Contacera

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
16-04-2020

Aktiv bestanddel:

meloxicam

Tilgængelig fra:

Zoetis Belgium SA

ATC-kode:

QM01AC06

INN (International Name):

meloxicam

Terapeutisk gruppe:

Horses; Pigs; Cattle

Terapeutisk område:

Anti-inflammatory and anti-rheumatic products, non-steroids

Terapeutiske indikationer:

CattleFor brug i akut respiratorisk infektion med passende antibiotisk behandling for at reducere kliniske tegn. Til brug i diarré i kombination med orale re-hydration terapi for at reducere kliniske symptomer hos kalve på over en uge gamle og unge, ikke-ammende kvæg. Til supplerende terapi til behandling af akut mastitis i kombination med antibiotikabehandling. Til lindring af postoperativ smerte efter afhorning i kalve. PigsFor reduktion af symptomer af halthed og inflammation i ikke-infektiøse lidelser i bevægeapparatet og for adjuverende terapi i behandlingen af puerperal sepsis og toxaemia (mastitis-metritis-agalakti syndrom) med passende antibiotisk behandling. HorsesFor brug i lindring af betændelse og lindring af smerter i både akutte og kroniske muskuloskeletale lidelser. Til lindring af smerte forbundet med hestekolik.

Produkt oversigt:

Revision: 7

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2012-12-06

Indlægsseddel

                28
B. INDLÆGSSEDDEL
29
INDLÆGSSEDDEL
CONTACERA 20 MG/ML INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING TIL KVÆG, SVIN OG
HESTE
1.
NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER
ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGIEN
Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Loughrea
Co. Galway
IRLAND
2.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Contacera 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, svin og
heste
meloxicam
3.
ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE NDHOLDSSTOFFER
En ml indeholder:
Meloxicam
20 mg
Ethanol (96 %)
159,8 mg
Klar, gul opløsning.
4.
INDIKATIONER
KVÆG:
Til anvendelse ved akut respiratorisk infektion i kombination med
passende antibiotikabehandling
med henblik på at reducere kliniske symptomer hos kvæg.
Til anvendelse ved diarré i kombination med oral tilførsel af vand
med henblik på at reducere kliniske
symptomer hos kalve, der er mere end en uge gamle, og hos
ikke-lakterende ungkvæg.
Til supplerende behandling af akut mastitis i kombination med
antibiotikabehandling.
Til lindring af post operativ smerte efter afhorning af kalve.
SVIN:
Til anvendelse ved ikke-smitsomme lokomotoriske forstyrrelser med
henblik på at reducere halthed og
inflammation.
Til supplerende behandling af puerperal sepsis og toksikæmi
(mastitis-metritis-agalaktisk syndrom)
med passende antibiotikabehandling.
HESTE:
Til anvendelse ved lindring af betændelse og smerter ved såvel
akutte som kroniske lidelser i
bevægeapparatet.
Til anvendelse ved lindring af smerte i forbindelse med kolik hos
hest.
30
5.
KONTRAINDIKATIONER
Bør ikke anvendes til heste under 6 uger.
Bør ikke anvendes til drægtige eller lakterende hopper.
Bør ikke anvendes til dyr, som lider af nedsat lever-, hjerte- eller
nyrefunktion og hæmoragiske
lidelser, eller i tilfælde hvor der er tegn på ulcerogene
gastrointestinale læsioner.
B
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Contacera 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, svin og
heste
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En ml indeholder:
AKTIVT STOF:
Meloxicam 20 mg
HJÆLPESTOF:
Ethanol (96 %) 159,8 mg
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, opløsning.
Klar, gul opløsning.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER, SOM LÆGEMIDLET ER BEREGNET TIL
Kvæg, svin og heste
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER MED ANGIVELSE AF DYREARTER, SOM LÆGEMIDLET
ER BEREGNET TIL
KVÆG:
Til anvendelse ved akut respiratorisk infektion i kombination med
passende antibiotikabehandling
med henblik på at reducere kliniske symptomer hos kvæg.
Til anvendelse ved diarré i kombination med oral tilførsel af vand
med henblik på at reducere kliniske
symptomer hos kalve, der er mere end en uge gamle, og hos
ikke-lakterende ungkvæg.
Til supplerende behandling af akut mastitis i kombination med
antibiotikabehandling.
Til lindring af post operativ smerte efter afhorning af kalve.
SVIN:
Til anvendelse ved ikke-smitsomme lokomotoriske forstyrrelser med
henblik på at reducere halthed og
inflammation.
Til supplerende behandling af puerperal sepsis og toksikæmi
(mastitis-metritis-agalaktisk syndrom)
med passende antibiotikabehandling.
HESTE:
Til anvendelse ved lindring af betændelse og smerter ved såvel
akutte som kroniske lidelser i bevæge-
apparatet.
Til anvendelse ved lindring af smerte i forbindelse med kolik hos
hest.
3
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Se også afsnit 4.7.
Bør ikke anvendes til heste under 6 uger.
Bør ikke anvendes til dyr, som lider af nedsat lever-, hjerte- eller
nyrefunktion og hæmoragiske
lidelser, eller i tilfælde hvor der er tegn på ulcerogene
gastrointestinale læsioner.
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de(t) aktive
stof(fer), eller over for et eller flere
af hjælpestofferne.
Ved behandling af diarré hos kvæg bør præparatet ikke gives til
dyr, som er mindre end en uge gamle.
4.
SÆRLIGE ADVARSLER F
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 16-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 25-03-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 16-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 25-03-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 16-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 25-03-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 16-04-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 16-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 25-03-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 16-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 25-03-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 16-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 25-03-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 16-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 25-03-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 16-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 25-03-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 16-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 25-03-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 16-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 25-03-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 16-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 25-03-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 16-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 25-03-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 16-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 25-03-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 16-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 25-03-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 16-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 25-03-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 16-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 25-03-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 16-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 25-03-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 16-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 25-03-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 16-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 25-03-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 16-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 25-03-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 16-04-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 16-04-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 16-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 25-03-2014

Søg underretninger relateret til dette produkt