Elaprase

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
15-12-2022

Aktiv bestanddel:

idursulfase

Tilgængelig fra:

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

ATC-kode:

A16AB09

INN (International Name):

idursulfase

Terapeutisk gruppe:

Andre alimentary tract and metabolism produkter,

Terapeutisk område:

Mucopolysaccharidosis II

Terapeutiske indikationer:

Elaprase er indiceret til langtidsbehandling af patienter med Hunters syndrom (mucopolysaccharidosis II, MPS II). Heterozygote kvinder blev ikke undersøgt i de kliniske forsøg.

Produkt oversigt:

Revision: 25

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2007-01-08

Indlægsseddel

                21
B. INDLÆGSSEDDEL
22
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
ELAPRASE 2 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING
idursulfase
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. De kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, De får. Se sidst i
punkt 4, hvordan De indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DE BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apoteketspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der
er mere, De vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor
være med at give det til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som De har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en
bivirkning bliver værre,
eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal De vide, før De får Elaprase
3.
Sådan får De Elaprase
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Elaprase bruges som enzymerstatningsbehandling til børn og voksne med
Hunter syndrom
(mukopolysaccharidose II), hvis niveauet af enzymet
iduronat-2-sulfatase i kroppen er under det
normale niveau. Elaprase mindsker sygdommens symptomer. Hvis De lider
af Hunters syndrom, vil et
kulhydrat, der hedder glykosaminoglykan, og som normalt nedbrydes i
kroppen, ikke blive nedbrudt
og vil derfor langsomt ophobes i forskellige celler i kroppen. Det
får cellerne til at fungere unormalt.
Dette skaber problemer i forskellige organer i kroppen, hvilket kan
medføre vævsødelæggelse,
organforstyrrelser og organsvigt. Glykosaminoglykan ophobes typisk i
organer som milt, lever, lunger
og hjerte samt i bindevæv. Hos nogle patienter ophobes
glykosaminoglykan også i hjernen. Elaprase
indeholder et aktivt stof, der 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Elaprase 2 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hvert hætteglas indeholder 6 mg idursulfase. Hver ml indeholder 2 mg
idursulfase*.
Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på
Hvert hætteglas indeholder 0,482 mmol natrium.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
* idursulfase er fremstillet ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi i
en kontinuerlig human
cellelinje.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (koncentrat, sterilt).
En gennemsigtig til let opaliserende, farveløs opløsning.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Elaprase er indiceret til langtidsbehandling af patienter med Hunter
syndrom (mukopolysakkaridose II,
MPS II).
Heterozygote kvinder blev ikke undersøgt i de kliniske studier.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Behandlingen bør overvåges af en læge eller andet
behandlingspersonale, som har erfaring med
behandling af patienter med MPS II-sygdommen eller andre nedarvede
stofskifteforstyrrelser.
Dosering
Elaprase indgives i en dosis på 0,5 mg/kg legemsvægt hver uge ved
intravenøs infusion over 3 timer,
som gradvist kan reduceres til 1 time, hvis der ikke observeres
infusionsrelaterede reaktioner (se
pkt. 4.4).
For instruktioner om brug af lægemidlet, se pkt. 6.6.
Infusion i patientens hjem kan overvejes hos patienter, der er blevet
behandlet i adskillige måneder på
hospitalet, og som tolererer infusionen godt. Infusion i hjemmet bør
gives under opsyn af en læge eller
anden sundhedsperson.
Særlige populationer
_Ældre patienter_
Der er ingen klinisk erfaring med patienter over 65 år.
3
_Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion_
Der er ingen klinisk erfaring med patienter med n
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 15-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 26-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 15-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 26-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 15-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 26-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 15-12-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 15-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 26-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 15-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 26-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 15-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 26-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 15-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 26-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 15-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 26-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 15-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 26-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 15-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 26-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 15-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 26-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 15-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 26-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 15-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 26-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 15-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 26-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 15-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 26-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 15-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 26-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 15-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 26-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 15-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 26-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 15-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 26-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 15-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 26-10-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 15-12-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 15-12-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 15-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 15-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 26-10-2016

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik