Cliovelle 0,5+1 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

04-02-2019

Aktiv bestanddel:
ESTRADIOLVALERAT, NORETHISTERONACETAT
Tilgængelig fra:
Dr. Kade Pharmazeutisce Fabrik GmbH
ATC-kode:
G03FA01
INN (International Name):
ESTRADIOLVALERAT, NORETHISTERONACETATE
Dosering:
0,5+1 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
44342
Autorisation dato:
2009-06-15

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cliovelle 1 mg/0,5 mg tabletter

Estradiol/Norethisteronacetat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel

da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Cliovelle

Sådan skal du tage Cliovelle

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og

yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Cliovelle er et hormonprodukt for kontinuerlig brug. De indeholder en kombination af to

forskellige hormoner, et østrogen og et gestagen (estradiol og noerthisteronacetat, og det

anvendes til såkaldt hormonal substitutionsbehandling (hormonerstatning). Cliovelle

anvendes til kvinder efter overgangsalderen, når der gået minst 1 år efter sidste naturlige

menstruation.

Hvad Cliovelle anvendes til

Lindring af symptomer i overgangsalderen

I overgangsalderen falder kvindens østrogenproduktion. Dette kan medføre symptomer som

varme i ansigtet, på halsen og brystet (hedeture). Cliovelle mildner disse symptomer efter

overgangsalderen. Lægen vil ordinere Cliovelle til dig, hvis dine symptomer alvorligt

hæmmer dig i din hverdag.

Forebyggelse af knogleskørhed

Efter overgangsalderen kan nogle kvinder udvikle skøre knogler (knogleskørhed). Du bør

diskutere alle behandlingsmuligheder med din læge.

Hvis du har øget risiko for knoglebrud på grund af knogleskørdhed, eller ikke kan bruge

anden medicin, kan du anvende Cliovelle til at forebygge knoglesskørhed efter

overgangsalderen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Cliovelle

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Sygehistorie og regelmæssige kontroller

Hormonal substitutionsbehandling indebærer nogle risici, der skal overvejes, når det skal

besluttes, om du skal begynde på behandlingen eller fortsætte med den.

Erfaringernemed at behandle kvinder med for tidlig overgangsalder (pga æggestokkesvigt

eller operation) er begrænsade. Hvis du er kommet for tidligt i overgangsalderen, kan risikoen

ved at anvende hormonal substitutionsbehandling være anderledes. Tal med din læge.

Før de begynder eller genoptager hormonal substitutionsbehandling, vil din læge gennemgå

din og din families sygehistorie. Lægen vil måske beslutte at foretage en fysisk undersøgelse.

Dette kan om nødvendigt omfatte en undersøgelse af dine bryster og/eller en gynækologisk

undersøgelse.

Når du er startet med Cliovelle, skal du komme till regelmæssig kontro hos lægen (minst én

gang om året). Her kan du diskutere fordele og risici ved at fortsætte med Cliovelle med

lægen.

Efter lægens anvisning skal du regelmæssigt have undersøgt brysterne (brystscreening).

Tag ikke Cliovelle:

Hvis noget af følgende gælder for dig. Hvis du ikke er sikker på nogle af punkterne nedenfor,

skal du tale med din læge

, før du tager Cliovelle.

Tag ikke Cliovelle

hvis du har eller har haft

brystkræft

, eller hvis du har mistanke om, at du har brystkræft;

hvis du har

kræft, der er følsom over for

østrogenersom f.eks. kræft i

livmoderslimhinden, eller har mistanke om, at du har det;

hvis du har

blødninger fra skeden og ikke kender årsagen

hvis du har

overdreven vækst af livmoderslimhinden

(endometriehyperplasi);

hvis du har eller har haft

en blodprop i en blodådre

(dyb ventrombose) f.eks. i benet (dyb

ventrombose )

eller i lungerne

(lungeemboli);

hvis du har en

forstyrrelse i blodets størkningsevne

(som f.eks. protein C-, proteinS- eller

antitrombinmangel);

hvis du har eller for nylig har haft sygdom pga blodpropper i blodårerne, som f.eks.

et

hjerteslag, et slagtilfælde eller hjertekrampe

(angina pectoris);

hvis du har eller har haft en

leversygdom

og dine leverprøver ikke er blevet normale igen;

hvis du har en sjælden blodsygdom, der kaldes ”porfyri”

, som er arvelig;

hvis du er

allergisk

over for østrogener, gestagener eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Cliovelle (se afsnit 6).

Hvis du oplever en af ovennævnte tilstande for første gang under behandling med Cliovelle,

skal du omgående holde op med at tage tabletterne og kontakte din læge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Før du begynder behandlingen, skal du fortælle det til lægen, hvis du tidligere har haft et af

nedenstående problemer, da disse kan vende tilbage eller blive værre under behandlingen med

Cliovelle. I bekræftende fald skal du konsultere lægen oftere for at blive checket:

godartede muskelknuder i livmoderen;

vækst af livmoderslimhinden uden for livmoderen (endometriose) eller tidligere har

haft overdreven vækst af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi);

øget risiko for at udvikle blodpropper (se ”Blodpropper i en blodåre (trombose)”;

øget risiko for at få østrogenfølsom brystkræft (hvis du f.eks. har en moder, en søster

eller mormor, der har haft brystkræft);

forhøjet blodtryk;

en leversygdom som f.eks. en godartet leversvulst;

sukkersyge;

galdesten;

migræne eller kraftig hovedpine;

en sygdom i immunsystemet, der påvirker mange af kroppens organer (systemisk

lupus erythematosus, SLE);

epilepsi;

astma;

en sygdom, der påvirker trommehinden og hørelsen (otosklerose);

et meget højt fedtindhold i blodet (triglycerider);

væskeophobning pga. hjerte- eller nyreproblemer.

Hold op med at tage Cliovelle og kontakt øjeblikkeligt lægen

hvis du oplever noget af følgende, når du får hormonal substitutionsbehandling:

en af de tilstande, der er nævnt i punktet “Tag ikke Cliovelle”;

en gulfarvning af din hud eller af det hvide i dine øjne (gulsot). Det kan være tegn på en

leversygdom;

en stor stigning i dit blodtryk (symptomer kan være hovedpine, træthed, svimmelhed);

migræneagtig hovedpine for første gang;

hvis du bliver gravid;

hvis du har tegn på en blodprop, som f.eks.

smertefulde hævelser og rødme på benene,

pludselig smerte i brystet,

vejrtrækningsbesvær.

Se yderligere under “Blodpropper i en blodåre (trombose)”.

Bemærk: Cliovelle er ikke en p-pille. Hvis det er mindre end 12 måneder siden, du havde din

sidste menstruation, eller du er under 50 år, kan du stadig være nødt til at anvende yderligere

prævention for at undgå graviditet. Bed din læge om råd.

Hormonal substitutionsbehandling og kræft

Overdreven vækt af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og kræft i

livmoderslimhinden (endometriecancer)

Hvis du får hormonal substitutionsbehandling kun med østrogener, vil det øge risikoen for

overdreven vækst af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og kræft i

livmoderslimhinden (endometriecancer). Gestagenet i Cliovelle beskytter dig mod denne

ekstra risiko.

Uregelmæssig blødning

Du kan få uregelmæssig blødning eller pletblødning i de første 3-6 måneder, hvor du tager

Cliovelle. Men hvis den uregelmæssige blødning:

fortsætter i mere end de første 6 måneder,

begynder efter at du har taget Cliovelle i mere end 6 måneder,

fortsætter efter at du er stoppet med at tage Cliovelle,

skal du så hurtigt som muligt tale med din læge.

Brystkræft

Der er påvist øget risiko for brystkræft ved hormonerstatningsbehandling (HRT) med

kombineret østrogen-progestogen eller med østrogen alene. Den øgede risiko afhænger af,

hvor længe du bruger HRT. Den øgede risiko viser sig inden for 3 års brug. Efter ophør af

HRT falder den øgede risiko med tiden, men risikoen kan bestå i 10 år eller mere, hvis du

har brugt HRT i mere end 5 år.

Sammenligning

Ud af 1.000 kvinder i alderen 50-54 år, der ikke får hormonerstatningsbehandling,

diagnosticeres i gennemsnit 13-17 med brystkræft i løbet af en periode på 5 år.

Blandt kvinder på 50 år, der påbegynder HRT med østrogen alene i 5 år, vil der være 16-17

tilfælde pr. 1.000 brugere (dvs. yderligere 0-3 tilfælde).

Blandt kvinder på 50 år, der påbegynder HRT med kombineret østrogen og gestagen i 5 år,

vil der være 21 tilfælde pr. 1.000 brugere (dvs. yderligere 4-8 tilfælde).

Ud af 1.000 kvinder i alderen 50-59 år, der ikke får HRT, diagnosticeres i gennemsnit 27

med brystkræft i løbet af en periode på 10 år.

Blandt kvinder på 50 år, der påbegynder HRT med østrogen alene i 10 år, vil der være 34

tilfælde pr. 1.000 brugere (dvs. yderligere 7 tilfælde)

Blandt kvinder på 50 år, der påbegynder HRT med kombineret østrogen og gestagen i 10 år,

vil der være 48 tilfælde pr. 1.000 brugere (dvs. yderligere 21 tilfælde).

Tjek dine bryster regelmæssigt. Kontakt lægen, hvis du mærker forandringer som

f.eks.:

indtrækning af huden;

ændringer af brystvorterne;

knuder, som kan ses eller føles.

Du anbefales desuden at deltage i mammografi screenings programmer, hvis du får det

tilbudt. I forbindelse med mammografi screening er det vigtigt at du oplyser sygeplejersken

eller sundhedspersonalet, som foretager undersøgelsen, at du tager HRT, da denne medicin

kan påvirke resultatet af mammografien ved at øge vævstætheden i dine bryster. Der hvor

tætheden af vævet i brystet er forøget, kan mammografien måske ikke påvise alle knuder.

Kræft i æggestokkene

Kræft i æggestokkene (ovariecancer) ses sjældent - langt sjældnere end brystkræft. HRT-

behandling med østrogen alene eller med kombineret østrogen og gestagen er blevet

forbundet med en let øget risiko for kræft i æggestokkene.

Risikoen for kræft i æggestokkene afhænger af kvindens alder. Eksempel: Blandt kvinder i

alderen 50-54 år, som ikke tager HRT, diagnosticeres kræft i æggestokkene hos ca. 2 ud af

2.00

kvinder i løbet af en periode på 5 år. Blandt kvinder, som har taget HRT i 5 år, vil der

være ca. 3 tilfælde for hver 2.000 brugere (dvs. ca. 1 yderligere tilfælde).

Virkning af hormonal substitutionsbehandling på hjerte og kredsløb

Blodpropper i en blodåre (trombose)

Risikoen for en

blodprop i en blodåre

er omkring 1,3 til 3 gange højere hos kvinder, der får

hormonal substitutionsbehandling end hos kvinder, der ikke får det, især i det første år.

Blodpropper kan være alvorlige, og hvis en blodprop når lungerne, kan den forårsage

brystsmerter, åndenød, besvimelse eller endog død.

Du har større risiko for at få en blodprop, efterhånden som du bliver ældre, og hvis noget af

følgende gælder for dig. Fortæl det til lægen, hvis noget af følgende gælder for dig:

du ikke kan gå i længere tid på grund af en større operation, tilskadekomst eller

sygdom (se også pkt. 3. ”Hvis du skal opereres”;

du er svært overvægtig (BMI > 30 kg/m

du har problemer med blodets størkning, som kræver langtidsbehandling med medicin,

der anvendes til at forebygge blodpropper;

hvis en af dine nære slægtninge har haft en blodprop i ben, lunger eller i et andet organ;

du har systemisk lupus erythematosus;

du har kræft.

Vedrørende tegn på en blodprop se ”Hold op med at tage Cliovelle og kontakt øjeblikkeligt

lægen”.

Sammenligning

Hos kvinder i 50erne, der ikke får hormonal substitutionsbehandling, kan i gennemsnit 4-7 ud

af 1000 kvinder forventes at få en blodprop i en blodåre i løbet af en 5-årig periode.

Hos kvinder i 50erne, der har fået hormonal substitutionsbehandling med østrogen-gestagen i

mere end 5 år, vil der være 9-12 tilfælde hos 1000 brugere (dvs. 5 ekstra tilfælde).

Hjertesygdom (hjerteanfald)

Der er ingen beviser for, at hormonal substitutionsbehandling vil forebygge hjerteanfald.

Kvinder over 60 år, der får hormonal substitutionsbehandling med østrogen-gestagen, har en

lidt større sandsynlighed for at få en hjertesygdom end kvinder, der ikke får hormonal

substitutionsbehandling.

Slagtilfælde

Risikoen for at få et slagtilfælde er omkring 1,5 gange større hos kvinder, der får hormonal

substitutionsbehandling, end hos kvinder, der ikke gør. Antallet af ekstra tilfælde med

slagtilfælde på grund af hormonal substitutionsbehandling stiger med alderen.

Sammenligning

Hos kvinder i 50erne, der ikke får hormonal substitutionsbehandling, kan i gennemsnit 8 ud af

1000 kvinder forvente at få et slagtilfælde i løbet af en 5-årig periode.

Hos kvinder i 50erne, der får hormonal substitutionsbehandling, vil der være 11 tilfælde ud af

1000 kvinder i løbet af 5 år (dvs. 3 ekstra tilfælde).

Andre tilstande

Hormonal substitutionsbehandling forebygger ikke hukommelsestab. Der er nogen

tegn på, at der er et større hukommelsestab hos kvinder, der begynder med at få

hormonal substitutionsbehandling efter de 65 år. Bed din læge om råd.

Hos kvinder med arveligt angioødem kan HRT øge eller forværre symptomerne.

Brug af anden medicin sammen med Cliovelle

Noget medicin kan påvirke virkningen

af Cliovelle.

Dette kan medføre uregelmæssig

blødning. Det gælder følgende medicin:

medicin til behandling af

epilepsi

(som f.eks. phenobarbital, phenytoin,og

carbamazepin);

medicin til behandling af tuberkulose (som f.eks. rifamipicin og rifabutin);

medicin til behandling af

HIV-infektioner

(som f.eks. nevirapin, efavirenz, nelfinavir,

telaprevir og ritonavir);

urtemedicinen

prikbladet perikon

Hypericum perforatum

Cliovelle kan øge eller nedsætte virkningen af anden medicin:

Virkningen af cyclosporin (anvendes f.eks. til forebyggelse af afstødning af

transplantater, behandling af symptomer på gigt eller psoriasis) kan øges.

Virkningen af lamotrigin (et antiepileptisk lægemiddel) kan nedsættes, og

doseringsjusteringen af lamotrigin kan blive nødvendig for kontrol af kramper.

Lægemidler, der indeholder ketoconazol (et svampemiddel) kan øge effekten af Cliovelle.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort

det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Laboratorieprøver

Hvis du skal have taget en blodprøve, skal du fortælle lægen eller laboratoriepersonalet, at du

tager Cliovelle, da Cliovelle kan påvirke resultaterne fra visse prøver.

Graviditet og amning

Cliovelle er til brug for kvinder i overgangsalderen. Hvis du bliver gravid, skal du straks

stoppe med at tage Cliovelle og kontakte din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cliovelle påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Cliovelle indeholder lactosemonohydrat

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler

visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Cliovelle

Tag altid Cliovelle nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er en tablet dagligt uden pause mellem blisterkortene.

Tag den første tablet ud af blisterpakningen svarende til den ugedag, hvor du begynder

at tage Cliovelle (f.eks. ”M” for mandag). Tag derefter én tablet hver dag i pilens

retning, indtil der ikke er flere tabletter tilbage i blisterpakningen. Start på en ny

blisterpakning den næste dag.

Tabletterne skal sluges med tilstrækkelig mængde vand, fortrinsvis på samme

tidspunkt hver dag.

Din læge vil sigte mod at ordinere den laveste dosis til at behandle dine symptomer så kort

som det er nødvendigt. Tal med din læge, hvis du synes denne dosis er for stærk eller ikke

stærk nok.

Hvis du har taget for meget Cliovelle

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Cliovelle, end der står

i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Efter en overdosis kan du opleve ømhed i brystet, få kvalme eller opkastning, have

uregelmæssig menstruation, føle dig ked af det, træt, få akne eller tabe mere hår på kroppen,

hovedet og i ansigtet.

Hvis du af fejltagelse tager en ekstra dosis skal du alligevel tage den almindelige dosis næste

dag.

Hvis du har glemt at tage Cliovelle

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det (inden for 12 timer

fra det sædvanlige tidspunkt). Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte

dosis over.

Du må aldrig tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du skal opereres

Hvis du skal opereres, skal du fortælle kirurgen, at du tager Cliovelle. Måske skal du stoppe

med at tage Cliovelle 4 til 6 uger før operationen for at nedsætte risikoen for en blodprop (se

afsnit 2 Blodpropper i en blodåre (trombose)). Spørg lægen om, hvornår du kan begynde at

tage Cliovelle igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De fleste bivirkninger plejer at være milde til moderate og hvilket betyder, at det ikke er

nødvendigt at stoppe behandlingen.

Følgende sygdomme ses hyppigere hos kvinder, der får hormonal substitutionsbehandling

sammenlignet med kvinder, der ikke får det:

brystkræft;

overdreven vækst af livmoderslimhinden eller kræft i livmoderslimhinden

(endometriehyperplasi eller cancer);

kræft i æggestokkene;

blodpropper i en blodåre i benene eller lungerne (venøs tromboemboli);

hjertesygdom;

slagtilfælde;

muligt hukommelsestab hvis hormonal substitutionsbehandling påbegyndes efter 65-

årsalderen.

Se afsnit 2 for yderligere oplysninger om disse bivirkninger.

Følgende bivirkninger kan indtræffe under behandling med Cliovelle:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Vaginalblødning.

Smerter i brysterne og brystspænding.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Svampeinfektion i skeden eller betændelse i skeden.

Væskeophobning i kroppen.

Depression eller forværring af igangværende depression.

Migræne eller forværret migræne, hovedpine.

Kvalme.

Rygsmerter.

Brystødemer eller brystforstørrelse.

Godartede knuder (tumorer) i livmoderslimhinden (myom) eller forværring eller

tilbagekomst af godartede knuder (tumorer) i livmoderslimhinden.

Hævelse af arme og ben (perifere ødemer).

Vægtstigning.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Overfølsomhed (allergiske reaktioner).

Nervøsitet.

Overfladisk venebetændelse (trombose) kombineret med blodprop.

Mavesmerter, oppustethed, ubehag eller luft i maven.

Unormal (sygeligt kraftig) hårvækst, akne, hårtab.

Kløe.

Nældefeber.

Krampe i benene.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

Blodpropper i lungerne (se også afsnit 2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Cliovelle). Dyb venebetændelse kombineret med blodprop.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter)

Anafylatiske reaktioner (pludselige, alvorlige, muligt livstruende allergiske

reaktioner).

Følgende bivirkninger er set med anden hormonal substitutionsbehandling:

galdeblæresygdom

forskellige hudsygdomme:

misfarvning af huden, især i ansigtet eller på halsen, kendt som

”graviditetspletter” (chloasma)

smertefulde rødlige hudknuder (erytema nodosum)

udslæt med velafgrænset rødmen eller sår (erytema multiforme)

øjentørhed

ændringer i tårefilmens sammensætning.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisteren og æsken efter ”EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cliovelle 1 mg/0,5 mg tabletter indeholder:

Aktive stoffer: Estradiol 1 mg (som estradiolvalerat) og norethisteronacetat 0,5 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Copovidon, lactosemonohydrat, magnesiumstearat og majsstivelse.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvide, runde, bikonvekse tabletter, 6 mm i diameter.

Pakningsstørrelser

Kalenderblisterkort med 28 og 84 tabletter.

Blisterkort med 30 og 90 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistrasse 2

D-12277 Berlin

Tyskland

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Cliovelle, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant:

CampusPharma AB

Karl Gustavsgatan 1A

SE-411 25 Göteborg

Sverige

e-mail: info@campuspharma.se

Tlf.: +46 31 20 50 20

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark:

Cliovelle

Finland:

Cliovelle 1 mg/0,5 mg tabletti

Norge:

Cliovelle 1 mg/0,5 mg tabletter

Polen:

Cliovelle 1 mg/0,5 mg tabletki

Sverige:

Cliovelle 1 mg/0,5 mg tabletter

Tyskland:

Cliovelle 1 mg/0,5 mg Tabletten

Denne indlægsseddel blev senest ændret 20. august 2020.

Læs hele dokumentet

31. januar 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Cliovelle, tabletter

0.

D.SP.NR.

26378

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cliovelle

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder estradiol 1 mg (som estradiolvalerat) og norethisteronacetat 0,5 mg.

Hjælpestof

, som behandleren skal være opmærksom på

: lactose 65,78 mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tablet.

Hvide, runde, bikonvekse tabletter, 6 mm i diameter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Hormonsubstitutionsbehandling (HRT) mod symptomer på østrogenmangel hos kvinder mere end 1

år efter menopausen.

Forebyggelse af osteoporose hos postmenopausale kvinder, som har en forøget risiko for

knoglebrud, og hvor forebyggende behandling med andre lægemidler ikke tåles eller er

kontraindiceret (se også pkt. 4.4).

Erfaring med behandling af kvinder over 65 år er begrænset.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Cliovelle er et produkt til kontinuerligt kombineret hormonsubstitutionsbehandling af

kvinder med intakt uterus. Der indtages 1 tablet daglig uden afbrydelse fortrinsvis på

samme tidspunkt af dagen.

Ved opstart og fortsæt behandling af postmenopausale symptomer bør den laveste

effektive dosis og den korteste varighed vælges (se også pkt. 4.4).

dk_hum_44342_spc.doc

Side 1 af 16

Skift til kombinationsprodukt med højere dosis kan foretages, såfremt der efter 3 måneders

behandling ikke er opnået tilfredsstillende symptomlindring.

Administration

Oral anvendelse.

Kvinder med amenorrhea, som ikke tager HRT, eller kvinder, som skifter fra et andet

kontinuerligt, kombineret HRT produkt, kan starte behandlingen med Cliovelle når som

helst. Kvinder, der skifter fra sekventiel HRT, bør starte behandlingen lige efter ophør af

den cykliske blødning.

Glemt dosis

Hvis patienten glemmer at tage en tablet, skal tabletten tages inden 12 timer efter det

normale indtagelsestidspunkt. Ellers skal den glemte tablet kasseres. Det at glemme en

dosis øger sandsynligheden for gennembrudsblødning eller pletblødning.

4.3

Kontraindikationer

Kendt, tidligere eller mistanke om brystcancer;

Kendt eller mistanke om østrogenafhængige tumorer (f.eks. endometriecancer);

Udiagnosticeret genitalblødning;

Ubehandlet endometriehyperplasi;

Tidligere eller aktuel venøs tromboembolisme (dyb vene thrombose, lunge-emboli);

Kendte, trombofile lidelser (f.eks. C-protein-, S-protein- eller antitrombinmangel, se pkt.

4.4);

Aktuel eller nylig arteriel trombolisk sygdom (f.eks. angina, myokardieinfarkt);

Akut eller tidligere leversygdom, hvor levertal endnu ikke er normaliserede;

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1;

Porfyri.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Til behandling af postmenopausale symptomer bør HRT kun initieres for at lindre

symptomer, som påvirker livskvaliteten negativt. I alle tilfælde bør der foretages en nøje

vurdering af fordele og risici mindst en gang om året, og HRT bør kun fortsættes, så længe

fordelen opvejer risikoen.

Dokumentationen for risiciene forbundet med HRT i behandlingen af præmatur menopause

er begrænset. Pga. den absolutte risikos lave niveau hos yngre kvinder, er balancen mellem

fordele og risici for disse kvinder måske mere fordelagtig end hos ældre kvinder.

Undersøgelse/opfølgning

Før behandling med HRT startes eller genoptages, bør der optages en komplet anamnese

og indhentes oplysninger om familiær disposition. Undersøgelse (inkl. bækken og bryst)

bør sammenholdes med dette og med kontraindikationer og advarsler for brug.

Rutinemæssig kontrol anbefales under behandlingen; hvor ofte og hvordan afhænger af

den enkelte kvinde. Kvinder bør lære, hvilken slags forandringer i brysterne, som skal

rapporteres til lægen eller sygeplejersken (se afsnittet om ”Brystcancer” nedenfor).

Kontroller, inklusiv relevant billeddiagnostisk udstyr, f.eks. mammografi, bør foretages

i henhold til gældende screening-praksis, men tilpasset den enkeltes kliniske behov.

dk_hum_44342_spc.doc

Side 2 af 16

Forhold som kræver overvågning

Hvis nogen af følgende tilstande er til stede, er forekommet for nylig og/eller er blevet

forværret under graviditet eller tidligere hormonbehandling, skal patienten overvåges nøje.

Der skal tages specielt hensyn til, at især følgende tilstande kan vende tilbage eller

forværres under behandling med Cliovelle:

Leiomyom (uterusfibromer) eller endometriose

Risikofaktorer for tromboembolisk sygdom (se nedenfor)

Risikofaktorer for østrogenafhængige tumorer, f.eks. forekomst af brystcancer i nær

familie

Hypertension

Leversygdomme (f.eks. leveradenom)

Sukkersyge med eller uden vaskulære komplikationer

Galdestenslidelser

Migræne eller (stærk) hovedpine

Systemisk lupus erythematose (SLE)

Anamnestisk endometriehyperplasi (se nedenfor)

Epilepsi

Astma

Otosclerose

Årsager til øjeblikkeligt ophør af behandlingen

Behandlingen bør ophøre, såfremt en kontraindikation (se også pkt. 4.3) opdages samt i

følgende tilfælde:

Icterus eller påvirket leverfunktion

Signifikant blodtryksforhøjelse

Nye anfald af migrænelignende hovedpine

Graviditet

Endometriehyperplasi og carcinoma

Hos kvinder med en intakt uterus, er risikoen for endometriehyperplasi og carcinoma

forøget, når østrogener alene administreres i længere perioder. Afhængig af

behandlingsvarigheden og østrogendosis varierer den rapporterede stigning i risikoen for

endometriecancer mellem 2 og 12 gange for kvinder, der bruger østrogen alene,

sammenlignet med kvinder, som ikke bruger østrogen (se pkt. 4.8). Efter behandlingens

ophør kan risikoen forblive forhøjet i mindst 10 år.

Tilføjelse af gestagen cyklisk i mindst 12 dage pr. måned/28 dage cyklus eller fortsat

kombineret østrogen-gestagenterapi hos ikke-hysterektomerede kvinder forhindrer den

øgede risiko forbundet med HRT med østrogen alene.

Gennembrudsblødning og pletblødning kan forekomme i løbet af de første måneder af

behandlingen. Hvis gennembrudsblødning eller pletblødning optræder efter nogen

behandlingstid eller vedvarer efter ophør af behandlingen, bør årsagen hertil undersøges.

Dette kan inkludere endometriebiopsi for at udelukke malign endometriose.

Brystcancer

Afhængig af varigheden af brugen af HRT tyder alt på en øget risiko for brystcancer hos

kvinder, der tager kombineret HRT med østrogen-gestagen og muligvis også østrogen

alene.

dk_hum_44342_spc.doc

Side 3 af 16

Kombineret østrogen-gestagenterapi

Det randomiserede, placebokontrollerede forsøg, "Women's Health Initiative Study"

(WHI) og epidemiologiske studier har overensstemmende vist, at kvinder, der tager

kombineret østrogen-gestagen som HRT, har en øget risiko for brystcancer, som bliver

tydelig efter omkring 3 år (se pkt. 4.8).

