Escid 20 mg enterotabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
02-01-2018

Aktiv bestanddel:

Esomeprazolmagnesiumdihydrat

Tilgængelig fra:

Actavis Group PTC ehf.

ATC-kode:

A02BC05

INN (International Name):

Esomeprazolmagnesiumdihydrat

Dosering:

20 mg

Lægemiddelform:

enterotabletter

Autorisation dato:

2015-10-16

Produktets egenskaber

                22. DECEMBER 2017
PRODUKTRESUMÉ
FOR
ESCID, ENTEROTABLETTER
0.
D.SP.NR.
29084
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Escid
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver enterotablet indeholder 20 mg esomeprazol (svarende til 21,75 mg
esomeprazol-
magnesiumdihydrat).
Hjælpestoffer med kendt virkning
Hver tablet indeholder højst 5,65 mg sucrose.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Enterotabletter
Lyserød, ellipseformet, bikonveks, filmovertrukket tablet, 6,55 x
13,6 mm.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Escid bruges til kortvarig behandling af reflukssymptomer (f.eks.
halsbrand og sure
opstød) hos voksne.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
DOSERING
Den anbefalede dosis er 20 mg esomeprazol (en tablet) daglig.
Det kan være nødvendigt at tage tabletterne i 2-3 dage i træk, før
symptomerne lindres.
Behandlingens varighed er op til 2 uger. Når symptomerne er helt
væk, bør behandlingen
afbrydes.
_53527_spc.docx_
_Side 1 af 13_
Er symptomkontrol ikke opnået efter 2 uger, bør patienten rådes til
at kontakte lægen.
Specielle populationer
_Patienter med nedsat nyrefunktion_
Der er ikke behov for dosisjustering hos patienter med nedsat
nyrefunktion. På grund af
begrænset erfaring hos patienter med svær nyreinsufficiens bør
disse behandles med
forsigtighed (se pkt. 5.2).
_Patienter med nedsat leverfunktion_
Der er ikke behov for dosisjustering hos patienter med mild til
moderat leverinsufficiens.
Patienter med svær leverinsufficiens bør dog rådgives af en læge
før indtagelse af Escid (se
pkt. 4.4 og 5.2).
_Ældre patienter (≥65 år)_
Der er ikke behov for dosisjustering hos ældre.
_Pædiatrisk population_
Der foreligger ikke relevant brug af Escid til børn under 18 år ved
følgende indikation:
"kortvarig behandling af reflukssymptomer (f.eks. halsbrand og sure
opstød)".
ADMINISTRATION
Tabletterne skal synkes hele sammen med et halvt glas vand.
Tabletterne må ikke tygges
eller knuses.
For patienter, der har svært ved at synke, kan tabletten også
opslæmmes i et 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt