DuoTrav

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
08-10-2021

Aktiv bestanddel:

travoprost, timolol

Tilgængelig fra:

Novartis Europharm Limited

ATC-kode:

S01ED51

INN (International Name):

travoprost, timolol

Terapeutisk gruppe:

Oftalmologiske

Terapeutisk område:

Glaucoma, Open-Angle; Ocular Hypertension

Terapeutiske indikationer:

Reduktion af intraokulært tryk (IOP) hos voksne patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, som ikke er tilstrækkeligt lydhør over for aktuelle beta-blokkere eller prostaglandinanaloger.

Produkt oversigt:

Revision: 18

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2006-04-23

Indlægsseddel

                25
B. INDLÆGSSEDDEL
26
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
DUOTRAV 40 MIKROGRAM/ML + 5 MG/ML ØJENDRÅBER, OPLØSNING
travoprost/timolol
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret DuoTrav til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke
er nævnt her. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1
.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge DuoTrav
3.
Sådan skal du bruge DuoTrav
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
DuoTrav øjendråber, opløsning, er en kombination af to aktive
stoffer (travoprost og timolol).
Travoprost er en prostaglandin-analog, som virker ved at øge
væskeafløbet fra øjet, hvilket sænker
trykket i øjet. Timolol er en betablokker, som virker ved at
nedsætte væskeproduktionen i øjet. De to
stoffer arbejder sammen om at sænke trykket i øjet.
DuoTrav øjendråber bruges til at sænke forhøjet tryk i øjet hos
voksne, inklusive ældre. Forhøjet tryk
kan føre til en sygdom kaldet glaukom (grøn stær).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DUOTRAV
BRUG IKKE DUOTRAV

hvis du er allergisk
over for travoprost, prostaglandiner, timolol, betablokkere eller et
af de
øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

hvis du har eller tidligere har haft åndedrætsproblemer
såsom astma, alvorlig, kronisk,
obstruktiv bronkitis (alvorlig sygdom i lungerne, der kan give
hvæsende vejrtrækning,
vejrtrækningsbesvær og/eller længerevarende hoste) eller andre
former for
vejrtrækning
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver ml opløsning indeholder 40 mikrogram travoprost og 5 mg timolol
(som timololmaleat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml opløsning indeholder 10 mikrogram polyquaternium-1
(POLYQUAD), 7,5 mg
propylenglycol og 1 mg polyoxyleret, hydrogeneret ricinusolie
(HCO-40)
(se pkt. 4.4).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, opløsning (øjendråber).
Klar, farveløs opløsning.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
DuoTrav er indiceret til nedsættelse af det intraokulære tryk (IOP)
hos voksne patienter med
åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, som ikke responderer
tilstrækkeligt på topikale
betablokkere eller prostaglandin-analoger (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_ _
_Anvendelse til voksne inklusive ældre _
Dosis er 1 dråbe DuoTrav appliceret i konjunktivalsækken i det/de
pågældende øje/øjne en gang
dagligt, morgen eller aften. DuoTrav bør indgives på samme tidspunkt
hver dag.
Hvis en dosis springes over, skal behandlingen genoptages med næste
dosis i henhold til planen. Dosis
bør ikke overskride en dråbe i det/de pågældende øje/øjne
dagligt.
_Særlige populationer _
_Nedsat lever- og nyrefunktion _
Der er ikke udført studier med DuoTrav eller timolol 5 mg/ml
øjendråber hos patienter med nedsat
lever- eller nyrefunktion.
Travoprost er blevet undersøgt hos patienter med let til svær
leverinsufficiens og hos patienter med let
til svær nyreinsufficiens (kreatinin-clearance så lav som 14
ml/min). Det var ikke nødvendigt at justere
dosis for disse patienter.
Det er usandsynligt, at en dosisjustering af DuoTrav vil være
nødvendig hos patienter med nedsat
lever- eller nyrefunktion (pkt. 5.2).
3
_Pædiatrisk population _
DuoTravs sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke
klarlagt. Der foreligger ingen
data.

                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 08-10-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 20-10-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 08-10-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 20-10-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 08-10-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 20-10-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 08-10-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 08-10-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 20-10-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 08-10-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 20-10-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 08-10-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 20-10-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 08-10-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 20-10-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 08-10-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 20-10-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 08-10-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 20-10-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 08-10-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 20-10-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 08-10-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 20-10-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 08-10-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 20-10-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 08-10-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 20-10-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 08-10-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 20-10-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 08-10-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 20-10-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 08-10-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 20-10-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 08-10-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 20-10-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 08-10-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 20-10-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 08-10-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 20-10-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 08-10-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 20-10-2010
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 08-10-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 08-10-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 08-10-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 08-10-2021

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik