Bicalustad 50 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

02-02-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-08-2016

Aktiv bestanddel:
BICALUTAMID
Tilgængelig fra:
Stada Arzneimittel AG
ATC-kode:
L02BB03
INN (International Name):
BICALUTAMIDE
Dosering:
50 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
42372

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Bicalustad 50 mg filmovertrukne tabletter

Bicalutamid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Bicalustad til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

lægen

eller

apotekspersonalet,

hvis

bivirkning

bliver

værre,

eller

får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Navnet på din medicin er Bicalustad 50 mg filmovertrukne tabletter. For nemheds skyld vil det blive

kaldt Bicalustad i denne indlægsseddel.

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Bicalustad

Sådan skal du tage Bicalustad

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bicalustad (daglig dosis 50 mg) anvendes til behandling af fremskredet prostatakræft (kræft i

blærehalskirtlen). Det tages sammen med et lægemiddel, der kaldes en luteiniserende

hormonfrigørende hormon-analog (LHRH-analog) – en supplerende hormonbehandling – eller

sammen med kirurgisk fjernelse af testiklerne.

Hos patienter med lokalt fremskredet prostatakræft, som har stor risiko for sygdomsprogression,

anvendes Bicalustad (daglig dosis 150 mg) enten alene eller som supplerende behandling efter

kirurgisk fjernelse af hele prostata (radikal prostatektomi) eller strålebehandling.

Bicalustad tilhører en gruppe lægemidler kaldet non-steroide antiandrogener. Det aktive stof

bicalutamid blokerer for den uønskede virkning af de mandlige kønshormoner (androgenerne) og

hæmmer på denne måde cellevækst i prostata.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bicalustad

Tag ikke Bicalustad:

Hvis du er allergisk over for bicalutamid eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (se pkt. 6).

Hvis du tidligere har haft problemer med leveren på grund af Bicalustad

Hvis du tager terfenadin (for høfeber eller allergi), astemizol (for høfeber eller allergi) eller

cisaprid (for maveproblemer).

Bicalustad må ikke tages af kvinder eller gives til børn og unge.

Snak med lægen om det, hvis du er usikker på noget af ovenstående.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Bicalustad.

Sig det straks til lægen eller apoteket:

Hvis din leverfunktion er moderat eller svært nedsat. Du må i så fald først tage medicinen, når

din læge omhyggeligt har overvejet mulige fordele og risici. Hvis ovenstående er tilfældet, vil

din læge regelmæssigt foretage test af leverfunktionen (bilirubin, transaminaser, basisk

fosfatase). Hvis du udvikler svære forstyrrelser af leverfunktionen, skal behandlingen med

Bicalustad afbrydes.

Hvis din nyrefunktion er svært nedsat. Du må i så fald først tage medicinen, når din læge

omhyggeligt har overvejet mulige fordele og risici.

Du har hjerte- eller blodkar problemer, herunder problemer med hjerterytmen (arytmi) eller

bliver behandlet med medicin for disse problemer. Risikoen for problemer med hjerterytmen

kan forøges ved brug af bicalutamid. Hvis dette er tilfældet, skal din læge regelmæssigt

kontrollere din hjertefunktion.

Hvis du har diabetes og allerede tager en ”LHRH analog”

Brug af anden medicin sammen med Bicalustad

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin, har brugt det for nylig eller har

planer om at bruge anden medicin.

Bicalustad må ikke anvendes sammen med nogen af de følgende lægemidler:

Terfenadin eller astemizol (for høfeber eller allergi)

Cisaprid (for maveproblemer).

Hvis du tager Bicalustad sammen med et af de følgende lægemidler, kan virkningen af både

Bicalustad og det andet lægemiddel blive påvirket. Tal med din læge, før du begynder at tage et eller

flere af de følgende lægemidler sammen med Bicalustad:

Warfarin eller et lignende blodfortyndende lægemiddel

Ciclosporin (anvendes til at undertrykke immunsystemet for at forhindre og behandle

afstødning af et transplanteret organ eller knoglemarv)

Cimetidin (til behandling af mavesår)

Ketoconazol (anvendes til behandling af svampeinfektioner i huden og neglene)

Calciumkanalblokkere (til behandling af højt blodtryk).

Midazolam (anvendes til f.eks. sløvende middel før operation)

Bicalutamid kan interferere med visse lægemidler anvendt til behandling af problemer med

hjerterytmen (f.eks quinidin, procainamid, amiodaron og sotalol) eller kan øge risikoen for problemer

med hjerterytmen, når det bruges med nogle andre lægemidler (f.eks metadon - bruges til

smertelindring og narkotikaafhængighedsafgiftning), moxifloxacin (et antibiotikum), antipsykotika,

der anvendes til alvorlige psykiske lidelser).

Brug af Bicalustad sammen med mad og drikke

Tabletterne skal synkes hele sammen med et glas vand, med eller uden mad.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Bicalustad er kontraindiceret til kvinder og må ikke gives til gravide kvinder eller ammende mødre.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er muligt, at disse tabletter kan gøre dig svimmel eller døsig. Hvis du påvirkes på denne måde, må

du ikke køre bil, motorcykel eller cykle eller betjene maskiner.

Bicalustad indeholder laktose

Hvis din læge har oplyst dig om, at du har intolerance over for visse former for sukker, skal du

kontakte din læge, før du tager dette lægemiddel.

3. Sådan skal du tage Bicalustad

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den anbefalede dosis er

1 tablet daglig (svarende til 50 mg bicalutamid) eller 3 tabletter daglig

(svarende til 150 mg bicalutamid). Tabletterne synkes hele med et glas vand.

Forsøg at tage medicinen på nogenlunde samme tidspunkt hver dag for ikke at glemme den.

Hvis du har taget for mange Bicalustad

Hvis du ved et uheld har taget for mange tabletter, skal du straks ringe til din læge eller tage til det

nærmeste skadestue. Medbring altid de resterende tabletter samt beholderen og denne indlægsseddel,

så sundhedspersonalet ved, hvad du har taget.

Hvis du har glemt at tage Bicalustad:

Hvis du glemmer at tage din daglige dosis, skal du springe den over, når du opdager det og vente til

det tidspunkt, hvor du skal tage tabletterne næste gang. Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Bicalustad

Du må ikke holde op med at tage tabletterne uden at tale med lægen først, medmindre du får en

bivirkning – se pkt. 4 herunder.

Hold ikke op med at bruge medicinen, selvom du føler dig rask, medmindre din læge har sagt, du skal

gøre det.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Bicalustad kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Du skal omgående kontakte din læge, hvis du bemærker en eller flere af de følgende alvorlige

bivirkninger.

Almindelige alvorlige bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter):

Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene forårsaget af leverproblemer (herunder leversvigt

og forstørret lever).

Ikke almindelige alvorlige bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter):

Alvorlig allergisk reaktion, som medfører hævelse af ansigtet, læberne, tungen og/eller

svælget, som igen kan give problemer med at synke eller trække vejret, eller svær kløe i huden

med hævede knuder.

Alvorlig åndenød, eller pludselig forværring af åndenød, eventuelt med hoste eller feber.

Nogle patienter, der tager Bicalustad, får en betændelsestilstand i lungerne kaldet interstitiel

lungesygdom.

Andre bivirkninger:

Fortæl det til lægen, hvis en eller flere af de følgende bivirkninger plager dig:

Meget almindelige bivirkninger

(kan påvirke flere end 1 ud af 10 patienter):

Ømt eller forøget brystvæv

Fornemmelse af kraftesløshed

Nedsat lyst til sex, rejsningsproblemer, impotens

Hedeture

Reduktion af røde blodlegemer, hvilket kan gøre huden bleg og medføre kraftesløshed eller

åndenød

Svimmelhed

Forstoppelse

Mavesmerter

Kvalme (utilpashed)

Blod i urinen (hæmatoria)

Væskeophobning (ansigt, lemmer, krop)

Almindelige bivirkninger

(kan påvirke op 1 ud af 10 patienter):

Diarré

Luftafgang fra tarmene

Fordøjelsesbesvær

Døsighed

Depression

Hududslæt, udslæt med knuder og pletter, kløe, sveden, kraftig kropsbehåring

Hårtab

Tør hud

Vægtøgning

Diabetes mellitus (sukkersyge)

Nedsat appetit

Generelle smerter, smerter i bækkenet, brystsmerter (f.eks. angina)

Kuldegysninger

Blodprøver, som viser forandringer i leverens funktionsmåde

Hjertetilfælde (Myokardie infarkt)

Hjertesvigt (som kan være forbundet med åndenød, specielt ved anstrengelse, hurtige

hjerteslag, hævelse af lemmerne og marmorering af huden)

Ikke almindelige bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter):

Vægttab

Højt blodsukker

Søvnproblemer

Stakåndet (dyspnø)

Mundtørhed, mave-tarm-lidelse

Natlig vandladningstrang (nyktori)

Hovedpine, rygsmerter, nakkesmerter

Sjældne bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 1000 patienter):

Opkastning

Øget følsomhed af huden over for sollys

Meget sjældne bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 10.000 patienter):

Uregelmæssige hjerteslag, unormal ekg-kurve

Reduktion af blodpladerne, hvilket øger risikoen for blødning og blå mærker

Ikke kendte bivirkninger: (

hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data)

Forandringer i ekg (QT-forlængelse, som er alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig,

uregelmæssig puls)

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk

eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Tag ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bicalustad indeholder:

Aktivt stof: Bicalutamid

1 filmovertrukket tablet indeholder 50 mg bicalutamid.

Øvrige indholdsstoffer:

Kerne: Lactosemonohydrat, natriumstivelsesglycolat (type A), povidon K30, magnesiumstearat.

Filmovertræk: Titandioxid (E171), hypromellose, macrogol 400.

Bicalustads udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukne tabletter

Bicalustad 50 mg er hvide, runde og bikonvekse. Tabletterne er pakket i blisterpakninger bestående af

plast- og aluminiumfolie.

Bicalustad fås i:

Pakningsstørrelser med 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90 eller 100 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG

Stadastr. 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dansk repræsentant:

PharmaCoDane Aps

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Østrig

Bicalutamid Stada 50 mg Filmtabletten

Belgien

Bicalutamide EG

50 mg Tabs FC

Danmark

Bicalustad

Frankrig

BICALUTAMIDE EG 50 mg, comprimé pelliculé

Tyskland

Bicalutamid Stada 50 mg Filmtabletten

Irland

Prostamel 50 mg film-coated tablets

Italien

CALUBEM 50 mg compresse rivestite con film

Luxembourg

Bicalutamide EG

50 mg Tabs FC

Holland

Bicalutamide CF 50 mg, filmomhulde tabletten

Polen

Bicastad

Portugal

Bicalutamida Stada

Sverige

Bicalustad 50 mg filmdragerade tabletter

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2015.

17. august 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Bicalustad, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

25567

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Bicalustad

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 filmovertrukket tablet indeholder 50 mg bicalutamid.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: 1 tablet indeholder 60 mg

lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Avanceret prostatacancer

Behandling af avanceret prostatacancer i kombination med luteiniserende hormon-

frigørende hormon-analog (LHRH-analog) eller kirurgisk kastration (daglig dosis 50 mg

bicalutamid).

Lokalt avanceret prostatacancer

Bicalutamid (daglig dosis 150 mg) er enten indiceret alene eller som adjuvansbehandling

til radikal prostatektomi eller strålebehandling til patienter med lokalt avanceret prostata-

cancer med høj risiko for sygdomsprogression (se pkt. 5.1).

42372_spc.doc

Side

1 af 10

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne mænd, inklusive ældre

Avanceret prostatacancer

En tablet (50 mg) en gang dagligt.

Behandling med Bicalustad skal påbegyndes mindst 3 dage før behandling med en LHRH-

analog indledes, eller på samme tidspunkt som kirurgisk kastration.

Lokalt avanceret prostatacancer

3 tabletter à 50 mg (150 mg) en gang dagligt.

Bicalustad 150 mg skal tages fast i mindst 2 år eller indtil sygdomsprogression.

Børn og unge

Bicalutamid er ikke indiceret til børn og unge.

Nedsat nyrefunktion

Ingen dosisjustering er nødvendig for patienter med nedsat nyrefunktion. Der er ingen

erfaring med brug af bicalutamid hos patienter med svær nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance <30 ml/min) (se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion. Der kan

forekomme øget akkumulering af lægemidlet hos patienter med moderat til svær nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.4).

Indgivelsesmåde:

Indgivelsesvej: Oral. Tabletterne skal synkes hele sammen med væske.

4.3

Kontraindikationer

Bicalutamid er kontraindiceret til kvinder og børn (se pkt. 4.6).

Overfølsomhedsreaktioner overfor det aktive stof eller nogen af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Bicalutamid er kontraindiceret til patienter med tidligere levertoksicitet associeret med

indtagelse af bicalutamid.

Samtidig administration af terfenadin, astemizol eller cisaprid og bicalutamid er

kontraindiceret (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Start af behandling skal ske under direkte kontrol af en specialist og patienterne bør

efterfølgende observeres regelmæssigt.

Bicalutamid metaboliseres hovedsagelig i leveren. Forskningsresultater tyder på, at

bicalutamids elimination kan være langsommere hos patienter med svær nedsat

leverfunktion, og at dette kan medføre øget akkumulering af bicalutamid. Bicalutamid skal

derfor anvendes med forsigtighed hos patienter med moderat til svær nedsat leverfunktion.

42372_spc.doc

Side

2 af 10

Der er set sjældne tilfælde af svær leverpåvirkning og leversvigt i forbindelse med brug af

bicalutamid. Der har været rapporteret fatale tilfælde (se punkt 4.8).

Behandlingen med bicalutamid bør ophøre hvis forandringerne er alvorlige.

Periodisk leverfunktionstestning er berettiget med henblik på at afsløre mulige

leverforandringer. Hovedparten af forandringer forventes at forekomme inden for de første

6 måneders behandling med bicalutamid.

Der er observeret reduktion i glucosetolerancen hos mænd, som modtager LHRH-

agonister. Dette kan vise sig som diabetes eller tab af glykæmisk kontrol hos patienter, der

tidligere har lidt af diabetes. Derfor bør det overvejes om blodglucose skal monitoreres hos

patienter, der får bicalutamid i kombination med LHRH-agonister.

Bicalutamid har vist sig at hæmme cytochrom P450 (CYP 3A4). Derfor skal der udvises

forsigtighed ved samtidig administration af lægemidler, der hovedsageligt metaboliseres af

CYP 3A4 (se pkt. 4.3 og 4.5).

Da der ikke er erfaring med anvendelse af bicalutamid til patienter med alvorlig nedsat

nyrefunktion (kreatinin clearance

< 30 ml/min), bør bicalutamid kun anvendes med forsigtighed

til disse patienter.

Periodisk monitorering af hjertefunktionen tilrådes for patienter med hjertesygdom.

Androgen deprivation terapi kan forlænge QT-intervallet.

Hos patienter med en anamnese med eller risikofaktorer for QT-forlængelse og hos

patienter, der samtidig får lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet (se pkt 4.5) bør

lægen vurdere risk-benefit-forholdet, herunder potentialet for torsade de pointes inden

påbegyndelse af bicalutamidbehandling.

Dette lægemiddel indeholder laktose. Det bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintollerans, en særlig form for hereditær lactosemangel (Lapp Lactose

Deficiency) eller glucose-/ galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke påvist farmakodynamiske eller farmakokinetiske interaktioner mellem

bicalutamid og LHRH-analoger.

In vitro-undersøgelser har vist, at R-enantiomeren i bicalutamid er en CYP 3A4-inhibitor

med mindre inhibitorisk effekt på CYP 2C9-, 2C19- og 2D6-aktivitet.

Selv om kliniske undersøgelser under anvendelse af antipyrin som en markør for

cytochrom P450 (CYP) aktivitet ikke påviste potentiel lægemiddelinteraktion med

bicalutamid, var middel midazolam eksponering (AUC) forhøjet med op til 80 % efter

samtidig administration af bicalutamid i 28 dage. For lægemidler med et snævert

terapeutisk indeks vil en forhøjelse af denne størrelse være af relevans. Som følge heraf er

samtidig administration af terfenadin, astemizol og cisaprid kontraindiceret (se pkt. 4.3) og

der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af bicalutamid og forbindelser

som ciclosporin og calciumkanalblokkere. Dosisreduktion kan være nødvendig for disse

lægemidler, specielt hvis der er bevis for en forstærket eller utilsigtet lægemiddeleffekt.

For ciclosporin anbefales det at monitorere plasma koncentrationen og den kliniske tilstand

tæt efter initiering eller ophør af behandling med bicalutamid.

42372_spc.doc

Side

3 af 10

Der skal udvises forsigtighed, når bicalutamid administreres til patienter, der tager

lægemidler, som hæmmer oxideringsprocesserne i leveren, f.eks. cimetidin og ketoconazol.

Det kunne medføre forhøjede plasmakoncentrationer af bicalutamid, hvilket teoretisk set

kunne medføre øget forekomst og bivirkningsstigninger.

In vitro-undersøgelser har vist, at bicalutamid kan fortrænge coumarinantikoagulansen

warfarin fra dets proteinbindingssted. Det anbefales derfor at monitorere protrombintiden

hyppigt, hvis bicalutamid påbegyndes hos patienter, som samtidig får coumarin-

antikoagulanser.

Idet androgen deprivation behandling kan forlænge QT-intervallet, bør samtidig brug af

bicalutamid med lægemidler, der er kendt for at forlænge QT-intervallet eller lægemidler

der kan inducere Torsade de pointes såsom klasse IA (f.eks quinidin, disopyramid) eller

klasse III (f.eks amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) antiarytmiske lægemidler, metadon,

moxifloxacin, antipsykotika, mv. omhyggeligt evalueres (se afsnit 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Bicalutamid er kontraindiceret til kvinder og må ikke gives til gravide kvinder eller

ammende kvinder.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Det bør dog bemærkes, at der lejlighedsvist kan forekomme svimmelhed

eller somnolens (se pkt. 4.8). Påvirkede patienter skal udvise forsigtighed.

4.8

Bivirkninger

I dette afsnit er bivirkningerne listet som følger: Meget almindelig (1/10), almindelig

(1/100 til <1/10), ikke almindelig (1/1.000 til <1/100), sjælden (1/10.000 til <1/1.000),

meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Blod og lymfesystem

Meget almindelig:

Anæmi

Meget sjælden:

Thrombocytopeni

Immunsystemet

Ikke almindelig:

Overfølsomhedsreaktioner, inklusive angioneurotisk ødem

og urticaria

Metabolisme og ernæring

Almindelig:

Diabetes mellitus, appetitløshed

Ikke almindelig:

Hyperglykæmi, vægttab

Psykiske forstyrrelser

Meget almindelig:

Nedsat libido

Almindelig:

Depression

Nervesystemet

Meget almindelig:

Svimmelhed

Almindelig:

Somnolens

Ikke almindelig:

Insomnia

42372_spc.doc

Side

4 af 10

Hjerte

Almindelig:

Myokardieinfarkt (fatale tilfælde er beskrevet)

hjertesvigt

Meget sjælden:

Angina, ledningsforstyrrelser inklusive PR og QT interval

forlængelse, arytmier og ikke-specifikke ECG ændringer

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig:

Hedeture

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig:

Interstitiel lungesygdom

(fatale tilfælde er beskrevet),

dyspnø

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig:

Abdominalsmerter, konstipation, kvalme

Almindelig:

Diarré, dyspepsi, flatulens

Ikke almindelig:

Mundtørhed

Sjælden:

Opkastning

Lever og galdeveje

Almindelig:

Leverforandringer (forhøjede niveauer af transaminaser,

bilirubinæmi, hepatomegali, cholestasis og gulsot

hepatotoksicitet

Sjælden:

Alvorlig nedsættelse af leverfunktionen, leversvigt

(fatale

tilfælde er beskrevet)

Hud og subkutane væv

Almindelig:

Pruritus, tør hud, udslæt, makulopapuløst udslæt,

svedudbrud, hirsutisme/hårvækst, alopeci

Sjælden:

Lysfølsomhedsreaktion

Nyrer og urinveje

Meget almindelig:

Hæmaturi

Ikke almindelig:

Nykturi

Det reproduktive system og mammae

Meget almindelig:

Erektil dysfunktion, impotens, brystspændinger

gynækomasti

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig:

Asteni, ødem (ansigt, ekstremiteter, truncus)

Almindelig:

Generelle smerter, bækkensmerter, kuldegysninger,

brystsmerter

Ikke almindelig:

Hovedpine, rygsmerter, nakkesmerter

Undersøgelser

Almindelig:

Vægtøgning

Ikke kendt:

QT-forlængelse (se pkt. 4.4. og 4.5)

42372_spc.doc

Side

5 af 10

Leverforandringer er sjældent svære og var ofte forbigående, forsvandt eller aftog ved

fortsat behandling eller efter behandlingsophør (se pkt. 4.4).

Leversvigt er forekommet meget sjældent hos patienter behandlet med Bicalustad, men

en kausal relation er ikke fastslået med sikkerhed. Periodisk leverfunktionstestning skal

overvejes (se også pkt. 4.4).

Kan reduceres ved samtidig kastration.

Listet som en bivirkning efter review af post marketing data. Frekvens er fastsat efter

incidensen af rapporterede bivirkninger af interstitiel pneumoni i den randomiserede

behandlingsperiode af 150 mg EPC undersøgelserne.

Listet som en bivirkning efter review af post marketing data. Frekvens er fastsat efter

incidensen af rapporterede bivirkninger af leversvigt hos patienter, som modtog behandling

i den åbne bicalutamid-arm af 150 mg EPC undersøgelserne.

Observeret i en pharmaco-epidemiologisk undersøgelse af LHRH agonister og anti-

androgener anvendt i behandling af prostata cancer. Risikoen viste sig at blive forhøjet, når

bicalutamid 50 mg blev anvendt i kombination med LHRH agonister, men der blev ikke

påvist nogen forhøjelse af risikoen, når bicalutamid 150 mg blev anvendt som monoterapi

til behandling af prostata cancer.

Der var yderligere rapporteret hjertesvigt i kliniske undersøgelser (som en mulig

bivirkning ifølge de undersøgende klinikere, med en frekvens på > 1 %) under behandling

med bicalutamid plus en LHRH analog. Der er ikke påvist causal forbindelse med

behandlingen.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af human overdosering.

Da bicalutamid hører til aniliderne, er der en teoretisk risiko for udvikling af

methæmoglobinæmi. Methæmoglobinæmi er set hos dyr efter en overdosis. Følgelig kan

en patient med en akut intoksikation blive cyanotisk. Der findes ingen specifik antidot.

Behandlingen skal være symptomatisk.

Det er usandsynligt, at dialyse vil være til nogen hjælp, da bicalutamid er stærkt

proteinbundet og ikke genfindes uomdannet i urinen. Der er indikation for almindelig

støttende behandling, herunder hyppig monitorering af vitale parametre.

4.10

Udlevering

42372_spc.doc

Side

6 af 10

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Hormonantagonister og lignende midler, antian-

drogener.

ATC-kode: L 02 BB 03.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Bicalutamid er et non-steroidt antiandrogen specifikt for androgene receptorer og fri for al

anden endokrin aktivitet.

Det inducerer regression af prostatacancer ved at blokere androgenaktiviteten på

receptorniveau. Klinisk kan ophør med bicalutamid medføre abstinenssyndrom hos visse

patienter.

Bicalutamid er et racemat, hvis antiandrogene aktivitet næsten udelukkende er associeret

med (R)-enantiomeren.

Bicalutamid 150 mg er blevet undersøgt som en behandling til patienter med lokaliseret

(T1-T2, N0 eller NX, M0) eller lokalt avanceret (T3-T4, enhver N, M0; T1-T2, N+, M0)

ikke-metastatisk prostatacancer i en kombineret analyse af 3 placebokontrollerede

dobbeltblinde forsøg med 8113 patienter, hvor bicalutamid blev givet som direkte

hormonbehandling eller som adjuvans til radikal prostatektomi eller strålebehandling

(primært ekstern strålebehandling). Ved en medianopfølgning efter 7,4 år havde 27,4 % og

30,7 % af alle henholdsvis bicalutamid- og placebobehandlede patienter oplevet objektiv

sygdomsprogression.

Der sås en reduktion af risiko for objektiv sygdomsprogression på tværs af de fleste

patientgrupper, men den var tydeligst hos dem med størst risiko for sygdomsprogression.

Klinikerne kan derfor beslutte, at den optimale medicinske strategi for en patient med lille

risiko for sygdomsprogression, specielt med hensyn til adjuvans efter radikal

prostatektomi, kan være at udskyde hormonbehandling, indtil der er tegn på

sygdomsprogression.

Der sås ingen forskel i samlet overlevelse ved medianopfølgning efter 7,4 år med 22,9 %

mortalitet (HR=0,99; 95 % CI 0,91 til 1,09). Der viste sig dog nogle tendenser i

eksploratoriske undergruppeanalyser.

Data for progressionsfri overlevelse og samlet overlevelse for patienter med lokalt

avanceret sygdom er opsummeret i de følgende tabeller:

42372_spc.doc

Side

7 af 10

Tabel 1: Progressionsfri overlevelse ved lokalt avanceret sygdom efter

behandlingsundergruppe

Analysepopulation

Hændelser

(%) hos

bicalutamid-

patienter

Hændelser (%)

hos

placebopatienter

Risikoratio (95

% CI)

Watchful waiting

(Årvågen afventen)

193/335 (57,6)

222/322 (68,9)

0,60

(0,49 til 0,73)

Strålebehandling

66/161 (41,0)

86/144 (59,7)

0,56

(0,40 til 0,78)

Radikal

prostatektomi

179/870 (20,6)

213/849 (25,1)

0,75

(0,61 til 0,91)

Tabel 2: Samlet overlevelse ved lokalt avanceret sygdom efter

behandlingsundergruppe

Analysepopulation

Hændelser

(%) hos

bicalutamid-

patienter

Hændelser (%)

hos

placebopatienter

Risikoratio (95

% CI)

Watchful waiting

(Årvågen afventen)

164/335 (49,0)

183/322 (56,8)

0,81

(0,66 til 1,01)

Strålebehandling

49/161 (30,4)

61/144 (42,4)

0,65

(0,44 til 0,95)

Radikal

prostatektomi

137/870 (15,7)

122/849 (14,4)

1,09

(0,85 til 1,39)

For patienter med lokaliseret sygdom, som kun får bicalutamid, var der ingen signifikant

forskel i progressionsfri overlevelse. Hos disse patienter var der desuden en tendens til

nedsat overlevelse sammenlignet med placebopatienter (HR=1,16; 95 % CI 0,99 til 1,37). I

betragtning deraf anses benefit/risk-profilen for brug af bicalutamid ikke for gunstig i

denne patientgruppe.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Bicalutamid absorberes godt efter oral administration. Der er ingen dokumentation for

klinisk relevant effekt af mad på biotilgængeligheden.

(S)-enantiomeren udskilles hurtigt i forhold til (R)-enantiomeren, idet den sidstnævnte har

en plasmaelimineringshalveringstid på ca. 1 uge.

Efter langtidsadministration af bicalutamid er den maksimale koncentration af (R)-

enantiomeren i plasma omkring 10 gange højere end de niveauer, der måles efter en enkelt

dosis på 50 mg bicalutamid.

Et doseringsregime på 50 mg bicalutamid dagligt vil resultere i en steady-state-

koncentration af R-enantiomeren på 9 µg/ml, og som følge af dets lange halveringstid nås

steady-state efter ca. 1 måneds behandling.

42372_spc.doc

Side

8 af 10

(R)-enantiomerens farmakokinetik påvirkes ikke af alder, nedsat nyrefunktion eller mild til

moderat nedsat leverfunktion. Der er holdepunkter for, at (R)-enantiomeren elimineres

langsommere fra plasma hos patienter med svær nedsat leverfunktion.

Bicalutamid er stærkt proteinbundet (racemat til 96 %, (R)-enantiomer >99 %) og

metaboliseres i udstrakt grad (ved oxidation og glukuronidering). Dets metabolitter

elimineres nogenlunde ligeligt via nyrerne og galden.

I et klinisk forsøg var middelkoncentration af (R)-enantiomeren i sædvæske hos mænd,

som fik Bicalustad (150 mg/dag), 4,9 µg/ml. Mængden af bicalutamid, der potentielt

leveres til den kvindelige partner under samleje, er lille (ca. 0,3 µg/kg). Det er under den

tærskel, som kan forårsage ændringer i laboratoriedyrs afkom.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Bicalutamid er en androgenreceptorantagonist hos dyr og mennesker i forsøg.

Den væsentligste sekundære farmakologiske virkningsmekanisme er induktion af CYP450-

afhængige oxidaser med blandet funktion i leveren. Enzyminduktion er ikke set hos

mennesker. Forandringer i target-organer hos dyr er tydeligt relaterede til bicalutamids

primære og sekundære farmakologiske virkningsmekanisme. Disse omfatter involution af

androgenafhængige væv, thyroideafollikeladenomer, hyperplasi af leverceller og Leydigs

celler samt neoplasier eller cancer, forstyrrelse af kønsdifferentiering hos hanligt afkom,

reversibel fertilitetsnedsættelse hos hanner. Genotoksicitetsforsøg afslørede ikke mutagent

potentiale for bicalutamid. Alle de bivirkninger, der blev set i dyreforsøg, anses for ikke at

have relevans for behandlingen af patienter med avanceret prostatacancer.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

Natriumstivelsesglycolat (Type A)

Povidon K30

Magnesiumstearat

Filmovertræk:

Titandioxid (E 171)

Hypromellose

Macrogol 400

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

5 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

42372_spc.doc

Side

9 af 10

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

7, 10, 14, 15, 28, 30 50, 56, 60, 84, 90 eller 100 tabletter i blisterpakninger

(PVC/aluminium eller PVC/PVDC/aluminium).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Repræsentant:

PharmaCoDane Aps

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

42372

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

27. marts 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

17. august 2016

42372_spc.doc

Side

10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information