Enalapril/Hydrochlorothiazide "Orion" 20+12,5 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
ENALAPRILMALEAT, HYDROCHLORTHIAZID
Tilgængelig fra:
Orion Corporation
ATC-kode:
C09BA02
INN (International Name):
ENALAPRILMALEATE, HYDROCHLORTHIAZID
Dosering:
20+12,5 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
52943
Autorisation dato:
2014-03-19

Indlægsseddel: Information til patienten

Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion 20 mg/12,5 mg tabletter

enalaprilmaleat/hydrochlorthiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion til dig personligt. Lad derfor være med

at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion

Sådan skal du tage Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion anvendes til behandling af forhøjet blodtryk. Dette lægemiddel

indeholder to aktive indholdsstoffer: enalapril og hydrochlorthiazid.

Enalapril er en såkaldt ACE-hæmmer (angiotensinkonverterende enzym). ACE-hæmmere udvider

blodkarrene, og dermed øges blodgennemstrømningen. ACE-hæmmere anvendes til behandling af

for højt blodtryk

Hydrochlorthiazid er et vanddrivende middel (diuretika), som virker ved at nyrerne udskiller mere

urin. De anvendes til behandling af forhøjtet blodtryk.

Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion anvendes til behandling af patienter med et forhøjet blodtryk, der

ikke kan behandles tilfredsstillende med enalapril eller hydrochlorthiazid alene. Lægemidler, der kun

indeholder ét aktivt indholdsstof skal derfor anvendes som den primære behandling.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion

hvis du er allergisk over for

enalaprilmaleat

andre ACE-hæmmere

hydrochlorthiazid

andre sulfonamider (lægemidler der er kemisk relateret til hydrochlorthiazid)

eller et af de øvrige indholdsstoffer i Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion (angivet i punkt

hvis du tidligere har haft hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg i forbindelse med at synke

og/eller vejrtrækningsbesvær (angioødem) efter indtagelse af en ACE-hæmmer eller du har haft

disse reaktioner uden kendt årsag eller hvis disse er arvelige

hvis du lider af alvorlig nedsat nyrefunktion

hvis du lider af alvorlig nedsat nyrefunktion

hvis din daglige urinmængde er meget lav

hvis du er gravid og mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedst at undgå

Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion tidligt i graviditeten – se afsnittet ”Graviditet og amning")

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende

lægemiddel, der indeholder aliskiren

hvis du tager eller har taget en neprilysin-hæmmer (f.eks. medicin der indeholder sacubitril) inden

for de sidste 36 timer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion

hvis dit blodtryk er lavt (kan vise sig som følelse af svaghed, eller svimmelhed, især når du rejser

dig op)

hvis du lider af en hjertesygdom

hvis du har forstyrrelser i blodcirkulationen i hjernen

hvis du har en leversygdom

hvis du har en nyresygdom (herunder nyretransplantation). Det kan forårsage stigning i

kaliumindholdet i blodet, som kan blive alvorligt. Din læge kan have behov for at justere din dosis

eller kontrollere indholdet af kalium i dit blod

hvis du er i dialysebehandling

hvis du for nylig har haft udtalt opkastning eller diarré

hvis du er på en saltfattig diæt, tager kaliumholdige produkter, kaliumbesparende lægemidler eller

kaliumholdige salttilskud

hvis du har en blodsygdom, såsom lavt indhold af hvide blodlegemer eller mangel på hvide

blodlegemer, lavt indhold af blodplader eller lavt indhold af røde blodlegemer (blodmangel)

hvis du har sukkersyge. I så fald skal du nøje overvåge dit blodsukker, især i de første måneder af

behandlingen. Dit indhold af kalium i blodet kan også stige

hvis du tidligere har haft allergiske reaktioner med hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg samt

synke- og/eller vejrtrækningsbesvær. Sorte personer kan have større risiko for denne type

reaktioner i forbindelse med ACE-hæmmerbehandling

hvis du har en bindevævssygdom (f.eks. lupus erythematosus - SLE, leddegigt – rheumatid

arthritis, eller scleroderma), du tager medicin, der hæmmer immunforsvaret, tager allopurinol eller

procainamid eller du har en kombination af disse

hvis du er i en behandling, der skal fjerne kolesterol fra blodet (LDL-afarese)

hvis det er planlagt, at du skal have foretaget en operation eller bedøvelse på grund af et indgreb

(herunder hos tandlægen)

hvis du er i en behandling, som nedsætter overfølsomhedssymptomer over for bi- eller hvepsestik

(desensibilisering).

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner - f.eks. valsartan,

telmisartan, irbesartan.), især hvis du har nyrerproblemer i forbindelse med sukkersyge

aliskiren

hvis du tager et af følgende lægemidler, er der øget risiko for angioødem (pludselige hævelser i

huden i områder såsom halsen):

sirolimus, everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere (bruges

til at forhindre afstødning af transplanterede organer).

neprilysin-hæmmer, f.eks. medicin der indeholder sacubitril, til behandling af hjertesvigt.

hvis du har haft hudkræft, eller hvis du udvikler en uventet hudlæsion under behandlingen.

Behandling med hydrochlorthiazid, navnlig ved langtidsbrug af høje doser, kan øge risikoen for

visse typer hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft). Beskyt huden mod sollys og UV-stråler,

mens du tager

Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod

med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ”Tag ikke Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion”.

Tal med din læge eller apotekspersonalet, før du tager Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion, hvis du er

usikker på om noget af ovenstående gælder for dig.

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør ikke tage

Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3

måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader (se afsnittet ”Graviditet og

amning”).

Den blodttrykssænkende virkning af lægemidlet er generelt svagere hos sorte patienter.

Børn

Sikkerhed og virkning for brug hos børn er ikke klarlagt.

Brug af anden medicin sammen med Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Det drejer sig både om receptpligtig medicin, håndkøbsmedicin og naturmedicin.

Samtidig brug af visse lægemidler, kan påvirke andre lægemidlers virkning eller

Enalapril/Hydrochlorothiazide Orions virkning eller du kan få bivirkninger. Disse lægemidler omfatter

f.eks.:

andre blodtrykssænkende lægemidler

vanddrivende lægemidler (diuretika)

kaliumtilskud eller salttilskud, der indeholder kalium, diuretika (vanddrivende lægemidler,

specielt de såkaldte kaliumbesparende), andre lægemidler, som kan øge kaliumindholdet i din

krop (såsom heparin og co-trimoxazol også kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol)

lægemidler mod sukkersyge (både til indtagelse gennem munden og insulin)

lithium (lægemiddel til behandling af visse typer depression)

lægemidler til behandling af depression, der kaldes tricykliske antidepressiva

lægemidler til behandling af psykiske sygdomme

visse lægemidler mod hoste og influenza samt midler til vægtkontrol, der indeholde

”sympatomimetika”

visse smertestillende lægemidler herunder acetylsalicylsyre (aspirin)

præparater indeholdende guld

visse muskelafslappende lægemidler

narkotiske stoffer og stærke smertestillende lægemidler (f.eks. opioider)

digoxin (til behandling af nedsat hjertefunktion)

visse lægemidler mod hjerterytmeforstyrrelser (procainamid, amiodaron, sotalol)

adrenalin og andre catecolaminer

cytostatika (til behandling af kræft)

cholestyramin og colestipol (til behandling af forhøjet kolesterol i blodet), da disse kan nedsætte

optagelsen af hydrochlorothiazid fra mave-tarm-kanalen. Tag Enalapril/Hydrochlorothiazide

Orion tabletterne enten 1 time før indtagelse af disse lægemidler eller 4-6 timer efter.

lægemidler, som oftest anvendes til at forhindre afstødning af transplanterede organer (sirolimus,

everolimus og andre lægemidler som tilhører klassen af mTOR-hæmmere). Se afsnittet “Advarsler

og forsigtighedsregler”.

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:

hvis du samtidig tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB), aliskiren eller en neprilysin-

hæmmer (se også information under overskrifterne ”Tag ikke Enalapril/Hydrochlorothiazide

Orion” og Advarsler og forsigtighedsregler”).

Brug af Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion sammen med mad, drikke og alkohol

Alkohol

Undgå alkohol, da alkohol i udstrakt grad kan forstærke den blodtrykssænkende virkning af

Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Din læge vil normalt

råde dig til at stoppe med at tage Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion og tage en anden medicin i stedet

for, før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid.

Du bør ikke tage Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det,

hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader.

