Cozaar Comp. 100 mg/12,5 mg 100+12,5 mg filmovertrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-04-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
14-10-2022

Aktiv bestanddel:

HYDROCHLORTHIAZID, LOSARTANKALIUM

Tilgængelig fra:

N.V. Organon

ATC-kode:

C09DA01

INN (International Name):

HYDROCHLORTHIAZID, LOSARTANKALUM

Dosering:

100+12,5 mg

Lægemiddelform:

filmovertrukne tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2008-07-04

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
COZAAR® COMP. (50 MG/12,5 MG), COZAAR® COMP. 100 MG/12,5 MG,
COZAAR® COMP. FORTE (100 MG/25 MG), FILMOVERTRUKNE TABLETTER
losartankalium og hydrochlorthiazid
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN INDEHOLDER
VIGTIGE OPLYSNINGER.
•
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
•
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
•
Lægen har ordineret Cozaar Comp. (Cozaar Comp., Cozaar Comp. 100
mg/12,5 mg, Cozaar Comp.
Forte) til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for
andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
•
Tal med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder bivirkninger,
som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på
www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Cozaar Comp.
3.
Sådan skal du tage Cozaar Comp.
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Cozaar Comp. er en kombination af en angiotensin-II-receptorantagonist
(losartan) og et vanddrivende
lægemiddel (hydrochlorthiazid). Angiotensin-II er et stof, der dannes
i kroppen, og som binder sig til
receptorer i blodkarrene og får dem til at trække sig sammen. Dette
medfører en stigning i blodtrykket.
Losartan forhindrer, at angiotensin-II binder sig til disse
receptorer, hvilket får blodkarrene til at slappe af og
dermed sænker blodtrykket. Hydrochlorthiazid virker ved at få
nyrerne til at udskille mere vand og salt.
Dette hjælper også til at sænke blodtrykket.
Cozaar Comp. anvendes til behandling af essentiel hypertension
(forhøjet blodtryk).
Lægen kan have givet dig Cozaar Comp. for noget andet. Følg altid
lægens anvisning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE COZAAR COMP.
Lægen kan have foreskrevet 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                11. OKTOBER 2022
PRODUKTRESUMÉ
FOR
COZAAR COMP. 100 MG/12,5 MG, FILMOVERTRUKNE TABLETTER
0.
D.SP.NR.
09347
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Cozaar Comp. 100 mg/12,5 mg
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver tablet indeholder 100 mg losartankalium og 12,5 mg
hydrochlorthiazid.
Hjælpestof
Hver tablet indeholder 88,40 mg lactosemonohydrat.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukne tabletter (tabletter).
Hvide, ovale, filmovertrukne tabletter mærket "745" på den ene side
og glatte på den anden
side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Cozaar Comp. 100 mg/12,5 mg er indiceret til behandling af essentiel
hypertension hos
patienter, hvis blodtryk ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på
losartan eller
hydrochlorthiazid alene.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
Hypertension
Losartan og hydrochlorthiazid anvendes ikke til initial behandling men
til patienter, hvis
blodtryk ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med losartankalium eller
hydrochlorthiazid alene.
Dosistitrering med de individuelle komponenter (losartan og
hydrochlorthiazid) anbefales.
_dk_hum_38633_spc.doc_
_Side 1 af 21_
Når det er klinisk hensigtsmæssigt, kan det overvejes at skifte
direkte fra monoterapi til den
faste kombination hos patienter, hvis blodtryk ikke er tilstrækkeligt
kontrolleret.
Normal vedligeholdelsesdosis for Cozaar Comp. er en Cozaar Comp.
tablet (losartan 50
mg/hydrochlorthiazid 12,5 mg) en gang daglig. Til patienter, som ikke
reagerer
hensigtsmæssigt på Cozaar Comp., kan dosis øges til en Cozaar Comp.
Forte tablet (losartan
100 mg/hydrochlorthiazid 25 mg) en gang daglig. Maksimal daglig dosis
er en Cozaar Comp.
Forte tablet en gang daglig. Generelt opnås den antihypertensive
virkning inden for 3-4 uger
efter initiering af behandling. Cozaar Comp. 100 mg/12,5 mg (losartan
100
mg/hydrochlorthiazid 12,5 mg) er tilgængelig for de patienter, som
titreres til 100 mg Cozaar,
og som har brug for yderligere blodtrykskontrol.
Patienter med nyreinsufficiens og patienter i hæ
                
                Læs hele dokumentet