Enstilar 50 mikrog/g+0,5 mg/g kutanskum

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
BETAMETHASONDINATRIUMPHOSPHAT, Calcipotriol
Tilgængelig fra:
LEO Pharma A/S
ATC-kode:
D05AX52
INN (International Name):
BETAMETHASONDINATUMPHOSPHATE, Calcipotriol
Dosering:
50 mikrog/g+0,5 mg/g
Lægemiddelform:
kutanskum
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
55716
Autorisation dato:
2016-04-27

Indlægsseddel: Information til patienten

Enstilar 50 mikrogram/0,5 mg/g kutanskum

calcipotriol/betamethason

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Enstilar

Sådan skal du bruge Enstilar

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Enstilar anvendes på huden til behandling af psoriasis vulgaris hos voksne. Når du har psoriasis, sker

celledelingen i din hud for hurtigt. Dette viser sig ved rødme, skæl og fortykkelse af huden.

Enstilar indeholder calcipotriol og betamethson. Calcipotriol bidrager til at normalisere hudens

celledeling og betamethason mindsker inflammationen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Enstilar

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Enstilar:

hvis du er allergisk over for calcipotriol, betamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Enstilar (angivet i punkt 6)

hvis du har problem med calciumniveauet i blodet (spørg din læge)

hvis du har visse typer af psoriasis, f. eks. erytrodermisk psoriasis eller pustuløs psoriasis

(spørg din læge, hvis du er usikker).

Enstilar indeholder et stærkt virkende steroid. Du må derfor IKKE bruge Enstilar på hud påvirket af:

hudinfektion forårsaget af virus (f.eks. forkølelsessår eller skoldkopper)

hudinfektion forårsaget af svampe (f.eks. fodsvamp eller ringorm)

hudinfektion forårsaget af bakterier

hudinfektion forårsaget af parasitter (f.eks. fnat)

tuberkulosis (TB)

perioral dermatitis (rødt udslæt omkring munden)

tynd hud, skørhed i hudens kar, strækmærker

ichthyosis (tør hud med fiskeskællignende afskalning)

akne (bumser)

rosacea (alvorlig blussen eller rødme i ansigtet)

sår eller beskadiget hud.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Enstilar, hvis:

du har diabetes mellitus (sukkersyge), da dit blodsukkerniveau kan blive påvirket af steroidet

du bruger anden medicin, der indeholder steroider, da du kan få bivirkninger

du har psoriasis af typen guttat psoriasis.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet under behandlingen med Enstilar, hvis:

du har brugt dette lægemiddel i lang tid og har tænkt dig at stoppe behandlingen (da pludselig

afbrydelse af behandlingen med steroider kan medføre risiko for forværring eller opblussen af

din psoriasis)

der går betændelse i din hud, og du kan blive nødt til at afbryde behandlingen

calciumniveauet i dit blod ændres (se punkt 4 for yderligere information).

du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Særlige forsigtighedsregler

undgå brug under bandage eller omslag, da det øger optagelsen af steroid

undgå brug af mere end 15 gram om dagen. Dette betyder, at en 60 g Enstilar beholder skal

vare i mindst 4 dage. 15 gram dispenseres, hvis sprayknappen trykkes helt i bund i ca. 1

minut. Sprøjtning i 2 sekunder giver ca. 0,5 gram Enstilar. Som en vejledning oplyses det, at

0,5 g skum bør dække et område på huden, der cirka svarer til overfladen af en voksens hånd.

undgå at behandle mere end 30 % af din krop

undgå brug på store områder beskadiget hud, slimhinder eller i hudfolder (lyske, armhuler,

under brysterne), da det øger optagelsen af steroid

undgå brug i ansigtet eller på kønsorganerne, da disse hudområder er meget følsomme over

for steroider

undgå overdreven solbadning, overdreven brug af solarier eller andre former for

lysbehandling, da din hud er lysfølsom.

Børn og unge

Enstilar anbefales ikke til brug hos børn under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Enstilar

Fortæl det altid til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin

har gjort det for nylig eller har tænkt dig at gøre det.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. Undgå at smøre Enstilar på brystet, hvis

du har aftalt med din læge, at du kan amme under behandlingen. Se ”Brugsanvisning”.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel påvirker ikke dine evner til at køre eller betjene maskiner.

Enstilar indeholder butylhydroxytoluen (E321)

Dette kan forårsage lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) eller irritation af øjne og slimhinder. Se

”Brugsanvisning”

3.

Sådan skal du bruge Enstilar

Brug altid Enstilar nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Enstilar skal anvendes på huden.

Læs brugsanvisningen før brug, selvom du har anvendt Enstilar før.

Enstilar er beregnet til direkte anvendelse (påsprøjtning) på din hud, hvor du har psoriasis vulgaris.

Brugsanvisning

Ved anvendelse på kroppen

Omryst beholderen i et par sekunder inden brug.

