Diclofenacnatrium "Stulln" 1 mg/ml øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-07-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
07-08-2017

Aktiv bestanddel:

DICLOFENACNATRIUM

Tilgængelig fra:

Pharma Stulln GmbH

ATC-kode:

S01BC03

INN (International Name):

diclofenac sodium

Dosering:

1 mg/ml

Lægemiddelform:

øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

Autorisation status:

Markedsført

Indlægsseddel

                1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
DICLOFENACNATRIUM STULLN ØJENDRÅBER I ENDOSISBEHOLDER 1 MG/ML
diclofenacnatrium
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en
bivirkning bliver værre, eller
du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
Den nyeste indlægsseddel kan findes på
WWW.INDLAEGSSEDDEL.DK
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Diclofenacnatrium Stulln
3.
Sådan skal du tage Diclofenacnatrium Stulln
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Diclofenacnatrium Stulln øjendråber virker smertestillende. Det er
endvidere et antiinflammatorisk
middel, dvs. at det kan hæmme betændelsestilstande, som ikke er
forårsaget af bakterier, virus eller
svampe.
Diclofenacnatrium Stulln øjendråber anvendes i specielle tilfælde
efter operation for grå stær eller
andet kirurgisk indgreb. Anvendes ligeledes til at lindre smerter ved
sår på hornhinden og som
forebyggelse af for højt tryk i øjet i forbindelse med operation for
grå stær.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR
DU BEGYNDER AT TAGE DICLOFENACNATRIUM
STULLN
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg
altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
TAG IKKE DICLOFENACNATRIUM STULLN:
-
hvis du er allergisk over for diclofenacnatium eller et af de øvrige
indholdsstoffer i
Diclofenacnatrium Stulln (angivet i afsnit 6).
-
hvis du er overfølsom over for andre betænd
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1. AUGUST 2017
PRODUKTRESUMÉ
FOR
DICLOFENACNATRIUM ”STULLN”, ØJENDRÅBER I ENKELTDOSISBEHOLDER
0.
D.SP.NR.
22023
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Diclofenacnatrium ”Stulln”
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Diclofenacnatrium 1 mg/ml
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder.
Farveløs til let brunlig eller gul klar væske uden synlige
partikler.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Postoperativ inflammation ved kataraktoperation eller andet kirurgisk
indgreb.
Smertelindring ved læsioner i cornea.
Forebyggelse af afakisk cystoid makulært ødem og miosis i
forbindelse med
kataraktoperation.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Dosering
Voksne: 1 dråbe 3-5 gange daglig.
Forebyggelse af afakisk cystoid makulært ødem og miosis i
forbindelse med
kataraktoperation.
Voksne: 1 dråbe 5 gange i løbet af de sidste 3 timer før operation.
Derefter 1 dråbe 3-5
gange daglig.
_35488_spc.doc_
_Side 1 af 3_
Efter instillation af øjendråberne kan systemisk absorption
reduceres ved nasolacrimal
oklusion eller lukning af øjet i 3 minutter. Dette kan føre til
reducerede systemiske
bivirkninger.
Indholdet af beholderen er sterilt indtil anbrud. Patienter skal
bortskaffe rester efter brug.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere
af hjælpestofferne anført
i pkt. 6.1.
Ved tidligere overfølsomhedsreaktioner over for non-steroide
antiinflammatoriske stoffer,
da der er risiko for krydsallergi med acetylsalicylsyre og andre
NSAID.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
o
Diclofenac øjendråber kan i lighed med andre antiinflammatoriske
lægemidler maskere
tegn på okulære infektioner. I tilfælde af infektion eller hvis der
er risiko for infektion,
bør patienten behandles herfor samtidig med behandling med
diclofenacnatrium.
o
Forsigtighed anbefales ved ordination af diclofenac øjendråber til
patienter med kendt
blødningstendens eller til patienter som f
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt