Bettamousse 1 mg/g kutanskum

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
06-11-2023

Aktiv bestanddel:

BETAMETHASONVALERAT

Tilgængelig fra:

RPH Pharmaceuticals AB

ATC-kode:

D07AC01

INN (International Name):

betamethasone

Dosering:

1 mg/g

Lægemiddelform:

kutanskum

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

1998-06-08

Indlægsseddel

                4. Massér moussen ind i de angrebne
områder i hovedbunden og ikke i dit hår.
Lad håret tørre naturligt.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN
DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug
for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller på apoteket,
hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel
til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det kan være
skadeligt for andre, selvom de har de
samme symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller
sundhedspersonalet, hvis en bivirkning
bliver værre, eller du får bivirkninger,
som ikke er nævnt her.
-
I denne indlægsseddel kaldes
Bettamousse 1 mg/g (0,1 %) kutanskum
for Bettamousse.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at
bruge Bettamousse
3.
Sådan skal du bruge Bettamousse
4.
Bivirkninger
5. Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere
oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Bettamousse indeholder det aktive stof
betametason som valerat. Bettamousse
tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes
kortikosteroider (forkortet "steroider").
Bettamousse virker ved at mindske
betændelse (rødme, kløe og ømhed).
Bettamousse anvendes til behandling af
hudlidelser i hovedbunden, såsom psoriasis
(hævede røde hudområder, der er dækket
af sølvfarvede skæl), der kan klø, spænde
eller være ømme. Det er vigtigt at anvende
dette lægemiddel for at forhindre
beskadigelse af huden og for at forhindre
infektioner.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER
AT BRUGE BETTAMOUSSE
BRUG IKKE BETTAMOUSSE
-
Hvis du er overfølsom over for
betametasonvalerat eller et af de
øvrige indholdsstoffer (angivet i
punkt 6).
-
Hvis du har en infektion i hovedbunden,
medmindre den allerede bliver behandlet
-
Til et barn under 6 år.
Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet,
hvis noget af ovenstående gælder for dig.
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
Kontakt lægen eller apotekspersonalet,
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                31. oktober 2023
PRODUKTRESUMÉ
FOR
BETTAMOUSSE, KUTANSKUM
0.
D.SP.NR.
20022
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Bettamousse
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 g skum indeholder 1 mg betametason som valerat (0,1 %).
Hjælpestof(fer) med kendt virkning:
Cetylalkohol
1.10 % w/w
Stearylalkohol 0.50 % w/w,
Propylenglycol2.00 % w/w
Ethanol vandfrit 57.79% w/w
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Kutanskum
Hvid, skum mousse.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Steroidresponsive hovedbundsdermatoser, såsom psoriasis.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Dosering
_Voksne, ældre og børn over seks år_
En mængde skum ikke større end en golfbold (indeholdende cirka 3,5
mg betametason)
eller forholdsmæssigt mindre til børn, masseres ind i de angrebne
områder i hovedbunden
to gange daglig (morgen og aften), indtil tilstanden bedres. Hvis der
ikke er nogen bedring
_dk_hum_30084_spc.doc_
_Side 1 af 7_
efter 7 dage, bør behandlingen afbrydes. Når lidelsen synes bedret,
kan behandlingen
reduceres til én gang daglig. Derefter kan forbedringen muligvis
opretholdes med længere
intervaller mellem applikationerne.
Hos børn over 6 år bor dette produkt generelt ikke anvendes i mere
end 5 til7 dage.
_Pædiatrisk population_
Hos børn over 6 år bor dette produkt generelt ikke anvendes i mere
end 5 til 7 dage.
Administration
Til topisk anvendelse.
Bemærk: For korrekt dosering af skum skal beholderen holdes på
hovedet mens der
trykkes på aktuatoren.
Patienten eller brugeren skal ryste beholderen godt og grundigt før
anvendelse. Fjern
hætten, vend beholderen på hovedet og tryk den påkrævede mængde
mousse ud i en ren
underkop eller lignende. Moussen bør ikke trykkes direkte ud i
hånden, da moussen vil
begynde at smelte, når den kommer i kontakt med huden. Massér en
lille mængde mousse
ind i de ramte områder i hovedbunden. Vask hænderne straks efter
anvendelse. Vask ikke
håret umiddelbart efter anvendelse. Lad moussen virke natten over
eller resten af dagen.
4.3
KONTRAINDIK
                
                Læs hele dokumentet