Påfør skummet ved at holde beholderen mindst 3 cm

fra huden og sprøjt direkte på det enkelte berørte

område.

Skummet kan sprøjtes ved at holde beholderen i alle

retninger undtagen horisontalt.

Gnid forsigtigt skummet ind i huden i de berørte

hudområder.

Efter påføring af skummet, sættes hætten tilbage på beholderen for at forhindre utilsigtet

sprøjtning, når den ikke er i brug.

Vask hænderne grundigt efter brug af Enstilar (medmindre du behandler dine hænder med

skummet). Dette vil forhindre uhensigtsmæssig overførsel af skummet til andre dele af din krop

(specielt ansigt, mund og øjne). For at opnå optimal effekt, anbefales det ikke, at tage et bad

umiddelbart efter påføring af Enstilar.

Lad skummet sidde på huden natten over eller i løbet af dagen.

Ved anvendelse på hovedbunden

Kæm håret og fjern alle løse flager.

Omryst beholderen inden brug.

Hold beholderen i en afstand på mindst 3 cm fra

huden. Sprøjt skummet direkte ind i din håndflade.

Skummet kan sprøjtes ved at holde beholderen i alle

retninger undtagen vandret.

Påfør skummet på din finger og kom det direkte på de

berørte områder. Undgå at komme skummet i håret,

for lettere at vaske det ud. Gnid forsigtigt skummet

ind i hovedbunden.

Efter påføring af skummet, sættes hætten tilbage på

beholderen for at forhindre utilsigtet sprøjtning, når

den ikke er i brug.

Vask dine hænder grundigt efter brugen af Enstilar. Dette er med til at forhindre, at skummet ved et uheld

spredes til andre steder på din krop (især ansigt, mund og øjne).

For at opnå optimal effekt, anbefales det ikke, at vaske håret umiddelbart efter påføring af Enstilar. Lad

skummet sidde på hovedbunden natten over eller i løbet af dagen.

Følgende instruktioner kan være hjælpsomme, når du vasker dit hår:

Påfør en mild shampoo, uden medicin, i det

tørre

hår

. Fokusér på de områder, hvor skummet blev

påført.

Det er nemmere at fjerne Enstilar, når shampooen

påføres i tørt hår, fordi vand fortynder den rensende

effekt af shampoo.

Massér shampooen i det

tørre hår/hovedbunden

. Lad shampooen sidde på hovedbunden i nogle

minutter inden det vaskes ud.

Skyl grundigt med vand.

Gentag almindelig hårvask, hvis nødvendigt.

Yderligere oplysninger om korrekt brug:

brug kun på hud påvirket af psoriasis og ikke på hud, der ikke er påvirket af psoriasis

vask eller skyl grundigt, hvis du ved et uheld får skum i øjnene, munden, på kønsorganer eller

på brystet, når du ammer

bliv ikke bekymret, hvis du ved et uheld kommer til at påføre skum på normal hud nær din

psoriasis, men tør det af, hvis det spreder sig for langt

brug ikke tætsiddende bandage eller lignende på det behandlede hudområde

for at opnå optimal effekt, bør du ikke tage et brusebad eller bad umiddelbart efter påføring af

skummet

undgå kontakt med tekstiler, der let tager imod fedtpletter (f.eks. silke), når du har påført

skummet.

Behandlingsvarighed

Anvend skummet én gang daglig. Det kan være en fordel at anvende skummet om aftenen.

Den sædvanlige behandlingsvarighed er 4 uger, men din læge kan bestemme en anden varighed.

Hvis du har brugt for meget Enstilar

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Enstilar, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Vigtigt:

En 60 gram Enstilar beholder bør vare i mindst 4 dage (se pkt. 2 ”Særlige

forsigtighedsregler”. Hvis du bruger andre lægemidler indeholdende calcipotriol, må den samlede

mængde af lægemidler indeholdende calcipotriol, inklusiv Enstilar, ikke overstige 15 gram om dagen.

Overdreven brug af Enstilar kan give problemer med calciumkoncentrationen i dit blod, men den vil

sædvanligvis normaliseres igen, når behandlingen stoppes.

Ovedreven langtidsbrug kan medføre, at dine binyrer holder op med at fungere normalt (binyrerne

sidder i nærheden af dine nyrer og producerer hormoner).

Se punkt 4 for yderligere information.

Hvis du har glemt at bruge Enstilar

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Enstilar

Du skal stoppe behandlingen med Enstilar på den måde, som din læge har fortalt dig. Det kan være

nødvendigt at stoppe behandlingen gradvist, specielt hvis behandlingen har varet i lang tid.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger, der er blevet observeret for Enstilar

Ikke almindelige bivirkninger (kan ses hos op til 1 ud af 100 personer):

allergisk reaktion. Symptomer kan omfatte hududslæt og hævelse af huden, ansigt eller mund

din psoriasis blusser op eller forværres efter at behandlingen er afsluttet

en stigning af calciumkoncentrationen i blodet

hudirritation, som kan omfatte kløe, svie og brændende fornemmelse og/eller rødme i huden

rødme, smerte eller hævelse af hårsækkene i huden (folliculitis)

tab af hudens farve (pigmenttab).

Ikke kendte bivirkninger (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

sløret syn

Enstilar indeholder betamethason (et stærkt virkende steroid) og calcipotriol. Du kan derfor opleve

følgende bivirkninger. Disse bivirkninger er mere tilbøjelige til at ske, hvis Enstilar bruges i lang tid,

under bandager eller i hudfolder (f.eks. lyske, armhuler eller under brysterne) eller hvis Enstilar

anvendes på store hudområder:

allergisk reaktion med hævelse af ansigt eller andre dele af kroppen, såsom hænder og fødder.

Hævelse af mund/svælg og vejrtrækningsbesvær kan forekomme.

calciumkoncentrationen i blod eller urin kan stige så meget, at du får symptomer, såsom

hyppig vandladning, forstoppelse, muskelsvaghed og forvirring. Når behandlingen stoppes

normaliseres calciumkoncentrationen.

dine binyrer kan holde op med at fungere normalt. Symptom herpå er træthed, depression,

angst

uklart og tåget syn, besvær med at se om natten, følsomhed overfor lys (dette kan være et tegn

på grå stær)

smerter i øjet, røde øjne, nedsat eller uklart syn (dette kan være et tegn på øget tryk i øjet)

infektioner (fordi dit immunsystem er svækket)

pustuløs psoriasis (et rødt område af psoriasis med gule, pusholdige blærer (bumser))

du kan opleve udsving i blodsukkeret.

Hvis du oplever nogen af de ovennævnte bivirkninger, bør ud straks kontakte din læge.

Mindre alvorlige bivirkninger, der vides at være forårsaget af calcipotriol og betamethason

omfatter følgende:

tynd hud

strækmærker

blodkar under huden kan blive mere fremtrædende

ændringer i hårvæksten

rødt udslæt rundt om munden (perioral dermatitis)

forværring af din psoriasis

følsomhed i huden overfor lys, der kan resultere i udslæt

kløende hududslæt (eksem)

hvidt eller gråt hår kan forbigående ændre farve til en gullig farve ved applikationsstedet ved

anvendelse i hovedbunden

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og beholderen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Beholderen bør kasseres 6 måneder efter åbning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Enstilar indeholder:

Aktivt stof/aktive stoffer:

Calcipotriol og betamethason

Et gram kutanskum indeholder 50 mikrogram calcipotriol (som monohydrat) og 0,5 g

betamethason (som dipropionat).

Øvrige indholdsstoffer:

Paraffinolie

Polyoxypropylenstearylether

All-

rac

-α-tocopherol

Hvid blød paraffin

Butylhydroxytoluen (E321)

Butan

Dimethylether

Udseende og pakningsstørrelser

Enstilar er en kutanskum.

Der dannes et hvidt til off-white skum efter sprøjtning.

Aluminiumsbeholder med en indre polyamid-imid lak, udstyret med en kontinuerlig reguleret ventil og

sprayknap.

Beholderen indeholder 60 g skum, eksklusiv mængden af drivgas.

Pakningsstørrelser: 60 g, 2 × 60 g

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

2750 Ballerup

Danmark

Fremstiller:

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road, Crumlin

Forsigtig:

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: Kan eksplodere ved opvarmning. Beskyttes

mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke

når den er tom. Sprøjt ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes borte fra gnister, åben ild

og andre antændelseskilder. Rygning forbudt i nærheden af beholderen.

Dublin 12

Ireland

eller

Colep Laupheim GmbH & Co. KG

Fockestraße 12

DE - 88471 Laupheim

Tyskland

Repræsentant

LEO Pharma AB

Hyllie Stationsväg 42

S – 201 24 Malmö

Sverige

Dette lægemiddel er godkendt i EØS medlemslande under følgende navne:

Enstilar: Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland,

Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Malta, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Spanien,

Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig

Enstilum: Belgien, Luxembourg, Rumænien, Slovenien.

Denne indlægsseddel blev senest ændret i november 2019.

6. januar 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Enstilar, kutanskum

0.

D.SP.NR.

29711

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Enstilar

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et gram kutanskum indeholder 50 mikrogram calcipotriol (som monohydrat) og 0,5 mg

betamethason (som dipropionat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Butylhydroxytoluen (E321) 50 mikrogram/g kutanskum.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Kutanskum

Efter sprøjtning dannes en hvid til off-white skum.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Topikal behandling af psoriasis vulgaris hos voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Enstilar kutanskum påføres det berørte hudområde en gang daglig. Den anbefalede

behandlingstid er 4 uger.

