Cialis

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
tadalafil
Tilgængelig fra:
Eli Lilly Nederland B.V.
ATC-kode:
G04BE08
INN (International Name):
tadalafil
Terapeutisk gruppe:
Urologicals
Terapeutisk område:
Erektil dysfunktion
Terapeutiske indikationer:
Behandling af erektil dysfunktion. For at tadalafil skal være effektiv, kræves seksuel stimulation. Viagra er ikke indiceret til brug hos kvinder.
Produkt oversigt:
Revision: 27
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000436
Autorisation dato:
2002-11-12
EMEA kode:
EMEA/H/C/000436

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

CIALIS 2,5 mg filmovertrukne tabletter

Tadalafil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage CIALIS

Sådan skal du tage CIALIS

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

CIALIS er en behandling til voksne mænd med erektil dysfunktion. Dette er, når en mand ikke kan få

eller bevare en hård, rejst penis, som er egnet til seksuel aktivitet. Evnen til at få en hård, rejst penis

egnet til seksuel aktivitet har vist sig at blive væsentligt forbedret med CIALIS.

CIALIS indeholder det aktive stof tadalafil, som tilhører en gruppe af lægemidler kaldet

phosphodiesterase type 5-hæmmere. Ved seksuel stimulation virker CIALIS ved at hjælpe blodkarrene

i penis til at slappe af, så blodet kan strømme ind i penis. Resultatet af dette er en forbedret rejsning.

CIALIS hjælper ikke, hvis du ikke har erektil dysfunktion.

Det er vigtigt at huske, at CIALIS kun virker ved seksuel stimulation. Du og din partner må indlede et

forspil, ligesom du ville gøre, hvis ikke du tog medicin for erektil dysfunktion.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage CIALIS

Tag ikke CIALIS, hvis du:

Er allergisk overfor tadalafil eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i

punkt 6).

Tager nogen form for organisk nitrat eller nitrogenoxid-donorer såsom amylnitrit. Dette er

medicin (”nitrater”), som bruges til behandling af angina pectoris (”brystsmerter”). CIALIS har

vist sig at øge virkningen af disse typer medicin. Fortæl lægen, hvis du tager nogen form for

nitrat, eller hvis du er i tvivl.

Har en alvorlig hjertesygdom eller har haft et hjerteanfald indenfor de seneste 90 dage.

Har haft et slagtilfælde indenfor de seneste 6 måneder.

Har lavt blodtryk eller ukontrolleret højt blodtryk.

På noget tidspunkt tidligere har haft tab af synet på grund af non-arteritis anterior iskæmisk

opticusneuropati (NAION). Denne tilstand beskrives som en ”blodprop i øjet”.

Tager riociguat. Dette lægemiddel bruges til at behandle pulmonal arteriel hypertension (højt

blodtryk i lungerne) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (højt blodtryk i

lungerne som følge af blodpropper). PDE5-hæmmere, så som CIALIS, har vist sig at øge den

blodtrykssænkende virkning af denne medicin. Tal med din læge hvis du tager riociguat eller er

usikker.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager CIALIS.

Vær opmærksom på at seksuel aktivitet indebærer en mulig risiko for patienter med hjertesygdom,

fordi aktiviteten giver ekstra anstrengelse til hjertet. Hvis du har problemer med hjertet, bør du tale

med din læge.

Inden du begynder at tage tabletterne, skal du tale med din læge, hvis du har:

Seglcelleanæmi (abnorme røde blodceller).

Myelomatose (knoglemarvskræft).

Leukæmi (blodkræft).

En hvilken som helst form for misdannelse af penis.

Alvorlige problemer med din lever.

Alvorlige problemer med dine nyrer.

Det vides ikke, om CIALIS virker hos patienter, som:

Er blevet opereret i bækkenet.

Har fået fjernet hele eller dele af blærehalskirtlen, og nerverne til blærehalskirtlen derved er

blevet skåret over (radikal ikke-nervebevarende prostatektomi).

Hvis du oplever en pludselig nedsættelse af synet eller tab af synet, skal du stoppe med at tage CIALIS

og straks kontakte din læge.

Nedsat hørelse eller pludseligt høretab er observeret hos nogle patienter der har taget tadalafil. Hvis du

oplever en pludselig nedsættelse af hørelsen eller tab af hørelsen, skal du stoppe med at tage CIALIS

og straks kontakte din læge, også selvom det er ukendt om hændelsen er direkte relateret til tadalafil.

CIALIS er ikke beregnet til kvinder.

Børn og unge

CIALIS er ikke beregnet til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med CIALIS

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tag ikke CIALIS, hvis du også bruger nitrater.

Visse lægemidler kan blive påvirket af CIALIS, eller de kan påvirke, hvor godt CIALIS virker. Fortæl

lægen eller apotekspersonalet, hvis du allerede tager:

Alfa-blokkere (bruges til behandling af for højt blodtryk eller urinvejssymptomer forbundet med

godartet forstørrelse af blærehalskirtlen).

Anden medicin mod for højt blodtryk.

Riociguat.

En 5- alfa-reduktase-hæmmer (bruges til behandling af godartet forstørrelse af blærehalskirtlen).

Medicin, som f.eks. ketoconazoltabletter (til behandling af svampeinfektioner) og protease-

hæmmere til behandling af aids eller hiv-infektion.

Phenobarbital, phenytoin og carpamazepin (mod krampeanfald).

Rifampicin, erythromycin, clarithromycin og itraconazol.

Anden behandling for erektil dysfunktion.

Brug af CIALIS sammen med drikke og alkohol

Du kan læse om alkohols virkning under pkt. 3. Grapefrugtjuice kan påvirke virkningen af CIALIS og

bør indtages med forsigtighed. Tal med lægen for yderligere oplysninger.

Frugtbarhed

Når hunde blev behandlet, så man en nedsat udvikling af sædceller i testiklerne. Der er også set

nedsættelse i antallet af sædceller hos nogle mænd. Det er dog usandsynligt, at disse virkninger vil

medføre manglende frugtbarhed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle mænd, der fik CIALIS i kliniske studier, rapporterede om svimmelhed. Hold øje med, hvordan

du reagerer på tabletterne, før du begynder at køre bil eller betjene værktøj eller maskiner.

CIALIS indeholder lactose:

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage CIALIS

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

CIALIS-tabletterne er til oral brug og kun til mænd. Synk tabletten hel med et glas vand. Tabletterne

kan tages med eller uden mad.

Den anbefalede startdosis

er én 5 mg tablet taget en gang dagligt omtrent på samme tidspunkt hver

dag. Din læge kan justere dosis til 2,5 mg, så den passer til din reaktion på CIALIS. Denne vil blive

givet som én 2,5 mg tablet

Tag ikke CIALIS mere end én gang om dagen.

Dosering af CIALIS én gang daglig kan være velegnet til mænd, der forventer at have seksuel aktivitet

to eller flere gange om ugen.

Når du tager CIALIS en gang dagligt, har du mulighed for at opnå erektion på et hvilket som helst

tidspunkt i løbet af døgnets 24 timer, når du bliver seksuelt stimuleret.

Det er vigtigt at huske, at CIALIS kun virker ved seksuel stimulation. Du og din partner må indlede et

forspil, ligesom du ville gøre, hvis du ikke tog medicin for erektil dysfunktion.

Hvis du drikker alkohol, kan det påvirke din evne til at få en erektion, og dit blodtryk kan sænkes

midlertidigt. Hvis du har taget eller har planer om at tage CIALIS, skal du undgå overdrevet

alkoholindtagelse (alkoholniveau på 0,8 promille eller højere), da dette kan øge risikoen for

svimmelhed, når du rejser dig op.

Hvis du har taget for meget CIALIS

Kontakt din læge. Du kan muligvis få bivirkninger, som beskrevet i punkt 4.

Hvis du har glemt at tage CIALIS

Tag din dosis med det samme, du kommer i tanker om det, men tag ikke en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte tablet. Du må ikke tage CIALIS mere end én gang dagligt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Disse

bivirkninger er som regel lette til moderate.

Hvis du får nogen af disse bivirkninger, skal du stoppe med at tage dette lægemiddel og straks

søge læge:

Allergiske reaktioner herunder hududslæt (hyppighed: Ikke almindelig).

Brystsmerter – brug ikke nitrater, men søg straks lægehjælp (hyppighed: Ikke almindelig).

Priapisme, en forlænget og muligvis smertefuld rejsning efter indtagelse af CIALIS (hyppighed:

Sjælden). Hvis du får sådan en rejsning, som vedvarer i mere end 4 timer, skal du straks søge

lægehjælp.

Pludseligt opstået synstab (hyppighed: Sjælden).

Andre bivirkninger er blevet indberettet:

Almindelige bivirkninger

(ses hos 1 til 10 ud af 100 patienter)

Hovedpine, rygsmerter, muskelsmerter, smerter i arme og ben, ansigtsrødme, tilstoppet næse og

fordøjelsesbesvær.

Ikke almindelige bivirkninger

(ses hos 1 til 10 ud af 1.000 patienter)

Svimmelhed, mavesmerter, kvalme, opkasning, sure opstød, uklart syn, øjensmerter,

åndedrætsbesvær, blod i urinen, forlænget erektion, fornemmelse af hamrende hjerteslag, høj

puls, højt blodtryk, lavt blodtryk, næseblod, ringen for ørerne (tinnitus), hævelse i hænder,

fødder eller ankler og træthed.

Sjældne bivirkninger

(ses hos 1 til 10 ud af 10.000 patienter)

Besvimelse, kramper og forbigående hukommelsestab, hævede øjenlåg, røde øjne, pludseligt

nedsat eller tab af hørelse, nældefeber (kløende, rødt hududslæt), blødning fra penis, blod i sæd

og øget tendens til at svede.

Hjertetilfælde og slagtilfælde er også set sjældent hos mænd, som tager CIALIS. De fleste af disse

mænd havde eksisterende hjerteproblemer, før de tog medicinen.

Delvis, midlertidig eller permanent nedsættelse eller tab af synet på det ene eller begge øjne er set

sjældent.

Andre sjældne bivirkninger,

som ikke blev set i afprøvninger på patienter, er set hos mænd, der tog

CIALIS. Disse bivirkninger omfatter:

Migræne, hævelse i ansigtet, alvorlige allergiske reaktioner, som medfører hævelse i ansigtet

eller svælget, alvorligt hududslæt, lidelser, der påvirker blodforsyningen til øjnene,

uregelmæssige hjerteslag, brystkramper (angina pectoris) og pludselig hjertedød.

Hos mænd, som er over 75 år og tager CIALIS, er svimmelhed indberettet hyppigere. Hos mænd, som

er over 65 år og tager CIALIS, er diarré indberettet hyppigere.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. Må ikke opbevares ved temperaturer

over 30° C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

CIALIS indeholder:

Aktivt stof: Tadalafil. Hver tablet indeholder 2,5 mg tadalafil.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne

: lactosemonohydrat (se sidst i punkt 2), croscarmellosenatrium,

hydroxypropylcellulose, mikrokrystallinsk cellulose, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat.

Filmovertræk

: lactosemonohydrat, hypromellose, triacetin, titandioxid (E171), gul jernoxid

(E172), rød jernoxid (E172), talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

CIALIS 2,5 mg er lyse orange-gule filmovertrukne tabletter, der har mandelform og er mærket med

”C 2 ½” på den ene side.

CIALIS 2,5 mg fås i blisterpakninger med 28 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelse: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ

Utrecht, Holland.

Fremstiller: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0) 2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel: + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Tel: +372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 5000

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France SAS

Tél: +33-(0)1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal

Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited.

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 737 88 00

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited

pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://ema.europa.eu

Indlægsseddel: Information til brugeren

CIALIS 5 mg filmovertrukne tabletter

Tadalafil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage CIALIS

Sådan skal du tage CIALIS

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

CIALIS indeholder det aktive stof tadalafil, som tilhører en gruppe af lægemidler kaldet

phosphodiesterase type 5-hæmmere.

CIALIS 5 mg bruges til at behandle voksne mænd for:

Erektil dysfunktion

. Dette er, når en mand ikke kan opnå eller bevare en hård, rejst penis, som er

egnet til seksuel aktivitet. Evnen til at få en hård, rejst penis egnet til seksuel aktivitet er vist at

blive væsentligt forbedret med CIALIS.

Ved seksuel stimulation virker CIALIS ved at hjælpe blodkarrene i penis til at slappe af, så blodet

kan strømme ind i penis. Resultatet af dette er en forbedret rejsning. CIALIS hjælper ikke, hvis du

ikke har erektil dysfunktion. Det er vigtigt at huske, at CIALIS kun virker ved seksuel stimulation.

Du og din partner må indlede et forspil, ligesom du ville gøre, hvis ikke du tog medicin for erektil

dysfunktion.

Symptomer fra urinvejene forbundet med en almindelig tilstand kaldet

godartet forstørrelse af

blærehalskirtlen (prostata)

. Dette er, når blærehalskirtlen bliver større med alderen.

Symptomerne omfatter besvær med at påbegynde vandladning, en følelse af at blæren ikke

tømmes helt og hyppigere behov for at lade vandet, også om natten. CIALIS forbedrer

blodgennemstrømningen til og afslapper muskulaturen i blærehalskirtlen og blæren, hvilket kan

reducere symptomerne på godartet forstørret blærehalskirtel. Det er vist, at CIALIS forbedrer disse

urinvejssymptomer allerede 1-2 uger efter behandlingens start.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage CIALIS

Tag ikke CIALIS, hvis du:

Er allergisk overfor tadalafil eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel(angivet i

punkt 6).

Tager nogen form for organisk nitrat eller nitrogenoxid-donorer såsom amylnitrit. Dette er

medicin (”nitrater”), som bruges til behandling af angina pectoris (”brystsmerter”). CIALIS har

vist sig at øge virkningen af disse typer medicin. Fortæl lægen, hvis du tager nogen form for

nitrat, eller hvis du er i tvivl.

Har en alvorlig hjertesygdom eller har haft et hjerteanfald indenfor de seneste 90 dage..

Har haft et slagtilfælde indenfor de seneste 6 måneder.

Har lavt blodtryk eller ukontrolleret højt blodtryk.

På noget tidspunkt tidligere har haft tab af synet på grund af non-arteritis anterior iskæmisk

opticusneuropati (NAION). Denne tilstand beskrives som en ”blodprop i øjet”.

Ttager riociguat. Dette lægemiddel bruges til at behandle pulmonal arteriel hypertension (højt

blodtryk i lungerne) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (højt blodtryk i

lungerne som følge af blodpropper). PDE5-hæmmere, så som CIALIS, har vist sig at øge den

blodtrykssænkende virkning af denne medicin. Tal med din læge hvis du tager riociguat eller er

usikker.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager CIALIS.

Vær opmærksom på at seksuel aktivitet indebærer en mulig risiko for patienter med hjertesygdom,

fordi aktiviteten giver ekstra anstrengelse til hjertet. Hvis du har problemer med hjertet, bør du tale

med din læge.

Da godartet forstørrelse af blærehalskirtlen og kræft i blærehalskirtlen (prostatakræft) kan have de

samme symptomer, vil din læge undersøge dig for kræft i blærehalskirtlen, før du begynder

behandlingen med CIALIS for godartet forstørrelse af blærehalskirtlen. CIALIS kan ikke anvendes til

behandling af kræft i blærehalskirtlen.

Inden du begynder at tage tabletterne, skal du tale med din læge, hvis du har:

Seglcelleanæmi (abnorme røde blodceller).

Myelomatose (knoglemarvskræft).

Leukæmi (blodkræft).

En hvilken som helst form for misdannelse af penis.

Alvorlige problemer med din lever.

Alvorlige problemer med dine nyrer.

Det vides ikke, om CIALIS virker hos patienter, som:

Er blevet opereret i bækkenet.

Har fået fjernet hele eller dele af blærehalskirtlen, og nerverne til blærehalskirtlen derved er

blevet skåret over (radikal ikke-nervebevarende prostatektomi).

Hvis du oplever en pludselig nedsættelse af synet eller tab af synet, skal du stoppe med at tage CIALIS

og straks kontakte din læge.

Nedsat hørelse eller pludseligt høretab er observeret hos nogle patienter der har taget tadalafil. Hvis du

oplever en pludselig nedsættelse eller tab af hørelsen, skal du stoppe med at tage CIALIS og straks

kontakte din læge, også selvom det er ukendt om hændelsen er direkte relateret til tadalafil.

CIALIS er ikke beregnet til kvinder.

Børn og unge

CIALIS er ikke beregnet til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med CIALIS

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tag ikke CIALIS hvis du også bruger nitrater.

Visse lægemidler kan blive påvirket af CIALIS, eller de kan påvirke, hvor godt CIALIS virker. Fortæl

lægen eller apotekspersonalet, hvis du allerede tager:

Alfa-blokkere (bruges til behandling af for højt blodtryk eller urinvejssymptomer forbundet med

godartet forstørrelse af blærehalskirtlen).

Anden medicin mod for højt blodtryk.

Riociguat.

En 5- alfa reduktase-hæmmer (bruges til behandling af godartet forstørrelse af blærehalskirtlen).

Medicin, som f.eks. ketoconazoltabletter (til behandling af svampeinfektioner) og protease

hæmmere til behandling af aids eller hiv-infektion.

Phenobarbital, phenytoin og carpamazepin (mod krampeanfald).

Rifampicin, erythromycin, clarithromycin og itraconazol.

Anden behandling for erektil dysfunktion.

Brug af CIALIS sammen med drikke og alkohol

Du kan læse om alkohols virkning under pkt. 3. Grapefrugtjuice kan påvirke virkningen af CIALIS og

bør indtages med forsigtighed. Tal med lægen for yderligere oplysninger.

Frugtbarhed

Når hunde blev behandlet, så man en nedsat udvikling af sædceller i testiklerne. Der er også set

nedsættelse i antallet af sædceller hos nogle mænd. Det er dog usandsynligt, at disse virkninger vil

medføre manglende frugtbarhed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle mænd, der fik CIALIS i kliniske studier, rapporterede om svimmelhed. Hold øje med, hvordan

du reagerer på tabletterne, før du begynder at køre bil eller betjene værktøj eller maskiner.

CIALIS indeholder lactose:

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage CIALIS

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

CIALIS-tabletterne er til oral brug og kun til mænd. Synk tabletten hel med et glas vand. Tabletterne

kan tages med eller uden mad.

Hvis du drikker alkohol, kan dit blodtryk sænkes midlertidigt, Hvis du har taget eller har planer om at

tage CIALIS, skal du undgå overdrevet alkoholindtagelse (alkohol niveau på 0,8 promille eller

højere), da dette kan øge risikoen for svimmelhed, når du rejser dig op.

Til behandling af erektil dysfunktion

Den anbefalede startdosis

er én 5 mg tablet taget en gang dagligt omtrent på samme tidspunkt hver

dag. Din læge kan justere dosis til 2,5 mg, så den passer til din reaktion på CIALIS. Denne vil blive

givet som én 2,5 mg tablet.

Tag ikke CIALIS mere end én gang om dagen.

Når du tager CIALIS en gang dagligt, har du mulighed for at opnå erektion på et hvilket som helst

tidspunkt i løbet af døgnets 24 timer, når du bliver seksuelt stimuleret. Dosering af CIALIS én gang

daglig kan være velegnet til mænd, der forventer at have seksuel aktivitet to eller flere gange om ugen.

Det er vigtigt at huske, at CIALIS kun virker ved seksuel stimulation. Du og din partner må indlede et

forspil, ligesom du ville gøre, hvis du ikke tog medicin for erektil dysfunktion.

Hvis du drikker alkohol, kan det påvirke din evne til at få en erektion.

Behandling af godartet forstørrelse af blærehalskirtlen

Dosis

er én 5 mg tablet taget én gang dagligt på omtrent samme tidspunkt hver dag.

Dosis er også én 5 mg tablet en gang dagligt, hvis du har både godartet forstørrelse af blærehalskirtlen

og erektil dysfunktion.

Tag IKKE Cialis mere end en gang om dagen.

Hvis du har taget for meget CIALIS

Kontakt din læge. Du kan muligvis få bivirkninger, som beskrevet i punkt 4.

Hvis du har glemt at tage CIALIS

Tag din dosis med det samme, du kommer i tanker om det, men tag ikke en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte tablet. Du må ikke tage CIALIS mere end én gang dagligt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Disse

bivirkninger er som regel lette til moderate.

Hvis du får nogen af disse bivirkninger, skal du stoppe med at tage dette lægemiddel og straks

søge læge:

Allergiske reaktioner herunder hududslæt (hyppighed: Ikke almindelig).

Brystsmerter – brug ikke nitrater, men søg straks lægehjælp (hyppighed: Ikke almindelig).

Priapisme, en forlænget og muligvis smertefuld rejsning efter indtagelse af CIALIS (hyppighed:

Sjælden). Hvis du får sådan en rejsning, som vedvarer i mere end 4 timer, skal du straks søge

lægehjælp.

Pludseligt opstået synstab (hyppighed: Sjælden).

Andre bivirkninger er blevet indberettet:

Almindelige bivirkninger

(ses hos 1 til 10 ud af 100 patienter)

Hovedpine, rygsmerter, muskelsmerter, smerter i arme og ben, ansigtsrødme, tilstoppet næse og

fordøjelsesbesvær.

Ikke almindelige bivirkninger

(ses hos 1 til 10 ud af 1.000 patienter)

Svimmelhed, mavesmerter, kvalme, opkasning, sure opstød, uklart syn, øjensmerter,

åndedrætsbesvær, blod i urinen, forlænget erektion, fornemmelse af hamrende hjerteslag, høj

puls, højt blodtryk, lavt blodtryk, næseblod, ringen for ørerne (tinnitus), hævelse i hænder,

fødder eller ankler og træthed.

Sjældne bivirkninger

(ses hos 1 til 10 ud af 10.000 patienter)

Besvimelse, kramper og forbigående hukommelsestab, hævede øjenlåg, røde øjne, pludseligt

nedsat eller tab af hørelse, nældefeber (kløende, rødt hududslæt), blødning fra penis, blod i sæd

og øget tendens til at svede.

Hjertetilfælde og slagtilfælde er også set sjældent hos mænd, som tager CIALIS. De fleste af disse

mænd havde eksisterende hjerteproblemer, før de tog medicinen.

Delvis, midlertidig eller permanent nedsættelse eller tab af synet på det ene eller begge øjne er set

sjældent.

Andre sjældne bivirkninger,

som ikke blev set i afprøvninger på patienter, er set hos mænd, der tog

CIALIS. Disse bivirkninger omfatter:

Migræne, hævelse i ansigtet, alvorlige allergiske reaktioner, som medfører hævelse i ansigtet

eller svælget, alvorligt hududslæt, lidelser, der påvirker blodforsyningen til øjnene,

uregelmæssige hjerteslag, brystkramper (angina pectoris) og pludselig hjertedød

Hos mænd, som er over 75 år og tager CIALIS, er svimmelhed indberettet hyppigere. Hos mænd, som

er over 65 år og tager CIALIS, er diarré indberettet hyppigere.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. Må ikke opbevares ved temperaturer

over 25° C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

CIALIS indeholder:

Aktivt stof: Tadalafil. Hver tablet indeholder 5 mg tadalafil.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne

: lactosemonohydrat (se sidst i punkt 2), croscarmellosenatrium,

hydroxypropylcellulose, mikrokrystallinsk cellulose, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat.

Filmovertræk

: lactosemonohydrat, hypromellose, triacetin, titandioxid (E171), gul jernoxid

(E172), talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

CIALIS 5 mg er lysegule filmovertrukne tabletter, der har mandelform og er mærket med ”C 5” på

den ene side.

CIALIS 5 mg fås i blisterpakninger med 14, 28 og 84 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendigvis.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelse: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ

Utrecht, Holland.

Fremstiller: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A/N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0) 2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel: + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Tel: +372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε..

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 5000

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France SAS

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal

Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited.

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 737 88 00

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited

pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://ema.europa.eu

Indlægsseddel: Information til brugeren

CIALIS 10 mg filmovertrukne tabletter

Tadalafil

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse.

Det skal du vide, før du begynder at tage CIALIS

Sådan skal du tage CIALIS

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

CIALIS er en behandling til voksne mænd med erektil dysfunktion. Dette er, når en mand ikke kan få

eller bevare en hård, rejst penis, som er egnet til seksuel aktivitet. Evnen til at få en hård, rejst penis

egnet til seksuel aktivitet har vist sig at blive væsentligt forbedret med CIALIS.

CIALIS indeholder det aktive stof tadalafil, som tilhører en gruppe af lægemidler kaldet

phosphodiesterase type 5-hæmmere. Ved seksuel stimulation virker CIALIS ved at hjælpe blodkarrene

i penis til at slappe af, så blodet kan strømme ind i penis. Resultatet af dette er en forbedret rejsning.

CIALIS hjælper ikke, hvis du ikke har erektil dysfunktion.

Det er vigtigt at huske, at CIALIS kun virker ved seksuel stimulation. Du og din partner må indlede et

forspil, ligesom du ville gøre, hvis ikke du tog medicin for erektil dysfunktion.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage CIALIS

Tag ikke CIALIS, hvis du:

Er allergisk overfor tadalafil eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i

punkt 6).

Tager nogen form for organisk nitrat eller nitrogenoxid-donorer såsom amylnitrit. Dette er

medicin (”nitrater”), som bruges til behandling af angina pectoris (”brystsmerter”). CIALIS har

vist sig at øge virkningen af disse typer medicin. Fortæl lægen, hvis du tager nogen form for

nitrat, eller hvis du er i tvivl.

Har en alvorlig hjertesygdom eller har haft et hjerteanfald indenfor de seneste 90 dage.

Har haft et slagtilfælde indenfor de seneste 6 måneder.

Har lavt blodtryk eller ukontrolleret højt blodtryk.

På noget tidspunkt tidligere har haft tab af synet på grund af non-arteritis anterior iskæmisk

opticusneuropati (NAION). Denne tilstand beskrives som en ”blodprop i øjet”.

Tager riociguat. Dette lægemiddel bruges til at behandle pulmonal arteriel hypertension (højt

blodtryk i lungerne) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (højt blodtryk i

lungerne som følge af blodpropper). PDE5-hæmmere, så som CIALIS, har vist sig at øge den

blodtrykssænkende virkning af denne medicin. Tal med din læge hvis du tager riociguat eller er

usikker.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager CIALIS.

Vær opmærksom på at seksuel aktivitet indebærer en mulig risiko for patienter med hjertesygdom,

fordi aktiviteten giver ekstra anstrengelse til hjertet. Hvis du har problemer med hjertet, bør du tale

med din læge.

Inden du begynder at tage tabletterne, skal du tale med din læge, hvis du har:

Seglcelleanæmi (abnorme røde blodceller).

Myelomatose (knoglemarvskræft).

Leukæmi (blodkræft).

En hvilken som helst form for misdannelse af penis.

Alvorlige problemer med din lever.

Alvorlige problemer med dine nyrer.

Det vides ikke, om CIALIS virker hos patienter, som:

Er blevet opereret i bækkenet.

Har fået fjernet hele eller dele af blærehalskirtlen, og nerverne til blærehalskirtlen derved er

blevet skåret over (radikal ikke-nervebevarende prostatektomi).

Hvis du oplever en pludselig nedsættelse af synet eller tab af synet, skal du stoppe med at tage CIALIS

og straks kontakte din læge.

Nedsat hørelse eller pludseligt høretab er observeret hos nogle patienter der har taget tadalafil. Hvis du

oplever en pludselig nedsættelse eller tab af hørelsen, skal du stoppe med at tage CIALIS og straks

kontakte din læge, også selvom det er ukendt om hændelsen er direkte relateret til tadalafil.

CIALIS er ikke beregnet til kvinder.

Børn og unge

CIALIS er ikke beregnet til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med CIALIS

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tag ikke CIALIS, hvis du også bruger nitrater.

Visse lægemidler kan blive påvirket af CIALIS, eller de kan påvirke, hvor godt CIALIS virker. Fortæl

lægen eller apotekspersonalet hvis du allerede tager:

Alfa-blokkere(bruges til behandling af for højt blodtryk eller urinvejssymptomer forbundet med

godartet forstørrelse af blærehalskirtlen).

Anden medicin mod for højt blodtryk.

Riociguat.

En 5- alfa reduktase-hæmmer (bruges til behandling af godartet forstørrelse af blærehalskirtlen).

Medicin, som f.eks. ketoconazoltabeltter (til behandling af svampeinfektioner) og protease-

hæmmere til behandling af aids eller hiv-infektion.

Phenobarbital, phenytoin og carpamazepin (mod krampeanfald).

Rifampicin, erythromycin, clarithromycin og itraconazol.

Anden behandling for erektil dysfunktion.

Brug af CIALIS sammen med drikke og alkohol

Du kan læse om alkohols virkning under pkt. 3. Grapefrugtjuice kan påvirke virkningen af CIALIS og

bør indtages med forsigtighed. Tal med lægen for yderligere oplysninger.

Frugtbarhed

Når hunde blev behandlet, så man en nedsat udvikling af sædceller i testiklerne. Der er også set

nedsættelse i antallet af sædceller hos nogle mænd. Det er dog usandsynligt, at disse virkninger vil

medføre manglende frugtbarhed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle mænd, der fik CIALIS i kliniske studier, rapporterede om svimmelhed. Hold øje med, hvordan

du reagerer på tabletterne, før du begynder at køre bil eller betjene værktøj eller maskiner.

CIALIS indeholder lactose:

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage CIALIS

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

CIALIS-tabletterne er til oral brug og kun til mænd. Synk tabletten hel med et glas vand. Tabletterne

kan tages med eller uden mad.

Den anbefalede startdosis

er én 10 mg tablet før seksuel aktivitet. Hvis effekten af denne dosis er for

svag, kan din læge øge dosis til 20 mg.

Tag CIALIS-tabletten mindst 30 minutter før seksuel aktivitet.

CIALIS kan stadig være virksomt op til 36 timer efter, at du har taget tabletten.

Tag ikke CIALIS mere end én gang om dagen. CIALIS 10 mg og 20 mg er beregnet til brug før

forventet seksuel aktivitet og anbefales ikke til vedvarende daglig brug.

Det er vigtigt at huske, at CIALIS kun virker ved seksuel stimulation. Du og din partner må indlede et

forspil, ligesom du ville gøre, hvis du ikke tog medicin for erektil dysfunktion.

Hvis du drikker alkohol, kan det påvirke din evne til at få en erektion, og dit blodtryk kan sænkes

midlertidigt. Hvis du har taget eller har planer om at tage CIALIS, skal du undgå overdrevet

alkoholindtagelse (alkohol niveau på 0,8 promille eller højere), da dette kan øge risikoen for

svimmelhed, når du rejser dig op.

Hvis du har taget for meget CIALIS

Kontakt din læge. Du kan muligvis få bivirkninger, som beskrevet i punkt 4.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Disse

bivirkninger er som regel lette til moderate.

Hvis du får nogen af disse bivirkninger, skal du stoppe med at tage dette lægemiddel og straks

søge læge:

Allergiske reaktioner herunder hududslæt (hyppighed: Ikke almindelig).

Brystsmerter – brug ikke nitrater, men søg straks lægehjælp (hyppighed: Ikke almindelig).

Priapisme, en forlænget og muligvis smertefuld rejsning efter indtagelse af CIALIS (hyppighed:

Sjælden). Hvis du får sådan en rejsning, som vedvarer i mere end 4 timer, skal du straks søge

lægehjælp.

Pludseligt opstået synstab (hyppighed: Sjælden).

Andre bivirkninger er blevet indberettet:

Almindelige bivirkninger

(ses hos 1 til 10 ud af 100 patienter)

Hovedpine, rygsmerter, muskelsmerter, smerter i arme og ben, ansigtsrødme, tilstoppet næse og

fordøjelsesbesvær.

Ikke almindelige bivirkninger

(ses hos 1 til 10 ud af 1.000 patienter)

Svimmelhed, mavesmerter, kvalme, opkastning, sure opstød, uklart syn, øjensmerter,

åndedrætsbesvær, blod i urinen, forlænget erektion, fornemmelse af hamrende hjerteslag, høj

puls, højt blodtryk, lavt blodtryk, næseblod, ringen for ørerne (tinnitus), hævelse i hænder,

fødder eller ankler og træthed.

Sjældne bivirkninger

(ses hos 1 til 10 ud af 10.000 patienter)

Besvimelse, kramper og forbigående hukommelsestab, hævede øjenlåg, røde øjne, pludseligt

nedsat eller tab af hørelse, nældefeber (kløende, rødt hududslæt), blødning fra penis, blod i sæd

og øget tendens til at svede.

Hjertetilfælde og slagtilfælde er også set sjældent hos mænd, som tager CIALIS. De fleste af disse

mænd havde eksisterende hjerteproblemer, før de tog medicinen.

Delvis, midlertidig eller permanent nedsættelse eller tab af synet på det ene eller begge øjne er set

sjældent.

Andre sjældne bivirkninger,

som ikke blev set i afprøvninger på patienter, er set hos mænd, der tog

CIALIS. Disse bivirkninger omfatter:

Migræne, hævelse i ansigtet, alvorlige allergiske reaktioner, som medfører hævelse i ansigtet

eller svælget, alvorligt hududslæt, lidelser, der påvirker blodforsyningen til øjnene,

uregelmæssige hjerteslag, brystkramper (angina pectoris) og pludselig hjertedød.

Hos mænd, som er over 75 år og tager CIALIS, er svimmelhed indberettet hyppigere. Hos mænd, som

er over 65 år og tager CIALIS, er diarré indberettet hyppigere.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. Må ikke opbevares ved temperaturer

over 30° C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

CIALIS indeholder:

Aktivt stof: Tadalafil. Hver tablet indeholder 10 mg tadalafil.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne

: lactosemonohydrat (se sidst i punkt 2), croscarmellosenatrium,

hydroxypropylcellulose, mikrokrystallinsk cellulose, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat.

Filmovertræk

: lactosemonohydrat, hypromellose, triacetin, titandioxid (E171), gul jernoxid

(E172), talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

CIALIS 10 mg er lysegule filmovertrukne tabletter (tablet), der har mandelform og er mærket med ”C

10” på den ene side.

CIALIS 10 mg fås i blisterpakninger med 4 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelse: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ

Utrecht, Holland.

Fremstiller: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A/N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Tel: +372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 5000

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France SAS

Tél.: +33-(0)1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 737 88 00

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited

pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://ema.europa.eu

Indlægsseddel: Information til brugeren

CIALIS 20 mg filmovertrukne tabletter

Tadalafil

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse.

Det skal du vide, før du begynder at tage CIALIS

Sådan skal du tage CIALIS

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

CIALIS er en behandling til voksne mænd med erektil dysfunktion. Dette er, når en mand ikke kan få

eller bevare en hård, rejst penis, som er egnet til seksuel aktivitet. Evnen til at få en hård, rejst penis

egnet til seksuel aktivitet har vist sig at blive væsentligt forbedret med CIALIS.

CIALIS indeholder det aktive stof tadalafil, som tilhører en gruppe af lægemidler kaldet

phosphodiesterase type 5-hæmmere. Ved seksuel stimulation virker CIALIS ved at hjælpe blodkarrene

i penis til at slappe af, så blodet kan strømme ind i penis. Resultatet af dette er en forbedret rejsning.

CIALIS hjælper ikke, hvis du ikke har erektil dysfunktion.

Det er vigtigt at huske, at CIALIS kun virker ved seksuel stimulation. Du og din partner må indlede et

forspil, ligesom du ville gøre, hvis ikke du tog medicin for erektil dysfunktion.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage CIALIS

Tag ikke CIALIS, hvis du

Er allergisk overfor tadalafil eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i

punkt 6).

Tager nogen form for organisk nitrat eller nitrogenoxid-donorer såsom amylnitrit. Dette er

medicin (”nitrater”), som bruges til behandling af angina pectoris (”brystsmerter”). CIALIS har

vist sig at øge virkningen af disse typer medicin. Fortæl lægen, hvis du tager nogen form for

nitrat, eller hvis du er i tvivl.

Har en alvorlig hjertesygdom eller har haft et hjerteanfald indenfor de seneste 90 dage.

Har haft et slagtilfælde indenfor de seneste 6 måneder.

Har lavt blodtryk eller ukontrolleret højt blodtryk.

På noget tidspunkt tidligere har haft tab af synet på grund af non-arteritis anterior iskæmisk

opticusneuropati (NAION). Denne tilstand beskrives som en ”blodprop i øjet”.

Tager riociguat. Dette lægemiddel bruges til at behandle pulmonal arteriel hypertension (højt

blodtryk i lungerne) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (højt blodtryk i

lungerne som følge af blodpropper). PDE5-hæmmere, så som CIALIS, har vist sig at øge den

blodtrykssænkende virkning af denne medicin. Tal med din læge hvis du tager riociguat eller er

usikker.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager CIALIS.

Vær opmærksom på at seksuel aktivitet indebærer en mulig risiko for patienter med hjertesygdom,

fordi aktiviteten giver ekstra anstrengelse til hjertet. Hvis du har problemer med hjertet, bør du tale

med din læge.

Inden du begynder at tage tabletterne, skal du tale med din læge, hvis du har:

Seglcelleanæmi (abnorme røde blodceller).

Myelomatose (knoglemarvskræft).

Leukæmi (blodkræft).

En hvilken som helst form for misdannelse af penis.

Alvorlige problemer med din lever.

Alvorlige problemer med dine nyrer.

Det vides ikke, om CIALIS virker hos patienter, som:

Er blevet opereret i bækkenet.

Har fået fjernet hele eller dele af blærehalskirtlen, og nerverne til blærehalskirtlen derved er

blevet skåret over (radikal ikke-nervebevarende prostatektomi).

Hvis du oplever en pludselig nedsættelse af synet eller tab af synet, skal du stoppe med at tage CIALIS

og straks kontakte din læge.

Nedsat hørelse eller pludseligt høretab er observeret hos nogle patienter der har taget tadalafil. Hvis du

oplever en pludselig nedsættelse eller tab af hørelsen, skal du stoppe med at tage CIALIS og straks

kontakte din læge, også selvom det er ukendt om hændelsen er direkte relateret til tadalafil.

CIALIS er ikke beregnet til kvinder.

Børn og unge

CIALIS er ikke beregnet til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med CIALIS

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tag ikke CIALIS hvis du også bruger nitrater.

Visse lægemidler kan blive påvirket af CIALIS, eller de kan påvirke, hvor godt CIALIS virker. Fortæl

lægen eller apotekspersonalet, hvis du allerede tager:

Alfa-blokkere (bruges til behandling af for højt blodtryk eller urinvejssymptomer forbundet med

godartet forstørrelse af blærehalskirtlen).

Anden medicin mod for højt blodtryk.

Riociguat.

En 5- alfa-reduktase-hæmmer (bruges til behandling af godartet forstørrelse af blærehalskirtlen).

Medicin, som f.eks. ketoconazoltabletter (til behandling af svampeinfektioner) og protease

hæmmere til behandling af aids eller hiv-infektion.

Phenobarbital, phenytoin og carpamazepin (mod krampeanfald).

Rifampicin, erythromycin, clarithromycin og itraconazol.

Anden behandling for erektil dysfunktion.

Brug af CIALIS sammen med drikke og alkohol

Du kan læse om alkohols virkning under pkt. 3. Grapefrugtjuice kan påvirke virkningen af CIALIS og

bør indtages med forsigtighed. Tal med lægen for yderligere oplysninger.

Frugtbarhed

Når hunde blev behandlet, så man en nedsat udvikling af sædceller i testiklerne. Der er også set

nedsættelse i antallet af sædceller hos nogle mænd. Det er dog usandsynligt, at disse virkninger vil

medføre manglende frugtbarhed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle mænd, der fik CIALIS i kliniske studier, rapporterede om svimmelhed. Hold øje med, hvordan

du reagerer på tabletterne, før du begynder at køre bil eller betjene værktøj eller maskiner.

CIALIS indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage CIALIS

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

CIALIS-tabletterne er til oral brug og kun til mænd. Synk tabletten hel med et glas vand. Tabletterne

kan tages med eller uden mad.

Den anbefalede startdosis

er én 10 mg tablet før seksuel aktivitet. Du har fået dog fået en dosis på én

20 mg tablet, fordi din læge har vurderet, at den anbefalede dosis på 10 mg er for svag.

Tag CIALIS-tabletten mindst 30 minutter før seksuel aktivitet.

CIALIS kan stadig være virksomt op til 36 timer efter, at du har taget tabletten.

Tag ikke CIALIS mere end én gang om dagen. CIALIS 10 mg og 20 mg er beregnet til brug før

forventet seksuel aktivitet og anbefales ikke til vedvarende daglig brug.

Det er vigtigt at huske, at CIALIS kun virker ved seksuel stimulation. Du og din partner må indlede et

forspil, ligesom du ville gøre, hvis du ikke tog medicin for erektil dysfunktion.

Hvis du drikker alkohol, kan det påvirke din evne til at få en erektion, ogdit blodtryk kan sænkes

midlertidig. Hvis du har taget eller har planer om at tage CIALIS, skal du undgå overdrevet

alkoholindtagelse (alkohol niveau på 0,8 promille eller højere), Da dette kan øge risikoen for

svimmelhed, når du rejser dig op.

Hvis du har taget for meget CIALIS

Kontakt din læge. Du kan muligvis få bivirkninger, som beskrevet i punkt 4.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Disse

bivirkninger er som regel lette til moderate.

Hvis du får nogen af disse bivirkninger, skal du stoppe med at tage dette lægemiddel og straks

søge læge:

Allergiske reaktioner herunder hududslæt (hyppighed: Ikke almindelig).

Brystsmerter – brug ikke nitrater, men søg straks lægehjælp (hyppighed: Ikke almindelig).

Priapisme, en forlænget og muligvis smertefuld rejsning efter indtagelse af CIALIS (hyppighed:

Sjælden). Hvis du får sådan en rejsning, som vedvarer i mere end 4 timer, skal du straks søge

lægehjælp.

Pludseligt opstået synstab (hyppighed: Sjælden).

Andre bivirkninger er blevet indberettet:

Almindelige bivirkninger

(ses hos 1 til 10 ud af 100 patienter)

Hovedpine, rygsmerter, muskelsmerter, smerter i arme og ben, ansigtsrødme, tilstoppet næse og

fordøjelsesbesvær.

Ikke almindelige bivirkninger

(ses hos 1 til 10 ud af 1.000 patienter)

Svimmelhed, mavesmerter, kvalme, opkastning, sure opstød, uklart syn, øjensmerter,

åndedrætsbesvær, blod i urinen, forlænget erektion, fornemmelse af hamrende hjerteslag, høj

puls, højt blodtryk, lavt blodtryk, næseblod, ringen for ørerne (tinnitus), hævelse i hænder,

fødder eller ankler og træthed.

Sjældne bivirkninger

(ses hos 1 til 10 ud af 10.000 patienter)

Besvimelse, kramper og forbigående hukommelsestab, hævede øjenlåg, røde øjne, pludseligt

nedsat eller tab af hørelse, nældefeber (kløende, rødt hududslæt), blødning fra penis, blod i sæd

og øget tendens til at svede.

Hjertetilfælde og slagtilfælde er også set sjældent hos mænd, som tager CIALIS. De fleste af disse

mænd havde eksisterende hjerteproblemer, før de tog medicinen.

Delvis midlertidig eller permanent nedsættelse eller tab af synet på det ene eller begge øjne er set

sjældent.

Andre sjældne bivirkninger,

som ikke blev set i afprøvninger på patienter, er set hos mænd, der tog

CIALIS. Disse bivirkninger omfatter:

Migræne, hævelse i ansigtet, alvorlige allergiske reaktioner, som medfører hævelse i ansigtet

eller svælget, alvorligt hududslæt, lidelser, der påvirker blodforsyningen til øjnene,

uregelmæssige hjerteslag, brystkramper (angina pectoris) og pludselig hjertedød.

Hos mænd, som er over 75 år og tager CIALIS, er svimmelhed indberettet hyppigere. Hos mænd, som

er over 65 år og tager CIALIS, er diarré indberettet hyppigere.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. Må ikke opbevares ved temperaturer

over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

CIALIS indeholder:

Aktivt stof: Tadalafil. Hver tablet indeholder 20 mg tadalafil.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne

: lactosemonohydrat (se sidst i punkt 2), croscarmellosenatrium,

hydroxypropylcellulose, mikrokrystallinsk cellulose, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat.

Filmovertræk

: lactosemonohydrat, hypromellose, triacetin, titandioxid (E171), gul jernoxid

(E172), talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

CIALIS 20 mg er gule filmovertrukne tabletter, der har mandelform og er mærket med ”C 20” på den

ene side.

CIALIS 20 mg fås i blisterpakninger med 2, 4, 8, 10 eller 12 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendigvis.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelse: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ

Utrecht, Holland.

Fremstiller: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A/N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Tel: +372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 5000

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France SAS

Tél.: +33-(0)1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited.

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 737 88 00

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited

pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://ema.europa.eu

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

CIALIS 2,5 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 2,5 mg tadalafil.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver filmovertrukken tablet indeholder 87 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter (tabletter).

Lyse orange-gule og mandelformede tabletter, mærket ”C 2 ½” på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af erektil dysfunktion hos voksne mænd.

Seksuel stimulation er nødvendig for, at tadalafil kan virke.

CIALIS er ikke indiceret til anvendelse hos kvinder.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Voksne mænd

Den anbefalede dosis af CIALIS er generelt 10 mg, som tages før forventet seksuel aktivitet, enten

med eller uden mad.

Hos de patienter, hvor tadalafil 10 mg ikke giver tilstrækkelig effekt, kan 20 mg forsøges. Tabletten

tages mindst 30 minutter før seksuel aktivitet.

Den maksimale doseringshyppighed er en gang daglig.

Tadalafil 10 og 20 mg er tiltænkt brug før forventet seksuel aktivitet og anbefales ikke til vedvarende

daglig brug.

Hos patienter, som forventer et hyppigt brug af CIALIS (mindst 2 gange ugentligt), kan en én gang

dagligt dosering med de laveste CIALIS-doser anses for at være hensigtsmæssig, baseret på patientens

valg og lægens vurdering.

Den anbefalede dosis til disse patienter er 5 mg dagligt, indtaget på ca. samme tidspunkt hver dag.

Baseret på individuel tolerance kan dosis muligvis sænkes til 2,5 mg én gang dagligt.

Valget af vedvarende daglig behandling bør evalueres med jævne mellemrum.

Særlige populationer

Ældre mænd

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter.

Mænd med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke påkrævet for patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion. Den maksimale

anbefalede dosis til patienter med svært nedsat nyrefunktion er 10 mg. Den én gang daglige dosering

af tadalafil bør ikke anvendes til patienter med svært nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4 og 5.2).

Mænd med nedsat leverfunktion

Den anbefalede dosis af CIALIS er 10 mg, som tages før forventet seksuel aktivitet, enten med eller

uden mad. Der er begrænsede kliniske data vedrørende sikkerheden af CIALIS hos patienter med svær

leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C). Ved ordination af CIALIS, bør den ordinerende læge foretage

en omhyggelig individuel benefit/risk-vurdering. Der er ingen data om administration af doser højere

end 10 mg tadalafil hos patienter med nedsat leverfunktion. Den én gang daglige dosering er ikke

evalueret hos patienter med nedsat leverfunktion: derfor bør den ordinerende læge foretage en

omhyggelig individuel benefit/risk-vurdering, ved ordination af CIALIS en gang dagligt (se pkt. 4.4

og 5.2).

Mænd med diabetes

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med diabetes.

Pædiatrisk population

Der er ingen relevante indikationer for CIALIS i den pædiatriske population.

Administration

CIALIS er tilgængeligt i tabletstyrker på 2,5, 5, 10 og 20 mg til oral brug.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Det er i kliniske studier vist, at tadalafil forstærker den hypotensive effekt af nitrater. Dette menes at

være et resultat af den kombinerede effekt af nitrater og tadalafil på nitrogenoxid/cGMP-syntesevejen.

Derfor er administration af CIALIS kontraindiceret til patienter, som bruger enhver form for organisk

nitrat (se pkt. 4.5).

CIALIS må ikke anvendes hos mænd med hjertesygdom, for hvem seksuel aktivitet ikke kan tilrådes.

Lægen bør overveje den potentielle risiko for hjerteproblemer som følge af seksuel aktivitet hos

patienter med eksisterende hjerte-/karsygdom.

Følgende grupper af patienter med hjerte-/karsygdomme blev ikke inkluderet i de kliniske studier og

brugen af tadalafil er derfor kontraindiceret:

Patienter med myokardieinfarkt indenfor de seneste 90 dage

Patienter med ustabil angina, eller angina forekommende under samleje

Patienter med hjerteinsufficiens, New York Heart Association klasse 2 eller højere, indenfor de

seneste 6 måneder

Patienter med ukontrollerede arytmier, hypotension (< 90/50 mm Hg) eller ukontrolleret

hypertension

Patienter med en apopleksi inden for de seneste 6 måneder

CIALIS er kontraindiceret til patienter, som på grund af non-arteritis anterior iskæmisk

opticusneuropati (NAION), har nedsættelse af synet på det ene øje. Kontraindikationen gælder uanset

om synsnedsættelsen opstod i forbindelse med brug af PDE5-hæmmere eller ej (se pkt. 4.4.).

Samtidig administration af PDE5-hæmmere, inklusive tadalafil, med guanylatcyklase-stimulatorer,

som f.eks. riociguat, er kontraindikeret, da det kan føre til symptomatisk hypotension (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Før behandling med CIALIS

En anamnese bør optages og en fysisk undersøgelse bør foretages for at diagnosticere erektil

dysfunktion og bestemme potentielle tilgrundliggende årsager, før farmakologisk behandling

overvejes.

Før iværksættelse af en hvilken som helst behandling af erektil dysfunktion bør lægen overveje den

kardiovaskulære status for patienten, da der er en vis risiko for hjerteproblemer forbundet med seksuel

aktivitet. Tadalafil har vasodilaterende egenskaber, som medfører milde og forbigående blodtryksfald

(se pkt. 5.1) og således potenserer den hypotensive effekt af nitrater (se pkt. 4.3).

Evaluering af erektil dysfunktion bør inkludere en bestemmelse af potentielle tilgrundliggende årsager

og en identifikation af den relevante behandling på baggrund af en relevant medicinsk vurdering. Det

vides ikke, hvorvidt CIALIS er effektiv hos patienter, som har gennemgået kirurgi i bækkenet eller

radikal ikke-nervebevarende prostatektomi.

Kardiovaskulært

Alvorlige kardiovaskulære hændelser, inklusiv myokardieinfarkt, pludselig hjertedød, ustabil angina

pectoris, ventrikulær arytmi, apopleksi, forbigående iskæmiske anfald, brystsmerter, hjertebanken og

takykardi er rapporteret efter markedsføringen og/eller i kliniske studier. De fleste af de patienter, for

hvem disse hændelser blev rapporteret, havde eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. Det er

imidlertid ikke muligt definitivt at afgøre, hvorvidt hændelserne er direkte relateret til disse

risikofaktorer, til CIALIS, til seksuel aktivitet eller til en kombination af disse eller andre faktorer.

Hos patienter, der er i samtidig behandling med antihypertensiva, kan tadalafil fremme et fald i

blodtrykket. Passende kliniske overvejelser bør gøres vedrørende en mulig dosisjustering af den

antihypertensive behandling ved opstart af daglig behandling med tadalafil.

Hos patienter, som er i behandling med alfa

-blokkere, kan samtidig indgift af CIALIS give anledning

til symptomatisk hypotension hos visse patienter (se pkt. 4.5). Kombinationen af tadalafil og

doxazosin tilrådes ikke.

Der er rapporteret synsdefekter og tilfælde af NAION i forbindelse med indtagelse af CIALIS og

andre PDE5-hæmmere. Data fra observationsstudier tyder på en øget risiko for akut NAION hos

mænd med erektil dysfunktion, som følge af episodisk brug af tadalafil og PDE5-hæmmere. Da dette

kan være relevant for alle patienter som anvender tadalafil, skal patienten informeres om, at han skal

stoppe med at tage CIALIS og omgående konsultere en læge, hvis der pludseligt opstår synsdefekt (se

pkt. 4.3).

Nedsat hørelse eller pludseligt høretab

Der er rapporteret tilfælde af pludseligt høretab efter brug af tadalafil. Selvom andre risikofaktorer i

nogle tilfælde er tilstede (såsom alder, diabetes, hypertension og høretab i anamnesen) skal patienten, i

tilfælde af pludseligt opstået høretab, informeres om at stoppe med at tage tadalafil og straks søge

lægehjælp.

Nedsat nyre- og leverfunktion

På grund af forhøjet tadalafil eksponering (AUC), begrænset klinisk erfaring og manglende mulighed

for at påvirke clearance via dialyse, anbefales én gang dagligt dosering af CIALIS ikke til patienter

med svær nyreinsufficiens.

Der er begrænsede kliniske data omkring sikkerheden af enkelt-dosis administration af CIALIS hos

patienter med svær leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C). En gang daglig administration er ikke

blevet evalueret hos patienter med leverinsufficiens. Hvis CIALIS ordineres, bør en omhyggelig

individuel benefit/risk-vurdering foretages af den ordinerende læge.

Priapisme og anatomisk deformation af penis

Patienter, som oplever erektioner, der varer i 4 timer eller mere, bør opfordres til at søge læge straks.

Hvis priapisme ikke behandles straks, kan det resultere i skader på det penile væv samt permanent

impotens.

CIALIS bør anvendes med forsigtighed hos patienter med anatomisk deformation af penis (såsom

vinkling, kavernøs fibrose eller Peyronies sygdom) eller hos patienter, som på grund af deres tilstand

kan være disponerede for priapisme (såsom seglcelleanæmi, myelomatose eller leukæmi).

Samtidig brug af CYP3A4-inhibitorer

Der bør udvises forsigtighed ved ordination af CIALIS til patienter, som er i behandling med potente

CYP3A4 inhibitorer (ritonavir, saquinavir, ketoconazol, itraconazol og erythromycin), idet øget

tadalafil eksponering (AUC) er blevet observeret, hvis lægemidlerne kombineres (se pkt. 4.5).

CIALIS og andre behandlinger for erektil dysfunktion

Sikkerheden og virkningen af kombinationer af CIALIS og andre PDE5-hæmmere eller andre

behandlinger for erektil dysfunktion er ikke undersøgt. Patienterne skal informeres om ikke at tage

Cialis i den slags kombinationer.

Lactose

CIALIS indeholder lactose. CIALIS bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en

særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactose-

malabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsundersøgelserne blev, som beskrevet nedenfor, udført med 10 mg og/eller 20 mg tadalafil.

For de interaktionsundersøgelser, hvor kun 10 mg tadalafil blev anvendt, kan klinisk relevante

interaktioner ved højere doser ikke udelukkes.

Andre lægemidlers virkning på tadalafil

CYP-inhibitorer

Tadalafil bliver primært metaboliseret af CYP3A4. En selektiv inhibitor af CYP3A4, ketoconazol (200

mg dagligt), øgede tadalafil (10 mg dosis) eksponeringen (AUC) 2 gange og C

med 15% i forhold

til AUC- og C

-værdierne for tadalafil alene. Ketoconazol (400 mg dagligt) øgede tadalafil (20 mg

dosis) eksponeringen (AUC) 4 gange og C

med 22%. Ritonavir, en proteasehæmmer (200 mg 2

gange dagligt), som er en inhibitor af CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 og CYP2D6, øgede tadalafil (20

mg dosis) eksponeringen (AUC) 2 gange uden nogen ændring i C

. Selvom specifikke interaktioner

ikke er undersøgt, bør samtidig administration af andre proteasehæmmere, såsom saquinavir, og andre

CYP3A4-inhibitorer, såsom erythromycin, clarithromycin, itraconazol og grapefrugt juice foretages

med forsigtighed, da de forventes at øge plasmakoncentrationen af tadalafil (se pkt. 4.4). Som en

konsekvens heraf kan forekomsten af de bivirkninger, som er nævnt i pkt. 4.8, øges.

Transportproteiner

Transportproteiners (f.eks. p-glycoprotein) rolle ved fordelingen af tadalafil kendes ikke. Der er derfor

mulighed for lægemiddelinteraktioner medieret ved inhibition af transportproteiner.

CYP-induktorer

Rifampicin, der inducerer CYP3A4 metabolisme, reducerede tadalafil AUC med 88% i forhold til

AUC-værdierne for tadalafil alene (10 mg). Denne reducerede eksponering kan forventes at nedsætte

effekten af tadalafil; størrelsen af den nedsættende effekt er ukendt. Andre CYP3A4-inducere, såsom

phenobarbital, phenytoin og carbamazepin, kan også nedsætte plasmakoncentrationen af tadalafil.

Tadalafils virkning på andre lægemidler

Nitrater

Det er i kliniske studier vist, at tadalafil (5, 10 og 20 mg) forstærker den hypotensive effekt af nitrater.

Derfor er administration af CIALIS kontraindiceret til patienter, som bruger enhver form for organisk

nitrat (se pkt. 4.3). Baseret på resultater fra et klinisk studie, hvor 150 forsøgspersoner daglig modtog

20 mg tadalafil i 7 dage og 0,4 mg nitroglycerin sublingualt på forskellige tidspunkter, varede denne

interaktion mere end 24 timer og var ikke længere målbar, når der var gået 48 timer efter sidste

tadalafil dosis. Derfor bør der hos en patient med hvilken som helst ordineret dosis af CIALIS

(2,5 mg – 20 mg), hvor administration af nitrat skønnes som en medicinsk nødvendighed i en

livstruende situation, mindst være gået 48 timer efter den sidste dosis CIALIS før administration af

nitrat overvejes. Under disse omstændigheder, bør nitrater kun administreres under tæt medicinsk

overvågning med passende hæmodynamisk monitorering.

Antihpertensiva (herunder calciumantagonister)

Samtidig indgift af doxazosin (4 og 8 mg dagligt) og tadalafil (5 mg daglig dosis og 20 mg som en

enkeltdosis) øger signifikant den blodtrykssænkende virkning af denne alfa-blokker. Effekten varer

mindst 12 timer og kan give symptomer, herunder synkope. Denne kombination kan derfor ikke

anbefales (se pkt. 4.4).

I interaktionsstudier udført med et begrænset antal raske forsøgspersoner blev denne virkning ikke set

med alfuzosin eller tamsulosin. Der bør dog udvises forsigtighed, når tadalafil anvendes til patienter i

behandling med alfa-blokkere og særligt hos ældre. Behandling bør initieres med minimal dosering og

gradvist justeres.

Tadalafils potentiale til at forstærke den hypotensive effekt af antihypertensiva blev undersøgt i

kliniske farmakologiske studier. Væsentlige klasser af antihypertensiva blev undersøgt, heriblandt

calciumantagonister (amlodipin), angiotensinkonverterende enzym (ACE) hæmmere (enalapril), beta-

blokkere (metoprolol), thiazid diuretika (bendrofluazid) og angiotensin II blokkere (forskellige typer

og doser, alene eller i kombination med thiazider, calciumantagonister, betablokkere og/eller

alfablokkere). Tadalafil (10 mg, undtagen i undersøgelser med angiotensin II blokkere og amlodipin,

hvor en 20 mg dosis blev anvendt) havde ingen klinisk signifikant interaktion med nogle af disse

klasser. I et andet klinisk farmakologisk studie blev tadalafil (20 mg) undersøgt i kombination med op

til 4 klasser af antihypertensiva. Hos forsøgspersoner i behandling med flere antihypertensiva viste

ændringerne i det ambulatoriske blodtryk sig at relatere sig til graden af blodtrykskontrol. Hos

forsøgspersoner i denne sammenhæng, som var velbehandlede med blodtrykskontrollerende

lægemidler, var reduktionen af blodtrykket minimal og sammenlignelig med det fundne hos raske

forsøgspersoner. Hos forsøgspersoner, som ikke fik blodtrykskontrollerende lægemidler, var

reduktionen af blodtrykket større, dog var reduktionen ikke forbundet med hypotensive symptomer

hos størstedelen af forsøgspersonerne. Hos patienter, som får samtidig antihypertensiv medicin, kan

tadalafil 20 mg inducere blodtryksfald, som (med undtagelse af alfa-blokkere -se ovenfor-)

sædvanligvis er af mindre størrelsesorden og sandsynligvis ikke er klinisk relevant. En analyse af data

fra kliniske fase 3 studier viste ingen forskel på bivirkningerne hos patienter, som fik tadalafil med

eller uden antihypertensiv medicin. Hensigtsmæssig klinisk rådgivning bør imidlertid gives til

patienter omkring et muligt blodtryksfald, hvis de behandles med antihypertensiv medicin.

Riociguat

Prækliniske studier viste en additiv systemisk blodtrykssænkende virkning, når PDE5-hæmmere blev

kombineret med riociguat. I kliniske studier har riociguat vist sig at forstærke den hypotensive

virkning af PDE5-hæmmere. Der var ingen evidens for en gunstig klinisk effekt af kombinationen i

den undersøgte population. Samtidig brug af riociguat med PDE5-hæmmere, inklusive tadalafil, er

kontraindikeret (se pkt. 4.3).

5-alfa-reduktase-hæmmere

I et klinisk studie, der sammenlignede tadalafil 5 mg administreret samtidig med finasterid 5 mg

versus

placebo plus finasterid 5 mg til lindring af symptomer på benign prostatahyperplasi (BPH),

blev der ikke identificeret nye bivirkninger. Der bør dog udvises forsigtighed, når tadalafil

administeres samtidig med 5-alfa-reduktase-hæmmere, da der ikke er udført et formelt

lægemiddelinteraktionsstudie til evaluering af virkningen af tadalafil plus 5-alfa-reduktase-hæmmere.

CYP1A2-substrater (f.eks. theophyllin)

Når taladafil 10 mg blev administreret med theophyllin (en non-selektiv phosphodiesteraseinhibitor) i

en klinisk farmakologisk undersøgelse, var der ingen farmakokinetisk interaktion. Den eneste

farmakodynamiske effekt var en lille stigning (3,5 slag pr. minut) i hjertefrekvensen. Selvom denne

effekt er lille og ikke var af klinisk signifikans i denne undersøgelse, bør den tages i betragtning, hvis

disse lægemidler administreres samtidigt.

Ethinylestradiol og terbutalin

Det er vist, at tadalafil kan øge den orale biotilgængelighed af ethinylestradiol. En lignende øgning

kan forventes ved oral administration af terbutalin, selvom den kliniske konsekvens heraf er usikker.

Alkohol

Alkoholkoncentrationer (gennemsnitlige maksimum koncentration i blodet 0,08%) blev ikke påvirket

ved samtidig administration af tadalafil (10 mg eller 20 mg). Ydermere blev der ikke set nogen

ændringer i tadalafil koncentrationen 3 timer efter samtidig administration med alkohol. Alkohol blev

givet på en måde der maksimerede alkoholabsorptionshastigheden (fastende over natten uden mad

indtil 2 timer efter alkoholindtagelse). Tadalafil (20 mg) forstærkede ikke den gennemsnitlige

blodtrykssænkning forårsaget af alkohol (0,7 g/kg eller ca. 180 ml 40% alkohol [vodka] til en mand på

80 kg), men hos nogle forsøgspersoner blev der observeret ortostatisk svimmelhed og ortostatisk

hypotension. Når tadalafil blev administreret sammen med lavere doser alkohol (0,6 g/kg) blev

hypotension ikke observeret og svimmelhed forekom med tilsvarende frekvens som ved alkohol alene.

Effekten af alkohol på den kognitive funktion blev ikke forstærket af tadalafil (10 mg).

CYP450-metaboliserede lægemidler

Tadalafil forventes ikke at medføre en klinisk signifikant inhibition eller induktion af clearance for

lægemidler, som metaboliseres via CYP450-isoformer. Undersøgelser har bekræftet, at tadalafil ikke

inhiberer eller inducerer CYP450-isoformerne CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9 og

CYP2C19.

CYP2C9-substrater (f.eks. R-warfarin)

Tadalafil (10 mg og 20 mg) havde ingen klinisk signifikant effekt på eksponeringen (AUC) for S-

warfarin eller R-warfarin (CYP2C9 substrat), og tadalafil påvirkede heller ikke ændringer i

protrombintiden induceret af warfarin.

Acetylsalisylsyre

Tadalafil (10 mg og 20 mg) forstærkede ikke forlængelsen af blødningstiden, forårsaget af

acetylsalicylsyre.

Antidiabetika

Specifikke interaktionsundersøgelser med antidiabetiske lægemidler er ikke udført.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

CIALIS er ikke indiceret til anvendelse hos kvinder.

Graviditet

Der foreligger begrænsede data for brugen af tadalafil hos gravide kvinder. Dyreforsøg indikerer

hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår graviditet, embryo/føtal udvikling,

fødsel eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3). Undgåelse af brug af CIALIS under graviditet er at

forteække som en forholdsregel.

Amning

Forhåndenværende farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyr har vist udskillelse af tadalafil i

mælk. En risiko for det ammende barn kan ikke udelukkes. CIALIS bør ikke anvendes under amning.

Fertilitet

Hos hunde er der set virkninger, som kan tyde på nedsat fertilitet. To efterfølgende kliniske studier

tyder på, at denne virkning ikke er sandsynlig hos mennesker, selvom en nedsat koncentration af

spermatocytter blev set hos nogle mænd (se pkt. 5.1 og 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

CIALIS påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Selvom hyppigheden af rapporter omhandlende svimmelhed var ens i placebo- og tadalafil-armene i

de kliniske studier, bør patienterne være opmærksomme på, hvordan de reagerer på CIALIS, før de

fører bil eller betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger hos patienter, som tog CIALIS til behandling af erektil

dysfunktion eller benign prostatahyperplasi, var hovedpine, dyspepsi, rygsmerter og myalgi, hvor

hyppigheden steg ved øget dosis af CIALIS. De rapporterede bivirkninger var forbigående og generelt

lette eller moderate. Størsteparten af de tilfælde af hovedpine, som blev indberettet for CIALIS én

gang daglig-doseringen, opstod indenfor de første 10 til 30 dage efter behandlingsstart.

Resumé af bivirkninger i tabelform

Nedenstående tabel angiver observerede bivirkninger fra spontane indberetninger samt fra

placebokontrollerede kliniske studier (omfattende i alt 8.022 patienter på Cialis og 4.422 patienter på

placebo) ved behandling af erektil dysfunktion (dosering ved behov eller én gang daglig) og benign

prostatahyperplasi (dosering én gang daglig).

Hyppighedskonvention: Meget almindelig (≥1/10); Almindelig (≥1/100 til <1/10); Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100); Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), Meget sjælden (<1/10.000) og Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Immunsystemet

Overfølsomhed

Angioødem

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Apopleksi

(inklusive

hjerne-blødning)

Synkope

Transitorisk cerebral

iskæmi

Migræne

Kramper

Forbigående

hukommelsestab

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Øjne

Sløret syn

Fornemmelse

beskrevet som

øjensmerte

Synsfeltsdefekt,

Hævede øjenlåg,

Konjunktival

hyperæmi,

Non-arteritis anterior

iskæmisk

optikusneuropati

(NAION)

Vaskulær okklusion i

retina

Øre og labyrint

Tinnitus

Pludseligt høretab

Hjerte

Takykardi,

Palpitationer

Myokardieinfarkt,

Ustabil angina

pectoris

Ventrikulær arytmi

Vaskulære sygdomme

Rødme

Hypotension

Hypertension

Luftveje, thorax og mediastinum

Tilstoppet næse

Dyspnø

Epistaxis

Mave-tarmkanalen

Dyspepsi

Abdominal-smerter,

Opkastning, Kvalme,

Gastro-øsofageal

reflukssygdom

Hud og subkutane væv

Udslæt

Urticaria, Stevens-

Johnsons syndrom

Eksfoliativ dermatitis

Hyperhidrose

Knogler, let, muskler og bindevæv

Rygsmerter

Myalgi

Ekstremitets-smerter

Nyrer og urinveje

Hæmaturi

Det reproduktive system og mammae

Forlænget erektion

Priapisme, Blødning

fra penis,

Hæmospermi

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Brystsmerter

, Perifert

ødem, Træthed

Ansigtsødem

Pludselig hjertedød

(1) De fleste af patienterne havde eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer (se pkt. 4.4).

(2) Bivirkninger rapporteret efter markedsføring, ikke set i placebo-kontrollerede kliniske studier.

(3) Mere almindeligt rapporteret, når tadalafil gives til patienter, som allerede tager antihypertensiva.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Der er rapporteret en lidt højere hyppighed af abnormt ekg, primært sinusbradykardi, hos patienter

behandlet med tadalafil en gang dagligt end hos patienter behandlet med placebo. De fleste af disse

abnorme ekg’er var ikke associeret med bivirkninger.

Andre specielle populationer

Data for patienter over 65 år, som har fået tadalafil i kliniske studier enten for behandling af erektil

dysfunktion eller benign prostatahyperplasi, er begrænsede. I kliniske studier med tadalafil taget efter

behov for behandling af erektil dysfuktion blev diarré hyppigere indberettet for patienter over 65 år. I

kliniske studier med tadalafil 5 mg taget en gang dagligt for behandling af benign prostatahyperplasi

blev svimmelhed og diarré hyppigere indberettet for patienter over 75 år.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Enkeltdoser på op til 500 mg er givet til raske forsøgspersoner, og flere daglige doser af op til 100 mg

er givet til patienter. Bivirkningerne var de samme som dem, der ses ved lavere doser. I tilfælde af

overdosering iværksættes normal støttende behandling efter behov. Hæmodialyse bidrager ubetydeligt

til elimination af tadalafil.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Urologika. Lægemidler anvendt ved erektil dysfunktion, ATC-

kode: G04BE08.

Virkningsmekanisme

Tadalafil er en selektiv, reversibel inhibitor af cyklisk guanosinmonophosphat (cGMP)-specifik

phosphodiesterase type 5 (PDE5). Når seksuel stimulation medfører lokal frigivelse af nitrogenoxid,

giver tadalafils hæmning af PDE5 øgede mængder af cGMP i corpus cavernosum. Dette medfører

afslapning af den glatte muskulatur og tilstrømning af blod til de penile væv, hvorved erektionen

fremkommer. Tadalafil har ingen effekt uden seksuel stimulation.

Farmakodynamisk virkning

In vitro

undersøgelser har vist, at tadalafil er en selektiv inhibitor af PDE5. PDE5 er et enzym, som

findes i den glatte muskulatur i corpus cavernosum, i vaskulær og visceral glat muskulatur,

skeletmuskulatur, blodplader, nyrer, lunger samt cerebellum. Tadalafils effekt er mere potent på PDE5

end på andre phosphodiesteraser. Tadalafil er > 10.000 gange mere potent overfor PDE5 end for

PDE1, PDE2 og PDE4, som er enzymer, der findes i hjerte, hjerne, blodårer, lever og andre organer.

Tadalafil er > 10.000 gange mere potent overfor PDE5 end for PDE3, som er et enzym, der findes i

hjerte og blodkar. Denne selektivitet for PDE5 i forhold til PDE3 er vigtig, fordi PDE3 er et enzym,

der er involveret i hjertets kontraktivitet. Tadalafil er tilmed ca. 700 gange mere potent overfor PDE5

end for PDE6, som er et enzym, der findes i retina, og som er ansvarlig for fototransduktionen.

Tadalafil er også > 10.000 gange mere potent overfor PDE5 end for PDE7-PDE10.

Klinisk virkning og sikkerhed

Der blev udført tre kliniske studier med 1054 patienter i hjemlige omgivelser for at bestemme

virkningsperioden for CIALIS taget efter behov. Tadalafil udviste statistisk signifikant forbedring i

forhold til placebo i den erektile funktion og i evnen til at gennemføre et samleje i op til 36 timer efter

doseringen, såvel som i patienternes evne til at opnå og opretholde erektioner til gennemførelse af

samleje så tidligt som 16 minutter efter dosering.

Administreret til raske forsøgspersoner, viste tadalafil ingen signifikant forskel i forhold til placebo på

det liggende systoliske og diastoliske blodtryk (gennemsnitligt maksimalt fald på henholdsvis 1,6 og

0,8 mm Hg), på det stående systoliske og diastoliske blodtryk (gennemsnitligt maksimalt fald på

henholdsvis 0,2 og 4,6 mm Hg) og ingen signifikant ændring i hjertefrekvens.

I en undersøgelse med henblik på at vurdere tadalafils virkning på synet, blev der ikke fundet nogen

forringelse af evnen til at skelne farver (blå/grøn) ved brug af Farnsworth-Munsell 100-nuancer testen.

Dette resultat er i overensstemmelse med tadalafils lave affinitet for PDE6 sammenlignet med PDE5.

Rapporter vedrørende ændringer i farvesynet var sjældne (< 0,1%) på tværs af alle studier.

Der er blevet udført tre studier hos mænd for at vurdere den mulige effekt på spermatogenesen af

CIALIS 10 mg (ét 6 måneders studie) og 20 mg (ét 6 måneders og ét 9 måneders studie), daglig

administration. To af disse tre studier viste et fald i spermatocyttal og spermatocytkoncentration, der

var relateret til tadalafil behandling. Det anses dog ikke for sandsynligt, at disse fald havde nogen

klinisk relevans. Disse følger var ikke associeret med ændringer i andre parametre så som motilitet,

morfologi og FSH.

Tadalafil blev initialt undersøgt i doser på 2,5, 5 og 10 mg én gang dagligt i 3 kliniske studier med 853

patienter af forskellig alder (21-82 år) og forskellig etnisk oprindelse og med erektil dysfunktion af

forskellige sværhedsgrader (mild, moderat, svær) og ætiologi. I de to primære undersøgelser af effekt

hos den generelle population var den gennemsnitlige andel af vellykkede forsøg på samleje per patient

57% og 67 % på CIALIS 5 mg og 50 % på CIALIS 2,5 mg sammenlignet med 31 og 37 % med

placebo. I studiet med patienter, der havde erektil dysfunktion sekundært til diabetes, var den

gennemsnitlige andel af vellykkede forsøg per patient henholdsvis 41 og 46 % på CIALIS 5 mg og 2,5

mg, sammenlignet med 28 % med placebo. De fleste patienter i disse tre studier havde effekt af

tidligere p.n.-behandling med PDE5-inhibitorer. I et efterfølgende studie blev 217 patienter, som var

behandlingsnaive med hensyn til PDE5-inhibitorer, randomiseret til Cialis 5 mg en gang dagligt

versus

placebo. Den gennemsnitlige andel af vellykkede forsøg på samleje var 68% for Cialis-

patienter sammenlignet med 52% for patienter på placebo.

I et 12-ugers studie hos 186 patienter (142 på CIALIS, 44 på placebo) med erektil dysfunktion

sekundært til læsioner på rygmarven, forbedrede tadalafil signifikant den erektile funktion. Dette førte

til en gennemsnitlig andel af vellykkede forsøg per patient behandlet med tadalafil 10 eller 20 mg

(fleksibel dosis, efter behov) på 48% sammenlignet med 17% med placebo.

Pædiatrisk population

I et studie med tadalafil udført hos børn med Duchennes muskeldystrofi (DMD) blev der ikke påvist

nogen effekt. Det randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede studie med 3 parallelle arme

blev gennemført hos 331 drenge med DMD i alderen 7-14 år, som samtidig fik kortikosteroid. Studiet

havde en 48-ugers dobbeltblind periode, hvor patienterne blev randomiseret til at få en daglig dosis

tadalafil på 0,3 mg/kg eller 0,6 mg/kg eller placebo. Tadalafil viste ingen effekt på at forsinke

nedgangen i mobilitet, målt ved 6 minutters gangtest (6MWD), som var det primære endepunkt: Den

gennemsnitlige ændring i 6MWD efter 48 uger, bestemt ved mindste kvadraters metode (LS), var 51,0

meter i placebogruppen, sammenlignet med 64,7 meter i tadalafilgruppen med 0,3 mg/kg (p = 0,307)

og 59,1 meter i tadalafilgruppen med 0,6 mg/kg (p = 0,538). Ydermere blev der ikke påvist nogen

effekt for de sekundære endepunkter i dette studie. De samlede resultater vedrørende sikkerhed var

generelt i overenstemmelse med den kendte sikkerhedsprofil for tadalafil og med bivirkninger, som

kan forventes i en pædiatrisk DMD-population, som får kortikosteroider.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med CIALIS i alle undergrupper af den pædiatriske population med erektil dysfunktion (se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Tadalafil absorberes hurtigt efter oral administration, og den gennemsnitlige maksimale plasma-

koncentration (C

) opnås efter en median tid på 2 timer efter administration. Den absolutte

biotilgængelighed af tadalafil efter oral administration er ikke bestemt.

Hverken hastigheden eller omfanget af absorptionen af tadalafil påvirkes af fødeindtagelse, så CIALIS

kan tages med eller uden mad. Doseringstidspunktet (morgen versus aften) havde ingen klinisk

relevante indvirkninger på hastigheden eller omfanget af absorptionen.

Fordeling

Det gennemsnitlige fordelingsvolumen er ca. 63 l, hvilket indikerer, at tadalafil fordeles i vævet. Ved

terapeutiske koncentrationer er 94% af tadalafil i plasma bundet til proteiner. Proteinbindingen

påvirkes ikke ved nedsat nyrefunktion.

Hos raske forsøgspersoner genfandtes mindre end 0,0005% af den administrerede dosis i sperma.

Biotransformation

Tadalafil metaboliseres overvejende af cytokrom P450 (CYP) 3A4 isoformen. Den væsentligste

cirkulerende metabolit er methylcatecholglucoronid. Denne metabolit er mindst 13.000 gange mindre

potent overfor PDE5 end tadalafil. På den baggrund anses den ikke for at være klinisk aktiv ved de

observerede metabolitkoncentrationer.

Elimination

Den gennemsnitlige clearance for tadalafil efter oral indgift er 2,5 l/time, og den gennemsnitlige

halveringstid er 17,5 timer hos raske forsøgspersoner. Tadalafil udskilles overvejende som inaktive

metabolitter, for størsteparten i fæces (ca. 61% af dosis) og i mindre grad i urinen (ca. 36% af dosis).

Linearitet/ikke-linearitet

Tadalafils farmakokinetik hos raske forsøgspersoner er lineær med hensyn til tid og dosis. I dosis-

området 2,5 – 20 mg øges eksponeringen (AUC) proportionalt med dosis. Steady-state plasma-

koncentrationer opnås indenfor 5 dage med dosering en gang dagligt.

Farmakokinetikken bestemt med hensyn til populationer hos patienter med erektil dysfunktion er den

samme som farmakokinetikken hos raske forsøgspersoner.

Særlige populationer

Ældre

Raske ældre forsøgspersoner (65 år eller derover) udviste en lavere clearance af tadalafil efter oral

indgift, hvilket resulterede i en 25% højere eksponering (AUC) end hos raske forsøgspersoner mellem

19 og 45 år. Denne alderseffekt er ikke klinisk signifikant og berettiger ikke en justering af dosis.

Nyreinsufficiens

I kliniske farmakologisk-undersøgelser med enkelt-indgift af tadalafil (5til 20 mg) var eksponeringen

for tadalafil (AUC) ca. fordoblet hos forsøgspersoner med mild (kreatinin-clearance 51 til 80 ml/min)

eller moderat (kreatinin-clearance 31 til 50 ml/min) nyrefunktionsnedsættelse samt hos dialyse-

patienter med nyresvigt i slutstadie. Hos hæmodialysepatienter var C

41% højere end hos raske

forsøgspersoner. Hæmodialyse bidrager ubetydeligt på eliminationen af tadalafil.

Leverinsufficiens

Eksponeringen for tadalafil (AUC) hos forsøgspersoner med mild og moderat leverfunktions-

nedsættelse (Child-Pugh klasse A og B) er sammenlignelig med eksponeringen hos raske forsøgs-

personer ved administration af en dosis på 10 mg. Der er begrænsede kliniske data vedrørende

sikkerheden af CIALIS hos patienter med svær leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C). Der er ingen

data om administration af én gang dagligt dosering af tadalafil hos patienter med nedsat leverfunktion.

Hvis CIALIS ordineres én gang dagligt, bør en omhyggelig individuel benefit/risk-vurdering foretages

af den ordinerende læge.

Patienter med diabetes

Eksponeringen for tadalafil (AUC) hos patienter med diabetes var ca. 19% lavere end AUC hos raske

forsøgspersoner. Denne forskel berettiger ikke en justering af dosis.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagen dosering, genotoksicitet, karcinogenicitet samt

reproduktions- og udviklingstoksicitet.

Der var ingen tegn på teratogenicitet, embryotoksicitet eller føtotoksicitet hos rotter eller mus, der fik

op til 1000 mg tadalafil/kg/dag. I et prænatalt og postnatalt udviklingsforsøg hos rotter var den dosis,

hvor der ikke sås effekt, 30 mg/kg/dag. Hos den drægtige rotte var AUC for beregnet frit lægemiddel

ved denne dosis ca. 18 gange større end den humane AUC ved en 20 mg dosis.

Der sås ingen forringelse af fertiliteten hos han- og hunrotter. Hos hunde, som fik tadalafil dagligt i 6

til 12 måneder i doser på 25 mg/kg/dag (hvilket resulterer i en mindst 3 gange større eksponering (fra

3,7 til 18,6) end den, som ses hos mennesker ved en enkelt dosis på 20 mg) og højere, sås regression af

det seminiferøse tubulære epithel, som medførte nedsat spermatogenese hos nogle hunde. Se også pkt.

5.1.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

lactosemonohydrat,

croscarmellosenatrium,

hydroxypropylcellulose,

mikrokrystallinsk cellulose,

natriumlaurilsulfat,

magnesiumstearat.

Filmovertræk:

lactosemonohydrat,

hypromellose,

triacetin,

titandioxid (E171),

gul jernoxid (E172),

rød jernoxid (E172)

talcum.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. Må ikke opbevares ved temperaturer

over 30 °C.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Aluminium/PVC blisterkort i pakninger med 28 film-overtrukne tabletter.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83

3528 BJ Utrecht

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/237/006

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 12. november 2002

Dato for seneste fornyelse: 12. november 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

CIALIS 5 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 5 mg tadalafil.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver filmovertrukken tablet indeholder 121 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter (tabletter).

Lyse gule og mandelformede tabletter, mærket ”C 5” på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af erektil dysfunktion hos voksne mænd.

Ved behandling af erektil dysfunktion er seksuel stimulation nødvendig for, at tadalafil kan virke.

Behandling af tegn og symptomer på benign prostatahyperplasi (BPH) hos voksne mænd.

CIALIS er ikke indiceret til anvendelse hos kvinder.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Erektil dysfunktion hos voksne mænd

Den anbefalede dosis af CIALIS er generelt 10 mg, som tages før forventet seksuel aktivitet, enten

med eller uden mad.

Hos de patienter, hvor tadalafil 10 mg ikke giver tilstrækkelig effekt, kan 20 mg forsøges. Tabletten

tages mindst 30 minutter før seksuel aktivitet.

Den maksimale doseringshyppighed er en gang daglig.

Tadalafil 10 og 20 mg er tiltænkt brug før forventet seksuel aktivitet og anbefales ikke til vedvarende

daglig brug.

Hos patienter, som forventer et hyppigt brug af CIALIS (mindst 2 gange ugentligt), kan en én gang

dagligt dosering med de laveste CIALIS-doser anses for at være hensigtsmæssig, baseret på patientens

valg og lægens vurdering.

Den anbefalede dosis til disse patienter er 5 mg dagligt, indtaget på ca. samme tidspunkt hver dag.

Baseret på individuel tolerance kan dosis muligvis sænkes til 2,5 mg én gang dagligt.

Valget af vedvarende daglig behandling bør evalueres med jævne mellemrum.

Benign prostatahyperplasi hos voksne mænd.

Den anbefalede dosis er 5 mg, som skal tages på omtrent samme tidspunkt hver dag med eller uden

mad.

For voksne mænd i behandling for både benign prostatahyperplasi og erektil dysfunktion er den

anbefalede dosis også 5 mg, som skal tages på omtrent samme tidspunkt hver dag. For de patienter,

som ikke tolererer tadalafil 5 mg for behandling af benign prostatahyperplasi, skal anden behandling

overvejes, da virkningen af tadalafil 2,5 mg til behandling af benign prostatahyperplasi ikke er vist.

Særlige populationer

Ældre mænd

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter.

Mænd med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke påkrævet for patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion. Ved behandling

efter behov er den maksimale anbefalede dosis til patienter med svært nedsat nyrefunktion 10 mg.

En gang daglig dosering af tadalafil 2,5 eller 5 mg bør ikke anvendes til patienter med svært nedsat

nyrefunktion (se pkt. 4.4 og 5.2) hverken til behandling af erektil dysfunktion eller benign

prostatahyperplasi.

Mænd med nedsat leverfunktion

Når CIALIS bruges til behandling efter behov af erektil dysfunktion, er den anbefalede dosis af

CIALIS 10 mg, som tages før forventet seksuel aktivitet, enten med eller uden mad. Der er

begrænsede kliniske data vedrørende sikkerheden af CIALIS hos patienter med svær leverinsufficiens

(Child-Pugh klasse C). Ved ordination af CIALIS bør den ordinerende læge foretage en omhyggelig

individuel benefit/risk-vurdering. Der er ingen data om administration af doser højere end 10 mg

tadalafil hos patienter med nedsat leverfunktion.

En gang daglig dosering af CIALIS er ikke evalueret hos patienter med nedsat leverfunktion hverken

ved behandling af erektil dysfunktion eller benign prostatahyperplasi. Derfor bør den ordinerende

læge foretage en omhyggelig individuel benefit/risk-vurdering, ved ordination af CIALIS en gang

dagligt (se pkt. 4.4 og 5.2).

Mænd med diabetes

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med diabetes.

Pædiatrisk population

Der er ingen relevante indikationer for CIALIS i den pædiatriske population.

Administration

CIALIS er tilgængeligt i tabletstyrker på 2,5, 5, 10 og 20 mg til oral brug.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Det er i kliniske studier vist, at tadalafil forstærker den hypotensive effekt af nitrater. Dette menes at

være et resultat af den kombinerede effekt af nitrater og tadalafil på nitrogenoxid/cGMP-syntesevejen.

Derfor er administration af CIALIS kontraindiceret til patienter, som bruger enhver form for organisk

nitrat (se pkt. 4.5).

CIALIS må ikke anvendes hos mænd med hjertesygdom, for hvem seksuel aktivitet ikke kan tilrådes.

Lægen bør overveje den potentielle risiko for hjerteproblemer som følge af seksuel aktivitet hos

patienter med eksisterende hjerte-/karsygdom.

Følgende grupper af patienter med hjerte-/karsygdomme blev ikke inkluderet i de kliniske studier og

brugen af tadalafil er derfor kontraindiceret:

Patienter med myokardieinfarkt indenfor de seneste 90 dage

Patienter med ustabil angina, eller angina forekommende under samleje

Patienter med hjerteinsufficiens, New York Heart Association klasse 2 eller højere, indenfor de

seneste 6 måneder

Patienter med ukontrollerede arytmier, hypotension (< 90/50 mm Hg) eller ukontrolleret

hypertension

Patienter med en apopleksi inden for de seneste 6 måneder

CIALIS er kontraindiceret til patienter, som på grund af non-arteritis anterior iskæmisk

opticusneuropati (NAION), har nedsættelse af synet på det ene øje. Kontraindikationen gælder uanset

om synsnedsættelsen opstod i forbindelse med brug af PDE5-hæmmere eller ej (se pkt. 4.4.).

Samtidig administration af PDE5-hæmmere, inklusive tadalafil, med guanylatcyklase-stimulatorer,

som f.eks. riociguat, er kontraindikeret, da det kan føre til symptomatisk hypotension (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Før behandling med CIALIS

En anamnese bør optages og en fysisk undersøgelse bør foretages for at diagnosticere erektil

dysfunktion eller benign prostatahyperplasi og bestemme potentielle tilgrundliggende årsager, før

farmakologisk behandling overvejes.

Før iværksættelse af en hvilken som helst behandling af erektil dysfunktion bør lægen overveje den

kardiovaskulære status for patienten, da der er en vis risiko for hjerteproblemer forbundet med seksuel

aktivitet. Tadalafil har vasodilaterende egenskaber, som medfører milde og forbigående blodtryksfald

(se pkt. 5.1) og således potenserer den hypotensive effekt af nitrater (se pkt. 4.3).

Før behandling af benign prostatahyperplasi med tadalafil påbegyndes, skal patienten undersøges for

at udelukke tilstedeværelse af prostatakarcinom og grundigt vurderes for kardiovaskulære tilstande (se

pkt. 4.3).

Evaluering af erektil dysfunktion bør inkludere en bestemmelse af potentielle tilgrundliggende årsager

og en identifikation af den relevante behandling på baggrund af en relevant medicinsk vurdering. Det

vides ikke, hvorvidt CIALIS er effektiv hos patienter, som har gennemgået kirurgi i bækkenet eller

radikal ikke-nervebevarende prostatektomi.

Kardiovaskulært

Alvorlige kardiovaskulære hændelser, inklusiv myokardieinfarkt, pludselig hjertedød, ustabil angina

pectoris, ventrikulær arytmi, apopleksi, forbigående iskæmiske anfald, brystsmerter, hjertebanken og

takykardi er rapporteret efter markedsføringen og/eller i kliniske studier. De fleste af de patienter, for

hvem disse hændelser blev rapporteret, havde eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. Det er

imidlertid ikke muligt definitivt at afgøre, hvorvidt hændelserne er direkte relateret til disse

risikofaktorer, til CIALIS, til seksuel aktivitet eller til en kombination af disse eller andre faktorer.

Hos patienter, der er i samtidig behandling med antihypertensiva, kan tadalafil fremme et fald i

blodtrykket. Passende kliniske overvejelser bør gøres vedrørende en mulig dosisjustering af den

antihypertensive behandling ved opstart af daglig behandling med tadalafil.

Hos patienter, som er i behandling med alfa

-blokkere, kan samtidig indgift af CIALIS give anledning

til symptomatisk hypotension hos visse patienter (se pkt. 4.5). Kombinationen af tadalafil og

doxazosin tilrådes ikke.

Der er rapporteret synsdefekter og tilfælde af NAION i forbindelse med indtagelse af CIALIS og

andre PDE5-hæmmere. Data fra observationsstudier tyder på en øget risiko for akut NAION hos

mænd med erektil dysfunktion, som følge af episodisk brug af tadalafil og PDE5-hæmmere. Da dette

kan være relevant for alle patienter som anvender tadalafil, skal patienten informeres om, at han skal

stoppe med at tage CIALIS og omgående konsultere en læge, hvis der pludseligt opstår synsdefekt (se

pkt. 4.3).

Nedsat hørelse eller pludseligt høretab

Der er rapporteret tilfælde af pludseligt høretab efter brug af tadalafil. Selvom andre risikofaktorer i

nogle tilfælde er tilstede (såsom alder, diabetes, hypertension og høretab i anamnesen) skal patienten, i

tilfælde af pludseligt opstået høretab, informeres om at stoppe med at tage tadalafil og straks søge

lægehjælp.

Nedsat nyre- og leverfunktion

På grund af forhøjet tadalafil eksponering (AUC), begrænset klinisk erfaring og manglende mulighed

for at påvirke clearance via dialyse, anbefales én gang dagligt dosering af CIALIS ikke til patienter

med svær nyreinsufficiens.

Der er begrænsede kliniske data omkring sikkerheden af enkelt-dosis administration af CIALIS hos

patienter med svær leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C). En gang daglig administration til

behandling af enten erektil dysfunktion eller benign prostatahyperplasi er ikke blevet evalueret hos

patienter med leverinsufficiens. Hvis CIALIS ordineres, bør en omhyggelig individuel benefit/risk-

vurdering foretages af den ordinerende læge.

Priapisme og anatomisk deformation af penis

Patienter, som oplever erektioner, der varer i 4 timer eller mere, bør opfordres til at søge læge straks.

Hvis priapisme ikke behandles straks, kan det resultere i skader på det penile væv samt permanent

impotens.

CIALIS bør anvendes med forsigtighed hos patienter med anatomisk deformation af penis (såsom

vinkling, kavernøs fibrose eller Peyronies sygdom) eller hos patienter, som på grund af deres tilstand

kan være disponerede for priapisme (såsom seglcelleanæmi, myelomatose eller leukæmi).

Samtidig brug af CYP3A4-inhibitorer

Der bør udvises forsigtighed ved ordination af CIALIS til patienter, som er i behandling med potente

CYP3A4 inhibitorer (ritonavir, saquinavir, ketoconazol, itraconazol og erythromycin), idet øget

tadalafil eksponering (AUC) er blevet observeret, hvis lægemidlerne kombineres (se pkt. 4.5).

CIALIS og andre behandlinger for erektil dysfunktion

Sikkerheden og virkningen af kombinationer af CIALIS og andre PDE5-hæmmere eller andre

behandlinger for erektil dysfunktion er ikke undersøgt. Patienterne skal informeres om ikke at tage

Cialis i den slags kombinationer.

Lactose

CIALIS indeholder lactose. CIALIS bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en

særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactose-

malabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsundersøgelserne blev, som beskrevet nedenfor, udført med 10 mg og/eller 20 mg tadalafil.

For de interaktionsundersøgelser, hvor kun 10 mg tadalafil blev anvendt, kan klinisk relevante

interaktioner ved højere doser ikke udelukkes.

Andre lægemidlers virkning på tadalafil

CYP-inhibitorer

Tadalafil bliver primært metaboliseret af CYP3A4. En selektiv inhibitor af CYP3A4, ketoconazol (200

mg dagligt), øgede tadalafil (10 mg dosis) eksponeringen (AUC) 2 gange og C

med 15% i forhold

til AUC- og C

-værdierne for tadalafil alene. Ketoconazol (400 mg dagligt) øgede tadalafil (20 mg

dosis) eksponeringen (AUC) 4 gange og C

med 22%. Ritonavir, en proteasehæmmer (200 mg 2

gange dagligt), som er en inhibitor af CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 og CYP2D6, øgede tadalafil (20

mg dosis) eksponeringen (AUC) 2 gange uden nogen ændring i C

. Selvom specifikke interaktioner

ikke er undersøgt, bør samtidig administration af andre proteasehæmmere, såsom saquinavir, og andre

CYP3A4-inhibitorer, såsom erythromycin, clarithromycin, itraconazol og grapefrugt juice foretages

med forsigtighed, da de forventes at øge plasmakoncentrationen af tadalafil (se pkt. 4.4). Som en

konsekvens heraf kan forekomsten af de bivirkninger, som er nævnt i pkt. 4.8, øges.

Transportproteiner

Transportproteiners (f.eks. p-glycoprotein) rolle ved fordelingen af tadalafil kendes ikke. Der er derfor

mulighed for lægemiddelinteraktioner medieret ved inhibition af transportproteiner.

CYP-induktorer

Rifampicin, der inducerer CYP3A4 metabolisme, reducerede tadalafil AUC med 88% i forhold til

AUC-værdierne for tadalafil alene (10 mg). Denne reducerede eksponering kan forventes at nedsætte

effekten af tadalafil; størrelsen af den nedsættende effekt er ukendt. Andre CYP3A4-inducere, såsom

phenobarbital, phenytoin og carbamazepin, kan også nedsætte plasmakoncentrationen af tadalafil.

Tadalafils virkning på andre lægemidler

Nitrater

Det er i kliniske studier vist, at tadalafil (5, 10 og 20 mg) forstærker den hypotensive effekt af nitrater.

Derfor er administration af CIALIS kontraindiceret til patienter, som bruger enhver form for organisk

nitrat (se pkt. 4.3). Baseret på resultater fra et klinisk studie, hvor 150 forsøgspersoner daglig modtog

20 mg tadalafil i 7 dage og 0,4 mg nitroglycerin sublingualt på forskellige tidspunkter, varede denne

interaktion mere end 24 timer og var ikke længere målbar, når der var gået 48 timer efter sidste

tadalafil dosis. Derfor bør der hos en patient med hvilken som helst ordineret dosis af CIALIS

(2,5 mg – 20 mg), hvor administration af nitrat skønnes som en medicinsk nødvendighed i en

livstruende situation, mindst være gået 48 timer efter den sidste dosis CIALIS før administration af

nitrat overvejes. Under disse omstændigheder, bør nitrater kun administreres under tæt medicinsk

overvågning med passende hæmodynamisk monitorering.

Antihpertensiva (herunder calciumantagonister)

Samtidig indgift af doxazosin (4 og 8 mg dagligt) og tadalafil (5 mg daglig dosis og 20 mg som en

enkeltdosis) øger signifikant den blodtrykssænkende virkning af denne alfa-blokker. Effekten varer

mindst 12 timer og kan give symptomer, herunder synkope. Denne kombination kan derfor ikke

anbefales (se pkt. 4.4).

I interaktionsstudier udført med et begrænset antal raske forsøgspersoner blev denne virkning ikke set

med alfuzosin eller tamsulosin. Der bør dog udvises forsigtighed, når tadalafil anvendes til patienter i

behandling med alfa-blokkere og særligt hos ældre. Behandling bør initieres med minimal dosering og

gradvist justeres.

Tadalafils potentiale til at forstærke den hypotensive effekt af antihypertensiva blev undersøgt i

kliniske farmakologiske studier. Væsentlige klasser af antihypertensiva blev undersøgt, heriblandt

calciumantagonister (amlodipin), angiotensinkonverterende enzym (ACE) hæmmere (enalapril), beta-

blokkere (metoprolol), thiazid diuretika (bendrofluazid) og angiotensin II blokkere (forskellige typer

og doser, alene eller i kombination med thiazider, calciumantagonister, betablokkere og/eller

alfablokkere). Tadalafil (10 mg, undtagen i undersøgelser med angiotensin II blokkere og amlodipin,

hvor en 20 mg dosis blev anvendt) havde ingen klinisk signifikant interaktion med nogle af disse

klasser. I et andet klinisk farmakologisk studie blev tadalafil (20 mg) undersøgt i kombination med op

til 4 klasser af antihypertensiva. Hos forsøgspersoner i behandling med flere antihypertensiva viste

ændringerne i det ambulatoriske blodtryk sig at relatere sig til graden af blodtrykskontrol. Hos

forsøgspersoner i denne sammenhæng, som var velbehandlede med blodtrykskontrollerende

lægemidler, var reduktionen af blodtrykket minimal og sammenlignelig med det fundne hos raske

forsøgspersoner. Hos forsøgspersoner, som ikke fik blodtrykskontrollerende lægemidler, var

reduktionen af blodtrykket større, dog var reduktionen ikke forbundet med hypotensive symptomer

hos størstedelen af forsøgspersonerne. Hos patienter, som får samtidig antihypertensiv medicin, kan

tadalafil 20 mg inducere blodtryksfald, som (med undtagelse af alfa-blokkere -se ovenfor-)

sædvanligvis er af mindre størrelsesorden og sandsynligvis ikke er klinisk relevant. En analyse af data

fra kliniske fase 3 studier viste ingen forskel på bivirkningerne hos patienter, som fik tadalafil med

eller uden antihypertensiv medicin. Hensigtsmæssig klinisk rådgivning bør imidlertid gives til

patienter omkring et muligt blodtryksfald, hvis de behandles med antihypertensiv medicin.

Riociguat

Prækliniske studier viste en additiv systemisk blodtrykssænkende virkning, når PDE5-hæmmere blev

kombineret med riociguat. I kliniske studier har riociguat vist sig at forstærke den hypotensive

virkning af PDE5-hæmmere. Der var ingen evidens for en gunstig klinisk effekt af kombinationen i

den undersøgte population. Samtidig brug af riociguat med PDE5-hæmmere, inklusive tadalafil, er

kontraindikeret (se pkt. 4.3).

5-alfa-reduktase-hæmmere

I et klinisk studie, der sammenlignede tadalafil 5 mg administreret samtidig med finasterid 5 mg

versus

placebo plus finasterid 5 mg til lindring af symptomer på benign prostatahyperplasi (BPH),

blev der ikke identificeret nye bivirkninger. Der bør dog udvises forsigtighed, når tadalafil

administeres samtidig med 5-alfa-reduktase-hæmmere, da der ikke er udført et formelt

lægemiddelinteraktionsstudie til evaluering af virkningen af tadalafil plus 5-alfa-reduktase-hæmmere.

CYP1A2- substrater (f.eks. theophyllin)

Når taladafil 10 mg blev administreret med theophyllin (en non-selektiv phosphodiesterase inhibitor) i

en klinisk farmakologisk undersøgelse var der ingen farmakokinetisk interaktion. Den eneste

farmakodynamiske effekt var en lille stigning (3,5 slag pr. minut) i hjertefrekvensen. Selvom denne

effekt er lille og ikke var af klinisk signifikans i denne undersøgelse, bør den tages i betragtning, hvis

disse lægemidler administreres samtidigt.

Ethinylestradiol og terbutalin

Det er vist, at tadalafil kan øge den orale biotilgængelighed af ethinylestradiol. En lignende øgning

kan forventes ved oral administration af terbutalin, selvom den kliniske konsekvens heraf er usikker.

Alkohol

Alkoholkoncentrationer (gennemsnitlige maksimum koncentration i blodet 0,08%) blev ikke påvirket

ved samtidig administration af tadalafil (10 mg eller 20 mg). Ydermere blev der ikke set nogen

ændringer i tadalafil koncentrationen 3 timer efter samtidig administration med alkohol. Alkohol blev

givet på en måde der maksimerede alkoholabsorptionshastigheden (fastende over natten uden mad

indtil 2 timer efter alkoholindtagelse). Tadalafil (20 mg) forstærkede ikke den gennemsnitlige

blodtrykssænkning forårsaget af alkohol (0,7 g/kg eller ca. 180 ml 40% alkohol [vodka] til en mand på

80 kg), men hos nogle forsøgspersoner blev der observeret ortostatisk svimmelhed og ortostatisk

hypotension. Når tadalafil blev administreret sammen med lavere doser alkohol (0,6 g/kg) blev

hypotension ikke observeret og svimmelhed forekom med tilsvarende frekvens som ved alkohol alene.

Effekten af alkohol på den kognitive funktion blev ikke forstærket af tadalafil (10 mg).

CYP450-metaboliserede lægemidler

Tadalafil forventes ikke at medføre en klinisk signifikant inhibition eller induktion af clearance for

lægemidler, som metaboliseres via CYP450-isoformer. Undersøgelser har bekræftet, at tadalafil ikke

inhiberer eller inducerer CYP450-isoformerne CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9 og

CYP2C19.

CYP2C9-substrater (f.eks. R-warfarin)

Tadalafil (10 mg og 20 mg) havde ingen klinisk signifikant effekt på eksponeringen (AUC) for S-

warfarin eller R-warfarin (CYP2C9 substrat), og tadalafil påvirkede heller ikke ændringer i

protrombintiden induceret af warfarin.

Acetylsalisylsyre

Tadalafil (10 mg og 20 mg) forstærkede ikke forlængelsen af blødningstiden, forårsaget af

acetylsalicylsyre.

Antidiabetika

Specifikke interaktionsundersøgelser med antidiabetiske lægemidler er ikke udført.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

CIALIS er ikke indiceret til anvendelse hos kvinder.

Graviditet

Der foreligger begrænsede data for brugen af tadalafil hos gravide kvinder. Dyreforsøg indikerer

hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår graviditet, embryo/føtal udvikling,

fødsel eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3). Undgåelse af brug af CIALIS under graviditet er at

forteække som en forholdsregel.

Amning

Forhåndenværende farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyr har vist udskillelse af tadalafil i

mælk. En risiko for det ammende barn kan ikke udelukkes. CIALIS bør ikke anvendes under amning.

Fertilitet

Hos hunde er der set virkninger, som kan tyde på nedsat fertilitet. To efterfølgende kliniske studier

tyder på, at denne virkning ikke er sandsynlig hos mennesker, selvom en nedsat koncentration af

spermatocytter blev set hos nogle mænd (se pkt. 5.1 og 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

CIALIS påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Selvom hyppigheden af rapporter omhandlende svimmelhed var ens i placebo- og tadalafilarmene i de

kliniske studier, bør patienterne være opmærksomme på, hvordan de reagerer på CIALIS, før de fører

bil eller betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger hos patienter, som tog CIALIS til behandling af erektil

dysfunktion eller benign prostatahyperplasi, var hovedpine, dyspepsi, rygsmerter og myalgi, hvor

hyppigheden steg ved øget dosis af CIALIS. De rapporterede bivirkninger var forbigående og generelt

lette eller moderate. Størsteparten af de tilfælde af hovedpine, som blev indberettet for CIALIS én

gang daglig-doseringen, opstod indenfor de første 10 til 30 dage efter behandlingsstart.

