Coversyl Novum 5 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

07-05-2018

Aktiv bestanddel:
Perindoprilarginin
Tilgængelig fra:
Les Laboratoires Servier
ATC-kode:
C09AA04
INN (International Name):
perindopril
Dosering:
5 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
37565
Autorisation dato:
2005-07-29

Indlægsseddel: Information til brugeren

Coversyl Novum 5 mg filmovertrukne tabletter

perindoprilarginin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Coversyl Novum

Sådan skal du tage Coversyl Novum

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Coversyl Novum er en ACE-hæmmer (angiotensin-I-konverteringsenzymhæmmer). ACE-hæmmere virker

ved at udvide blodkarrene, så det bliver lettere for hjertet at pumpe blodet igennem dem.

Coversyl Novum anvendes:

til behandling af

forhøjet blodtryk

(hypertension)

til at behandle

hjertesvigt

(tilstand, hvor hjertet ikke er i stand til at pumpe nok blod til at dække

kroppens behov)

nedsætte

risikoen

hjertetilfælde

såsom

hjerteanfald

patienter

stabil

koronararteriesygdom

(tilstand, hvor hjertets blodforsyning er nedsat eller blokeret), som allerede har

haft et hjerteanfald og/eller er blevet opereret for at forbedre blodforsyningen til hjertet ved at udvide de

blodkar, der fører til hjertet.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Coversyl Novum

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Coversyl Novum

hvis du er allergisk over for perindopril eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6) eller andre ACE-hæmmere.

hvis du har oplevet symptomer såsom hiven efter vejret, hævelser i ansigt, tunge eller hals, voldsom

kløe eller alvorligt udslæt i forbindelse med tidligere ACE-hæmmer-behandling, eller hvis du eller en i

din familie har haft disse symptomer under andre omstændigheder (denne tilstand kaldes

angioneurotisk ødem).

hvis du er gravid og mere end 3 måneder henne (det er også bedst at undgå Coversyl Novum tidligt i

graviditeten - se afsnittet "Graviditet og amning").

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel,

der indeholder aliskiren.

hvis du er i dialyse eller får en anden type behandling med filtrering af blodet. Afhængigt af det

apperatur der anvendes, kan det være uhensigtsmæssigt for dig at anvende Coversyl Novum.

hvis du har nyreproblemer, hvor blodtilførslen til nyrerne er nedsat (nyrearteriestenose).

hvis du får behandling med sacubitril/valsartan, som er lægemiddel mod hjertesvigt (se ”Advarsler og

forsigtighedsregler” og ”Brug af anden medicin sammen med Coversyl Novum”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Coversyl Novum, hvis du

har aortastenose (indsnævring af det største blodkar, der fører væk fra hjertet) eller hypertrofisk

kardiomyopati (sygdom i hjertemusklen) eller nyrearteriestenose (indsnævring af den arterie, der

forsyner nyren med blod)

har andre hjerteproblemer

har leverproblemer

har nyreproblemer eller er i dialyse

har unormalt højt niveau af et hormon, som kaldes aldosteron, i blodet (primær aldosteronisme)

lider af en kollagen karsygdom (bindevævssygdom) såsom systemisk lupus erythematosus eller

sklerodermi

har diabetes

er på salt-reduceret diæt eller anvender kaliumholdige salterstatninger

skal bedøves og/eller have en større operation

skal behandles med LDL-aferese (maskinel fjernelse af kolesterol fra blodet)

skal desensibiliseres for at nedsætte virkningerne af allergi over for bi- eller hvepsestik

for nylig har haft diaré eller opkastning eller lider af væskemangel

af din læge er blevet fortalt, at du ikke tåler visse sukkerarter

samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner - f.eks. valsartan, telmisartan,

irbesartan.), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge

aliskiren

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod

med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ”Tag ikke Coversyl Novum”

er af negroid afstamning, da du kan have større risiko for angioødem og da dette lægemiddel kan være

mindre effektivt til at nedsætte blodtrykket sammenlignet med personer af ikke-negroid afstamning

tager nogen af følgende lægemidler, som øger risikoen for angioødem:

racecadotril (bruges mod diarré)

sirolimus, everolimus, temsirolimus og andre lægemidler, der hører til klassen af såkaldte

mTOR-hæmmere (bruges til at forhindre afstødning af transplanterede organer)

sacubitril (fås som en fast dosiskombination med valsartan), bruges til behandling af langvarigt

hjertesvigt.

Angioødem

Angioødem (en alvorlig allergisk reaktion med hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg, der kan forårsage

vejrtræknings- og/eller synkebesvær) er blevet rapporteret hos patienter behandlet med ACE-hæmmere,

herunder Coversyl Novum. Det kan opstå på ethvert tidspunkt under behandlingen. Hvis du udvikler sådanne

symptomer skal du stoppe med at tage Coversyl Novum og øjeblikkelig kontakte din læge. Se også punkt 4.

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at du er (eller kunne blive

) gravid. Coversyl Novum bør ikke tages tidligt i

graviditeten, og du må ikke tage medicinen, hvis du er mere end 3 måneder henne, da det kan give alvorlige

fosterskader, hvis det bruges på dette tidspunkt (se afsnittet "Graviditet og amning").

Børn og unge

Brug af perindopril til børn og unge i alderen op til 18 år frarådes

Brug af anden medicin sammen med Coversyl Novum

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Behandling med Coversyl Novum kan blive påvirket af andre lægemidler. Det er muligt, at lægen er nødt til

at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler. Det drejer sig bl.a. om følgende:

andre lægemidler mod forhøjet blodtryk, herunder en angiotensin II-receptorblokker (ARB), aliskiren

(se også information under overskrifterne ”

Tag ikke Coversyl Novum” og ”Advarsler og

forsigtighedsregler”) eller diuretika (lægemidler, der øger den mængde urin, som nyrerne producerer),

kaliumbesparende lægemidler (f.eks. triamteren, amilorid), kaliumtilskud eller salttilskud med kalium,

eller andre lægemidler, som kan øge kaliumindholdet i kroppen (såsom heparin og co-trimoxazol, også

kaldet trimethoprim/sulfamethoxazol),

kaliumbesparende lægemidler, der anvendes til behandling af hjertesvigt: eplerenon og spironolacton i

doser mellem 12,5 mg til 50 mg daglig,

lithium mod mani eller depression,

ikke-steroide betændelseshæmmende lægemidler (f.eks. ibuprofen) til smertelindring eller høje doser

acetylsalicylsyre,

lægemidler mod diabetes (f.eks. insulin eller metformin),

baclofen (anvendes til behandling af muskelstivhed ved sygdomme såsom dissemineret sklerose),

lægemidler mod psykiske lidelser såsom depression, angst, skizofreni osv. (f.eks. tricykliske

antidepressiva, antipsykotika),

immunsuppresiva (lægemidler, der nedsætter kroppens forsvarsmekanismer) til behandling af

autoimmun sygdom eller efter en organtransplantation (f.eks. ciclosporin, tacrolimus),

trimethoprim (mod infektioner),

estramustin (anvendes i kræftbehandlinger),

lægemidler, der oftest bruges til behandling af diarré (racecadotril) eller mod afstødning af

transplanterede organer (sirolimus, everolimus, temsirolimus og andre lægemidler, der hører til

gruppen af såkaldte mTOR-hæmmere). Se punktet ”Advarsler og forsigtighedsregler”,

sacubitril/valsartan (bruges til behandling af langvarigt hjertesvigt) Se punkterne ”Tag ikke Coversyl

Novum” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”,

allopurinol (mod podagra),

procainamid (til behandling af forstyrrelser i hjerterytmen),

vasodilaterende midler inklusive nitrater (præparater, der udvider blodkarrene),

lægemidler til behandling af lavt blodtryk, shock eller astma (f.eks. ephedrin, noradrenalin eller

adrenalin),

guldforbindelser, især dem der bliver givet i en vene (mod symptomer ved leddegigt).

Brug af Coversyl Novum sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Coversyl Novum før et måltid.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at du er (eller kunne blive

) gravid.

Din læge vil normalt råde dig til at holde op med at tage Coversyl Novum, før du bliver gravid, eller så snart

du ved, at du er gravid, og vil anbefale, at du skifter til en anden medicin i stedet for Coversyl Novum.

Coversyl Novum bør ikke tages tidligt i graviditeten, og du må ikke tage medicinen, hvis du er mere end 3

måneder henne, da den kan give alvorlige fosterskader, hvis den tages efter de første tre måneder af

graviditeten.

Amning

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller ønsker at begynde at amme. Du må ikke tage Coversyl Novum,

hvis du ammer, og lægen kan give dig en anden medicin, hvis det er vigtigt, at du ammer – f.eks. hvis du har

et nyfødt eller for tidligt født barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Coversyl Novum påvirker sædvanligvis ikke årvågenheden, men nogle patienter kan opleve svimmelhed og

mathed på grund af for lavt blodtryk. Hvis du oplever dette, kan din evne til at køre bil eller betjene maskiner

være nedsat.

Coversyl Novum indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Coversyl Novum

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Synk tabletten med et glas vand - helst på samme tid hver dag - om morgenen før et måltid. Din læge

fastsætter den korrekte dosis til dig.

De anbefalede doser er som følger:

Forhøjet blodtryk:

Den normale start- og vedligeholdelsesdosis er 5 mg én gang daglig. Efter en måned kan

dosis øges til 10 mg én gang daglig efter behov. Den maksimale anbefalede dosis mod forhøjet blodtryk er

10 mg daglig.

Hvis du er 65 år eller ældre, er den normale startdosis 2,5 mg én gang daglig. Efter en måned kan denne

dosis øges til 5 mg én gang daglig og senere efter behov til 10 mg én gang daglig.

Nedsat hjertefunktion:

Den normale startdosis er 2,5 mg én gang daglig. Efter to uger kan denne dosis øges

til 5 mg én gang daglig, hvilket er den maksimale anbefalede dosis mod denne indikation.

Stabil koronararteriesygdom:

Den normale startdosis er 5 mg én gang daglig. Efter to uger kan denne dosis

øges til 10 mg én gang daglig, hvilket er den maksimale anbefalede dosis ved denne indikation.

Hvis du er 65 år eller ældre, er den normale startdosis 2,5 mg én gang daglig. Efter en uge kan denne dosis

øges til 5 mg én gang daglig og efter yderligere en uge til 10 mg én gang daglig.

Brug til børn og unge

Brug til børn og unge frarådes.

Hvis du har taget for meget Coversyl Novum

Kontakt straks nærmeste skadestue eller din læge hvis du har taget for mange tabletter. Den mest sandsynlige

virkning i tilfælde af en overdosis er lavt blodtryk, der kan få dig til at føle dig svimmel eller omtumlet. I så

fald kan det hjælpe at lægge sig ned med benene hævet.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Coversyl Novum, end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Coversyl Novum

Det er vigtigt, at du tager medicinen hver dag, da regelmæssig behandling virker bedre. Hvis du alligevel

glemmer at tage en dosis Coversyl Novum, skal du tage den næste dosis til sædvanlig tid. Du må ikke tage

en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Coversyl Novum

Da behandling med Coversyl Novum sædvanligvis vil være livslang, skal du konsultere din læge, før du

stopper behandlingen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop omgående med at tage dette lægemiddel og kontakt lægen, hvis du får et af følgende symptomer,

som kan være alvorlige:

hævelser

ansigt,

læber,

mund,

tunge

eller

hals;

åndedrætsbesvær,

(angioødem)

punkt

”Advarsler

forsigtighedsregler”)

(ikke

almindelig

bivirkning

påvirke

100 personer),

alvorlig svimmelhed eller besvimelse på grund af lavt blodtryk (almindelig bivirkning - kan påvirke

op til 1 ud af 10 personer),

usædvanlig hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, smerter i brystet (angina) eller hjerteanfald

(meget sjælden bivirkning - kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer),

kraftesløshed i arme og ben eller talebesvær, hvilket kan være et symptom på et muligt slagtilfælde

(meget sjælden bivirkning - kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer),

pludselig

opstået

hiven

efter

vejret,

brystsmerter,

kortåndethed

eller

åndedrætsbesvær

(bronkospasme) (ikke almindelig bivirkning - kan påvirke op til 1 ud af 100 personer),

bugspytkirtelbetændelse , der kan forårsage alvorlige mave- og rygsmerter ledsaget af en følelse af

megen utilpashed (meget sjælden bivirkning - kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer),

gulfarvning af hud eller øjne (gulsot), hvilket kan være et symptom på leverbetændelse (meget

sjælden bivirkning - kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer),

hududslæt, der som oftest starter med røde kløende pletter på ansigt, arme eller ben (erythema

multiforme) (meget sjælden bivirkning- kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer).

Fortæl det til din læge, hvis du oplever nogen af følgende bivirkninger:

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

hovedpine,

svimmelhed,

omtågethed (vertigo),

prikken/stikken,

synsforstyrrelser,

tinnitus (ringen/susen for ørerne),

hoste,

kortåndethed (dyspnø),

mavetarmforstyrrelser (kvalme, opkastning, mavesmerter, smagsforstyrrelser, besvær fra øvre del

af mavetarmkanalen eller fordøjelsesbesvær, diaré, forstoppelse),

allergiske reaktioner (såsom hududslæt, kløe),

muskelkramper,

træthedsfornemmelse.

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

stemningsskift,

søvnforstyrrelser,

mundtørhed,

voldsom kløe eller alvorlige udslæt,

dannelse af blisterklynger på huden,

nyreproblemer,

impotens,

svedudbrud,

for mange eosinofiler (en type hvide blodceller),

søvnighed,

besvimelse,

hjertebanken,

øget hjertefrekvens,

vasculitis (betændelse i et blodkar),

lysoverfølsomhedsreaktioner (øget hudfølsomhed over for sollys),

artralgi (ledsmerter),

myalgi (muskelsmerter),

brystsmerter,

utilpashed,

væskeansamlinger i arme og ben,

feber,

fald,

ændring i laboratorieprøver: højt indhold af kalium i blodet, der forsvinder ved behandlingsophør,

lavt indhold af natrium, hypoglykæmi (meget lavt blodsukker) i tilfælde af sukkersygepatienter,

øget indhold af urinstof i blodet, øget indhold af kreatinin i blodet.

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):

forværring af psoriasis,

ændringer i laboratorieprøver: øget indhold af leverenzymer, højt indhold af bilirubin i blodet.

Meget sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer):

konfusion,

eosinofil pneumoni (en sjælden form for lungebetændelse), rinit (tilstoppet næse eller snue),

akut nyresvigt,

ændringer i blodværdier så som lavere indhold af hvide- og røde blodceller, lavere

hæmoglobinniveau, lavere indhold af blodplader.

Koncentreret urin (mørk urin), kvalme, opkastning, muskelkramper, forvirring og krampeanfald, hvilket kan

skyldes uhensigtsmæssig udskillelse af ADH (antidiuretisk hormon), kan forekomme under behandling med

ACE-hæmmere. Hvis du får disse symptomer, skal du kontakte lægen så hurtigt som muligt.

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Misfarvning, følelsesløshed og

smerter i fingre eller tæer (Raynauds syndrom).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken og beholderen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Coversyl Novum 5 mg indeholder

Aktive stof: perindoprilarginin. 1 filmovertrukket tablet indeholder 3,395 mg perindopril svarende til 5

mg perindoprilarginin.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, magnesiumstearat, maltodextrin, silica, kolloid vandfri,

natriumstivelsesglycolat (type A) samt i tablettens filmovertræk: glycerol, hypromellose,

chlorophyllin-kobber-kompleks, macrogol 6000, magnesiumstearat, titandioxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Coversyl Novum 5 mg tabletter er lyse grønne, aflange filmovertrukne tabletter, med

indgraveret på den

ene side og med delekærv på begge kanter.

Tabletterne fås i æske med 5, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60 (60 eller 2 beholdere à 30 stk.), 84 (84 eller 3

beholdere à 28 stk.), 90 (90 eller 3 beholdere à 30 stk.), 100 (100 eller 2 beholdere à 50 stk.), 120 (120 eller 4

beholdere à 30 stk.) eller 500 tabletter (500 eller 10 beholdere à 50 stk.)

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex- Frankrig

Fremstiller

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran

F-45520 Gidy - Frankrig

Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey Road

Arcklow – Co. Wicklow – Irland

Anpharm Przedsiêbiorstwo Farmaceutyczne S.A.

03-236 Warszawa

ul. Annopol 6B - Polen

Repræsentant

Servier Danmark A/S

Lyngbyvej 2

2100 København Ø

Danmark

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne

Belgien

COVERSYL 5 mg

Cypern

COVERSYL 5 mg

Danmark

COVERSYL NOVUM 5 mg

Estland

Prestarium Arginine 5 mg

Finland

COVERSYL NOVUM 5 mg

Frankrig

COVERSYL 5 mg,

comprimé pelliculé sécable

Grækenland

COVERSYL 5 mg

Holland

COVERSYL arg 5 mg

Irland

COVERSYL Arginine 5 mg film-coated tablets

Island

COVERSYL NOVUM 5 mg

Italien

COVERSYL 5 mg

Letland

PRESTARIUM 5 mg

Litauen

PRESTARIUM 5 mg

Luxembourg

COVERSYL 5 mg

Malta

COVERSYL 5 mg

Norge

PERINDOPRILARGININ SERVIER 5 mg

Polen

PRESTARIUM 5 mg

Portugal

COVERSYL 5 mg

Slovakiet

PRESTARIUM A 5 mg

Slovenien

BIOPREXANIL 5 mg,

filmsko oblozene tablete

Storbritannien

COVERSYL Arginine 5 mg

Sverige

COVERSYL NOVUM 5 mg

Tjekkiet

Prestarium Neo

Tyskland

COVERSUM Arginin 5 mg

Østrig

Coversum-Arginin 5 mg-Filmtabletten

Denne indlægsseddel blev senest revideret . 02/2019

26. april 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Coversyl Novum, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

08211

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Coversyl Novum

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En filmovertrukket tablet indeholder

2,5 mg: 1,6975 mg perindopril svarende til 2,5 mg perindoprilarginin.

5 mg: 3,395 mg perindopril svarende til 5 mg perindoprilarginin.

10 mg: 6,790 mg perindopril svarende til 10 mg perindoprilarginin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

2,5 mg: 36,29 mg lactosemonohydrat.

5 mg: 72,58 mg lactosemonohydrat.

10 mg: 145,16 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

2,5 mg

Hvid, rund, hvælvet og filmovertrukket tablet.

5 mg

Lys grøn, aflang og filmovertrukket tablet, med

indgraveret på den ene side og med

delekærv på begge kanter. Tabletten kan deles i to lige store doser.

10 mg

Grøn, rund og bikonveks tablet med

indgraveret på den ene side og

på den anden

37565_spc.doc

Side 1 af 22

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

2,5 mg, 5 mg og 10 mg

Hypertension

Behandling af hypertension.

2,5 mg og 5 mg

Hjerteinsufficiens

Behandling af symptomatisk hjerteinsufficiens.

2,5 mg, 5 mg og 10 mg

Stabil koronararteriesygdom

Reduktion af risikoen for hjertetilfælde hos patienter med myokardieinfarkt og/eller

revaskularisering i anamnesen.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosis skal fastlægges efter individuel vurdering af patientprofilen (se pkt. 4.4) og

patientens blodtryksreaktion.

2,5 mg, 5 mg og 10 mg

Hypertension

Coversyl Novum kan bruges som monoterapi eller i kombination med andre former for

behandling mod hypertension (se pkt. 4.3, 4.4, 4.5 og 5.1).

Den anbefalede startdosis er 5 mg, der indgives en gang daglig om morgenen.

Patienter med et stærk aktiveret renin-angiotensin-aldosteronsystem (især renovaskulær

hypertension, salt- og/eller volumendepletering, kardial dekompensation eller alvorligt

forhøjet blodtryk) kan opleve et for stort fald i blodtrykket efter den indledende dosis. Til

disse patienter anbefales en startdosis på 2,5 mg, og behandlingen bør indledes under

lægeligt opsyn.

Dosis kan øges til 10 mg en gang daglig efter en måneds behandling.

Symptomatisk hypotension kan forekomme efter indledning af behandlingen med Coversyl

Novum; sandsynligheden for dette er større hos patienter, der er i samtidig behandling med

diuretika. Det anbefales derfor at udvise forsigtighed, da disse patienter kan blive volumen-

og/eller saltdepleterede.

Hvis det er muligt, bør den diuretiske behandling seponeres 2 til 3 dage, før behandlingen

med Coversyl Novum indledes (se pkt. 4.4).

Hos hypertensive patienter, hvor den diuretiske behandling ikke kan seponeres, bør

behandlingen med Coversyl Novum indledes med en dosis på 2,5 mg. Nyrefunktion og

serumkalium skal overvåges. Efterfølgende dosering af Coversyl Novum skal justeres efter

blodtryksreaktion. Hvis det er påkrævet, kan den diuretiske behandling genoptages.

Ved ældre patienter skal behandlingen indledes med en dosis på 2,5 mg, som gradvist kan

øges til 5 mg efter en måned og derpå til 10 mg, hvis det er nødvendigt, alt afhængigt af

nyrefunktionen (se nedenstående tabel).

37565_spc.doc

Side 2 af 22

2,5 mg og 5 mg

Symptomatisk hjerteinsufficiens

Det anbefales, at behandlingen med Coversyl Novum, der normalt sker i forbindelse med

et ikke kaliumbesparende diuretikum og/eller digoxin og/eller en betablokker, indledes

under tæt lægeligt opsyn med en anbefalet startdosis på 2,5 mg, der tages om morgenen.

Dosis kan øges efter 2 uger til 5 mg en gang daglig, hvis patienten kan tåle det. Justering af

dosis skal baseres på den enkelte patients kliniske reaktion.

Hos patienter med svær hjerteinsufficiens og andre patienter i en højrisikogruppe (patienter

med nedsat nyrefunktion og tendens til elektrolytforstyrrelser, patienter i samtidig

behandling med diuretika og/eller behandling med karudvidende midler), skal

behandlingen indledes under nøje overvågning (se pkt. 4.4).

Patienter med høj risiko for symptomatisk hypotension, f.eks. patienter, der er

saltdepleterede med eller uden hyponatriæmi, patienter med hypovolæmi eller patienter,

der har modtaget kraftig diuretikabehandling, skal så vidt muligt have disse tilstande

korrigeret før behandling med Coversyl Novum. Blodtryk, nyrefunktion og serumkalium

skal nøje overvåges, både før og under behandling med Coversyl Novum (se pkt. 4.4).

2,5 mg, 5 mg og 10 mg

Stabil koronararteriesygdom

Behandling med Coversyl Novum skal indledes med en dosis på 5 mg en gang daglig i to

uger, hvorefter dosis øges til 10 mg en gang daglig afhængigt af nyrefunktionen og

forudsat, at en dosis på 5 mg er veltolereret.

Ældre patienter skal have 2,5 mg en gang daglig i en uge og derefter 5 mg en gang daglig i

den næste uge, før dosis øges til maksimalt 10 mg en gang daglig afhængigt af

nyrefunktionen (se tabel 1 ”Dosisjustering ved nedsat nyrefunktion”). Doseringen bør kun

øges, hvis den forudgående lave dosis er veltolereret.

Særlige populationer

Patienter med nedsat nyrefunktion

Dosis hos patienter med nedsat nyrefunktion skal baseres på kreatininclearance, som vist i

nedenstående tabel 1:

Tabel 1: dosisjustering ved nedsat nyrefunktion

kreatininclearance (ml/min.)

anbefalet dosis

5 mg pr. dag

30 < Cl

< 60

2,5 mg pr. dag

15 < Cl

< 30

2,5 mg hver anden dag

Hæmodialysepatienter *

< 15

2,5 mg på dialysedagen

* Dialyseclearance for perindoprilat er 70 ml/min.

Hos patienter i hæmodialyse skal dosis tages efter dialysen.

Patienter med nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4

og 5.2).

37565_spc.doc

Side 3 af 22

Pædiatrisk population

Perindoprils sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen under 18 år er ikke klarlagt.

De foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke gives nogen anbefalinger

vedrørende dosering.

Administration

Oral anvendelse.

Det anbefales, at Coversyl Novum tages en gang daglig om morgenen før et måltid.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, enhver anden ACE-hæmmer eller et eller flere

af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

Angioødem i anamnesen i forbindelse med tidligere behandling med en ACE-hæmmer

(se pkt. 4.4)

Hereditært eller idiopatisk angioødem

Graviditet i andet og tredje trimester (se pkt. 4.4 og 4.6)

Samtidig anvendelse af Coversyl Novum med lægemidler indeholdende aliskiren hos

patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min/1,73 m

(se pkt. 4.5 og 5.1)

Samtidig anvendelse med sacubitril/valsartan (se pkt. 4.4 og 4.5)

Ekstrakorporale behandlinger, der fører til blodkontakt med negativt ladede overflader

(se pkt. 4.5)

Betydelig bilateral nyrearteriestenose eller nyrearteriestenose i en enkelt fungerende

nyre (se pkt. 4.4)

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Stabil koronararteriesygdom

Hvis der inden for den første måned af perindopril-behandlingen optræder en episode med

ustabil angina pectoris (uanset om den er alvorlig), bør benefit/risk-forholdet nøje

vurderes, før behandlingen fortsættes.

Hypotension

ACE-hæmmere kan forårsage fald i blodtrykket. Symptomatisk hypotension ses sjældent

hos patienter med ukompliceret hypertension og opstår mere sandsynligt hos patienter, der

er volumendepleterede, f.eks. som følge af diuretisk behandling, saltrestriktioner i kosten,

dialyse, diarré eller opkastninger, eller patienter med alvorlig reninafhængig hypertension

(se pkt. 4.5 og 4.8). Der er observeret symptomatisk hypotension hos patienter med

symptomatisk hjerteinsufficiens med eller uden hermed forbundet nyreinsufficiens.

Sandsynligheden for dette er størst hos de patienter, der har mere alvorlige grader af

hjerteinsufficiens, som afspejlet i brugen af høje doser loop-diuretika, hyponatriæmi eller

nedsat nyrefunktion. Hos patienter med forhøjet risiko for symptomatisk hypotension, skal

initiering af behandlingen og dosisjustering overvåges nøje (se pkt. 4.2 og 4.8). Lignende

overvejelser gør sig gældende for patienter med iskæmisk hjertesygdom eller

cerebrovaskulær sygdom, hvor et for stort fald i blodtrykket kan resultere i

myokardieinfarkt eller cerebrovaskulære tilfælde.

Hvis der opstår hypotension, bør patienten placeres liggende og, om nødvendigt, gives

9 mg/ml (0,9%) natriumchloridopløsning som intravenøs infusion. En forbigående

37565_spc.doc

Side 4 af 22

hypotensiv respons er ikke kontraindikation for fortsat dosis, der som regel kan gives uden

problemer, når blodtrykket er øget efter volumenekspansion.

Hos nogle patienter med kongestiv hjerteinsufficiens, hvis blodtryk er normalt eller lavt,

kan der forekomme yderligere nedsættelse af det systemiske blodtryk ved behandling med

Coversyl Novum. Denne virkning er forudset og er normalt ikke grund til at seponere

behandlingen. Hvis hypotensionen bliver symptomatisk, kan det være nødvendigt at

reducere dosis eller seponere behandlingen med Coversyl Novum.

Aorta- og mitralklapstenose/hypertrofisk kardiomyopati

Som ved alle andre ACE-hæmmere bør Coversyl Novum gives med forsigtighed til

patienter med mitralklapstenose og obstrueret udløb fra venstre ventrikel, som f.eks.

aortastenose eller hypertrofisk kardiomyopati.

Nedsat nyrefunktion

I tilfælde af nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 60 ml/min) skal startdosis af

perindopril justeres efter patientens kreatininclearance (se pkt. 4.2) og derpå efter

patientens respons på behandlingen. Rutinemæssig kontrol af kalium og kreatinin indgår i

den normale medicinske praksis for disse patienter (se pkt. 4.8).

Hos patienter med symptomatisk hjerteinsufficiens, kan hypotension efter initiering af

behandlingen med ACE-hæmmere medføre yderligere nedsættelse af nyre-funktionen. I

denne situation er der rapporteret om akut nyresvigt, som regel reversibelt.

Hos nogle patienter med bilateral nyrearteriestenose eller stenose af arterien til en solitær

nyre er der set øgning i mængden af urinstof i blodet og forhøjelse af serumkreatinin ved

behandling med ACE-hæmmere. Denne stigning er som regel reversibel ved seponering af

behandlingen. Sandsynligheden for dette er især stor hos patienter med nyreinsufficiens.

Hvis patienten også har renovaskulær hypertension, er der en forhøjet risiko for alvorlig

hypotension og nyreinsufficiens. Hos disse patienter skal behandlingen indledes under tæt

lægeligt opsyn med lave doser og omhyggelig dosistitrering. Eftersom behandling med

diuretika kan være en medvirkende faktor ved ovennævnte, skal en sådan behandling

seponeres, og nyrefunktionen skal overvåges under de første ugers behandling med

Coversyl Novum.

Nogle hypertensive patienter uden kendte tidligere nyrekarsygdomme har udviklet øgede

mængder urinstof i blodet og forhøjet serumkreatinin, sædvanligvis i mild og forbigående

grad, særligt når Coversyl Novum er givet samtidig med et diuretikum. Sandsynligheden

for dette er større hos patienter, som på forhånd havde nedsat nyre-funktion.

Dosisreduktion og/eller seponering af den diuretiske behandling og/eller Coversyl Novum

kan være påkrævet.

Hæmodialysepatienter

Der er rapporteret anafylaktiske reaktioner hos patienter dialyseret med high-flux mem-

braner i samtidig behandling med en ACE-hæmmer. Hos disse patienter bør det overvejes,

om man skal bruge en anden type dialysemembran eller en anden klasse af antihyper-

tensive midler.

Nyretransplantation

Der er ingen erfaringer med hensyn til behandling med Coversyl Novum hos patienter,

som for nylig har fået foretaget nyretransplantation.

37565_spc.doc

Side 5 af 22

Renovaskulær hypertension

Der er øget risiko for hypotension og nyreinsufficiens, når patienter med bilateral

nyrearteriestenose eller stenose af arterien til en enkelt fungerende nyre behandles med

ACE-hæmmere (se pkt. 4.3). Behandling med diuretika kan være en medvirkende faktor.

Forringelse af nyrefunktionen kan forekomme ved selv mindre ændringer i serumkreatinin,

endda hos patienter med unilateral nyrearteriestenose.

Overfølsomhed/angioødem

Angioødem i ansigt, ekstremiteter, læber, slimhinder, tunge, glottis og/eller larynx er i

sjældne tilfælde rapporteret hos patienter i behandling med ACE-hæmmere, inklusive

Coversyl Novum (se pkt. 4.8). Dette kan forekomme på ethvert tidspunkt under

behandlingen. I sådanne tilfælde skal Coversyl Novum seponeres omgående, og passende

observation skal initieres og fortsættes, indtil symptomerne er svundet fuldstændig. I de

tilfælde, hvor hævelserne var begrænset til ansigt og læber, er symptomerne generelt

svundet uden behandling, selvom antihistaminer har haft gavnlig effekt på symptomerne.

Angioødem kan sammen med ødem af larynx være fatalt. Hvis tunge, glottis eller larynx er

involveret, er der risiko for obstruktion af luftvejene, og nødbehandling skal gives

omgående. Denne kan inkludere indgift af adrenalin og/eller forholdsregler med henblik på

at sikre patienten tilstrækkelig lufttilførsel. Patienten skal være under omhyggelig observa-

tion, indtil symptomerne er svundet fuldstændigt og permanent.

Patienter med angioødem i anamnesen, uden relation til ACE-hæmmerbehandling, kan

have forhøjet risiko for angioødem ved ACE-hæmmerbehandling (se pkt. 4.3).

Der er rapporteret sjældne tilfælde af angioneurotisk ødem i tarmsystemet hos patienter,

der fik ACE-hæmmere. Disse patienter debuterede med abdominalsmerter (med eller uden

kvalme eller opkastning). I nogle tilfælde sås intet forudgående ansigtsødem, og C1-

esteraseværdier var normale. Det angioneurotiske ødem blev diagnosticeret ved hjælp af

procedurer, der omfattede CT-skanning af abdomen eller ultralyd, eller ved operation, og

symptomerne forsvandt efter seponering af ACE-hæmmeren. Intestinalt angioødem bør

medtages i differentialdiagnosen hos patienter, der får ACE-hæmmere og oplever

abdominalsmerter.

Kombinationen af perindopril med sacubitril/valsartan er kontraindiceret på grund af den

forhøjede risiko for angioødem (se pkt. 4.3). Behandling med sacubitril/valsartan må ikke

indledes før mindst 36 timer efter den sidste dosis af perindopril-behandlingen er indtaget.

Hvis behandling med sacubitril/valsartan stoppes, må behandling med perindopril ikke

indledes før mindst 36 timer efter den sidste dosis af sacubitril/ valsartan (se pkt. 4.3 og

4.5). Samtidig brug af andre NEP-hæmmere (f.eks. racecadotril) og ACE-hæmmere kan

også forøge risikoen for angioødem (se pkt. 4.5). Derfor er det nødvendigt at foretage en

omhyggelig benefit/risk-vurdering, før behandling med NEP-hæmmere (f.eks. racecadotril)

indledes hos patienter, som får perindopril.

Samtidig brug af mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus, everolimus, temsirolimus):

Patienter, der samtidig er i behandling med mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus, everolimus,

temsirolimus) kan have større risiko for angioødem (f.eks. hævelse af luftveje eller tunge,

med eller uden nedsat vejrtrækning) (se pkt. 4.5).

37565_spc.doc

Side 6 af 22

Anafylaktiske reaktioner under low density lipo-protein(LDL)-aferese.

I sjældne tilfælde har patienter i ACE-hæmmerbehandling under low density lipoprotein

(LDL)-aferese med dextransulfat oplevet livstruende anafylaktiske reaktioner. Disse

reaktioner blev undgået ved at pausere ACE-hæmmerbehandlingen før hver aferese.

Anafylaktiske reaktioner under desensibilisering

Patienter i ACE-hæmmerbehandling og samtidig desensibiliseringsbehandling (f.eks.

hymenoptera-gift) har oplevet anafylaktiske reaktioner. Hos de samme patienter er disse

reaktioner undgået, når ACE-hæmmerbehandlingen blev midlertidigt tilbageholdt, men

vendte tilbage ved utilsigtede gentagelser.

Leverinsufficiens

I sjældne tilfælde er ACE-hæmmere blevet sat i forbindelse med et syndrom, der starter

med cholestatisk ikterus og progredierer til fulminant levernekrose og (undertiden) død.

Mekanismen bag dette syndrom er ikke afklaret. Patienter, der modtager ACE-hæmmer-

behandling, og som udvikler ikterus eller markante forhøjelser af leverenzymer, skal

seponere ACE-hæmmerbehandlingen og modtage passende medicinsk opfølgning (se pkt.

4.8).

Neutropeni/agranulocytose/trombocytopeni/anæmi

Der er rapporteret neutropeni/agranulocytose, trombocytopeni og anæmi hos patienter i

ACE-hæmmerbehandling. Hos patienter med normal nyrefunktion og ingen yderligere

komplicerende faktorer forekommer neutropeni sjældent. Perindopril skal anvendes med

ekstrem forsigtighed hos patienter med kollagene karsygdomme, immunsuppressiv

behandling, behandling med allopurinol eller procainamid eller en kombination af disse

komplicerende faktorer, især hvis der er kendt tidligere nedsat nyrefunktion. Nogle af disse

patienter har udviklet alvorlige infektioner, som i nogle få tilfælde ikke har responderet på

intensiv antibiotikabehandling. Hvis der anvendes perindopril til sådanne patienter,

anbefales periodisk kontrol af antallet af hvide blodceller, og patienterne skal instrueres om

at rapportere ethvert tegn på infektion (f.eks. ondt i halsen, feber).

Race

ACE-hæmmere forårsager højere incidens af angioødem hos patienter af negroid afstam-

ning sammenlignet med patienter af anden afstamning.

Som det er tilfældet med andre ACE-hæmmere, kan perindopril være mindre effektiv til

sænkning af blodtrykket hos patienter af negroid afstamning end patienter af anden

afstamning, muligvis på grund af en højere prævalens af tilstande med lavt renin hos

hypertensive patienter af negroid afstamning.

Hoste

Der er rapporteret hoste ved brug af ACE-hæmmere. Det er karakteristisk for hosten, at

den er nonproduktiv, vedvarende og ophører ved seponering af behandlingen. ACE-

hæmmerinduceret hoste skal overvejes som en del af differential diagnosen ved hoste.

Kirurgi/anæstesi

Coversyl Novum kan blokere angiotensin II-dannelsen sekundært til kompenserende

reninafgivelse hos patienter, som får foretaget større operationer eller under anæstesi med

midler, som giver hypotension. Behandlingen skal seponeres en dag før operationen.

Hypotension, som opstår på grund af denne mekanisme, kan korrigeres ved

volumenekspansion.

37565_spc.doc

Side 7 af 22

Hyperkaliæmi

Der er observeret forhøjet serum-kalium hos nogle patienter, der er blevet behandlet med

ACE-hæmmere, inklusive perindopril. Risikofaktorerne for udvikling af hyperkaliæmi

omfatter patienter med nyreinsufficiens, forværring af nyrefunktionen, alder (> 70 år),

diabetes mellitus, tilstødende hændelser, herunder især dehydrering, akut kardiel

dekompensation, metabolisk acidose og samtidig brug af kaliumbesparende diuretika

(f.eks. spironolacton, eplerenon, triamteren og amilorid), kaliumtilskud eller kaliumholdige

salterstatninger eller patienter, der tager anden medicin som kan bevirke forhøjet serum-

kalium (f.eks. heparin, co-trimoxazol, også kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol).

Brug af kaliumtilskud, kaliumbesparende diuretika eller kaliumholdige salterstatninger kan

medføre signifikant stigning i serum-kalium, især hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Hyperkaliæmi kan give alvorlig og somme tider fatal arytmi. Hvis samtidig behandling

med disse midler anses for passende, bør de anvendes med forsigtighed og med

regelmæssig kontrol af serum-kalium (se pkt. 4.5).

Diabetespatienter

Hos diabetespatienter, der behandles med perorale antidiabetika eller insulin, skal den

glykæmiske kontrol overvåges nøje under den første måneds behandling med en ACE-

hæmmer (se pkt. 4.5).

Litium

Samtidig brug af litium og perindopril anbefales generelt ikke (se pkt. 4.5).

Kaliumbesparende lægemidler, kaliumtilskud eller kaliumholdige salterstatninger

Samtidig brug af perindopril og kaliumbesparende lægemidler, kaliumtilskud eller

kaliumholdige salterstatninger anbefales generelt ikke (se pkt. 4.5).

Dobbelt hæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS):

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister

eller aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

(inklusive akut nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere

med angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under

supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion,

elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati.

Primær aldosteronisme

Patienter med primær hyperaldosteronisme vil generelt ikke respondere på

antihypertensiva, som virker ved at hæmme renin-angiotensinsystemet. Derfor anbefales

det ikke at anvende dette lægemiddel.

Graviditet

ACE-hæmmere bør ikke indledes under graviditet. Med mindre det anses for yderst vigtigt

at fortsætte ACE-hæmmerbehandlingen, skal patienter, der planlægger at blive gravide,

skifte til behandling med andre antihypertensiva med en sikkerhedsprofil, der gør dem

egnet til brug under graviditet. Ved påvisning af graviditet bør ACE-hæmmerbehandlingen

37565_spc.doc

Side 8 af 22

omgående stoppes, og om nødvendigt skal der indledes anden behandling (se pkt. 4.3 og

4.6).

Hjælpestoffer

Da Coversyl Novum indeholder lactose, bør patienter med de sjældne arvelige lidelser

galactoseintolerans, glucose- og galactosemalabsorption eller lactasemangel (Lapp Lactase

deficiency), ikke tage dette lægemiddel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-

aldosteronsystemet (RAAS) gennem kombinationsbehandling med ACE-hæmmere,

angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren er forbundet med en højere hyppighed af

bivirkninger som hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut

nyresvigt) sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende lægemiddel (se pkt. 4.3,

4.4 og 5.1).

Lægemidler der inducerer hyperkaliæmi

Visse lægemidler eller terapeutiske klasser kan øge forekomsten af hyperkaliæmi:

aliskiren, kaliumsalt, kaliumbesparende diuretika, ACE-hæmmere, angiotensin-II receptor

antagonister, NSAID’ere, hepariner, immunsuppresiva såsom ciclosporin eller tacrolimus,

trimethoprim. Kombinationen af disse lægemidler øger risikoen for hyperkaliæmi.

Samtidig anvendelse er kontraindiceret (se pkt. 4.3)

Aliskiren

Hos diabetespatienter eller patienter med nedsat nyrefunktion øges risikoen for

hyperkaliæmi, forværring af nyrefunktionen samt øget kardiovaskulær morbiditet og

mortalitet.

Ekstrakorporal behandling

Ekstrakorporal behandling, der medfører blodkontakt med negativt ladede overflader,

såsom dialyse eller hæmofiltrering med bestemte high-flux membraner (f.eks.

polyakrylnitrilmembraner) og lavdensitetslipoprotein aferese med dextransulfat, grundet

øget risiko for svære anafylaktoide reaktioner (se pkt. 4.3). Hvis sådan behandling er

påkrævet, bør det overvejes at anvende en anden type dialysemembran eller en anden type

antihypertensivum.

Sacubitril/Valsartan

Samtidig brug af perindopril og sacubitril/valsartan er kontraindiceret, da den samtidige

hæmning af neprilysin og ACE kan forøge risikoen for angioødem. Behandling med

sacubitril/valsartan må ikke indledes før mindst 36 timer efter den sidste dosis i

perindopril-behandlingen er indtaget. Behandling med perindopril må ikke indledes før

mindst 36 timer efter den sidste dosis af sacubitril/valsartan (se pkt. 4.3 og 4.4).

37565_spc.doc

Side 9 af 22

Samtidig anvendelse frarådes (se pkt. 4.4)

Aliskiren

Hos andre patienter, ud over patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion øges risiko

for hyperkaliæmi, forværring af nyrefunktionen samt øget kardiovaskulær morbiditet og

mortalitet.

Samtidig behandling med ACE-hæmmere og angiotensin-receptor blokkere

I litteraturen er det rapporteret, at hos patienter med diagnosticeret arteriosklerotisk

sygdom, hjertesvigt eller diabetes med slutorganskader, er samtidig behandling med ACE-

hæmmere og angiotensin-receptor blokkere associeret med en højere frekvens af

hypotension, synkope, hyperkaliæmi og forværret nyrefunktion (herunder akut nyresvigt)

sammenlignet med anvendelse af ét enkelt renin-angiotensin-aldosteron-system stof.

Dobbelt blokade (f.eks. ved kombination af en ACE-hæmmer med en angiotensin-II

receptorantagonist) bør begrænses til individuelt definerede tilfælde med nøje monitorering

af nyrefunktion, kaliumniveauer samt blodtryk.

Estramustin

Risiko for flere bivirkninger så som angioneurotisk ødem (angioødem).

Co-trimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol)

Patienter, som samtidig tager co-trimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol), kan have en

øget risiko for hyperkaliæmi (se pkt. 4.4).

Kaliumbesparende diuretika (f.eks. triamteren, amilorid...), kalium (salte)

Hyperkaliæmi (potentielt fatal) især i forbindelse med nedsat nyrefunktion (additiv

hyperkaliæmisk virkning).

Samtidig brug af perindopril og de ovennævnte lægemidler anbefales ikke (se pkt. 4.4).

Hvis samtidig brug alligevel er indiceret, skal lægemidlerne anvendes med forsigtighed og

hyppig kontrol af serumkalium. For anvendelse af spironolacton ved hjertesvigt, se

nedenfor.

Litium

Reversible forhøjelser i koncentrationer af serumlitium og forgiftning er rapporteret ved

samtidig brug af litium og ACE-hæmmere. Samtidig brug af perindopril og litium

anbefales ikke, men hvis dette er nødvendigt, skal serumlitiumkoncentrationerne overvåges

nøje (se pkt. 4.4).

Samtidig anvendelse, der kræver særlig forsigtighed

Antidiabetika (insulin, orale hypoglykæmiske lægemidler)

Epidemiologiske studier antyder, at samtidig administration af ACE-hæmmere og

antidiabetika (insulin, orale hypoglykæmiske lægemidler) kan forårsage en øget

blodglucose-sænkende virkning med risiko for hypoglykæmi. Sandsynligheden for

forekomst af dette fænomen var tilsyneladende størst i de første ugers

kombinationsbehandling og hos patienter med nedsat nyrefunktion.

37565_spc.doc

Side 10 af 22

Baclofen

Øget antihypertensiv virkning. Monitorer blodtryk og modificer antihypertensiv dosering,

hvis det er nødvendigt.

Ikke-kaliumbesparende diuretika

Patienter i behandling med diuretika, og især patienter med volumen- og/eller

saltunderskud, kan få udtalt reduktion i blodtryk efter initiering af behandling med en

ACE-hæmmer. Risikoen for hypotensive virkninger kan reduceres ved seponering af

diuretikum, ved at øge volumen eller saltindtagelsen inden initiering af behandling med

lave og progressive doser af perindopril.

Ved arteriel hypertension, når tidligere diuretisk behandling kan have forårsaget

salt-/volumenunderskud, skal diuretikum enten seponeres før initiering af en ACE-

hæmmer, hvorefter et ikke-kaliumbesparende diuretikum kan reintroduceres, eller ACE-

hæmmeren skal initieres med en lav dosis og progressiv øgning.

Ved diuretika-behandlet kongestiv hjertesvigt, skal ACE-hæmmeren initieres ved en meget

lav dosis, muligvis efter reducering af dosis af det associerede ikke-kaliumbesparende

diuretikum.

I alle tilfælde skal nyrefunktionen (kreatinin-niveauer) monitoreres de første få uger af

behandlingen med ACE-hæmmer.

Kaliumbesparende diuretika (eplerenon, spironolacton)

Under behandling med eplerenon- eller spironolacton-doser mellem 12,5 mg til 50 mg

daglig sammen med lave doser af ACE-hæmmere:

I behandlingen af klasse II-IV hjertesvigt (NYHA) med en ejektionsfraktion < 40% og

tidligere behandlet med ACE-hæmmere og loop-diuretika er der risiko for hyperkaliæmi,

potentielt fatal, især hvis dosisanbefalingerne for denne kombination ikke overholdes.

Før initiering af kombinationen skal absence af hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

kontrolleres.

En nøje monitorering af kaliæmi og kreatinæmi anbefales en gang om ugen i den første

behandlingsmåned og månedligt herefter.

Non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) inklusive aspirin

3 g/dag

Når ACE-hæmmere administreres samtidig med NSAID-lægemidler (for eksempel

acetylsalicylsyre ved antiinflammatoriske doseringsregimer, COX-2-hæmmere og ikke-

selektive NSAID), kan den antihypertensive virkning blive nedsat. Samtidig brug af ACE-

hæmmere og NSAID kan medføre en øget risiko for en forværring af nyrefunktionen,

herunder mulighed for akut nyresvigt og en stigning i serum-kalium, især hos patienter

med eksisterende nedsat nyrefunktion. Kombinationen bør administreres med forsigtighed,

især hos ældre. Patienterne bør være tilstrækkeligt hydrerede, og det bør overvejes at

monitorere nyrefunktionen efter indledning af kombineret behandling og periodisk

derefter.

Racecadotril

ACE-hæmmere (f.eks. perindopril) kan forårsage angioødem. Denne risiko kan være

forhøjet ved samtidig brug med racecadotril (et lægemiddel, der bruges mod akut diarré).

mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus, everolimus, temsirolimus)

Patienter, der er i samtidig behandling med mTOR-hæmmere, kan have en øget risiko for

angioødem (se pkt. 4.4).

37565_spc.doc

Side 11 af 22

Samtidig anvendelse, der kræver nogen forsigtighed

Antihypertensive midler og karudvidende midler

Samtidig brug af disse lægemidler kan forøge den hypotensive effekt af perindopril.

Samtidig brug af nitroglycerin og andre nitrater eller andre karudvidende midler kan

reducere blodtrykket yderligere.

Gliptiner (linagliptin, saxagliptin, sitagliptin, vildagliptin)

Der er øget risiko for angioødem hos patienter, der samtidig behandles med ACE-

hæmmere på grund af nedsat dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV)-aktivitet af gliptin.

Tricykliske antidepressive midler/antipsykotiske midler/anæstetika

Samtidig brug af visse anæstetika, tricykliske antidepressive midler og antipsykotisk

midler og ACE-hæmmere kan resultere i yderligere reduktion af blodtrykket (se pkt. 4.4).

Sympatomimetika

Sympatomimetiske midler kan reducere den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere.

Guld

Der er rapporteret sjældne tilfælde af nitritoide reaktioner (symptomerne omfatter

ansigtsrødmen, kvalme, opkastning og hypotension) hos patienter, som får samtidig

behandling med guld til injektion (natriumaurothiomalat) og ACE-hæmmer inklusive

perindopril.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der var ingen virkning på reproduktion eller fertilitet.

Graviditet

ACE-hæmmere bør ikke anvendes i graviditetens første trimester (se pkt. 4.4). Brug af

ACE-hæmmere er kontraindiceret i graviditetens andet og tredje trimester (se pkt. 4.3 og

4.4).

Der foreligger ikke entydig epidemiologisk dokumentation for, at eksponering for ACE-

hæmmere i graviditetens første trimester medfører en risiko for teratogenicitet, men det

kan ikke udelukkes, at risiko øges lidt. Medmindre det anses for yderst vigtigt at fortsætte

ACE-hæmmerbehandlingen, skal patienter, der planlægger graviditet, skifte til andre

antihypertensiva med en sikkerhedsprofil, der gør dem egnet til brug under graviditet. Ved

påvisning af graviditet bør ACE-hæmmerbehandlingen omgående stoppes, og om

nødvendigt indledes anden behandling.

Det er påvist, at eksponering for ACE-hæmmere i andet og tredje trimester kan medføre

human toksicitet hos fostre (nedsat nyrefunktion, oligohydramnion, forsinket ossifikation

af kraniet) og hos nyfødte (nyresvigt, hypotension, hyperkaliæmi) (se pkt. 5.3).

I tilfælde af eksponering for ACE-hæmmer fra og med graviditetens andet trimester

anbefales en ultralydsundersøgelse af nyrefunktion og kranium.

37565_spc.doc

Side 12 af 22

Spædbørn, hvis mødre har taget ACE-hæmmere, bør observeres nøje for hypotension (se

pkt. 4.3 og 4.4).

Amning

Fordi der ikke foreligger oplysninger om brugen af Coversyl Novum under amning, kan

Coversyl Novum ikke anbefales og alternative behandlinger med bedre etablerede

sikkerhedsprofiler under amning er at foretrække, især ved amning af et nyfødt eller

preterm spædbarn.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Coversyl Novum har ingen direkte effekt på evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner, men individuelle reaktioner kan opstå i relation til sænkning af blodtrykket hos

nogle patienter, specielt i begyndelsen af behandlingen eller i kombination med et andet

antihypertensivt lægemiddel.

Som et resultat heraf kan evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner nedsættes.

4.8

Bivirkninger

a) Resumé af sikkerhedsprofilen

Perindoprils sikkerhedsprofil var i overensstemmelse med ACE-hæmmeres

sikkerhedsprofil:

De hyppigste bivirkninger, der er rapporteret i kliniske studier og blevet observeret med

perindopril er: Svimmelhed, hovedpine, paræstesier, vertigo, synsforstyrrelser, tinnitus,

hypotension, hoste, dyspnø, abdominalsmerter, obstipation, diarré, dysgeusi, dyspepsi,

kvalme, opkast, pruritus, udslæt, muskelkramper og asteni.

b) Sammendrag af bivirkninger i tabelform

Følgende bivirkninger er observeret i kliniske studier og/eller anvendelse med perindopril

efter markedsføring og er inddelt efter hyppighed, som følger:

Meget almindelig (>1/10); almindelig (>1/100, <1/10); usædvanlig (>1/1.000, <1/100); sjælden

(>1/10.000, <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

MedDRA

Systemorganklasse

Bivirkninger

Hyppighed

Blod og lymfesystem

Eosinofili

Ikke almindelig*

Agranulocytose eller pancytopeni

Meget sjælden

Hæmoglobin nedsat og hæmatokrit nedsat

Meget sjælden

Leukopeni/neutropeni

Meget sjælden

Hæmolytisk anæmi hos patienter med medfødt

mangel på G-6PDH (se pkt. 4.4)

Meget sjælden

Thrombocytopeni

Meget sjælden

37565_spc.doc

Side 13 af 22

MedDRA

Systemorganklasse

Bivirkninger

Hyppighed

Metabolisme og ernæring

Hypoglykæmi (se pkt. 4.4 og 4.5)

Ikke almindelig*

Hyperkaliæmi, reversibele ved seponering (se

pkt. 4.4)

Ikke almindelig*

Hyponatriæmi

Ikke almindelig*

Psykiske forstyrrelser

Humørsvingninger

Ikke almindelig

Søvnproblemer

Ikke almindelig

Nervesystemet

Svimmelhed

Almindelig

Hovedpine

Almindelig

Paræstesier

Almindelig

Vertigo

Almindelig

Døsighed

Ikke almindelig*

Syncope

Ikke almindelig*

Konfusion

Meget sjælden

Øjne

Synsforstyrrelser

Almindelig

Øre og labyrint

Tinnitus

Almindelig

Hjerte

Palpitationer

Ikke almindelig*

Takykardi

Ikke almindelig*

Angina pectoris (se pkt. 4.4)

Meget sjælden

Arytmier

Meget sjælden

Myokardieinfarkt, muligvis sekundært til udtalt

hypotension hos højrisiko patienter (se pkt. 4.4)

Meget sjælden

Vaskulære sygdomme

Hypotension (og bivirkninger relateret til

hypotension)

Almindelig

Vaskulitis

Ikke almindelig*

Slagtilfælde, muligvis sekundært til udtalt

hypotension hos højrisiko patienter (se pkt. 4.4)

Meget sjælden

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste

Almindelig

Dyspnø

Almindelig

Bronkospasme

Ikke almindelig

Eosinofil pneumoni

Meget sjælden

Rhinitis

Meget sjælden

Mave-tarm-kanalen

Abdominale smerter

Almindelig

Obstipation

Almindelig

37565_spc.doc

Side 14 af 22

MedDRA

Systemorganklasse

Bivirkninger

Hyppighed

Diarré

Almindelig

Dysgeusi

Almindelig

Dyspepsi

Almindelig

Kvalme

Almindelig

Opkastning

Almindelig

Mundtørhed

Ikke almindelig

Pankreatitis

Meget sjælden

Lever og galdeveje

Hepatitis, enten cytolisk eller cholestatisk (se

pkt. 4.4)

Meget sjælden

Hud og subkutane væv

Pruritus

Almindelig

Udslæt

Almindelig

Urtikaria (se pkt. 4.4)

Ikke almindelig

Angioødem af ansigt, ekstremiteter, læber,

slimhinder, tunge, glottis og/eller larynx (se

pkt. 4.4)

Ikke almindelig

Lysoverfølsomhedsreaktioner

Ikke almindelig*

Pemfigoid

Ikke almindelig*

Hyperhydrose

Ikke almindelig

Forværring af psoriasis

Sjælden*

Erythema multiforme

Meget sjælden

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Muskelkramper

Almindelig

Artralgi

Ikke almindelig*

Myalgi

Ikke almindelig*

Nyrer og urinveje

Nedsat nyrefunktion

Ikke almindelig

Akut nyresvigt

Meget sjælden

Det reproduktive system

og mammae

Erektil dysfunktion

Ikke almindelig

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni

Almindelig

Brystsmerter

Ikke almindelig*

Utilpashed

Ikke almindelig

Perifere ødemer

Ikke almindelig*

Pyreksi

Ikke almindelig*

Undersøgelser

Stigning i blodurinstof

Ikke almindelig*

37565_spc.doc

Side 15 af 22

MedDRA

Systemorganklasse

Bivirkninger

Hyppighed

Stigning i blodkreatinin

Ikke almindelig*

Stigning i blodbilirubin

Sjælden

Stigning i leverenzymer

Sjælden

Traumer, forgiftninger

behandlingskomplikatione

r

Fald

Ikke almindelig*

* Hyppighed beregnet ud fra kliniske studier for bivirkninger påvist i spontane rapporter

Der er blevet rapporteret om tilfælde af SIADH med andre ACE-hæmmere. SIADH kan

betragtes som en meget sjælden, men mulig komplikation, forbundet med behandling med

ACE-hæmmere, inklusive perindopril.

Kliniske studier

Under perioden med randomiseret behandling i EUROPA-studiet blev der kun indsamlet

alvorlige hændelser. Få patienter oplevede alvorlige hændelser: 16 (0,3 %) ud af 6122

perindopril-patienter og 12 (0,2 %) ud af 6107 placebo-patienter. Hos patienter behandlet

med perindopril observeredes hypotension hos 6 patienter, angioødem hos 3 patienter og

pludseligt hjertestop hos 1 patient. Der udgik flere patienter, der fik perindopril, på grund

af hoste, hypotension eller anden intolerans end patienter, der fik placebo, henholdsvis 6,0

% (n=366) og 2,1 % (n=129).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er begrænsede data til rådighed om overdosering hos mennesker. Symptomer i

forbindelse med overdosering af ACE-hæmmere kan omfatte hypotension, kredsløbsshock,

elektrolytforstyrrelser, nyresvigt, hyperventilation, takykardi, palpitationer, bradykardi,

svimmelhed, angst og hoste.

Den anbefalede behandling af overdosering er 9 mg/ml (0,9%) natriumchloridopløsning

som intravenøs infusion. Hvis der opstår hypotension, skal patienten anbringes i

shockstilling. Behandling med angiotensin II-infusion og/eller intravenøse katekolaminer

kan, hvis dette er tilgængeligt, også overvejes. Perindopril kan fjernes fra det systemiske

kredsløb ved hæmodialyse (se pkt. 4.4). Pacemaker-behandling er indiceret ved

behandlingsresistent bradykardi. Vitale tegn, serumelektrolytter og

kreatininkoncentrationer skal overvåges vedvarende.

37565_spc.doc

Side 16 af 22

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 09 AA 04. ACE-hæmmere ekskl. kombinationer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Perindopril er en hæmmer af det enzym, der omdanner angiotensin I til angiotensin II

(Angiotensin Converting Enzyme, ACE). Det konverterende enzym, eller kinase, er en

exopeptidase, der tillader omdannelse af angiotensin I til det karsammentrækkende

angiotensin II samt forårsager nedbrydning af det karudvidende bradykinin til et inaktivt

heptapeptid. Hæmning af ACE resulterer i en reduktion af angiotensin II i plasmaet, som

bevirker en øget plasmareninaktivitet (ved hæmning af den negative feedback fra

reninfrigørelse) og reduceret sekretion af aldosteron. Eftersom ACE inaktiverer

bradykinin, resulterer hæmning af ACE også i en forhøjet aktivitet af cirkulerende og

lokale kallikrein-kinin-systemer (og dermed også aktivering af prostaglandinsystemet). Det

er muligt, at denne mekanisme medvirker til ACE-hæmmernes blodtrykssænkende

virkning og er delvist ansvarlig for nogle af deres bivirkninger (f.eks. hoste).

Perindopril virker gennem sin aktive metabolit, perindoprilat. De andre metabolitter viser

ingen hæmning af ACE-aktivitet in vitro.

Klinisk virkning og sikkerhed

2,5 mg, 5 mg og 10 mg

Hypertension

Perindopril er aktivt ved alle grader af hypertension: mild, moderat og alvorlig. Der er

observeret en reduktion af det systoliske og diastoliske blodtryk i både liggende og stående

stilling.

Perindopril reducerer den perifere karmodstand, hvilket medfører en reduktion af

blodtrykket. Som følge af dette øges den perifere blodgennemstrømning, uden at hjerte-

frekvensen påvirkes.

Som regel øges den renale blodgennemstrømning, mens den glomerulære filtrationsrate

(GFR) sædvanligvis er uændret.

Den antihypertensive aktivitet er maksimal mellem 4 og 6 timer efter en enkelt dosis og

varer i mindst 24 timer: Den gennemsnitlige effekt er ca. 87-100 % af den maksimale

effekt.

Nedsættelsen af blodtrykket sker hurtigt. Hos patienter, der reagerer på behandlingen,

opnås normalisering inden for en måned og er vedvarende uden forekomst af

tachyphylaxis.

Seponering af behandlingen medfører ikke hurtig blodtryksstigning.

Perindopril reducerer hypertrofi af venstre ventrikel.

Det er blevet bekræftet, at perindopril udviser karudvidende egenskaber hos mennesker.

Det forbedrer de store arteriers elasticitet og reducerer de små arteriers media:lumen

relation.

37565_spc.doc

Side 17 af 22

Supplerende behandling med et thiazid-diuretikum giver en synergistisk additiv virkning.

Kombinationen af en ACE-hæmmer og et thiazid mindsker også risikoen for hypokaliæmi

som følge af den diuretiske behandling.

2,5 mg og 5 mg

Hjerteinsufficiens

Perindopril reducerer hjertearbejdet gennem reduceret for- og efterbelastning (pre-load og

after-load).

Studier af patienter med hjerteinsufficiens har påvist:

- nedsat fyldningstryk i venstre og højre ventrikel,

- reduceret samlet perifer karmodstand,

- øget kardialt output og forbedret kardialt indeks.

I komparative studier er den første dosis af 2,5 mg perindoprilarginin hos patienter med

mild til moderat hjerteinsufficiens ikke sat i forbindelse med nogen væsentlig nedsættelse

af blodtrykket sammenlignet med placebo.

2,5 mg, 5 mg og 10 mg

Patienter med stabil koronararteriesygdom

EUROPA-studiet var et internationalt, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret

klinisk multicenterstudie af 4 års varighed.

Tolvtusindtohundredeogatten (12.218) patienter over 18 år blev randomiseret til 8 mg

perindopril tertiært butylamin (svarende til 10 mg perindoprilarginin) (n=6110) eller

placebo (n=6108). Forsøgspopulationen havde evidens for koronararteriesygdom uden

kliniske tegn på hjertesvigt. Generelt havde 90% af patienterne tidligere haft et

myokardieinfarkt og/eller gennemgået koronar revaskularisering. De fleste af patienterne

fik forsøgsmedicinen i tilgift til konventionel behandling, inklusive

trombocytfunktionshæmmende midler, lipidsænkende midler og betablokkere.

Det væsentligste effektmål omfattede kardiovaskulær mortalitet, non-fatal

myokardieinfarkt og/eller hjertestop med vellykket genoplivning. Behandlingen med 8 mg

perindopril tertiært butylamin (svarende til 10 mg perindoprilarginin) en gang daglig

resulterede i en signifikant absolut reduktion i det primære endepunkt på 1,9% (relativ

risikoreduktion på 20% (95% CI [9,4; 28,6] – p<0,001). Hos patienter med tidligere

myokardieinfarkt og/eller revaskularisering, observeredes en absolut reduktion på 2,2%

svarende til en RRR på 22,4% (95% CI [12,0; 31,6] – p <0,001) i det primære endepunkt

sammenlignet med placebo.

Pædiatrisk anvendelse

Perindoprils sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen under 18 år er ikke klarlagt.

I et åbent, ikke-sammenlignelig, klinisk studie hos 62 hypertensive børn i alderen fra 2 til

15 år med en glomerulær filtrationshastighed på > 30 ml/min/1,73m

fik patienterne

perindopril med en gennemsnitlig dosis på 0,07 mg/kg. Dosis blev bestemt ud fra den

enkelte patientprofil og blodtryksrespons op til en maksimal dosis på 0,135 mg/kg/dag.

59 patienter afsluttede 3-måneders perioden og 36 patienter afsluttede studiets

ekstensionsperiode, dvs. de blev fulgt i mindst 24 måneder (gennemsnitlig studievarighed:

44 måneder).

Systolisk og diastolisk blodtryk forblev stabile fra inklusionen til sidste kontrol hos

patienter, der tidligere er blevet behandlet med antihypertensiva og faldt hos naive

patienter.

37565_spc.doc

Side 18 af 22

Flere end 75% af børnene havde systolisk og diastolisk blodtryk under 95-procentfraktilen

ved deres sidste kontrol.

Sikkerheden var i overensstemmelse med perindoprils kendte sikkerhedsprofil.

Data fra kliniske studier af dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet

(RAAS)

Kombinationen af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-receptorantagonist er undersøgt i

to store randomiserede, kontrollerede studier (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone

and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) og VA NEPHRON-D (The

Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)).

ONTARGET var et studie med patienter, der havde en anamnese med kardiovaskulær eller

cerebrovaskulær sygdom, eller som havde type 2-diabetes mellitus med tegn på

organpåvirkning. VA NEPHRON-D var et studie med patienter med type 2-diabetes

mellitus og diabetisk nefropati.

Disse studier viste ikke signifikant bedre effekt på renal og/eller kardiovaskulære mål og

mortalitet sammenlignet med monoterapi, mens en øget risiko for hyperkaliæmi, akut

nyrepåvirkning og/eller hypotension observeredes.

På baggrund af de fælles farmakodynamiske egenskaber er disse resultater også relevante

for andre ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør derfor ikke anvendes samtidigt

hos patienter med diabetisk nefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) var et studie, der skulle undersøge fordelen ved at tilføje aliskiren til

standardbehandling med en ACE-hæmmer eller en angiotensin II-receptorantagonist hos

patienter med type 2-diabetes mellitus og kronisk nyresygdom, kardiovaskulær sygdom

eller begge. Dette studie blev afsluttet tidligt pga. en øget risiko for bivirkninger. Både

kardiovaskulære dødsfald og apopleksi var numerisk hyppigere forekommende i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen, og bivirkninger og relevante alvorlige bivirkninger (såsom

hyperkaliæmi, hypotension og nedsat nyrefunktion) blev rapporteret hyppigere i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter peroral indgift absorberes perindopril hurtigt, og den maksimale koncentration opnås

inden for 1 time. Plasmahalveringstiden for perindopril er lig med 1 time.

Perindopril er et prodrug. 27 % af den administrerede dosis perindopril når blodbanen som

den aktive metabolit perindoprilat. Ud over det aktive perindoprilat danner perindopril fem

metabolitter, der alle er inaktive. Den maksimale plasma-koncentration af perindoprilat

opnås i løbet af 3 til 4 timer.

Eftersom indtagelse af føde nedsætter omdannelsen til perindoprilat og dermed

biotilgængeligheden, skal perindoprilarginin indgives peroralt i en enkelt daglig dosis om

morgenen før et måltid.

Der er påvist linearitet mellem dosis af perindopril og plasmaeksponering.

Fordeling

Fordelingsvolumen er ca. 0,2 l/kg for ubundet perindoprilat. Perindoprilats binding til

plasmaprotein er 20 %, og det binder hovedsageligt til det angiotensinkonverterende

enzym, men er koncentrationsafhængig.

37565_spc.doc

Side 19 af 22

Elimination

Perindoprilat elimineres i urinen, og halveringstiden for den ubundne fraktion er ca. 17

timer, hvilket resulterer i steady state i løbet af 4 dage.

Særlige populationer

Eliminering af perindoprilat er nedsat hos ældre patienter samt hos patienter med hjerte-

eller nyreinsufficiens. Dosisjustering ved nyreinsufficiens er ønskelig, afhængigt af graden

af insufficiens (kreatininclearance).

Dialyseclearance for perindoprilat er lig med 70 ml/min.

Perindoprils kinetik er modificeret hos patienter med cirrhosis: leverclearance for

grundmolekylet halveres. Dog reduceres mængden af dannet perindoprilat ikke, og derfor

er dosisjustering ikke påkrævet (se pkt. 4.2 og 4.4).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata studier

I de kroniske orale toksicitetsstudier (rotter og aber) er målorganet nyren med reversibel

skade.

Der er ikke observeret nogen mutagenicitet i in vitro- eller in vivo- studier.

Reproduktionstoksicitetsstudier (rotter, mus, kaniner og aber) viste ingen tegn på

embryotoksicitet eller teratogenicitet. Dog er ACE-hæmmere som klasse påvist at have

negative virkninger på den sene fosterudvikling, der resulterer i fosterdød og medfødte

defekter hos gnavere og kaniner: Der er observeret nyrelæsioner og en øget peri- og

postnatal mortalitet. Fertiliteten var ikke nedsat hos hverken han- eller hunrotter.

Der er ikke observeret nogen karcinogenicitet i langtidsstudier af rotter og mus.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Lactosemonohydrat

Magnesiumstearat

Maltodextrin

Hydrofob kolloid silica

Natriumstivelsesglycolat (type A).

Filmovertræk

2,5 mg

Glycerol

Hypromellose

Macrogol 6000

Magnesiumstearat

Titandioxid

37565_spc.doc

Side 20 af 22

5 mg

Glycerol

Hypromellose

Chlorophyllin-kobber-komplex

Macrogol 6000

Magnesiumstearat

Titandioxid

10 mg

Glycerol

Hypromellose

Chlorophyllin-kobber-komplex

Macrogol 6000

Magnesiumstearat

Titandioxid

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hvid tabletbeholder af polypropylen forsynet med mængderegulator af polyethylene og et

hvidt uigennemsigtigt låg, der indeholder et tørremiddel. I æske.

Pakningsstørrelser

5, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60 (60 eller 2 beholdere à 30 stk.), 84 (84 eller 3 beholdere à 28

stk.), 90 (90 eller 3 beholdere à 30 stk.), 100 (100 eller 2 beholdere à 50 stk.), 120 (120

eller 4 beholdere à 30 stk.) og 500 stk. (500 eller 10 beholdere à 50 stk.).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Frankrig

Repræsentant

Servier Danmark A/S

Lyngbyvej 2

2100 København Ø

37565_spc.doc

Side 21 af 22

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

2,5 mg:

37564

5 mg:

37565

10 mg:

37566

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

29. juli 2005

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

26. april 2018

37565_spc.doc

Side 22 af 22

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information