Den maksimale daglige dosis Enstilar bør ikke overstige 15 g, dvs. at en 60 g beholder bør

vare i mindst 4 dage. 15 g svarer til den mængde, der administreres fra beholderen, hvis

sprayknappen er trykket helt i bund i ca. et minut. Et 2-sekunders tryk leverer ca. 0,5 g.

Som en vejledning bør 0,5 g kutanskum dække et område på huden, der cirka svarer til

overfladen af en voksens hånd.

dk_hum_55716_spc.doc

Side 1 af 12

Ved brug af andre topikale præparater indeholdende calcipotriol, foruden Enstilar, bør den

totale dosis af alle præparater indeholdende calcipotriol ikke overstige 15 g pr. dag.

Kroppens samlede behandlede areal bør ikke overstige 30 %.

Særlige populationer

Nedsat nyre- og leverfunktion

Enstilar kutanskums sikkerhed og virkningen hos patienter med alvorlig nyreinsufficiens

eller alvorlige leversygedomme er ikke blevet undersøgt.

Pædiatrisk population

Enstilar kutanskums sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt.

De foreliggende data for børn i alderen 12 til 17 år er beskrevet i pkt. 4.8 og 5.1, men der

kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Administration

Til kutan anvendelse.

Beholderen skal omrystes et par sekunder før brug. Enstilar skal påføres ved at sprøjte i en

afstand på mindst 3 cm fra huden. Skummet kan sprøjtes uanset hvilken retning beholderen

holdes i undtagen vandret.

Enstilar skal sprøjtes direkte på hvert afficeret område og gnides forsigtigt ind i huden.

Hvis Enstilar anvendes på hovedbunden, bør det sprøjtes i håndfladen og herefter påføres

på de berørte områder på hovedbunden med fingerspidserne. Instruktioner til hårvask kan

findes i indlægssedlen. Hænderne skal vaskes efter brug af Enstilar (medmindre Enstilar

anvendes til behandling af hænderne) for at undgå utilsigtet overførsel til andre dele af

kroppen. Anvendelse under okklusionsbandager bør undgås, da det øger den systemiske

absorption af kortikosteroider. Det anbefales ikke at tage brusebad eller bad umiddelbar

efter påføring af Enstilar. Lad skummet sidde på hovedbunden og/eller på huden natten

over eller i løbet af dagen.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Enstilar er kontraindiceret ved erytrodermisk og pustular psoriasis.

På grund af indholdet af calcipotriol er Enstilar kontraindiceret i patienter med kendt

forstyrrelse i kalciumstofskiftet (se pkt. 4.4).

På grund af indholdet af kortikosteroid er Enstilar kontraindiceret ved følgende lidelser,

hvis tilstede i behandlingsområdet: Hudinfektioner forårsaget af virus (f.eks. herpes eller

varicella), svampe- eller bakterieinfektioner i huden, infektioner forårsaget af parasitter,

hudsygdomme relateret til tuberkulose, perioral dermatitis, hudatrofi, striae atrophicae,

skørhed i hudens kar, ichthyosis, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, ulcerationer og sår

(se pkt. 4.4).

dk_hum_55716_spc.doc

Side 2 af 12

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Virkning på det endokrine system

Bivirkninger, der ses i forbindelse med systemisk kortikosteroidbehandling, såsom

adrenokortikal suppression eller forringet glykæmisk kontrol af diabetes mellitus, kan også

opstå ved topikal kortikosteroidbehandling på grund af systemisk absorption.

Anvendelse under okklusionsbandager bør undgås, da det øger den systemiske absorption

af kortikosteroider. Anvendelse på store områder med beskadiget hud, på slimhinder eller i

hudfolder bør undgås, da det øger den systemiske absorption af kortikosteroider (se pkt.

4.8).

Synsforstyrrelser

Ved brug af systemisk og topikalt kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser.

Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise

patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå

stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs korioretinopati (CSCR), som er

indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

Virkning på kalciummetabolismen

På grund af calcipotriolindholdet i Enstilar kan hyperkalcæmi forekomme. Serumcalcium

normaliseres, når behandlingen seponeres. Risikoen for hyperkalcæmi er minimal, når den

maksimale daglige dosis af Enstilar (15 g) ikke overskrides (se pkt. 4.2).

Lokale bivirkninger

Enstilar indeholder et stærkt virkende gruppe III-steroid, og samtidig behandling med

andre steroider på det samme behandlingsområde bør undgås.

Huden i ansigtet og på genitalierne er meget følsom over for kortikosteroider. Lægemidlet

bør ikke anvendes i disse områder.

Patienten skal instrueres i korrekt brug af præparatet for at undgå applikation i og utilsigtet

overførsel til ansigt, mund og øjne. Hænderne skal vaskes efter hver påføring for at undgå

utilsigtet overførsel til disse områder.

Sekundære hudinfektioner

Hvis læsioner inficeres sekundært, skal de behandles med antimikrobielle midler. Hvis

infektionen forværres, skal behandlingen med kortikosteroider afbrydes (se pkt. 4.3).

Behandlingsophør

Ved behandling af psoriasis med topikale kortikosteroider kan der være risiko for rebound

effekt ved behandlingens ophør. Lægen bør derfor følge patienten i en periode efter

behandlingsophør.

Langtidsbehandling

Langtidsbehandling med kortikosteroider kan øge risikoen for lokale og systemiske

bivirkninger. Behandlingen bør seponeres i tilfælde af bivirkninger relateret til

langtidsbrug af kortikosteroider (se pkt. 4.8).

dk_hum_55716_spc.doc

Side 3 af 12

Ikke-evalueret brug

Der er ingen erfaring med brug af Enstilar ved guttat psoriasis.

UV-bestråling

Mens patienten er i behandling med Enstilar, anbefales det, at lægen råder patienten til at

begrænse eller undgår overdreven eksponering for naturligt eller kunstigt sollys. Topikal

calcipotriol bør kun anvendes med UV-bestråling, hvis lægen og patienten vurderer, at de

potentielle fordele opvejer de potentielle risici (se pkt. 5.3).

Bivirkninger ved hjælpestoffer

Enstilar indeholder butylhydroxytoluen (E321) som hjælpestof, der kan give lokale

hudreaktioner (f.eks. kontakteksem) eller irritation af øjne og slimhinder.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med Enstilar.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Forsøg med rotter med orale doser af calcipotriol og betamethason dipropionat viste ingen

forringelse af mandlig og kvindelig fertilitet (se pkt. 5.3).

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af Enstilar til gravide kvinder. Ved oral

administration i dyr har undersøgelser af calcipotriol ikke vist teratogene påvirkning, men

reproduktionstoksicitet er påvist (se pkt. 5.3). Dyreforsøg med glukokortikoider har vist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3), men en række epidemiologiske undersøgelser (med

færre end 300 fødsler) har ikke vist medfødte misdannelser blandt børn født af kvinder

behandlet med kortikosteroider under graviditeten. Den potentielle risiko for mennesker er

usikker. Derfor bør Enstilar kun anvendes under graviditet, når den potentielle fordel

opvejer den potentielle risiko.

Amning

Betamethason udskilles i modermælk, men risiko for bivirkninger hos barnet synes

usandsynligt ved terapeutiske doser. Der er ingen data for udskillelse af calcipotriol i

modermælk. Der bør udvises forsigtighed ved behandling med Enstilar til kvinder, der

ammer. Patienten bør informeres om ikke at bruge Enstilar på brystet ved amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Enstilar påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Estimeringen af frekvensen af bivirkninger er baseret på en samlet analyse af data fra

kliniske studier. De hyppigst rapporterede bivirkninger under behandling er reaktioner på

applikationsstedet.

dk_hum_55716_spc.doc

Side 4 af 12

Bivirkninger er listet i henhold til MedDRA SOC og de individuelle bivirkninger er listet

med den hyppigste først. Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne listet med

faldende alvorlighed.

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig

(≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden

(≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden

(< 1/10.000)

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig ≥1/1000 til <1/100

Folliculitis

Immunsystemet

Ikke almindelig ≥1/1000 til <1/100

Overfølsomhed

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig ≥1/1000 til <1/100

Hyperkalcæmi*

Øjne

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Sløret syn**

Hud- og subkutane væv

Ikke almindelig ≥1/1000 til <1/100

Hypopigmentering af huden

Ikke kendt

Forandring af hårfarve***

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig ≥1/1000 til <1/100

Rebound effekt

Pruritus ved applikationsstedet

Irritation ved applikationsstedet

* Mild hyperkalcæmi er observeret.

** Se også pkt. 4.4.

*** Forbigående misfarvning af hår ved applikationsstedet i hovedbunden, til en gullig

farve i hvidt eller gråt hår, er rapporteret for kombinationsprodukter med calcipotriol og

betamethason.

Pædiatrisk population

Der er ikke observeret nogen klinisk relevante forskelle i sikkerhedsprofilerne mellem

voksne og unge populationer. I alt blev 106 unge behandlet i et åbent klinisk forsøg. Se

pkt. 5.1 for yderligere oplysninger om dette forsøg.

Følgende bivirkninger anses for at være relateret til de farmakologiske klasser for hhv.

calcipotriol og betamethason:

Calcipotriol

Bivirkninger omfatter reaktioner på administrationsstedet, pruritus, hudirritation, en

brændende og sviende fornemmelse, tør hud, erytem, udslæt, dermatitis, forværring af

psoriasis, lysfølsomhed og overfølsomhedsreaktioner, herunder meget sjældne tilfælde af

angioødem og ansigtsødem.

dk_hum_55716_spc.doc

Side 5 af 12

Systemiske bivirkninger efter topikal anvendelse kan meget sjældent forårsage

hyperkalcæmi og hyperkalciuri (se pkt. 4.4).