Resumé af bivirkninger i tabelform

Nedenstående tabel angiver observerede bivirkninger fra spontane indberetninger samt fra

placebokontrollerede kliniske studier (omfattende i alt 8.022 patienter på Cialis og 4.422 patienter på

placebo) ved behandling af erektil dysfunktion (dosering ved behov eller én gang daglig) og benign

prostatahyperplasi (dosering én gang daglig).

Hyppighedskonvention: Meget almindelig (≥1/10); Almindelig (≥1/100 til < 1/10); Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100); Sjælden (≥1/10.000 til < 1/1.000), Meget sjælden (<1/10.000) og Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Immunsystemet

Overfølsomhed

Angioødem

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Apopleksi

(inklusive

hjerne-blødning)

Synkope

Transitorisk cerebral

iskæmi

Migræne

Kramper

Forbigående

hukommelsestab

Øjne

Sløret syn

Fornemmelse

beskrevet som

øjensmerte

Synsfeltsdefekt, Hævede

øjenlåg,

Konjunktival hyperæmi,

Non-arteritis anterior

iskæmisk

optikusneuropati

(NAION)

Vaskulær okklusion i

retina

Øre og labyrint

Tinnitus

Pludseligt høretab

Hjerte

Takykardi,

Palpitationer

Myokardieinfarkt,

Ustabil angina pectoris

Ventrikulær arytmi

Vaskulære sygdomme

Rødme

Hypotension

Hypertension

Luftveje, thorax og mediastinum

Tilstoppet næse

Dyspnø

Epistaxis

Mave-tarmkanalen

Dyspepsi

Abdominal-smerter,

Opkastning, Kvalme,

Gastro-øsofageal

reflukssygdom

Hud og subkutane væv

Udslæt

Urticaria, Stevens-

Johnsons syndrom

Eksfoliativ dermatitis

Hyperhidrose

Knogler, let, muskler og bindevæv

Rygsmerter

Myalgi

Ekstremitets-smerter

Nyrer og urinveje

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Hæmaturi

Det reproduktive system og mammae

Forlænget erektion

Priapisme, Blødning fra

penis,

Hæmospermi

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Brystsmerter

, Perifert

ødem, Træthed

Ansigtsødem

Pludselig

hjertedød

(1) De fleste af patienterne havde eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer (se pkt. 4.4).

(2) Bivirkninger rapporteret efter markedsføring, ikke set i placebo-kontrollerede kliniske studier.

(3) Mere almindeligt rapporteret, når tadalafil gives til patienter, som allerede tager antihypertensiva.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Der er rapporteret en lidt højere hyppighed af abnormt ekg, primært sinus bradykardi, hos patienter

behandlet med tadalafil en gang dagligt end hos patienter behandlet med placebo. De fleste af disse

abnorme ekg’er var ikke associeret med bivirkninger.

Andre specielle populationer

Data for patienter over 65 år, som har fået tadalafil i kliniske studier enten for behandling af erektil

dysfunktion eller benign prostatahyperplasi, er begrænsede. I kliniske studier med tadalafil taget efter

behov for behandling af erektil dysfuktion blev diarré hyppigere indberettet for patienter over 65 år. I

kliniske studier med tadalafil 5 mg taget en gang dagligt for behandling af benign prostatahyperplasi

blev svimmelhed og diarré hyppigere indberettet for patienter over 75 år.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Enkeltdoser på op til 500 mg er givet til raske forsøgspersoner, og flere daglige doser af op til 100 mg

er givet til patienter. Bivirkningerne var de samme som dem, der ses ved lavere doser. I tilfælde af

overdosering iværksættes normal støttende behandling efter behov. Hæmodialyse bidrager ubetydeligt

til elimination af tadalafil.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Urologika. Lægemidler anvendt ved erektil dysfunktion, ATC-

kode: G04BE08.

Virkningsmekanisme

Tadalafil er en selektiv, reversibel inhibitor af cyklisk guanosinmonophosphat (cGMP)-specifik

phosphodiesterase type 5 (PDE5). Når seksuel stimulation medfører lokal frigivelse af nitrogenoxid,

giver tadalafils hæmning af PDE5 øgede mængder af cGMP i corpus cavernosum. Dette medfører

afslapning af den glatte muskulatur og tilstrømning af blod til de penile væv, hvorved erektionen

fremkommer. Ved behandling af erektil dysfunktion har tadalafil ingen effekt uden seksuel

stimulation.

Effekten af PDE5-hæmning på cGMP-koncentrationen i corpus cavernosum er også observeret i den

glatte muskulatur i prostata, blære og de tilførende kar. Den resulterende vaskulære afslapning øger

blodgennemstrømningen, og det kan være denne mekanisme, som medfører reducerede symptomer

ved benign prostatahyperplasi. De vaskulære virkninger suppleres muligvis af hæmning af aktiviteten

af blærens afferente nerver og afslapning af den glatte muskulatur i prostata og blære.

Farmakodynamisk virkning

In vitro

undersøgelser har vist, at tadalafil er en selektiv inhibitor af PDE5. PDE5 er et enzym, som

findes i den glatte muskulatur i corpus cavernosum, i vaskulær og visceral glat muskulatur,

skeletmuskulatur, blodplader, nyrer, lunger samt cerebellum. Tadalafils effekt er mere potent på PDE5

end på andre phosphodiesteraser. Tadalafil er > 10.000 gange mere potent overfor PDE5 end for

PDE1, PDE2 og PDE4, som er enzymer, der findes i hjerte, hjerne, blodårer, lever og andre organer.

Tadalafil er > 10.000 gange mere potent overfor PDE5 end for PDE3, som er et enzym, der findes i

hjerte og blodkar. Denne selektivitet for PDE5 i forhold til PDE3 er vigtig, fordi PDE3 er et enzym,

der er involveret i hjertets kontraktivitet. Tadalafil er tilmed ca. 700 gange mere potent overfor PDE5

end for PDE6, som er et enzym, der findes i retina, og som er ansvarlig for fototransduktionen.

Tadalafil er også > 10.000 gange mere potent overfor PDE5 end for PDE7-PDE10.

Klinisk virkning og sikkerhed

Administreret til raske forsøgspersoner, viste tadalafil ingen signifikant forskel i forhold til placebo på

det liggende systoliske og diastoliske blodtryk (gennemsnitligt maksimalt fald på henholdsvis 1,6 og

0,8 mm Hg), på det stående systoliske og diastoliske blodtryk (gennemsnitligt maksimalt fald på

henholdsvis 0,2 og 4,6 mm Hg) og ingen signifikant ændring i hjertefrekvens.

I en undersøgelse med henblik på at vurdere tadalafils virkning på synet, blev der ikke fundet nogen

forringelse af evnen til at skelne farver (blå/grøn) ved brug af Farnsworth-Munsell 100-nuancer testen.

Dette resultat er i overensstemmelse med tadalafils lave affinitet for PDE6 sammenlignet med PDE5.

Rapporter vedrørende ændringer i farvesynet var sjældne (< 0,1%) på tværs af alle studier.

Der er blevet udført tre studier hos mænd for at vurdere den mulige effekt på spermatogenesen af

CIALIS 10 mg (ét 6 måneders studie) og 20 mg (ét 6 måneders og ét 9 måneders studie), daglig

administration. To af disse tre studier viste et fald i spermatocyttal og spermatocytkoncentration, der

var relateret til tadalafil behandling. Det anses dog ikke for sandsynligt, at disse fald havde nogen

klinisk relevans. Disse følger var ikke associeret med ændringer i andre parametre så som motilitet,

morfologi og FSH.

Erektil dysfunktion

Der blev udført tre kliniske studier med 1.054 patienter i hjemlige omgivelser for at bestemme

virkningsperioden for CIALIS taget efter behov. Tadalafil udviste en statistisk signifikant forbedring i

forhold til placebo af den erektile funktion og af evnen til at gennemføre et samleje i op til 36 timer

efter doseringen, såvel som af patienternes evne til at opnå og opretholde erektioner til gennemførelse

af samleje så tidligt som 16 minutter efter dosering.

I et 12-ugers studie med 186 patienter (142 på CIALIS, 44 på placebo) med erektil dysfunktion

sekundært til læsioner i rygmarven forbedrede tadalafil signifikant den erektile funktion. Dette førte til

gennemsnitligt 48 % vellykkede forsøg per patient behandlet med tadalafil 10 eller 20 mg (fleksibel

dosis, efter behov) sammenlignet med 17 % vellykkede forsøg med placebo.

Til evaluering af tadalafil i doser på 2,5, 5 og 10 mg én gang dagligt blev der indledningsvist udført 3

kliniske studier med 853 patienter af forskellig alder (21–82 år) og forskellig etnisk oprindelse og med

erektil dysfunktion af forskellige sværhedsgrader (let, moderat, svær) og ætiologi. I de to primære

undersøgelser af effekt hos den generelle population var den gennemsnitlige andel af vellykkede

forsøg på samleje per patient 57 % og 67 % på CIALIS 5 mg og 50 % på CIALIS 2,5 mg sammen-

lignet med 31 og 37 % med placebo. I studiet med patienter, der havde erektil dysfunktion sekundært

til diabetes, var den gennemsnitlige andel af vellykkede forsøg per patient henholdsvis 41 og 46 % på

CIALIS 5 mg og 2,5 mg, sammenlignet med 28 % med placebo. De fleste patienter i disse tre forsøg

havde effekt af tidligere p.n.-behandling med PDE5-inhibitorer. I et efterfølgende forsøg blev 217

patienter, som var behandlingsnaive med hensyn til PDE5-inhibitorer, randomiseret til CIALIS 5 mg

en gang dagligt

versus

placebo. Den gennemsnitlige andel af vellykkede forsøg på samleje var 68 %

for CIALIS-patienter sammenlignet med 52 % for patienter på placebo.

Benign prostatahyperplasi

CIALIS blev undersøgt i 4 kliniske studier, som varede i 12 uger og inkluderede over 1.500 patienter

med tegn og symptomer på benign prostatahyperplasi. Forbedringen i den totale

international prostate

symptom score

med CIALIS 5 mg i de fire studier var -4,8, -5,6, -6,1 og -6,3 sammenlignet med -2,2,

-3,6, -3,8 og -4,2 for placebo. Forbedringen i den totale

international prostate symptom score

er set så

tidligt som efter 1 uge. I et af studierne, som også omfattede tamsulosin 0,4 mg som aktiv komparator,

var forbedringen i den totale

international prostate symptom score

med CIALIS 5 mg, tamsulosin og

placebo henholdsvis -6,3, -5,7 og -4,2.

Et af studierne vurderede forbedringerne af erektil dysfunktion og af tegn og symptomer på benign

prostatahyperplasi hos patienter med begge tilstande. Forbedringerne i scoren for erektil funktion i

international index of erectile function

og den totale

international prostate symptom score

i dette

studie var henholdsvis 6,5 og -6,1 med CIALIS 5 mg sammenlignet med henholdsvis 1,8 og -3,8 for

placebo. Den gennemsnitlige andel af vellykkede samlejer pr. forsøgsperson var 71,9 % for CIALIS 5

mg sammenlignet med 48,3 % for placebo.

Vedligeholdelse af virkningen blev evalueret i en ublindet forlængelse af et af studierne. Dette viste, at

den forbedring i den totale

international prostate symptom score,

som blev set ved

12 uger, blev

opretholdt i op til 1 år yderligere ved behandling med CIALIS 5mg.

Pædiatrisk population

I et studie med tadalafil udført hos børn med Duchennes muskeldystrofi (DMD) blev der ikke påvist

nogen effekt. Det randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede studie med 3 parallelle arme

blev gennemført hos 331 drenge med DMD i alderen 7-14 år, som samtidig fik kortikosteroid. Studiet

havde en 48-ugers dobbeltblind periode, hvor patienterne blev randomiseret til at få en daglig dosis

tadalafil på 0,3 mg/kg eller 0,6 mg/kg eller placebo. Tadalafil viste ingen effekt på at forsinke

nedgangen i mobilitet, målt ved 6 minutters gangtest (6MWD), som var det primære endepunkt: Den

gennemsnitlige ændring i 6MWD efter 48 uger, bestemt ved mindste kvadraters metode (LS), var 51,0

meter i placebogruppen, sammenlignet med 64,7 meter i tadalafilgruppen med 0,3 mg/kg (p = 0,307)

og 59,1 meter i tadalafilgruppen med 0,6 mg/kg (p = 0,538). Ydermere blev der ikke påvist nogen

effekt for de sekundære endepunkter i dette studie. De samlede resultater vedrørende sikkerhed var

generelt i overenstemmelse med den kendte sikkerhedsprofil for tadalafil og med bivirkninger, som

kan forventes i en pædiatrisk DMD-population, som får kortikosteroider.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med CIALIS i alle undergrupper af den pædiatriske population med erektil dysfunktion (se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Tadalafil absorberes hurtigt efter oral administration, og den gennemsnitlige maksimale plasma-

koncentration (C

) opnås efter en median tid på 2 timer efter administration. Den absolutte

biotilgængelighed af tadalafil efter oral administration er ikke bestemt.

Hverken hastigheden eller omfanget af absorptionen af tadalafil påvirkes af fødeindtagelse, så CIALIS

kan tages med eller uden mad. Doseringstidspunktet (morgen versus aften) havde ingen klinisk

relevante indvirkninger på hastigheden eller omfanget af absorptionen.

Fordeling

Det gennemsnitlige fordelingsvolumen er ca. 63 l, hvilket indikerer, at tadalafil fordeles i vævet. Ved

terapeutiske koncentrationer er 94% af tadalafil i plasma bundet til proteiner. Proteinbindingen

påvirkes ikke ved nedsat nyrefunktion.

Hos raske forsøgspersoner genfandtes mindre end 0,0005% af den administrerede dosis i sperma.

Biotransformation

Tadalafil metaboliseres overvejende af cytokrom P450 (CYP) 3A4 isoformen. Den væsentligste

cirkulerende metabolit er methylcatecholglucoronid. Denne metabolit er mindst 13.000 gange mindre

potent overfor PDE5 end tadalafil. På den baggrund anses den ikke for at være klinisk aktiv ved de

observerede metabolitkoncentrationer.

Elimination

Den gennemsnitlige clearance for tadalafil efter oral indgift er 2,5 l/time, og den gennemsnitlige

halveringstid er 17,5 timer hos raske forsøgspersoner. Tadalafil udskilles overvejende som inaktive

metabolitter, for størsteparten i fæces (ca. 61% af dosis) og i mindre grad i urinen (ca. 36% af dosis).

Linearitet/ikke-linearitet

Tadalafils farmakokinetik hos raske forsøgspersoner er lineær med hensyn til tid og dosis. I dosis-

området 2,5 – 20 mg øges eksponeringen (AUC) proportionalt med dosis. Steady-state plasma-

koncentrationer opnås indenfor 5 dage med dosering en gang dagligt.

Farmakokinetikken bestemt med hensyn til populationer hos patienter med erektil dysfunktion er den

samme som farmakokinetikken hos raske forsøgspersoner.

Særlige populationer

Ældre

Raske ældre forsøgspersoner (65 år eller derover) udviste en lavere clearance af tadalafil efter oral

indgift, hvilket resulterede i en 25% højere eksponering (AUC) end hos raske forsøgspersoner mellem

19 og 45 år. Denne alderseffekt er ikke klinisk signifikant og berettiger ikke en justering af dosis.

Nyreinsufficiens

I kliniske farmakologisk-undersøgelser med enkelt-indgift af tadalafil (5til 20 mg) var eksponeringen

for tadalafil (AUC) ca. fordoblet hos forsøgspersoner med mild (kreatinin-clearance 51 til 80 ml/min)

eller moderat (kreatinin-clearance 31 til 50 ml/min) nyrefunktionsnedsættelse samt hos dialyse-

patienter med nyresvigt i slutstadie. Hos hæmodialysepatienter var C

41% højere end hos raske

forsøgspersoner. Hæmodialyse bidrager ubetydeligt på eliminationen af tadalafil.

Leverinsufficiens

Eksponeringen for tadalafil (AUC) hos forsøgspersoner med mild og moderat leverfunktions-

nedsættelse (Child-Pugh klasse A og B) er sammenlignelig med eksponeringen hos raske forsøgs-

personer ved administration af en dosis på 10 mg. Der er begrænsede kliniske data vedrørende

sikkerheden af CIALIS hos patienter med svær leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C). Der er ingen

data om administration af én gang dagligt dosering af tadalafil hos patienter med nedsat leverfunktion.

Hvis CIALIS ordineres én gang dagligt, bør en omhyggelig individuel benefit/risk-vurdering foretages

af den ordinerende læge.

Patienter med diabetes

Eksponeringen for tadalafil (AUC) hos patienter med diabetes var ca. 19% lavere end AUC hos raske

forsøgspersoner. Denne forskel berettiger ikke en justering af dosis.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagen dosering, genotoksicitet, karcinogenicitet samt

reproduktions- og udviklingstoksicitet.Der var ingen tegn på teratogenicitet, embryotoksicitet eller

føtotoksicitet hos rotter eller mus, der fik op til 1000 mg tadalafil/kg/dag. I et prænatalt og postnatalt

udviklingsforsøg hos rotter var den dosis, hvor der ikke sås effekt, 30 mg/kg/dag. Hos den drægtige

rotte var AUC for beregnet frit lægemiddel ved denne dosis ca. 18 gange større end den humane AUC

ved en 20 mg dosis.

Der sås ingen forringelse af fertiliteten hos han- og hunrotter. Hos hunde, som fik tadalafil dagligt i 6

til 12 måneder i doser på 25 mg/kg/dag (hvilket resulterer i en mindst 3 gange større eksponering (fra

3,7 til 18,6) end den, som ses hos mennesker ved en enkelt dosis på 20 mg) og højere, sås regression af

det seminiferøse tubulære epithel, som medførte nedsat spermatogenese hos nogle hunde. Se også pkt.

5.1.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

lactosemonohydrat,

croscarmellosenatrium,

hydroxypropylcellulose,

mikrokrystallinsk cellulose,

natriumlaurilsulfat,

magnesiumstearat.

Filmovertræk:

lactosemonohydrat,

hypromellose,

triacetin,

titandioxid (E171),

gul jernoxid (E172),

talcum.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. Må ikke opbevares ved temperaturer

over 25° C.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Aluminium/PVC blisterkort i pakninger med 14, 28 og 84 film-overtrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83

3528 BJ Utrecht

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/237/007-008, 010

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 12. november 2002

Dato for seneste fornyelse: 12. november 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

CIALIS 10 mg filmovertrukne tabletter.

CIALIS 20 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

CIALIS 10 mg filmovertrukne tabletter

Hver tablet indeholder 10 mg tadalafil.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver filmovertrukken tablet indeholder 170 mg lactose (som monohydrat).

CIALIS 20 mg filoverstrukne tabletter

Hver tablet indeholder 20 mg tadalafil.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 233 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter (tabletter).

CIALIS 10 mg filmovertrukne tabletter

Lysegule og mandelformede tabletter, mærket ”C 10” på den ene side.

CIALIS 20 mg filmovertrukne tabletter

Gule og mandelformede tabletter, mærket ”C 20” på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af erektil dysfunktion hos voksne mænd.

Seksuel stimulation er nødvendig for, at tadalafil kan virke.

CIALIS er ikke indiceret til anvendelse hos kvinder.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Voksne mænd

Den anbefalede dosis af CIALIS er generelt 10 mg, som tages før forventet seksuel aktivitet, enten

med eller uden mad.

Hos de patienter, hvor tadalafil 10 mg ikke giver tilstrækkelig effekt, kan 20 mg forsøges. Tabletten

tages mindst 30 minutter før seksuel aktivitet.

Den maksimale doseringshyppighed er en gang daglig.

Tadalafil 10 og 20 mg er tiltænkt brug før forventet seksuel aktivitet og anbefales ikke til vedvarende

daglig brug.

Hos patienter, som forventer et hyppigt brug af CIALIS (mindst 2 gange ugentligt), kan en én gang

dagligt dosering med de laveste CIALIS-doser anses for at være hensigtsmæssig, baseret på patientens

valg og lægens vurdering.

Den anbefalede dosis til disse patienter er 5 mg dagligt indtaget på ca. samme tidspunkt hver dag.

Baseret på individuel tolerance kan dosis muligvis sænkes til 2,5 mg én gang dagligt.

Valget af vedvarende daglig behandling bør evalueres med jævne mellemrum.

Særlige populationer

Ældre mænd

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter.

Mænd med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke påkrævet for patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion. Den maksimale

anbefalede dosis til patienter med svært nedsat nyrefunktion er 10 mg. Den én gang daglige dosering

af tadalafil bør ikke anvendes til patienter med svært nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4 og 5.2).

Mænd med nedsat leverfunktion

Den anbefalede dosis af CIALIS er 10 mg, som tages før forventet seksuel aktivitet, enten med eller

uden mad. Der er begrænsede kliniske data vedrørende sikkerheden af CIALIS hos patienter med svær

leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C). Ved ordination af CIALIS, bør den ordinerende læge foretage

en omhyggelig individuel benefit/risk-vurdering. Der er ingen data om administration af doser højere

end 10 mg tadalafil hos patienter med nedsat leverfunktion. Den én gang daglige dosering er ikke

evalueret hos patienter med nedsat leverfunktion: derfor bør den ordinerende læge foretage en

omhyggelig individuel benefit/risk-vurdering, ved ordination af CIALIS en gang dagligt (se pkt. 4.4

og 5.2).

Mænd med diabetes

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med diabetes.

Pædiatrisk population

Der er ingen relevante indikationer for CIALIS i den pædiatriske population.

Administration

CIALIS er tilgængeligt i tabletstyrker på 2,5, 5, 10 og 20 mg til oral brug

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Det er i kliniske studier vist, at tadalafil forstærker den hypotensive effekt af nitrater. Dette menes at

være et resultat af den kombinerede effekt af nitrater og tadalafil på nitrogenoxid/cGMP-syntesevejen.

Derfor er administration af CIALIS kontraindiceret til patienter, som bruger enhver form for organisk

nitrat (se pkt. 4.5).

CIALIS må ikke anvendes hos mænd med hjertesygdom, for hvem seksuel aktivitet ikke kan tilrådes.

Lægen bør overveje den potentielle risiko for hjerteproblemer som følge af seksuel aktivitet hos

patienter med eksisterende hjerte-/karsygdom.

Følgende grupper af patienter med hjerte-/karsygdomme blev ikke inkluderet i de kliniske studier og

brugen af tadalafil er derfor kontraindiceret:

Patienter med myokardieinfarkt indenfor de seneste 90 dage

Patienter med ustabil angina, eller angina forekommende under samleje

Patienter med hjerteinsufficiens, New York Heart Association klasse 2 eller højere, indenfor de

seneste 6 måneder

Patienter med ukontrollerede arytmier, hypotension (< 90/50 mm Hg) eller ukontrolleret

hypertension

Patienter med en apopleksi inden for de seneste 6 måneder

CIALIS er kontraindiceret til patienter, som på grund af non-arteritis anterior iskæmisk

opticusneuropati (NAION), har nedsættelse af synet på det ene øje. Kontraindikationen gælder uanset

om synsnedsættelsen opstod i forbindelse med brug af PDE5-hæmmere eller ej (se pkt. 4.4.).

Samtidig administration af PDE5-hæmmere, inklusive tadalafil, med guanylatcyklase-stimulatorer,

som f.eks. riociguat, er kontraindikeret, da det kan føre til symptomatisk hypotension (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Før behandling med CIALIS

En anamnese bør optages og en fysisk undersøgelse bør foretages for at diagnosticere erektil

dysfunktion og bestemme potentielle tilgrundliggende årsager, før farmakologisk behandling

overvejes.

Før iværksættelse af en hvilken som helst behandling af erektil dysfunktion bør lægen overveje den

kardiovaskulære status for patienten, da der er en vis risiko for hjerteproblemer forbundet med seksuel

aktivitet. Tadalafil har vasodilaterende egenskaber, som medfører milde og forbigående blodtryksfald

(se pkt. 5.1) og således potenserer den hypotensive effekt af nitrater (se pkt. 4.3).

Evaluering af erektil dysfunktion bør inkludere en bestemmelse af potentielle tilgrundliggende årsager

og en identifikation af den relevante behandling på baggrund af en relevant medicinsk vurdering. Det

vides ikke, hvorvidt CIALIS er effektiv hos patienter, som har gennemgået kirurgi i bækkenet eller

radikal ikke-nervebevarende prostatektomi.

Kardiovaskulært

Alvorlige kardiovaskulære hændelser, inklusiv myokardieinfarkt, pludselig hjertedød, ustabil angina

pectoris, ventrikulær arytmi, apopleksi, forbigående iskæmiske anfald, brystsmerter, hjertebanken og

takykardi er rapporteret efter markedsføringen og/eller i kliniske studier. De fleste af de patienter, for

hvem disse hændelser blev rapporteret, havde eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. Det er

imidlertid ikke muligt definitivt at afgøre, hvorvidt hændelserne er direkte relateret til disse

risikofaktorer, til CIALIS, til seksuel aktivitet eller til en kombination af disse eller andre faktorer.

Hos patienter, som er i behandling med alfa

-blokkere, kan samtidig indgift af CIALIS give anledning

til symptomatisk hypotension hos visse patienter (se pkt. 4.5). Kombinationen af tadalafil og

doxazosin tilrådes ikke.

Der er rapporteret synsdefekter og tilfælde af NAION i forbindelse med indtagelse af CIALIS og

andre PDE5-hæmmere. Data fra observationsstudier tyder på en øget risiko for akut NAION hos

mænd med erektil dysfunktion, som følge af episodisk brug af tadalafil og PDE5-hæmmere. Da dette

kan være relevant for alle patienter som anvender tadalafil, skal patienten informeres om, at han skal

stoppe med at tage CIALIS og omgående konsultere en læge, hvis der pludseligt opstår synsdefekt (se

pkt. 4.3).

Nedsat hørelse eller pludseligt høretab

Der er rapporteret tilfælde af pludseligt høretab efter brug af tadalafil. Selvom andre risikofaktorer i

nogle tilfælde er tilstede (såsom alder, diabetes, hypertension og høretab i anamnesen) skal patienten, i

tilfælde af pludseligt opstået høretab, informeres om at stoppe med at tage tadalafil og straks søge

lægehjælp.

Nedsat leverfunktion

Der er begrænsede kliniske data omkring sikkerheden af enkelt-dosis administration af CIALIS hos

patienter med svær leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C). Hvis CIALIS ordineres, bør en

omhyggelig individuel benefit/risk-vurdering foretages af den ordinerende læge.

Priapisme og anatomisk deformation af penis

Patienter, som oplever erektioner, der varer i 4 timer eller mere, bør opfordres til at søge læge straks.

Hvis priapisme ikke behandles straks, kan det resultere i skader på det penile væv samt permanent

impotens.

CIALIS bør anvendes med forsigtighed hos patienter med anatomisk deformation af penis (såsom

vinkling, kavernøs fibrose eller Peyronies sygdom) eller hos patienter, som på grund af deres tilstand

kan være disponerede for priapisme (såsom seglcelleanæmi, myelomatose eller leukæmi).

Samtidig brug af CYP3A4-inhibitorer

Der bør udvises forsigtighed ved ordination af CIALIS til patienter, som er i behandling med potente

CYP3A4 inhibitorer (ritonavir, saquinavir, ketoconazol, itraconazol og erythromycin), idet øget

tadalafil eksponering (AUC) er blevet observeret, hvis lægemidlerne kombineres (se pkt. 4.5).

CIALIS og andre behandlinger for erektil dysfunktion

Sikkerheden og virkningen af kombinationer af CIALIS og andre PDE5-hæmmere eller andre

behandlinger for erektil dysfunktion er ikke undersøgt. Patienterne skal informeres om ikke at tage

Cialis i den slags kombinationer.

Lactose

CIALIS indeholder lactose. CIALIS bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en

særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactose-

malabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsundersøgelserne blev, som beskrevet nedenfor, udført med 10 mg og/eller 20 mg tadalafil.

For de interaktionsundersøgelser, hvor kun 10 mg tadalafil blev anvendt, kan klinisk relevante

interaktioner ved højere doser ikke udelukkes.

Andre lægemidlers virkning på tadalafil

CYP-inhibitorer

Tadalafil bliver primært metaboliseret af CYP3A4. En selektiv inhibitor af CYP3A4, ketoconazol (200

mg dagligt), øgede tadalafil (10 mg dosis) eksponeringen (AUC) 2 gange og C

med 15% i forhold

til AUC- og C

-værdierne for tadalafil alene. Ketoconazol (400 mg dagligt) øgede tadalafil (20 mg

dosis) eksponeringen (AUC) 4 gange og C

med 22%. Ritonavir, en proteasehæmmer (200 mg 2

gange dagligt), som er en inhibitor af CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 og CYP2D6, øgede tadalafil (20

mg dosis) eksponeringen (AUC) 2 gange uden nogen ændring i C

. Selvom specifikke interaktioner

ikke er undersøgt, bør samtidig administration af andre proteasehæmmere, såsom saquinavir, og andre

CYP3A4-inhibitorer, såsom erythromycin, clarithromycin, itraconazol og grapefrugt juice foretages

med forsigtighed, da de forventes at øge plasmakoncentrationen af tadalafil (se pkt. 4.4). Som en

konsekvens heraf kan forekomsten af de bivirkninger, som er nævnt i pkt. 4.8, øges.

Transportproteiner

Transportproteiners (f.eks. p-glycoprotein) rolle ved fordelingen af tadalafil kendes ikke. Der er derfor

mulighed for lægemiddelinteraktioner medieret ved inhibition af transportproteiner.

CYP-induktorer

Rifampicin, der inducerer CYP3A4 metabolisme, reducerede tadalafil AUC med 88% i forhold til

AUC-værdierne for tadalafil alene (10 mg). Denne reducerede eksponering kan forventes at nedsætte

effekten af tadalafil; størrelsen af den nedsættende effekt er ukendt. Andre CYP3A4-inducere, såsom

phenobarbital, phenytoin og carbamazepin, kan også nedsætte plasmakoncentrationen af tadalafil.

Tadalafils virkning på andre lægemidler

Nitrater

Det er i kliniske studier vist, at tadalafil (5, 10 og 20 mg) forstærker den hypotensive effekt af nitrater.

Derfor er administration af CIALIS kontraindiceret til patienter, som bruger enhver form for organisk

nitrat (se pkt. 4.3). Baseret på resultater fra et klinisk studie, hvor 150 forsøgspersoner daglig modtog

20 mg tadalafil i 7 dage og 0,4 mg nitroglycerin sublingualt på forskellige tidspunkter, varede denne

interaktion mere end 24 timer og var ikke længere målbar, når der var gået 48 timer efter sidste

tadalafil dosis. Derfor bør der hos en patient med hvilken som helst ordineret dosis af CIALIS

(2,5 mg – 20 mg), hvor administration af nitrat skønnes som en medicinsk nødvendighed i en

livstruende situation, mindst være gået 48 timer efter den sidste dosis CIALIS, før administration af

nitrat overvejes. Under disse omstændigheder, bør nitrater kun administreres under tæt medicinsk

overvågning med passende hæmodynamisk monitorering.

Antihpertensiva (herunder calciumantagonister)

Samtidig indgift af doxazosin (4 og 8 mg dagligt) og tadalafil (5 mg daglig dosis og 20 mg som en

enkeltdosis) øger signifikant den blodtrykssænkende virkning af denne alfa-blokker. Effekten varer

mindst 12 timer og kan give symptomer, herunder synkope. Denne kombination kan derfor ikke

anbefales (se pkt. 4.4).

I interaktionsstudier udført med et begrænset antal raske forsøgspersoner blev denne virkning ikke set

med alfuzosin eller tamsulosin. Der bør dog udvises forsigtighed, når tadalafil anvendes til patienter i

behandling med alfa-blokkere og særligt hos ældre. Behandling bør initieres med minimal dosering og

gradvist justeres

Tadalafils potentiale til at forstærke den hypotensive effekt af antihypertensiva blev undersøgt i

kliniske farmakologiske studier. Væsentlige klasser af antihypertensiva blev undersøgt, heriblandt

calciumantagonister (amlodipin), angiotensinkonverterende enzym (ACE) hæmmere (enalapril), beta-

blokkere (metoprolol), thiazid diuretika (bendrofluazid) og angiotensin II blokkere (forskellige typer

og doser, alene eller i kombination med thiazider, calciumantagonister, betablokkere og/eller

alfablokkere). Tadalafil (10 mg, undtagen i undersøgelser med angiotensin II blokkere og amlodipin,

hvor en 20 mg dosis blev anvendt) havde ingen klinisk signifikant interaktion med nogle af disse

klasser. I et andet klinisk farmakologisk studie blev tadalafil (20 mg) undersøgt i kombination med op

til 4 klasser af antihypertensiva. Hos forsøgspersoner i behandling med flere antihypertensiva viste

ændringerne i det ambulatoriske blodtryk sig at relatere sig til graden af blodtrykskontrol. Hos

forsøgspersoner i denne sammenhæng, som var velbehandlede med blodtrykskontrollerende

lægemidler, var reduktionen af blodtrykket minimal og sammenlignelig med det fundne hos raske

forsøgspersoner. Hos forsøgspersoner, som ikke fik blodtrykskontrollerende lægemidler, var

reduktionen af blodtrykket større, dog var reduktionen ikke forbundet med hypotensive symptomer

hos størstedelen af forsøgspersonerne. Hos patienter, som får samtidig antihypertensiv medicin, kan

tadalafil 20 mg inducere blodtryksfald, som (med undtagelse af alfa-blokkere -se ovenfor-)

sædvanligvis er af mindre størrelsesorden og sandsynligvis ikke er klinisk relevant. En analyse af data

fra kliniske fase 3 studier viste ingen forskel på bivirkningerne hos patienter, som fik tadalafil med

eller uden antihypertensiv medicin. Hensigtsmæssig klinisk rådgivning bør imidlertid gives til

patienter omkring et muligt blodtryksfald, hvis de behandles med antihypertensiv medicin.

Riociguat

Prækliniske studier viste en additiv systemisk blodtrykssænkende virkning, når PDE5-hæmmere blev

kombineret med riociguat. I kliniske studier har riociguat vist sig at forstærke den hypotensive

virkning af PDE5-hæmmere. Der var ingen evidens for en gunstig klinisk effekt af kombinationen i

den undersøgte population. Samtidig brug af riociguat med PDE5-hæmmere, inklusive tadalafil, er

kontraindikeret (se pkt. 4.3).

5-alfa-reduktase-hæmmere

I et klinisk studie, der sammenlignede tadalafil 5 mg administreret samtidig med finasterid 5 mg

versus

placebo plus finasterid 5 mg til lindring af symptomer på benign prostatahyperplasi (BPH),

blev der ikke identificeret nye bivirkninger. Der bør dog udvises forsigtighed, når tadalafil

administeres samtidig med 5-alfa-reduktase-hæmmere, da der ikke er udført et formelt

lægemiddelinteraktionsstudie til evaluering af virkningen af tadalafil plus 5-alfa-reduktase-hæmmere.

CYP1A2- substrater (f.eks. theophyllin)

Når taladafil 10 mg blev administreret med theophyllin (en non-selektiv phosphodiesterase inhibitor) i

en klinisk farmakologisk undersøgelse, var der ingen farmakokinetisk interaktion. Den eneste

farmakodynamiske effekt var en lille stigning (3,5 slag pr. minut) i hjertefrekvensen. Selvom denne

effekt er lille og ikke var af klinisk signifikans i denne undersøgelse, bør den tages i betragtning, hvis

disse lægemidler administreres samtidigt.

Ethinylestradiol og terbutalin

Det er vist, at tadalafil kan øge den orale biotilgængelighed af ethinylestradiol. En lignende øgning

kan forventes ved oral administration af terbutalin, selvom den kliniske konsekvens heraf er usikker.

Alkohol

Alkoholkoncentrationer (gennemsnitlige maksimum koncentration i blodet 0,08%) blev ikke påvirket

ved samtidig administration af tadalafil (10 mg eller 20 mg). Ydermere blev der ikke set nogen

ændringer i tadalafil koncentrationen 3 timer efter samtidig administration med alkohol. Alkohol blev

givet på en måde der maksimerede alkoholabsorptionshastigheden (fastende over natten uden mad

indtil 2 timer efter alkoholindtagelse). Tadalafil (20 mg) forstærkede ikke den gennemsnitlige

blodtrykssænkning forårsaget af alkohol (0,7 g/kg eller ca. 180 ml 40% alkohol [vodka] til en mand på

80 kg), men hos nogle forsøgspersoner blev der observeret ortostatisk svimmelhed og ortostatisk

hypotension. Når tadalafil blev administreret sammen med lavere doser alkohol (0,6 g/kg) blev

hypotension ikke observeret og svimmelhed forekom med tilsvarende frekvens som ved alkohol alene.

Effekten af alkohol på den kognitive funktion blev ikke forstærket af tadalafil (10 mg).

CYP450-metaboliserede lægemidler

Tadalafil forventes ikke at medføre en klinisk signifikant inhibition eller induktion af clearance for

lægemidler, som metaboliseres via CYP450-isoformer. Undersøgelser har bekræftet, at tadalafil ikke

inhiberer eller inducerer CYP450-isoformerne CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9 og

CYP2C19.

CYP2C9-substrater (f.eks. R-warfarin)

Tadalafil (10 mg og 20 mg) havde ingen klinisk signifikant effekt på eksponeringen (AUC) for S-

warfarin eller R-warfarin (CYP2C9 substrat), og tadalafil påvirkede heller ikke ændringer i

protrombintiden induceret af warfarin.

Acetylsalisylsyre

Tadalafil (10 mg og 20 mg) forstærkede ikke forlængelsen af blødningstiden, forårsaget af

acetylsalicylsyre.

Antidiabetika

Specifikke interaktionsundersøgelser med antidiabetiske lægemidler er ikke udført.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

CIALIS er ikke indiceret til anvendelse hos kvinder.

Graviditet

Der foreligger begrænsede data for brugen af tadalafil hos gravide kvinder. Dyreforsøg indikerer

hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår graviditet, embryo/føtal udvikling,

fødsel eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3). Undgåelse af brug af CIALIS under graviditet er at

forteække som en forholdsregel.

Amning

Forhåndenværende farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyr har vist udskillelse af tadalafil i

mælk. En risiko for det ammende barn kan ikke udelukkes. CIALIS bør ikke anvendes under amning.

Fertilitet

Hos hunde er der set virkninger, som kan tyde på nedsat fertilitet. To efterfølgende kliniske studier

tyder på, at denne virkning ikke er sandsynlig hos mennesker, selvom en nedsat koncentration af

spermatocytter blev set hos nogle mænd (se pkt. 5.1 og 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

CIALIS påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Selvom hyppigheden af rapporter omhandlende svimmelhed var ens i placebo- og tadalafilarmene i de

kliniske studier, bør patienterne være opmærksomme på, hvordan de reagerer på CIALIS, før de fører

bil eller betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger hos patienter, som tog CIALIS til behandling af erektil

dysfunktion eller benign prostatahyperplasi, var hovedpine, dyspepsi rygsmerter og myalgi, hvor

hyppigheden steg ved øget dosis af CIALIS. De rapporterede bivirkninger var forbigående og generelt

lette eller moderate. Størsteparten af de tilfælde af hovedpine, som blev indberettet for CIALIS én

gang daglig-doseringen, opstod indenfor de første 10 til 30 dage efter behandlingsstart.

Resumé af bivirkninger i tabelform

Nedenstående tabel angiver observerede bivirkninger fra spontane indberetninger samt fra

placebokontrollerede kliniske studier (omfattende i alt 8.022 patienter på Cialis og 4.422 patienter på

placebo) ved behandling af erektil dysfunktion (dosering ved behov eller én gang daglig), og benign

prostatahyperplasi (dosering én gang daglig).

Hyppighedskonvention: Meget almindelig (≥1/10); Almindelig (≥1/100 til <1/10); Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100); Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), Meget sjælden (<1/10.000) og Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Immunsystemet

Overfølsomhed

Angioødem

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Apopleksi

(inklusive

hjerne-blødning)

Synkope

Transitorisk cerebral

iskæmi

Migræne

Kramper

Forbigående

hukommelsestab

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Øjne

Sløret syn

Fornemmelse

beskrevet som

øjensmerte

Synsfeltsdefekt,

Hævede øjenlåg

Konjunktival

hyperæmi, Non-

arteritis anterior

iskæmisk

optikusneuropati

(NAION)

Vaskulær okklusion i

retina

Øre og labyrint

Tinnitus

Pludseligt høretab

Hjerte

Takykardi,

Palpitationer

Myokardieinfarkt

Ustabil angina

pectoris

Ventrikulær arytmi

Vaskulære sygdomme

Rødme

Hypotension

Hypertension

Luftveje, thorax og mediastinum

Tilstoppet næse

Dyspnø

Epistaxis

Mave-tarmkanalen

Dyspepsi

Abdominal-smerter,

Opkastning, Kvalme,

Gastro-øsofageal

reflukssygdom

Hud og subkutane væv

Udslæt

Urticaria, Stevens-

Johnsons syndrom

Eksfoliativ dermatitis

Hyperhidrose

Knogler, let, muskler og bindevæv

Rygsmerter

Myalgi

Ekstremitets-smerter

Nyrer og urinveje

Hæmaturi

Det reproduktive system og mammae

Forlænget erektion

Priapisme, Blødning

fra penis,

Hæmospermi

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Brystsmerter

, Perifert

ødem, Træthed

Ansigtsødem

Pludselig hjertedød

(1) De fleste af patienterne havde eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer (se pkt. 4.4).

(2) Bivirkninger rapporteret efter markedsføring, ikke set i placebo-kontrollerede kliniske studier.

(3) Mere almindeligt rapporteret, når tadalafil gives til patienter, som allerede tager antihypertensiva.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Der er rapporteret en lidt højere hyppighed af abnormt ekg, primært sinus bradykardi, hos patienter

behandlet med tadalafil en gang dagligt end hos patienter behandlet med placebo. De fleste af disse

abnorme ekg’er var ikke associeret med bivirkninger.

Andre specielle populationer

Data for patienter over 65 år, som har fået tadalafil i kliniske studier enten for behandling af erektil

dysfunktion eller benign prostatahyperplasi, er begrænsede. I kliniske studier med tadalafil taget efter

behov for behandling af erektil dysfuktion blev diarré hyppigere indberettet for patienter over 65 år. I

kliniske studier med tadalafil 5 mg taget en gang dagligt for behandling af benign prostatahyperplasi

blev svimmelhed og diarré hyppigere indberettet for patienter over 75 år.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Enkeltdoser på op til 500 mg er givet til raske forsøgspersoner, og flere daglige doser af op til 100 mg

er givet til patienter. Bivirkningerne var de samme som dem, der ses ved lavere doser. I tilfælde af

overdosering iværksættes normal støttende behandling efter behov. Hæmodialyse bidrager ubetydeligt

til elimination af tadalafil.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Urologika. Lægemidler anvendt ved erektil dysfunktion, ATC-

kode: G04BE08.

Virkningsmekanisme

Tadalafil er en selektiv, reversibel inhibitor af cyklisk guanosinmonophosphat (cGMP)-specifik

phosphodiesterase type 5 (PDE5). Når seksuel stimulation medfører lokal frigivelse af nitrogenoxid,

giver tadalafils hæmning af PDE5 øgede mængder af cGMP i corpus cavernosum. Dette medfører

afslapning af den glatte muskulatur og tilstrømning af blod til de penile væv, hvorved erektionen

fremkommer. Tadalafil har ingen effekt uden seksuel stimulation.

Farmakodynamisk virkning

In vitro

undersøgelser har vist, at tadalafil er en selektiv inhibitor af PDE5. PDE5 er et enzym, som

findes i den glatte muskulatur i corpus cavernosum, i vaskulær og visceral glat muskulatur,

skeletmuskulatur, blodplader, nyrer, lunger samt cerebellum. Tadalafils effekt er mere potent på PDE5

end på andre phosphodiesteraser. Tadalafil er > 10.000 gange mere potent overfor PDE5 end for

PDE1, PDE2 og PDE4, som er enzymer, der findes i hjerte, hjerne, blodårer, lever og andre organer.

Tadalafil er > 10.000 gange mere potent overfor PDE5 end for PDE3, som er et enzym, der findes i

hjerte og blodkar. Denne selektivitet for PDE5 i forhold til PDE3 er vigtig, fordi PDE3 er et enzym,

der er involveret i hjertets kontraktivitet. Tadalafil er tilmed ca. 700 gange mere potent overfor PDE5

end for PDE6, som er et enzym, der findes i retina, og som er ansvarlig for fototransduktionen.

Tadalafil er også > 10.000 gange mere potent overfor PDE5 end for PDE7-PDE10.

Klinisk virkning og sikkerhed

Der blev udført tre kliniske studier med 1054 patienter i hjemlige omgivelser for at bestemme

virkningsperioden for CIALIS. Tadalafil udviste statistisk signifikant forbedring i forhold til placebo i

den erektile funktion og i evnen til at gennemføre et samleje i op til 36 timer efter doseringen, såvel

som i patienternes evne til at opnå og opretholde erektioner til gennemførelse af samleje så tidligt som

16 minutter efter dosering.

Administreret til raske forsøgspersoner, viste tadalafil ingen signifikant forskel i forhold til placebo på

det liggende systoliske og diastoliske blodtryk (gennemsnitligt maksimalt fald på henholdsvis 1,6 og

0,8 mm Hg), på det stående systoliske og diastoliske blodtryk (gennemsnitligt maksimalt fald på

henholdsvis 0,2 og 4,6 mm Hg) og ingen signifikant ændring i hjertefrekvens.

I en undersøgelse med henblik på at vurdere tadalafils virkning på synet, blev der ikke fundet nogen

forringelse af evnen til at skelne farver (blå/grøn) ved brug af Farnsworth-Munsell 100-nuancer testen.

Dette resultat er i overensstemmelse med tadalafils lave affinitet for PDE6 sammenlignet med PDE5.

Rapporter vedrørende ændringer i farvesynet var sjældne (< 0,1%) på tværs af alle studier.

Der er blevet udført tre studier hos mænd for at vurdere den mulige effekt på spermatogenesen af

CIALIS 10 mg (ét 6 måneders studie) og 20 mg (ét 6 måneders og ét 9 måneders studie), daglig

administration. To af disse tre studier viste et fald i spermatocyttal og spermatocytkoncentration, der

var relateret til tadalafil behandling. Det anses dog ikke for sandsynligt, at disse fald havde nogen

klinisk relevans. Disse følger var ikke associeret med ændringer i andre parametre så som motilitet,

morfologi og FSH.

Tadalafil er blevet undersøgt i doser på 2 til 100 mg i 16 kliniske studier med 3250 patienter, inklusiv

patienter med forskellige sværhedsgrader af erektil dysfunktion (mild, moderat, svær), ætiologi, alder

(fra 21-86 år) og etnisk baggrund. De fleste patienter rapporterede erektil dysfunktion af mindst 1 års

varighed. I de primære undersøgelser af effekt hos den generelle population rapporterede 81% af

patienterne, at CIALIS forbedrede deres erektion, i forhold til 35% for placebo. Desuden rapporterede

patienter med erektil dysfunktion i alle sværhedsgrader forbedrede erektioner, når de tog CIALIS

(86%, 83% og 72% for henholdsvis mild, moderat og svær i forhold til 45%, 42% og 19% for

placebo). I de primære undersøgelser af effekt var 75% af samlejeforsøgene vellykkede hos patienter,

som blev behandlet med CIALIS, sammenlignet med 32% for placebo.

I et 12-ugers studie hos 186 patienter (142 på CIALIS, 44 på placebo) med erektil dysfunktion

sekundært til læsioner på rygmarven, forbedrede tadalafil signifikant den erektile funktion. Dette førte

til en gennemsnitlig andel af vellykkede forsøg per patient behandlet med tadalafil 10 eller 20 mg

(fleksibel dosis, efter behov) på 48% sammenlignet med 17% med placebo.

Pædiatrisk population

I et studie med tadalafil udført hos børn med Duchennes muskeldystrofi (DMD) blev der ikke påvist

nogen effekt. Det randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede studie med 3 parallelle arme

blev gennemført hos 331 drenge med DMD i alderen 7-14 år, som samtidig fik kortikosteroid. Studiet

havde en 48-ugers dobbeltblind periode, hvor patienterne blev randomiseret til at få en daglig dosis

tadalafil på 0,3 mg/kg eller 0,6 mg/kg eller placebo. Tadalafil viste ingen effekt på at forsinke

nedgangen i mobilitet, målt ved 6 minutters gangtest (6MWD), som var det primære endepunkt: Den

gennemsnitlige ændring i 6MWD efter 48 uger, bestemt ved mindste kvadraters metode (LS), var 51,0

meter i placebogruppen, sammenlignet med 64,7 meter i tadalafilgruppen med 0,3 mg/kg (p = 0,307)

og 59,1 meter i tadalafilgruppen med 0,6 mg/kg (p = 0,538). Ydermere blev der ikke påvist nogen

effekt for de sekundære endepunkter i dette studie. De samlede resultater vedrørende sikkerhed var

generelt i overenstemmelse med den kendte sikkerhedsprofil for tadalafil og med bivirkninger, som

kan forventes i en pædiatrisk DMD-population, som får kortikosteroider.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med CIALIS i alle undergrupper af den pædiatriske population med erektil dysfunktion (se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Tadalafil absorberes hurtigt efter oral administration, og den gennemsnitlige maksimale plasma-

koncentration (C

) opnås efter en median tid på 2 timer efter administration. Den absolutte

biotilgængelighed af tadalafil efter oral administration er ikke bestemt.

Hverken hastigheden eller omfanget af absorptionen af tadalafil påvirkes af fødeindtagelse, så CIALIS

kan tages med eller uden mad. Doseringstidspunktet (morgen versus aften) havde ingen klinisk

relevante indvirkninger på hastigheden eller omfanget af absorptionen.

Fordeling

Det gennemsnitlige fordelingsvolumen er ca. 63 l, hvilket indikerer, at tadalafil fordeles i vævet. Ved

terapeutiske koncentrationer er 94% af tadalafil i plasma bundet til proteiner. Proteinbindingen

påvirkes ikke ved nedsat nyrefunktion.

Hos raske forsøgspersoner genfandtes mindre end 0,0005% af den administrerede dosis i sperma.

Biotransformation

Tadalafil metaboliseres overvejende af cytokrom P450 (CYP) 3A4 isoformen. Den væsentligste

cirkulerende metabolit er methylcatecholglucoronid. Denne metabolit er mindst 13.000 gange mindre

potent overfor PDE5 end tadalafil. På den baggrund anses den ikke for at være klinisk aktiv ved de

observerede metabolitkoncentrationer.

Elimination

Den gennemsnitlige clearance for tadalafil efter oral indgift er 2,5 l/time, og den gennemsnitlige

halveringstid er 17,5 timer hos raske forsøgspersoner. Tadalafil udskilles overvejende som inaktive

metabolitter, for størsteparten i fæces (ca. 61% af dosis) og i mindre grad i urinen (ca. 36% af dosis).

Linearitet/ikke-linearitet

Tadalafils farmakokinetik hos raske forsøgspersoner er lineær med hensyn til tid og dosis. I dosis-

området 2,5 – 20 mg øges eksponeringen (AUC) proportionalt med dosis. Steady-state plasma-

koncentrationer opnås indenfor 5 dage med dosering en gang dagligt.

Farmakokinetikken bestemt med hensyn til populationer hos patienter med erektil dysfunktion er den

samme som farmakokinetikken hos raske forsøgspersoner.

Særlige populationer

Ældre

Raske ældre forsøgspersoner (65 år eller derover) udviste en lavere clearance af tadalafil efter oral

indgift, hvilket resulterede i en 25% højere eksponering (AUC) end hos raske forsøgspersoner mellem

19 og 45 år. Denne alderseffekt er ikke klinisk signifikant og berettiger ikke en justering af dosis.

Nyreinsufficiens

I kliniske farmakologisk-undersøgelser med enkelt-indgift af tadalafil (5til 20 mg) var eksponeringen

for tadalafil (AUC) ca. fordoblet hos forsøgspersoner med mild (kreatinin-clearance 51 til 80 ml/min)

eller moderat (kreatinin-clearance 31 til 50 ml/min) nyrefunktionsnedsættelse samt hos dialyse-

patienter med nyresvigt i slutstadie. Hos hæmodialysepatienter var C

41% højere end hos raske

forsøgspersoner. Hæmodialyse bidrager ubetydeligt på eliminationen af tadalafil.

Leverinsufficiens

Eksponeringen for tadalafil (AUC) hos forsøgspersoner med mild og moderat leverfunktions-

nedsættelse (Child-Pugh klasse A og B) er sammenlignelig med eksponeringen hos raske forsøgs-

personer ved administration af en dosis på 10 mg. Der er begrænsede kliniske data vedrørende

sikkerheden af CIALIS hos patienter med svær leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C). Hvis CIALIS

ordineres, bør en omhyggelig individuel benefit/risk-vurdering foretages af den ordinerende læge.

Der er ingen data om administration af doser højere end 10 mg tadalafil hos patienter med nedsat

leverfunktion.

Patienter med diabetes

Eksponeringen for tadalafil (AUC) hos patienter med diabetes var ca. 19% lavere end AUC hos raske

forsøgspersoner. Denne forskel berettiger ikke en justering af dosis.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagen dosering, genotoksicitet, karcinogenicitet samt

reproduktions- og udviklingstoksicitet.

Der var ingen tegn på teratogenicitet, embryotoksicitet eller føtotoksicitet hos rotter eller mus, der fik

op til 1000 mg tadalafil/kg/dag. I et prænatalt og postnatalt udviklingsforsøg hos rotter var den dosis,

hvor der ikke sås effekt, 30 mg/kg/dag. Hos den drægtige rotte var AUC for beregnet frit lægemiddel

ved denne dosis ca. 18 gange større end den humane AUC ved en 20 mg dosis.

Der sås ingen forringelse af fertiliteten hos han- og hunrotter. Hos hunde, som fik tadalafil dagligt i 6

til 12 måneder i doser på 25 mg/kg/dag (hvilket resulterer i en mindst 3 gange større eksponering (fra

3,7 til 18,6) end den, som ses hos mennesker ved en enkelt dosis på 20 mg) og højere, sås regression af

det seminiferøse tubulære epithel, som medførte nedsat spermatogenese hos nogle hunde. Se også pkt.

5.1.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

lactosemonohydrat,

croscarmellosenatrium,

hydroxypropylcellulose,

mikrokrystallinsk cellulose,

natriumlaurilsulfat,

magnesiumstearat.

Filmovertræk:

lactosemonohydrat,

hypromellose,

triacetin,

titandioxid (E171),

gul jernoxid (E172),

talcum.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. Må ikke opbevares ved temperaturer

over 30° C.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

CIALIS 10 mg filmovertrukne tabletter

Aluminium/PVC blisterkort i pakninger med 4 film-overtrukne tabletter.

CIALIS 20 mg filmovertrukne tabletter

Aluminium/PVC blisterkort i pakninger med 2, 4, 8, 10 og 12 film-overtrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83

3528 BJ Utrecht

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/237/001-005, 009

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 12. november 2002

Dato for seneste fornyelse: 12. november 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplsyninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

.

EMA/475324/2015

EMEA/H/C/000436

EPAR - sammendrag for offentligheden

Cialis

tadalafil

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Cialis.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Cialis skal anvendes.

Hvad er Cialis?

Cialis er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof tadalafil. Det fås som tabletter (2,5 mg, 5 mg,

10 mg og 20 mg).

Hvad anvendes Cialis til?

Cialis anvendes til behandling af mænd med erektil dysfunktion (undertiden kaldet impotens), hvilket

er manglende evne til at opnå eller opretholde en hård penis (erektion), som er tilstrækkelig til

tilfredsstillende seksuel aktivitet. For at Cialis kan være effektivt i denne tilstand, er seksuel

stimulering nødvendig.

Cialis kan også anvendes til behandling af tegn og symptomer på godartet forstørret blærehalskirtel

(benign prostatahyperplasi), som omfatter problemer med urinstrømmen.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Cialis?

Den anbefalede dosis Cialis til behandling af erektil dysfunktion er 10 mg, som indtages efter behov

mindst 30 minutter inden seksuel aktivitet. Dosis kan øges til 20 mg for mænd, som ikke reagerer på

en dosis på 10 mg. Den anbefalede maksimale dosisfrekvens er én gang i døgnet, men langvarig

daglig indtagelse af 10 eller 20 mg Cialis anbefales ikke. Cialis kan, med udgangspunkt i lægens

vurdering, indtages ved en lavere dosis én gang dagligt af mænd, som ønsker at bruge lægemidlet ofte

(to gange om ugen eller mere). Dosis er 5 mg én gang dagligt, men kan sænkes til 2,5 mg én gang

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

dagligt, afhængigt af hvor godt det tolereres. Lægemidlet bør indtages på cirka samme tid hver dag,

og der bør føres regelmæssig kontrol med, om den daglige dosering er hensigtsmæssig.

Til behandling af mænd med godartet forstørret blærehalskirtel eller mænd med både godartet

forstørret blærehalskirtel og erektil dysfunktion er den anbefalede dosis 5 mg én gang dagligt.

Patienter med alvorlige lever- eller nyreproblemer bør ikke indtage mere end 10 mg i en enkelt dosis.

En daglig dosis anbefales ikke til patienter med alvorlige nyreproblemer og bør kun ordineres til

patienter med leverproblemer efter en nøje afvejning af fordelene og risiciene ved at tage lægemidlet.

Hvordan virker Cialis?

Det aktive stof i Cialis, tadalafil, tilhører en gruppe af lægemidler kaldet "phosphodiesterase type 5

(PDE5)-hæmmere". Det virker ved at blokere phosphodiesteraseenzymet, som normalt nedbryder et

stof, der kaldes cyklisk guanosinmonofosfat (cGMP). Stoffet cGMP produceres i penis ved seksuel

stimulering og medfører en afslapning af musklerne i svulmelegemet (corpora cavernosa), hvorved

blodstrømningen til corpora øges, og der således fremkaldes en erektion. Ved at hæmme

nedbrydningen af cGMP genopretter Cialis den erektile funktion. Seksuel stimulering er dog stadig

nødvendig. Ved at blokere phosphodiesteraseenzymet og forhindre nedbrydningen af cGMP forbedrer

Cialis endvidere blodstrømningen til blærehalskirtlen, og blæren og får musklerne heri til at slappe af.

Dette kan reducere problemer med urinstrømmen, som er symptomer på godartet forstørret

blærehalskirtel.

Hvordan blev Cialis undersøgt?

Cialis blev undersøgt i seks hovedundersøgelser, der omfattede 1 328 patienter med erektil

dysfunktion, hvor det blev indtaget efter behov inden seksuel aktivitet. En af disse undersøgelser

omfattede udelukkende mænd med sukkersyge. Den daglige enkeltdosering med Cialis blev undersøgt

i tre yderligere undersøgelser over en periode på 12 til 24 uger med i alt 853 patienter. I samtlige

undersøgelser blev virkningen af Cialis sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling), og

virkningen blev hovedsageligt målt på evnen til at opnå og opretholde erektion. Resultaterne blev

opnået ved hjælp af to spørgeskemaer, som deltagerne udfyldte hjemme.

Cialis er også blevet undersøgt hos patienter med godartet forstørret blærehalskirtel. Cialis blev

sammenlignet med placebo i fire hovedundersøgelser, som omfattede 1 500 patienter med denne

tilstand, herunder nogle, som også havde erektil dysfunktion. Behandlingens virkning blev

hovedsagelig målt på forbedringen i symptomerne efter 12 uger.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Cialis?

Cialis var væsentligt mere effektivt end placebo i alle undersøgelserne af erektil dysfunktion. I en af

spørgeskemaundersøgelserne, hvor pointskalaen var 30, nåede patienter, der havde opnået 15 point

inden behandlingen, op på 22,6 eller 25 point efter at have fået henholdsvis Cialis 10 mg eller 20 mg. I

undersøgelserne blandt den almindelige befolkning som helhed oplyste 81 % af patienterne, at

tadalafil efter behov havde forbedret deres erektion, mens tallet for placebo kun lå på 35 %. Patienter,

der tog tadalafil en gang dagligt i en dosis på 2,5 eller 5 mg indberettede også om forbedrede

erektioner sammenlignet med dem, der tog placebo.

Cialis givet i dosis på 5 mg var også mere effektivt end placebo i alle undersøgelserne med patienter

med godartet forstørret blærehalskirtel, hvor resultaterne viste en væsentlig forbedring i symptomerne

efter 12 uger sammenlignet med placebo.

Cialis

EMA/475324/2015

Side 2/3

Hvilken risiko er der forbundet med Cialis?

De hyppigste bivirkninger ved Cialis er hovedpine, dyspepsi (fordøjelsesbesvær), rygsmerter og

muskelsmerter, som er mere almindelige ved højere doser. Den fuldstændige liste over indberettede

bivirkninger ved Cialis fremgår af indlægssedlen.

Cialis må ikke anvendes, når seksuel aktivitet er frarådet (f.eks. hos mænd med hjertesygdom). Det

må heller ikke indtages af patienter, som på noget tidspunkt har haft synstab forårsaget af et problem

med blodtilførslen til nerven i øjet (non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION)). Cialis

må ikke tages sammen med nitrater (en gruppe af lægemidler der anvendes til behandling af angina)

eller lægemidler i klassen "guanylatcyklase-stimulatorer", såsom riociguat (et lægemiddel til

behandling af højt blodtryk i de kar, der forsyner lungerne, kendt som pulmonal hypertension). Lægen

bør tage hensyn til den potentielle risiko ved seksuel aktivitet for mænd med kardiovaskulære

sygdomme. Cialis må ikke anvendes til mænd, som har haft et hjertetilfælde inden for de seneste tre

måneder eller et slagtilfælde inden for de seneste seks måneder, eller hos patienter med forhøjet

blodtryk eller hjerteforstyrrelser (uregelmæssig hjerterytme), da Cialis ikke er blevet undersøgt hos

disse patienter. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Cialis godkendt

CHMP besluttede, at fordelene ved Cialis opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse for Cialis.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Cialis?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Cialis anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Cialis,

herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Andre oplysninger om Cialis

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Cialis den 12. november 2002.

Den fuldstændige EPAR for Cialis findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Cialis, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 07-2015.

Cialis

EMA/475324/2015

Side 3/3

Andre produkter

search_alerts

share_this_information