Dorzolamid/Timolol "Sandoz" 20+5 mg/ml øjendråber, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

29-06-2020

Aktiv bestanddel:
DORZOLAMIDHYDROCHLORID, TIMOLOLMALEAT
Tilgængelig fra:
Sandoz A/S
ATC-kode:
S01ED51
INN (International Name):
DORZOLAMIDHYDROCHLORIDE, TIMOLOLMALEALE
Dosering:
20+5 mg/ml
Lægemiddelform:
øjendråber, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
43113
Autorisation dato:
2009-06-25

Læs hele dokumentet

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dorzolamid/Timolol Sandoz 20 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning

dorzolamid/timolol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Dorzolamid/Timolol Sandoz

Sådan skal du bruge Dorzolamid/Timolol Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Dorzolamid/Timolol Sandoz er en kombination af det aktive stof dorzolamidhydrochlorid, som er et

øjenmiddel til hæmning af enzymet kulsyreanhydrase, og det aktive stof timololmaleat, som er et

betablokerende øjenmiddel. Begge stoffer sænker forhøjet tryk i øjnene på forskellige måder.

Dorzolamid/Timolol Sandoz ordineres til sænkning af forhøjet tryk i øjnene ved behandling af grøn

stær, hvor det ikke er tilstrækkeligt at bruge betablokerende øjendråber.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at bruge Dorzolamid/Timolol Sandoz

Brug ikke Dorzolamid/Timolol Sandoz

hvis du er

allergisk

over for dorzolamidhydrochlorid, timololmaleat, betablokkere eller et af de

øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

hvis du er

allergisk

over for lægemidler, der kaldes sulfonamider. Det kan f.eks. være medicin,

der bruges til behandling af sukkersyge og infektioner samt vanddrivende midler.

Dorzolamid/Timolol Sandoz kan give den samme allergi.

hvis du på nuværende tidspunkt har eller tidligere har haft

åndedrætsproblemer

såsom astma

eller svær kronisk obstruktiv bronkitis (svær lungesygdom, som kan medføre hivende, besværet

vejrtrækning eller længerevarende hoste).

hvis du har

langsomt hjerteslag, hjertesvigt

eller

hjerterytmeforstyrrelser

(uregelmæssigt

hjerteslag).

hvis du har

svære nyreproblemer

eller tidligere har haft nyresten.

hvis du har

for højt syreindhold

i blodet pga. for meget klor i blodet (hyperkloræmisk acidose).

Hvis du mener, at noget af ovenstående gælder for dig, må du ikke bruge Dorzolamid/Timolol Sandoz,

før du har talt med din læge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du bruger Dorzolamid/Timolol Sandoz, hvis du på

nuværende tidspunkt har eller tidligere har haft:

hjertekarsygdom (

symptomerne kan omfatte brystsmerter eller trykken for brystet, åndenød

eller kvælning),

hjertesvigt, lavt blodtryk

. Lægen vil måske overvåge din pulsfrekvens

(antallet af pulsslag pr. minut) og andre tegn på denne sygdom, mens du bruger

Dorzolamid/Timolol Sandoz.

hjerterytmeforstyrrelser

såsom langsomt hjerteslag.

leverproblemer

muskelsvaghed

eller myasthenia gravis.

åndedrætsproblemer

, astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom.

Prinzmetals angina

(brystsmerter i hvile).

diabetes

, da timolol kan skjule tegn og symptomer på lavt blodsukker.

overaktivitet i

skjoldbruskkirtlen

, da timolol kan skjule tegn og symptomer.

dårlig blodcirkulation

(Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom).

allergi

over for medicin, du tidligere har fået.

hvis du bruger

kontaktlinser

(se afsnittet Dorzolamid/Timolol Sandoz indeholder

benzalkoniumchlorid).

Kontakt omgående lægen:

hvis du udvikler en øjeninfektion, får en øjenskade, får foretaget en øjenoperation, oplever

andre reaktioner, eller dine symptomer forværres.

hvis du udvikler betændelse i øjets bindehinde (røde og irriterede øjne), hævelse af øjne eller

øjenlåg, hududslæt eller kløe i og omkring øjnene. Sådanne symptomer kan skyldes en allergisk

reaktion eller være bivirkninger forårsaget af Dorzolamid/Timolol Sandoz (se pkt. 4).

Fortæl lægen eller tandlægen,

før du skal opereres

, at du bruger Dorzolamid/Timolol Sandoz, da

timolol kan ændre virkningen af visse lægemidler, der anvendes under anæstesi.

Børn

Der er begrænset erfaring med brug af Dorzolamid/Timolol Sandoz hos børn og spædbørn.

Ældre

I undersøgelser med Dorzolamid/Timolol Sandoz var effekten den samme hos både ældre og yngre

patienter.

Brug af anden medicin sammen med Dorzolamid/Timolol Sandoz

Dorzolamid/Timolol Sandoz kan påvirke eller påvirkes af anden medicin, du bruger, herunder andre

øjendråber til behandling af glaukom (grøn stær).

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette er særligt vigtigt, hvis noget af følgende gælder for dig:

hvis du tager blodtrykssænkende medicin, der bruges til at

sænke for højt blodtryk

, eller

medicin til behandling af hjertesygdom, f.eks. calciumblokkere, stoffer, der reducerer mængden

af binyremarvhormoner, betablokkere, clonidin eller digoxin.

hvis du tager medicin til behandling af

unormal

eller

uregelmæssig hjerterytme

, f.eks.

amiodaron, quinidin (anvendes til at behandle hjertesygdomme og visse typer af malaria) eller

digoxin.

hvis du bruger andre øjendråber, der indeholder en

betablokker

hvis du tager en anden kulsyreanhydrasehæmmer, f.eks.

acetazolamid

. Denne medicin kan

tages som piller, øjendråber eller på anden vis.

hvis du tager MAO-hæmmere (monoaminooxidasehæmmere) til behandling af depression eller

anden sygdom.

hvis du tager kolinerg medicin, som du har fået ordineret for at lette vandladningen. Kolinerg

medicin er også en særlig type lægemidler, der sommetider bruges til at genoprette normal

afføring.

hvis du tager narkotika såsom morfin, der bruges til at behandle moderate til svære smerter,

eller

hvis

tager

høje

doser

acetylsalicylsyre

Selvom

ikke

påvist,

dorzolamidhydrochlorid

acetylsalicylsyre

indvirker

hinanden,

gensidig

påvirkning

mellem

acetylsalicylsyre

andre

lægemidler,

beslægtet

dorzolamidhydrochlorid, og som tages gennem munden.

hvis du tager medicin til behandling af diabetes eller for højt blodsukker.

hvis du tager adrenalin.

hvis du tager et sulfapræparat

hvis du tager antidepressiva af typen

fluoxetin

paroxetin

Graviditet og amning

Graviditet

Du bør ikke bruge Dorzolamid/Timolol Sandoz under graviditeten.

Amning

Du må ikke bruge Dorzolamid/Timolol Sandoz, hvis du ammer. Timolol og dorzolamid kan udskilles i

modermælken.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mulige bivirkninger såsom svimmelhed og synsforstyrrelser kan påvirke arbejdssikkerheden og/eller

evnen til at færdes sikkert i trafikken. Tal med lægen, hvis du oplever problemer. Lægen kan rådgive

dig (se pkt. 4).

Dorzolamid/Timolol Sandoz indeholder benzalkoniumchlorid

Dorzolamid/Timolol Sandoz indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid, som er kendt for

at misfarve bløde kontaktlinser. Kontakt din læge før du bruger denne medicin, hvis du bruger bløde

kontaktlinser.

3.

Sådan skal du bruge Dorzolamid/Timolol Sandoz

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosis

Den anbefalede dosis er:

Én dråbe

i det berørte øje

to gange dagligt

, f.eks. morgen og aften.

Brug af Dorzolamid/Timolol Sandoz sammen med andre øjendråber:

Hvis du bruger Dorzolamid/Timolol Sandoz sammen med andre øjendråber, skal der gå mindst 10

minutter mellem brugen af de to midler.

Begynd ikke at bruge en anden dosis af lægemidlet, før du har rådført dig med lægen. Kontakt

omgående lægen, hvis du er nødt til at afbryde behandlingen.

Sådan bruger du øjendråberne:

Følg denne vejledning nøje ved brug af Dorzolamid/Timolol Sandoz øjendråber. Det anbefales at

vaske hænder, inden øjendråberne anvendes.

Spidsen af beholderen må ikke komme i berøring med øjet eller øjenomgivelserne. Den kan blive

forurenet med bakterier, som kan forårsage øjeninfektioner, hvilket kan medføre alvorlige øjenskader

og synstab. Sørg for, at spidsen af beholderen ikke kommer i berøring med overflader af nogen art. På

denne måde undgår du, at beholderen forurenes.

1. Brug ikke flasken, hvis den børnesikrede forsegling ikke er intakt, før flasken bruges første gang.

2. Åbn flasken ved at dreje hætten, indtil den børnesikrede forsegling brydes.

3. Læn hovedet bagover, og træk forsigtigt det nederste øjenlåg en smule ned, så der dannes en lomme

mellem øjenlåget og øjet (fig. 1).

4. Vend flasken med spidsen nedad, og tryk forsigtigt på den som vist (fig. 2 og 3), indtil der dryppes

en enkelt dråbe ned i øjet som foreskrevet af lægen. UNDGÅ AT BERØRE ØJET ELLER

ØJENLÅGET MED SPIDSEN AF FLASKEN.

5. Gentag trin 3 og 4 på det andet øje, hvis lægen har foreskrevet det.

6. Luk straks flasken efter brug ved at skrue hætten godt fast, og sæt flasken tilbage i den originale

yderpakning.

7. Flaskespidsen er udviklet til at afgive en nøje afmålt dråbe. Hullet i flaskespidsen må derfor ikke

gøres større.

Efter at have brugt Dorzolamid/Timolol Sandoz skal du trykke en finger ind i hjørnet af øjet ved

næsen i 2 minutter. Dette medvirker til at minimere mængden af timolol, der kommer ud i resten af

kroppen.

Hvis du har brugt for meget Dorzolamid/Timolol Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Dorzolamid/Timolol Sandoz, end der

står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Det er vigtigt at overholde den dosis, som lægen har ordineret. Hvis du bruger for mange øjendråber

eller indtager noget af flaskens indhold, kan du få det dårligt. Du kan f.eks. blive svimmel eller træt, få

vejrtrækningsproblemer, kvalme eller hovedpine eller føle, at dit hjerte slår langsommere end normalt.

Hvis du oplever noget af ovenstående, skal du straks søge lægehjælp.

Hvis du har glemt at bruge Dorzolamid/Timolol Sandoz

Hvis du har glemt en dosis, skal du bruge den så hurtigt som muligt. Hvis det næsten er nået at blive

tid til den næste dosis, skal du dog blot springe den glemte dosis over og derefter følge den sædvanlige

doseringsplan. Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Dorzolamid/Timolol Sandoz

Kontakt omgående lægen, hvis du er nødt til eller ønsker at afbryde behandlingen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Visse bivirkninger kan være alvorlige:

udbredte allergiske reaktioner, herunder hævelser under huden, som kan opstå i områder som

ansigt eller lemmer, og som kan blokere luftvejene og derved medføre vejrtræknings- eller

synkebesvær, nældefeber eller kløende udslæt, lokalt eller udbredt udslæt, kløe (Sjældne - kan

forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)

alvorlig og pludselig livstruende allergisk reaktion (Sjældne - kan forekomme hos op til 1 ud af

1.000 behandlede)

alvorlige hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse med

sårdannelse i munden, på læber og hud og afskalning af det øverste lag af huden) (Sjældne - kan

forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede).

I tilfælde af alvorlige bivirkninger, skal du kontakte lægen eller skadestuen omgående.

Kontakt også omgående din læge, hvis du oplever synsændringer/-forstyrrelser, mens du bruger

Dorzolamid/Timolol Sandoz efter en øjenoperation.

Der er set følgende bivirkninger ved brug af faste kombinationer af dorzolamid og timolol eller

et af stofferne alene:

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede)

sviende, brændende øjne

smagsforstyrrelser.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)

hovedpine

røde øjne og øjenomgivelser

løbende eller kløende øjne og påvirkninger af øjenoverfladen

øjenlågsbetændelse, øjenirritation (f.eks. tørre øjne)

nedsat følsomhed i øjnene

betændelse i hornhinden

bihulebetændelse

utilpashed

svaghed/træthed

corneaerosion (beskadigelse af det øverste lag af øjeæblet)

muskelsvaghed/træthed.

hævelse og/eller irritation i og omkring øjet/øjnene

fornemmelse af fremmedlegeme i øjet

øjensmerter

sløret syn.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

svimmelhed

depression

betændelse i regnbuehinden og strålelegemet

synsforstyrrelser, herunder ændret lysbrydning (i nogle tilfælde på grund af ophør med

pupilsammentrækkende behandling)

nedsat puls

pludseligt bevidsthedstab

dyspnø (åndenød)

fordøjelsesbesvær

udvikling af nyresten

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)

usædvanlige fornemmelser, såsom prikken og stikken i huden

søvnløshed (insomni)

mareridt

nedsat sexlyst

slagtilfælde (cerebrovaskulær hændelse)

øjenirritation, herunder røde øjne, skorpedannelse på øjenlågene og øjensmerter

hævelse af hornhinden (med synsforstyrrelser)

løsning af laget under nethinden, der indeholder blodkar, hvilket kan forårsage synsforstyrrelser

efter filtrationskirurgi

ringen for ørerne

lavt blodtryk

brystsmerter

hjertebanken (hurtig eller kraftig hjerterytme)

langsom hjerterytme

forstyrrelser i hjerterytmen

nedsat blodtilførsel til hjernen (cerebral iskæmi)

kongestivt hjertesvigt (hjertesygdom med åndenød og hævelse af fødder og arme på grund af

væskeophobning)

hjertestop

kolde hænder og fødder

Raynauds syndrom (følelsesløse eller kolde tæer og fingre)

væskeophobning i kroppen (ødem)

betændelse i næseslimhinden og åndedrætsbesvær, f.eks. åndenød og i sjældnere tilfælde

hvæsende vejrtrækning eller hiven efter vejret

hoste og næseblod

mundtørhed

hårtab

hududslæt med hvide, sølvagtige pletter (psoriasislignende udslæt) eller forværring af psoriasis

Peyronies sygdom (hvilket kan forårsage krumning af penis)

allergiske reaktioner såsom udslæt, nældefeber, kløe

lavt tryk i øjet

udslæt i ansigtet, ledsmerter, muskellidelser, feber (systemisk lupus erythematosus)

hukommelsestab

øgede tegn og symptomer på myasthenia gravis (muskelsygdom)

forbigående nærsynethed, som kan gå over, når behandlingen ophører

hængende øvre øjenlåg (så øjet forbliver halvt lukket), dobbeltsyn

kramper og/eller smerter i benene ved gang (claudicatio)

irritation i svælget

diarré

indsnævring af luftvejene i lungerne (fortrinsvis hos patienter med eksisterende sygdom)

svækket vejrtrækning

kontakteksem

i sjældne tilfælde hævelse af læber, øjne og mund, hvæsende vejrtrækning eller alvorlige

hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke beregnes ud fra forhåndenværende data):

Kortåndethed

følelse af fremmedlegeme i øjet

Ligesom anden medicin, der anvendes i øjnene, absorberes timolol i blodet. Dette kan medføre

bivirkninger, der minder om dem, der ses ved brug af ”intravenøse” eller ”orale” betablokkere.

Hyppigheden af bivirkninger efter anvendelse i øjet er lavere, end når medicin eksempelvis gives som

en indsprøjtning eller gennem munden. De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner, der er set inden

for klassen af betablokkere, når disse er anvendt til behandling af øjenlidelser:

Ikke kendt

(frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

lave blodsukkerniveauer

en vis type hjerterytmeforstyrrelse

hjertesvigt

mavesmerter

opkastning

muskelsmerter, der ikke er forårsaget af aktivitet

seksuelle problemer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Email: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Opbevar flasken i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

Anvendes senest 28 dage efter åbning. Ubrugt opløsning skal efterfølgende kasseres.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dorzolamid/Timolol Sandoz indeholder:

Aktive stoffer: dorzolamid og timolol

1 ml af opløsningen indeholder 20 mg dorzolamid (som hydrochlorid) og 5 mg timolol (som maleat).

Øvrige indholdsstoffer: hydroxyethylcellulose, mannitol (E421), natriumcitratdihydrat,

natriumhydroxid/saltsyre (til justering af pH) og vand til injektion. Der er tilsat

benzalkoniumchlorid (0,075 mg/ml) som konserveringsmiddel.

Udseende og pakningsstørrelser

Øjendråber, opløsning.

Farveløs til let gullig, tyktflydende opløsning.

Dorzolamid/Timolol Sandoz fås i hvide plastflasker med 5 ml (PE-flasker).

Pakningsstørrelser

1 x 5 ml, 3 x 5 ml og 6 x 5 ml øjendråber, opløsning

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Fremstiller

AEROPHARM GmbH

François-Mitterrand-Allee 1

07407 Rudolstadt

Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien

Timoglaucon 0,5 % / 2 % oogdruppels, oplossing

Tyskland

Dorzotim Sandoz Augentropfen

Estland

Dotizolil

Danmark, Finland,

Norge, Sverige:

Dorzolamid/Timolol Sandoz

Italien

DORZOLAMIDE TIMOLOLO

Litauen

Dotizolil 20 mg+5 mg/ml akiu lasai, tirpalas

Letland

Dotizolil 20 mg+5 mg/ml acu pilieni, skidums

Holland

Dorzolamide/Timolol Sandoz 20/5 mg/ml, oogdruppels, oplossing

Polen

Dolopt Plus

Portugal

Timolol + Dorzolamida Sandoz

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11. maj 2017

Læs hele dokumentet

26. juni 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Dorzolamid/Timolol "Sandoz", øjendråber, opløsning

0.

D.SP.NR.

25930

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dorzolamid/Timolol "Sandoz"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml af øjendråbeopløsningen indeholder 20 mg dorzolamid (som hydrochlorid) og 5

mg timolol (som maleat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver ml af øjendråbeopløsningen indeholder 0,075 mg benzalkoniumchlorid.

Hver flaske med 5 ml øjendråbeopløsning indeholder 0,375 mg benzalkoniumchlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning

Farveløs til let gullig, viskøs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dorzolamid/Timolol "Sandoz" er indiceret til behandling af forhøjet intraokulært tryk hos

patienter med åbenvinklet eller pseudoeksfoliativt glaukom, hvor monoterapi med topiske

betablokkere er utilstrækkelig.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosis er én dråbe Dorzolamid/Timolol "Sandoz" i (konjunktivalsækken i) det berørte øje to

gange daglig.

dk_hum_43113_spc.doc

Side 1 af 17

Hvis der anvendes et andet topisk oftalmisk middel, skal der gå mindst 10 minutter mellem

administrationen af Dorzolamid/Timolol "Sandoz" og det andet middel.

Administration

Se pkt. 6.6.

Ved nasolakrimal okklusion eller lukning af øjenlågene i 2 minutter reduceres den

systemiske absorption. Dette kan medføre et fald i forekomsten af systemiske bivirkninger

og forøget lokal aktivitet.

Pædiatrisk population

Der er ikke dokumentation for effekten hos børn.

Der er ikke dokumentation for sikkerheden hos børn under to år (oplysninger om

sikkerheden hos børn mellem ≥ 2 og < 6 år kan findes under pkt. 5.1).