Amning

Du skal fortælle det til din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Du bør ikke tage

Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel kan forårsage svimmelhed og døsighed og dermed nedsætte evnen til at føre

motorkøretøj og betjene maskiner. Du bør undgå at føre motorkøretøj og betjene maskiner i

begyndelsen af behandlingen, indtil du ved, hvordan dette lægemiddel påvirker lige netop dig.

Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder 124 mg lactose pr. tablet. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Andre indholdsstoffer

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. daglig dosis, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

3.

Sådan skal du tage Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Sådan skal du tage lægemidlet

Tabletterne kan tages sammen med eller uden mad. Drik et glas vand eller anden væske, når du tager

tabletten.

Dosis

Voksne

Den sædvanlige dosis er 1 tablet én gang dagligt. Dosis kan om nødvendigt øges til 2 tabletter dagligt.

Hvis du tager andre vanddrivende lægemidler (diuretika), vil lægen rådgive dig om at stoppe med

disse 2–3 dage før, du starter med at tage Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion.

Nyresygdom

Hvis du lider af en nyresygdom, vil lægen nøje kontrollere din dosis.

Ældre patienter

Din læge afgøre hvilken dosis du skal have, afhængigt af din nyrefunktion.

Brug til børn

Sikkerhed og virkning for brug hos børn er ikke klarlagt.

Hvis du har taget for mange Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du, eller et barn utilsigtet, har taget mere af

Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion, end der står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på en overdosis kan omfatte svimmelhed eller følelse af at alt drejer rundt, forårsaget af et

pludseligt eller udtalt fald i blodtrykket og væsketab.

Hvis du har glemt at tage Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion

Hvis du har glemt en tablet, skal du springe den glemte dosis over. Tag den næste dosis til normal tid.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion

Du må ikke ændre din dosis eller holde op med at tage din medicin, uden at tale med din læge om det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hold op med at tage tabletterne og kontakt straks lægen, hvis du får

hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg, der kan forårsage vejrtræknings- og/eller synkebesvær

hævelse af hænder, fødder eller ankler

rødt, kløende udslæt (nældefeber)

Sorte patienter har større risiko for disse typer reaktioner.

Kontakt lægen om nødvendigt, hvis:

I begyndelsen af behandlingen kan du opleve svimmelhed eller en fornemmelse af at alt drejer rundt.

Dette skyldes at dit blodtryk falder. Hvis du lægger dig ned, kan det lindre symptomerne. Dine

symptomer vil sandsynligvis bedres, når du fortsætter med behandlingen. Hvis du bliver bekymret

over disse symptomer, skal du kontakte din læge.

Meget almindelig

(kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer):

svimmelhed, kraftesløshed eller utilpashed

kvalme

sløret syn

hoste.

Almindelig

(kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

lavt blodtryk, besvimelse, ændring i hjerterytmen, hurtigere hjerterytme, hjertekramper (angina

pectoris) eller brystsmerter

hovedpine

smagsforstyrrelser

åndenød

diarré eller mavesmerter

udslæt

træthed

depression

allergiske reaktioner, såsom hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg, der kan forårsage

vejrtræknings- og/eller synkebesvær

stigning eller sænkning af kaliumindholdet i blodet, forhøjet indhold i blodet af kolesterol,

triglycerider, urinsyre eller kreatinin (kan normalt ses i blodprøver)

muskelkramper.

Ikke almindelig

(kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

pludseligt blodtryksfald

hurtig eller uregelmæssig hjerterytme (hjertebanken)

hjerteanfald eller slagtilfælde (muligvis som følge af voldsomt fald i blodtryk hos nogle patienter

med høj risiko, herunder personer med dårlig blodcirkulation i hjertet eller hjernen)

blodmangel

forvirring, søvnløshed eller døsighed, nervøsitet, prikkende, snurrende fornemmelse eller følelse i

huden, svimmelhed

ringen for ørerne (tinnitus)

næseflåd, ondt i halsen eller hæshed, astma

betændelse i bugspytkirtlen

kvalme (opkastning), fordøjelsesbesvær, forstoppelse, luft i maven, appetitløshed

maveirritation, mundtørhed, mavesår

nedsat nyrefunktion, nyresvigt

ledsmerter

øget svedtendens, kløe eller nældefeber, hårtab

hudrødme

almen utilpashed

feber

impotens

højt indhold af protein (æggehvidestoffer) i urinen (ses i urinprøve)

urinsyregigt

nedsat sexlyst

lavt indhold af sukker eller natrium eller magnesium i blodet (ses i blodprøver).

Sjælden

(kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):

Raynauds syndrom hvor hænder og fødder kan blive meget kolde og hvide, på grund af nedsat

blodgennemstrømning

ændringer i blodtal, så som nedsat antal hvide og røde blodlegemer, lavt indhold af hæmoglobin,

(blodlegemers røde farve), nedsat antal af blodplader

nedsat funktion af knoglemarven

påvirkninger af immunsystemet (autoimmune sygdomme)

unormale drømme og søvnproblemer

pletter på lungen (ses på røntgen), betændelse i næseslimhinden, lungebetændelse,

vejrtrækningsbesvær (herunder vand i lungerne)

betændelse i kæben, gummer, tunge, læber, strubehoved

mundsår

nedsat udskillelse af urin

erythema multiforme eller Steven-Johnson syndrom, dvs. alvorlige hudlidelser i forbindelse med

rødme og afskalning, blisterdannelse eller blodige sår eller afstødning af de øverste hudlag fra de

nederste hudlag

leverforstyrrelser såsom nedsat leverfunktion, leverbetændelse, gulsot (gulfarvning af huden og

det hvide i øjnene), højt indhold af leverenzymer eller af galdefarvestoffet bilirubin (ses i

blodprøver)

ikke-bakteriel nyrebetændelse (interstitiel nephritis)

forstørrede brystkirtler hos mænd

højt blodsukker.

Meget sjælden

(kan påvirke færre end 1 ud af 10.000 personer):

hævelse af tarmvæggen (intestinalt angioødem)

øget indhold af calcium i blodet.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

overproduktion af antidiuretisk hormon, hvilket kan medføre ophobning af væske i kroppen,

som kan resultere i svaghed, træthed eller forvirring

der er rapporteret om et kompleks af symptomer, som kan inkludere nogle eller alle af følgende:

feber, betændelse i blodkar (serositis/vaskulitis), muskelsmerter (myalgi/myositis), ledsmerter

(artralgi/arthritis). Udslæt, lysfølsomhed eller andre dermatologiske symptomer kan

forekomme.

hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares ved temperaturer under 25 ºC.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion indeholder:

Aktivt stoffer: Enalaprilmaleat (hver tablet indeholder 20 mg) og hydrochlorthiazid (hver tablet

indeholder 12,5 mg)

Øvrige indholdsstoffer: Maleinsyre, lactosemonohydrat, pregelatineret majsstivelse, gul

jernoxid (E172), majsstivelse og natriumstearylfumarat.

Udseende og pakningsstørrelser

Svagt gullig, rund tablet uden overtræk, med skrå kanter og delekærv på den ene side og glat på den

anden side.

Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge. Tabletten

kan ikke deles i to lige store doser.

Pakningsstørrelser: 30 og 100 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for

indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S,

medinfo@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2019

28. maj 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Enalapril/Hydrochlorothiazide "Orion", tabletter

0.

D.SP.NR.

28922

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Enalapril/Hydrochlorothiazide "Orion"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 tablet indeholder 20 mg enalaprilmaleat og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

123,6 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Lysegul, rund, bikonveks, ikke-filmovertrukket tablet, med delekærv på den ene side og

glat på den anden side.

Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at

sluge. Tabletten kan ikke deles i to lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Enalapril/Hydrochlorothiazide "Orion" er indiceret til behandling af hypertension, når

kombinationsbehandling er egnet til patienten.

Lægemidlet må kun anvendes i de tilfælde, hvor monobehandling med hvert af de to

stoffer var uden tilstrækkelig virkning.

dk_hum_52943_spc.doc

Side 1 af 20

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Hypertension

Den sædvanlige dosis er en tablet en gang daglig. Om nødvendigt, kan dosis øges til to

tabletter en gang daglig.

Forudgående diuretisk behandling

Der kan forekomme symptomatisk hypotension efter den første dosis af

Enalapril/Hydrochlorothiazide "Orion". Det er mere sandsynligt hos patienter med

diuretisk induceret hypovolæmi eller hyponatriæmi. Diuretika bør seponeres 2

3 dage

inden initiering af behandling med Enalapril/Hydrochlorothiazide "Orion".

Dosis ved nedsat nyrefunktion

Thiazider er muligvis ikke egnede som diuretika til patienter med nedsat nyrefunktion og

de er ikke effektive, hvis den glomerulære filtrationshastighed (GFR) er <

30 ml/min

(alvorlig nedsat nyrefunktion).

Hos patienter med glomerulær filtrationshastighed > 30 ml/min men < 80 ml/min (let eller

moderat nedsat nyrefunktion), bør Enalapril/Hydrochlorothiazide "Orion" kun anvendes

efter titrering af hvert af de aktive stoffer.

Den anbefalede startdosis af enalaprilmaleat, som monobehandling ved let nedsat

nyrefunktion, er 5

10 mg.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning hos børn er ikke klarlagt.

Ældre patienter

Det er i kliniske studier påvist, at virkning og tolerabilitet af enalapril og hydrochlorthiazid

i kombination til ældre hypertensive patienter var den samme som hos yngre patienter.

Administration

Til oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1. eller enhver anden ACE-hæmmer.

overfølsomhed over for sulfonamider

alvorlig nedsat nyrefunktion (glomerulær filtrationshastighed (GFR) ≤ 30 ml/min).

alvorligt nedsat leverfunktion

angioneurotisk ødem i anamnesen relateret til tidligere behandling med en ACE-

hæmmer

arveligt eller idiopatisk angioødem.

anuri

andet og tredje trimester i graviditeten (se pkt. 4.4 og 4.6).

dk_hum_52943_spc.doc

Side 2 af 20

samtidig brug af Enalapril/Hydrochlorothiazide "Orion" og lægemidler indeholdende

aliskiren er kontraindiceret hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion

(GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.5 og 5.1)

samtidig behandling med sacubitril/valsartan. Behandling med

Enalapril/Hydrochlorothiazide ”Orion” må ikke initieres tidligere end 36 timer efter

sidste dosis af sacubitril/valsartan (se pkt. 4.4 og 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Enalaprilmaleat + hydrochlorthiazid

Hypotension og forstyrrelser i væske-/elektrolytbalancen

Symptomatisk hypotension ses sjældent hos ukomplicerede hypertensive patienter. Hos

hypertensive patienter, der får enalapril, er det mest sandsynligt, at symptomatisk

hypotension opstår, hvis patienten har haft væskemangel, f.eks. pga. diuretisk behandling,

saltfattig diæt, dialyse, diarré eller opkastning (se pkt. 4.5 og 4.8). Der skal foretages

regelmæssig bestemmelse af serumelektrolytter med passende intervaller hos sådanne

patienter. Der skal tages særligt hensyn til patienter med iskæmisk hjerte- eller

cerebrovaskulær sygdom, hos hvem et voldsomt fald i blodtryk kan føre til

myokardieinfarkt eller slagtilfælde. Symptomatisk hypotension er observeret hos

hypertensive patienter, som derudover eventuelt have nedsat nyrefunktion.

I tilfælde af hypotension skal patienten anbringes i rygleje, og om nødvendigt gives

normalt natriumchlorid som intravenøs infusion. Et forbigående hypotensivt respons

medfører ikke kontraindikation for yderligere doser, som sædvanligvis vil kunne gives

uden problemer, når blodtrykket atter er steget efter volumenekspansion.

Hos patienter med nedsat hjertefunktion, som har normalt eller lavt blodtryk, kan der ses

yderligere sænkning af det systemiske blodtryk med enalapril. Denne virkning er

forventelig og er normalt ikke begrundelse nok for at seponere behandlingen. Hvis

hypotensionen bliver symptomatisk, kan det blive nødvendigt med en reduktion af dosis

og/eller seponering af diuretika og/eller enalapril.

Nedsat nyrefunktion

Enalapril/Hydrochlorothiazide "Orion" må ikke gives til patienter med nedsat nyrefunktion

(glomerulær filtrationshastighed < 80 ml/min og > 30 ml/min) indtil der ved titrering af

enalapril er påvist behov for dosen i denne formulering (se pkt. 4.2).

Nogle hypertensive patienter, som tilsyneladende ikke tidligere har haft en nyresygdom,

har udviklet stigninger i blodurea og kreatinin ved behandling med enalapril samtidig med

et diuretikum (se pkt. 4.4). Hvis dette sker, skal behandling med Enalapril/Hydrochloro-

thiazide "Orion" seponeres. Denne situation kan skyldes underliggende nyrearteriestenose

(se pkt. 4.4).

Hyperkaliæmi

Kombinationen af enalapril og et lavdosis-diuretikum kan ikke udelukke muligheden for,

at hyperkaliæmi opstår (se pkt. 4.4).

Lithium

Kombinationen af lithium med enalapril og diuretika kan generelt ikke anbefales (se pkt.

4.5).

dk_hum_52943_spc.doc

Side 3 af 20

Lactose

Hver Enalapril/Hydrochlorothiazide "Orion"-tablet indeholder lactosemonohydrat.

Bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans, total lactasemangel eller

glucose/galactosemalabsorption.

Natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. daglig dosis, dvs.

den er i det væsentlige natriumfri.

Enalaprilmaleat

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister

eller aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

(inklusive akut nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere

med angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under

supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion,

elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati.

Aortastenose/hypertrofisk kardiomyopati

Som alle andre vasodilatatorer skal ACE-hæmmere gives med forsigtighed til patienter

med venstre ventrikelklap- og aortaudløbsobstruktion og skal undgås i tilfælde af

kardiogent shock og væsentlig hæmodynamisk obstruktion.

Nedsat nyrefunktion

Der er rapporteret om nedsat nyrefunktion i forbindelse med enalapril, hovedsageligt hos

patienter med alvorlig hjertesvigt eller bagvedliggende nyresygdom, herunder

nyrearteriestenose.

Hvis det opdages i tide og behandles behørigt, vil nedsat nyrefunktion, som opstår

sekundært til enalaprilbehandling, sædvanligvis være reversibel (se pkt. 4.2 og 4.4).

Renovaskulær hypertension

Der er øget risiko for hypotension og nedsat nyrefunktion, når patienter med bilateral

nyrearteriestenose eller arteriestenose i en enkelt fungerende nyre behandles med ACE-

hæmmere. Tab af nyrefunktion kan ske selv ved en svag ændring i serumkreatinin. Hos

disse patienter bør behandling påbegyndes under nøje lægelig overvågning og

monitorering af nyrefunktionen.

Nyretransplantation

Der er ingen erfaring med administration af enalapril til patienter, som for nylig har

gennemgået en nyretransplantation. Behandling med Enalapril/Hydrochlorothiazide

"Orion" anbefales derfor ikke.

Hæmodialysepatienter

Brugen af enalapril er ikke indiceret til patienter, der har behov for dialyse på grund af

nedsat nyrefunktion. Der er rapporteret om anafylaktoide reaktioner hos patienter, der

dialyseres med high-flux membraner (f.eks. AN 69®) og samtidig behandles med en ACE-

dk_hum_52943_spc.doc

Side 4 af 20

hæmmer. Hos disse patienter bør det overvejes at anvende en anden type dialysemembran

eller en anden gruppe antihypertensiva.

Nedsat leverfunktion

ACE-hæmmere er i sjældne tilfælde blevet associeret med et syndrom, der starter med

kolestatisk ikterus og hepatitis og udvikler sig til fulminant levernekrose og (til tider)

dødsfald. Mekanismen i dette syndrom er ikke klarlagt. Patienter, der får ACE-hæmmere

og udvikler ikterus eller markant forhøjede leverenzymtal, skal have seponeret deres ACE-

hæmmer og disse patienter skal monitoreres omhyggeligt (se pkt. 4.4).

Neutropeni/agranulocytose

Der er rapporteret om neutropeni/agranulocytose, trombocytopeni og anæmi hos patienter,

der får ACE-hæmmere. Patienter med normal nyrefunktion og ingen andre komplicerede

faktorer får dog sjældent neutropeni. Enalapril skal anvendes med ekstrem forsigtighed hos

patienter, der har kollagen vaskulær sygdom, samtidig får immunosuppressiva, behandling

med allopurinol eller procainamid, eller en kombination af disse komplicerende faktorer,

navnlig hvis patienten allerede har nedsat nyrefunktion. Nogle af disse patienter fik

alvorlige infektioner, som i nogle få tilfælde ikke reagerede på intensiv antibiotika-

behandling. Hvis enalapril anvendes til sådanne patienter, tilrådes regelmæssig

monitorering af leukocyttal, ligesom patienterne skal instrueres i at henvende sig ved tegn

på infektion.

Hyperkaliæmi

Hyperkaliæmi kan opstå under behandling med en ACE-hæmmer. Patienter med risiko for

udvikling af hyperkaliæmi omfatter dem, der har en nyreinsufficiens, diabetes mellitus,

hypoaldosteronisme, eller dem der samtidig bruger kaliumbesparende diuretika,

kaliumtilskud eller kaliumindeholdende saltsubstitutter; eller hos patienter, der får andre

aktive substanser associeret med stigning i serumkalium (f.eks. heparin, co-trimoxazol,

også kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol). Hvis samtidig brug af ovennævnte midler

anses for at være hensigtsmæssig, anbefales regelmæssig overvågning af serumkalium (se

pkt. 4.5).

Diabetespatienter

Diabetikere, der behandles med orale antidiabetika eller insulin, som påbegynder

behandling med en ACE-hæmmer, skal informeres om at holde nøje øje med om de

udvikler hypoglykæmi, især under den første måned med kombineret behandling (se pkt.

4.4 og 4.5).

Overfølsomhed/angioødem

Angioødem i ansigt, ekstremiteter, læber, tunge, glottis og/eller larynx er indberettet for

patienter behandlet med ACE-hæmmere, herunder Enalapril/Hydrochlorothiazide "Orion".

Angioødem kan forekomme når som helst under behandlingen. I så fald skal

Enalapril/Hydrochlorothiazide "Orion" straks seponeres, og der skal indledes

hensigtsmæssig monitorering for at sikre en fuldstændig afklaring af symptomerne, før

patienten sendes hjem. Selv i de tilfælde, hvor hævelsen indskrænker sig til tungen alene,

uden åndedrætsbesvær, kan længerevarende overvågning af patienterne være påkrævet,

idet behandling med antihistaminer og kortikosterioder kan være utilstrækkelig.

I sjældne tilfælde er der rapporteret om dødsfald forårsaget af angioødem i forbindelse med

et ødem i larynx eller i tungen. Hos patienter, hvor tungen, glottis eller larynx er

involveret, er der sandsynlighed for obstruktion af luftvejene, specielt hos patienter med

dk_hum_52943_spc.doc

Side 5 af 20

luftvejsoperationer i anamnesen. Hvis tunge, glottis eller larynx er involveret og der derfor

er sandsynlighed for obstruktion af luftvejene, skal der omgående gives en hensigtsmæssig

behandling, som kan omfatte subkutan adrenalinopløsning (1 mg/ml; 0,3 ml til 0,5 ml)

og/eller foranstaltninger til at sørge for uhindret luftvejspassage.

Sorte patienter, der får ACE-hæmmere, rapporteres at have en højere incidens af

angioødem sammenlignet med den kaukatiske population. Generelt tyder det imidlertid på,

at sorte har en øget risiko for angioødem.

Patienter med angioødem i anamnesen uden forbindelse til behandling med ACE-

hæmmere kan have en øget risiko for at udvikle angioødem under behandling med en

ACE-hæmmer (se pkt. 4.3).

Samtidig brug af ACE-hæmmere med sacubitril/valsartan er kontraindiceret grundet den

øgede risiko for angioødem. Behandling med sacubitril/valsartan må ikke initieres tidligere

end 36 timer efter sidste dosis af enalapril. Behandling med enalapril må ikke initieres

tidligere end 36 timer efter sidste dosis af sacubitril/valsartan (se pkt. 4.3 og 4.5).

Samtidig brug af ACE-hæmmere med racecadotril, mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus,

everolimus, temsirolimus) og vildagliptin kan føre til en øget risiko for angioødem (f.eks.

hævelse af luftveje eller tunge, med eller uden nedsat respiratorisk funktion) (se pkt. 4.5).

Der skal udvises forsigtighed ved start af behandling med racecadotril, mTOR-hæmmere

(f.eks. sirolimus, everolimus, temsirolimus) og vildagliptin hos en patient, der i forvejen

behandles med en ACE-hæmmer.

Anafylaktiske reaktioner under hymenoptera-desensibilisering

I sjældne tilfælde har patienter under desensibilisering med hymenopteragift, fået

livstruende anafylaktoide reaktioner. Disse reaktioner undgås ved, at behandlingen med

ACE-hæmmer seponeres midlertidigt før hver desensibilisering.

Anafylaktiske reaktioner under LDL-aferese

Patienter, der får ACE-hæmmere under LDL-aferese (LDL = lavdensitetslipoprotein) med

dextransulfat, har i sjældne tilfælde fået livstruende anafylaktiske reaktioner. Man undgik

disse reaktioner ved at seponere behandlingen med ACE-hæmmer midlertidigt før hver

aferese.

Hoste

Der er rapporteret om hoste ved brug af ACE-hæmmere. Det er kendetegnende, at hosten

er ikke-produktiv, vedvarende og forsvinder, når behandlingen seponeres. ACE-

hæmmerinduceret hoste skal betragtes som en del af differentialdiagnosen til hoste.

Kirurgi/anæstesi

Enalapril hæmmer dannelse af angiotensin II og hæmmer derfor evnen hos patienter, der

gennemgår større kirurgiske indgreb eller er under anæstesi med stoffer, der fremkalder

hypotension, til at kompensere via renin-angiotensinsystemet. Hypotension, der opstår på

grund af denne mekanisme, kan korrigeres med volumenekspansion (se pkt. 4.5).

Serum kalium

ACE-hæmmere kan forårsage hyperkaliæmi fordi de hæmmer frigivelsen af aldosteron.

Virkningen er normalt ikke signifikant hos patienter med normal nyrefunktion. Dog kan

hyperkaliæmi opstå hos patienter med nedsat nyrefunktion og/eller hos patienter, der tager

dk_hum_52943_spc.doc

Side 6 af 20

kaliumtilskud (inklusiv salterstatninger), kaliumbesparende diuretika, trimethoprim eller

co-trimoxazol (også kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol) og især aldosteron

antagonister eller angiotensin-recepterblokkere. Kaliumbesparende diuretika og

angiotensin-recepterblokkere skal anvendes med forsigtighed hos patienter, der behandles

med ACE-hæmmere, og serum kalium og nyrefunktion bør monitoreres (se pkt. 4.5).

Graviditet

ACE-hæmmere bør ikke initieres under graviditet. Med mindre fortsat behandling med

ACE-hæmmere vurderes at være essentiel, bør patienter, der planlægger graviditet, skifte

til alternativ antihypertensiv behandling med en velkendt sikkerhedsprofil for anvendelse

under graviditet. Når graviditet er diagnosticeret, skal behandling med ACE-hæmmere

straks ophøre, og hvis det er hensigtsmæssigt, bør alternativ behandling påbegyndes (se

pkt. 4.3 og 4.6).

Etniske forskelle

Ligesom andre ACE-hæmmere giver enalapril øjensynligt mindre effektiv blodtryks-

sænkning hos sorte end hos ikke-sorte, hvilket kunne skyldes en højere forekomst af

tilstande med lave reninværdier hos den sorte population med hypertension.

Hydrochlorthiazid

Nedsat nyrefunktion

Thiazider er muligvis ikke egnede diuretika for patienter med nedsat nyrefunktion og er

ineffektive ved glomerulær filtrationshastighed på 30 ml/min eller derunder (dvs. moderat

eller alvorlig nedsat nyrefunktion) (se pkt. 4.2 og 4.4).

Nedsat leverfunktion

Thiazider bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion eller

progredierende leversygdom, eftersom mindre ændringer i væske- og elektrolytbalancen

kan udløse hepatisk koma (se pkt. 4.4).

Metaboliske og endokrine virkninger

Thiazidbehandling kan nedsætte glucosetolerancen. Det kan være nødvendigt at justere

dosis af diabetesmedicin, herunder insulin (se pkt. 4.4).

Forhøjede koncentrationer af kolesterol og triglycerid er sat i forbindelse med

diuretikabehandling med thiazider. Ved en dosis på 12,5 mg hydrochlorthiazid i Enalapril/

Hydrochlorothiazide "Orion" blev der dog rapporteret om ringe eller ingen virkning.

Thiazidbehandling kan fremskynde hyperurikæmi og/eller urinsyregigt hos visse patienter.

Enalapril kan dog øge udskillelsen af urinsyre i urinen og således mindske

hydrochlorthiazids hyperurikæmiske virkning.

Som hos alle patienter i diuretikabehandling bør der foretages periodisk kontrol af serum-

elektrolytter med passende intervaller.

Thiazider (såsom hydrochlorthiazid) kan forårsage forstyrrelser i væske- eller elektrolyt-

balancen (hypokaliæmi, hyponatriæmi og hypochloræmisk alkalose). Forstyrrelser i

væske- eller elektrolytbalancen viser sig som xerostomi, tørst, svækkelse, apati, døsighed,

rastløshed, muskelsmerter eller -kramper, muskeltræthed, hypotension, oliguri, takykardi

og gastrointestinale forstyrrelser såsom kvalme og opkastninger.

dk_hum_52943_spc.doc

Side 7 af 20

Selvom hypokaliæmi kan forekomme under anvendelse af thiaziddiuretika, kan samtidig

behandling med enalapril reducere hypokaliæmi, som skyldes diuretika. Risikoen for

hypokaliæmi er størst hos patienter med levercirrose, patienter med hurtig diurese,

patienter med utilstrækkelig oral indtagelse af elektrolytter samt hos patienter i samtidig

behandling med kortikosteroider eller ACTH (se pkt. 4.5).

Hyponatriæmi kan opstå hos ødematøse patienter i meget varmt vejr. Chloridmangel er

sædvanligvis af mild grad, som normalt ikke kræver behandling.

Thiazider kan nedsætte urinudskillelsen af calcium og forårsage intermitterende og let

forhøjet serumcalcium, også hvis der ikke i forvejen forekommer calciummetaboliske

forstyrrelser. Markant hypercalcæmi kan være tegn på skjult hyperparatyroidisme. Thiazid-

behandling skal seponeres, før parathyroidfunktionen kontrolleres.

Thiazider har vist sig at forhøje urinudskillelsen af magnesium, hvilket kan give

hypomagnesiæmi.

Antidopingtest

Hydrochlorthiazid indeholdt i dette lægemiddel kan give et positivt analyseresultat i en

antidopingtest.

Overfølsomhed

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme under behandling med thiazider, også hos

patienter, der ikke er diagnosticeret med allergi eller astma bronkiale. Der er rapporteret

om forværring eller aktivering af systemisk lupus erythematosus (SLE) ved brug af

thiazider.

Non-melanom hudkræft

I to epidemiologiske studier baseret på det danske Cancerregister er der observeret øget

risiko for non-melanom hudkræft (basalcellekarcinom og pladecellekarcinom) ved en

stigende kumulativ dosis af hydrochlorthiazid. Hydrochlorthiazids fotosensibiliserende

virkning kan være en mulig mekanisme i forhold til non-melanom hudkræft.

Patienter, der tager hydrochlorthiazid, skal informeres om risikoen for non-melanom

hudkræft og have at vide, at de skal tjekke deres hud regelmæssigt for nye læsioner og

straks kontakte lægen, hvis de observerer mistænkelige hudlæsioner. For at minimere

risikoen for hudkræft bør patienterne rådes til at træffe forebyggende foranstaltninger som

f.eks. at begrænse eksponeringen for sollys og UV-stråler og, ved eksponering, at sørge for

tilstrækkelig beskyttelse. Mistænkelige hudlæsioner bør straks undersøges, herunder

eventuelt ved hjælp af histologisk biopsianalyse. Det kan også være nødvendigt at

genoverveje, om hydrochlorthiazid bør anvendes hos patienter, der tidligere har haft non-

melanom hudkræft (se også pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Enalaprilmaleat + hydrochlorthiazid

Andre antihypertensiva

Samtidig brug af disse midler kan øge enalaprils hypotensive virkning. Samtidig brug af

nitroglycerin og andre nitrater eller andre vasodilatatorer kan sænke blodtrykket yderligere.

dk_hum_52943_spc.doc

Side 8 af 20

Lithium

Reversible forhøjelser af serum-lithium og toksicitet er observeret under samtidig

administration af lithium og ACE-hæmmere. Samtidig brug af thiaziddiuretika kan

yderligere forhøje niveauet af lithium og dermed øge risikoen for lithiumforgiftning ved

brug af ACE-hæmmere.

Samtidig brug af Enalaprilmaleat/Hydrochlorthiazide "Orion" og lithium frarådes, men

hvis en sådan kombination er nødvendig skal serum-lithium overvåges omhyggeligt (se

pkt. 4.4).

Non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID)

Kronisk administration af NSAID’ere kan reducere ACE-hæmmeres antihypertensive

virkning. Administration af NSAID kan reducere den diuretiske, natriuretiske eller

antihypertensive virkning af diuretika.

Samtidig anvendelse af NSAID`ere (inklusive COX-2 hæmmere) og ACE-hæmmere

udøver en additiv virkning på stigningen af serum-kalium, og kan resultere i en forringelse

af nyrefunktionen. Disse virkninger er normalt reversible. I sjældne tilfælde kan akut

nedsat nyrefunktion opstå, især hos patienter med kompromitteret nyrefunktion (såsom

ældre eller patienter, som er volumendepleterede, herunder patienter i diuretisk

behandling).

Enalaprilmaleat

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-

aldosteronsystemet (RAAS) gennem kombinationsbehandling med ACE-hæmmere,

angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren er forbundet med en højere hyppighed af

bivirkninger som hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut

nyresvigt) sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende lægemiddel (se pkt. 4.3,

4.4 og 5.1).

Diuretika (thiazid- eller loop-diuretika)

Forudgående behandling med høje doser diuretika kan medføre volumendepletering eller

hypotension ved indledning af behandlingen med enalapril (se pkt. 4.2 og 4.4). Den

hypotensive virkning kan nedsættes ved at seponere diuretika eller øge volumen- eller ved

at øge saltindtaget.

Tricykliske antidepressiva/antipsykotika/ anæstetika/narkotika

Samtidig brug af visse anæstetika, tricykliske antidepressiva samt antipsykotika med ACE-

hæmmere kan give yderligere blodtrykssænkning (se pkt. 4.4).

Guld

Hos patienter, der samtidig blev behandlet med parenteral guld (natriumaurothiomalat) og

ACE-hæmmere, f.eks. enalapril, er der sjældent observeret nitritoide reaktioner

(symptomerne omfatter f.eks. ansigtsrødme, kvalme, opkastning og hypotension).

Sympatomimetika

Sympatomimetika kan nedsætte ACE-hæmmeres blodtrykssænkende virkning.

dk_hum_52943_spc.doc

Side 9 af 20

Antidiabetika

Epidemiologiske studier tyder på, at samtidig administration af ACE-hæmmere og

antidiabetika (insulin, orale antidiabetika) kan sænke blodsukkeret yderligere og dermed

øge risikoen for hypoglykæmi. Dette syntes især at forekomme i løbet af de første ugers

kombinationsbehandling samt hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4 og 4.8).

Alkohol

Alkohol forstærker ACE-hæmmeres hypotensive virkning.

Acetylsalicylsyre, trombolytika og

-blokkere

Enalapril kan anvendes sikkert sammen med acetylsalicylsyre (i kardiologiske doser),

trombolytika og ß-blokkere.

Lægemidler, der øger risikoen for angioødem

Samtidig brug af ACE-hæmmere med sacubitril/valsartan er kontraindiceret, da dette øger

risikoen for angioødem (se pkt. 4.3 og 4.4)

Samtidig brug af ACE-hæmmere med racecadotril, mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus,

everolimus, temsirolimus) og vildagliptin kan føre til en øget risiko for angioødem (se pkt.

4.4).

Kaliumbesparende diuretika, kaliumtilskud eller kaliumholdige salterstatninger

Selvom serum kalium normalt forbliver inden for normalområdet, kan hyperkaliæmi opstå

hos nogle patienter behandlet med enalapril. Kaliumbesparende diuretika (f.eks.

spironolacton, triamteren eller amilorid), kaliumtilskud eller kaliumholdige salterstatninger

kan føre til signifikante stigninger i serum kalium. Der skal også udvises forsigtighed, når

enalapril bliver administreret samtidig med andre midler, der øger serum kalium, såsom

trimethoprim og co-trimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol), da trimethoprim er kendt

for at virke som et kaliumbesparende diuretikum, som amilorid. Derfor er kombinationen

af cilazapril med de ovennævnte lægemidler ikke anbefalet. Hvis samtidig brug er

indiceret, skal de anvendes med forsigtighed og med hyppig monitorering af serum kalium.

