Fasturtec

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

14-12-2020

Aktiv bestanddel:
rasburikase
Tilgængelig fra:
Sanofi-aventis groupe 
ATC-kode:
V03AF07
INN (International Name):
rasburicase
Terapeutisk gruppe:
Alle andre terapeutiske produkter
Terapeutisk område:
hyperurikæmi
Terapeutiske indikationer:
Behandling og profylakse af akut hyperurikæmi, for at forebygge akut nyresvigt hos voksne, børn og unge (alderen 0-17 år) med hæmatologiske malignitet med en høj tumor byrde og risiko for en hurtig tumor lysis eller svind på indledning af kemoterapi.
Produkt oversigt:
Revision: 26
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000331
Autorisation dato:
2001-02-23
EMEA kode:
EMEA/H/C/000331

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

11-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

11-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

11-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

11-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

11-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

11-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

11-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

11-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

11-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

11-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

11-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

11-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

11-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

11-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

11-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

11-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

11-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

11-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

11-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

11-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

11-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

14-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

14-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

11-05-2015

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fasturtec 1,5 mg/ml pulver og solvens til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

rasburikase

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, sygeplejersken eller sygehusapoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at få Fasturtec

3. Sådan får du Fasturtec

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Fasturtec indeholder den aktive ingrediens rasburikase.

Rasburikase bruges til at nedsætte eller forebygge høje niveauer af urinsyre i blodet hos voksne, børn

og unge (i alderen 0 til 17 år) med blodsygdomme (hæmatologiske sygdomme) lige før eller under

kemoterapeutisk behandling.

Når du er i kemoterapi, bliver kræftceller ødelagt, og der frigives store mængder urinsyre til blodet.

Fasturtec gør det lettere for kroppen at fjerne denne urinsyre via nyrerne.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Fasturtec

Du må ikke få Fasturtec hvis du:

allergisk

(overfølsom) over for rasburikase, andre urikaser eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Fasturtec (angivet i punkt 6).

lider af

hæmolytisk anæmi

(en blodsygdom med unormal nedbrydning af røde blodlegemer).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, den kliniske farmaceut eller sundhedspersonalet, hvis du tidligere har haft allergiske

reaktioner.

Fortæl din læge, hvis du nogensinde har haft allergiske reaktioner på grund af andre typer medicin:

Fasturtec kan forårsage allergi-lignende reaktioner som for eksempel alvorlig anafylaksi inklusive

anafylaktisk shock (pludselig livstruende eller dødelig allergisk reaktion).

Kontakt straks din læge

, hvis du bemærker et eller flere af følgende symptomer, da det kan være

nødvendigt at stoppe behandlingen:

hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg

hoste eller hvæsende vejrtrækning

besvær med at trække vejret eller synke

udslæt, kløe eller nældefeber på huden

Dette kan være de første tegn på en

alvorlig allergisk reaktion

. Det kan være nødvendigt at stoppe

behandlingen med Fasturtec, og du kan have brug for anden behandling.

Det vides ikke, om risikoen for at udvikle en allergisk reaktion øges, hvis behandlingen med Fasturtec

gentages.

I tilfælde af blodsygdomme, hvor de røde blodlegemer unormalt bliver nedbrudte (hæmolyse), eller

unormale blodpigmentniveauer (methæmoglobinæmi), vil din læge øjeblikkeligt og permanent stoppe

behandlingen med Fasturtec.

Brug af anden medicin sammen med Fasturtec

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Graviditet og amning

Fortæl din læge hvis du er, eller tror du er gravid, eller hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der findes ingen tilgængelig information om evnen til at køre eller betjene maskiner.

Fasturtec indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder op til 10,5 mg natrium (hoved komponent af madlavnings-/bordsalt) pr.

hætteglas. Dette svarer til 0,53 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en

voksen.

3.

Sådan får du Fasturtec

Fasturtec skal gives inden eller i begyndelsen af dit kemoterapiforløb.

Lægemidlet indgives i en vene (intravenøst) som en infusion, der i gennemsnit varer 30 minutter.

Dosis beregnes ud fra din legemsvægt.

Den anbefalede dosis er 0,20 mg pr. kg legemsvægt pr. dag både til børn og voksne.

Fasturtec gives én gang daglig, i op til 7 dage.

Urinsyreniveauet i blodet vil blive kontrolleret og din læge vil bestemme den præcise varighed af

behandlingen. Lægen kan også teste dit blod for at sikre sig, at du ikke udvikler blodsygdomme.

Hvis du har fået for meget Fasturtec

Hvis det sker, vil din læge nøje overvåge påvirkningen af dine røde blodlegemer og behandle de

symptomer, der måtte opstå.

Spørg lægen, sygeplejersken eller den kliniske farmaceut, hvis der er noget, du er i tvivl om

vedrørende brugen af dette lægemiddel.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fasturtec gives sammen med andre lægemidler, som også kan give bivirkninger.

Hvis du pludselig opdager:

Hævelse af ansigtet, læberne, tungen eller andre dele af kroppen

Åndenød, hvæsen ved vejrtrækning, eller vejrtrækningsproblemer

Udslæt, kløe eller nældefeber

Fortæl det omgående til din læge, sygeplejerske eller kliniske farmaceut, da dette kan være tegn

på en alvorlig allergisk reaktion (anafylaksi)

Disse er sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.000

personer).

Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

Diarre

Opkastning

Kvalme

Hovedpine

Feber

Almindelige bivirkninger (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer):

Allergiske reaktioner, primært udslæt og nældefeber.

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

Alvorlige allergiske reaktioner som for eksempel anafylaksi (sjælden) inklusive anafylaktisk

shock (hyppighed ikke kendt), som kan være dødelig

Lavt blodtryk (hypotension)

Hvæsende vejrtrækning eller problemer med at trække vejret (bronkospasmer)

Blodsygdomme, såsom sygdomme, hvor de røde blodlegemer nedbrydes (hæmolyse) eller

ødelægges (hæmolytisk anæmi), eller unormalt niveau af blodpigment (methæmoglobinæmi)

Kramper

Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):

Løbenæse, stoppet næse, nysen, trykken i ansigtet eller smerter (rhinitis).

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data):

Ufrivillige muskelsammentrækninger.

Hvis du opdager nogle af disse bivirkninger, skal du fortælle det til lægen, sygeplejersken eller

sygehusfarmaceuten.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller sygehusfarmaceuten. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Brug ikke dette lægemiddel, hvis opløsningen er uklar og/eller indeholder partikler.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fasturtec indeholder

Aktivt stof: rasburikase 1,5 mg/ml. Rasburikase produceres ved hjælp af genteknologi i en

mikroorganisme der hedder

Saccharomyces cervisiae

Øvrige indholdsstoffer i pulveret: alanin, mannitol, dinatriumphosphatdodecahydrat,

dinatriumphosphatdihydrat, natriumdihydrogenphosphatdihydrat.

Øvrige indholdsstoffer i solvensen: poloxamer 188, vand til injektionvæske.

Udseende og pakningsstørrelser

Fasturtec leveres som pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning (pulver til sterilt koncentrat)

med solvens.

Pulveret er en helt eller brækket hvid til offwhite pellet.

Solvensen er en farveløs og klar væske.

Pakninger med 3 hætteglas á 1,5 mg rasburikase og 3 ampuller med 1 ml solvens. Pulveret leveres i

3 ml klare hætteglas med gummilukker og solvensen i en 2 ml klar glas ampul (type I).

Pakning med 1 hætteglas á 7,5 mg rasburikase og 1 ampul med 5 ml solvens. Pulveret leveres i 10 ml

klare hætteglas med gummilukker og solvensen i en 5 ml klar glas ampul (type I).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

F-75008 Paris

Frankrig

Fremstillere

Sanofi S.r.l.

Via Valcanello, 4

03012 Anagni (FR)

Italien

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Fasturtec, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant:

België /Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

UAB «SANOFI-AVENTIS LIETUVA»

Tel: +370 5 2755224

България

SANOFI BULGARIA

EOOD

Тел

.: +359 (0)2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

sanofi-aventis zrt.

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 04 36 996

Tel. Aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 (0)20 245 4000

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ

: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.r.l.

Tel: 800.536389

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +

357 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.emea.europa.eu/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Se punkt 3 ”Sådan skal du bruge Fasturtec” samt praktisk information om fremstilling og håndtering

nedenfor.

Fasturtec skal fremstilles (rekonstitueres) med hele voluminet af den medfølgende solvens (f.eks. skal

indholdet af en 1,5 mg rasburikaseampul opløses i 1

ml fra solvensampullen; og 7,5 mg rasburikase

fra en ampul skal opløses i de 5 ml solvens fra 5 ml solvensampullen). Rekonstitutionen resulterer i en

opløsning på 1,5 mg/ml, der skal fortyndes yderligere med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%).

Fremstilling (rekonstitution) af opløsning:

Et hætteglas med rasburikase tilsættes indholdet fra en solvensampul under kontrollerede og

validerede aseptiske forhold, hvorefter glasset vippes forsigtigt.

Må ikke rystes.

Kontrolleres visuelt før brug. Kun klare og farveløse opløsninger uden partikler bør anvendes.

Medicinen er beregnet til enkeltdosering. Ikke anvendt opløsning bør bortskaffes.

Da solvensen ikke indeholder konserveringsmiddel, skal fortynding af den fremstillede opløsning ske

under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Fortynding før infusion:

Den nødvendige mængde færdigblandet opløsning afhænger af patientens legemsvægt. Det kan være

nødvendigt at anvende flere hætteglas for at opnå en tilstrækkelig mængde rasburikase til en enkelt

infusion. Den nødvendige mængde færdigblandet opløsning fra et eller flere hætteglas skal fortyndes

yderligere med saltvandsopløsning 9 mg/ml (0,9%) op til et volumen på i alt 50 ml. Koncentrationen

af rasburikase i den færdige infusionsopløsning afhænger af patientens legemsvægt.

Den rekonstituerede opløsning indeholder ikke konserveringsmiddel, derfor skal den fortyndede

infusionsopløsning indgives omgående.

Infusion:

Den fortyndede infusionsopløsning skal indgives som infusion over 30 minutter.

Håndtering af prøver:

Hvis det er nødvendigt at overvåge urinsyreværdier, skal følgende procedurer for håndtering af prøver

følges nøje for at undgå

ex vivo

nedbrydning af analytten. Blodet indsamles i nedkølede rør med

heparin til modvirkning af koagulation. Prøverne nedsænkes i is-/vandbad. Plasmaprøverne tilberedes

straks ved centrifugering i en nedkølet centrifuge (4

C). Endelig skal plasma opbevares i is-/vandbad

og analyseres for urinsyre inden for 4 timer.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Fasturtec 1,5 mg/ml pulver og solvens til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Fasturtec er et rekombinant uratoxidaseenzym fremstillet i en genmanipuleret

Saccharomyces

cerevisiae

-stamme. Rasburikase er et tetramert protein med identiske underenheder af en

molekylmasse på ca. 34 kDa.

Efter rekonstitution indeholder 1 ml Fasturtec-koncentrat 1,5 mg rasburikase.

1 mg svarer til 18,2 EAU*.

«enzyme activity unit»

(EAU) svarer til den enzymaktivitet, der kan omdanne 1 µmol urinsyre til

allantoin per minut under følgende forhold: +30°C±1°C TEA pH 8,9 buffer.

Hjælpestof(fer) med kendt effekt:

Hver 1,5 mg/ml hætteglas indeholder 0,091 mmol natrium, hvilket er 2,1 mg natrium, og 7,5 mg/5 ml

hætteglas indeholder 0,457 mmol natrium, hvilket er 10,5 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til koncentrat til infusionsvæske, opløsning (pulver til sterilt koncentrat).

Pulveret er en helt eller brækket hvid til offwhite pellet.

Solventen er en farveløs og klar væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling og profylakse af akut hyperurikæmi for at forebygge akut nyresvigt hos voksne, børn og

unge (i alderen 0 til 17 år) med maligne hæmatologiske lidelser med høj tumorload og risiko for hastig

tumorlyse eller -svind i begyndelsen af kemoterapeutisk behandling.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Fasturtec gives umiddelbart inden og under indledning af kemoterapeutisk behandling. Der findes ikke

tilstrækkelige data til at kunne anbefale gentagne behandlingsserier.

Den anbefalede dosis er 0,20 mg/kg/dag. Fasturtec indgives som intravenøs infusion en gang daglig

over 30 minutter i 50 ml natriumchloridopløsning 9 mg/ml (0,9%) (se pkt. 6.6).

Behandlingen med Fasturtec kan vare op til 7 dage, den præcise varighed skal baseres på

fyldestgørende monitorering af urinsyre niveauet i plasma samt klinisk vurdering.

Pædiatrisk population

Eftersom dosisjustering ikke er nødvendig, er den anbefalede dosis 0,20 mg/kg/dag.

Særlige populationer

Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig.

Administration

Fasturtec skal administreres under supervision af en læge med erfaring i behandling af maligne

hæmatologiske lidelser med kemoterapeutika.

Behandling med rasburikase medfører ikke behov for at ændre tidspunkt eller behandlingsplan for

indledning af cytostatisk kemoterapi.

Rasburikase skal indgives over 30 minutter. For at forebygge eventuel lægemiddeluforligelighed skal

rasburikaseopløsning indgives gennem en anden dropslange end den, der anvendes til infusion af

kemoterapeutiske midler. Hvis det ikke er muligt at anvende en separat dropslange, skal slangen

gennemskylles med saltvandsopløsning mellem infusion af kemoterapeutiske midler og rasburikase.

For instruktioner vedrørende rekonstitution og fortynding af præparatet før administration, se pkt. 6.6.

Da rasburikase

in vitro

kan nedbryde urinsyre, skal der tages specielle forholdsregler ved bestemmelse

af plasmaurinsyre hos patienter behandlet med Fasturtec, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive indholdsstof eller over for et af hjælpestofferne anført under pkt.

6.1.

G6PD-mangel og andre metaboliske sygdomme, der medfører hæmolytisk anæmi, idet konvertering af

urinsyre til allantoin medfører dannelse af biproduktet hydrogenperoxid. For at forhindre, at der opstår

hæmolytisk anæmi, er rasburikase derfor kontraindiceret hos patienter med disse lidelser.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

I lighed med andre proteiner kan rasburikase fremkalde allergiske reaktioner hos mennesker, såsom

anafylaksi, inklusive anafylaktisk shock, med potentielt dødelig udgang. Kliniske erfaringer med

Fasturtec har vist, at patienterne skal overvåges nøje for begyndende tegn på allergiske bivirkninger,

især alvorlige overfølsomhedsreaktioner inklusive anafylaksi (se pkt. 4.8). I tilfælde af en alvorlig

overfølsomhedsreaktion skal Fasturtec seponeres omgående og permanent og passende behandling

iværksættes.

Forsigtighed tilrådes ved administration til patienter der lider af, eller har lidt af, atopiske allergier.

Der er kun begrænsede kliniske erfaringer med fornyet behandling med Fasturtec, og behandlingen må

derfor kun gentages med forsigtighed. Der er observeret rasburikase-antistoffer hos behandlede

patienter og raske personer, der har fået rasburikase.

Methæmoglobinæmi er forekommet hos patienter, der får Fasturtec. Lægemidlet skal omgående

seponeres permanent hos patienter, der har udviklet methæmoglobinæmi, og der skal træffes passende

forholdsregler (se pkt. 4.8).

Hæmolyse er forekommet hos patienter, der får Fasturtec. I så fald skal behandlingen omgående

seponeres permanent, og der skal træffes passende forholdsregler (se pkt. 4.8).

Administration af Fasturtec medfører en reduktion i koncentrationen af urinsyre til niveauer under

normalområdet, hvorved risikoen for nyresvigt som følge af udfældning af urinsyrekrystaller i

nyretubuli reduceres. Tumorlyse kan også medføre hyperfosfatæmi, hyperkaliæmi og hypocalcæmi.

Fasturtec er ikke effektiv i behandlingen af disse tilstande, hvorfor sådanne patienter skal monitoreres

tæt.

Fasturtec er ikke undersøgt hos patienter med hyperurikæmi i forbindelse med myeloproliferative

sygdomme.

For at sikre nøjagtig måling af urinsyrekoncentrationen i plasma under behandling med Fasturtec skal

proceduren for håndtering af prøver nøje overholdes (se pkt. 6.6).

Fasturtec indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder op til 10,5 mg natrium pr. hætteglas, svarende til 0,53 % af den WHO

anbefalede maximale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke foretaget undersøgelser af rasburikases interaktion. Da rasburikase er et enzym, anses

risikoen for lægemiddelinteraktioner usandsynlig.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af rasburikase til gravide kvinder. Data fra dyrestudier kunne ikke

tolkes på grund af tilstedeværelse af endogen uratoxidase i standard-dyremodeller. Idet teratogene

virkninger af rasburikase ikke kan udelukkes, bør Fasturtec kun anvendes under graviditet, såfremt det

er strengt nødvendigt. Fasturtec bør ikke anvendes til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender

sikker kontraception.

Amning

Det er ukendt, om rasburikase udskilles i human mælk. Da rasburikase er et protein, forventes det, at

dosis til det ammede barn er meget lav.

Ved behandling med Fasturtec skal fordelene ved amning afvejes i forhold til den potentielle risiko for

barnet.

Fertilitet

Der findes ingen data om, hvorvidt rasburikase påvirker fertiliteten.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

Fasturtec gives som understøttende behandling ved administration af cytostatika mod fremskredne,

maligne lidelser, og det kan derfor være svært at påvise en årsagssammenhæng for bivirkningerne på

grund af de betydelige bivirkninger, der må forventes fra den underliggende sygdom og dens

behandling.

De hyppigst rapporterede bivirkninger var kvalme, opkastning, hovedpine, feber og diarré.

I kliniske forsøg har Fasturtec forårsaget hæmatologiske sygdomme såsom hæmolyse,

hæmolytisk anæmi og methæmoglobinæmi

med frekvensen ”Ikke almindelig”

. Ved den

enzymatiske omsætning af urinsyre til allantoin katalyseret af rasburikase dannes der

hydrogenperoxid, og der er observeret hæmolytisk anæmi og methæmoglobinæmi hos visse

højrisikopopulationer såsom personer med G6PD-mangel.

Bivirkninger, der måske skyldes Fasturtec og er fremkommet under kliniske forsøg, er opført nedenfor

efter systemorganklasse og hyppighed. Hyppighederne, som er defineret i henhold til MedDRA-

konventionen, er: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥ 1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000

til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til 1/1.000); meget sjælden (<1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres

ud fra forhåndenværende data).

Tabel over bivirkninger

MedDRA

Systemorgan

klasser

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Blod og

lymfesystem

-Hæmolyse

-Hæmolytisk

anæmi

Methæmoglobin

æmi

Immunsyste

met

-Allergi/

allergiske

reaktioner

(udslæt og

urticaria)

-Alvorlige

overfølsomheds-

reaktioner

-Anafylaksi

-Anafylaktisk

shock*

Nervesyste-

met

-Hovedpine

-Kramper**

frivillige

muskel-

Sammentræk-

ninger**

Vaskulære

sygdomme

-Hypotension

Luftveje,

thorax og

mediastinum

-Bronkospasme

-Rhinitis

Mave-tarm-

kanalen

-Diarré +

-Opkastning

-Kvalme ++

Almene

symptomer

og reaktioner

administra-

tionsstedet

-Feber ++

nafylaktisk shock, eventuelt med

dødelig udgang

Erfaring efter markedsføring

Grad 3/4: Ikke almindelig

Grad 3/4: Almindelig

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

På grund af Fasturtecs virkningsmåde vil overdosering føre til lave eller upåviselige

plasmakoncentrationer af urinsyre og øget produktion af hydrogenperoxid. Ved mistanke om

overdosering bør patienter monitoreres med henblik på hæmolyse, og relevant understøttende

behandling iværksættes da der ikke er identificeret nogen specifik antidot til Fasturtec.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Afgiftningsmidler ved cytostatica-behandling, ATC-kode:

V03AF07

Virkningsmekanisme

Hos mennesket er urinsyre sidste trin i puriners stofskifteproces. Den akutte stigning i urinsyres

plasmaniveauer efter destruktion af et større antal celler, som det ses ved maligne sygdomme og under

kemoterapi med cytostatika, kan føre til nedsat nyrefunktion og nyresvigt, hvilket henføres til

udfældning af urinsyrekrystaller i tubuli renales. Rasburikase er et meget virksomt urikolytiskt middel,

som katalyserer enzymatisk oxidation af urinsyre til allantoin, et vandopløseligt produkt, der let

udskilles gennem nyrerne.

Den enzymatiske oxidation af urinsyre fører til en støkiometrisk dannelse af hydrogenperoxid. Den

øgede forekomst af hydrogenperoxid elimineres af endogene antioxidanter og en øget risiko for

hæmolyse ses udelukkende hos personer med G6PD mangel eller medfødt anæmi.

Hos raske personer er der observeret et markant dosisafhængigt fald i urinsyres plasmaniveauer i

dosisintervallet 0,05 mg/kg til 0,20 mg/kg.

Klinisk virkning og sikkerhed

I et randomiseret komparativt fase III-studium med 52 pædiatriske patienter blev 27 patienter

behandlet med den anbefalede intravenøse dosis af rasburikase på 0,20 mg/kg/dag i 4 til 7 dage (< 5

år: n=11; 6-12 år: n=11; 13-17 år: n=5), og 25 patienter med daglig oral dosis af allopurinol i 4 til 8

dage. Resultaterne viste en signifikant hurtigere virkning af Fasturtec sammenlignet med allopurinol. 4

timer efter første dosis var der en signifikant forskel i den gennemsnitlige procentvise ændring i

forhold til plasmakoncentrationen af urinsyre ved baseline (p< 0,0001) i gruppen, som fik Fasturtec (-

86 %), sammenlignet med allopurinol-gruppen (-12,1 %).

Tidsrummet frem til første bekræftede normalisering af urinsyreværdier hos patienter med

hyperurikæmi er 4 timer for Fasturtec og 24 timer for allopurinol. Endvidere ledsages den hurtige

regulering af urinsyreniveauet hos denne population af en forbedret nyrefunktion. Det fører så igen til

effektiv udskillelse af serum-phosphatbelastningen, hvilket forebygger yderligere nedsættelse af

nyrefunktionen på grund af henfald af calcium/phosphor.

I et randomiseret (1:1:1), multi-center, open-label studium blev 275 voksne patienter med leukæmi og

lymfomer samt risiko for at udvikle hyperurikæmi og tumorlysesyndrom (TLS) behandlet med enten

rasburikase intravenøst 0,2 mg/kg/dag i 5 dage (arm A: n=92), rasburikase intravenøst 0,2 mg/kg/dag

fra dag 1 til dag 3 efterfulgt af allopurinol 300 mg oralt en gang dagligt fra dag 3 til dag 5 (overlap på

dag 3: rasburikase og allopurinol administreret med ca. 12 timers mellemrum) (arm B: n=92) eller

allopurinol 300 mg oralt en gang dagligt i 5 dage (arm C: n=91). Responsraten med hensyn til niveauet

af urinsyre (andel af patienter med plasma-urinsyre ≤7,5 mg/dl (≤0,42 mmol/l) fra dag 3 til dag 7 efter

initiering af behandling for hyperurikæmi) var 87% i arm A, 78% i arm B og 66% i arm C.

Responsraten i arm A var signifikant højere end i arm C (p=0,0009); responsraten var højere i arm B

end i arm C, dog var forskellen ikke statistisk signifikant. 4 timer efter doseringen på dag 1 var

urinsyrekoncentrationen <2 mg/dl (<0,11 mmol/l) hos 96% af patienterne i de to arme, som fik

rasburikase, og hos 5% af patienterne i allopurinolarmen. Sikkerhedsdata for patienter behandlet med

Fasturtec i studium EFC4978 var i overensstemmelse med den bivirkningsprofil, der blev set i

tidligere kliniske studier med fortrinsvis pædiatriske patienter.

I kliniske pivotalstudier blev 246 pædiatriske patienter i (gennemsnitsalder 7 år, aldersgruppe 0 til 17

år) behandlet med rasburikase i doser på 0,15 mg/kg/dag eller 0,20 mg/kg/dag i 1 til 8 dage

(hovedsagelig 5 til 7 dage). Effektiviteten målt på 229 patienter viste en generel responsrate

(normalisering af plasma-urinsyre-niveau) på 96,1%. Sikkerhedsresultater fra 246 patienter stemte

overens med bivirkningsprofilen i hele populationen.

I langtidssikkerhedsstudier viste en analyse af data fra 867 pædiatriske patienter (gennemsnitsalder 7,3

år, aldersgruppe 0 til 17), som blev behandlet med rasburikase 0,20 mg/kg/dag i 1 til 24 dage

(hovedsagelig 1 til 4 dage), resultater, der er i overensstemmelse med kliniske pivotalstudier med

hensyn til effekt og sikkerhed.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Rasburikases farmakokinetik blev undersøgt hos både pædiatriske og voksne patienter med leukæmi,

lymfomer eller andre maligne hæmatologiske lidelser.

Absorption

Efter infusion af rasburikase i doser på 0,20 mg/kg/dag opnås steady state på dag 2-3. Der blev

observeret minimal akkumulering af rasburikase mellem dag 1 og 5 (<1,3 gange).

Distribution

Det gennemsnitlige fordelingsvolumen varierede fra 110 til127 ml/kg hos pædiatriske patienter og fra

75,8 til138 ml/kg hos voksne patienter, hvilket svarer til det fysiologiske vaskulære volumen.

Biotransformation

Rasburikase er et protein, hvorfor det: 1) ikke forventes at bindes til andre proteiner, 2) forventes at

blive metaboliseret som andre proteiner, hvilket vil sige ved peptidhydrolyse, 3) sandsynligvis ikke vil

have interaktioner med andre lægemidler.

Elimination

Clearance af rasburikase var ca. 3,5 ml/time/kg. Den gennemsnitlige terminale halveringstid var

sammenlignelig for pædiatriske og voksne patienter og i størrelsesordnen 15,7-22,5 timer. Clearance

er øget (ca. 35%) hos børn og unge sammenlignet med voksne, førende til lavere systemisk

eksponering. Renal elimination af rasburikase formodes at bidrage i mindre grad til clearance.

Særlige patientpopulationer

Hos voksne (≥18 år) havde alderen, kønnet, basisniveauet af leverenzymer og kreatininclearance ingen

betydning for farmakokinetikken af rasburikase. Et sammenlignende, krydset studium viste, at efter

administration af rasburikase 0,15 eller 0,20 mg/kg var den geometriske middelværdi af legemsvægt-

normaliseret-clearance ca. 40% lavere hos japanere (n=20) end hos kaukasere (n=26).

Da stoffet forventes at blive omsat via peptidhydrolyse, antages nedsat leverfunktion ikke at have

nogen indflydelse på farmakokinetikken.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke-kliniske data har ikke afsløret specifikke risici for mennesker i konventionelle studier af

farmakologisk sikkerhed, toksikologi og genotoksicitet. Tolkningen af ikke-kliniske studier begrænses

af tilstedeværelsen af endogen uratoxidase i de standardiserede dyreforsøgsmodeller.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver:

alanin

mannitol

dinatriumphosphatdodecahydrat

dinatriumphosphatdihydrat

natriumdihydrogenphosphatdihydrat.

Solvens:

poloxamer 188

vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

For at forebygge eventuel lægemiddeluforligelighed skal rasburikase opløsningen indgives som

infusion gennem en anden dropslange end den, der anvendes til infusion af kemoterapeutiske midler.

Hvis det ikke er muligt at anvende en separat dropslange, skal slangen gennemskylles med en

saltvandsopløsning mellem infusion af kemoterapeutiske midler og rasburikase.

Der bør ikke anvendes filter ved infusionen.

På grund af potentiel inkompatibilitet må glucoseinfusionsvæske ikke anvendes til fortynding.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Det anbefales at anvende opløsningen umiddelbart efter rekonstitution eller fortynding. Det er

imidlertid påvist, at holdbarheden efter anbrud er 24 timer ved opbevaring mellem +2

C og 8

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Pulver i hætteglas: opbevares i køleskab (ved 2

C - 8

Må ikke nedfryses.

Opbevares i originalemballagen beskyttet mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution eller fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Fasturtec leveres i en pakning med:

3 hætteglas à 1,5 mg rasburikase og 3 ampuller à 1 ml solvens. Pulveret leveres i 3 ml hætteglas af

klart glas (type I) med gummiprop og solvensen i 2 ml klar glasampul (type I).

1 hætteglas à 7,5 mg rasburikase og 1 ampul à 5 ml solvens. Pulveret leveres i 10 ml hætteglas af klart

glas (type I) med gummiprop og solvensen i 5 ml klar glasampul (type I).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Rasburikase skal opløses i hele indholdet i den medfølgende ampul med solvens (hætteglasset med

1,5 mg rasburikase skal rekonstitueres med 1 ml ampul med solvens – hætteglasset med 7,5 mg

rasburikase skal rekonstitueres med 5 ml ampul med solvens). Rekonstitutionen giver en opløsning

med en koncentration på 1,5 mg/ml rasburikase, som skal fortyndes yderligere med natriumchlorid

9 mg/ml (0,9%) infusionsopløsning.

Fremstilling af opløsning:

Et hætteglas med rasburikase tilsættes en ampul solvens under kontrollerede og validerede aseptiske

forhold, hvorefter glasset vippes forsigtigt.

Må ikke rystes.

Kontrolleres visuelt før brug. Kun klare og farveløse opløsninger uden partikler bør anvendes.

Medicinen er beregnet til enkeltdosering. Ikke anvendt opløsning bør bortskaffes.

Da solvensen ikke indeholder konserveringsmiddel, skal fortynding af den fremstillede opløsning ske

under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Fortynding før infusion:

Den nødvendige mængde færdigblandet opløsning afhænger af patientens legemsvægt. Det kan være

nødvendigt at anvende flere hætteglas for at opnå en tilstrækkelig mængde rasburikase til en enkelt

infusion. Den nødvendige mængde færdigblandet opløsning fra et eller flere hætteglas skal fortyndes

yderligere med en natriumchloridopløsning 9 mg/ml (0,9%) op til et volumen på i alt 50 ml.

Koncentrationen af rasburikase i den færdige infusionsopløsning afhænger af patientens legemsvægt.

Da opløsningen ikke indeholder konserveringsmiddel, skal den fortyndede infusionsopløsning

indgives omgående.

Infusion:

Den færdige opløsning skal indgives som infusion over 30 minutter.

Håndtering af prøver:

Hvis det er nødvendigt at overvåge urinsyreværdier, skal følgende procedurer for håndtering af prøver

følges for at undgå ex vivo-nedbrydning. Blodet indsamles i nedkølede rør med heparin til

modvirkning af koagulation. Prøverne nedsænkes i bad med is/vand. Plasmaprøverne tilberedes straks

ved centrifugering i en nedkølet centrifuge (4

C). Endelig skal plasma opbevares i bad med is/vand og

analyseres for urinsyre inden for 4 timer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

F-75008 Paris

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/00/170/001-002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 23. februar 2001

Dato for seneste fornyelse: 23. februar 2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.emea.europa.eu/.

EMA/198478/2015

EMEA/H/C/003823

EPAR - sammendrag for offentligheden

Dutrebis

lamivudin/raltegravir

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Dutrebis. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Dutrebis bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Dutrebis, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Dutrebis, og hvad anvendes det til?

Dutrebis er et lægemiddel til behandling af patienter, der er smittet med humant immundefektvirus

type 1 (hiv-1), som er årsag til erhvervet immundefektsyndrom (aids). Det anvendes sammen med

andre hiv-lægemidler hos patienter fra 6 års-alderen, som vejer mindst 30 kg.

Dutrebis indeholder de aktive stoffer lamivudin og raltegravir. Det anvendes kun hos patienter, hos

hvem infektionen ikke er resistent mod disse lægemidler eller visse beslægtede antivirale lægemidler.

Hvordan anvendes Dutrebis?

Dutrebis udleveres kun efter recept, og behandlingen bør ordineres af en læge med erfaring i

behandling af hiv-infektion. Dutrebis leveres som tabletter med 150 mg lamivudin og 300 mg

raltegravir. Den anbefalede dosis er én tablet to gange dagligt. Dutrebis skal anvendes i kombination

med andre hiv-lægemidler.

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hvordan virker Dutrebis?

De to aktive stoffer i Dutrebis virker ved at blokere forskellige trin i den proces, hvorved hiv-virus

formerer sig i kroppen. Det ene aktive stof, lamivudin, er en nukleosid revers transkriptasehæmmer

(NRTI). Det virker ved at blokere revers transkriptase, et enzym, som hiv bruger til at fremskaffe den

genetiske information, der skal til for at danne flere vira, når først cellen er angrebet. Det andet aktive

stof, raltegravir, er en "integrasehæmmer". Det blokerer et enzym kaldet integrase, som er nødvendigt

til det efterfølgende trin i virussets formering.

Ved at blokere dette enzym mindsker Dutrebis hiv-indholdet i blodet og holder det på et lavt niveau.

Det helbreder ikke hiv-infektion eller aids, men kan sinke den skade på immunsystemet og de

infektioner og sygdomme, der er forbundet med aids.

De aktive stoffer i Dutrebis fås i forvejen i Den Europæiske Union (EU) som lægemidler med kun et

enkelt aktivt stof: lamivudin som Epivir siden 1996, og raltegravir som Isentress siden 2007.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Dutrebis?

Lamivudin og raltegravir er i forvejen godkendt hver for sig til behandling af hiv-infektion.

Virksomheden fremlagde derfor data fra de undersøgelser, der blev anvendt ved godkendelsen af disse

lægemidler, herunder en undersøgelse omfattende 160 patienter, der fik raltegravir med lamivudin

(plus endnu et hiv-lægemiddel, tenofovir) i sammenlagt 240 uger. Behandlingens virkning blev

hovedsagelig bedømt på andelen af patienter, der fik nedsat virusindholdet i blodet til færre end 50

kopier af hiv-RNA pr. ml. Denne andel var 68,8 %.

Virksomheden undersøgte desuden, hvordan Dutrebis blev optaget i kroppen sammenlignet med to

separate tabletter med lamivudin og raltegravir. Undersøgelserne viste, at Dutrebis producerede de

samme mængder lamivudin i kroppen som lamivudin indtaget separat. For raltegravir var der en lille

forskel i den optagne mængde, men Dutrebis frembragte en mængde raltegravir, der var lige så

effektiv til at kontrollere virusset.

Hvilke risici er der forbundet med Dutrebis?

De hyppigste bivirkninger med lamivudin og raltegravir (som optræder hos mere end 1 ud af 10

personer) er hovedpine og kvalme. Andre almindelige bivirkninger med lamivudin er utilpashed,

træthed, symptomer fra næsen, diarré og hoste.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger med Dutrebis fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Dutrebis godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Dutrebis

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Udvalget bemærkede, at de to

aktive stoffer i Dutrebis ofte tages sammen i klinisk praksis. Med Dutrebis kan de tages i én enkelt

tablet, som dog skal tages to gange dagligt sammen med andre hiv-lægemidler. Effektiviteten og

sikkerheden antages at være den samme som for hvert af to aktive stoffer, som er velkarakteriserede

og ikke giver grund til særlige betænkeligheder.

Dutrebis

EMA/198478/2015

Side 2/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Dutrebis?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Dutrebis anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Dutrebis, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Dutrebis

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Dutrebis den 26. marts 2015.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Dutrebis findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Dutrebis, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 03-2015.

Dutrebis

EMA/198478/2015

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information