Betamethason (som dipropionat)

Lokale reaktioner kan opstå efter topikal anvendelse, særligt ved langvarig behandling,

herunder hudatrofi, telangiektasi, striae, folliculitis, hypertrikose, perioral dermititis,

allegisk kontaktdermatitis, depigmentering og kolloid milium.

Ved behandling af psoriasis med topikale kortikosteroider kan der være risiko for

generaliseret pustuløs psoriasis.

Systemiske bivirkninger på grund af brug af topikale kortikosteroider er sjældne hos

voksne, men de kan være alvorlige. Binyrebarksuppression, katarakt, infektioner,

svækkelse af glykæmisk kontrol af diabetes mellitus og øget intraokulært tryk kan opstå,

specielt efter langvarig behandling. Systemiske bivirkninger forekommer oftere ved

okklusion (plastik, hudfolder), ved anvendelse på store hudområder og ved langvarig

behandling (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Anvendelse af højere dosis end den anbefalede kan medføre forhøjet serum-kalcium, som

aftager efter seponering af behandlingen. Symptomer af hyperkalcæmi inkluderer polyuri,

forstoppelse, muskelsvaghed, forvirring og koma.

Overdreven langvarig brug af topikale kortikosteroider kan resultere i adrenokortikal

undertrykkelse som normalt er reversibel. Symptomatisk behandling kan være nødvendig.

I tilfælde af kronisk toksicitet skal kortikosteroidbehandlingen seponeres gradvist.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: D 05 AX 52. Midler mod psoriasis. Andre midler mod psoriasis til udvortes

brug. Calcipotriol, kombinationer.

dk_hum_55716_spc.doc

Side 6 af 12

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Enstilar kutanskum kombinerer de farmakologiske virkninger af calcipotriolhydrat, som er

en syntetisk vitamin D3 analog, og betamethasondipropionat, som er et syntetisk

kortikosteroid.

I psoriasis virker vitamin D og dets analoger primært ved at hæmme keratinocytprolifera-

tionen og inducere keratinocytdifferentieringen. Den underliggende antiproliferative

mekanisme af vitamin D i keratinocytter involverer induktion af den vækstinhiberende

faktor transforming growth factor-β og af cyclin-dependent kinase hæmmere, med

efterfølgende standsning af vækst i G1-fasen af cellecyklus plus nedregulering af de to

proliferationsfaktorer, early growth response-1 og polo-like kinase-2.

Vitamin D har desuden en immunmodulerende virkning ved at undertrykke aktivering og

differentiering af Th17/Th1 celler, mens et Th2/Treg respons induceres.

I psoriasis undertrykker kortikosteroider immunsystemet, især pro-inflammatoriske

cytokiner og chemokiner, og derved hæmmes T-celleaktiveringen. På molekylært niveau

virker kortikosteroider via den intracellulær glukocorticoidreceptor og den

antiinflammatoriske funktion skyldes transrepression af proinflammatoriske

transkriptionsfaktorer såsom nuclear factor κB, activator protein-1 og interferon regulatory

factor-3.

Kombinationen af calcipotriol monohydrat og betamethason dipropionat fremmer større

anti-inflammatoriske og anti-proliferative virkninger end hver komponent gør alene.

Farmakodynamisk virkning

Ved maksimal brug, hos patienter med udbredt psoriasis på kroppen og i hovedbunden og

behandlet i op til 4 uger, blev det adrenale respons til ACTH bestemt ved at måle serum-

cortisol niveau. Ingen af 35 patienter havde undertrykte serum-cortisol niveauer ved 30

eller 60 minutter efter ACTH-stimulering. Det fremgår således, at risikoen for adrenal

undertrykkelse er lav for Enstilar, når den anvendes til omfattende psoriasis vulgaris i 4

uger. Ligeledes var der ingen tegn på unormal calciummetabolisme efter anvendelse af

Enstilar til omfattende psoriasis vulgaris i 4 uger.

Klinisk virkning

Effekten af en daglig behandling med Enstilar er blevet undersøgt i tre randomiserede,

dobbeltblindede eller investigator-blindede, 4-ugers kliniske forsøg, der inkluderede mere

end 1100 patienter med psoriasis på kroppen (samt i hovedbunden i Studie 2) med mindst

mild sværhedsgrad i henhold til "Physician´s Global Assessment of disease severity"

(PGA), med påvirkning af mindst 2 % legemsoverflade (body surface area, BSA), og med

et modificeret "Psoriasis Area Severity Index" (m-PASI) på mindst 2.

PGA udføres ved hjælp af en 5-trins skala (ingen symptomer, næsten ingen symptomer,

mild, moderat og svær) baseret på den gennemsnitlige psoriasislæsion. m-PASI er en

sammensat score, der vurderer sværhedsgraden (erytem, afskalning og forhærdelse) og

omfanget af påvirket område (ekskl. ansigt og hudfolder).

dk_hum_55716_spc.doc

Side 7 af 12

Antallet af patienter i hvert af de tre forsøg og antallet af patienter randomiseret til hver

behandlingsgruppe er inkluderet i nedenstående tabeller.

Det primære endepunkt var patienter med "behandlingssucces" ("ingen symptom" eller

"næsten ingen symptom" for patienter med mindst moderat sygdom ved studiestart eller

"ingen symptom" for patienter med mild sygdom ved studiestart) i henhold til PGA i uge 4.

Sygdomsrelaterede karakteristika ved studiestart

Studie 1

(N=426)

Studie 2

(N=302)

Studie 3

(N=376)

Sygdommens sværhedsgrad

ved studiestart (PGA):

Mild

65 (15,3%)

41 (13,6%)

63 (16,8%)

Moderat

319 (74,9%)

230 (76,2%)

292 (77,7%)

Svær

42 (9,9%)

31 (10,3%)

21 (5,6%)

Middelværdi BSA (interval)

7,5% (2-30%)

7,1% (2-28%)

7,5% (2-30%)

Middelværdi m-PASI (interval)

7,5 (2,0-47,0)

7,6 (2,0-28,0)

6,8 (2,0-22,6)

Procentdel af patienter med "behandlingssucces" i henhold til PGA af kroppen i uge

4

Enstilar

Skum-

vehikel

BDP i

skum-

vehikel

Calcipotriol i

skum-vehikel

Daivobet

salve

Salve-

vehikel

Studie 1

(N=323)

53,3%

(N=103)

4,8%

Studie 2

(N=100)

45,0%

(N=101)

30,7%

(N=101)

14,9%

Studie 3

(N=141)

54,6%

(N=49)

6,1%

(N=135)

43,0%

(N=51)

7,8%

Resultat for det primære endepunkt "behandlingssucces" (PGA) af kroppen i uge 4 viste, at

Enstilar er statistisk signifikant mere effektiv end alle inkluderede komparatorer og

responset blev observeret i alle kategorier af sygdommens sværhedsgrader ved studiestart.

I studie 2 blev effekten af Enstilar i hovedbundspsoriasis undersøgt som andelen af

patienter med "behandlingssucces" i henhold til PGA i hovedbunden i uge 4.

Procentdel af patienter med "behandlingssucces" i henhold til PGA af hovedbunden i

uge 4.

Enstilar

BDP i skumvehikel

Calcipotriol i

skumvehikel

Studie 2

(N=100)

53.0 %

(N=101)

47.5 %

(N=101)

35.6 %

Enstilar var statistisk signifikant mere effektiv end calcipotriol og også associeret med en

højere andel af behandlingssucces end BDP, men denne sammenligning opnåede ikke

statistisk signifikans.

Effekten af Enstilar på kløe og kløe-relateret søvntab blev undersøgt i studie 1 ved hjælp af

en visuel analog skala (VAS) i intervallet fra 0 mm (ingen kløe/intet søvntab overhovedet)

dk_hum_55716_spc.doc

Side 8 af 12

til 100 mm (værste kløe du kan forstille dig/størst muligt søvntab). Sammenlignet med

vehikel opnående en statistisk signifikant højere andel patienter behandlet med Enstilar

70 % reduktion i kløe og kløe-relateret søvntab fra dag 3 og igennem behandlingsperioden.

Andel patienter, der opnåede mindst 70 % reduktion af kløe sammenlignet med

studiestart i studie 1 (for patienter, der rapporterede kløe ved studiestart)

Effekten af Enstilar på livskvaliteten blev undersøgt i studie 1 ved at bruge det generiske

EQ-5D-5L-spørgeskema og det dermatologisk specifikke DLQI-spørgeskema. DLQI for

Enstilar viste statistisk signifikant større forbedring i livskvalitet fra uge 1 og gennem hele

behandlingsperioden og for EQ-5D-5L fra uge 4.

Pædiatrisk population

Virkninger på calciummetabolismen blev undersøgt i et ukontrolleret, åbent, 4-ugers

studie, i 106 unge i alderen 12-17 år med psoriasis i hovedbunden og på kroppen.

Patienterne anvendte op til 105 g Enstilar per uge. Ingen tilfælde af hypercalcæmi og ingen

klinisk relevante ændringer i urin-calcium blev rapporteret.