Østrogenterapi alene

WHI-forsøget fandt ingen stigning i risikoen for brystcancer hos hysterektomerede

kvinder, der brugte HRT med østrogen alene. Observationsundersøgelser har mest

rapporteret om en lille stigning i risikoen for en brystcancerdiagnose, der er væsentligt

lavere end den, der blev fundet hos brugere af østrogen-gestagenkombinationer (se pkt.

4.8).

Den forhøjede risiko bliver tydelig inden for nogle få års brug, men vender tilbage til

baseline inden for nogle få (højst fem) år efter behandlingsophør.

HRT, specielt kombineret østrogen-gestagen behandling, øger densiteten af brystvævet på

mammografibilleder, hvilket vanskeliggør den radiologiske diagnostik af brystcancer.

Ovariecancer

Ovariecancer forekommer langt sjældnere end brystcancer. Epidemiologisk evidens fra en

omfattende meta-analyse tyder på, at risikoen er let forhøjet hos kvinder, der tager HRT

med østrogen alene eller med kombineret østrogen og gestagen. Den let forhøjede risiko

ses inden for 5 års behandling og aftager gradvist efter seponering.

Visse andre studier, herunder WHI-studiet, tyder på, at brug af kombinerede HRT-

præparater kan være forbundet med en lignende eller lidt mindre risiko (se pkt. 4.8).

Venøs tromboembolisme

HRT forbindes med en 1,3-3 gange større risiko for at udvikle venøs tromboembolisme

(VTE) dvs. dyb venetrombose eller lungeemboli. Forekomsten af sådanne tilfælde er mere

sandsynlig i det første år af HRT end senere (se pkt. 4.8).

Patienter med kendte trombofile tilstande har en øget risiko for VTE, og HRT kan bidrage

til denne risiko. HRT er derfor kontraindiceret for disse patienter (se pkt. 4.3).

Almindeligt anerkendte risikofaktorer for VTE omfatter brugen af østrogener, ældre alder,

større kirurgiske indgreb, langvarig immobilisering, svær overvægt (BMI > 30 kg/m

graviditet/post partum-perioden, systemisk lupus erythematosus (SLE) og cancer. Der er

ingen consensus omkring sammenhængen mellem åreknuder og VTE.

Som det gælder for alle postoperative patienter skal profylaktiske foranstaltninger

overvejes for at forhindre VTE efter operationer. Det anbefales at standse HRT

midlertidigt 4 til 6 uger tidligere end anbefalet, hvis længerevarig immobilisering følger

efter elektive indgreb. Behandling skal ikke påbegyndes igen, før kvinden er helt

mobiliseret.

dk_hum_44342_spc.doc

Side 4 af 16

Der kan tilbydes screening for kvinder uden tidligere tilfælde af VTE, men med en nær

slægtning, der har haft trombose i en ung alder, efter grundig rådgivning vedrørende dens

begrænsninger (kun en del af trombofile defekter identificeres ved screening).

Hvis der identificeres en trombofil defekt som segregerer med trombose hos

familiemedlemmer eller hvis defekten er "alvorlig" (f.eks. antitrombin-, S-protein- eller C-

proteinmangler eller en kombination af defekter) er HRT kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Kvinder, der allerede er under kronisk antikoagulerende behandling, kræver nøje

overvejelser om fordele/risici ved brugen af HRT.

Hvis der opstår VTE efter start af behandlingen, bør lægemidlet seponeres. Patienter skal

opfordres til straks at søge læge ved mulige symptomer på tromboembolisme (f.eks.

smertefuld hævelse af et ben, pludselige brystsmerter, dyspnø).

dk_hum_44342_spc.doc

Side 5 af 16

Lidelser i koronararterierne (CAD)

Der er i randomiserede, kontrollerede forsøg ikke vist tegn på beskyttelse mod

myokardieinfarkt hos kvinder med eller uden eksisterende CAD, der modtog HRT med

østrogen-gestagen eller østrogen alene.

Kombineret østrogen-gestagenterapi

Den relative risiko for CAD under brugen af kombineret østrogen+gestagen HRT er lidt

øget. Da den absolutte risiko ved CAD ved baseline afhænger meget af alder, er antallet af

ekstra tilfælde af CAD pga. brug af østrogen+gestagen meget lille hos raske kvinder tæt på

menopause, men vil stige ved en mere fremskreden alder.

Østrogenterapi alene

Randomiserede, kontrollerede data fandt ingen øget risiko for CAD hos hysterektomerede

kvinder, der brugte terapi med østrogen alene.

Iskæmisk slagtilfælde

Kombineret østrogen-gestagenterapi og terapi med østrogen alene er forbundet med op til

1,5 gange øgning i risiko for iskæmisk slagtilfælde. Den relative risiko ændrer sig ikke

med alderen eller tid siden menopause. Da baselinerisikoen for slagtilfælde imidlertid er

stærkt aldersafhængig, vil den generelle risiko for slagtilfælde hos kvinder, der anvender

HRT, stige med alderen (se pkt. 4.8).

Andre forhold

Østrogen kan forårsage væskeophobning, og patienter med kardial eller renal dysfunktion

bør derfor overvåges nøje. Patienter med terminal nyresygdom bør nøje overvåges, idet det

må forventes, at plasmakoncentrationen af de aktive stoffer i Cliovelle øges.

Kvinder med tidligere hypertriglyceridæmi bør følges nøje under østrogensubstitutions-

eller hormonsubstitutionsterapi, da der er set sjældne tilfælde af massiv forhøjelse af

plasmatriglycerider, som har medført pankreatitis i forbindelse med østrogenbehandling.

Østrogener øger thyroxinbindende globulin (TBG), hvilket medfører en øget totalmængde

thyreoideahormon målt ved protein-bundet jodid (PBI), T4 niveauer (ved kolonne- eller

radio-immunanalyse, RIA) eller T3 niveauer (målt med RIA). T3-resinoptagelsen er

nedsat, hvilket ses i det forhøjede TBG. Frie T4- og T3-koncentrationer er uforandrede.

Andre bundne proteiner kan være forhøjede i serum, f.eks. kortikoidbindende globulin

(CBG), sexshormonbindende globulin (SHBG), hvilket medfører en forøgelse af

henholdsvis cirkulerende kortikosteroider og af sexshormoner. Frie eller biologisk aktive

hormonkoncentrationer er uforandrede. Andre plasma proteiner kan være forhøjede

(angiotensinogen/renin substrat, alpha-I-antitrypsin, ceruloplasmin).

Patienter, der kræver thyroidea hormonsubstitutionsterapi skal have deres

thyroideafunktion monitoreret regelmæssigt, mens de er på HRT for at sikre, at

thyroideahormonniveauet forbliver inden for et acceptabelt område.

dk_hum_44342_spc.doc

Side 6 af 16

Østrogener kan påvirke eller forværre symptomerne for angioødem, særligt hos kvinder

med hereditært angioødem.