Ciclospirin

Hyperkaliæmi kan forekomme under samtidig brug af ACE-hæmmere og ciclosporin.

Monitorering af serum kalium anbefales

Heparin

Hyperkaliæmi kan forekomme under samtidig brug af ACE-hæmmere og heparin.

Monitorering af serum kalium anbefales

Hydrochlorthiazid

Non-depolariserende muskelrelaksantia

Thiazider kan forstærke tubocurarins virkning.

Alkohol, barbiturater og opioider

Forstærkning af ortostatisk hypotension kan forekomme.

Antidiabetiske lægemidler (insulin, oral antidiabetika)

Thiazidbehandling kan påvirke glucosetolerancen. Dosisjusteringer af antidiabetika kan

være nødvendig.

dk_hum_52943_spc.doc

Side 10 af 20

Colestyramin og colestipolresiner

Absorption af hydrochlorthiazid nedsættes ved tilstedeværelsen af anionbytterresiner.

Enkeltdoser af enten colestyramin eller colestipolresiner binder hydrochlorthiazid og

nedsætter absorptionen af stoffet fra det gastrointestinale system med op til henholdsvis

85% (colestyramin) og 43% (colestipol).

Lægemidler der forlænger QT-intervallet (f.eks. quinidin, procainamid, amiodaron,

sotalol).

Øget risiko for torsades de pointes (ventrikulær takykardi).

Digitalisglycosider

Thiazidinduceret hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi kan fremkalde digitalisinduceret

hjertearytmi.

Kortikosteroider, adrenokortikotropt hormon (ACTH)

Alvorlig eletrolyttab, især hypokaliæmi.

Kaliuretiske diuretika (f.eks. furosemid), carbenoxolon, eller misbrug af laksantia

Hydrochlorthiazid kan øge tabet af kalium og/eller magnesium.

Pressoraminer (f.eks. noradrenalin)

Virkningen af pressoraminer kan være nedsat.

Cytostatika (f.eks. cyclophosphamid, methotrexat)

Thiazider kan reducere den renale udskillelse af cytotoksiske lægemidler og forstærke

deres myelosuppressive virkning.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

ACE-hæmmere

Det frarådes at bruge ACE-hæmmere i første trimester af graviditeten (se pkt. 4.4). Brug af

ACE-hæmmere er kontraindiceret i andet og tredje trimester af graviditeten (se pkt. 4.3 og

4.4).

Epidemiologiske undersøgelser af risikoen for teratogenicitet ved behandling med ACE-

hæmmere under graviditetens første trimester er inkonklusive, men en lille forøget risiko

kan ikke udelukkes.

Ved planlægning af graviditet bør patienten overgå til alternativ antihypertensiv

behandling med en kendt sikkerhedsprofil vedrørende brug under graviditet, med mindre

fortsat behandling med ACE-hæmmere vurderes at være nødvendig.

Ved påvist graviditet bør behandling med ACE-hæmmere seponeres omgående, og

alternativ behandling eventuelt indledes.

Det er kendt, at eksponering for ACE-hæmmere i graviditetens andet og tredje trimester

forårsager human føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnion, forsinket

ossifikation af kraniet) og neonatal toksicitet (nedsat nyrefunktion, hypotension,

hyperkaliæmi) (se også pkt. 5.3). Maternel oligohydramnion, der formodentlig er udtryk

for nedsat føtal nyrefunktion er forekommet og kan forårsage kontrakturer i ekstremiteter,

kraniofaciale deformationer samt hypoplastisk lungeudvikling. Ved eksponering for ACE-

dk_hum_52943_spc.doc

Side 11 af 20

hæmmere i andet eller tredje trimester anbefales ultralydsscanning af fosterets

nyrefunktion og kranium. Børn, hvis mødre har taget ACE-hæmmere, bør observeres nøje

for hypotension (se pkt. 4.3 og 4.4).

Hydrochlorothiazid

Der er begrænset erfaring med anvendelse af hydrochlorothiazid under graviditet især i

graviditetens første trimester. Dyrestudier er insufficiente.

Hydrochlorothiazid passerer placenta. Baseret på hydrochlorothiazids farmakologiske

virkningsmekanisme kan anvendelse i graviditetens andet og tredje trimester

kompromittere føto-placental perfusion, hvilket kan medføre føtale og neonatale virkninger

såsom icterus, elektrolytforstyrrelser og trombocytopeni.

Hydrochlorotiazid bør ikke anvendes til patienter med ødemer/hypertension under

graviditeten eller præeklampsi, da det indebærer en risiko for nedsat plasmavolumen og

placental hypoperfusion uden gavnlig effekt på sygdommens forløb.

Hydrochlorotiazid bør ikke anvendes mod essentiel hypertension til gravide kvinder

undtaget i sjældne situationer, hvor anden behandling ikke kan anvendes.

Amning

Enalapril

Begrænsede farmakokinetiske data viser, at enalapril udskilles i modermælken i meget lave

koncentrationer (se pkt. 5.2). Selv om disse koncentrationer synes at være klinisk

irrelevante, anbefales brugen af Enalapril/Hydrochlorothiazide "Orion" ikke underamning

af præterm spædbørn og i de første uger efter fødslen generelt, på grund af den hypotetiske

risiko for kardiovaskulære og renale virkninger og fordi der er begrænset kliniske erfaring.

Ved ældre spædbørn kan anvendelse af Enalapril/Hydrochlorothiazide "Orion" til

ammende mødre overvejes, hvis behandlingen er nødvendig for moderen og hvis barnet

observeres for uønskede virkninger.

Hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazid udskilles i små mængder i modermælk. Høje doser thiazider forårsager

kraftig diurese og kan derved hæmme mælkeproduktionen. Brug af Enalapril/Hydrochloro-

thiazide "Orion" ved amning anbefales ikke. Hvis Enalapril/Hydrochlorothiazide "Orion"

anvendes ved amning skal dosis holdes så lav som muligt.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Ved bilkørsel og betjening af maskiner skal det tages i betragtning, at der lejlighedsvis kan

forekomme svimmelhed eller træthed.

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger, der er indberettet ved brug af enalapril/hydrochlorthiazids, enalapril alene

eller hydrochlorthiazid alene enten under kliniske studier eller efter markedsføring af

lægemidlet, omfatter:

Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (

1/100 til < 1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til

< 1/100), sjælden (

1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

dk_hum_52943_spc.doc

Side 12 af 20

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Hyppighed ikke kendt: Non-melanom hudkræft (basalcellekarcinom og

pladecellekarcinom).

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig: Anæmi (herunder aplastisk og hæmolytisk).

Sjælden: Neutropeni, fald i hæmoglobin- og i hæmatokritniveauet, trombocytopeni,

agranulocytose, knoglemarvsdepression, leukopeni, pancytopeni, lymfadenopati,

autoimmune sygdomme.

Det endokrine system

Ikke kendt: Syndrom med uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon (SIADH).

Metabolisme og ernæring

Almindelig: Hypokaliæmi, øget niveau af kolesterol og triglycerider, hyperurikæmi.

Ikke almindelig: Hypoglykæmi (se pkt. 4.4), hypomagnesiæmi, urinsyregigt.

Sjælden: Hyperglykæmi.

Meget sjælden: Hyperkalcæmi (se pkt. 4.4).

Nervesystemet og psykiske forstyrrelser

Almindelig: Hovedpine, depression, synkope, ændret smagssans.

Ikke almindelig: Konfusion, døsighed, insomni, nervøsitet, paræstesi, vertigo, nedsat

libido.

Sjælden: Abnorme drømme, søvnforstyrrelser, parese (som følge af hypokaliæmi).

Øjne

Meget almindelig: Sløret syn.

Øre og labyrint

Ikke almindelig: Tinnitus.

Hjerte og vaskulære sygdomme

Meget almindelig: Svimmelhed.

Almindelig: Hypotension, ortostatisk hypotension, arytmier, angina pectoris, takykardi.

Ikke almindelig: Rødmen, palpitationer, myokardieinfarkt eller hjerneblødning, eventuelt

sekundært til udtalt hypotension hos højrisikopatienter (se pkt. 4.4).

Sjælden: Raynauds fænomen.

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget almindelig: Hoste.

Almindelig: Dyspnø.

Ikke almindelig: Udtalt rhinitis, ondt i halsen og hæshed, bronkospasme/astma.

Sjælden: Lungeinfiltrater, dyspnø (herunder pneumonitis og lungeødem), rhinitis, allergisk

alveolitis/eosinofil pneumoni.

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig: Kvalme.

Almindelig: Diarré, abdominale smerter.

Ikke almindelig: Ileus, pankreatitis, opkastning, dyspepsi, obstipation, anoreksi,

epigastriske gener, mundtørhed, ulcus pepticum, flatulens.

dk_hum_52943_spc.doc

Side 13 af 20

Sjælden: Stomatitis/aftøse ulcerationer, glossitis.

Meget sjælden: Intestinalt angioødem.

Lever og galdeveje

Sjælden: Leversvigt, levernekrose (kan være fatalt), hepatitis (enten hepatocellulær eller

cholestatisk), icterus, cholecystitis (særligt hos patienter, der i forvejen har cholelithiasis).

Hud og subkutane væv

Almindelig: Udslæt (exanthema), overfølsomhed/angioneurotisk ødem: angioneurotisk

ødem af ansigt, ekstremiteter, læber, tunge, glottis og/eller larynx er rapporteret (se pkt.

4.4).

Ikke almindelig: Diaforese, pruritus, urticaria, alopeci.

Sjælden: Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, eksfoliativ dermatitis, toksisk

epidermal nekrolyse, purpura, kutan lupus erythematosus, erytrodermi, pemphigus.

Der er rapporteret om et symptomkompleks, som kan omfatte nogle eller alle af følgende

symptomer: Feber, serositis, vaskulitis, myalgi/myositis, artralgi/arthritis, en positiv ANA,

forhøjet blodsænkning, eosinofili og leukocytose. Udslæt, lysfølsomhed eller andre

dermatologiske symptomer kan forekomme.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig: Muskelkramper.

Ikke almindelig: Artralgi.

Nyrer og urinveje

Ikke almindelige: Påvirket nyrefunktion, nyresvigt, proteinuri.

Sjældne: Oliguri, interstitiel nefritis.

Det reproduktive system og mammae

Ikke almindelig: Impotens.

Sjælden: Gynækomasti.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig: Asteni.

Almindelig: Brystsmerter, træthed.

Ikke almindelig: Utilpashed, feber.

Undersøgelser

Almindelig: Hyperkaliæmi, stigninger i niveauet af serumkreatinin.

Ikke almindelig: Stigninger i niveauet af blodurea, hyponatriæmi.

Sjælden: Forhøjet niveau af leverenzymer, forhøjet niveau af serumbilirubin.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Non-melanom hudkræft: Tilgængelige data fra epidemiologiske studier viser en kumulativ

dosis-afhængig forbindelse mellem hydrochlorthiazid og non-melanom hudkræft (se også

pkt. 4.4 og 5.1).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

dk_hum_52943_spc.doc

Side 14 af 20

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der foreligger ingen specifikke data om behandling af overdosering med

kombinationspræparater med enalapril/hydrochlorthiazid.

Behandlingen er symptomatisk og understøttende. Behandlingen med

Enalapril/Hydrochlorothiazide "Orion" skal seponeres og patienten observeres nøje.

Anbefalede tiltag er blandt andet induktion af emesis, administration af aktivt kul og

administration af et laxans, umiddelbart efter indtagelse af overdosis, samt rehydrering,

reetablering af elektrolytbalancen og afhjælpning af hypotension ved hjælp af

standardbehandling.

Enalaprilmaleat

Der er begrænset data med hensyn til overdosering hos mennesker. De mest fremtrædende

symptomer rapporteret til dato er udtalt hypotension indsættende ca. 6 timer efter

indtagelse af tabletter samtidig med blokade af renin-angiotensin systemet og stupor.

Symptomer forbundet med overdosis af ACE-hæmmere kan omfatte kredsløbsshock,

elektrolytforstyrrelser, nyresvigt, hyperventilation, tachykardi, palpitationer, bradykardi,

svimmelhed, angst og hoste. Der er rapporteret serumenalaprilatniveauer 100 og 200 gange

højere end normalt set efter terapeutiske doser efter indtagelse af henholdsvis 300 mg og

440 mg enalapril.

Den anbefalede behandling af overdosering er intravenøs infusion af fysiologisk

saltvandsopløsning. Hvis der forekommer hypotension, skal patienten anbringes i

Trendelenburgs leje. Hvis det er muligt, kan behandling med infusion af angiotensin II og/

eller intravenøs infusion af catecholaminer også overvejes. Hvis tabletterne er indtaget for

nylig, skal behandlingen rettes mod at fjerne enalaprilmaleat (f.eks. ventrikelskylning,

administration af absorbenter og natriumsulfat). Enalaprilat kan fjernes fra det systemiske

kredsløb med hæmodialyse (se pkt. 4.4). Behandling med pacemaker er indiceret ved

behandlingsresistent bradykardi. Vitale tegn, serumelektrolytter og kreatinin-

koncentrationer skal monitoreres løbende.

Hydrochlorthiazid

De mest almindelige tegn og symptomer, der er observeret ved overdosis, omfatter de tegn

og symptomer, der skyldes elektrolytudtømning (hypokaliæmi, hypochloræmi,

hyponatriæmi) og dehydrering som følge af overdreven diurese. Hvis der samtidigt er

administreret digitalis, kan hypokaliæmi forstærke hjertearytmier.

4.10

Udlevering

dk_hum_52943_spc.doc

Side 15 af 20

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 09 BA 02. Midler med virkning på renin-angiotensin systemet, ACE-

hæmmere og diuretika.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Enalapril/Hydrochlorothiazide "Orion" er en kombination af angiotensinkonverterende

enzym-hæmmer (enalapril) og diuretika (hydrochlorothiazid).

Angiotensinkonverterende enzym (ACE) er et peptidyldipeptidase, der katalyserer

konverteringen af angiotensin-I til pressorsubstansen angtiotensin-II. Efter absorption

hydrolyseres enalapril til enalaprilat, der hæmmer ACE. Hæmningen af ACE medfører

nedsat angiotensin-II i plasma, hvilket resulterer i øget reninaktivitet i plasma (på grund af

afskaffelsen af negativ feedback af reninudskillelse) og nedsat aldosteronudskillelse.

ACE er identisk med kinase II-enzym. Dermed kan enalapril også blokere nedbrydning af

bradykinin, et potent vasodepressorpeptid. Betydningen af dette for den terapeutiske

virkning er imidlertid endnu ikke belyst. Selvom enalaprils blodtrykssænkende mekanisme

menes primært at være suppression af renin-angiotensin-aldosteronsystemet, virker

enalapril også antihypertensivt hos patienter med lavreninhypertension.

Hydrochlorthiazid er et antihypertensiv diuretikum, der øger reninaktiviteten i plasma.

Enalapril- og hydrochlorothiazids antihypertensive virkning er additiv og varer normalt

24 timer. Positive virkninger opnås ligeledes med Enalapril/Hydrochlorothiazid "Orion"

hos en større andel af hypertensive patienter sammenlignet med anvendelsen af

komponenterne alene. Enalapril-komponenten i Enalapril/Hydrochlorothiazid "Orion" har

vist at reducere kaliumtabet forbundet med hydrochlorothiazidbehandling

Kombinationen af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-receptorantagonist er undersøgt i

to store randomiserede, kontrollerede studier (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone

and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) og VA NEPHRON-D (The

Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)). ONTARGET var et studie med patienter, der

havde en anamnese med kardiovaskulær eller cerebrovaskulær sygdom, eller som havde

type 2-diabetes mellitus med tegn på organpåvirkning. VA NEPHRON-D var et studie

med patienter med type 2-diabetes mellitus og diabetisk nefropati.

Disse studier viste ikke signifikant bedre effekt på renal og/eller kardiovaskulære mål og

mortalitet sammenlignet med monoterapi, mens en øget risiko for hyperkaliæmi, akut

nyrepåvirkning og/eller hypotension observeredes. På baggrund af de fælles

farmakodynamiske egenskaber er disse resultater også relevante for andre ACE-hæmmere

og angiotensin II-receptorantagonister.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør derfor ikke anvendes samtidigt

hos patienter med diabetisk nefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) var et studie, der skulle undersøge fordelen ved at tilføje aliskiren til

standardbehandling med en ACE-hæmmer eller en angiotensin II-receptorantagonist hos

patienter med type 2-diabetes mellitus og kronisk nyresygdom, kardiovaskulær sygdom

eller begge. Dette studie blev afsluttet tidligt pga. en øget risiko for bivirkninger. Både

kardiovaskulære dødsfald og apopleksi var numerisk hyppigere forekommende i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen, og bivirkninger og relevante alvorlige bivirkninger (såsom

hyperkaliæmi, hypotension og nedsat nyrefunktion) blev rapporteret hyppigere i

dk_hum_52943_spc.doc

Side 16 af 20

aliskiren-gruppen end i placebogruppen.

Non-melanom hudkræft: Tilgængelige data fra epidemiologiske studier viser en kumulativ

dosis-afhængig forbindelse mellem hydrochlorthiazid og non-melanom hudkræft. Et studie

omfattede en population med 71.533 tilfælde af basalcellekarcinom og 8.629 tilfælde af

placecellekarcinom, der blev matchet med hhv. 1.430.833 og 172.462 forsøgspersoner i

kontrolgrupper. Stort forbrug af hydrochlorthiazid (≥ 50.000 mg kumulativt) var forbundet

med en justeret OR-værdi på 1,29 (95 %-KI: 1,23-1,35) for basalcellekarcinom og på 3,98

(95 %-KI: 3,68-4,31) for pladecellekarcinom. Der sås en klar kumulativ dosis/respons

relation, hvad angår både basalcellekarcinom og pladecellekarcinom. Et andet studie viste

en mulig forbindelse mellem læbekræft (pladecellekarcinom) og eksponering for

hydrochlorthiazid: 633 tilfælde af læbekræft blev matchet med 63.067 forsøgspersoner i

kontrolgrupper under anvendelse af en risk set sampling-strategi. Der blev påvist en

kumulativ dosis/respons relation med en justeret OR-værdi på 2,1 (95 %-KI: 1,7-2,6), der

steg til OR 3,9 (3,0- 4,9) ved et stort forbrug (~25.000 mg) og OR 7,7 (5,7-10,5) ved den

højeste kumulative dosis (~100.000 mg) (se også pkt. 4.4).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Enalaprilmaleat

Absorption

Oralt administreret enalapril absorberes hurtigt, og maksimale serumkoncentrationer opnås

inden for en time. Udregnet på baggrund af mængden af genvunden enalapril i urinen, er

absorptionen af enalapril fra oralt administreret enalaprilmaleat ca. 60

70 %.

Absorptionen af oralt administreret enalapril påvirkes ikke af føde i mave-tarm-kanalen.

Efter absorption hydrolyseres hovedparten af oralt enalapril hurtigt og i høj grad til

enalaprilat, der er en potent ACE-hæmmer. Maksimale serumkoncentrationer af enalaprilat

opnås efter 3

4 timer efter administration af en oral dosis enalaprilmaleat. Den absorberede

og hydrolyserede mængde af enalapril er den samme, når det anvendes i forskellige doser

inden for det terapeutiske område.

Elimination

Udskillelse af enalapril er primært renal. De primære komponenter i urinen er enalaprilat

(ca. 40 % af dosis) og intakt enalapril. Der er ingen evidens for metabolisering af enalapril

til andre komponenter end enalaprilat. Koncentrationsprofilen af enelaprilat viser en lang

terminal fase, der sandsynligvis er forbundet med bindingen til ACE. Hos forsøgspersoner

med normal nyrefunktion, blev steady-state-koncentrationer af enelaprilat opnået på

4. dagen efter enalapril-administration en gang daglig. Den effektive halveringstid for

akkumulering af enalapril efter gentagne doser af oral enalapril er 11 timer.

Særlige patientpopulationer

Enalaprils hydrolyse til dets aktive metabolit kan være forsinket hos patienter med

levercirrose.

Eksponering for enalapril og enalaprilat øges for patienter med nedsat nyrefunktion. Hos

patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 40

60 ml/min) var

steady-state AUC for enalaprilat ca. to gange større end hos patienter med normal

nyrefunktion efter administration af 5 mg en gang daglig. Hos patienter med alvorlig

dk_hum_52943_spc.doc

Side 17 af 20

nedsat nyrefunktion (glomerulær filtrationshastighed 30 ml/min) blev AUC ca. 8 gange

større. Enalapril kan fjernes fra det systemiske kredsløb ved hæmodialyse.

Amning

Efter en enkelt oral dosis på 20 mg til fem kvinder efter fødslen var det gennemsnitlige

maksimale niveau af enalapril i mælken 1,7 µg/l (område 0,54 til 5,9 µg/l) 4 til 6 timer

efter dosen. Det gennemsnitlige maksimale niveau af enalaprilat var 1,7 µg/l (område 1,2

til 2,3 µg/l); toppene forekom på forskellige tidspunkter i tidsrummet på 24 timer. Ved at

anvendes dataene om det maksimale niveau i mælken vil den estimerede maksimale

indtagelse hos et barn, der udelukkende blev ammet, være ca. 0,16 % af den maternelle

vægtjusterede dosis. En kvinde, som havde taget oral enalapril på 10 mg daglig i

11 måneder, havde maksimale enalaprilniveauer i mælken på 2 µg/l 4 timer efter en dosis,

og maksimale enalaprilatniveauer på 0,75 µg/l ca. 9 timer efter dosen. Den samlede

mængde enalapril og enalaprilat målt i mælken i tidsrummet på 24 timer, var henholdsvis

1,44 µg/l og 0,63 µg/l mælk. Enalaprilatniveauerne i mælken kunne ikke måles (< 0,2 µg/l)

4 timer efter en enkelt dosis enalapril på 5 mg hos en moder og 10 mg hos to mødre;

niveauet af enalapril blev ikke bestemt.

Hydrochlorothiazid

Absorption

Hydrochlorthiazids biotilgængelighed er 60

80 %. Samtidig fødeindtagelse øgede

absorptionen i nogen grad (ca. 15 %).

Fordeling

Hydrochlorthiazid passerer placenta men ikke blod-hjernebarrieren.

Biotransformation/Elimination

Halveringstiden for hydrochlorthiazid i plasma er 5,6 til 14,8 timer. Hydrochlorothiazid

metaboliseres ikke men udskilles hurtigt gennem nyrerne. Over 61 % af den orale dosis

udskilles uomdannet i løbet af 24 timer.

Særlige populationer

Lægemidlets halveringstid er forlænget hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Enalaprilmaleat + hydrochlorthiazid

Absorption

Samtidige gentagne doser af enalaprilmaleat og hydrochlorthiazid påvirker ikke eller kun

ubetydeligt grad stoffernes biotilgængelighed. Kombinationstabletten er bioækvivalent

med samtidig administration af de to indholdsstoffer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og

karcinogenicitet.

Reproduktionstoksicitetsstudier antyder, at enalapril ikke har nogen virkning på fertiliteten

og reproduktionsevnen i rotter, samt at det ikke er teratogent. I et studie med hunrotter, der

fik doser fra parring og frem til de var drægtige, sås øget dødelighed blandt ungerne i

dieperioden.

Det er vist, at det aktive stof passerer placenta og udskilles i mælk.

dk_hum_52943_spc.doc

Side 18 af 20

ACE-hæmmeres bivirkninger har vist sig fra slutningen af fosterstadiet og forårsagede

fosterdød samt fosterskader, især i kraniet. Føtotoksicitet, forsinket untrauterin vækst og

åben ductus arteriosus er ligeledes rapporteret. Disse udviklingsdefekter menes delvist at

være relateret til ACE-hæmmernes direkte virkning på det føtale renin-angiotensinsystem

og delvist til iskæmi, som er forårsaget af moderdyret blodtrykssænkning og reduceret

føto-plancentale cirkulation og tilførsel af ilt og næringsstoffer til fosteret.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Maleinsyre

Lactosemonohydrat

Prægelatineret stivelse

Jernoxid, gul (E172)

Majsstivelse

Natriumlaurilsulfat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Aluminium/Aluminium blisterpakning

Pakningsstørrelser: 30 (3×10) stk.

HPDE-beholder

Pakningsstørrelser: 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Repræsentant

Orion Pharma A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

dk_hum_52943_spc.doc

Side 19 af 20

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

52943

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

19. marts 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

28. maj 2019

dk_hum_52943_spc.doc

Side 20 af 20

Andre produkter

search_alerts

share_this_information