at blive far til et barn under behandlingen med Flourouracil Injektion og op

til seks måneder efter behandlingens ophør. Det anbefales at søge rådgivning om opbevaring

af sæd før behandlingen pga. risikoen for uoprettelig ufrugtbarhed efter behandling med

Fluorouracil Accord.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Da fluorouracil kan give bivirkninger såsom kvalme og opkastning, bør du ikke køre bil eller

betjene maskiner. Fluorouracil Accord kan også have uønskede virkninger på dit nervesystem

og medføre synsændringer. Hvis du oplever disse bivirkninger, bør du ikke bruge værktøj

eller maskiner.

Fluorouracil Accord indeholder natrium

Fluorouracil Accord indeholder 7,78 mmol (178,2 mg) natrium pr. maksimal daglig dosis

(600 mg/m

). Dette skal tages i betragtning hos patienter, der skal begrænse saltindholdet i

maden.

3.

Sådan skal du bruge Fluorouracil Accord

Den dosis Fluorouracil Accord, du får, vil afhænge af din sundhedstilstand, din kropsvægt,

din lever- og nyrefunktion og af, om du for nylig har fået foretaget operationer. Den vil også

afhænge af resultaterne af dine blodprøver. De første behandlinger kan gives dagligt eller med

ugentlige

intervaller.

Yderligere

behandlinger

afhænge

hvordan

reagerer

behandlingen. I nogle tilfælde vil du modtage behandlingen sammen med strålebehandling.

Lægemidlet

fortyndes

glukoseopløsning,

natriumkloridopløsning

eller

vand

injektionsvæske før behandlingen. Det vil blive givet i en vene enten som en normal injektion

eller en langsom injektion via et drop (infusion).

Hvis du har taget for meget Fluorouracil Accord:

Eftersom behandlingen med Fluorouracil vil blive givet på et hospital, er det det usandsynligt,

at du vil få for lidt eller for meget. Tal med din læge, hvis du er bekymret for, at du har fået

for meget medicin.

Der vil blive foretaget blodprøver under og efter behandlingen med Fluorouracil Accord for at

kontrollere antallet af blodceller i dit blod. Behandlingen kan blive indstillet, hvis antallet af

hvide blodceller er for lavt.

Kvalme, opkastning, diarré, alvorlig mucositis og sår og blødning i mave-tarmkanalen kan

forekomme, hvis du får for meget fluorouracil. Kontakt din læge, hvis du har yderligere

spørgsmål vedrørende brugen af lægemidlet.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis noget af følgende sker, skal du straks kontakte lægen:

- alvorlig allergisk reaktion - du kan opleve et pludselig kløende udslæt (nældefeber), hævelse

af hænder, fødder, ankler, ansigt, læber, mund eller hals (som kan forårsage besvær med at

synke eller trække vejret), og du kan få fornemmelsen af at besvime.

- brystsmerter

- din afføring bliver blodig eller sort

- din mund bliver øm eller der udvikles sår

- følelsesløshed, snurren eller rysten på hænder eller fødder

- hurtig hjerterytme og åndenød

- forvirring eller du føler dig usikker på benene, koordinationsproblemer i arme og ben, tanke-

/talebesvær, syns-/hukommelsesproblemer

- smerter i brystet

- stakåndethed

Disse er alvorlige bivirkninger. Du kan få brug for akut lægehjælp.

Meget almindelig bivirkninger: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

Iskæmiske EKG-

abnormaliteter

(utilstrækkelig

blodtilførsel til et organ,

som regel på grund af

en blokeret arterie)

Neutropeni (et unormalt

lavt antal neutrofiler i

blodet)

Leukopeni (et unormalt lavt

antal hvide blodceller i

cirkulation i blodet)

Anæmi (en tilstand,

hvor antallet af

cirkulerende røde

blodceller er

utilstrækkeligt)

Pancytopeni (en tilstand,

hvor knoglemarvens

produktion af blodceller

falder markant eller

ophører)

Fald i produktionen af

blodceller

Høj feber og et stærkt

fald i antallet af

cirkulerende granulære

hvide blodceller

Betændelse i

slimhinderne i munden og

fordøjelseskanalen

Faryngitis (betændelse i

slimhinderne i svælget)

Betændelse i endetarm

eller anus

Tab af appetit

Vandig diarré

Kvalme

Opkastning

Hårtab (især hos kvinder)

Forsinket sårheling

Blødning fra næsen

Hånd-fod-syndrom (en

hudreaktion på forgiftning)

Generel svaghed

Betændelse i spiserøret

Utilpashed

Betændelse i

slimhinderne i munden

Øget mængde urinsyre i

blodet

Infektioner

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

Angina pectoris (stærke smerter i brystet på grund af utilstrækkelig blodtilførsel til hjertet)

Fald i antallet af hvide blodlegemer ledsaget af feber

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

Unormal hjerterytme

Hjertestop

Myokardial iskæmi

(manglende ilt til

hjertemusklen)

Myocarditis (betændelse

i hjertemusklen)

Hjertesvigt

Dilateret kardiomyopati (en

hjertesygdom, hvor

hjertemusklen er unormalt

stor, tyk eller stiv)

Kardiogent chok

Lavt blodtryk

Søvnighed

Dehydrering

Bakterieinfektion i blodet

eller kropsvævet

Sår og blødning i mave-

tarmkanalen, afstødning af

Rytmiske

øjenbevægelser

Hovedpine

Følelse af usikkerhed og

manglende balance

Symptomer på

Parkinsons sygdom (en

bevægelsessygdom

kendetegnet ved rysten,

stivhed, langsomme

bevægelser)

Pyramidale symptomer

En følelse af at være syg

Betændelse i huden

Hudændringer, f.eks. tør

hud, revner, nedbrydning,

hudrødme, kløende

makulo-papuløst udslæt

(udslæt, der er begyndt på

de nedre ekstremiteter og

har bevæget sig op til

armene og derefter til

brystet)

Hududslæt i forbindelse med

visse infektionssygdomme

Forekomst af kløende,

hævede striber på huden

Fotosensitivitet

Hyperpigmentering af huden

Stribet

hyperpigmentering eller

depigmentering nær

blodårer

Negleændringer (f.eks.

spredt overfladisk

blåfarvning,

hyperpigmentering,

Paronychia (betændelse i

vævet omkring en

fingernegl)

negledystrofi, smerter og

fortykkelse af neglelejet)

Betændelse i neglematrix

med dannelsen af pus og

tab af neglen

Forstyrrelser af sperm- og

ægdannelsen

Levercelleskader

Øget tåreflåd

Sløret syn

Betændelse eller rødmen i

slimhinderne i den hvide del

af øjet og undersiden af

øjenlåget

Forstyrrelser i

øjenbevægelserne

Optisk neuritis

(betændelse i synsnerven)

Dobbeltsyn

Nedsat synsskarphed

Stærkt øget følsomhed

over for lys og ubehag ved

sollys eller stærkt oplyste

steder

Øjensygdom med kronisk

betændelse i øjenlågenes

yderkanter

Udkrængning af den

nederste del af øjenlåget

Stærk opstemthed

(eufori)

Blokerede tårekanaler

Et lag eller en ansamling af

dødt væv adskilt fra det

omgivende levende væv, som

ved sår eller betændelse

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

Utilstrækkelig

blodtilførsel til hjernen,

tarmene og andre

organer

Misfarvning af fingre, tæer

og nogle gange andre

områder

Generaliserede allergiske

reaktioner

Hævelse (betændelse) af

en blodåre på grund af

en blodprop

Alvorlige

overfølsomhedsreaktioner

på hele kroppen

(anafylaksi)

Udvikling af en blodprop i

arterier eller blodårer

Systemisk vasolidation

(udvidelse af blodkar),

der resulterer i lavt

blodtryk

Forbigående tilstand af

forvirring kan forekomme

Øget mængde af

hormonerne T4 (thyroxin)

og T3 (triiodthyronin)

Meget sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer

Hjertestop (pludseligt

ophør af hjerteslag og

hjertefunktion)

Pludselig hjertedød

(uventet død på grund af

hjerteproblemer)

Symptomer på

leukoencefalopati (sygdomme,

der påvirker hjernens hvide

substans), herunder ataksi (tab

af evnen til at koordinere

muskelbevægelser

Akut cerebellært syndrom

Besvær med at udtale ord

Konfusion (forvirring)

Mental forvirring eller

nedsat bevidsthed, især

med hensyn til tid, sted

og identitet

Delvis eller fuldstændig

mangel af evnen til at

kommunikere verbalt

eller skriftligt

Unormal muskelsvaghed

eller afkræftelse

Krampeanfald eller

koma hos patienter, der

får høje doser af 5-

fluorouracil, og hos

patienter med såkaldt

Nyresvigt

Levercelleskader (der er

forekommet tilfælde med

dødelig udgang)

dihydropyrimidin-

dehydrogenase-mangel

Betændelse i

galdeblæren

Langsom,

fremadskridende

ødelæggelse af de små

galdeveje

Desorientering

Hjertestop

Ikke kendt

hyppigheden kan ikke anslås ud fra de foreliggende data):

feber

følelsesløshed eller svaghed i arme og ben

misfarvning af vene tæt på injektionsstedet

hurtig puls (takykardi), stakåndethed

hyperammonæmisk encefalopati (dysfunktion af hjernen som følge af forhøjet

ammonium)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Fluorouracil Accord utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen

(Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 25° C. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Opbevar i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Kun til engangsbrug. Eventuelt tiloversblevet lægemiddel skal kasseres.

Opbevaringstid og fortynding

Kemisk og fysisk brugsstabilitet er blevet påvist i 24 timer ved 25° C med 5 % glukose eller

0,9 % natriumklorid eller vand til injektionsvæsker til en koncentration på 0,98 mg/ml

fluorouracil. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks. Hvis det ikke

anvendes straks, er opbevaringstid og -forhold før anvendelse brugerens ansvar.

Produktet skal kasseres, hvis opløsningen er brun eller mørkegul.

Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget, eller der er synlige partikler/krystaller.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluorouracil Accord indeholder:

Det aktive stof i Fluorouracil Accord er fluorouracil.

De andre indholdsstoffer er vand til injektionsvæske, natriumhydroxid og saltsyre.

Udseende og pakningsstørrelser:

1 ml opløsning indeholder 50 mg fluorouracil (som natriumsalt dannet

in situ

Fluorouracilopløsning til injektion eller infusion er en klar, farveløs eller næsten farveløs

opløsning i et klart type I hætteglas med gummilukke.

Hvert hætteglas med 5 ml indeholder 250 mg fluorouracil

Hvert hætteglas med 10 ml indeholder 500 mg fluorouracil

Hvert hætteglas med 20 ml indeholder 1000 mg fluorouracil

Hvert hætteglas med 50 ml indeholder 2500 mg fluorouracil

Hvert hætteglas med 100 ml indeholder 5000 mg fluorouracil

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

Fremstiller

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Storbritannien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Medlemslandets

navn

Lægemidlets navn

Østrig

Fluorouracil Accord 50 mg/ml, Lösung zur Injektion oder Infusion

Belgien

Fluorouracil Accord Healthcare 50 mg/ml, solution pour injection ou perfusion/

oplossing voor injectie of infusie/ Lösung zur Injektion oder Infusion

Republikken

Tjekkiet

Fluorouracil Accord 50 mg/ml, injekční/ infuzi roztok

Danmark

Fluorouracil Accord, injektions og infusionsvæske, opløsning

Estland

Fluorouracil Accord 50 mg/ml, süste- või infusioonilahus

Finland

Fluorouracil Accord 50 mg/ml, injektio- tai infuusioneste/ Lösning för injektion

och infusion

Irland

Fluorouracil 50 mg/ml, Solution for Injection or Infusion

Italien

Fluorouracil Accord 50 mg/ml, Soluzione per Iniezione o Infusione

Spanien

Fluorouracil Accord 50 mg/ml, para inyección o infusión EFG

Sverige

Fluorouracil Accord 50 mg/ml, Lösning för injektion och infusion

Letland

Fluorouracil Accord 50 mg/ml, šķīdums injekcijām vai infūzijām

Litauen

Fluorouracil Accord 50 mg/ml, injekcinis/infuzinis tirpalas

Polen

Fluorouracil Accord

Portugal

Fluorouracilo Accord

Republikken

Slovakiet

Fluorouracil Accord 50 mg/ml, injekčný alebo infúzny roztok

Holland

Fluorouracil Accord 50 mg/ml, oplossing voor injectie of infusie

Storbritannien

Fluorouracil 50 mg/ml, Solution for Injection or Infusion

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2021.

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE BRUG, HÅNDTERING, PRÆPARERING OG

BORTSKAFFELSE AF FLUOROURACIL ACCORD

Retningslinjer for håndtering af cytotoksika

Fluorouracil bør kun administreres af eller under tilsyn af en specialuddannet læge, der har

erfaring med brugen af kemoterapeutiske lægemidler til behandling af cancer.

Fluorouracil Injektion må kun præpareres til administration af fagfolk, som er uddannet i

sikker brug af præpareringen. Præparering må kun foretages i et aseptisk kabinet eller en

sektion beregnet til håndtering af cytotoksika.

I tilfælde af spild skal det personale, der foretager rengøringen, iføre sig handsker,

ansigtsmaske, øjenbeskyttelse og engangsforklæde og tørre det spildte materiale op med

et absorberende materiale, der opbevares i et område til dette formål. Området skal

derefter rengøres, og alt forurenet materiale skal kommes i en pose eller affaldsspand til

cytotoksisk affald og forsegles, før det sendes til forbrænding.

Kontaminering

Fluoruracil er en irritant, og kontakt med hud og slimhinder bør undgås.

I tilfælde af kontakt med hud eller øjne skal det berørte område vaskes med rigelige mængder

vand eller steril saltvandsopløsning. Hydrocortisoncreme 1 % kan bruges til at behandle den

forbigående svie i huden. Der bør søges lægehjælp, hvis øjnene er påvirket, eller hvis

præpareringen inhaleres eller indtages.

Førstehjælp

Øjenkontakt: Skyld omgående med vand og søg lægehjælp.

Hudkontakt: Vask grundigt med sæbe og vand og fjern kontamineret tøj.

Inhalering, indtagelse: Søg lægehjælp.

Destruktion

Sprøjter, beholdere, absorberende materialer, opløsning og andet kontamineret materiale skal

kommes i kraftige plasticposer eller anden tæt emballage, mærkes som cytotoksisk affald og

brændes ved minimum 700° C.

Kemisk inaktivering kan opnås med 5 % natriumhypoklorit over 24 timer.

Retningslinjer for præparering:

a) Kemoterapeutiske stoffer bør kun præpareres til administration af fagfolk, der er uddannet i

sikker brug af præpareringen.

b) Procedurer såsom rekonstitution af pulver og overførsel til sprøjter bør kun udføres i dertil

indrettede områder.

c) Personale, der udføres disse procedurer, skal være tilstrækkeligt beskyttede med specialtøj,

to par handsker, det ene af latex, det andet af PVC (latex-handskerne skal bæres under PVC-

handskerne), da dette beskytter bedst mod de forskellige antineoplastiske stoffers varierende

gennemtrængskraft, og desuden øjenbeskyttelse. Der skal altid bruges luerlock-sprøjter og -

fittings ved præparering og administration af cytotoksika.

d) Det frarådes, at gravide kvinder håndterer kemoterapeutiske stoffer.

e) Der henvises desuden til lokale retningslinjer.

Instruktioner vedrørende brug

Fluorouracil Accord kan gives som intravenøs injektion som bolus, infusion eller kontinuerlig

infusion.

Uforligeligheder

Fluorouracil er uforligeligt med Calciumfolinat, Carboplatin, Cisplatin, Cytarabin, Diazepam,

Doxorubicin, Droperidol, Filgrastim, Gallium-nitrat, Methotrexat, Metoclopramid, morfin,

Ondansetron, parenteral ernæring, Vinorelbin, andre antracykliner.

Formulerede

opløsninger

alkaliske,

anbefales,

blanding

syreholdige

lægemidler eller opløsninger undgås.

ikke

foreligger

undersøgelser

vedrørende

eventuelle

uforligeligheder,

bør

dette

præparat ikke blandes med andre præparater.

Opbevaringstid

Opbevaringstid for uåbnet hætteglas:

2 år. Kun til engangsbrug. Kasser eventuelt ubrugt lægemiddel.

Opbevares ved temperaturer under 25° C. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Opbevar i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Hvis der er dannet bundfald som følge af eksponering for lave temperaturer, opløses dette ved

opvarmning til 60 °C efterfulgt af kraftig omrysten. Afkøles til kropstemperatur inden

anvendelse. Produktet skal kasseres, hvis opløsningen er brun eller mørkegul.

Opbevaringstid efter fortynding

I brug: Kemisk og fysisk brugsstabilitet er blevet påvist i 24 timer ved 25° C med 5 % glukose

eller 0,9 % natriumklorid eller vand til injektionsvæsker til en koncentration på 0,98 mg/ml

fluorouracil.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstid og -forhold før anvendelse brugerens ansvar.

Læs hele dokumentet

11. januar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Fluorouracil "Accord", injektions-/infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

25390

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Fluorouracil "Accord"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml af opløsningen indeholder 50 mg fluoruracil (som natriumsalt dannet in situ).

Hvert 5 ml hætteglas indeholder 250 mg fluoruracil.

Hvert 10 ml hætteglas indeholder 500 mg fluoruracil.

Hvert 20 ml hætteglas indeholder 1000 mg fluoruracil.

Hvert 50 ml hætteglas indeholder 2500 mg fluoruracil.

Hvert 100 ml hætteglas indeholder 5000 mg fluoruracil.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

8,25 mg/ml (0,360 mmol/ml) natrium

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions-/infusionsvæske, opløsning

Klar, farveløs opløsning, praktisk taget fri for partikler, med en pH-værdi mellem 8,6 og

9,4.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Fluorouracil er indicerett til voksne.

Fluoruracil er indiceret til behandling af følgende maligniteter og sygdomsstadier:

til behandling af metastatisk kolorektal cancer

som adjuverende behandling af colon- og rektalcancer

dk_hum_41876_spc.doc

Side 1 af 17

til behandling af fremskreden mavekræft

til behandling af fremskreden kræft i bugspytkirtlen,

til behandling af fremskreden kræft i spiserøret,

til behandling af fremskreden eller metastatisk brystkræft,

som adjuverende behandling af patienter med operabel primær invasiv brystkræft,

til behandling af inoperabel, lokalt fremskreden pladecellecarcinom i hoved og hals hos

tidligere ubehandlede patienter

til behandling af lokalt recidiverende eller metastatisk pladecellecarcinom i hoved og

hals

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

5-fluoruracil bør kun administreres under overvågning af en kvalificeret læge med stor

erfaring i cytotoksisk behandling.

Patienterne skal overvåges omhyggeligt og hyppigt under behandlingen. Individuelle

patienters risici og fordele bør nøje overvejes, før hver behandling.

Administration

5-fluoruracil kan administreres ved intravenøs injektion som bolus, infusion eller

kontinuerlig infusion i op til flere dage.

"Disse er de generelle råd. Der henvises til lokale eller internationale retningslinjer for en

mere (opdateret) anbefaling. "

Sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages før håndtering og administration af lægemidlet

For instruktioner om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

Intravenøs administration:

Dosis af 5-fluoruracil og behandlingstidsplan afhænger af det valgte behandlingsregime,

indikationen, den generelle status og tidligere behandling af patienten. Behandlingsregimer

varierer i kombinationen af 5-fluoruracil med andre cytostatika eller dosis af samtidigt

anvendt folinsyre.

Antallet af serier, der anvendes, bør afgøres af den behandlende læge afhængig af de lokale

behandlingsprotokoller og retningslinjer under hensyntagen til behandlingsucces og

tolerabilitet hos den enkelte patient.

Indledende behandling bør gives på hospitalet.

Reduktion af dosis tilrådes til patienter med et af følgende:

1. Kakeksi

2. Større operation inden for de foregående 30 dage

3. Nedsat knoglemarvsfunktion

4. Nedsat lever- eller nyrefunktion

Voksne og ældre patienter, der får 5-fluoruracil, bør monitoreres før hver dosis for

hæmatologisk (trombocyttal, leukocyttal og granulocyttal), gastrointestinal (stomatitis,

dk_hum_41876_spc.doc

Side 2 af 17

diarré, blødning fra mave-tarmkanalen) og neurologisk toksicitet og, om nødvendigt, så

kan dosis af 5-fluoruracil enten nedsættes eller tilbageholdes.

Nødvendigheden af dosisjustering eller afbrydelse af lægemidlet afhænger af forekomsten

af bivirkninger. Hæmatologisk toksicitet såsom reducerede leukocytter

(≤ 3500/mm

og/eller trombocyttal

(≤ 100.000/mm

kan kræve afbrydelse af behandlingen. Genoptagelse

af behandlingen skal besluttes af den behandlende læge afhængigt af det kliniske scenario.

Kolorektal cancer

5-fluoruracil benyttes i behandlingen af colon- og rektalcancer i en række

behandlingsregimer. 5-fluoruracil anvendes fortrinsvis sammen med folinsyre. Almindeligt

anvendte behandlingsregimer kombinerer også 5-fluoruracil og folinsyre med andre

kemoterapeutiske midler, såsom irinotecan (FOLFIRI og FLIRI), Oxaliplatin (FOLFOX)

eller både Irinotecan og Oxaliplatin (FOLFIRINOX).

Det almindeligt anvendte dosisområde af 5-fluoruracil varierer fra 200-600mg/

legemsoverflade. Dosis varierer også afhængigt af, om administrationen består i intravenøs

bolus eller kontinuerlig intravenøs infusion.

Doseringsskemaerne varierer også afhængigt af kemoterapi, og 5-fluoruracil-dosis kan

gentages ugentligt, hver anden uge eller månedligt.

Antallet af serier varierer med antal benyttede behandlingsregimer, og afhænger også af

den kliniske beslutning baseret på behandlingssucces og tolerabilitet.

Brystkræft

5-fluoruracil er almindeligt anvendt i kemoterapi i kombination med cyclophosphamid og

methotrexat (CMF) eller epirubicin, cyclophosphamid (FEC) eller methotrexat og

leucovorin (MFL). Det sædvanlige dosisområde er

500- 600 mg/m

kropsoverflade som

intravenøs bolus og gentages hver 3-4 uge efter behov. I adjuverende behandling af primær

invasiv brystkræft vil behandlingens varighed normalt fortsætte i 6 serier.

Mavekræft og kræft i gastroesofagealovergang

Peri-operativ kemoterapi med ECF-kur (epirubicin, cisplatin, 5-fluoruracil) anbefales pt.

Den anbefalede dosis af 5-fluoruracil er

200 mg/m

legemsoverflade pr. dag givet som

kontinuerlig intravenøs infusion i 3 uger. Der anbefales 6 serier, men dette afhænger af en

vellykket behandling og tolerabiliteten af lægemidlet hos patienten.

Kræft i spiserøret

5-fluoruracil er almindeligt anvendt i kombination med cisplatin eller cisplatin og

epirubicin eller epirubicin og oxaliplatin. Dosis varierer mellem

200- 1000 mg/m

legemsoverflade pr. dag som kontinuerlig intravenøs infusion over flere dage og gentagne

serier afhængigt af regime.

For kræft, der involverer nederste del af spiserøret, anbefales peri-operativ kemoterapi med

ECF-kur (epirubicin, cisplatin, 5-fluoruracil) som regel. Den anbefalede dosis af 5-

fluoruracil er

200 mg/m

legemsoverflade pr. dag givet som kontinuerlig intravenøs infusion

i 3 uger og gentaget i serie.

Vedrørende administration af 5-fluoruracil/cisplatin i kombination med strålebehandling

henvises til litteraturen.

dk_hum_41876_spc.doc

Side 3 af 17

Bugspytkirtelkræft

5-fluoruracil anvendes fortrinsvis i kombination med folinsyre eller gemcitabin. Dosis

varierer mellem

200- 500 mg/m

legemsoverflade pr. dag som intravenøs bolus injektion

eller intravenøs infusion, afhængigt af regime og gentages i serie.

Hoved-og halskræft

5-fluoruracil anvendes fortrinsvis i kombination med cisplatin eller carboplatin. Dosis

varierer mellem

600- 1200 mg/m

legemsoverflade pr. dag som kontinuerlig intravenøs

infusion over flere dage og gentages i serie afhængig af regime.

Vedrørende administration af 5-fluoruracil/cisplatin eller carboplatin i kombination med

strålebehandling henvises til litteraturen.

Særlige populationer

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Der skal udvises forsigtighed ved behandling af patienter med nedsat nyre- eller

leverfunktion, og dosisreduktion kan være påkrævet.

Pædiatrisk population

Brug af fluoruracil anbefales ikke, da der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger om

sikkerhed og virkning.

Ældre

Dosisjustering ikke nødvendig.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for

det (de) aktive stof(fer)

eller over for et eller flere af

hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Fluoruracil er kontraindiceret ved

Alvorlige infektioner (f.eks. herpes zoster, skoldkopper).

Alvorligt svækkede patienter.

Knoglemarvsdepression efter strålebehandling eller behandling med andre

antineoplastiske stoffer.

Behandling af ikke-malign sygdom

Alvorligt nedsat leverfunktion

Fluoruracil (5-FU) må ikke gives i kombination med brivudin, sorivudin og analoger.

Brivudin, sorivudin og analoger er potente hæmmere af det 5-FU-metaboliserende

enzym dihydropyrimidin-dehydrogenase (DPD) (se pkt. 4.4 og 4.5).

Fluoruracil(5-FU) må ikke gives til patienter, der er homozygote for

dihydropyrimidindehydrogenase (DPD).

Fluoruracil er absolut kontraindiceret til gravide og ammende (se pkt. 4.6).

Kendt fuldstændig dihydropyrimidindehydrogenase- (DPD-) mangel (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Det anbefales, at fluoruracil kun gives af eller under nøje tilsyn af en specialuddannet læge,

der er fortrolig med brugen af potente antimetabolitter og har faciliteterne til regelmæssig

monitorering af klinisk, biokemisk og hæmatologisk virkning under og efter

administrationen.

dk_hum_41876_spc.doc

Side 4 af 17

Alle patienter bør modtage den første behandling på et hospital.

Behandling med fluoruracil følges som regel af leukopeni, hvor det laveste antal hvide

blodceller som regel observeres mellem den 7. og 14. dag af det første behandlingsforløb,

men undertiden kan det optræde så sent som efter 20 dage. Blodcelletallet er som regel

normalt igen efter 30 dage. Daglig monitorering af trombocytter og antal hvide blodceller

anbefales, og behandlingen bør seponeres, hvis trombocyttallet falder til under 100.000 per

eller antallet af hvide blodceller falder til under 3.500 per mm

. Hvis det samlede tal

er mindre end 2000 per mm

anbefales det – og særligt hvis der er granulocytopeni – at

patienten anbringes i beskyttende isolation på hospitalet og modtager passende behandling

med henblik på at forhindre systemisk infektion.

Behandlingen bør også seponeres, hvis der er tegn på oral ulceration eller gastrointestinale

bivirkninger såsom stomatitis, diarré, blødning i mave-tarmkanalen eller andre steder.

Forskellen på effektiv og toksisk dosis er lille, og terapeutisk effekt er ikke sandsynlig

uden en vis grad af toksicitet. Der skal derfor udvises forsigtighed ved udvælgelsen af

patienter og justering af dosis. Behandlingen bør stoppes i tilfælde af svær toksicitet.

Kardiotoksicitet

Kardiotoksicitet er blevet forbundet med fluoropyrimidin-behandling, herunder

myokardieinfarkt, angina, arytmier, myokarditis, kardiogent chok, pludselig død og

elektrokardiografiske ændringer (herunder meget sjældne tilfælde af QT-forlængelse).

Disse bivirkninger er mere almindelige hos patienter, der får kontinuerlig infusion af 5-

fluorouracil frem for bolusinjektion. Koronararteriesygdomme i anamnesen kan være en

risikofaktor for hjerterelaterede bivirkninger. Der skal derfor udvises forsigtighed ved

behandling af patienter, der har haft brystsmerter under behandlingsforløb og hos patienter

med hjertesygdomme. Hjertefunktionen bør overvåges regelmæssigt under behandling med

fluorouracil. I tilfælde af svær kardiotoksicitet skal behandlingen seponeres

Fluoruracil bør bruges med forsigtighed til patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion

eller gulsot. Der er rapporteret om isolerede tilfælde af angina, EKG-abnormaliteter og i

sjældne tilfælde myokardieinfarkt efter administration af fluoruracil. Der skal derfor

udvises forsigtighed ved behandling af patienter, der oplever brystsmerter under

behandlingsforløbet, eller patienter med hjertesygdom.

Encefalopati

Tilfælde af encefalopati (herunder hyperammonæmisk encefalopati, leukoencefalopati),

der er forbundet med 5-fluorouracil-behandling, er blevet indberettet fra kilder efter

markedsføring. Tegn eller symptomer på encefalopati er ændret mentaltilstand, forvirring,

desorientering, koma eller ataksi. Hvis en patient udvikler nogen af disse symptomer,

tilbageholdes behandlingen og der tages straks prøve af serumkoncentrationer af

ammonium. I tilfælde af forhøjede serumkoncentrationer af ammonium initieres der straks

ammoniumreducerende behandling.

Der skal udvises forsigtighed, når fluorouracil administreres til patienter med nedsat nyre-

og/eller nedsat leverfunktion. Patienter med nedsat nyre- og/eller leverfunktion kan have

en øget risiko for hyperammonæmi og hyperammonæmisk encefalopati.

dk_hum_41876_spc.doc

Side 5 af 17

Dihydropyrimidindehydrogenase- (DPD-) mangel:

DPD-aktiviteten er hastighedsbestemmende i katabolismen af 5-fluorouracil (se pkt. 5.2).

Patienter med DPD-mangel har derfor en øget risiko for fluorpyrimidinrelateret toksicitet,

herunder f.eks. stomatitis, diarré, slimhindeinflammation, neutropeni og neurotoksicitet.

Toksicitet relateret til DPD-mangel forekommer sædvanligvis under den første

behandlingsserie eller efter dosisøgning.

Fuldstændig DPD-mangel

Fuldstændig DPD-mangel er sjælden (0,01-0,5 % af kaukasiere). Patienter med

fuldstændig DPD-mangel har høj risiko for livstruende eller dødelig toksicitet, og disse

patienter må ikke behandles med Fluorouracil "Accord" (se pkt. 4.3).

Delvis DPD-mangel

Delvis DPD-mangel vurderes at påvirke 3-9 % af den kaukasiske befolkning. Patienter

med delvis DPD-mangel har en øget risiko for svær eller potentielt livstruende toksicitet.

En reduceret startdosis bør overvejes for at begrænse denne toksicitet. DPD-mangel skal

betragtes som en parameter, der skal tages højde for i forbindelse med andre rutinemæssige

foranstaltninger til dosisreduktion. Initial dosisreduktion kan påvirke effekten af

behandlingen. Hvis der ikke ses alvorlig toksicitet, kan efterfølgende doser forøges med

omhyggelig monitorering.

Testning for DPD-mangel

Testning af fænotype og/eller genotype inden initiering af behandling med [særnavn]

anbefales, på trods af usikkerheder omkring optimale testmetoder før behandling. Der skal

tages hensyn til relevante kliniske retningslinjer.

Genotypisk karakterisering af DPD-mangel

Testning før behandling for sjældne mutationer af DPYD genet kan identificere patienter

med DPD-mangel.

De fire varianter af DPYD c.1905+1G>A [også betegnet som DPYD*2A], C.1679T>G

[DPYD*13], c.2846A>T and c.1236G>A/HapB3 kan forårsage fuldstændigt fravær eller

reduktion af DPD enzymaktivitet. Andre sjældne varianter kan også være forbundet med

en øget risiko for svær eller livstruende toksicitet.

Visse homozygote og sammensatte heterozygote mutationer i DPYD-genlocuset (f.eks.

kombinationer af de fire varianter med mindst én allel af c.1905+1G>A or c.1679T>G) er

kendt for at forårsage fuldstændig eller næsten fuldstændig mangel på DPD

enzymaktivitet.

Patienter med visse heterozygote DPYD varianter (inklusive c.1905+1G>A, c.1679T>G,

c.2846A>T and c.1236G>A/HapB3 varianter) har en øget risiko for svær toksicitet ved

behandling med fluorpyrimidiner.

Frekvensen af den heterozygote c.1905+1G>A genotype i DPYD genet hos kaukasiske

patienter er omkring 1 %, 1,1 % for c.2846A>T, 2,6 – 6,3 % for c.1236G>A/HapB3

varianter og 0,07 til 0,1 % for c.1679T>G.

Der er begrænsede data for frekvensen af de fire DPYD varianter i andre populationer end

den kaukasiske. På nuværende tidspunkt betragtes de fire DPYD varianter (c.1905+1G>A,

dk_hum_41876_spc.doc

Side 6 af 17

c.1679T>G, c.2846A>T and c.1236G>A/HapB3) som stort set fraværende i populationer

af afrikansk (-amerikansk) eller asiatisk oprindelse.

Fænotypisk karakterisering af DPD-mangel

Ved fænotypisk karakterisering af DPD-mangel anbefales måling af præterapeutisk

blodniveauer af det endogene DPD-substrat uracil (U) i plasma.

Forhøjede uracilkoncentrationer før behandling er forbundet med en øget risiko for

toksicitet. På trods af usikkerheder omkring uracil-grænseværdier, der definerer

fuldstændig og delvis DPD-mangel, skal et uracil-niveau i blodet > 16 ng/ml og < 150 ng/

ml betragtes som indikativ for delvis DPD-mangel og forbindes med øget risiko for

fluorpyrimidintoksicitet. Et uracil-niveau i blodet > 150 ng/ml skal betragtes som indikativ

for fuldstændig DPD-mangel og forbindes med en risiko for livstruende eller dødelig

fluorpyrimidintoksicitet.

Vaccination af patienter, der modtager fluoruracil, med en levervaccine bør undgås på

grund af risikoen for alvorlige eller fatale infektioner. Kontakt med mennesker, der for

nylig har modtaget en poliovirusvaccine, bør undgås.

Længerevarende ophold i sollys frarådes på grund af risikoen for fotosensitivitet.

Der skal udvises forsigtighed ved brug til patienter, der har modtaget højdosis-

strålebehandling i pelvis.

Terapeutisk lægemiddelmonitorering for 5-fluoruracil kan forbedre kliniske resultater hos

patienter, der får kontinuerlige 5-fluoruracil-infusioner ved at reducere toksiciteter og

forbedre effekten. AUC antages at være mellem 20 og 30 mg x t/l.

Kombination af 5-fluoruracil og folinsyre

Toksicitetsprofilen af 5-fluoruracil kan forbedres eller forskydes med folinsyre. De mest

almindelige manifestationer er leukopeni, mucositis, stomatitis og/eller diarre, som kan

være dosisbegrænsende. Når 5-fluoruracil og folinsyre anvendes i kombination, skal

fluoruracildosis reduceres mere i tilfælde af toksicitet end når fluoruracil bruges alene.

Toksiciteter, der blev observeret hos patienter behandlet med kombinationen, svarer

kvalitativt til dem, der blev observeret hos patienter behandlet udelukkende med 5-

fluoruracil.

Mavetoksiciteter observeres hyppigere og kan være mere alvorlige eller endda livstruende

(især stomatitis og diarré). I svære tilfælde skal 5-fluoruracil og folinsyre trækkes tilbage,

og støttende intravenøs behandling påbegyndes. Patienter bør instrueres i at straks kontakte

deres behandlende læge, hvis stomatitis (mild til moderat mavesår) og/eller diarré (vandig

afføring eller tarmbevægelser) forekommer to gange om dagen.

Der skal udvises særlig forsigtighed ved behandling af ældre eller svækkede patienter, da

disse patienter kan have en øget risiko for alvorlig toksicitet.

Mænd og fødedygtige kvinder skal bruge effektiv kontraception under og op til 6 måneder

efter behandlingen.

dk_hum_41876_spc.doc

Side 7 af 17

Patienter, der modtager samtidig behandling med phenytoin og fluoruracil, skal have

foretaget regelmæssig kontrol på grund af muligheden for forhøjede

phenytoinkoncentrationer i plasma.

Natrium

Fluoruracilindsprøjtning BP indeholder 7,78 mmol (178,2 mg) natrium p.r maksimal

daglig dosis (600 mg/ m

). Dette bør tages i betragtning hos patienter på en kontrolleret

natriumdiæt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Det er rapporteret, at forskellige stoffer modulerer fluoruracils antitumoreffekt eller

toksicitet biokemisk. Til denne gruppe hører almindelige lægemidler som methotrexat,

metronidazol, leucovorin, interferon alfa og allopurinol.

Både effekt og toksicitet af 5-fluoruracil kan øges, når 5-fluoruracil anvendes i

kombination med folininsyre. Bivirkninger kan være mere udtalte og svær diarré kan

forekomme. Der er blevet observeret livstruende diarréer, hvis 600 mg/m² fluoruracil (iv

bolus gang om ugen) er givet sammen med folininsyre.

Det er nødvendigt at justere dosis i kombination med andre myelosuppressive stoffer.

Samtidig eller tidligere strålebehandling kan kræve dosisreduktion. Kardiotoksiciteten af

antracykliner kan øges.

Fluoruracil bør ikke bruges i kombination med clozapin på grund af den øgede risiko for

agranulocytose.

Der er rapporteret øget forekomst af cerebralt infarkt hos patienter med orofaryngeal

cancer behandlet med fluoruracil og cisplatin.

Der er rapporteret markante stigninger i protrombintid og INR hos nogle få patienter, der

blev stabiliseret med warfarin-behandling efter initiering af fluoruracil-regimer.

Enzymet dihydropyrimidin-dehydrogenase (DPD) spiller en vigtig rolle for

metaboliseringen af fluoruracil. Nukleosid-analoger, som fx brivudin og sorivudin, kan

medføre en stigning i fluoruracilplasmakoncentrationer af 5-FU eller andre

fluoropyrimidiner ledsaget af toksikologiske reaktioner. Der skal derfor holdes et

tidsinterval på minimum 4 uger mellem administrationen af fluoruracil og brivudin,

sorivudin og analoger.

Hvis det er relevant, så er bestemmelsen af DPD-enzymaktivitet indiceret før behandling

med 5-fluorpyrimidiner.

Cimetidin, metronidazol og interferon kan øge plasmakoncentrationen af 5-fluoruracil, og

derved øge toksiciteten af 5-fluoruracil.

Hos patienter, der er blevet behandlet med phenytoin og 5-fluoruracil samtidig, er der

blevet rapporteret en stigning i phenytoin-plasmakoncentrationerne, der resulterede i

symptomer på phenytoin-toksicitet.

Fluoruracil forstærker virkningen af andre cytostatika og strålebehandling (se pkt. 4.2).

dk_hum_41876_spc.doc

Side 8 af 17

Hos patienter, der modtager cyclophosphamid, methotrexat og 5-fluoruracil, resulterede

tilsætning af thiaziddiuretika i et mere markant fald i antallet af granulocytter

sammenlignet med patienter, der ikke modtager thiazider.

Hepatotoksicitet (stigning i alkaliske fosfataser, transaminaser eller bilirubin) observeres

almindeligvis hos patienter, der får 5-fluoruracil i kombination med levamisol.

Hos patienter med brystkræft er der rapporteret, at kombinationsbehandling med

cyclofosfamid, methotrexat, 5-fluoruracil og tamoxifen øger risikoen for tromboemboliske

hændelser.

Alvorlig, potentielt livstruende mucositis kan opstå efter samtidig administration af

vinorelbin og 5-fluoruracil/folininsyre.

Vaccination af immunkompromitterede patienter med levervacciner bør undgås.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige og velkontrollerede undersøgelser af gravide kvinder,

men der er dog rapporteret føtale defekter og aborter.

Kvinder i den fertile alder skal undgå at blive gravide og skal anvende sikker

kontraception, mens de er i behandling med fluoruracil og op til 6 måneder efter

behandlingen (se pkt. 4.4). Hvis lægemidlet bruges under graviditet, eller hvis patienten

bliver gravid under behandlingsforløbet, skal patienten informeres om den potentielle

risiko for fosteret, og genetisk rådgivning anbefales.

Fluorouracil må kun anvendes under

graviditet, hvis de potentielle fordele berettiger den potentielle risiko for fosteret.

Fertilitet

Mænd, der behandles med fluoruracil, frarådes at blive far til et barn under og op til 6

måneder efter behandlingen (se pkt. 4.4). Der bør søges rådgivning om opbevaring af sæd

før behandlingen pga. risikoen for irreversibel infertilitet efter behandling med fluoruracil.

Amning

Eftersom det ikke vides, om fluoruracil udskilles i modermælk, må kvinder ikke amme,

hvis de behandles med fluoruracil.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

Fluoruracil kan medføre bivirkninger såsom kvalme og opkastning. Det kan også have

uønsket virkning på nervesystemet og medføre synsændringer, der kan påvirke evnen til at

køre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Hyppighed er angivet ved brug af følgende konvention:

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10000 til < 1/1000)

dk_hum_41876_spc.doc

Side 9 af 17

Meget sjælden (< 1/10000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra de foreliggende data).

Blod og lymfesystem

Meget almindelig

Myelosuppression (begyndende efter 7-10 dage, nadir efter 9-14 dage, restitution efter 21-

28 dage), neutropeni, trombocytopeni, leukopeni, agranulocytose, anæmi og pancytopeni.

Alimindelig

Febril neutropeni

Immunsystemet

Meget almindelig

Bronkospasme, immunosuppression med øget risiko for infektion.

Sjælden

Generaliserede allergiske reaktioner, anafylaksi, anafylaktisk chok.

Infektioner og parasitære sygdomme

Meget almindelig

Infektioner

Det endokrine system

Sjælden

Øget T4 (totalt thyroxin), øget T3 (totalt triiodthyronin).

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Hyperurikæmi.

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Eufori.

Sjælden

Reversibel tilstand af forvirring kan forekomme.

Meget sjælden

Desorientering.

Nervesystemet

Ikke almindelig

Nystagmus, hovedpine, svimmelhed, symptomer på Parkinsons sygdom, pyramidale

symptomer, eufori, døsighed

Meget sjælden

Symptomer på leukoencefalopati inklusive ataksi, akut cerebellært syndrom, dysartri,

konfusion, desorientering, myasteni, afasi, konvulsioner eller koma, nyresvigt.

dk_hum_41876_spc.doc

Side 10 af 17

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information