4.3

Kontraindikationer

Dorzolamid/Timolol "Sandoz" er kontraindiceret hos patienter med:

Overfølsomhed over for de aktive stoffer, sulfonamider eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Reaktiv luftvejssygdom, herunder nuværende eller tidligere bronkial astma, eller svær

kronisk obstruktiv lungesygdom.

Sinusbradykardi, syg sinussyndrom, sinoatrialt blok, atrioventrikulært blok af anden

eller tredje grad, der ikke kontrolleres med pacemaker. Åbenlyst hjertesvigt eller

kardiogent shock.

Svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance på < 30 ml/min.) eller hyperkloræmisk

acidose.

Ovenstående er baseret på komponenterne og er ikke unikt for kombinationen.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Kardiovaskulære/respiratoriske reaktioner

Ligesom for andre lokalt appliceret oftalmologiske lægemidler kan timolol absorberes

systemisk. På grund af det beta-adrenerge indholdsstof timolol kan der forekomme de

samme typer af kardiovaskulære, pulmonale og andre bivirkninger, som ses ved

systemiske betablokkere. Incidensen af systemiske bivirkninger efter topikal oftalmisk

administration er lavere end ved systemisk administration. For reduktion af den systemiske

absorption, se pkt. 4.2.

Hjertesygdomme:

Hos patienter med kardiovaskulære sygdomme (f.eks. koronar hjertesygdom, Prinzmetals

angina og hjertesvigt) og i hypotensionsbehandling bør behandling med betablokkere

vurderes meget nøje, og behandling med andre aktive substanser bør overvejes. Patienter

med kardiovaskulære lidelser bør monitoreres for tegn på forværring af disse sygdomme

og bivirkninger.

På grund af dets negative effekt på ledningstiden bør betablokkere kun gives med

forsigtighed til patienter med hjerteblok af første grad.

dk_hum_43113_spc.doc

Side 2 af 17

Vaskulære sygdomme

Patienter med svære perifere kredsløbsforstyrrelser/-lidelser (dvs. alvorlige former for

Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom) bør behandles med forsigtighed.

Respiratoriske sygdomme:

Respiratoriske reaktioner, herunder dødsfald på grund af bronkospasmer hos patienter med

astma er blevet rapporteret efter administration af nogle oftalmologiske betablokkere.

Dorzolamid/Timolol "Sandoz" bør anvendes med forsigtighed hos patienter med

mild/moderat kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og kun hvis den potentielle fordel

opvejer den potentielle risiko.

Nedsat leverfunktion

Den faste kombination af dorzolamid og timolol er ikke undersøgt hos patienter med

nedsat leverfunktion og skal derfor anvendes med forsigtighed hos disse patienter.

Immunologi og overfølsomhed

Som det er tilfældet med andre topisk anvendte oftalmiske midler, kan dette lægemiddel

absorberes systemisk. Det aktive stof dorzolamid indeholder en sulfonamidgruppe. Der kan

derfor forekomme de samme typer bivirkninger ved okulær brug som ved systemisk

administration af sulfonamider,

inklusive alvorlige reaktioner såsom Stevens-Johnsons

syndrom og toksisk epidermal nekrolyse

. Hvis der er tegn på alvorlige reaktioner eller

overfølsomhed, skal dette lægemiddel seponeres.

Ved brug af den faste kombination af dorzolamid og timolol er der set lokale okulære

bivirkninger, som ligner dem, der er observeret ved brug af øjendråber med

dorzolamidhydrochlorid. Hvis der forekommer sådanne reaktioner, skal det overvejes at

seponere Dorzolamid/Timolol "Sandoz".

Anafylaktiske reaktioner

Under behandling med betablokkere kan patienter med atopi eller svær anafylaksi over for

forskellige allergener i anamnesen reagere kraftige på gentaget eksponering for sådanne

allergener og ikke respondere på den typiske dosis adrenalin til behandling af anafylaktiske

reaktioner.

Kombinationsbehandling

Effekten på det intraokulære tryk eller de kendte virkninger ved systemisk beta-blokade

kan blive forstærket, når timolol gives til patienter, der allerede behandles med en

systemisk betablokker. Reaktionerne hos disse patienter bør observeres nøje. Brugen af to

topikale betaadrenerge blokkere anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Samtidig brug af dorzolamid og orale carboanhydrasehæmmere anbefales ikke.

Seponering af behandlingen

Som det er tilfældet med systemiske betablokkere, skal behandlingen seponeres gradvist

hos patienter med iskæmisk hjertesygdom, der har behov for seponering af oftalmisk

timolol.

dk_hum_43113_spc.doc

Side 3 af 17

Yderligere effekter af betablokade

Hypoglykæmi/ diabetes

Betablokkere bør anvendes med forsigtighed hos patienter med spontan hypoglykæmi eller

til patienter med labil diabetes, idet betablokkere kan maskere tegn og symptomer på akut

hypoglykæmi.

Betablokkere kan også maskere tegn på hyperthyreoidisme.

Abrupt seponering af

behandling med beta-blokkere kan forværre symptomerne.

