Dorzolamid/Timolol "Sandoz" 20+5 mg/ml øjendråber, opløsning

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-01-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
06-03-2023

Aktiv bestanddel:

DORZOLAMIDHYDROCHLORID, TIMOLOLMALEAT

Tilgængelig fra:

Sandoz A/S

ATC-kode:

S01ED51

INN (International Name):

DORZOLAMIDHYDROCHLORIDE, TIMOLOLMALEALE

Dosering:

20+5 mg/ml

Lægemiddelform:

øjendråber, opløsning

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2011-01-06

Indlægsseddel

                Sandoz and
are registered trademarks of Novartis
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
DORZOLAMID/TIMOLOL SANDOZ 20 MG/ML + 5 MG/ML ØJENDRÅBER, OPLØSNING
dorzolamid/timolol
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give
medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har
de samme symptomer,
som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver
værre, eller du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge Dorzolamid/Timolol Sandoz
3.
Sådan skal du bruge Dorzolamid/Timolol Sandoz
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Dorzolamid/Timolol Sandoz er en kombination af det aktive stof
dorzolamidhydrochlorid, som er et
øjenmiddel til hæmning af enzymet kulsyreanhydrase, og det aktive
stof timololmaleat, som er et
betablokerende øjenmiddel. Begge stoffer sænker forhøjet tryk i
øjnene på forskellige måder.
Dorzolamid/Timolol Sandoz ordineres til sænkning af forhøjet tryk i
øjnene ved behandling af grøn
stær, hvor det ikke er tilstrækkeligt at bruge betablokerende
øjendråber.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg
altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR
DU BEGYNDER AT BRUGE DORZOLAMID/TIMOLOL SANDOZ
BRUG IKKE DORZOLAMID/TIMOLOL SANDOZ

hvis du er
ALLERGISK
over for dorzolamidhydrochlorid, timololmaleat, betablokkere eller et
af de
øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

hvis du er
ALLERGISK
over for læg
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                27. FEBRUAR 2023
PRODUKTRESUMÉ
FOR
DORZOLAMID/TIMOLOL "SANDOZ", ØJENDRÅBER, OPLØSNING
0.
D.SP.NR.
25930
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Dorzolamid/Timolol "Sandoz"
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver ml af øjendråbeopløsningen indeholder 20 mg dorzolamid (som
hydrochlorid) og 5
mg timolol (som maleat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver ml af øjendråbeopløsningen indeholder 0,075 mg
benzalkoniumchlorid.
Hver flaske med 5 ml øjendråbeopløsning indeholder 0,375 mg
benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, opløsning
Farveløs til let gullig, viskøs opløsning.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Dorzolamid/Timolol "Sandoz" er indiceret til behandling af forhøjet
intraokulært tryk hos
patienter med åbenvinklet eller pseudoeksfoliativt glaukom, hvor
monoterapi med topiske
betablokkere er utilstrækkelig.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
Dosis er én dråbe Dorzolamid/Timolol "Sandoz" i (konjunktivalsækken
i) det berørte øje to
gange daglig.
_dk_hum_43113_spc.doc_
_Side 1 af 16_
Hvis der anvendes et andet topisk oftalmisk middel, skal der gå
mindst 10 minutter mellem
administrationen af Dorzolamid/Timolol "Sandoz" og det andet middel.
Administration
Se pkt. 6.6.
Ved nasolakrimal okklusion eller lukning af øjenlågene i 2 minutter
reduceres den
systemiske absorption. Dette kan medføre et fald i forekomsten af
systemiske bivirkninger
og forøget lokal aktivitet.
Pædiatrisk population
Der er ikke dokumentation for effekten hos børn.
Der er ikke dokumentation for sikkerheden hos børn under to år
(oplysninger om
sikkerheden hos børn mellem ≥ 2 og < 6 år kan findes under pkt.
5.1).
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Dorzolamid/Timolol "Sandoz" er kontraindiceret hos patienter med:

Overfølsomhed over for de aktive stoffer, sulfonamider eller over for
et eller flere af
hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Reaktiv luftvejssygdom, herunder nuværende eller tidligere bronkial
astma, eller sv
                
                Læs hele dokumentet