Brug af HRT forbedrer ikke den kognitive funktion. Der er nogen dokumentation for, at

der er en øget risiko for mulig demens hos kvinder, der starter brug af kontinuerlig,

kombineret HRT eller HRT med østrogen alene efter, at de er fyldt 65 år.

Cliovelle tabletter indeholder lactosemonohydrat. Bør ikke anvendes til patienter med

hereditær galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Østrogen- og gestagenmetabolismen kan blive forøget ved samtidig indtagelse af stoffer, som er

kendt for at påvirke lægemiddelmetaboliserende enzymer, specielt cytochrom P450 enzymer såsom

antiepileptika (f.eks. barbiturater, phenytoin, carbamazepin), eller bredspektret antibiotika

(rifampicin, rifabutin, nevirapin og efavirenz).

Ritonavir, telaprevir og nelfinavir kan, selvom de er kendt som stærke inhibitorer, tværtimod udøve

forstærkende egenskaber, når de anvendes sideløbende med steroidhormoner. Naturmedicin, der

indeholder perikum (Hypericum Perforatum), kan øge østrogen- og gestagenmetabolismen.

Forøget østrogen- og gestagenmetabolisme kan klinisk medføre en nedsat virkning og ændringer i

blødningsprofilen.

Lægemidler, som inhiberer aktiviteten af hepatiske, microsomale lægemiddel-metaboliserende

enzymer f.eks. ketoconazol, kan øge plasmakoncentrationen af de aktive substanser i Cliovelle.

Samtidig indgivelse af cyclosporin og Cliovelle kan forårsage øgede blodniveauer af cyclosporin,

creatinin og transaminaser pga. cyclosporins metabolisme i leveren.

Det er blevet påvist, at orale contraceptiva med ethinylestradiol signifikant reducerer lamotrigins

plasmakoncentrationer, når de indgives samtidigt. Lignende interaktion kan være tilfældet mellem

hormonsubstitutionsterapi med estradiol og lamotrigin. Derfor kan en doseringsjustering af lamotrigin

være nødvendig af hensyn til krampekontrol.

Visse laboratorietests kan være påvirket af østrogenterapi, såsom tests for glukosetolerance eller

thyroideafunktion.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Cliovelle er ikke indiceret ved graviditet.

Hvis graviditet konstateres under igangværende behandling med Cliovelle, skal

hormonbehandlingen straks seponeres.

Data på et begrænset antal graviditeter indicerer ingen bivirkninger af norethisteronacetat

på fostret. Ved doseringer, der er højere end normalt for orale contraceptiva og HRT

produkter, er der observeret en maskulinisering af kvindelige fostre. Til dato har de fleste

epidemiologiske studier ikke indiceret en teratogen eller foetotoksisk effekt ved uforvaren

påvirkning af fostre med østrogen-gestagen kombinationer.

Amning

Cliovelle er ikke indiceret ved amning.

Fertilitet

Der foreligger ingen data.

dk_hum_44342_spc.doc

Side 7 af 16

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Cliovelle

påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

De hyppigst rapporterede bivirkninger i kliniske studier med estradiolvalerat og

norethisteronacetat var vaginalblødning og smerter i brysterne/brystspænding, hvilket blev

rapporteret af 10 – 20 % af patienterne. Vaginalblødning forekom oftest i de første

behandlingsmåneder. Smerterne i brysterne forsvandt oftest efter få måneder. Alle de

bivirkninger, der er observeret i randomiserede kliniske studier med en højere frekvens for

estradiolvalerat og norethisteronacetat end for placebo, og som ved overordnet vurdering

menes at være relateret til behandlingen, er vist i tabellen herunder.

De observerede bivirkninger er opstillet efter faldende frekvens inden for

systemorganklassen.

Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne af lægemidlet opstillet efter faldende

alvorlighed.

Organklas-

ser

Meget almindelig

(≥ 1/10)

Almindelig

(≥ 1/100 til

< 1/10)

Ikke

almindelig

(≥ 1/1.000 til

< 1/100)

Sjælden

(≥ 1/10.000

til

< 1/1.000)

Meget

sjælden

(< 1/10.000)

Infektioner

og parasitære

sygdomme

Genital

candidi-asis

eller vagini-tis.

Se også

”Forstyrrelser i

reproduktion

og lidelser i

mammae”

Immun-

systemet

Hypersensitivi-

tet. Se også

”Hud og

subkutane

væv”

Anafylatisk

reaktion

Metabolis-

me og

ernæring

Væskeophob-

ning. Se også

”Almene symp-

tomer og

reakti-oner på

admini-

strationsstedet”

Psykiske

forstyrrel-

ser

Depression

eller

forværret

depression.

Nervøsitet

Nerve-

Migræne

dk_hum_44342_spc.doc

Side 8 af 16

systemet

eller

forværret

migræne,

hovedpine

Vaskulære

sygdomme

Overfladisk

thrombophlebiti

Lungeembo

-li, venøs

trombo-

embolisme

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme

Mavesmerter,

udspilet mave

eller

maveubehag,

flatulens eller

oppustethed

Hud og

subkutane

væv

Hirsutisme eller

acne, alopecia,

urticaria eller

pruritus

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Rygsmerter

Kramper i

benene

Det repro-

duktive

system og

mammae

Vaginal

hæmorrhagi,

smerter i brysterne

eller brystspænding

Brystødemer eller

øget

brystomfang,

uterusfibromer

eller

forstørret

eller recidiv

uterusfibromer

Almene

symptomer

og reaktio-

ner på

administra-

tionsstedet

Perifere ødemer

Under-

søgelser

Vægtstigning

Brystcancer

Det rapporteres, at der er op til 2 gange større risiko for at få en brystcancerdiagnose hos

kvinder, der tager kombineret østrogen-gestagenterapi i mere end 5 år.

Enhver øget risiko hos brugere af terapi med østrogen alene er væsentligt lavere end den, der

ses hos brugere af østrogen-gestagen-kombinationer.

Risikoniveauet er afhængigt af anvendelsesvarigheden (se pkt. 4.4).

dk_hum_44342_spc.doc

Side 9 af 16

Resultaterne af det største, randomiserede placebokontrollerede forsøg (WHI-

undersøgelsen) og den største epidemiologiske undersøgelse (MWS) er præsenteret.

Undersøgelse af en million kvinder – Skønnet øget risiko for brystcancer efter 5 års brug

Alder (år)

Yderlige re

tilfælde pr.

1000 aldrig-

brugere af HRT

i en 5-års

periode*

Risikoforhold

Yderligere tilfælde pr. 1000 HRT-

brugere over 5 år (95 % CI)

HRT med østrogen alene

50-65

9-12

1,2 (0-3)

Kombineret østrogen-gestagen

50-65

9-12

6 (5-7)

# Generel risikoratio. Risikoratioen er ikke konstant, men vil stige med stigende

brugsvarighed.

Bemærk: Eftersom baggrundsincidensen for brystcancer afviger i EU-landene, vil

antallet af yderligere tilfælde af brystcancer også ændre sig proportionalt.

* Taget fra baselineincidensrater i udviklede lande

Amerikanske WHI-undersøgelser – Øget risiko for brystcancer efter 5 års brug

Alder

(år)

Incidens pr.

1000 kvinder i

placebo-gruppe

over 5 år

Risikoforhold &

95% CI

Yderligere

tilfælde pr. 1000

HRT-brugere over

5 år (95 % CI)

CEE østrogen alene

50-79

(0,7 - 1,0)

-4 (-6 - 0)*

CEE + MPA østrogen & gestagen‡

50-79

(1,0 - 1,5)

+4 (0 - 9)

WHI-undersøgelse af kvinder uden uterus, som ikke viste en øgning i risikoen for

brystcancer

Når analysen var begrænset til kvinder, der ikke havde brugt HRT før undersøgelsen, var der ikke nogen

tydelig øget risiko i de første 5 års behandling: efter 5 år var risikoen højere end hos ikke-brugere.

Endometriecancer

Postmenopausale kvinder med en uterus

dk_hum_44342_spc.doc

Side 10 af 16

Risikoen for endometriecancer er omkring 5 ud af hver 1000 kvinder med en uterus, der ikke

bruger HRT.

Hos kvinder med en uterus anbefales anvendelsen af HRT med østrogen alene ikke, fordi det

øger risikoen for endometriecancer (se pkt. 4.4).

Afhængig af varigheden af brug af østrogen alene og østrogendosis, varierede risikoen for

endometriecancer i epidemiologiske undersøgelser fra mellem 5 og 55 ekstra tilfælde

diagnosticeret i hver 1000. kvinde i alderen 50 og 65.

Tilføjelsen af gestagen til terapien med østrogen alene i mindst 12 dage pr. cyklus kan

forhindre denne øgede risiko. I undersøgelsen af en million kvinder øgede brugen af fem år

med kombineret (sekventiel eller kontinuerlig) HRT ikke risikoen for endometriecancer (RR

af 1,0 (0,8-1,2)).

Ovariecancer

HRT-behandling med østrogen alene eller kombineret østrogen og gestagen har været

associeret med en let forhøjet risiko for at få ovariecancer (se pkt. 4.4).

En meta-analyse fra 52 epidemiologiske studier viste en forhøjet risiko for ovariecancer hos

kvinder, der er i hormonsubstitutionsbehandling, sammenlignet med kvinder, der aldrig har

brugt HRT (RR 1,43, 95 %-KI 1,31-1,56). For kvinder i alderen 50-54 år, der har taget HRT i

5 år, svarer det til ca. 1 yderligere tilfælde pr. 2.000 brugere. Blandt kvinder i alderen 50-54

år, som ikke tager HRT, diagnosticeres ovariecancer hos ca. 2 ud af 2.000 kvinder i løbet af

en periode på 5 år.

Risiko for venøs tromboembolisme

HRT er forbundet med en 1,3-3 gange øget, relativ risiko for at udvikle venøs

tromboembolisme (VTE) dvs. dyb venetrombose eller lungeemboli. Forekomsten af sådanne

tilfælde er mere sandsynlig i det første år af HRT (se pkt. 4.4). Resultaterne af WHI-

undersøgelserne ses nedenfor:

Amerikanske WHI-undersøgelser – Øget risiko for VTE over 5 års brug

Alder (år)

Incidens pr.

1000 kvinder i

placebo-gruppe

over 5 år

Risikoforhold &

95% CI

Yderligere

tilfælde pr. 1000

HRT-brugere over

5 år

Oral østrogen alene***

50 - 59

(0,6 - 2,4)

1 (-3 - 10)

Oral kombineret østrogen-gestagen

50 - 59

(1,2 - 4,3)

5 (1 - 13)

***

Undersøgelse af kvinder uden uterus

Risiko for lidelser i koronararterierne

Risikoen for lidelser i koronararterierne er lidt øget hos brugere af HRT med kombineret

østrogen-gestagen i alderen over 60 år (se pkt. 4.4).

Risiko for iskæmisk slagtilfælde

dk_hum_44342_spc.doc

Side 11 af 16

Brugen af terapi med østrogen alene og østrogen + gestagen er forbundet med en op til 1,5

gange øget relativ risiko for iskæmisk slagtilfælde. Risikoen for hæmoragisk slagtilfælde er

ikke øget under brug af HRT.

Denne relative risiko afhænger af alder og brugsvarighed, men da baselinerisikoen er stærkt

aldersafhængig, vil den generelle risiko for slagtilfælde hos kvinder, der bruger HRT, stige

med alderen, se pkt. 4.4.

Amerikanske WHI-undersøgelser kombineret – Øget risiko for iskæmisk slagtilfælde**** over 5

års brug

Alder (år)

Incidens pr.

1000 kvinder i

placebo-gruppe

over 5 år

Risikoforhold &

95% CI

Yderligere

tilfælde pr. 1000

HRT-brugere over

5 år

50-59

(1,1-

1,6)

3 (1-5)

****

Ingen differentiering blev foretaget mellem iskæmisk og hæmoragisk

slagtilfælde.

Der er blevet rapporteret andre bivirkninger i forbindelse med behandling med

østrogen/gestagen:

Sygdom i galdeblære

Hud- og subkutane lidelser: kloasme, erythema multiforme, erythema nodosum og

vaskulær purpura.

Mulig demens i alderen over 65 år (se pkt. 4.4)

Øjentørhed

Ændringer i tårefilmens sammensætning.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer på overdosering med orale østrogener er brystømhed, kvalme, opkastning

og/eller metroragi. Overdosering af progestogener kan føre til nedtrykt sindstilstand,

træthed, akne og hirsutisme. Behandlingen bør være symptomatisk.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

dk_hum_44342_spc.doc

Side 12 af 16

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: progestogener og estrogener, kombinationer.

ATC kode: G 03 FA 01

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Østrogen og gestagen til kontinuerligt kombineret hormonsubstitutionsbehandling (HRT).

Estradiol: Det aktive indholdsstof i Cliovelle, syntetisk 17

-estradiol, som er kemisk og

biologisk identisk med det endogene humane estradiol. Det substituerer den manglende

østrogenproduktion hos menopausale kvinder og lindrer de menopausale symptomer.

Østrogener forebygger det knogletab, som er resultatet af menopause eller ovariektomi.

Norethisteronacetat: Eftersom østrogener fremmer væksten af endometriet, vil ukonjugeret

østrogen øge risikoen for endometriehyperplasi og cancer. Tilsætningen af et gestagen

reducerer væsentligt den østrogeninducerede risiko for endometriehyperplasi hos ikke-

hysterektomerede kvinder.

Cliovelle er et kombineret HRT produkt til kontinuerlig behandling, som gives til kvinder,

der ønsker at undgå de regelmæssige blødninger, der forekommer ved cyklisk eller

sekventiel HRT.

Østrogenmangel i menopausen er forbundet med en øget knogleturnover og reduktion af

knoglemassen. Østrogeneffekten på knoglemineraltætheden er dosisafhængig.

Forebyggelsen synes at være effektiv, så længe behandlingen fortsættes. Efter

behandlingsophør vil knoglemassen reduceres med samme hastighed som hos ubehandlede

kvinder.

Information fra kliniske forsøg

Cliovelle er bioækvivalent med 1 mg estradiol/0.5 mg norethisteronacetat indeholdende

reference tabletter, til hvilke data fra kliniske forsøg er tilgængelige.

Lindring af østrogen-mangel symptomer og blødningsmønstre

Lindring af menopausale symptomer blev opnået i løbet af de første par uger af

behandlingen.

Cliovelle er et kombineret HRT produkt til kontinuerlig behandling, som gives til kvinder,

der ønsker at undgå de regelmæssige blødninger, der forekommer ved cyklisk eller

sekventiel HRT. Amenorré forekom hos 90% af kvinderne i løbet af 9-12 måneders

behandling. Uregelmæssig blødning og/eller pletblødning forekom hos 27% af kvinderne i

de første tre måneder af behandlingen og hos 10% i løbet af 10-12 måneders behandling.

Forebyggelse af osteoporose

Østrogenmangel i menopausen er forbundet med en øget knogleturnover og reduktion af

knoglemassen. Østrogeneffekten på knoglemineraltætheden er dosisafhængig.

Forebyggelsen synes at være effektiv, så længe behandlingen fortsættes. Efter

behandlingsophør vil knoglemassen reduceres med samme hastighed som hos ubehandlede

kvinder.

Evidens fra WHI-studiet og metaanalyser viser, at aktuel brug af HRT, østrogen alene eller

i kombination med gestagen, hos fortrinsvis raske kvinder, reducerer risikoen for

hoftefraktur, hvirvelsammenfald og andre osteoporotiske frakturer. HRT kan også

dk_hum_44342_spc.doc

Side 13 af 16

forebygge frakturer hos kvinder med lav knogledensitet og/eller manifest osteoporose, men

der er begrænset evidens herfor.

Efter 2 års behandling med 1 mg estradiol/0,5 mg norethisteronacetat, var den

gennemsnitlige stigning i lændehvirvlens knoglemineraltætheden (BMD) fra baseline 3,8%

(95% konfidensinterval 2,8% til 4,9%) i en offentliggjort undersøgelse og 6,4% (3,8% til

6,9%) i et andet offentliggjort undersøgelse. Den procentvise andel af kvinder, der

opretholdt eller øgede BMD i lændehvirvelområdet under behandling var 87% i en

undersøgelse.

Tabletter med 1 mg estradiol/0,5 mg norethisteronacetat havde også en effekt på hofte

BMD. Stigningen fra baseline ved lårbenshalsen efter 2 år var 1,8% ± 4,1% (middel ± SD,

p <0,05 sammenlignet med baseline) i en undersøgelse, men kun 0,7% (95%

konfidensinterval -1,3% til 2,8%, p <0,18 sammenlignet med placebo) i et andet, hvor der

dog var vist en gennemsnitlig BMD stigning på hofte efter 2 år på 3,3% (1,7% til 5,0%, p

<0,001 sammenlignet med placebo).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Estradiolvalerat

Da estradiolvalerat er hurtigt nedbrudt i tyndtarmen, i de intestinale slimhinder og i leveren

modsvarer dets farmakokinetiske egenskaber dem hos estradiol til oral administration.

Estradiol til oral administration absorberes hurtigt fra mavetarm kanalen. Den maksimale

plasmakoncentration opnås almindeligvis indenfor 5-8 timer efter indtagelse.

Halveringstiden er ca. 12-14 timer. Estradiol cirkulerer i blodet bundet til SHBG (37 %) og

til albumin (61 %). Kun ca. 1-2 % er ubundet. Omdannelsen af estradiol sker hovedsageligt

i lever og tarmsystem, men også i effektorganer. Estradiol omdannes hovedsagelig til

estron og estriol. Disse udskilles med galden, og gennemgår derefter en enterohepatisk

cirkulation og yderligere nedbrydning inden udskillelse i urinen (90-95 %) som biologisk

inaktiv glukuronid- og sulfatkonjugat eller med fæces (5-10 %) i hovedsagelig ukonjugeret

form.

Norethisteronacetat

Norethisteronacetat (NETA) absorberes fra mavetarm kanalen og dets effekt varer i mindst

24 timer. Den maksimale plasmakoncentration opnås almindeligvis indenfor 1 - 4 timer

efter oral administration. Norethisteronacetat gennemgår ”first-pass” effekt og omdannes

til norethisteron som siden metaboliseres og udskilles, hovedsagelig i urinen, som

glukuronid- og sulfatkonjugat. Omtrent 97 % ikke-metaboliseret norethisteron i serum er

proteinbundet. Deraf er 61 % bundet til albumin og 36 % til SHGB. Halveringstiden for

ikke-metaboliseret norethisteron er i gennemsnit 10,15 timer (SD ± 5,46).

Bioækvivalens blev vist i et studie som blev gennemført med Cliovelle og reference-

tabletter indeholdende 1mg estradiol/0,5mg norethisteronacetat.

Efter administration af en enkelt dosis Cliovelle var den aritmetiske gennemsnitsværdi på

5,23 (SD ± 2,26) ng/ml for norethisteron og 21,6 (SD ± 8,9) pg/ml for estradiol.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Østrogeners akutte toksicitet er lav. På grund af udtalte forskelle dyrearter imellem og

mellem dyr og mennesker udgør prækliniske resultater en begrænset værdi for

forudsigeligheden af virkningen af østrogen i mennesker.

dk_hum_44342_spc.doc

Side 14 af 16

Hos forsøgsdyr viser estradiol og estradiolvalerat en embryo letal effekt allerede ved

relativt lave doser, det drejer sig om misdannelser i de urogenitale veje og feminisering af

mandlige fostre.

Norethisteron forårsager, ligesom andre gestagener, en virilisering af kvindelige fostre hos

rotter og aber. Efter højere doser af norethisteron observeredes embryo letal effekt.

Længerevarende, kontinuerlig administration af naturlige og syntetiske øestrogener til

visse dyrearter øger frekvensen af karcinomer i bryst, uterus, cervix, skede, testikler og

lever. Længerevarende, kontinuerlig administration af norethisteron til visse dyrearter øger

frekvensen af tumorer i hypofyse og ovarier hos kvinder og i lever og bryst hos mænd.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Copovidon

Laktosemonohydrat

Magnesiumstearat

Majsstivelse

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterpakning af PVC/PVDC/Aluminium.

Pakningsstørrelser (kalenderpakninger): 28, 30, 84 og 90 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistrasse 2

D-12277 Berlin

Tyskland

Repræsentant

CampusPharma AB

Karl Gustavsgatan 1A

411 25 Gøteborg

dk_hum_44342_spc.doc

Side 15 af 16

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

44342

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. juni 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

31. januar 2019

dk_hum_44342_spc.doc

Side 16 af 16

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information