Korneale sygdomme

Oftalmologiske β-blokkere kan fremkalde tørhed i øjnene. Patienter med korneale

sygdomme bør behandles med forsigtighed.

Kirurgisk anæstesi

β-blokerende oftalmologiske præparater kan blokere systemiske β-agonist virkninger af

f.eks. adrenalin. Anæstesiologen bør informeres, når patienten får timolol.

Behandling med betablokkere kan forværre symptomerne på myasthenia gravis.

Yderligere effekter af hæmning af kulsyreanhydrase

Behandling med perorale kulsyreanhydrasehæmmere er blevet forbundet med urolithiasis

som følge af ubalancer i syre-base-forholdet, især hos patienter med nyresten i anamnesen.

Selvom der ikke er observeret ubalancer i syre-base-forholdet ved brug af den faste

kombination af dorzolamid og timolol, er der rapporteret om sjældne tilfælde af

urolithiasis. Eftersom Dorzolamid/Timolol "Sandoz" indeholder en topisk

kulsyreanhydrasehæmmer, der absorberes systemisk, kan patienter med nyresten i

anamnesen have øget risiko for urolithiasis, mens de bruger Dorzolamid/Timolol

"Sandoz".

Andet

Ved behandling af patienter med akut vinkelblokglaukom er det nødvendigt at benytte

terapeutiske interventioner som supplement til okulære hypotensiva. Den faste

kombination af dorzolamid og timolol er ikke undersøgt hos patienter med akut

vinkelblokglaukom.

Der er rapporteret om corneaødem og irreversibel dekompensation af cornea hos patienter

med eksisterende kroniske corneadefekter og/eller intraokulær kirurgi under behandling

med dorzolamid i anamnesen.

Der er øget risiko for udvikling af kornealt ødem hos patienter

med lavt antal endotelceller. Der bør udvises forsigtighed ved ordination af Dorzola-

mid/Timolol "Sandoz" til denne gruppe patienter.

Choroidalløsning har været rapporteret ved samtidig administration af vandig

tryksænkende behandling (f.eks. timolol og acetazolamid) efter filtrationsprocedurer.

Som det er tilfældet ved brug af andre stoffer til behandling af glaukom, er der hos nogle

patienter rapporteret om nedsat følsomhed over for oftalmisk timololmaleat efter langvarig

behandling. I kliniske studier, hvor 164 patienter er blevet fulgt i mindst 3 år, er der dog

ikke observeret en signifikant forskel i det gennemsnitlige intraokulære tryk efter den

indledende stabilisering.

dk_hum_43113_spc.doc

Side 4 af 17

Dorzolamid/Timolol "Sandoz" indeholder benzalkoniumchlorid.

Dette lægemiddel indeholder 0,075 mg benzalkoniumchlorid pr. ml øjendråbeopløsning,

svarende til 0,375 mg/5 ml. Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og

kan ændre farven af kontaktlinserne. Patienterne skal tage kontaktlinserne ud, inden

lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter, før kontaktlinserne sættes i igen.

Rapporteringer har vist, at benzalkoniumchlorid kan medføre øjenirritation, symptomer på

tørre øjne og det kan påvirke tårefilmen og hornhindeoverfladen. Skal anvendes med

forsigtighed hos patienter med tørre øjne og hos patienter, hvor hornhinden kan være

kompromitteret. Patienter bør monitoreres under langvarig anvendelse.

Pædiatrisk population

Se pkt. 5.1.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført nogen specifikke interaktionsundersøgelser af den faste kombination af

dorzolamid og timolol.

I kliniske studier er den faste kombination af dorzolamid og timolol blevet anvendt

sammen med følgende systemiske lægemidler uden tegn på bivirkninger: ACE-hæmmere,

calciumblokkere, diuretika, ikke-steroide antiinflammatoriske aktive stoffer (herunder

acetylsalicylsyre) og hormoner (f.eks. østrogen, insulin og thyroxin).

Der er dog potentiale for additive effekter med risiko for hypotension og/eller udtalt

bradykardi, når den oftalmiske opløsning med timololmaleat administreres samtidig med

perorale calciumblokkere, katekolamin-depleterende lægemidler eller beta-adrenerge

blokkere, antiarytmika (herunder amiodaron), digitalisglykosider, parasympatomimetika,

guanethidin, narkotika eller monoaminooxidase (MAO)-hæmmere.

Forstærket systemisk betablokade (f.eks. nedsat hjertefrekvens, depression) har været

rapporteret ved samtidig behandling med CYP2D6-hæmmere (f.eks. quinidin, fluoxetin,

paroxetin) og timolol, muligvis fordi quinidin hæmmer metaboliseringen af timolol via

P450-enzymet CYP2D6.

Det aktive stof dorzolamid i Dorzolamid/Timolol "Sandoz" er en kulsyreanhydrase-

hæmmer, og selvom det administreres topisk, absorberes det systemisk. I kliniske studier

er en oftalmisk opløsning med dorzolamidhydrochlorid ikke blevet forbundet med

ubalancer i syre-base-balancen. Der er dog rapporteret om sådanne ubalancer ved brug af

perorale kulsyreanhydrasehæmmere, og disse ubalancer har i nogle tilfælde medført

interaktioner (f.eks. toksicitet i forbindelse med behandling med høje doser salicylat). Der

skal derfor tages højde for, at sådanne interaktioner kan forekomme hos patienter, som får

Dorzolamid/Timolol "Sandoz".

