Desogestrel "Orifarm" 75 mikrogram filmovertrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
20-04-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
26-07-2021

Aktiv bestanddel:

DESOGESTREL

Tilgængelig fra:

Orifarm Generics A/S

ATC-kode:

G03AC09

INN (International Name):

desogestrel

Dosering:

75 mikrogram

Lægemiddelform:

filmovertrukne tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2010-05-11

Indlægsseddel

                1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
DESOGESTREL ORIFARM 75 MIKROGRAM FILMOVERTRUKNE TABLETTER
desogestrel
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give
lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de
har de samme symptomer,
som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Desogestrel Orifarm
3.
Sådan skal du tage Desogestrel Orifarm
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Desogestrel Orifarm bruges til at forhindre uønsket graviditet.
Desogestrel Orifarm indeholder en lille
mængde af det kvindelige kønshormon, gestagenet
DESOGESTREL
. Derfor betegnes Desogestrel Orifarm
en minipille. I modsætning til p-piller af kombinationstypen
indeholder mini-piller ikke østrogen.
sammen med gestagen.
De fleste mini-piller virker hovedsageligt ved at forhindre
sædcellerne i at trænge ind i livmoderen.
Mini-pillerne forhindrer ikke altid modning af ægget, hvilket er den
primære virkning for p-piller af
kombinationstypen. Desogestrel Orifarm adskiller sig fra andre
mini-piller ved at indeholde en dosis
hormon, der er høj nok til at forhindre modning af ægget. Derfor
yder Desogestrel Orifarm en høj
svangerskabsforebyggende virkning.
Desogestrel Orifarm kan i modsætning til p-piller af
kombinationstypen bruges af kvinder, der ikke
kan tåle østrogen, og af kvinder, der ammer. En ulempe er, at der
kan forekomme uregelmæssige
blødninger fra skeden ved brug af
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                21. juli 2021
PRODUKTRESUMÉ
for
Desogestrel "Orifarm", filmovertrukne tabletter
0.
D.SP.NR.
26884
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Desogestrel "Orifarm"
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mikrogram desogestrel.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukket tablet
indeholder 54,35 mg lactosemonohydrat
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukne tabletter
Tabletterne er hvide til råhvide, runde (diameter 5,40-5,80 mm,
tykkelse 3,00-3,40 mm),
bikonvekse, uden prægning.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Svangerskabsforebyggelse.
4.2
Dosering og indgivelsesmåde
Dosering
For at opnå den svangerskabsforebyggende virkning skal Desogestrel
"Orifarm" anvendes
som anvist (se "Sådan tages Desogestrel "Orifarm"" og "Sådan
påbegyndes indtagelse af
Desogestrel "Orifarm"").
dk_hum_45869_spc.doc
Side 1 af 12
Særlige populationer
Nedsat nyrefunktion
Der er ikke udført kliniske studier hos patienter med nedsat
nyrefunktion.
Nedsat leverfunktion
Der er ikke udført kliniske studier hos patienter med nedsat
leverfunktion. Da
omsætningen af steroidhormoner kan være nedsat hos patienter med
leversygdom, er
anvendelse af Desogestrel "Orifarm" hos disse kvinder kontraindiceret
så længe
leverfunktionsværdierne ikke er normale (se pkt. 4.3).
Pædiatrisk population
Desogestrel "Orifarm"s sikkerhed og virkning hos unge under 18 år er
ikke klarlagt. Der
foreligger ingen data.
Administration
Oral anvendelse.
Sådan tages Desogestrel "Orifarm"
Tabletterne bør tages på det samme tidspunkt hver dag, således at
intervallet mellem 2
tabletter altid er 24 timer. Den første tablet bør tages på
menstruationens 1. dag. Herefter tages
kontinuerligt 1 tablet daglig, uden at der tages hensyn til evt.
blødninger. Der startes på en ny
blisterpakning umiddelbart efter at alle tabletterne i den foregående
pakning er taget.
Sådan påbegyndes indtagelse af Desogestrel "Orifarm"
Ingen forudgående indtagelse af 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt