Cyclavance 100 mg/ml oral opløsning

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
26-11-2018

Aktiv bestanddel:

CICLOSPORIN

Tilgængelig fra:

Virbac S.A.

ATC-kode:

QL04AD01

INN (International Name):

ciclosporin

Dosering:

100 mg/ml

Lægemiddelform:

oral opløsning

Autorisation dato:

2014-09-04

Produktets egenskaber

                21. NOVEMBER 2018
PRODUKTRESUMÉ
FOR
CYCLAVANCE, ORAL OPLØSNING
0.
D.SP.NR.
28777
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Cyclavance
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Pr. ml:
AKTIVT STOF:
Ciclosporin
100 mg
HJÆLPESTOFFER:
all-_rac_-
a
-tocopherol (E307)
1,00 mg
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1
3.
LÆGEMIDDELFORM
Oral opløsning.
Klar til let gullig væske.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER
Hund, kat.
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Behandling af kroniske manifestationer af atopisk dermatitis hos hund.
Symptomatisk behandling af kronisk allergisk dermatitis hos kat.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive
stof eller over for et eller
flere af hjælpestofferne.
Bør ikke anvendes, hvis der tidligere er set maligne lidelser eller
hvor der er tale om
progressive maligne sygdomme.
_dk_hum_52391_spc.doc_
_Side 1 af 14_
Vaccinér ikke med levende vaccine, hverken under behandlingen eller
inden for 2 ugers
interval før eller efter denne (se også pkt. 4.5 og pkt. 4.8).
Bør ikke anvendes til hunde, der er under seks måneder gamle eller
som vejer under 2 kg.
Bør ikke anvendes til katte inficeret med felin leukæmivirus (FeLV)
eller felin
immunodeficitvirus (FIV).
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER
Ved opstart af behandling med ciclosporin bør brugen af andre tiltag
og/eller behandling
for kontrol af moderat til svær kløe overvejes.
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR DYRET
Kliniske symptomer på atopisk dermatitis hos hund og allergisk
dermatitis hos kat, så som
kløe og hudinflammation er ikke specifikke for disse sygdomme, og
tilstedeværelsen af
andre årsager til dermatitis, så som infestationer med
ektoparasitter, andre allergier, som
forårsager hudsymptomer (f.eks. loppeallergi eller
fodermiddelallergi), eller bakterie- og
svampeinfektioner, bør derfor udelukkes inden behandlingen indledes.
Det er god klinisk
praksis at behandle loppeinfestationer før og under behandlingen af
atopisk eller allergisk

                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt