Elvanse 30 mg kapsler, hårde

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-04-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
25-06-2018

Aktiv bestanddel:

Lisdexamfetamindimesilat

Tilgængelig fra:

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

ATC-kode:

N06BA12

INN (International Name):

Lisdexamfetamindimesilat

Dosering:

30 mg

Lægemiddelform:

kapsler, hårde

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2014-02-02

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
ELVANSE 20 MG KAPSLER, HÅRDE
ELVANSE 30 MG KAPSLER, HÅRDE
ELVANSE 40 MG KAPSLER, HÅRDE
ELVANSE 50 MG KAPSLER, HÅRDE
ELVANSE 60 MG KAPSLER, HÅRDE
ELVANSE 70 MG KAPSLER, HÅRDE
lisdexamfetamindimesilat
VIGTIGE TING DU SKAL VIDE OM DIN MEDICIN
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
•
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
•
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
•
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
•
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver
værre, eller du får bivirkninger,
som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
PUNKTERNE ER:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Elvanse
3.
Sådan skal du tage Elvanse
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
7.
Oplysninger til børn og unge
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
VIRKNING
Elvanse indeholder det aktive stof lisdexamfetamindimesilat, som
hjælper på din hjerneaktivitet. Den
kan forbedre din opmærksomhed, hjælpe på din koncentration og gøre
dig mindre impulsiv.
Elvanse er langtidsvirkende medicin, som virker gradvist over en
13-timers periode.
ANVENDELSE
Elvanse er en del af et omfattende behandlingsprogram for ”Attention
Deficit Hyperactivity Disorder”
(ADHD)
•
til børn og unge i alderen fra 6 til 18 år, som tidligere har fået
behandling med methylphenidat,
der i utilstrækkelig grad behandlede deres ADHD.
•
til voksne, som har haft ADHD siden barndommen. Hvis du ikke tidligere
er blevet behandlet
for ADHD, vil lægen undersøge, om du har haft ADHD siden barndommen,
inden du får
ordineret Elvanse.
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke f
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                19. JUNI 2018
PRODUKTRESUMÉ
FOR
ELVANSE, HÅRDE KAPSLER 20 MG, 30 MG, 40 MG, 50 MG, 60 MG, 70 MG
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye
sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og
sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan
bivirkninger indberettes.
0.
D.SP.NR.
28168
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Elvanse 20 mg kapsler, hårde
Elvanse 30 mg kapsler, hårde
Elvanse 40 mg kapsler, hårde
Elvanse 50 mg kapsler, hårde
Elvanse 60 mg kapsler, hårde
Elvanse 70 mg kapsler, hårde
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
20 mg kapsler: Hver kapsel indeholder 20 mg lisdexamfetamindimesylat,
svarende til
5,9 mg dexamfetamin.
30 mg kapsler: Hver kapsel indeholder 30 mg lisdexamfetamindimesylat,
svarende til
8,9 mg dexamfetamin.
40 mg kapsler: Hver kapsel indeholder 40 mg lisdexamfetamindimesylat,
svarende til
11,9 mg dexamfetamin.
50 mg kapsler: Hver kapsel indeholder 50 mg lisdexamfetamindimesylat,
svarende til
14,8 mg dexamfetamin.
60 mg kapsler: Hver kapsel indeholder 60 mg lisdexamfetamindimesylat,
svarende til
17,8 mg dexamfetamin.
70 mg kapsler: Hver kapsel indeholder 70 mg lisdexamfetamindimesylat,
svarende til
20,8 mg dexamfetamin.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
_49980_spc.docx_
_Side 1 af 22_
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hårde kapsler.
Elvanse 20 mg kapsel: Elfenbensfarvet, uigennemsigtig underdel og
elfenbensfarvet,
uigennemsigtig overdel, præget med ”S489” og ”20 mg” i sort
blæk.
Elvanse 30 mg kapsel: Hvid, uigennemsigtig underdel og lyserød,
uigennemsigtig overdel,
præget med ”S489” og ”30 mg” i sort blæk.
Elvanse 40 mg kapsel: Hvid, uigennemsigtig underdel og blågrøn,
uigennemsigtig overdel,
præget med ”S489” og ”40 mg” i sort blæk.
Elvanse 50 mg kapsel: Hvid, uigennemsigtig underdel og blå,
uigennemsigtig overdel,
præget med ”S489” og ”50 mg” i sort blæk.
Elvanse 60 mg kapsel: Cyanblå, uigennemsigtig underdel og cyanblå,
uigennemsigtig
overdel, præget med ”S489” o
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt