Cytarabin "Fresenius Kabi" 100 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

15-02-2021

Aktiv bestanddel:
CYTARABIN
Tilgængelig fra:
Fresenius Kabi AB
ATC-kode:
L01BC01
INN (International Name):
cytarabine
Dosering:
100 mg/ml
Lægemiddelform:
injektions-/infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
48669
Autorisation dato:
2012-07-06

Læs hele dokumentet

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Cytarabin Fresenius Kabi 100 mg/ml injektions/infusionsvæske, opløsning

cytarabin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Cytarabin Fresenius Kabi

Sådan bliver du behandlet med Cytarabin Fresenius Kabi

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1.

Virkning og anvendelse

Cytarabin Fresenius Kabi anvendes til voksne og børn.

Dette lægemiddel indeholder cytarabin, som tilhører en gruppe af lægemidler, der

kaldes cytostatika. Disse lægemidler bruges til behandling af akut leukæmi (blodkræft,

hvor du har for mange hvide blodlegemer). Cytarabin Fresenius Kabi hæmmer væksten

af kræftceller, der eventuelt ødelægges.

Cytarabin anvendes også til induktion og vedligeholdelse af remission af leukæmi.

Den indledende behandling kaldes induktionsbehandling og er et intensivt forløb, der

tvinger leukæmien til at vige. Når behandlingen virker, bliver cellebalancen i dit blod

mere normal, og dit helbred bliver bedre. Denne relativt raske periode kaldes remission.

Vedligeholdelsesbehandlingen er en mildere behandling, der skal få din bedring til at

vare så længe som muligt. Der anvendes ret lave doser af Cytarabin Fresenius Kabi til at

holde leukæmien under kontrol, og forhindre den i at blusse op igen.

2.

Det skal du vide om Cytarabin Fresenius Kabi

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning.

Du må ikke få Cytarabin Fresenius Kabi:

hvis du er allergisk (overfølsom) over for cytarabin eller et af de øvrige indholdsstoffer

(angivet i afsnit 6).

hvis dit blodcelletal (antallet af celler i dit blod) er meget lavt grundet andre årsager end

kræft. Din læge må ikke give dig dette lægemiddel, hvis du har en ikke-ondartet sygdom

med undtagelse af nedsat immunforsvar (immunsuppression).

hvis du har haft alvorlige virkninger på din hjerne (encefalopati) efter strålebehandling

eller behandling med andre lægemidler mod kræft så som methotrexat.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær særlig forsigtig med cytarabin

Hvis din knoglemarv er i lav tilstand. Behandling bør igangsættes under tæt lægelig

overvågning.

Din lever- og nyrefunktion bør overvåges i løbet af behandlingen med cytarabin. Hvis

din lever ikke fungerer godt før behandlingen, bør cytarabin kun gives under streng

kontrol.

Du har fået eller skal have en vaccination herunder en levende eller levende svækket

vaccination.

Cytarabin reducerer kraftigt produktionen af blodceller i knoglemarven. Dette kan gøre

dig mere modtagelig for infektioner eller blødninger. Antallet af blodceller kan fortsætte

med at falde i op til en uge efter, at behandlingen er stoppet. Din læge vil teste dit blod

jævnligt og undersøge din knoglemarv hvis nødvendigt.

Alvorlige og nogle gange livstruende bivirkninger kan forekomme i det centrale

nervesystem, tarmsystemet eller lungerne.

Niveauet af urinsyre i blodet (der viser, at kræftcellerne er ødelagte) kan være højt i

løbet af behandlingen. Din læge vil fortælle dig, hvis du behøver at tage noget medicin

for at kunne kontrollere dette.

Brug af anden medicin sammen med Cytarabin Fresenius Kabi

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort

det for nylig.

Hvis du får medicin, der indeholder 5-fluorocytosin (et lægemiddel til behandling af

svampeinfektioner).

Hvis du får medicin, der indeholder digitoxin eller beta-acetyldigoxin, der bruges til

behandling af visse hjertesygdomme.

Hvis du får gentamicin (et antibiotikum til behandling af bakterieinfektioner).

Hvis du får medicin, der indeholder cyclofosfamid, vincristin og prednison, der

anvendes i kræftbehandlingsprogrammer.

Hvis du får cytarabin i kombination med methotrexat indgivet i din rygmarv, fordi

tilfælde af hovedpine, lammelser, koma og slagtilfælde-lignende symptomer er blevet

rapporteret for børn og unge mennesker, der har fået cytarabin indgivet i en blodåre

(intravenøst) i kombination med methotrexat indgivet i rygmarven (intratekalt).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Undgå at blive gravid, mens du eller din partner behandles med Cytarabin Fresenius Kabi. Hvis

du er seksuelt aktiv, rådes du til at bruge sikker prævention for at undgå at blive gravid under

behandlingen, uanset om du er mand eller kvinde. Cytarabin Fresenius Kabi kan forårsage

misdannelser, og derfor er det vigtigt, at du fortæller det til din læge eller sundhedspersonalet,

hvis du tror, du er gravid

.

Mænd og kvinder skal anvende sikker prævention under behandlingen

og i op til 6 måneder efter behandlingen.

Amning

Du bør holde op med at amme, før du går i behandling med Cytarabin Fresenius Kabi, da dette

lægemiddel kan være skadeligt for spædbørn, der ammes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du føler dig utilpas efter behandling med cytarabin, bør du ikke føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Cytarabin Fresenius Kabi

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er næsten

natriumfri.

