Donepezil "Sandoz" 10 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

12-09-2016

Aktiv bestanddel:
Donepezilhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Sandoz A/S
ATC-kode:
N06DA02
INN (International Name):
donepezil hydrochloride
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
41709
Autorisation dato:
2010-03-16

Læs hele dokumentet

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Donepezil Sandoz 5 mg filmovertrukne tabletter

Donepezil Sandoz 10 mg filmovertrukne tabletter

donepezilhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke

er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Donepezil Sandoz

Sådan skal du tage Donepezil Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Donepezil Sandoz tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes acetylcholinesterasehæmmere.

Donepezil øger mængden af stoffet acethylcholin, som indgår i hjernens hukommelsesfunktion ved at

nedsætte den hastighed, som acethylcholin omdannes med.

Donepezil Sandoz anvendes til behandling af

symptomerne på demens

hos personer med diagnosen

mild til moderat svær

Alzheimers sygdom

Symptomer på demens er tiltagende hukommelsestab,

forvirring og ændring i adfærd. Dette gør, at patienter med Alzheimers sygdom får sværere og sværere

ved at udføre normale dagligdags aktiviteter.

Donepezil Sandoz bruges kun til behandling af voksne.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Donepezil Sandoz

Tag ikke dette lægemiddel

hvis du er

allergisk

over for

donepezilhydrochlorid eller

piperidinderivater, som er stoffer, der ligner donepezil, eller

soja, peanuts eller et af de øvrige indholdsstoffer i Donepezil Sandoz (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Donepezil Sandoz

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Du eller din omsorgsperson skal

tale med lægen eller apoteket

, hvis følgende vedrører dig:

Mavesår eller sår på tolvfingertarmen.

Krampeanfald eller kramper.

En hjertelidelse (uregelmæssige eller meget langsomme hjerteslag)

Astma eller anden langvarig lungesygdom.

Leverproblemer eller leverbetændelse.

Vandladningsbesvær eller mild nyresygdom.

Fortæl det også til lægen, hvis du er gravid, eller tror du er gravid.

Brug af anden medicin sammen med Donepezil Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Det gælder også medicin, som du skal tage

fremover, hvis du fortsætter med at bruge Donepezil Sandoz. Dette er fordi, denne medicin kan

påvirke virkningen af Donepezil Sandoz.

Det er især vigtigt at tale med din læge, hvis du tager:

anden medicin mod Alzheimers sygdom, f.eks. galantamin

smertestillende medicin eller medicin mod gigt, f.eks. acetylsalicylsyre, non-steroide

antiinflammatoriske stoffer (NSAID) som ibuprofen eller diclofenacnatrium

antikolinerge midler, f.eks. tolterodin

medicin mod infektion (antibiotika), f.eks. erythromycin, rifampicin

medicin mod svamp, f.eks. ketoconazol

medicin mod depression, f.eks. fluoxetin

medicin mod kramper, f.eks. phenytoin eller carbamazepin

medicin mod hjertelidelser, f.eks. quinidin, betablokkere (propranolol og atenolol)

muskelafslappende medicin, f.eks. diazepam, succinylcholin

fuld bedøvelse

medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. urtemedicin

Hvis du skal opereres og i fuld bedøvelse, skal du fortælle lægen eller sundhedspersonalet, at du

bruger Donepezil Sandoz. Medicinen kan påvirke den mængde bedøvelse, der skal bruges.

Du kan bruge Donepezil Sandoz, hvis du har nyresygdom eller mild til moderat leversygdom. Tal med

lægen, hvis du har nyre- eller leversygdom. Patienter med svær leversygdom bør ikke tage Donepezil

Sandoz.

Fortæl din læge navnet på den pårørende eller omsorgsperson, der skal hjælpe dig med at tage

medicinen.

Brug af Donepezil Sandoz sammen med mad, drikke og alkohol

Samtidigt fødeindtag påvirker ikke effekten af Donepezil Sandoz. Drik ikke alkohol under

behandlingen med Donepezil Sandoz, da dette kan påvirke effekten af Donepezil Sandoz.

Graviditet og amning

Donepezil Sandoz bør ikke bruges, hvis du ammer.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik og arbejdssikkerhed

Alzheimers sygdom kan nedsætte din evne til at køre eller betjene maskiner. Du må ikke udføre disse

aktiviteter, medmindre lægen har bekræftet, at det er sikkert.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Dette lægemiddel kan give træthed, svimmelhed og muskelkramper, især i begyndelsen af

behandlingsforløbet og ved dosisøgning. Hvis det sker for dig, må du ikke køre eller betjene maskiner.

Donepezil Sandoz indeholder lactose og majsstivelse

Donepezil Sandoz filmovertrukne tabletter indeholder lactose og majsstivelse (glucosekilde).

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Donepezil Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet. Den sædvanlige dosis er:

Voksne og ældre patienter

5 mg tabletter:

Startdosis:

1 filmovertrukket tablet hver aften.

Efter én måned:

foretag muligvis en dosisøgning til 2 filmovertrukne tabletter hver aften.

Maksimumdosis:

2 filmovertrukne tabletter hver aften.

10 mg tabletter:

Startdosis:

½ filmovertrukket tablet hver aften.

Efter én måned:

foretag muligvis en dosisøgning til 1 filmovertrukket tablet hver aften.

Maksimumdosis:

1 filmovertrukket tablet hver aften.

Du må ikke selv ændre dosis uden at have talt med lægen først.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der kan tages den sædvanlige dosis som beskrevet ovenfor. Det er ikke nødvendigt at foretage en

dosisjustering.

Patienter med mildt til moderat nedsat leverfunktion

Lægen vil kontrollere, hvor godt du tåler Donepezil Sandoz, før der foretages en dosisøgning.

Patienter med svært nedsat leverfunktion

Lægen vil afgøre, om Donepezil Sandoz er egnet til dig.

Indgivelsesmåde

Tabletterne tages om aftenen lige inden sengetid og uafhængigt af måltider. Tabletterne synkes med et

glas vand.

Varighed af behandling

Din læge eller apoteket vil fortælle dig, hvor længe du skal tage tabletterne. Din læge vil regelmæssigt

tilse dig og vurdere behandlingen og dine symptomer.

Hvis du har taget for mange Donepezil Sandoz-tabletter

TAG IKKE mere end 10 mg donepezilhydrochlorid om dagen.

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Donepezil Sandoz, end der

står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag indlægssedlen og pakningen

med, så lægen kan se, hvad du har taget.

Symptomer på overdosering er kvalme og opkastning, savlen, sveden, langsom hjerterytme, lavt

blodtryk (giver en følelse af at være omtåget eller svimmel når man står op), vejrtrækningsbesvær,

besvimelse og kramper.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Hvis du har glemt at tage Donepezil Sandoz

Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du blot tage én tablet den efterfølgende dag på det sædvanlige

tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du glemmer at tage din medicin i mere end én uge, skal du kontakte lægen, inden du tager mere

af medicinen.

Hvis du holder op med at tage Donepezil Sandoz

Du må ikke holde op med at tage lægemidlet, medmindre lægen foreskriver det. Positive resultater af

behandlingen kan gradvist blive mindre, hvis behandlingen stoppes.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne, der er nævnt her, er oplevet af patienter, der har taget Donepezil Sandoz. Fortæl det til

lægen, hvis du oplever nogle af disse bivirkninger, mens du tager Donepezil Sandoz.

Alvorlige bivirkninger:

Du skal straks sige det til lægen, hvis du bemærker nogen af de nævnte alvorlige bivirkninger. Du kan

have brug for øjeblikkelig lægehjælp.

leverskade, f.eks. leverbetændelse. Symptomerne på leverbetændelse er kvalme eller opkastning,

appetitløshed, generel utilpashed, feber, kløe, gulfarvning af huden og det hvide i øjnene samt

mørk urin (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)

mavesår eller sår på tolvfingertarmen. Symptomer på mavesår og sår på tolvfingertarmen er

mavesmerter og mavegener (fordøjelsesbesvær) mellem navlen og brystbenet (kan forekomme

hos op til 1 ud af 100 behandlede)

blødning i maven eller tarmene. Dette kan give sort tjærelignende afføring eller synligt blod fra

endetarmen (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

krampeanfald eller kramper (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (malignt neuroleptika syndrom)

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)

svaghed, ømhed eller smerter i musklerne, navnlig, hvis du samtidig føler dig utilpas eller har

feber eller mørkfarvet urin. Dette kan skyldes en abnorm nedbrydning af muskelvæv, som kan

være livstruende og medføre nyreproblemer (en tilstand kaldet rhabdomyolyse).

De indberettede bivirkninger er angivet nedenfor, og de hyppigste står først:

Meget almindelige

, kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede:

diarré

kvalme

hovedpine.

Almindelige

, kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede:

muskelkramper

træthed

søvnløshed

forkølelse

manglende appetit

hallucinationer (se eller høre ting, som ikke findes i virkeligheden)

unormale drømme og mareridt

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

oprevethed

aggressiv opførsel

besvimelse

svimmelhed

mavebesvær

udslæt

kløe

problemer med at styre vandladningen

smerter

ulykkestilfælde (patienter kan være mere tilbøjelige til at falde og at komme til skade ved

uheld).

Ikke almindelige

, kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede:

langsom hjerterytme

Sjældne

, kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede:

rystelser, stivhed eller ukontrollerede bevægelser, især i ansigtet og tungen, men også i arme og

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke lægemidlet mere end 6 måneder fra første åbning af tabletbeholderen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Donepezil Sandoz indeholder:

Aktivt stof: donepezilhydrochlorid.

Hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg eller 10 mg donepezilhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, majsstivelse, magnesiumstearat

Tabletovertræk:

5 mg:

polyvinylalkohol, talkum, titandioxid (E171), macrogol 3350, sojalecithin,

10 mg:

polyvinylalkohol, talkum, titandioxid (E171), macrogol 3350, sojalecithin, gult jernoxid

(E172)

Udseende og pakningsstørrelser

Donepezil Sandoz 5 mg filmovertrukne tabletter er hvide og runde (diameter 7 mm).

Donepezil Sandoz 10 mg filmovertrukne tabletter er gule og runde (diameter 9 mm) med delekærv.

Tabletterne kan deles i to lige store doser.

Donepezil Sandoz fås i

Blisterpakninger med pakningsstørrelser på 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 100 x

1 eller 120 filmovertrukne tabletter.

Tabletbeholdere med skruelåg med pakningsstørrelsen 100 eller 250 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Tyskland

eller

LEK S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen

eller

LEK Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

Sandoz SRL, Str Livezeni 7A, 540472, Targu-Mures, Rumænien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig:

Donepezil HCI Sandoz

Belgien:

Donepezil Sandoz

Tjekkiet:

Donepezil Sandoz

Danmark:

Donepezil Sandoz

Finland:

Donepezil Sandoz

Frankrig:

DONEPEZIL SANDOZ

Grækenland:

Pezale

Italien:

DONEPEZIL SANDOZ

Norge:

Donepezil Sandoz

Portugal:

DONEPEZILO SANDOZ

Rumænien:

Zildon

Slovenien:

Donepezilijev klorid Lek

Spanien:

Donepezilo Sandoz

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Sverige:

Donepezil Sandoz

Storbritannien: Donepezil Hydrochloride film-coated tablets

Denne indlægsseddel blev senest ændret 2. september 2016

Læs hele dokumentet

2. september 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Donepezil ”Sandoz”, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

25330

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Donepezil ”Sandoz”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

5 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg donepezilhydrochlorid.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: 19 mg lactose og 0,2 mg

sojalecithin/tablet.

10 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg donepezilhydrochlorid.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: 38 mg lactose og 0,4 mg

sojalecithin/tablet.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

5 mg

Hvid, rund (diameter 7 mm), filmovertrukket tablet.

10 mg

Gul, rund (diameter 9 mm), filmovertrukket tablet med delekærv. Tabletten kan deles i to

lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Donepezil er indiceret til symptomatisk behandling af mild til moderat svær grad af

Alzheimers demens.

41709_spc.doc

Side 1 af 11

4.2

Dosering og administration

Dosering:

Voksne/ældre

Behandlingen skal initieres med 5 mg/dag (dosering en gang daglig). Doseringen på 5

mg/dag skal bibeholdes i mindst en måned, så det bliver muligt at vurdere de tidligste

kliniske responser på behandlingen, og for at nå steady state-koncentrationen af

donepezilhydrochlorid. Efter den kliniske vurdering af behandlingen med 5 mg/dag i en

måned kan dosis øges til 10 mg/dag (dosering en gang daglig). Den anbefalede maksimale

daglige dosis er 10 mg. Doser over 10 mg/dag er ikke blevet undersøgt i kliniske forsøg.

Behandlingen skal initieres og overvåges af en læge med erfaring i diagnosticering og

behandling af Alzheimers demens. Diagnosen skal stilles i overensstemmelse med de

accepterede retningslinjer (f.eks. DSM IV, ICD 10). Behandling med donepezil må kun

påbegyndes, hvis patienten har en omsorgsperson, som regelmæssigt kontrollerer

patientens lægemiddelindtag. Vedligeholdelsesbehandlingen kan fortsættes, så længe

patienten har en terapeutisk fordel heraf. Derfor skal den kliniske fordel ved donepezil

vurderes regelmæssigt. Det skal overvejes at seponere donepezil, når der ikke længere kan

påvises en terapeutisk effekt. Den individuelle respons på donepezil kan ikke forudsiges.

Når behandlingen seponeres, ses der er en gradvis aftagen i donepezils gavnlige effekt.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Patienter med nedsat nyrefunktion kan følge en lignende doseringsplan, da

donepezilhydrochlorids clearance ikke påvirkes af denne tilstand.

På grund af en mulig forøget eksponering ved mild til moderat leverinsufficiens (se pkt.

5.2) skal der foretages en dosisøgning i henhold til individuel tolerans. Der foreligger

ingen data fra patienter med svær leverinsufficiens.

Børn og unge

Donepezil anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Administration

Tabletten skal tages peroralt om aftenen lige inden sengetid.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof (donepezilhydrochlorid), piperidinderivater, soja,

peanuts eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Brugen af donepezil til patienter med svær Alzheimers demens, andre typer demens eller

andre former for hukommelsessvækkelse (f.eks. aldersrelateret kognitiv svækkelse) er ikke

blevet undersøgt.

Anæstesi

Donepezil kan som en cholinesterasehæmmer forstærke muskelafslapning af

succinylcholin-typen under anæstesi.

41709_spc.doc

Side 2 af 11

Kardiovaskulære tilstande

Cholinesterasehæmmere kan som følge af deres farmokologiske virkning have en

vagotonisk effekt på hjertefrekvensen (f.eks. bradykardi). Muligheden for denne virkning

kan få særlig betydning for patienter med "syg sinusknude-syndrom" eller andre

supraventrikulære ledningsforstyrrelser i hjertet, f.eks. sinoatrialt eller atrioventrikulært

blok.

Der er rapporteret om synkope og krampeanfald. Når sådanne patienter undersøges, skal

muligheden for hjerteblok eller lange sinuspauser overvejes.

Gastrointestinale tilstande

Patienter med en øget risiko for at udvikle ulcus, f.eks. patienter med ulcussygdom i

anamnesen eller patienter, som samtidig får nonsteroide antiinflammatoriske midler

(NSAID'er), skal følges for symptomer. Kliniske studier med donepezil har imidlertid ikke

vist stigning i incidensen af hverken ulcus pepticum eller gastrointestinal blødning i

forhold til placebo.

Urogenitale tilstande

Cholinomimetika kan forårsage obstruktion af blæretømning, men det er ikke observeret i

kliniske forsøg med donepezil.

Neurologiske tilstande

Krampeanfald: Det menes, at cholinomimetika har et vist potentiale til at forårsage

generaliserede krampeanfald. Aktiviteten af krampeanfald kan dog også være et symptom

på Alzheimers sygdom.

Cholinomimetika kan have potentialet til at forværre eller inducere ekstrapyramidale

symptomer.

Malignt neuroleptikasyndrom: Malignt neuroleptikasyndrom er en potentielt livstruende

tilstand, der er karakteriseret ved hypertermi, muskelrigiditet, autonom ustabilitet, ændret

bevidsthedsniveau og forhøjet serumkreatinfosfokinase. Yderligere symptomer kan

omfatte myoglobinuri (rabdomyolyse) og akut nyresvigt.

Det er rapporteret at malignt neuroleptikasyndrom forekommer meget sjældent ved

behandling med donepezil og især hos patienter i samtidig behandling med antipsykotika.

Hvis en patient udvikler tegn og symptomer, som kunne tyde på malignt

neuroleptikasyndrom, eller får uforklarlig høj feber uden yderligere kliniske

manifestationer af malignt neuroleptikasyndrom, bør behandlingen seponeres.

Pulmonale tilstande

På grund af deres cholinomimetiske virkning skal cholinesterasehæmmere ordineres med

forsigtighed til patienter med astma eller obstruktiv lungesygdom i anamnesen.

Det skal undgås at administrere donepezil sammen med andre hæmmere af

acetylcholinesterase, agonister eller antagonister af det kolinerge system.

Svært nedsat leverfunktion:

Der foreligger ingen data fra patienter med svært nedsat leverfunktion.

Mortalitet ved vaskulær demens i kliniske forsøg

Der blev udført tre kliniske forsøg af 6 måneders varighed med deltagelse af personer, der

opfyldte NINDS-AIREN-kriterierne for sandsynlig eller mulig vaskulær demens (VaD).

NINDS-AIREN-kriterierne blev designet til at identificere patienter, hvis demens

41709_spc.doc

Side 3 af 11

udelukkende synes at skyldes vaskulære årsager, og til at udelukke patienter med

Alzheimers sygdom. I det første studie var mortalitetsraterne 2/198 (1,0 %) med 5 mg

donepezilhydrochlorid, 5/206 (2,4 %) med 10 mg donepezilhydrochlorid og 7/199 (3,5 %)

med placebo. I det andet studie var mortalitetsraterne 4/208 (1,9 %) med 5 mg

donepezilhydrochlorid, 3/215 (1,4 %) med 10 mg donepezilhydrochlorid og 1/193 (0,5 %)

med placebo. I det tredje studie var mortalitetsraterne 11/648 (1,7 %) med 5 mg

donepezilhydrochlorid og 0/326 (0 %) med placebo. Når de tre VaD-studier blev

kombineret, var mortalitetsraten numerisk højere i donepezilhydrochlorid-gruppen (1,7 %)

end i placebo-gruppen (1,1 %). Denne forskel var dog ikke statistisk signifikant.

Størstedelen af dødsfaldene hos patienterne, der fik enten donepezilhydrochlorid eller

placebo, synes at skyldes forskellige vaskulære årsager, som kunne forventes i denne ældre

population med underliggende vaskulær sygdom. Det blev i en analyse af alle alvorlige

ikke-fatale og fatale vaskulære hændelser set, at der ikke var forskel på hyppigheden af

hændelserne mellem donepezilhydrochlorid-gruppen og placebo-gruppen.

I sammenlagte studier af Alzheimers sygdom (n = 4146), og når disse studier af

Alzheimers sygdom blev lagt sammen med andre studier af demens, herunder studier af

vaskulær demens, (i alt n = 6888), oversteg mortalitetsraten i placebo-grupperne numerisk

mortalitetsraten i donepezilhydrochlorid-grupperne.

Lactose og glucose

Donepezil ”Sandoz” indeholder lactose og majsstivelse (glucosekilde). Donepezil

”Sandoz” bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form

for hereditær lactasemangel (Lapp Lactase Deficiency) eller

glucose-/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter hæmmer ikke metabolismen af

theophyllin, warfarin, cimetidin eller digoxin hos mennesker. Donepezilhydrochlorids

metabolisme påvirkes ikke af samtidig administration af digoxin eller cimetidin. Studier in

vitro har vist, at cytokrom P450-isoenzymerne 3A4 og i mindre grad 2D6 er involveret i

metaboliseringen af donepezil. Lægemiddelinteraktionsstudier udført in vitro viser, at

ketoconazol og quinidin, som henholdsvis hæmmer CYP3A4 og CYP2D6, hæmmer

donepezils metabolisering. Derfor kunne disse og andre CYP3A4-hæmmere, f.eks.

itraconazol og erythromycin, og CYP2D6-hæmmere, f.eks. fluoxetin, hæmme

metaboliseringen af donepezil. I et studie af raske frivillige øgede ketoconazol de

gennemsnitlige koncentrationer af donepezil med ca. 30 %. Enzyminduktorer som

rifampicin, phenytoin, carbamazepin og alkohol kan reducere niveauet af donepezil. Da

graden af en hæmmende eller inducerende effekt er ukendt, skal sådanne

lægemiddelkombinationer anvendes med forsigtighed. Donepezilhydrochlorid har

potentialet til at interagere med lægemidler, som har en antikolinerg aktivitet. Der er også

en mulighed for synergistisk virkning ved samtidig behandling med lægemidler som

succinylcholin, andre neuromuskulært blokerende midler eller kolinerge agonister eller

betablokkere, der har en effekt på den elektriske ledning i hjertet.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af donepezil hos gravide kvinder.

Dyreforsøg har ikke påvist teratogene effekter, men der er set peri- og postnatal toksicitet

(se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

41709_spc.doc

Side 4 af 11

Donepezil bør kun anvendes på tvingende indikation under graviditet.

Amning

Donepezil udskilles i modermælken hos rotter. Det vides ikke, om donepezilhydrochlorid

udskilles i modermælken hos mennesker, og der er ikke udført studier med ammende

kvinder. Derfor må kvinder ikke tage donepezil, hvis de ammer.

Fertilitet

Der er i dyreforsøg ikke set nogen effekter på fertiliteten (se pkt. 5.3); der er imidlertid

ikke en tilstrækkelig mængde data om effekterne på fertiliteten hos mennesker.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Donepezil påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Demens kan forårsage en forringelse af kørefærdighederne eller evnen til at betjene

maskiner. Derudover kan donepezil inducere træthed, svimmelhed og muskelkramper,

primært ved initiering af behandlingen eller forøgelse af dosis. Den behandlende læge skal

regelmæssigt vurdere patienternes evne til at fortsætte med at føre motorkøretøj eller

betjene kompliceret maskineri under behandling med donepezil.

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er diarré, muskelkramper, træthed, kvalme, opkastning,

hovedpine og søvnmangel.

Bivirkninger, der er indberettet som mere end et isoleret tilfælde, er anført nedenfor efter

systemorganklasse og frekvens.

Frekvenserne defineres som:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (

1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Systemorganklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Infektioner og

parasitære sygdomme

Forkølelse

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Hallucinationer**

Agitation**

Aggressiv

adfærd**

Unormale

drømme og

mareridt**

41709_spc.doc

Side 5 af 11

Nervesystemet

Synkope*

Svimmelhed

Søvnmangel

Krampeanfald*

Ekstrapyra-

midale

symptomer

Malignt

neuroleptika-

syndrom

Hjerte

Bradykardi

Sinoatrialt

blok

Atrioventriku-

lær blok

Mave-tarmkanalen

Diarré

Kvalme

Opkastning

Maveforstyrrelser

Gastrointestinal

blødning

Ulcus

ventriculi og

ulcus duodeni

Lever og galdeveje

Leverdys-

funktion,

herunder

hepatitis***

Hud og subkutane

væv

Udslæt

Pruritus

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Muskelkramper

Rhabdomyo-

lyse****

Nyrer og urinveje

Urininkontinens

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Hovedpine

Træthed

Smerter

Undersøgelser

Mindre

stigning i

serumkoncen-

trationen af

muskel

kreatinkinase

Traumer,

forgiftninger og

behandlingskomplika-

tioner

Ulykkestilfælde

* Når patienter undersøges for synkope eller krampeanfald, skal muligheden for hjerteblok

eller lange sinuspauser overvejes (se pkt. 4.4).

** Det er indberettet, at hallucinationer, u

normale drømme og mareridt,

agitation og

aggressiv adfærd er gået over ved en dosisreduktion eller seponering af behandlingen.

*** I tilfælde af uforklaret leverdysfunktion skal det overvejes at seponere donepezil.

**** Der er indberettet rhabdomyolyse, som optræder uafhængigt af malignt

neuroleptikasyndrom og med tidsmæssig sammenhæng med opstart af donepezil

behandling eller ved dosisforøgelse af donepezil.

41709_spc.doc

Side 6 af 11

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger til

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

Email: dkma@dkma.dk.

4.9

Overdosering

Den estimerede median af den letale dosis af donepezilhydrochlorid efter administration af

en enkelt peroral dosis til mus og rotter er henholdsvis 45 mg/kg og 32 mg/kg eller ca. 225

og 160 gange den anbefalede maksimale dosis til mennesker på 10 mg pr. dag.

Symptomer

Der blev observeret dosisrelaterede tegn på kolinerg stimulering hos dyr, og disse

omfattede mindre spontan bevægelse, bugleje, vaklende gang, tåresekretion, kloniske

kramper, respirationsdepression, spytsekretion, miosis, fascikulationer og en reduceret

kropsoverfladetemperatur.

Overdosering med cholinesterasehæmmere kan medføre kolinerge kriser, som er

karakteriseret ved svær kvalme, opkastning, øget spytsekretion, øget svedtendens,

bradykardi, hypotension, respirationsdepression, kollaps og kramper. Tiltagende

muskelsvækkelse kan forekomme, hvilket kan medføre dødsfald, hvis åndedrætsmusklerne

påvirkes.

Behandling

Som i ethvert tilfælde af overdosering skal der gives understøttende behandling. Tertiære

antikolinergika som atropin kan benyttes som modgift ved overdosering med donepezil.

Der anbefales intravenøst atropinsulfat titreret til effekt: en initialdosis på 1,0 mg til 2,0 mg

intravenøst med efterfølgende doser baseret på den kliniske respons. Der er indberettet

atypiske responser i blodtrykket og hjertefrekvensen ved administration af andre

cholinomimetika sammen med kvaternære antikolinergika som glykopyrrolat. Det vides

ikke, om donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter kan fjernes med dialyse

(hæmodialyse, peritonealdialyse eller hæmofiltrering).

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 06 DA 02. Midler mod demens, anticholinesteraser.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Donepezilhydrochlorid er en specifik og reversibel hæmmer af acetylcholinesterase, som

er den dominerende cholinesterase i hjernen. Donepezilhydrochlorid er in vitro en over

41709_spc.doc

Side 7 af 11

1.000 gange mere potent hæmmer af dette enzym end af butyrylcholinesterase, der er et

enzym, som primært findes uden for centralnervesystemet.

Hos patienter med Alzheimers demens, der deltog i kliniske forsøg, medførte

administration af enkelte daglige doser på 5 mg eller 10 mg donepezilhydrochlorid en

hæmning af acetylcholinesteraseaktiviteten ved steady state (målt i erythrocytmembraner)

på henholdsvis 63,6 % og 77,3 %, når den blev målt efter dosisadministration.

Donepezilhydrochlorids hæmning af acetylcholinesterase (AChE) i røde blodlegemer har

vist sig at korrelere med ændringer i ADAS-Cog, som er en sensitiv skala, der benyttes ved

undersøgelse af udvalgte aspekter af kognition. Muligheden for, at donepezilhydrochlorid

ændrer forløbet af den underliggende neuropatologiske tilstand, er ikke blevet undersøgt.

Dermed kan donepezil ikke anses for at have effekt på sygdommens forløb.

Donepezils effekt i behandlingen af Alzheimers demens er blevet undersøgt i fire

placebokontrollerede studier; to studier af 6 måneders varighed og to studier af 1 års

varighed.

I de kliniske forsøg af 6 måneders varighed blev der foretaget en analyse ved afslutningen

af behandlingen med donepezil, og der blev anvendt en kombination af tre effektkriterier:

ADAS-Cog (et mål for den kognitive præstation), CIBIC, som er klinikerens indtryk af

forandring baseret på et interview og input fra omsorgsgiveren (et mål for den overordnede

funktion), samt skalaen til måling af dagligdagsaktiviteter, der er en underskala af skalaen

til gradsbestemmelse af demens, (et mål for færdighederne i forbindelse med at klare sig

ude i samfundet, hjemmet og fritidsaktiviteter samt egenomsorg).

Patienter, der opfyldte nedenfor nævnte kriterier, blev anset for at respondere på

behandlingen.

Respons =

Forbedring af ADAS-Cog på mindst 4 point.

Ingen forværring på CIBIC+.

Ingen forværring på skalaen til måling af dagligdagsaktiviteter, der er en

underskala af skalaen til gradsbestemmelse af demens.

% respons

Intend to Treat Population

n = 365

Evaluerbar population

n = 352

Placebo-gruppe

10 %

10 %

5 mg donepezilhydrochlorid-

gruppe

18 %*

18 %*

10 mg donepezilhydrochlorid-

gruppe

21 %*

22 %**

* p < 0,05

** p < 0,01

Donepezil gav en dosisafhængig statistisk signifikant stigning i procentdelen af patienter,

der blev bedømt til at respondere på behandlingen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

De maksimale plasmaniveauer nås ca. 3 til 4 timer efter peroral administration.

Plasmakoncentrationerne og arealet under kurven øges proportionalt med dosis. Den

terminale fordelingshalveringstid er ca. 70 timer, og derfor medfører administration af flere

41709_spc.doc

Side 8 af 11

doser en gang daglig, at steady state nås gradvist. Der nås en omtrentlig steady state inden

for 3 uger efter starten af behandlingen. Når steady state er nået, varierer

plasmakoncentrationen af donepezilhydrochlorid og den tilknyttede farmakodynamiske

aktivitet meget lidt i løbet af dagen.

Fødeindtagelse påvirkede ikke absorptionen af donepezilhydrochlorid.

Fordeling

Hos mennesker er donepezilhydrochlorid ca. 95 % bundet til humane plasmaproteiner.

Bindingen til plasmaprotein af den aktive metabolit 6-O-desmethyldonepezil er ukendt.

Fordelingen af donepezilhydrochlorid i forskellige kropsvæv er ikke blevet endeligt

undersøgt. I et massebalancestudie med raske mandlige frivillige blev det dog set, at 240

timer efter administrationen af en enkelt dosis på 5 mg af

C-mærket

donepezilhydrochlorid, var ca. 28 % af dosis endnu ikke udskilt. Dette tyder på, at

donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter kan blive i kroppen i mere end 10 dage.

Biotransformation/Elimination

Donepezilhydrochlorid udskilles både uomdannet i urinen og metaboliseres af cytokrom

P450-systemet til flere metabolitter, hvoraf alle ikke er blevet identificeret. Efter

administration af en enkelt dosis på 5 mg af

C-mærket donepezilhydrochlorid var

plasmaradioaktiviteten, udtrykt som en procentdel af den administrerede dosis, primært til

stede som uomdannet donepezilhydrochlorid (30 %), 6-O-desmethyldonepezil (11 % – den

eneste metabolit, som udøver en aktivitet svarende til donepezilhydrochlorids), donepezil-

cis-N-oxid (9 %), 5-O-desmethyldonepezil (7 %) og glukuronidkonjugatet af 5-O-

desmethyldonepezil (3 %). Ca. 57 % af den samlede administrerede radioaktivitet blev

udskilt gennem urinen (17 % som uomdannet donepezil), og 14,5 % blev udskilt gennem

fæces, hvilket tyder på, at eliminationsvejene primært er biotransformation og udskillelse

gennem urinen. Der er intet, som tyder på en enterohepatisk recirkulation af

donepezilhydrochlorid og/eller nogen af dets metabolitter.

Plasmakoncentrationen af donepezil falder med en halveringstid på ca. 70 timer.

Køn, race og rygehistorie har ingen klinisk signifikant indflydelse på

plasmakoncentrationen af donepezilhydrochlorid. Donepezils farmakokinetik er ikke

blevet formelt undersøgt hos raske ældre forsøgspersoner eller hos patienter med

Alzheimers eller vaskulær demens. De gennemsnitlige plasmaniveauer hos patienter lå dog

tæt på niveauerne hos raske unge frivillige.

Patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion havde forhøjede koncentrationer af

donepezil ved steady state; middelværdien af AUC med 48 % og middelværdien af C

med 39 % (se pkt. 4.2).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

En omfattende undersøgelse med forsøgsdyr har vist, at denne forbindelse forårsager få

andre effekter end de tilsigtede farmakologiske effekter overensstemmende med dets

aktion som en kolinerg stimulator (se pkt. 4.9). Donepezil er ikke mutagent i

mutationsanalyser med bakterieceller og pattedyrsceller. Der blev observeret en vis

klastogen effekt in vitro ved koncentrationer, som var åbenlyst toksiske for cellerne og

over 3.000 gange højere end plasmakoncentrationerne ved steady state. Der blev ikke

observeret nogen klastogen eller genotoksisk effekt i musemikronucleusmodellen in vivo.

Hverken hos rotter eller mus var der tegn på onkogent potentiale i langtids-

karcinogenicitetsundersøgelser.

Donepezilhydrochlorid havde ingen effekt på rotters fertilitet og var ikke teratogent hos

rotter eller kaniner, men havde dog en lille effekt på antallet af dødfødsler og tidlig

41709_spc.doc

Side 9 af 11

overlevelse hos unger, når det blev administreret til drægtige rotter i doser, der var 50

gange større end humandosis (se pkt. 4.6).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

mikrokrystallinsk cellulose

lactosemonohydrat

majsstivelse

magnesiumstearat

Tabletovertræk

5 mg

polyvinylalkohol

talcum

titandioxid (E171)

macrogol 3350

sojalecithin

10 mg

polyvinylalkohol

talcum

titandioxid (E171)

macrogol 3350

sojalecithin

gult jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

24 måneder.

Efter første åbning af HDPE-flasken: 6 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25° C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/Al-blisterpakning

Pakningsstørrelser: 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 100 x 1 eller 120

filmovertrukne tabletter.

HDPE-flaske med et PP- eller et HDPE-skruelåg

Pakningsstørrelser: 100 eller 250 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

41709_spc.doc

Side 10 af 11

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sandoz A/S

Edvard Thomsensvej 14

2300 København S

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

41708

10 mg: 41709

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

16. marts 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

2. september 2016

41709_spc.doc

Side 11 af 11

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information