Der er undertiden rapporteret om mydriasis, som skyldes samtidig brug af oftalmologiske

betablokkere og adrenalin (epinefrin), selvom Dorzolamid/Timolol "Sandoz" i sig selv ikke

eller kun i ubetydelig grad påvirker pupilstørrelsen.

Betablokkere kan forstærke den hypoglykæmiske effekt af antidiabetika.

Perorale betablokkere kan forværre den rebound-hypertension, som kan opstå efter

seponering af clonidin.

dk_hum_43113_spc.doc

Side 5 af 17

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Dorzolamid/Timolol "Sandoz" bør ikke anvendes under graviditet.

Dorzolamid

Der er ikke tilstrækkelige kliniske data for gravide kvinder, der har fået dorzolamid. Hos

kaninafkom havde dorzolamid teratogen virkning, når moderen fik toksiske doser

dorzolamid (se pkt. 5.3).

Timolol

Der foreligger ikke tilstrækkelige data for brug af timolol hos gravide. Timolol bør ikke

anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt.

For at reducere den systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Epidemiologiske undersøgelser har ikke vist misdannelser, men viser en risiko for

intrauterin væksthæmning, når betablokkere administreres oralt. Desuden har tegn og

symptomer på betablokade (f.eks. bradykardi, hypotension, åndenød og hypoglykæmi)

været observeret hos den nyfødte, når betablokkere har været administreret frem til

fødslen. Hvis Dorzolamid/Timolol "Sandoz" administreres frem til fødslen, skal den

nyfødte overvåges nøje i de første dage af livet.

Amning

Det vides ikke, om dorzolamid udskilles i modermælken hos mennesker. Hos diegivende

rotter, som fik dorzolamid, blev der observeret nedsat vægtøgning hos afkommet.

Betablokkere udskilles i modermælk. Ved terapeutiske doser af timolol som øjendråber er

det ikke sandsynligt, at tilstrækkelige mængder vil være til stede i modermælken til at

forårsage kliniske symptomer på betablokade hos spædbarnet. For at reducere den

systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Hvis behandling med Dorzolamid/Timolol "Sandoz" er påkrævet, anbefales amning ikke.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke udført undersøgelser med henblik på indvirkningen på evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner. Mulige bivirkninger såsom svimmelhed og

synsforstyrrelser kan påvirke visse patienters evne til at køre bil og/eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

I kliniske studier er de observerede bivirkninger for den faste kombination af dorzolamid

og timolol i overensstemmelse med dem, der tidligere er indberettet ved brug af

dorzolamidhydrochlorid og/eller timololmaleat.

1.035 patienter er blevet behandlet med den faste kombination af dorzolamid og timolol i

kliniske forsøg. Ca. 2,4 % af alle patienterne ophørte med behandlingen med den faste

kombination af dorzolamid og timolol på grund af lokale okulære bivirkninger, og ca.

1,2 % af alle patienterne ophørte med behandlingen på grund af lokale bivirkninger, der

tydede på allergi eller overfølsomhed (f.eks. øjenlågsbetændelse og conjunctivitis).

Som andre topikalt applicerede oftalmologiske præparater absorberes timolol i det

systemiske kredsløb. Dette kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske

dk_hum_43113_spc.doc

Side 6 af 17

betablokkere. Forekomsten af systemiske bivirkninger efter topikal oftalmologisk

administration er lavere end for systemisk administration.

Der er indberettet følgende bivirkninger ved brug af den faste kombination af dorzolamid

og timolol eller en af komponenterne, enten under kliniske studier eller efter

markedsføringen:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Systemorga

nklasse

(MedDRA)

Formulering

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Ikke

kendt**

Immunsyst

emet

Dorzolamid/

Timolol

Tegn og

symptomer på

systemiske

allergiske

reaktioner

herunder

angioødem,

urticaria,

pruritus,

udslæt,

anafylaksi

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Tegn og

symptomer på

allergiske

reaktioner

herunder

angioødem,

urticaria, lokal

generaliseret

udslæt,

anafylaksi

Pruritus

Metabolism

e og

ernæring

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Hypoglykæ

Psykiske

forstyrrelse

r

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Depression

Insomni*,

mareridt*,

hukommelses-

Hallucina-

tioner***

Nervesyste

met

Dorzolamidhy

drochlorid

øjendråber,

opløsning

Hovedpine*

Svimmelhed*,

paræstesi*

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Hovedpine*

Svimmelhe

synkope*

Paræstesi*,

stigning i tegn

og symptomer

på myasthenia

gravis, nedsat

dk_hum_43113_spc.doc

Side 7 af 17

libido*,

cerebrovaskul

ær hændelse*,

cerebral

iskæmi

Øjne

Dorzolamid/

Timolol

Brænden

og svien

Konjunktival

infektion,

sløret syn,

korneal

erosion,

øjenkløe,

tåreflåd

Dorzolamidhy

drochlorid

øjendråber,

opløsning

Øjenlågsin-

flammation*,

øjenlågs-

irritation*

Iridocycliti

Irritation

herunder

rødme*,

smerte*,

skorpedannels

e på

øjenlågene*,

forbigående

myopi (som

resolverer ved

seponering),

kornealt

ødem*,

okulær

hypotoni*,

choroidalløs-

ning (efter

filtrations-

kirurgi)*

Følelse af

fremmedleg

eme i øjet

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Tegn og

symptomer på

okulær

irritation

inklusive

blefaritis*,

keratitis*,

nedsat

følsomhed i

cornea, og

tørre øjne*

Synsfor-

styrrelser

inklusive

refraktive

ændringer

(i nogle

tilfælde

pga.

seponering

af miotisk

behandling

Ptose, diplopi,

choroidalløs-

ning efter

filtrations-

kirurgi* (se

pkt. 4.4)

Kløe,

tåreflåd,

rødme,

sløret syn,

korneal

erosion

Øre og

labyrint

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Tinnitus*

Hjerte

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Bradykardi

Brystsmerter*

palpitationer*,

ødem*,

arytmi*,

kronisk

hjerteinsuffi-

ciens*,

hjertestop*,

hjerteblok

Atrioventrik

ulært blok,

hjertesvigt

dk_hum_43113_spc.doc

Side 8 af 17

Dorzolamidhy

drochlorid

øjendråber,

opløsning

Palpitationer

Vaskulære

sygdomme

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Hypotension*,

klaudikation,

Raynaud's

fænomen*,

kolde hænder

og fødder*

Luftveje,

thorax og

mediastinu

m

Dorzolamid/

Timolol

Sinusitis

Åndenød, res-

pirations-in-

sufficiens, rhi-

nitis, sjælden

bronkospas-

Dorzolamidhy

drochlorid

øjendråber,

opløsning

Epistaxis*

Dyspnø

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Dyspnø*

Bronkospasm

er (fortrinsvis

hos patienter

eksisterende

bronkospastis

k sygdom)*,

respirations-

insufficiens,

hoste*

Mave-

tarm-

kanalen

Dorzolamid/

Timolol

Dysgeusi

Dorzolamidhy

drochlorid

øjendråber,

opløsning

Kvalme*

Halsirritation,

tør mund*

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Kvalme*,

dyspepsi*

Diarré, tør

mund*

Dysgeusi,

mavesmer-

ter,

opkastning

Hud og

subkutane

væv

Dorzolamid/

Timolol

Kontakderma-

titis, Stevens-

Johnsons

syndrom,

toksisk

epidermal

nekrolyse

Dorzolamidhy

drochlorid

øjendråber,

opløsning

Udslæt*

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Alopecia*,

psoriasislig-

nende udslæt

eller

Hududslæt

dk_hum_43113_spc.doc

Side 9 af 17

forværring af

psoriasis*

Knogler,

led,

muskler og

bindevæv

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Systemisk

lupus

erythematosus

Myalgi

Nyrer og

urinveje

Dorzolamid/

Timolol

Urolithiasi

Det

reprodukti

ve system

og

mammae

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Peyronies

sygdom*,

nedsat libido

Seksuel

dysfunktion

Almene

symptomer

og

reaktioner

administrat

ionsstedet

Dorzolamidhy

drochlorid

øjendråber,

opløsning

Asteni/

træthed*

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Asteni/

træthed*

* Disse bivirkninger blev også observeret for den faste kombination af dorzolamid og timolol efter

markedsføring.

**Yderligere bivirkninger er set med oftalmologiske betablokkere, som potentielt kan forekomme

med den faste kombination af dorzolamid og timolol.

***Bivirkninger observeret med timolol.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Der foreligger ingen data om uforsætlig eller forsætlig indtagelse af en overdosis af den

faste kombination af dorzolamid og timolol hos mennesker.

Symptomer

Der er rapporteret om utilsigtet overdosering med den oftalmiske opløsning med

timololmaleat, hvilket medførte systemiske effekter, der lignede dem, som er set ved brug

af systemiske betablokkere, f.eks. svimmelhed, hovedpine, åndenød, bradykardi,

bronkospasme og hjertestop. De mest almindelige tegn og symptomer, der kan forventes

ved overdosering med dorzolamid, er elektrolytforstyrrelser, udvikling af en acidotisk

tilstand og muligvis påvirkning af centralnervesystemet.

Der foreligger kun begrænsede oplysninger om uforsætlig eller forsætlig indtagelse af en

overdosis af dorzolamidhydrochlorid hos mennesker. Der er rapporteret om somnolens ved

peroral indtagelse. Ved topisk anvendelse er der rapporteret om følgende: kvalme,

svimmelhed, hovedpine, træthed, abnorme drømme og dysfagi.

dk_hum_43113_spc.doc

Side 10 af 17

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information