Adrenalrespons på eksponering for ACTH blev målt i 33 patienter med omfattende plaque

psoriasis på mindst 20 % af hovedbunden og 10 % af kroppens overfladeareal. Efter

4 ugers behandling med Enstilar havde to patienter et cortisolrespons på ≤18

mikrogram/dl, 30 minutter efter ACTH-eksponering, men de havde et normalt respons igen

efter 60 minutter. En tredje patient havde minimal cortisolrespons efter ACTH-

eksponeringen ved baseline, hvilket medførte utilstrækkelige resultater efter behandlingen.

Ingen af disse tilfælde havde kliniske manifestationer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter systemisk eksponering bliver begge de aktive substanser – calcipotriol og

betamethason dipropionat – metaboliseret hurtigt og ekstensivt.

dk_hum_55716_spc.doc

Side 9 af 12

Calcipotriol udskilles hovedsageligt via fæces (rotter og minigrise) og betamethason-

dipropionat via urinen (rotter og mus). Hos rotter har undersøgelser af vævsfordelingen af

radioaktivt mærket calcipotriol og betamethasondipropionat vist, at nyrerne og leveren har

det højeste niveau af radioaktivitet.

Omfanget af perkutan absorption af de to aktive substanser efter lokal applikation af

Enstilar blev bestemt i HPA-akselstudiet hos patienter med omfattende psoriasis vulgaris

(se pkt. 5.1). Calcipotriol og betamethasondipropionat var under den målbare grænse i

hovedparten af prøverne fra 35 patienter, der blev behandlet en gang daglig i 4 uger for

udbredt psoriasis på kroppen og i hårbunden. Calcipotriol var målbar på et tidspunkt for 1

patient, betamethasondipropionat for 5 patienter og metabolitter af calcipotriol og

betamethasondipropionat var målbare i henholdsvis 3 og 27 patienter.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Kortikosteroidundersøgelser i dyr har vist reproduktionstoksicitet (ganespalte,

skeletmisdannelser). I undersøgelser af reproduktionstoksicitet efter langtids oral

administration af kortikosteroider til rotter, er forlænget svangerskab samt langvarige og

besværlige fødsler observeret. Desuden blev der observeret en reduktion af afkommets

overlevelse, legemsvægt og vægtforøgelse. Der er ingen forringelse af fertiliteten.

Relevansen for mennesker er ukendt.

Calcipotriol har vist moder- og fostertoksicitet hos rotter og kaniner ved orale doser på

henholdsvis 54 µg/kg/dag og 12 µg/kg/dag. Fosterskader der blev observeret med samtidig

toksicitet hos moderen inkluderer tegn som tyder på skeletumodenhed (ufuldstændig

dannelse af skamben og forbensphalanx og forstørrede fontaneller) og en øget forekomst af

ekstra ribben.

Den anslåede systemiske eksponering efter kutan anvendelse af Enstilar til psoriasis-

patienter er ubetydelig i forhold til koncentrationerne af calcipotriol evalueret i de orale in

vivo studier, og der er ingen mærkbar reproduktiv risiko for mennesker, der modtager

terapeutiske doser Enstilar.

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser og genotoksicitet.

Et dermatologisk karcinogenicitetsstudie med calcipotriol i mus og et oralt

karcinogenicitetsstudie i rotter viste ingen speciel risiko for mennesker.

Et foto(co)karcinogenicitetsstudie i mus indikerer, at calcipotriol kan fremme UV-strålers

induktion af hudtumorer.

Et dermatologisk karcinogenicitetsstudie i mus og et oralt karcinogenicitetsstudie i rotter

viste ingen speciel risiko for betamethasondipropionat for mennesker.

I et lokalt tolerancestudie i minigrise forårsagede Enstilar mild til moderat hudirritation.

dk_hum_55716_spc.doc

Side 10 af 12

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Paraffinolie

Polyoxypropylenstearylether

All-rac-α-tocopherol

Hvid blød paraffin

Butylhydroxytoluen (E321)

Butan

Dimethylether

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter anbrud: 6 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Forsigtighed

Yderst brandfarlig aerosol.

Beholder under tryk: Kan eksplodere ved opvarmning.

Beskyttes mod sollys.

Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C.

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tom.

Sprøjt ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

Holdes borte fra gnister, åben ild og andre antændelseskilder.

Rygning forbudt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Aluminiumbeholder med en indre polyamidimid-lak, udstyret med en kontinuerlig

reguleret ventil og sprayknap.

Beholderen indeholder 60 g skum, eksklusive mængden af drivgas.

Pakningsstørrelser: 60 og 2×60 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

2750 Ballerup

dk_hum_55716_spc.doc

Side 11 af 12

Repræsentant

LEO Pharma AB

Hyllie Stationsväg

201 24 Malmø

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

55716

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

27. april 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

6. januar 2020

dk_hum_55716_spc.doc

Side 12 af 12

Andre produkter

search_alerts

share_this_information