3.

Sådan bliver du behandlet med Cytarabin Fresenius Kabi

Cytarabin Fresenius Kabi gives til dig som infusion i en blodåre (gennem et drop) eller som

injektion under ledelse af specialister på hospitalet. Din læge vil beslutte, hvilken dosis du skal

have, og hvor mange dage behandlingen skal vare, alt efter din tilstand.

Ud fra din tilstand vil din læge beslutte, hvilken dosis Cytarabin Fresenius Kabi du skal have, alt

efter om du er i start- eller vedligeholdelsesbehandling, og alt efter din krops overfladeareal. Din

vægt og din højde bruges til at beregne din krops overfladeareal.

Regelmæssige kontroller

Under behandlingen skal du undersøges regelmæssigt og have taget blodprøver. Din læge vil

fortælle dig, hvor ofte det skal ske. Din læge vil foretage regelmæssig kontrol af:

dit blod for at tjekke dig for lave blodcelletal, der kan kræve behandling.

din lever – igen ved hjælp af blodprøver - for at tjekke, at Cytarabin Fresenius Kabi ikke

har skadelig indvirkning på din leverfunktion.

dine nyrer – igen ved hjælp af blodprøver - for at tjekke, at Cytarabin Fresenius Kabi

ikke har skadelig indvirkning på din nyrefunktion.

niveauerne af urinsyre i dit blod - Cytarabin Fresenius Kabi kan øge urinsyreniveauerne

i blodet. Det kan være, at du skal have anden medicin, hvis du har for meget urinsyre i

blodet.

Hvis du får høje doser Cytarabin Fresenius Kabi

Høje doser kan forværre bivirkninger såsom sår i munden eller mindske blodets indhold af hvide

blodlegemer og blodplader (der hjælper blodet med at koagulere). Hvis dette skulle ske, kan du

få brug for antibiotika eller blodtransfusioner. Sår i munden kan behandles for at gøre dem

mindre ubehagelige, imens de heler.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl din læge eller sygeplejerske straks

, hvis du lider af nogle af følgende symptomer efter,

at du har fået medicinen:

En allergisk reaktion så som pludselig vejrtrækningsbesvær, hævede øjenlåg, ansigt

eller læber, udslæt eller kløe (især hvis det påvirker hele kroppen).

Du føler dig træt og sløv.

Du har influenzalignende symptomer f.eks. forhøjet temperatur eller feber og

kuldegysninger.

Du får lettere blå mærker eller bløder mere end sædvanligt, hvis du kommer til skade.

Dette er symptomer på et

lavt antal blodceller.

Andre bivirkninger, som kan forekomme er:

Hvis nogle af disse bivirkninger bliver alvorlige, skal du

straks fortælle det til din læge eller

sygeplejerske.

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Lungebetændelse, infektion (som kan blive alvorlig og føre til organsvigt)

Utilstrækkelig produktion eller nedsat antal af røde blodlegemer, hvide blodlegemer

eller blodplader

Betændelse eller forekomst af sår i munden, på læberne eller ved endetarmsåbning,

kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter

Leverskade (ses i blodprøver)

Hårtab er almindeligt og kan være ret alvorligt. Normalt vokser håret ud igen, når

behandlingen afsluttes.

Hududslæt

Cytarabinsyndrom. Nogle gange kan følgende bivirkninger forekomme samtidigt 6 til

12 timer efter, at Cytarabin Fresenius Kabi er indgivet. Følelse af generel utilpashed

med en høj temperatur, smerter i knogler, muskler og til tider i brystet, udslæt med

blærer, ømme øjne. Dette kaldes ”Cytarabinsyndrom” og kan behandles

Varmefølelse og febril

Unormale knoglemarvsresultater fra en biopsi eller blodprøveresultater efter en smear-

test

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Sårdannelse på huden

Unormale høje niveauer af urinsyre i blodet

Synkevanskeligheder

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Forekomst af gasformige cyster i tarmvæggen

Alvorlig tarmbetændelse

Alvorlig infektion i bughinden

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

Uregelmæssig hjerterytme

Betændelse i svedkirtler

Ikke kendte (frekvens kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Du kan få en infektion eller betændelse på injektionsstedet

Tab af appetit

Hovedpine eller svimmelhedsfølelse, følelse af prikken og stikken, skælven og kramper,

døsighed, ømme eller kløende øjne

Betændelse i hjertesækken

Langsommere hjerterytme eller hjerteslag end almindeligt

Betændelse i dine vener (forårsaget af blodprop)

Åndenød, ondt i halsen, smerte eller synkebesvær

Betændelse i bugspytkirtlen (smerter i den øvre del af maven) ofte ledsaget af kvalme

eller opkastning, betændelse eller sår i spiserøret, der forårsager halsbrand, som kan

give dig kvalme

Gulsot (ses som en gulfarvning af din hud og det hvide i øjnene)

Hudrødme (svarende til solskoldning), smerter og følelsesløshed i led, fingre, tæer og

ansigtet, hævelse af maven, ben, ankler og fødder, en prikkende og brændende

fornemmelse, ømhed og stramninger i huden, fortykket hud på håndflader og hænder,

kløende hududslæt, kløe eller øget antal fregner

Besvær eller smerter ved vandladning. Blod i din urin og nedsat nyrefunktion (set i

blodprøver)

Følgende bivirkninger er rapporteret ved højdosisbehandling:

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Påvirket opmærksomhed, taleproblemer, ufrivillige muskelbevægelser eller svært ved at

koordinere muskelbevægelser, ufrivillige øjenbevægelser, hovedpine, forvirring,

søvnighed, svimmelhed etc. forårsaget af hjernesygdom

Øjeninfektion, irritation, smerter og sløret syn, synstab

Korte eller stikkende brystsmerter, ophobning af væske i lungerne

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Hudafskalning

Infektion og betændelse i tarmene, mest almindeligt hos babyer

Ikke kendte (frekvens kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

En pusfyldt masse i leveren og forstørret lever

Personlighedsforandringer

Koma, kramper, dårlig balance forårsaget af nerveskader

Hurtige hjerteslag, nedsat hjertefunktion, åndenød, svimmelhed, hævelser i ben, ankler,

fødder og venerne på halsen (sygdom i hjertemusklen), som kan være dødelig

Blod i opkast eller i afføring (celleskader eller sårdannelse i mavetarmkanalen),

mavesmerter eller ømhed (bughindebetændelse), blodprop i leverens blodafløb (Budd-

Chiaris syndrom)

Muskelskader (nedbrydning af musklerne), udeblivelse af menstruationer hos kvinder i

den fødedygtige alder, manglende sædceller i sæden

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares mellem 15

C-25°C. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Brug ikke Cytarabin Fresenius Kabi efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned. Produktet bør anvendes straks efter åbning af

hætteglasset.

Efter fortynding i følgende fortyndingsmidler: Sterilt vand til injektionsvæsker, glucose-

opløsning til intravenøs infusion (5% v/w) eller natriumchloridopløsning til intravenøs infusion

(0,9% v/w):

Der er påvist kemisk og fysisk i-brug stabilitet i 8 dage under 25°C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør præparatet anvendes straks. Hvis præparatet ikke anvendes

straks, er brugeren ansvarlig for i-brug opbevaringstider og betingelser, som normalt ikke bør

overstige 24 timer ved 2°C-8°C, med mindre fortynding har fundet sted i kontrollerede og

validerede aseptiske omgivelser.

Anvend ikke Cytarabin Fresenius Kabi, hvis du bemærker, at opløsningen ikke er klar, farveløs

og fri for partikler.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cytarabin Fresenius Kabi indeholder:

Aktivt stof: cytarabin.

Hver ml opløsning indeholder 100 mg cytarabin.

Hvert hætteglas på 1 ml indeholder 100 mg cytarabin.

Hvert hætteglas på 5 ml indeholder 500 mg cytarabin.

Hvert hætteglas på 10 ml indeholder 1 g cytarabin.

Hvert hætteglas på 20 ml indeholder 2 g cytarabin.

Øvrige indholdsstoffer: Saltsyre, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Dette lægemiddel fremstår som en klar, farveløs opløsning til injektion eller infusion.

Lægemidlet leveres i et klart, farveløst type I-hætteglas med brombutylgummiprop og er

forseglet med afrivelig aluminiumskapsel: Grøn (2 ml), blå (5 ml), rød (10 ml) og gul (20 ml).

Pakningen indeholder 1 hætteglas med hhv. 1 ml, 5 ml, 10 ml eller 20 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Fresenius Kabi AB

75 174 Uppsala

Sverige

Repræsentant:

Fresenius Kabi filial af Fresenius Kabi AB

Islands Brygge 57

2300 København S

Fremstiller:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Pfingstweide 53

61169 Friedberg

Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Belgien

Cytarabine Fresenius Kabi 100 mg/ml Oplossing voor injectie of

infusie

Danmark

Cytarabin Fresenius Kabi

Estland

Cytarabine Kabi

Frankrig

Cytarabine Kabi 100 mg/ml, solution injectable ou pour

perfusion

Holland

Cytarabine Fresenius Kabi 100 mg/ml Oplossing voor injectie of

infusie

Irland

Cytarabine 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Island

Cytarabin Fresenius Kabi 100 mg/ml stungulyf/innrennslislyf,

lausn

Letland

Cytarabine Kabi 100 mg/ml šķīdums injekcijām vai infūzijām

Litauen

Cytarabine Kabi 100 mg/ml injekcinis arba infuzinis tirpalas

Norge

Cytarabin Fresenius Kabi 100 mg/ml Injeksjons-/infusjonsvæske,

oppløsning

Polen

Cytarabine Kabi

Portugal

Citarabina Kabi

Rumænien

Citarabina Kabi 100 mg/ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă

Slovakiet

Cytarabin Kabi 100 mg/ml, injekčný a infúzny roztok,

Spanien

Citarabina 100 mg/ml solución inyectable o para perfusión

Storbritannien

Cytarabine 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Sverige

Cytarabin Fresenius Kabi 100 mg/ml injektionsvätska eller

infusionsvätska, lösning

Tjekkiet

Cytarabin Kabi 100 mg/ml, Injekční a infuzní roztok

Ungarn

Cytarabine Kabi 100 mg/ml oldatos injekció vagy infúzió

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2021.

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Vejledning i brug/håndtering

Kun til engangsbrug.

Cytarabin Fresenius Kabi er kun beregnet til intravenøs eller subkutan anvendelse.

Den fortyndede opløsning skal fremstå klar, farveløs og fri for synlige partikler.

Parenterale lægemidler skal kontrolleres visuelt for partikler og misfarvning forud for

administration, når opløsning og beholder tillader det.

Hvis opløsningen fremstår misfarvet eller indeholder synlige partikler, skal den kasseres.

Cytarabin Fresenius Kabi kan fortyndes med sterilt vand til injektionsvæsker, glucose-opløsning

til intravenøs infusion (5% v/w) eller natriumchloridopløsning til intravenøs infusion (0,9%

v/w).

Fortyndingskompatibilitetsstudie er udført i polyolefin infusionsposer.

Det koncentrationsinterval, inden for hvilket Cytarabin Fresenius Kabis fysisk-kemiske stabilitet

er påvist, er 0,04-4 mg/ml.

Hvis udkrystallisering observeres som resultat af, at produktet har været udsat for lave

temperaturer, genopløses krystallerne ved opvarmning til 55

C i ikke længere end 30

minutter og omrystes, indtil krystallerne er opløst. Lad det afkøle til stuetemperatur før

brug.

Når et hætteglas er åbnet, skal indholdet bruges med det samme og må ikke gemmes.

Infusionsvæsker, der indeholder cytarabin, skal bruges med det samme.

Retningslinjer for håndtering af cytostatika

Administration:

Bør kun indgives af eller under overvågning af en kvalificeret læge, der har erfaring med

anvendelse af kemoterapeutika til cancerbehandling.

Klargøring (retningslinjer):

Kemoterapeutika må kun klargøres til administration af sundhedspersonale, der

er uddannet i sikker brug af præparatet.

Procedurer som fortynding og overførsel af præparatet til sprøjter må kun

udføres i det dertil indrettede område.

Det sundhedspersonale, der udfører disse procedurer, skal være behørigt

beskyttet med sikkerhedsbeklædning, handsker og øjenværn.

Gravide medarbejdere bør ikke håndtere kemoterapeutika.

Kontaminering:

Hvis præparatet kommer i kontakt med huden eller øjnene, skylles med rigelige

mængder vand eller normal saltvandsopløsning. En mild creme kan bruges til at

dulme den forbigående svien på huden. Søg lægehjælp, hvis præparatet er

kommet i kontakt med øjnene.

I tilfælde af spild skal operatørerne tage handsker på og tørre det spildte op med

en svamp, som findes i området til dette formål. Skyl området to gange med

vand. Kom al resterende opløsning og alle brugte svampe i en plastpose, og

forsegl posen.

Bortskaffelse:

Sprøjter, beholdere, absorberende materialer, opløsning og alt andet kontamineret materiale skal

kommes i en tyk plastpose eller anden form for uigennemtrængelig beholder og brændes ved

1100

C. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer

Læs hele dokumentet

8. februar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Cytarabin "Fresenius Kabi", injektions-/infusionsvæske, opløsning

1.

D.SP.NR.

27773

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cytarabin "Fresenius Kabi"

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml opløsning indeholder 100 mg cytarabin.

Hvert 1 ml hætteglas indeholder 100 mg cytarabin.

Hvert 5 ml hætteglas indeholder 500 mg cytarabin.

Hvert 10 ml hætteglas indeholder 1 g cytarabin.

Hvert 20 ml hætteglas indeholder 2 g cytarabin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions-/infusionsvæske, opløsning

Klar, farveløs opløsning.

pH: 7,0 - 9,5.

Osmolaritet: 250-400 mOsm/l.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Cytotoksisk. Til remissionsinduktion ved akut myeloid leukæmi hos voksne og til andre

akutte leukæmier hos voksne og børn.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Til intravenøs infusion eller injektion eller subkutan injektion.

Der kan kun gives generelle anbefalinger, da akut leukæmi næsten udelukkende behandles

med kombinationer af cytostatika.

dk_hum_48669_spc.doc

Side 1 af 14

Dosisanbefalinger kan være i henhold til legemsvægt (mg/kg) eller i henhold til

legemsoverflade (mg/m

). Dosisanbefalinger kan konverteres fra i henhold til legemsvægt til i

henhold til legemsoverflade ved hjælp af nomogrammer.

1) Remissionsinduktion: Voksne

Kontinuerlig behandling

Hurtig injektion – 2 mg/kg/dag er en fornuftig startdosis, som gives i 10 dage.

Der foretages daglige blodtællinger. Hvis der ikke er set antileukæmisk virkning og der

ikke ses toksicitet, kan dosis øges til 4 mg/kg/dag og fastholdes, indtil

behandlingseffekt eller tegn på toksicitet. Næsten alle patienter kan opleve toksicitet

med disse doser.

ii) 0,5-1,0 mg/kg/dag kan gives som infusion af op til 24 timers varighed. Resultaterne fra

1-times infusion har været tilfredsstillende hos størstedelen af patienterne. Efter 10 dage

kan denne initiale dosis øges til 2 mg/kg/dag afhængigt af toksicitet. Der fortsættes til

toksicitet eller indtil remission.

Intermitterende behandling

3-5 mg/kg/dag indgives intravenøst i fem på hinanden følgende dage. Efter to til ni

dages hvileperiode, gives endnu en behandling. Der fortsættes indtil effekt eller

toksicitet forekommer.

Det første tegn på marvforbedringer er rapporteret til at forekomme 7-64 dage

(gennemsnitligt 28 dage) efter behandlingens begyndelse.

Generelt, hvis en patient hverken viser toksicitet eller remission efter et rimeligt forsøg,

kan forsigtig administration af en højere dosis være berettiget. Som hovedregel kan

patienter tolererer højere doser, når de gives som hurtig intravenøs injektion

sammenlignet med langsom infusion. Forskellen skyldes den hurtige metabolisme af

cytarabin og dermed kortere virkningsvarighed af den høje dosis.

2) Vedligeholdelsesbehandling

Remissioner, som har været induceret af cytarabin eller af andre lægemidler skal

vedligeholdes ved intravenøs eller subkutan injektion af 1 mg/kg en til to gange ugentlig.

Pædiatrisk population

Børn forekommer at kunne tolerere højere doser af cytarabin og hvor der gives et

doseringsinterval, bør børn få den højere dosis.

Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion

Patienter med nedsat lever eller nyrefunktion: Dosis skal reduceres (se afsnit 4.4).

Cytarabin kan dialyseres.

Derfor må cytarabin ikke indgives umiddelbart før eller efter en dialyse.

Ældre patienter

Der er ingen oplysninger, der tyder på, at en ændring af dosis er nødvendig hos ældre

patienter. Ikke desto mindre tolererer den ældre patient ikke lægemiddeltoksicitet så godt

som den yngre patient, og der bør derfor udvises særlig opmærksomhed ved

dk_hum_48669_spc.doc

Side 2 af 14

lægemiddelinduceret leukopeni, trombocytopeni og anæmi med passende initiering af

understøttende behandling, når det er indiceret.

4.3

Kontraindikationer

Behandling med cytarabin bør ikke overvejes til patienter med svær knoglemarvssuppression.

Cytarabin bør ikke anvendes i håndteringen af ikke-maligne sygdomme med undtagelse af

immunsuppression.

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1

Degenerativ og toksisk encephalopati, særligt efter brug af methotrexat eller behandling med

ioniserende stråling.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt: Kun læger med erfaring i cancerkemoterapi bør anvende cytarabin.

Advarsler

Hæmatologiske virkninger

Cytarabin er en potent hæmmer af knoglemarven. Sværhedsgraden er afhængig af

lægemidlets dosis og tidsplan for administration. Behandling skal initieres forsigtigt hos

patienter med allerede eksisterende lægemiddelinduceret knoglemarvssuppression. Patienter,

der får dette lægemiddel skal monitoreres tæt og under induktionsterapi bør der foretages

tællinger af leukocytter, hæmoglobin og trombocytter dagligt. Undersøgelse af

knoglemarven bør udføres jævnligt, efter at blastceller er forsvundet fra det perifere blod.

Cytarabins væsentligste toksiske virkning er knoglemarvssuppression med leukopeni,

trombocytopeni, anæmi, megaloblastose og reducerede retikulocytter. Mindre alvorlig

toksicitet omfatter kvalme, opkastning, diarré og mavesmerter, oral sårdannelse og

leverdysfunktion (se pkt. 4.8).

Efter 5 dages konstante infusioner eller akutte injektioner med 50 mg/m

til 600 mg/m

følger hæmningen af hvide blodlegemer et bifasisk forløb. Uanset udgangsniveau, dosis

eller doseringsskema ses et initialt fald, der starter inden for de første 24 timer med nadir

ved dag 7-9. Dette efterfølges af en kortvarig stigning, der topper omkring dag 12. Et andet

og dybere fald når nadir ved dag 15-24. Derefter er der en hurtig stigning til over baseline i

de efterfølgende 10 dage. Hæmningen af trombocytter ses efter 5 dage med den største

hæmning mellem dag 12 og 15. Derefter ses en hurtig stigning til over baseline de

efterfølgende 10 dage.

Der bør være faciliteter til rådighed til håndtering af komplikationer, som kan være fatale, ved

knoglemarvssuppression (infektioner forårsaget af granulocytopeni og andre nedsatte

forsvarsmekanismer i kroppen samt hæmorrhagi sekundært til thrombocytopeni).

Anafylaktiske reaktioner er forekommet ved behandling med cytarabin. Anafylaksi, som har

resulteret i akut kardiopulmonært stop og påkrævet genoplivning er blevet rapporteret. Dette

er forekommet umiddelbart efter den intravenøse administration af cytarabin (se afsnit 4.8).

Højdoseringsskema

Alvorlig og til tider fatal CNS-, gastrointestinal og pulmonær toksicitet (forskellig fra det,

som ses med konventionelt behandlingsregime med cytarabin) er blevet rapporteret ved

eksperimentelle højdoseringsskemaer (2-3 g/m

) for cytarabin. Disse reaktioner inkluderer

dk_hum_48669_spc.doc

Side 3 af 14

reversibel corneal toksicitet; cerebral og cerebellar dysfunktion, almindeligvis reversible;

somnolens, krampe, alvorlig gastro-intestinal ulceration inklusive pneumatosis cystoides

intestinalis, som kan føre til peritonitis, sepsis og leverabsces samt pulmonært ødem (se afsnit

4.8).

Cytarabin har vist sig at være carcinogent i dyr. Muligheden for en lignende effekt skal tages i

betragtning ved udformning af længerevarende behandlingsplan for patienten.

Forsigtighedsregler

Patienter, der behandles med cytarabin, skal monitoreres tæt. Hyppige tællinger af

leucocyt- og trombocyttal og hæmoglobinmåling er obligatorisk.

