Elidel 1 % creme

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-01-2021

Aktiv bestanddel:
Pimecrolimus
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
D11AH02
INN (International Name):
pimecrolimus
Dosering:
1 %
Lægemiddelform:
creme
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
47866
Autorisation dato:
2010-12-23

Læs hele dokumentet

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Elidel.

3. Sådan skal du bruge Elidel.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Elidel er en hvid, uparfumeret creme, der ikke pletter og er let at

smøre ind. Cremen indeholder 1% pimecrolimus.Den indeholder

ikke steroider.

Elidel er specielt udviklet til at behandle en betændelsestilstand i

huden, kaldet atopisk dermatitis (eksem). Den virker i de hudceller,

der er årsag til betændelsen og den karakteristiske rødmen og

kløe, der opstår i forbindelse med eksemen.

Cremen bruges til at behandle tegn og symptomer på mild til

moderat eksem (fx rødmen og kløe) hos børn (2 år og derover),

teenagers og voksne. Hvis cremen bruges til at behandle tidlige

tegn og symptomer, kan den forhindre udbrud i at forværres til

svær opblussen.

Elidel må kun bruges, hvis anden receptpligtig medicin eller fugtig-

hedscremer ikke har virket, eller hvis din læge anbefaler, at anden

receptpligtig medicin ikke må bruges.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Elidel

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplys-

ningerne på doseringsetiketten.

Følg omhyggeligt alle lægens instruktioner.

Læs følgende information, før du begynder at bruge Elidel creme.

Brug ikke Elidel

hvis du er allergisk over for pimecrolimus, andre makrolaktamer

eller et af de øvrige indholdsstoffer i Elidel (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Elidel

Elidel creme er ikke godkendt til behandling af børn yngre end

2 år. Derfor bør den ikke bruges til denne aldersgruppe. Spørg

lægen.

Elidel creme må kun bruges til behandling af atopisk dermatitis.

Brug ikke cremen til andre hudsygdomme.

Elidel creme er kun til udvortes brug. Brug ikke cremen i næsen,

øjnene eller munden. Hvis cremen ved et uheld påføres disse områ-

der, skal den tørres grundigt af og/eller skylles af med vand. Vær

forsigtig med ikke at synke cremen eller ved et uheld få cremen ind

i munden, når den f.eks. er smurt på hænderne.

Smør ikke cremen på hudområder, der er påvirket af aktive virus-

infektioner, som f.eks. forkølelsessår (også kaldet herpes simplex)

eller skoldkopper.

Hvis du har en hudinfektion, vil lægen måske ordinere en anden

relevant medicin til behandling af infektionen. Når infektionen er

behandlet, kan du starte behandling med Elidel. Kontakt din læge,

hvis du får en hudinfektion under behandling med Elidel. Din læge

kan bede dig om at afbryde Elidel-behandlingen i en periode, ind-

til hudinfektionen er tilstrækkeligt behandlet.

Elidel kan være forbundet med en øget risiko for udbrud af en alv-

orlig herpes simplex infektion (eczema herpeticum: udbrud af her-

pes simplex i et tidligere eller aktivt atopisk eksem). Kontakt straks

lægen, hvis du udvikler smertefulde sår eller betændelse et hvilket

som helst sted på kroppen. Behandling med Elidel bør afbrydes,

indtil infektionen er behandlet.

Elidel kan være årsag til reaktioner ved påsmøringsstedet som

f.eks. en varm og/eller brændende fornemmelse. Disse reaktioner

er normalt milde og varer kun et kort stykke tid. Kontakt straks

lægen, hvis du får en voldsom reaktion af Elidel.

Hvis du bruger Elidel, må du ikke tildække den behandlede hud

med bandager og forbindinger. Du kan dog have dit almindelige

tøj på.

Undgå kraftigt sollys, højfjeldssol og solarium under behandling

med Elidel. Når du opholder dig udendørs efter påsmøring, bør du

være iført løstsiddende tøj, bruge relevant solbeskyttelse og ikke

opholde dig længere i solen end højst nødvendigt.

Hvis du lider af erytrodermi (rødmen på næsten hele kroppen),

eller hvis du lider af en hudsygdom kaldet Nethertons syndrom,

skal du kontakte lægen, inden du starter behandling med Elidel.

Du skal også kontakte lægen før brug af Elidel, hvis du har

ondartede svulster i huden (tumorer), eller hvis du har et svækket

immunsystem (immunkompromiseret), uanset hvilken årsag.

Hvis du er transplanteret.

Rådfør dig med din læge, hvis du får forstørrede lymfeknuder,

mens du er i behandling med Elidel creme.

Brug af anden medicin sammen med Elidel

Elidel må ikke bruges samtidig med ultraviolet lysbehandling (f.eks.

UVA, PUVA, UVB) eller sammen med systemisk immunsupressiv medi-

cin (f.eks. azathioprin eller cyclosporin).

Hvis du har udbredt eksem, er det muligt, at behandling med Elidel

skal stoppes, før du får nogen vaccinationer. Din læge vil fortælle dig,

hvis det er nødvendigt. Behandlingen med Elidel på vaccinationsste-

der anbefales ikke, så længe lokale reaktioner (f.eks. rødme, hævelse,

varme) varer ved.

Det er ikke sandsynligt, at Elidel vil påvirke anden medicin, som du

bruger.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger

anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Elidel sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan opleve ansigtsrødme, udslæt, brændende fornemmelse, kløe

eller hævelse kort efter indtag af alkohol.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper-

sonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du normalt ikke bruge Elidel. Tal med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, skal du kontakte lægen, inden du bruger Elidel

eller nogen anden form for medicin. Det vides ikke, om det aktive

indholdsstof (pimecrolimus) i Elidel udskilles i modermælken efter

påsmøring på huden.

Brug ikke Elidel på brysterne, hvis du ammer.

Frugtbarhed:

Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbar-

hed hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Elidel har ingen kendt effekt på evnen til at køre bil eller betjene

maskiner.

Elidel indeholder cetylalkohol, stearylalkohol, benzylalkohol

og propylenglycol (E1520)

Cetylalkohol og stearylalkohol kan give lokalt hududslæt (f.eks.

kontakteksem). Benzylalkohol kan forårsage allergiske reaktioner

og mild, lokal irritation. Propylenglycol (E1520) kan give irritation af

huden.

3. Sådan skal du bruge Elidel

Brug altid Elidel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Du kan bruge Elidel på alle hudoverflader, inklusive hoved, ansigt,

hals og i hudfolder. Sådan skal du anvende Elidel:

Vask og tør hænderne.

Åbn tuben. (Første gang du bruger tuben, skal du bryde forseg-

lingen ved at bruge spidsen i toppen af hætten).

Tryk cremen ud på en finger.

Smør et tyndt lag Elidel på den angrebne hud, og sørg for at

dække dette område fuldstændigt med creme.

Anvend kun cremen på hud, der er angrebet af eksem.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

ELIDEL

®

1 % creme

Pimecrolimus

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssed-

len. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret dette læge-

middel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme sympto-

mer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se

den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1000098137-001-03

Gnid forsigtigt cremen helt ind i huden.

Sæt hætten på tuben igen.

Du kan godt anvende fugtighedscreme sammen med Elidel. Hvis

du anvender fugtighedscremer, skal disse påføres umiddelbart

efter Elidel.

Tag ikke bad, brusebad eller svøm ikke lige efter påsmøring af Eli-

del, da cremen kan blive skyllet af.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Elidel bør anvendes 2 gange dagligt f.eks. 1 gang om morgenen og 1

gang om aftenen.

Brug til børn og unge:

Børn under 2 år må kun bruge Elidel efter lægens anvisning.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvor længe skal Elidel anvendes

Langtidsbehandling bør være med cremefri perioder og ikke en uaf-

brudt behandling. Afbryd behandlingen med Elidel så snart tegn på

eksem er forsvundet.

Fortsæt med at anvende cremen lige så længe, som lægen råder dig

til.

Stop behandlingen og rådfør dig med lægen, hvis der ikke er sket en

forbedring efter 6 uger, eller hvis eksemen forværres.

Ved langtidsbehandling af eksem skal du begynde at bruge Elidel,

lige så snart du opdager tegn og symptomer (rødme og kløe). Dette

vil forhindre udbrud i at forværres til svær opblussen. Hvis tegn og

symptomer kommer igen, skal du genoptage behandlingen.

Hvis du har brugt for meget Elidel

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere

Elidel, end der står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du kommer til at bruge mere creme på huden, end du skulle,

kan du blot tørre det af.

Hvis du har glemt at bruge Elidel

Hvis du har glemt en påsmøring af cremen, så brug den så snart

du kommer i tanke om det, og forsæt så ellers med behandlingen

som hidtil. Hvis det næsten er tid for næste påsmøring, skal du dog

droppe den mistede dosis og fortsætte med din normale påsmørings-

rutine. Smør ikke ekstra creme på for at erstatte den mistede

påsmøring.

Hvis du ved et uheld synker Elidel

Hvis du eller en anden ved et uheld synker Elidel, skal du straks kon-

takte lægen.

Hvis du holder op med at bruge Elidel

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger ved Elidel er reaktioner ved

påsmøringsstedet (f.eks. gener). Disse reaktioner er generelt milde/

moderate, opstår tidligt i behandlingen og varer kun et kort stykke

tid.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for

minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan

være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af

10 patienter):

En varm og/eller brændende fornemmelse på påsmøringsstedet.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

Irritation, kløe og rødmen af huden på påsmøringsstedet.

Hudinfektioner (fx betændelse i hårsække).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

Hudinfektioner, som fx impetigo (en bakteriel infektion), forkølel-

sessår (herpes simplex), helvedesild (herpes zoster), svær infektion

med herpesvirus (eczema herpeticum), vandvorter (molluscum

contagiosum (en virusinfektion)), vorter, bylder og forværring af

eksemsymptomer.

Reaktioner på påsmøringsstedet såsom udslæt, smerter, prikkende

snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, let afskalning

af huden, tørhed og hævelse.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med

lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være

livsfarligt. Ring 112.

Ansigtsrødme, udslæt, brændende fornemmelse, kløe eller hævelse

kort efter indtag af alkohol.

Ændringer i hudens farve (bliver lysere eller mørkere end den

omliggende hud).

I sjældne tilfælde har der været indberetninger om ondartede syg-

domme, herunder lymfeknudekræft og hudkræft hos patienter, der

bruger Elidel. Det kan dog hverken bekræftes eller afvises, at der er

en sammenhæng med behandling med Elidel, ud fra det materiale

der til dato er tilgængeligt. Tilfælde af forstørrede lymfeknuder er

set hos patienter, der bruger Elidel. Der er dog ikke påvist en sam-

menhæng mellem behandling med Elidel og forstørrede lymfeknu-

der.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote-

ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Elidel utilgængeligt for børn.

Brug ikke Elidel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis

pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar ikke Elidel ved temperaturer over 25 °C.

Frys ikke Elidel, og udsæt det ikke for frost.

Efter åbning bør tuben bruges inden 12 måneder. Det kan være en

hjælp at skrive datoen, hvor du åbnede tuben, i feltet på kartonen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplys-

ninger

Elidel indeholder:

Aktivt stof:

Pimecrolimus 10 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Triglycerider, middelkædelængde, oleylalkohol, propylenglycol,

stearylalkohol, cetylalkohol, mono- og diglycerider, natriumcetostea-

rylsulfat, benzylalkohol, vandfri citronsyre, natriumhydroxid, renset

vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Elidel er en hvid, lugtfri creme, der ikke pletter og er let at smøre ind

i huden.

Elidel fås i:

Elidel 1 % i pakninger med 15 g, 30 g, 60 g og 100 g creme i tube.

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Tlf.: +45 6395 2700

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2020.

Læs hele dokumentet

4. januar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Elidel, creme (Orifarm)

0.

D.SP.NR.

21034

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Elidel

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 g creme indeholder 10 mg pimecrolimus.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Benzylalkohol, cetylalkohol, stearylalkohol og propylenglycol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Creme (Orifarm)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Elidel er indiceret til patienter med mild eller moderat atopisk dermatitis i aldersgruppen

2 år og derover, hvor behandling med topikale kortikosteroider enten ikke er tilrådelig eller

ikke er mulige. Dette kan være ved

Intolerance overfor topikale kortikosteroider

Manglende effekt af topikale kortikosteroider

Brug i ansigt og på hals hvor langvarig intermitterende behandling med topikale

kortikosteroider kan være uhensigtsmæssig.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Behandling med Elidel bør initieres af læger med erfaring i diagnosticering og behandling

af atopisk dermatitis.

dk_hum_47866_spc.doc

Side 1 af 12

Elidel kan bruges til korttidsbehandling af symptomer på atopisk dermatitis og

intermitterende over lang tid til forebyggelse af opblussen.

Elidelbehandling bør påbegyndes ved første optræden af symptomer på atopisk dermatitis.

Elidel bør kun påsmøres områder der er angrebet af atopisk dermatitis. Elidel bør anvendes

i så korte perioder som muligt ved opblussen af sygdommen. Patienten eller plejepersonen

bør stoppe brugen af Elidel når symptomerne forsvinder. Behandlingen bør være

intermitterende, kortvarig og ikke vedvarende.

Data fra kliniske undersøgelser støtter intermitterende behandling med Elidel i op til

12 måneder.

Hvis der ikke ses bedring inden for 6 uger, eller i tilfælde af forværring af sygdommen, bør

behandling med Elidel ophøre og diagnosen atopisk dermatitis bør genovervejes og

yderligere terapeutiske tiltag overvejes.

Voksne

Smør 2 gange daglig et tyndt lag Elidel creme på den afficerede hud, og gnid forsigtigt

cremen fuldstændigt ind. Alle påvirkede områder af huden bør behandles med Elidel, indtil

symptomerne er svundne. Behandlingen bør herefter seponeres.

Elidel kan anvendes på alle hudområder, inklusiv hoved og ansigt, hals og intertrigenøse

områder, bortset fra slimhinder. Elidel bør ikke påføres ved okklusion (se pkt. 4.4).

Ved langtidsbehandling af atopisk dermatitis (eksem), skal behandling med Elidel

påbegyndes straks ved forekomst af symptomer på atopisk dermatitis for at forebygge

opblussen af sygdommen. Elidel skal anvendes 2 gange daglig.

Fugtighedscreme kan appliceres umiddelbart efter anvendelse af Elidel.

Børn

Anvendelse af Elidel til børn under 2 år kan ikke anbefales før der foreligger yderligere

data.

Dosering og administration er den samme for børn (2-11 år) og unge (12-17 år) som for

voksne.

Ældre patienter

Atopisk dermatitis (eksem) ses sjældent hos patienter over 65 år. Kliniske undersøgelser

med Elidel har ikke inkluderet et tilstrækkeligt antal patienter i denne aldersgruppe til at

fastlægge, hvorvidt de skulle respondere anderledes end yngre patienter.

Administration

Elidel bør appliceres 2 gange daglig i et tyndt lag på de afficerede områder.

4.3

Kontraindikationer

Hypersensitivitet over for pimecrolimus, andre makrolaktamer eller et eller flere af

hjælpestofferne. Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

dk_hum_47866_spc.doc

Side 2 af 12

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Elidel creme bør ikke bruges hos patienter med medfødte eller erhvervede immundefekter

eller hos patienter, der er i en behandling, som kan give immunsuppression.

Langtidseffekten på det lokale hudimmunrespons og på forekomsten af maligne

hudsygdomme er ukendt. Elidel bør ikke appliceres på maligne eller præmaligne

hudlæsioner.

Elidel må ikke appliceres på områder med akut, kutan virusinfektion (herpes simplex,

skoldkopper).

Elidel er ikke undersøgt med henblik på effekt og sikkerhed ved behandling af klinisk

inficeret atopisk dermatitis. Kliniske infektioner ved behandlingsstedet bør være

færdigbehandlede, inden behandlingen med Elidel påbegyndes.

Da patienter med atopisk dermatitis er disponerede for overfladiske hudinfektioner inklusiv

eczema herpeticum (Kaposis varicelliform eruption), kan behandling med Elidel være

forbundet med en øget risiko for herpes simplex virusinfektion på huden eller eczema

herpeticum (manifesterende sig som hurtigt spredende vesikuløse og erosive læsioner).

Ved forekomst af herpes simplex infektion på huden, skal behandling med Elidel

seponeres ved infektionsstedet indtil virusinfektionen er svunden.

Patienter med svær atopisk dermatitis kan have øget risiko for bakterielle hudinfektioner

(impetigo) under behandling med Elidel.

Anvendelse af Elidel kan forårsage milde og forbigående reaktioner på applikationsstedet,

så som varm og/eller brændende fornemmelse. Hvis reaktionen på applikationsstedet er af

svær grad, bør risk-benefit ved behandlingen revurderes.

Kontakt med øjne og slimhinder bør undgås. Hvis cremen ved et uheld påføres disse

områder, skal den tørres grundigt af og/eller vaskes af med vand.

Lægen bør rådgive patienten om relevant solbeskyttelse, så som minimering af ophold i

solen, anvendelse af solblokkere samt tildækning af huden med hensigtsmæssig

påklædning (se pkt. 4.5).

Elidel indeholder cetylalkohol og stearylalkohol, som kan forårsage lokale hudreaktioner

(f.eks. kontaktdermatitis) og benzylalkohol, som kan forårsage anafylaktoide reaktioner og

mild lokal irritation. Elidel indeholder også propylenglycol (E1520), som kan forårsage

hudirritation.

Elidel indeholder den aktive substans pimecrolimus, som er en calcineurinhæmmer. Hos

transplanterede patienter har langvarig systemisk eksponering af kraftig immunsuppression

som følge af systemisk indgift af calcineurinhæmmere givet anledning til øget risiko for

udvikling af lymfomer og maligne hudlidelser.

Der er indberettet tilfælde af maligne lidelser, inklusiv kutane- og andre typer af lymfomer

samt hudcancere hos patienter, som har anvendt pimecrolimus creme (se pkt. 4.8). Der er

dk_hum_47866_spc.doc

Side 3 af 12

dog ikke fundet signifikante systemiske koncentrationer af pimecrolimus hos atopisk

dermatitis patienter, som er behandlet med Elidel.

Der er i kliniske studier konstateret lymphadenopati hos 14 af 1.544 patienter (0,9 %), som

var i behandling med Elidel 10 mg/g creme. Disse tilfælde af lymphadenopati var

sædvanligvis relateret til infektioner og forsvandt ved passende antibiotisk behandling. Af

de 14 tilfælde havde hovedparten enten en klar ætiologi, eller det vides at

lymphadenopatien forsvandt. Hos patienter, som er i behandling med Elidel 10 mg/g

creme, og som får lymphadenopati, bør årsagen til lymphadenopatien udredes. Ved akut

infektiøs mononukleose eller hvis der ikke foreligger en klar årsag til bør behandlingen

med Elidel afbrydes. Patienter, som får lymphadenopati bør følges for at sikre, at

lymphadenopatien forsvinder.

Populationer med potentielt højere risiko for systemisk eksponering.

Elidel er ikke undersøgt hos patienter med Nethertons syndrom. På grund af risiko for øget

systemisk absorption af pimecrolimus, kan Elidel ikke anbefales til patienter med

Nethertons syndrom.

Da sikkerhed ved Elidel ikke er undersøgt hos erytrodermiske patienter, frarådes

anvendelse af produktet hos disse patienter.

Anvendelse af Elidel i forbindelse med okklusion er ikke undersøgt hos patienter.

Okklusive forbindinger anbefales ikke.

De systemiske koncentrationer kan være højere hos patienter med svær inflammation

og/eller skadet hud.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Potentielle interaktioner mellem Elidel og andre lægemidler er ikke systematisk undersøgt.

Pimecrolimus metaboliseres udelukkende af CYP 450 3A4. Baseret på den minimale

absorptionsgrad, er det ikke sandsynligt, at der skulle opstå interaktioner mellem Elidel og

systemisk administrerede lægemidler (se pkt. 5.2).

Nuværende data viser, at Elidel kan anvendes samtidig med antibiotika, antihistaminer og

kortikosteroider (orale/nasale/inhalerede).

Baseret på den minimale grad af absorption er det ikke sandsynligt, at der skulle

forekomme systemisk interaktion med vaccinationer. Denne interaktion er dog ikke

undersøgt. Det anbefales derfor at patienter med udbredt sygdom vaccineres i

behandlingsfrie intervaller.

Behandling med Elidel på vaccinationssteder er ikke undersøgt og anbefales ikke, så længe

lokale reaktioner varer ved.

Der er ingen erfaring med samtidigt brug af immunosuppressive behandlinger for atopisk

eksem, så som UVB, UVA, PUVA, azathioprin eller ciclosporin A.

Elidel har intet fotocarcinogent potentiale hos dyr (se pkt. 5.3). Da relevansen for

mennesker er ukendt, bør voldsom påvirkning af huden i form af ultraviolet lys, inklusiv

dk_hum_47866_spc.doc

Side 4 af 12

solarium, behandling med PUVA, UVA eller UVB, imidlertid undgås under behandling

med Elidel.

Sjældne tilfælde af ansigtsrødme, udslæt, brændende fornemmelse, kløe eller hævelse er

observeret kort efter alkoholindtag hos patienter i behandling med pimecrolimus creme (se

pkt. 4.8).

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ingen kliniske data om virkningen af pimecrolimus på mandlig og kvindelig

fertilitet (se pkt. 5.3).

Graviditet

Der er ikke tilstrækkelige data med henblik på anvendelse af Elidel til gravide kvinder.

Dyrestudier med dermal applikation indikerer hverken direkte eller indirekte skadelig

virkning med hensyn til embryo/føtal udvikling. Dyrestudier efter oral applikation har vist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Baseret på den minimale grad af absorption af

pimecrolimus efter topikal applikation af Elidel (se pkt. 5.2), betragtes den potentielle

risiko for mennesker som værende begrænset. Elidel bør dog ikke anvendes under

graviditet.

Amning

Der er ikke udført dyrestudier vedrørende udskillelse i mælk efter topikal applikation, og

brug af Elidel til ammende kvinder er ikke undersøgt. Det vides ikke, om pimecrolimus

udskilles i mælken efter topikal applikation.

Baseret på den minimale grad af absorption af pimecrolimus efter topikal applikation af

Elidel (se pkt. 5.2), vurderes den potentielle risiko for mennesker dog som værende

begrænset. Der bør udvises forsigtighed når Elidel bruges af ammende kvinder.

Ammende mødre kan anvende Elidel, men bør ikke applicere Elidel på brystet, for at

undgå at barnet utilsigtet indtager cremen.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Elidel har ingen kendt indflydelse på evnen til at føre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger var reaktioner ved applikationsstedet, som blev

indberettet hos ca. 19 % af patienterne behandlet med Elidel og 16 % af patienterne i

kontrolgrupperne. Disse reaktioner opstod som regel tidligt i behandlingen, var af

mild/moderat sværhedsgrad og kortvarige.

Hyppighedsberegning: Meget almindelig (

1/10); almindelig (

1/100, <1/10); ikke

almindelig (

1/1000, <1/100); sjælden (

1/10.000, <1/1000); meget sjælden (<1/10.000),

ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

dk_hum_47866_spc.doc

Side 5 af 12

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig

Molluscum contagiosum

Immunsystemet

Meget sjælden

Anafylaktiske reaktioner, inklusive alvorlige tilfælde

Metabolisme og ernæring

Sjælden

Alkoholintolerance (i de fleste tilfælde,

ansigtsrødme, udslæt, brændende fornemmelse, kløe

eller hævelse kort efter alkoholindtagelse)

Hud og subkutane væv

Almindelig

Hudinfektioner (folliculitis)

Ikke almindelig

Furunkel, impetigo, herpes simplex, herpes zoster,

herpes simplex dermatitis (eczema herpeticum),

hudpapillomer og forværret tilstand

Sjælden

Allergiske reaktioner (f.eks. udslæt, nældefeber,

angioødem), misfarvning af huden (f.eks.

hypopigmentering, hyperpigmentering)

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig

Brænden ved applikationsstedet

Almindelig

Reaktioner ved applikationsstedet (irritation, pruritus

og erythem)

Ikke almindelig

Reaktioner ved applikationsstedet (udslæt, smerter,

paræstesier, desquamatio, tørhed, ødem)

Efter markedsføring: Der er rapporteret tilfælde af malignitet, inklusive kutane og andre

typer af lymfomer og hudcancere hos patienter, som har været behandlet med

pimecrolimus creme (se pkt. 4.4). Tilfælde af lymphadenopati er rapporteret ved post-

marketing brug og kliniske studier, men en årsagssammenhæng med Elidel behandling er

ikke blevet påvist (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Der er ingen erfaring med overdosering af Elidel.

Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering.

4.10

Udlevering

dk_hum_47866_spc.doc

Side 6 af 12

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: D 11 AH 02. Dermatologiske midler eksklusive kortikosteroider.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Pimecrolimus er et lipofilt, anti-inflammatorisk ascomycinmacrolactamderivat og en

celleselektiv hæmmer af dannelsen og frigørelsen af pro-inflammatoriske cytokiner.

Pimecrolimus bindes med høj affinitet til macrofilin-12 og hæmmer den calciumafhængige

fosfatase calcineurin. Derved blokeres syntesen af inflammatoriske cytokiner i T-celler.

Farmakodynamisk virkning

Pimecrolimus udviser efter topikal og systemisk applikation høj anti-inflammatorisk

aktivitet i dyremodeller af hudinflammation. Pimecrolimus er i grisemodellen af allergisk

kontaktdermatitis lige så effektivt som potente kortikosteroider. I modsætning til

kortikosteroider forårsager pimecrolimus ikke hudatrofi hos grise og påvirker ikke de

Langerhanske celler i murin hud.

Pimecrolimus nedsætter hverken det primære immunrespons eller påvirker lymfeknuder i

murin allergisk kontaktdermatitis. Topikalt administreret pimecrolimus penetrerer human

hud på samme vis som kortikosteroider, men med langt mindre permeation, hvilket

indikerer meget lille potentiale for systemisk absorption.

Pimecrolimus har derfor en hudselektiv farmakologisk profil, der adskiller sig fra

kortikosteroider

Klinisk virkning og sikkerhed

Elidels effekt og sikkerhedsprofil er vurderet hos mere end 2000 patienter, omfattende små

børn (

3 måneder), børn, unge og voksne, i fase II og III undersøgelser. Mere end 1500 af

disse patienter blev behandlet med Elidel og mere end 500 blev behandlet med

kontrolbehandling, det vil sige enten Elidel vehiklet og/eller topikale kortikosteroider.

Korterevarende (akut) behandling

Børn og unge: Der er udført to 6-ugers, vehikelkontrollerede undersøgelser, inkluderende i

alt 403 pædiatriske patienter i alderen 2-17 år. Patienterne blev behandlet 2 gange daglig

med Elidel. Data fra begge undersøgelser blev poolet.

Små børn: Der er udført lignende 6-ugers undersøgelse med 186 patienter i alderen 3-

23 måneder.

dk_hum_47866_spc.doc

Side 7 af 12

I disse tre 6-ugers undersøgelser var effektresultaterne ved endpoint som følger:

Børn og unge

Små børn

Endpoint

Kriterier

Elidel

(N=267)

Vehikel

(N=136

p-værdi

Elidel

(N=123)

Vehikel

(N=63)

p-værdi

IGA*:

Klar eller næsten klar

34,8 %

18,4 %

< 0,001

54,5 % %

<0,001

IGA*

Forbedring

59,9 %

33 %

ikke

udført

68 %

ikke

udført

Pruritus:

Ingen eller mild

56,6 %

33,8 %

< 0,001

72,4 % %

<0,001

EASI°:

Total (gennemsnitlig

ændring i %)

-43,6

-0,7

< 0,001

-61,8

<0,001

EASI°:

Hoved/nakke

(gennemsnitlig ændring i

-61,1

+0,6

< 0,001

-74,0

+31,48

<0,001

* Global Investigator Vurdering (Investigators Global Assessment)

° Indeks vedrørende sværhedsgrad af det eksematøse område (Eczema Area Severity Index): gennemsnitlig

ændring i % i kliniske tegn (erythem, infiltration, excoriatio, lichenisatio) samt afficeret legemsoverfladeareal.

: p-værdi baseret på CMH test stratificeret af centret

: Forbedring=lavere IGA end ved baseline

: p-værdi baseret på ANCOVA modellen af EASI ved Dag 43 endpoint, med centret og behandlingen som

faktorer og baseline (Dag 1) EASI et co-variat

Hos 44 % af børn og unge og hos 70 % af små børn sås betydelig forbedring i pruritus

inden for den første uges behandling.

Voksne: Elidel var mindre effektivt end 0,1 % betamethason-17-valerat til

korttidsbehandling (3 uger) hos voksne med moderat til svær atopisk dermatitis.

Langtidsbehandling

Der er udført 2 dobbeltblinde undersøgelser med længerevarende behandling af atopisk

dermatitis hos 713 børn og unge (2-17 år) og 251 små børn (3-23 måneder). Elidel blev

undersøgt som basisbehandling.

Elidel blev anvendt ved første tegn på kløe eller rødme med henblik på at forhindre

progression til opblussen af atopisk dermatitis. Kun i tilfælde af manglende kontrol af

opblussen til svær sygdom med Elidel, initieredes behandling med topikalt kortikosteroid

af middel styrke. Ved initiering af kortikosteroidbehandling ved opblussen, blev

behandling med Elidel seponeret. Kontrolgruppen blev behandlet med Elidel vehiklet for at

opretholde blindingen.

Begge undersøgelser viste en signifikant reduktion i incidens af opblussen (p<0,001) til

fordel for behandling med Elidel. Behandling med Elidel viste bedre effekt i alle

sekundære målinger (EASI, IGA, patientens egen vurdering); pruritus blev afhjulpet inden

for 1 uges behandling med Elidel. Flere patienter behandlet med Elidel gennemførte

6 måneders (børn [61 % Elidel vs 34 % kontrol]; små børn [70 % Elidel vs 33 % kontrol])

og 12 måneders behandling uden opblussen (børn [51 % Elidel vs 28 % kontrol]; små børn

[57 % Elidel vs 28 % kontrol]).

dk_hum_47866_spc.doc

Side 8 af 12

Elidel havde en besparende effekt på brugen af topikale kortikosteroider: flere patienter i

behandling med Elidel anvendte ikke kortikosteroider i 12 måneder

børn (57 % Elidel vs

32 % kontrol), små børn (64 % Elidel vs. 35 % kontrol)

. Effekten af Elidel blev opretholdt

over tid.

En 6-måneders randomiseret, dobbelt-blind, parallel, vehikelkontrolleret undersøgelse af

tilsvarende design blev udført med 192 voksne med moderat til svær atopisk dermatitis. I

den 24-ugers behandlingsperiode anvendte Elidelgruppen topikalt kortikosteroid i 14,2 ±

24,2 % af dagene og kontrolgruppen i 37,2 ± 34,6 % af dagene (p<0,001). I alt 50,0 % af

patienterne behandlet med Elidel oplevede ingen opblussen sammenlignet med 24,0 % af

patienterne randomiseret til kontrolgruppen.

Der er udført en 1-årig dobbelt-blind undersøgelse hos voksne med moderat til svær

atopisk dermatitis med henblik på at sammenligne Elidel med 0,1 % triamcinolon-

acetonidcreme (til krop og ekstremiteter) plus 1 % hydrocortisonacetatcreme (til ansigt,

hals og intertrigenøse områder). Både Elidel og de topikale kortikosteroider blev anvendt

uden restriktioner. Halvdelen af patienterne i kontrolgruppen fik topikale kortikosteroider i

mere end 95 % af undersøgelsens forløb. Elidel var mindre effektivt end 0,1 %

triamcinolonacetonidcreme (til krop og ekstremiteter) plus 1 % hydrocortisonacetatcreme

(til ansigt, hals og intertrigonøse områder) ved langtidsbehandling (52 uger) af voksne med

moderat til svær atopisk dermatitis.

Længerevarende, kontrollerede kliniske undersøgelser varede 1 år. Der foreligger kliniske

data for op til 24 måneders behandling hos pædiatriske patienter.

Applikationshyppighed over 2 gange daglig er ikke undersøgt.

Specialundersøgelser

Elidel har i tolerabilitetsundersøgelser ikke vist kontaktsensitiverende, fototoksisk eller

fotosensitiverende potentiale eller nogen kumulativ irritation.

Elidels atrofiinducerende potentiale hos mennesker er sammenlignet med middel- og

højpotente topikale steroider (betamethason-17-valerat 0,1 % creme, triamcinolonacetonid

0,1 % creme) og vehikel hos 16 raske frivillige behandlet i 4 uger. Begge topikale

kortikosteroider inducerede betydelig reduktion i hudtykkelse målt ved ekkografi,

sammenlignet med Elidel og vehikel, som ikke inducerede reduktion i hudtykkelsen.

Pædiatrisk population

Resultater fra relevante undersøgelser hos spædbørn, børn og voksne er nærmere beskrevet

ovenfor i pkt. 5.1.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Dyredata

Biotilgængeligheden af pimecrolimus i mini-grise efter en enkelt dermal dosis

(administreret i 22 timer under semi-okklusion) var 0,03 %. Mængden af aktivt

substansrelateret materiale i huden på applikationsstedet (næsten udelukkende uomdannet

pimecrolimus) forblev næsten konstant i 10 dage.

dk_hum_47866_spc.doc

Side 9 af 12

Humandata

Absorption hos voksne

Systemisk optagelse af pimecrolimus er undersøgt hos 12 voksne med atopisk dermatitis

behandlet med Elidel 2 gange daglig i 3 uger. Det afficerede BSA (areal af

legemsoverfladen) varierede fra 15-59 %. 77,5 % af pimecrolimus blodkoncentrationerne

var under 0,5 ng/ml, og 99,8 % af de samlede prøver var under 1 ng/ml. Den højeste

pimecrolimus-blodkoncentration målt hos én patient var 1,4 ng/ml.

Hos 40 voksne patienter behandlet i op til 1 år med Elidel og med 14-62 % afficeret BSA

ved baseline, var 98 % af blodkoncentrationerne under 0,5 ng/ml. Kun hos 2 patienter sås

en maksimal blodkoncentration på 0,8 ng/ml i undersøgelsens behandlingsuge 6. Der var

ingen stigning i blodkoncentrationen over tid hos nogen af patienterne igennem de

12 måneders behandling. Hos 8 voksne patienter med atopisk dermatitis, hvor AUC-

niveauerne kunne kvantificeres, varierede AUC(0-12 timer) fra 2,5-11,4 ng·t/ml.

Absorption hos børn

Systemisk optagelse af pimecrolimus blev undersøgt hos 58 pædiatriske patienter i alderen

3 måneder til 14 år. Det afficerede BSA varierede fra 10-92 %. Børnene blev behandlet

med Elidel 2 gange daglig i 3 uger, og 5 af dem blev behandlet i op til 1 år på ”efter

behov” basis.

Pimecrolimus-blodkoncentrationerne var vedvarende lave, uanset graden af den

behandlede læsion og varighed af behandlingen. Blodkoncentrationerne lå inden for et

område der svarede til det, der blev målt hos voksne patienter. Ca. 60 % af pimecrolimus-

blodkoncentrationerne var under 0,5 ng/ml, og 97 % af alle prøver var under 2 ng/ml. De

højeste blodkoncentrationer målt hos 2 pædiatriske patienter i alderen 8 måneder til 14 år

var 2,0 ng/ml.

Hos små børn (i alderen 3-23 måneder) var den højest målte blodkoncentration, målt hos

én patient, 2,6 ng/ml. Hos de 5 børn der blev behandlet i 1 år, var blodkoncentrationerne

vedvarende lave (højeste blodkoncentration var 1,94 ng/ml hos én patient). Der sås ingen

stigning i blodkoncentrationen over tid hos nogen af patienterne igennem de 12 måneders

behandling.

Hos 8 pædiatriske patienter i alderen 2-14 år varierede AUC (0-12 timer) fra 5,4 til

18,8 ng·t/ml. AUC-værdier hos patienter med <40 % afficeret BSA ved baseline var

sammenlignelige med værdier hos patienter med

40 % BSA.

Det maksimale BSA behandlet i farmakologiske undersøgelser var 92 %, og op til 100 % i

fase III undersøgelser.

Fordeling

Blodkoncentrationer af pimecrolimus efter topikal administration er, i overensstemmelse

med hudselektiviteten, meget lave. Pimecrolimus’ metabolisme efter topikal administration

kan derfor ikke fastlægges. In vitro plasma protein bindingsstudier har vist, at 99,6 % af

pimecrolimus i plasma er bundet til proteiner. Den største del af pimecrolimus i plasma er

bundet til forskellige lipoproteiner.

dk_hum_47866_spc.doc

Side 10 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information