Behandlingen bør suspenderes eller modificeres, når lægemiddelinduceret marvdepression

har resulteret i et blodplade tal på under 50.000 eller et polymorfkerne granulocyttal på under

1000/mm

. Tællinger af blodlegemer i det perifere blod kan fortsætte med at falde efter ophør

med lægemiddelstoffet og når de laveste værdier efter en lægemiddelfri periode på 12 til 24

dage. Hvis det er indiceret, bør behandlingen genoptages, når der er klare tegn på bedring af

knoglemarven (vurderes efter successive undersøgelser af knoglemarven). Hvis behandlingen

ikke genoptages, før blodværdierne er normale, kan sygdommen komme ud af kontrol.

Perifer motorisk og sensorisk neuropati efter konsolidering med høje doser af cytarabin.,

daunorubicin og asparaginase er forekommet hos voksne patienter med akut ikke-lymfocytisk

leukæmi.

Patienter, der behandles med store doser cytarabin, skal observeres for neuropati, idet

ændringer i doseringsskemaet kan være nødvendige for at undgå irreversible neurologiske

lidelser.

Alvorlig og nogle gange fatalt pulmonær toksicitet, adult respiratory distress syndrome

(ARDS) og pulmonært ødem er forekommet efter eksperimentel højdosisbehandling med

cytarabin.

Når intravenøse doser gives hurtigt, får patienterne ofte kvalme og kan kaste op flere timer

efter. Dette problem synes mindre alvorlig, når lægemidlet gives som en infusion.

Konventionelt doseringsskema

Abdominal ømhed (peritonitis) og guaiac-positiv colitis, med samtidig neutropeni og

thrombocytopeni, er blevet rapporteret hos patienter, som er behandlet med konventionelle

doser af cytarabin i kombination med andre lægemidler. Patienterne havde responderet på

ikke-operativ medicinsk behandling.

Forsinket progressiv opadstigende paralyse resulterende i død er blevet rapporteret hos børn

med AML efter konventionelle doser af intratekal og intravenøs cytarabin i kombination med

andre lægemidler.

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Den menneskelige lever afgifter tilsyneladende en væsentlig del af en indgivet dosis

cytarabin. Især patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion kan have en højere risiko for

CNS-toksicitet efter højdosisbehandling med cytarabin. Brug lægemidlet med forsigtighed

og ved nedsat dosis til patienter, hvis leverfunktion er dårlig.

Periodisk kontrol af knoglemarv samt lever- og nyrefunktion bør foretages på patienter, som

får cytarabin.

dk_hum_48669_spc.doc

Side 4 af 14

Neurologisk

Tilfælde af alvorlige neurologiske bivirkninger, som varierer fra hovedpine til paralyse, koma

og slagtilfælde-lignende episoder er blevet rapporteret for det meste hos unge, som har fået

intravenøs cytarabin i kombination med intratekal methotrexat.

Sikkerheden af dette lægemiddel til brug i spædbørn er ikke fastlagt.

Tumorlysesyndrom

Som med andre cytotoksiske lægemidler, kan cytarabin inducere hyperurikæmi sekundært til

hurtig lyse af neoplastiske celler. Lægen bør monitorere patientens urinsyreniveau i blodet og

være parat til at anvende støttende og farmakologiske foranstaltninger, som er nødvendige for

at få kontrol over dette problem.

Pancreatitis

Tilfælde af pancreatitis er blevet observeret ved induktion af cytarabin.

Immunsuppressiv effekt/øget modtagelighed for infektioner

Indgivelse af levende eller svækkede vacciner til patienter, som er immunsupprimerede af

kemoterapeutika inklusive cytarabin, kan medføre alvorlige eller fatale infektioner.

Vaccination med levende vaccine bør undgås hos patienter, som får cytarabin. Dræbte eller

inaktiverede vacciner kan indgives; dog kan responset på sådanne vacciner være formindsket.

Højdosis

Risikoen for CNS-bivirkninger er højere hos patienter, som tidligere har fået CNS-

behandling så som intratekal kemoterapi eller strålebehandling.

Tilfælde af kardiomyopati med døden til følge er blevet rapporteret efter eksperimentel

højdosisbehandling med cytarabin i kombination med cyclophosphamid, når anvendt til

forberedelse af knoglemarvstransplantation. Det kan være tidsplansafhængigt.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

5-fluorocytosin

Flucytocin (5-fluorocytosin) bør ikke administreres sammen med cytarabin, da den

terapeutiske effekt flucytosin har vist sig at udeblive ved sådan en behandling.

Digoxin

Reversibelt fald i steady-state plasmakoncentrationer af digoxin og renal udskillelse af

glykosid er observeret hos patienter, som fik beta-acetyldigoxin og kemoterapeutiske regimer

indeholdende cyclophosphamid, vincristin og prednison med eller uden cytarabin eller

procarbazin. Steady-state plasmakoncentrationer af digitoxin synes ikke at ændres.

Monitorering af digoxinniveauet i plasma er derfor indiceret hos patienter, som får lignende

kombinationskemoterapi. Digitoxin kan være et alternativ til sådanne patienter.

Et in-vitro interaktionsstudie mellem gemtamicin og cytarabin viste en cytarabinrelateret

antagonisme men hensyn til virkningen på K. pneumoniae stammer. Hos patienter, som får

cytarabin og bliver behandlet med gentamicin for en K. pneumoniae infektion, vil mangel på

dk_hum_48669_spc.doc

Side 5 af 14

hurtig terapeutisk respons indicere behovet for en reevaluering af den antibakterielle

behandling.

Gentamicin

På grund af cytarabins immunsuppressive virkning, kan virale, bakterielle, fungicide,

parasitære eller saprofytiske infektioner i hvilken som helst del af kroppen være forbundet

med brug af cytarabin alene eller i kombination med andre immunsuppressive lægemidler

efter immunsuppressive doser, som kan påvirke cellulær eller humoral immunitet. Disse

infektioner kan være milde, men også alvorlige og til tider fatale.

Methotrexat

Intravenøs cytarabin givet i kombination med intratekal methotrexat kan øge risikoen for

alvorlige neurologiske bivirkninger såsom hovedpine, paralyse, koma og slagtilfælde-

lignende episoder (se afsnit 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Cytarabin er kendt for at være teratogent i visse dyrearter. Brug af cytarabin til kvinder, som

er eller som kan blive gravide, bør udelukkende ske efter nøje vurdering af mulige fordele og

risici.

På grund af risikoen for abnormiteter med cytotoksisk behandling, især i løbet af første

trimester, bør en patient, der er eller som kan blive gravid, mens hun er på cytarabin,

oplyses om den potentielle risiko for fosteret og om det er hensigtsmæssigt at fortsætte

graviditeten. Der er en definitiv, men væsentligt reduceret risiko, hvis behandlingen

påbegyndes i andet eller tredje trimester. Selv om der er født normale spædbørn af

patienter behandlet i alle tre graviditetstrimestre, er opfølgning på sådanne spædbørn

anbefalelsesværdig. Mænd og kvinder skal anvende effektiv prævention i løbet af

behandlingen og i op til 6 måneder efter.

Amning

Cytarabin bør ikke administreres til mødre, som ammer.

Det vides ikke om dette lægemiddel udskilles i modermælk. Da mange lægemidler

udskilles i modermælk og på grund af muligheden for alvorlige bivirkninger hos ammende

spædbørn pga. cytarabin, bør det besluttes, om moderen vil stoppe med at amme eller at

ophøre med lægemidlet, under hensyntagen til lægemidlets betydning for moderen.

Fertilitet

Ingen formelle fertilitetsstudier er blevet rapporteret. Dog er sædhovedabnormaliteter

observeret hos mus efter behandling med cytarabin.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Cytarabin har ingen indflydelse på den intellektuelle funktion eller på de psykomotoriske

evner.

Dog kan patienter, som får kemoterapi have nedsat evne til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner, og de bør advares om muligheden og rådes til at undgå sådanne opgaver, hvis de

føler sig påvirket.

4.8

Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofil (se også afsnit 4.4).

dk_hum_48669_spc.doc

Side 6 af 14

De oftest forekommende bivirkninger omfatter kvalme, opkastning, diarré, feber, udslæt,

anoreksi, oral eller anal betændelse eller ulceration og hepatisk dysfunktion.

Blod og lymfesystem

Cytarabin er et knoglemarvsundertrykkende middel og derfor er anæmi, leukopeni,

trombocytopeni, megaloblastose og nedsat antal retikulocytter forventet som et resultat af

behandlingen. Alvorligheden af disse reaktioner er afhængig af dosis og doseringsskema.

Cellulære ændringer i knoglemarvens morfologi og perifere smear kan være forventet.

Infektioner og parasitære sygdomme

Virale, bakterielle, fungale, parasitære eller saprofytiske infektioner på ethvert sted i kroppen

kan være associeret med brug af cytarabin alene eller i kombination med andre

immunsuppressive midler som følge af immunsuppressive doser, der kan påvirke den

cellulære eller humorale immunitet. Disse infektioner kan være milde men kan blive alvorlige

og til tider fatale.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Et cytarabinsyndrom er blevet beskrevet. Det er karakteriseret ved feber, myalgi,

knoglesmerter, til tider brystsmerter, makulopapuløst udslæt, konjunktivitis og utilpashed. Det

forekommer almindeligvis 6-12 timer efter indgivelsen af lægemidlet. Kortikosteroider har

vist sig at være nyttige til behandling eller forebyggelse af dette syndrom. Hvis symptomerne

er alvorlige nok til at berettige behandling, bør kortikosteroider overvejes så vel som

fortsættelse af behandlingen med cytarabin.

De rapporterede bivirkninger er anført nedenfor i henhold til MedDRA System Organklasse

og hyppighed.

Hyppigheder er defineret ud fra følgende konvention:

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 og <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 og <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 og <1/1.000 )

Meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Infektioner og parasitære sygdomme

Meget almindelig

Frekvens ikke kendt

Sepsis, pneumoni, infektioner

Cellulitis

på injektionsstedet, leverabsces.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig

Knoglemarvssvigt, trombocytopeni, anæmi,

megaloblastær anæmi, leukopeni, nedsat

antal reticulocytter.

Immunsystemet

Frekvens ikke kendt

Anafylaktisk reaktion, allergisk ødem.

dk_hum_48669_spc.doc

Side 7 af 14

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Frekvens ikke kendt

Hyperurikæmi.

Nedsat appetit.

Nervesystemet

Frekvens ikke kendt

Neurotoksicitet, neuritis, svimmelhed,

hovedpine.

Øjne

Frekvens ikke kendt

Konjunktivitis

Hjerte

Meget sjælden

Frekvens ikke kendt

Arytmi

Pericarditis, sinus bradykardi

Vaskulære sygdomme

Frekvens ikke kendt

Tromboflebitis.

Luftveje, thorax og mediastinum

Frekvens ikke kendt

Dyspnø, orofaryngeal smerte.

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Frekvens ikke kendt

Stomatitis, oral og anal ulceration, anal

inflammation, diaré, opkastning, kvalme,

abdominalsmerter.

Dysfagi.

Pneumatosis cystoides intestinalis,

nekrotiserende colitis, peritonitis.

Pancreatitis, øsofageal ulceration, øsofagitis

Lever og galdeveje

Meget almindelig

Frekvens ikke kendt

Unormal leverfunktion.

Gulsot.

Hud og subkutant væv

Meget almindelig

Almindelig

Meget sjælden

Frekvens ikke kendt

Alopeci, udslæt.

Hudulceration

Neutrofil ekkrin hidradenitis.

Palmo-plantar erythrodysæstesisyndrom,

urticaria, pruritus, efelider

dk_hum_48669_spc.doc

Side 8 af 14

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig

Cytarabinsyndrom.

Nyrer og urinveje

Frekvens ikke kendt

Renal dysfunction, urinretention.

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Frekvens ikke kendt

Feber.

Brystsmerter, reaktion på injektionsstedet

Undersøgelser

Meget almindelig

Unormal knoglemarv ses ved biopsi,

unormal blod smear test.

kan være mild men kan også være alvorlig og til tider fatal.

kan forekomme med udslæt og kan være hæmoragisk ved højdosisbehandling.

smerte og inflammation ved subkutant injektionssted.

Bivirkninger rapporteret i forbindelse med højdosisbehandling (se afsnit 4.4) er inkluderet i

følgende tabel:

Bivirkningstabel (Højdosisbehandling)

Infektioner og parasitære sygdomme

Frekvens ikke kendt

Leverabsces, sepsis

Psykiske forstyrrelser:

Frekvens ikke kendt

Personlighedsforandringer

Nervesystemet:

Meget almindelig

Cerebral lidelse, cerebellær lidelse,

somnolens.

Frekvens ikke kendt

Koma, kramper, perifer motorisk neuropati,

perifer sensorisk neuropati.

Øjne:

Meget almindelig

Corneal lidelse

Hjerte:

Frekvens ikke kendt

Kardiomyopati

Luftveje, thorax og mediastinum:

Meget almindelig

Akut respiratorisk distress syndrom,

Pulmonært ødem.

Mave-tarm-kanalen:

Almindelig

Nekrotiserende colitis

Frekvens ikke kendt

Gastrointestinal nekrose, gastrointestinal

ulceration, pneumatosis intestinalis,

peritonitis

Lever og galdeveje:

Frekvens ikke kendt

Leverskade, hyperbilirubinæmi

Hud og subkutant væv

Almindelig

Hud exfoliering

dk_hum_48669_spc.doc

Side 9 af 14

Bivirkningstabel (Højdosisbehandling)

Personlighedsforandringer var rapporteret i forbindelse med cerebral og cerebellær

dysfunktion.

Med efterfølgende død.

Andre bivirkninger

Der er indberettet en diffus interstitiel pneumonitis uden klar årsag, der kan have været

relateret til cytarabin, hos patienter behandlet med eksperimentelle mellemdoser af

cytarabin (1 g/m

) med og uden andre kemoterapeutiske midler (meta-AMSA,

daunorubicin, VP-16).

Der er indberettet et syndrom med pludseligt åndedrætsbesvær, der hurtigt udvikler sig til

lungeødem og en radiografisk udtalt kardiomegali efter eksperimentel højdosisbehandling

med cytarabin anvendt til behandling af recidiv leukæmi; Der er indberettet fatalt udfald.

Nervesystemet

Efter behandling med høje doser cytarabin ses der symptomer på cerebral eller cerebellær

påvirkning såsom personlighedsforandringer, nedsat reaktionsevne, dysartri, ataksi, tremor,

nystagmus, hovedpine, forvirring, somnolens, svimmelhed, koma, kramper etc. hos 8-37 %

af de behandlede patienter. Forekomsten hos ældre (>55 år) kan være endnu højere. Andre

prædisponerende faktorer er nedsat lever- og nyrefunktion, tidligere CNS-behandling

(f.eks. strålebehandling) og alkoholmisbrug. CNS-forstyrrelser er i de fleste tilfælde

reversible.

Risikoen for CNS-toksicitet stiger, hvis cytarabinbehandlingen - givet som høje i.v.-doser -

kombineres med andre CNS-toksiske behandlinger, såsom strålebehandling eller høj dosis.

Mave-tarm-kanalen

Særligt ved behandling med høje doser af cytarabin kan mere alvorlige reaktioner forekomme

udover de almindelige symptomer. Interstitiel perforation eller nekrose med ileus og

peritonitis er blevet rapporteret.

Leverabsces, hepatomegali, Budd-Chiari-syndrom (hepatisk venøse trombose) og

pancreatitis er blevet observeret efter højdosisbehandling.

Øvrige

Rhabdomyolyse, amenoré og azoospermi er blevet rapporteret som følge af

højdosisbehandling med cytarabin.

Intratekal brug

Cytarabin er ikke anbefalet til intratekal brug; følgende bivirkninger er imidlertid blevet

indberettet ved sådan brug. Forventede systemiske reaktioner: knoglemarvsdepression,

kvalme, opkastning. Svær rygmarvstoksicitet, der fører til quadriplegia og paralyse,

nekrotiserende encefalopati, med eller uden kramper, blindhed og andre isolerede

neurotoksiciteter er til tider blevet rapporteret.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

dk_hum_48669_spc.doc

Side 10 af 14

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information