Atozet 10+10 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-02-2021

Aktiv bestanddel:
ATORVASTATINCALCIUM (trihydrat), EZETIMIB
Tilgængelig fra:
Merck Sharp & Dohme B.V.
ATC-kode:
C10BA05
INN (International Name):
ATORVASTATINCALCIUM (trihydrate), EZETIMIB
Dosering:
10+10 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
53288
Autorisation dato:
2014-09-30

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Atozet® 10 mg/10 mg filmovertrukne tabletter

Atozet® 10 mg/20 mg filmovertrukne tabletter

Atozet® 10 mg/40 mg filmovertrukne tabletter

Atozet® 10 mg/80 mg filmovertrukne tabletter

ezetimib og atorvastatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Atozet

Sådan skal du tage Atozet

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Atozet er et lægemiddel, der bruges til at sænke et forhøjet kolesterolindhold i blodet. Atozet

indeholder ezetimib og atorvastatin.

Atozet bruges til voksne til at nedsætte totalkoncentrationen af kolesterol, ”dårligt” kolesterol (LDL-

kolesterol), og fedtstoffer kaldet triglycerider i blodet. Desuden øger Atozet indholdet af ”godt”

kolesterol (HDL-kolesterol).

Atozet sænker kolesteroltallet på to måder. Det nedsætter mængden af kolesterol, som optages i

fordøjelseskanalen, og hæmmer produktionen af kolesterol, som kroppen selv danner.

Kolesterol er et af flere fedtstoffer, som findes i blodbanen. Dit samlede kolesteroltal består

hovedsageligt af LDL- og HDL-kolesterol.

LDL-kolesterol kaldes ofte det ”dårlige” kolesterol, da det kan ophobes i pulsårevæggene og danne en

belægning. Efterhånden kan denne ophobning af belægning føre til indsnævring af pulsårerne. Denne

indsnævring kan hæmme eller blokere blodtilførslen til livsvigtige organer såsom hjertet og hjernen.

Denne blokering af blodtilførslen kan medføre et hjerteanfald eller slagtilfælde.

HDL-kolesterol kaldes ofte det ”gode” kolesterol, da det medvirker til at hindre, at det dårlige kolesterol

ophobes i pulsårerne og beskytter dermed mod hjertesygdom.

Triglycerider er en anden type fedt i blodet, som kan øge risikoen for hjertesygdom.

Atozet bruges til patienter, som ikke kan kontrollere kolesterolniveauet ved diæt alene. Du skal

fortsætte med en kolesterolsænkende diæt, mens du tager dette lægemiddel.

Atozet anvendes sammen med din kolesterolsænkende diæt, hvis du har:

Forhøjet kolesterolindhold i blodet (primær hyperkolesterolæmi (heterozygot familiær og ikke-

familiær)) eller øget fedtindhold i blodet (kombineret hyperlipidæmi)

Hvor behandling med et statin alene ikke er tilstrækkelig.

Hvor du både har taget et statin og ezetimib som separate tabletter.

En arvelig sygdom (homozygot familiær hyperkolesterolæmi), der øger kolesterolindholdet i

blodet. Det kan også være, du får anden behandling.

Hjertesygdom. Atozet nedsætter risikoen for hjerteanfald, slagtilfælde, operation for at øge

blodgennemstrømningen til hjertet eller hospitalsindlæggelse på grund af brystsmerter.

Atozet hjælper dig ikke med at tabe i vægt.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Atozet

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Atozet:

hvis du er allergisk over for ezetimib, atorvastatin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Atozet

(angivet i punkt 6)

hvis du har eller har haft en sygdom, der påvirker leveren

hvis du har haft uforklarlige, unormale levertal

hvis du er i den fødedygtige alder og ikke anvender sikker prævention

hvis du er gravid, forsøger at blive gravid eller ammer

hvis du anvender kombinationen glecaprevir/pibrentasvir til behandling af hepatitis C.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Atozet:

hvis du tidligere har haft en hjerneblødning, eller hvis du har væske i hjernen efter et tidligere

slagtilfælde

hvis du har nyreproblemer

hvis du har nedsat stofskifte som følge af nedsat hormonproduktion i skjoldbruskkirtlen

(hypothyroidisme)

hvis du har vedvarende eller uforklarlige muskelsmerter, eller hvis du eller andre i din nærmeste

familie har haft muskelproblemer

hvis du tidligere har haft muskelproblemer under behandling med andre lipidsænkende

lægemidler (f.eks. andre “statiner” eller “fibrater”)

hvis du har et stort alkoholforbrug

hvis du tidligere har haft en leversygdom

hvis du er over 70 år

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, skal lægen kontaktes, før du tager

denne medicin

hvis du tager eller inden for de sidste 7 dage har taget et lægemiddel kaldet fusidinsyre (et

lægemiddel til behandling af bakterieinfektioner) gennem munden eller ved indsprøjtning.

Kombinationen af fusidinsyre og Atozet kan give alvorlige muskelproblemer (rhabdomyolyse).

Kontakt straks din læge, hvis du oplever uforklarlige muskelsmerter, -ømhed eller -svaghed,

mens du tager Atozet.

Det er, fordi problemer med musklerne i sjældne tilfælde kan være alvorlige,

f.eks. kan nedbrydning af musklerne føre til nyreskade.

Atorvastatin er kendt for at kunne forårsage

muskelproblemer, og tilfælde af muskelproblemer er også blevet indberettet ved brug af ezetimib.

Fortæl det også til lægen eller apotekspersonalet, hvis du har vedvarende muskelsvaghed. Det kan

være nødvendigt med ekstra prøver og lægemidler for at stille diagnosen og behandle dette.

Spørg din læge eller apotekspersonalet, før du tager Atozet:

hvis du har alvorligt vejrtrækningsbesvær.

Hvis du har haft nogle af ovenstående problemer (eller hvis du er i tvivl), skal du kontakte lægen eller

apotekspersonalet før du tager Atozet, da lægen i så fald skal tage en blodprøve før og muligvis under

behandlingen med Atozet. Disse blodprøver vil blive brugt til at vurdere risikoen for muskelrelaterede

bivirkninger. Risikoen for at få muskelrelaterede bivirkninger som rhabdomyolyse øges, hvis du

samtidigt tager visse typer medicin (se punkt 2 – ”Brug af anden medicin sammen med Atozet”).

Mens du tager dette lægemiddel vil din læge overvåge dit helbred nøje, hvis du har sukkersyge

(diabetes) eller er i risiko for at udvikle sukkersyge. Du vil muligvis være i risiko for at udvikle

sukkersyge, hvis du har et højt indhold af sukker og fedtstoffer i blodet, er overvægtig og har forhøjet

blodtryk.

Fortæl lægen om alle medicinske lidelser inklusive allergier.

Kombinationen af Atozet og fibrater (visse lægemidler til at nedsætte kolesterol) skal undgås, da

kombinationen af Atozet og fibrater ikke er blevet undersøgt.

Børn

Atozet er ikke anbefalet til børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Atozet

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler, vitaminer og

mineraler.

Anden medicin kan påvirke behandlingen med Atozet, eller Atozet kan påvirke behandlingen med

anden medicin (se punkt 3).

Denne type gensidig påvirkning kan gøre den ene eller begge lægemidler

mindre virksom. Den kan også øge risikoen for eller sværhedsgraden af eventuelle bivirkninger,

herunder den alvorlige muskellidelse “rhabdomyolyse”, der er beskrevet i punkt 4:

ciclosporin (medicin, der ofte anvendes ved organtransplantation)

erythromycin, clarithromycin, telithromycin, fusidinsyre

**

, rifampicin (medicin til behandling af

bakterieinfektioner)

ketoconazol, itraconazol, voriconazol, fluconazol, posaconazol (medicin til behandling af

svampeinfektioner)

gemfibrozil, andre fibrater, nicotinsyre, derivater, colestipol, colestyramin (medicin til at regulere

lipidindholdet)

nogle calciumantagonister, der bruges mod brystsmerter (angina) eller for højt blodtryk, f.eks.

amlodipin, diltiazem

digoxin, verapamil, amiodaron (medicin til at regulere hjerterytmen)

medicin til behandling af hiv, f.eks. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir,

kombinationen tipranavir/ritonavir osv. (medicin til behandling af aids)

visse typer medicin, der anvendes til behandling af hepatitis C, f.eks. telaprevir, boceprevir og

kombinationen elbasvir/grazoprevir

daptomycin (et lægemiddel til behandling af komplicerede hudinfektioner og infektioner i

hudstrukturer samt bakteriæmi).

**Hvis du har behov for at indtage fusidinsyre gennem munden til at behandle en

bakterieinfektion, er det nødvendigt, at du stopper midlertidigt med at tage Atozet. Din læge

vil fortælle dig, hvornår det er sikkert at genoptage behandlingen med Atozet. Hvis du tager

Atozet sammen med fusidinsyre kan det i sjældne tilfælde medføre muskelsvaghed, -ømhed

eller -smerter (rhabdomyolyse). Se punkt 4 for yderligere oplysninger om rhabdomyolyse.

Anden medicin, som kan påvirke virkningen af Atozet

p-piller (medicin til at forhindre graviditet)

stiripentol (krampestillende medicin til behandling af epilepsi)

cimetidin (medicin mod halsbrand og mavesår)

phenazon (smertestillende medicin)

syreneutraliserende medicin mod fordøjelsesbesvær med aluminium eller magnesium

warfarin, phenprocoumon, acenocoumarol eller fluindion (blodfortyndende medicin)

colchicin (til behandling af gigt)

perikon (håndkøbsmedicin til behandling af depression).

Brug af Atozet sammen med mad og alkohol

Se punkt 3 for oplysninger om, hvordan du skal tage Atozet. Vær opmærksom på følgende:

Grapefrugtjuice

Du må ikke drikke mere end 1-2 små glas grapefrugtjuice dagligt, da store mængder grapefrugtjuice

kan påvirke virkningen af Atozet.

Alkohol

Du skal undgå at indtage for meget alkohol, når du tager denne medicin. Se punkt 2 “Advarsler og

forsigtighedsregler” for nærmere oplysninger.

Graviditet og amning

Du må ikke tage Atozet, hvis du er gravid, forsøger at blive gravid, eller hvis du tror, at du kan være

gravid. Hvis du er i den fødedygtige alder, må du ikke tage Atozet, medmindre du anvender et sikkert

præventionsmiddel. Hvis du bliver gravid, mens du tager Atozet, skal du straks standse behandlingen

og kontakte lægen.

Hvis du ammer, må du ikke tage Atozet.

Sikkerheden af Atozet under graviditet og amning er endnu ikke klarlagt.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det forventes ikke, at Atozet påvirker evnen til at køre eller til at bruge maskiner. Dog må det tages

med i overvejelserne, at nogle mennesker bliver svimle efter at have taget Atozet.

Atozet indeholder lactose

Atozet tabletter indeholder en sukkerart kaldet lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Atozet indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage Atozet

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Lægen vil bestemme, hvilken tabletstyrke, der

er passende for dig afhængigt af den igangværende behandling og din helbredstilstand. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Før du begynder at tage Atozet, skal du være på en kolesterolsænkende diæt.

Du skal fortsætte denne kolesterolsænkende diæt, mens du tager Atozet.

Hvor meget du skal tage

Den anbefalede dosis er en Atozet tablet gennem munden en gang dagligt.

Hvornår du skal tage Atozet

Tag Atozet på et hvilket som helst tidspunkt af dagen. Du kan tage Atozet med eller uden mad.

Hvis din læge har udskrevet Atozet sammen med et andet lægemiddel til sænkning af kolesterol, som

indeholder det aktive stof colestyramin eller andet galdesyrebindende lægemiddel, skal du tage Atozet

mindst 2 timer før eller 4 timer efter, du har taget det galdesyrebindende lægemiddel.

Hvis du har taget for mange Atozet tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere tabletter, end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at tage Atozet

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag blot den sædvanlige Atozet

dosis til sædvanlig tid næste dag.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage tabletterne og kontakt straks din læge eller nærmeste hospital/skadestue, hvis

du får en eller flere af følgende alvorlige bivirkninger eller symptomer.

en alvorlig allergisk reaktion, som kan medføre hævelse af ansigt, tunge og hals, hvilket kan

give kraftigt åndedrætsbesvær

alvorlig sygdom med alvorlig afskalning og hævelse af huden, blærer på huden, især omkring

mund og øjne samt på kønsdele ledsaget af feber. Hududslæt med lyserøde-røde pletter eller

blærer, især på håndflader og fodsåler

muskelsvaghed, -ømhed, -smerter eller fibersprængning eller rødbrun misfarvning af urinen

kan, især hvis du samtidig er utilpas eller får høj feber, skyldes en unormal nedbrydning af

musklerne, som kan være livstruende og medføre nyreproblemer

lupuslignende sygdom (herunder udslæt, ledsygdomme og påvirkning af blodlegemer).

Kontakt din læge hurtigst muligt, hvis du oplever problemer med uventet eller usædvanlig blødning

eller blå mærker, da det kan skyldes leverproblemer.

Følgende almindelige bivirkninger er set (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

diarré

muskelsmerter.

Følgende ikke almindelige bivirkninger er set (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

influenza

depression; søvnproblemer, besvær med at falde i søvn

svimmelhed; hovedpine; snurrende fornemmelse

langsom puls

hedeture

åndenød

mavesmerter; oppustethed; forstoppelse; fordøjelsesbesvær; øget luftafgang fra tarmen;

hyppig afføring; betændelse i maven; kvalme; mavegener; dårlig mave

akne; nældefeber

ledsmerter; rygsmerter; benkramper; muskeltræthed, -kramper eller -svaghed; smerter i arme

og ben

usædvanlig svaghed; træthedsfølelse eller ubehag; hævelser især omkring anklerne (ødem)

stigninger i laboratorieblodprøver vedrørende lever- eller muskelfunktionen (CK)

vægtstigning.

Desuden er følgende bivirkninger set hos personer, der tager Atozet, eller ezetimib eller atorvastatin

tabletter:

allergisk reaktion inklusive hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, hvilket kan give

besvær med at trække vejret eller synke (som kræver omgående behandling)

hævet rødt udslæt, nogle gange med runde, afgrænsede læsioner

leverproblemer

hoste

halsbrand

nedsat appetit; appetitløshed

højt blodtryk

hududslæt og kløe; allergiske reaktioner, herunder udslæt og nældefeber

seneskader

galdesten eller betændelse i galdeblæren (som kan medføre mavesmerter, kvalme, opkastning)

betændelse i bugspytkirtlen, ofte med alvorlige mavesmerter

nedsat antal blodlegemer, som kan medføre blå mærker/blødning (trombocytopeni)

betændelse i næsen; næseblod

nakkesmerter; smerter; brystsmerter; halssmerter

høje og lave blodsukkerniveauer (hvis du har sukkersyge, skal du kontrollere

blodsukkerniveauet nøje)

mareridt

følelsesløshed eller snurren i fingre og tæer

nedsat smertefølelse eller berøringsfølelse

smagsforstyrrelser; mundtørhed

hukommelsestab

ringen for ørerne og/eller i hovedet; høretab

opkastning

bøvsen

hårtab

forhøjet temperatur

hvide blodlegemer i urinen

sløret syn; synsforstyrrelser

brystforstørrelse hos mænd.

Mulige bivirkninger set med nogle statiner

seksuelle problemer

depression

vejrtrækningsproblemer, herunder vedvarende hoste og/eller åndenød eller feber

diabetes. Dette er mest sandsynligt, hvis du har et højt sukker- og fedtindhold i blodet, er

overvægtig og har forhøjet blodtryk. Lægen vil følge dig, mens du tager denne medicin.

muskelsmerter, -ømhed eller -svaghed, som er vedvarende, især hvis du samtidig føler dig

utilpas eller har feber, og som ikke forsvinder, når du stopper med at tage Atozet (ukendt

hyppighed).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, 2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk. Ved at indrapportere bivirkninger

kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Atozet efter den udløbsdato, der står på pakningen eller blisterkortet efter “EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod ilt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atozet indeholder:

Aktive stoffer: ezetimib og atorvastatin. Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg ezetimib

og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg atorvastatin (som atorvastatincalciumtrihydrat).

Øvrige indholdsstoffer: calciumcarbonat; silica, kolloid vandfri; croscarmellosenatrium;

hydroxypropylcellulose; lactosemonohydrat; magnesiumstearat; mikrokrystallinsk cellulose;

polysorbat 80; povidon; natriumlaurilsulfat.

Filmovertrækket indeholder: hypromellose, macrogol 8000, titaniumdioxid (E171), talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Kapselformede, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, hvide til råhvide.

Atozet 10 mg/10 mg tabletter: med “257” præget på den ene side

Atozet 10 mg/20 mg tabletter: med “333” præget på den ene side

Atozet 10 mg/40 mg tabletter: med “337” præget på den ene side

Atozet 10 mg/80 mg tabletter: med “357” præget på den ene side

Pakningsstørrelser:

Pakninger med 10, 30, 90 og 100 filmovertrukne tabletter i blisterkort af nitrogenoprenset

aluminium/aluminium (formstøbt oPA-Al-PVC-blisterfilm med Al-folielåg).

Pakninger med 30 x 1 og 45 x 1 filmovertrukne tabletter i enkeltdosisblisterkort af nitrogenoprenset

aluminium/aluminium (formstøbt oPA-Al-PVC-blisterfilm med Al-folielåg).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

Repræsentant

Organon Denmark ApS

Havneholmen 25

1561 København V

Tlf. 44 84 68 00

info.denmark@organon.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2021

Læs hele dokumentet

27. januar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Atozet, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

28995

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Atozet

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller

80 mg atorvastatin (som atorvastatincalciumtrihydrat).

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:

En 10/10 mg filmovertrukken tablet indeholder 153 mg lactose.

En 10/20 mg filmovertrukken tablet indeholder 179 mg lactose.

En 10/40 mg filmovertrukken tablet indeholder 230 mg lactose.

En 10/80 mg filmovertrukken tablet indeholder 334 mg lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

10 mg/10 mg tablet: Kapselformet, bikonveks, hvid til råhvid, filmovertrukken, 12,74 mm

x 5,10 mm, med ”257” præget på den ene side.

10 mg/20 mg tablet: Kapselformet, bikonveks, hvid til råhvid, filmovertrukken, 14,48 mm

x 5,79 mm, med ”333” præget på den ene side.

10 mg/40 mg tablet: Kapselformet, bikonveks, hvid til råhvid, filmovertrukken, 16,38 mm

x 6,27 mm, med ”337” præget på den ene side.

10 mg/80 mg tablet: Kapselformet, bikonveks, hvid til råhvid, filmovertrukken, 19,05 mm

x 7,94 mm, med ”357” præget på den ene side.

Atozet, filmovertrukne tabletter 10+10 mg, 10+20 mg, 10+40 mg og 10+80 mg

Side 1 af 30

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse af kardiovaskulære hændelser

Atozet er indiceret til at reducere risikoen for kardiovaskulære hændelser (se pkt. 5.1) hos

patienter med koronar hjertesygdom (CHD) og akut koronarsyndrom (AKS) i anamnesen,

som enten tidligere har været eller ikke tidligere har været i behandling med et statin.

Hyperkolesterolæmi

Atozet er indiceret som tillægsbehandling til diæt hos voksne med primær (heterozygot

familiær og non-familiær) hyperkolesterolæmi eller kombineret hyperlipidæmi, hvor

behandling med et kombinationsprodukt er hensigtsmæssigt.

patienter, der ikke er hensigtsmæssigt kontrolleret med et statin alene

patienter, der allerede er i behandling med et statin og ezetimib

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi (HoFH)

Atozet er indiceret som tillægsbehandling til diæt hos voksne med HoFH. Patienterne kan

også få anden tillægsbehandling (f.eks. lavdensitetslipoprotein (LDL)-aferese).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Hyperkolesterolæmi og/eller koronar hjertesygdom (med AKS i anamnesen)

Patienten skal overholde en relevant lipidsænkende diæt og skal fortsætte denne diæt under

behandling med Atozet.

Doseringsområdet for Atozet er 10/10 mg/dag til 10/80 mg/dag. Typisk dosering er 10/10 mg

en gang daglig. Der skal tages højde for patientens lavdensitetslipoprotein kolesterol (LDL-C)

værdi, risikostatus for koronar hjertesygdom og respons på nuværende kolesterolsænkende

behandling, når behandlingen startes eller dosis justeres.

Dosering af Atozet bør være individualiseret på basis af den kendte virkning af de forskellige

doseringsstyrker af Atozet (se pkt. 5.1, tabel 4) samt respons på den nuværende

kolesterolsænkende behandling. Eventuelle dosisjusteringer bør foretages med mindst 4 ugers

mellemrum.

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi

Dosering af Atozet til patienter med homozygot familiær hyperkolesterolæmi er 10/10 mg/dag

til 10/80 mg/dag. Atozet kan bruges som tillæg til anden lipidsænkende behandling (f.eks.

LDL-aferese) hos disse patienter, eller hvis sådanne behandlinger ikke er tilgængelige.

Samtidig anvendelse af anden medicin

Administration af Atozet bør ske enten ≥2 timer før eller ≥4 timer efter administration af et

galdesyrebindende lægemiddel.

Hos patienter, som tager de antivirale midler mod hepatitis C elbasvir/grazoprevir samtidig

med Atozet, må dosis af Atozet ikke overstige 10/20 mg/dag (se pkt. 4.4 og 4.5).

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter (se pkt. 5.2).

Atozet, filmovertrukne tabletter 10+10 mg, 10+20 mg, 10+40 mg og 10+80 mg

Side 2 af 30

Pædiatrisk population

Atozets sikkerhed og virkning hos børn er ikke klarlagt (se pkt. 5.2). Der foreligger ingen data.

Nedsat leverfunktion

Atozet skal anvendes med forsigtighed hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4 og

5.2). Atozet er kontraindiceret til patienter med aktiv leversygdom (se pkt. 4.3).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Administration

Atozet er til oral anvendelse. Atozet kan administreres som enkeltdosis på et hvilket som helst

tidspunkt af dagen med eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Behandling med Atozet er kontraindiceret under graviditet og amning og til kvinder i den

fertile alder, som ikke anvender passende prævention (se pkt. 4.6).

Atozet er kontraindiceret til patienter med aktiv leversygdom eller uforklarlige vedvarende

stigninger i serumtransaminaser, der er 3 gange højere end den øvre normalgrænse (ULN).

Atozet er kontraindiceret hos patienter, der behandles med de antivirale midler mod

hepatitis C som glecaprevir/pibrentasvir.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Myopati/rhabdomyolyse

Efter markedsføring har der været rapporteret om tilfælde af myopati og rhabdomyolyse

med ezetimib. De fleste af de patienter, der udviklede rhabdomyolyse, fik et statin samtidig

med ezetimib. Rhabdomyolyse er imidlertid rapporteret meget sjældent i forbindelse med

ezetimib-monoterapi og meget sjældent ved tilføjelse af ezetimib til andre lægemidler, som

vides at være forbundet med øget risiko for rhabdomyolyse.

Atozet indeholder atorvastatin. Atorvastatin kan i sjældne tilfælde, i lighed med andre

HMG-CoA-reduktasehæmmere, påvirke skeletmuskulaturen og forårsage myalgi, myositis

og myopati, som kan udvikle sig til rhabdomyolyse, en potentielt livstruende tilstand, som er

karakteriseret ved markant forhøjet kreatinkinase (CK) (>10 x den øvre normalgrænse),

myoglobinæmi og myoglobinuri, som kan føre til nyresvigt.

Før behandling

Atozet skal ordineres med forsigtighed til patienter med faktorer, der prædisponerer for

rhabdomyolyse. CK-niveauet skal måles, inden behandlingen startes i følgende tilfælde:

nedsat nyrefunktion

hypothyroidisme

egen eller familiær anamnese med arvelige muskelsygdomme

tidligere tilfælde af muskeltoksicitet med et statin eller fibrat

tidligere tilfælde af leversygdom og/eller hvor betydelige mængder alkohol er

indtaget

Atozet, filmovertrukne tabletter 10+10 mg, 10+20 mg, 10+40 mg og 10+80 mg

Side 3 af 30

hos ældre (alder >70 år) skal behovet for sådanne CK-målinger vurderes ud fra

forekomsten af andre prædisponerende faktorer for rhabdomyolyse

situationer hvor en stigning i plasmakoncentrationen kan forekomme, såsom

interaktioner (se pkt. 4.5) og særlige populationer, herunder genetiske subpopulationer

(se pkt. 5.2).

I disse tilfælde bør risikoen ved behandlingen overvejes i forhold til de mulige fordele, og

klinisk monitorering anbefales.

Hvis CK-koncentrationen er betydeligt forhøjet (>5 x den øvre normalgrænse) ved

baseline, bør behandling ikke initieres.

Måling af kreatinkinase

Kreatinkinase bør ikke måles efter krævende fysisk udfoldelse eller ved tilstedeværelse af

andre plausible årsager til CK-stigning, da dette vanskeliggør fortolkning af værdierne.

Hvis CK-koncentrationen er signifikant forhøjet ved baseline (>5 x den øvre

normalgrænse), skal koncentrationen måles igen inden for 5-7 dage for at bekræfte

resultaterne.

Under behandling

Patienterne skal opfordres til omgående at rapportere muskelsmerter, kramper eller

svækkelse, især hvis det ledsages af utilpashed eller feber, eller hvis muskeltegn og -

symptomer vedvarer efter seponering af Atozet.

Hvis disse symptomer opstår, mens en patient får behandling med Atozet, skal CK-

værdien måles. Hvis denne værdi er signifikant forhøjet (>5 x den øvre

normalgrænse), skal behandlingen seponeres.

Seponering skal overvejes, hvis muskelsymptomerne er svære og medfører daglige

gener, selvom stigningen i CK-værdien er forhøjet til ≤5 x den øvre normalgrænse.

Hvis symptomerne forsvinder, og CK-værdien normaliseres, kan det overvejes at

genoptage behandling med Atozet eller introducere et andet statinholdigt lægemiddel

med den lavest mulige dosis og under nøje monitorering.

Behandling med Atozet skal seponeres, hvis der opstår en klinisk signifikant stigning i

CK-værdien (>10 x den øvre normalgrænse), eller hvis der diagnosticeres eller er

mistanke om rhabdomyolyse.

Der er i meget sjældne tilfælde beskrevet immunmedieret nekrotiserende myopati

(IMNM) under eller efter behandling med visse statiner. Klinisk er IMNM

kendetegnet ved vedvarende proksimal muskelsvaghed og forhøjet

serumkreatinkinase, som begge vedvarer på trods af seponering af statinbehandlingen.

På grund af atorvastatinkomponenten i Atozet er der øget risiko for rhabdomyolyse, når

Atozet administreres samtidigt med visse lægemidler, som kan øge plasmakoncentrationen

af atorvastatin, såsom potente hæmmere af CYP3A4 eller transportproteiner (f.eks.

ciclosporin, telithromycin, clarithromycin, delavirdin, stiripentol, ketoconazol,

voriconazol, itraconazol, posaconazol og hiv-proteasehæmmere, herunder ritonavir,

lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, tipranavir/ritonavir osv.). Risikoen for myopati

kan også stige ved samtidig brug af gemfibrozil og andre fibrinsyrederivater, antivirale

midler til behandling af hepatitis C (HCV) (boceprevir, telaprevir, elbasvir/grazoprevir),

erythromycin eller niacin. Det bør overvejes, om det er muligt at give andre lægemidler

(uden interaktion) i stedet for disse lægemidler (se pkt. 4.8).

Atozet, filmovertrukne tabletter 10+10 mg, 10+20 mg, 10+40 mg og 10+80 mg

Side 4 af 30

I tilfælde hvor samtidig administration af disse lægemidler og Atozet er nødvendig, skal

fordel og risiko ved samtidig behandling overvejes nøje. En lavere maksimaldosis af

Atozet anbefales til patienter, der får lægemidler, som øger atorvastatins

plasmakoncentration. Derudover bør det overvejes at nedsætte startdosis af Atozet, hvis

der samtidig behandles med en potent CYP3A4-hæmmer, og passende klinisk

monitorering af disse patienter anbefales (se pkt. 4.5).

Atorvastatin må ikke administreres samtidigt med systemiske formuleringer af fusidinsyre,

eller inden for 7 dage efter behandlingen med fusidinsyre er stoppet. Hos patienter, hvor

brug af systemisk fusidinsyre vurderes at være nødvendig, skal statinbehandlingen

seponeres under hele behandlingsforløbet med fusidinsyre. Der er rapporteret om

rhabdomyolyse (inklusive dødelige tilfælde) hos patienter, der fik denne kombination af

fusidinsyre og statiner (se pkt. 4.5). Patienterne skal informeres om omgående at søge

læge, hvis de oplever symptomer som muskelsvaghed, -smerter eller -ømhed.

Statinbehandlingen kan genoptages syv dage efter den sidste dosis af fusidinsyre.

I helt særlige tilfælde, hvor der er behov for langvarig systemisk behandling med

fusidinsyre, f.eks. til behandling af svære infektioner, skal behovet for samtidig

administration af Atozet og fusidinsyre overvejes i hvert enkelt tilfælde, og behandlingen

skal ske under tæt lægelig overvågning.

Daptomycin

Der er rapporteret tilfælde af myopati og/eller rhabdomyolyse ved samtidig administration

af HMG-CoA-reduktasehæmmere (f.eks. atorvastatin og ezetimib/atorvastatin) og

daptomycin. Der skal udvises forsigtighed, når HMG-CoA-reduktasehæmmere ordineres

sammen med daptomycin, da begge lægemidler kan forårsage myopati og/eller

rhabdomyolyse, når de gives alene. Det bør overvejes at afbryde behandlingen med Atozet

midlertidigt hos patienter, der tager daptomycin, medmindre fordelen ved samtidig

administration opvejer risikoen. Se produktresuméet for daptomycin for at få yderligere

oplysninger om denne potentielle interaktion med HMG-CoA-reduktasehæmmere (f.eks.

atorvastatin og ezetimib/atorvastatin) og for yderligere vejledning med hensyn til

monitorering (se pkt. 4.5).

Leverenzymer

I kontrollerede studier med patienter, der fik ezetimib og atorvastatin samtidigt, er der set

efterfølgende stigninger (≥3 x den øvre normalgrænse) i transaminaserne (se pkt. 4.8).

Der bør foretages leverfunktionsprøver før initiering af behandling og derefter med jævne

mellemrum. Der bør foretages leverfunktionsprøver hos patienter, som udvikler tegn eller

symptomer, der kan tyde på leverskade. Patienter, som får forhøjede transaminaseniveauer,

skal monitoreres, indtil værdierne atter er normaliseret. Hvis en forhøjelse af

transaminaserne på mere end 3 x den øvre normalgrænse vedbliver, anbefales

dosisreduktion eller seponering af Atozet.

Atozet skal anvendes med forsigtighed til patienter, der indtager store mængder alkohol

og/eller tidligere har haft leversygdom.

Nedsat leverfunktion

Da virkningen af en øget ezetemibe eksponering hos patienter med moderat til svært nedsat

leverfunktion er ukendt, frarådes brugen af Atozet hos disse (se pkt. 5.2).

Atozet, filmovertrukne tabletter 10+10 mg, 10+20 mg, 10+40 mg og 10+80 mg

Side 5 af 30

Fibrater

Ezetimibs sikkerhed og virkning, når det administreres sammen med fibrater, er ikke fastlagt.

Derfor frarådes samtidig administration af Atozet og fibrater (se pkt. 4.5).

Ciclosporin

Der bør udvises forsigtighed, når Atozet initieres under behandling med ciclosporin.

Koncentrationen af ciclosporin skal monitoreres, når patienterne får Atozet og ciclosporin

(se pkt. 4.5).

Antikoagulantia

Hvis Atozet føjes til warfarin, en anden coumarin antikoagulant, eller fluindion, bør

International Normaliseret Ratio (INR) monitoreres hensigtsmæssigt (se pkt. 4.5).

Forebyggelse af apopleksi ved aggressiv reduktion af kolesterolniveauerne

(Stroke

Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL))

En post hoc-analyse af apoplektiske subtyper hos patienter uden koronar hjertesygdom,

som nyligt fik apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi, viste en højere forekomst af

hæmorhagisk apopleksi hos patienter, der fik 80 mg atorvastatin, sammenlignet med

placebo. Den øgede risiko sås især hos patienter, der havde tidligere hæmoragisk apopleksi

eller lakunær infarkt ved studiestart. Risk/benefit-forholdet ved atorvastatin 80 mg er uklart

for patienter, der tidligere har haft hæmoragisk apopleksi eller lakunær infarkt. Den

potentielle risiko for hæmoragisk apopleksi bør overvejes nøje, før behandlingen indledes

(se pkt. 5.1).

Interstitiel lungesygdom

Sjældne tilfælde af interstitiel lungesygdom er blevet rapporteret ved brug af nogle statiner,

særlig ved langtidsbrug (se pkt. 4.8). Debutsymptomer kan inkludere dyspnø, tør hoste og

forværring af den generelle helbredsstatus (træthed, vægttab og feber). Hvis der er

mistanke om, at en patient har udviklet interstitiel lungesygdom, skal statinbehandlingen

seponeres.

Diabetes mellitus

Evidens tyder på, at statiner som klasse kan øge blodsukkeret og hos nogle patienter, som

har høj risiko for at udvikle diabetes, kan medføre en grad af hyperglykæmi, hvor egentlig

diabetesbehandling er relevant. Denne risiko opvejes dog af statiners reduktion af den

vaskulære risiko, og bør derfor ikke være grund til seponering af statinbehandlingen.

Patienter i risikogruppen (fasteglukose 5,6 til 6,9 mmol/l, BMI >30 kg/m

, forhøjede

triglycerider, hypertension) bør monitoreres både klinisk og biokemisk i henhold til

nationale retningslinjer.

Hjælpestoffer

Atozet indeholder lactose. Atozet bør ikke anvendes til patienter med hereditær

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

Atozet indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet og anses i det væsentlige

for at være natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Flere mekanismer kan bidrage til potentielle interaktioner med HMG Co-A-

reduktasehæmmere. Lægemidler eller naturlægemidler, som hæmmer visse enzymer (f.eks.

Atozet, filmovertrukne tabletter 10+10 mg, 10+20 mg, 10+40 mg og 10+80 mg

Side 6 af 30

CYP3A4) og/eller transportproteiner (f.eks. OATP1B), kan øge plasmakoncentrationen af

atorvastatin og føre til øget risiko for myopati/rhabdomyolyse.

Se produktresuméet for alle samtidigt administrerede lægemidler for at få yderligere

oplysninger om deres potentielle interaktioner med atorvastatin og/eller potentialet for

forandringer i enzymer eller transportproteiner og eventuelle justeringer af dosis og

regimer.

Farmakodynamiske interaktioner

Atorvastatin metaboliseres via CYP3A4-isoenzymet og er et substrat for de hepatiske

transportører, organisk anion-transport-polypeptid 1B1 (OATP1B1) og 1B3 (OATP1B3).

Metabolitter af atorvastatin er substrater for OATP1B1. Atorvastatin er også identificeret

som et substrat for multi-drug-resistent protein 1 (MDR1) og brystcancer-resistent protein

(BCRP), hvilket kan begrænse den intestinale absorption og biliære clearance af

atorvastatin (se pkt. 5.2).

Samtidig administration af lægemidler, der hæmmer CYP3A4 eller transportproteiner, kan

medføre forhøjede plasmakoncentrationer af atorvastatin og øget risiko for myopati. Denne

risiko kan også være øget ved samtidig behandling med Atozet og andre lægemidler, der kan

forårsage myopati, f.eks. fibrater og ezetimib (se pkt. 4.4).

Farmakokinetiske interaktioner

Atozet

Der er ikke observeret klinisk signifikant farmakokinetisk interaktion, når ezetimib blev

administreret samtidig med atorvastatin.

Andre lægemidlers virkning på Atozet

Ezetimib

Antacida: Samtidig administration af antacida nedsatte absorptionshastigheden af ezetimib,

men påvirkede ikke biotilgængeligheden af ezetimib. Denne nedsatte absorptionshastighed

vurderes ikke at være klinisk signifikant.

Colestyramin: Samtidig behandling med colestyramin nedsatte det gennemsnitlige areal

under kurven (AUC) af total-ezetimib (ezetimib + ezetimibglucuronid) med ca. 55%. Den

trinvise reduktion i lavdensitetslipoprotein kolesterol (LDL-C) opnået ved tillæg af Atozet

til colestyramin kan mindskes ved denne interaktion (se pkt. 4.2).

Ciclosporin: I et studie med otte nyretransplanterede patienter, med en kreatininclearance

på >50 ml/min ved en stabil ciclosporindosis, medførte en enkelt 10 mg dosis ezetimib en

stigning på 3,4 gange (spredning: 2,3 til 7,9 gange) i det gennemsnitlige AUC for total-

ezetimib sammenlignet med en rask kontrolgruppe i et andet studie (n=17), der kun fik

ezetimib. I et andet studie viste en nyretransplanteret patient, der havde alvorlig

nyreinsufficiens, og som fik ciclosporin samt flere andre lægemidler, en 12 gange højere

eksponering over for total-ezetimib sammenlignet med tilsvarende kontroller, der kun fik

ezetimib. I et cross-over studie over to perioder med tolv raske frivillige resulterede daglig

administration af 20 mg ezetimib i 8 dage sammen med en enkel 100 mg dosis ciclosporin

på dag 7 i en gennemsnitlig stigning på 15% i ciclosporin AUC (spredning: 10% reduktion

til 51% stigning) sammenlignet med en enkelt 100 mg dosis ciclosporin alene. Et

kontrolleret studie af effekten af samtidigt administreret ezetimib på ciclosporin-

eksponering hos nyretransplanterede patienter er ikke udført. Der bør udvises forsigtighed,

Atozet, filmovertrukne tabletter 10+10 mg, 10+20 mg, 10+40 mg og 10+80 mg

Side 7 af 30

når Atozet initieres under behandling med ciclosporin. Koncentrationen af ciclosporin skal

monitoreres, når patienterne får Atozet og ciclosporin (se pkt. 4.4).

Fibrater: Samtidig behandling med fenofibrat eller gemfibrozil øgede koncentrationen af

total-ezetimib henholdsvis ca. 1,5 og 1,7 gange. Selvom disse stigninger ikke vurderes at

være klinisk signifikante, frarådes samtidig administration af Atozet og fibrater (se pkt.

4.4).

Atorvastatin

CYP3A4-hæmmere: Det er påvist, at potente CYP3A4-hæmmere kan medføre kraftigt

forøgede koncentrationer af atorvastatin (se tabel 1 samt specifik information nedenfor).

Samtidig administration af potente CYP3A4-hæmmere (f.eks. ciclosporin, telithromycin,

clarithromycin, delavirdin, stiripentol, ketoconazol, voriconazol, itraconazol, posaconazol,

visse antivirale midler, der anvendes til behandling af HCV (f.eks. elbasvir/grazoprevir)

samt hiv-proteasehæmmere, herunder ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir og darunavir

osv.) bør så vidt muligt undgås. I tilfælde, hvor samtidig administration af disse lægemidler

og Atozet ikke kan undgås, skal lavere start- og maksimaldoser af Atozet overvejes, og

passende klinisk monitorering af patienten tilrådes (se tabel 1).

Moderate CYP3A4-hæmmere (f.eks. erythromycin, diltiazem, verapamil og fluconazol) kan

øge plasmakoncentrationen af atorvastatin (se tabel 1). Der er set en øget risiko for myopati

ved samtidig brug af erythromycin og statiner. Der er ikke udført interaktionsstudier, der

vurderer virkningen af amiodaron eller verapamil på atorvastatin. Det er kendt, at både

amiodaron og verapamil hæmmer aktiviteten af CYP3A4, og samtidig administration af

Atozet kan resultere i forhøjet eksponering for atorvastatin. Ved samtidig behandling med

moderate CYP3A4-hæmmere bør en lavere maksimaldosis af Atozet derfor overvejes, og

passende klinisk monitorering af patienten anbefales. Passende klinisk monitorering tilrådes

efter initiering af behandling eller efter dosisjustering af CYP3A4-hæmmeren.

Hæmmere af brystcancer-resistent protein (BCRP): Samtidig administration af

lægemidler, som hæmmer BCRP (f.eks. elbasvir og grazoprevir), kan medføre øget

plasmakoncentration af atorvastatin og en øget risiko for myopati. Derfor skal

dosisjustering af atorvastatin overvejes afhængigt af den ordinerede dosis. Administration

af elbasvir og grazoprevir sammen med atorvastatin øger plasmakoncentrationen af

atorvastatin med 1,9 gange (se tabel 1). Derfor må dosis af Atozet ikke overstige 10/20 mg

dagligt hos patienter, som er i samtidig behandling med lægemidler, der indeholder

elbasvir eller grazoprevir (se pkt. 4.2 og 4.4).

CYP3A4-induktorer: Samtidig anvendelse af atorvastatin og CYP3A4-induktorer (f.eks.

efavirenz, rifampicin, perikon) kan medføre variable reduktioner i atorvastatins

plasmakoncentration. På grund af rifampicins dualinteraktionsmekanisme (CYP3A4-

induktion og hæmning af transportproteinet OATP1B1 i leveren) tilrådes samtidig

administration af Atozet og rifampicin, da udskudt administration af atorvastatin i forhold

til administration af rifampicin har været forbundet med en signifikant reduktion i

atorvastatins plasmakoncentration. Virkningen af rifampicin på atorvastatin-

koncentrationen i hepatocytter er derimod ukendt, og hvis samtidig administration ikke kan

undgås, skal patienterne monitoreres nøje for virkning.

Transportørhæmmere

: Hæmmere af transportproteiner (f.eks. ciclosporin) kan øge den

systemiske eksponering over for atorvastatin (se tabel 1). Det er ukendt, hvordan hæmning af

Atozet, filmovertrukne tabletter 10+10 mg, 10+20 mg, 10+40 mg og 10+80 mg

Side 8 af 30

transportproteiner i leveren påvirker atorvastatinkoncentrationen i hepatocytter. Hvis samtidig

administration ikke kan undgås, tilrådes dosisreduktion af Atozet og klinisk monitorering for

virkning (se tabel 1).

Gemfibrozil/fibrinsyrederivater: Monoterapi med fibrater kan i nogle tilfælde være

forbundet med muskelrelaterede bivirkninger, herunder rhabdomyolyse. Risikoen for disse

bivirkninger kan øges ved samtidig brug af fibrinsyrederivater og atorvastatin.

Ezetimib: Monoterapi med ezetimib er forbundet med muskelrelaterede bivirkninger,

herunder rhabdomyolyse. Risikoen for disse bivirkninger kan derfor øges ved samtidig

brug af ezetimib og atorvastatin. Hensigtsmæssig klinisk monitorering af disse patienter

tilrådes.

Colestipol: Plasmakoncentrationerne af atorvastatin og dets aktive metabolitter var lavere (ca.

25%), når colestipol blev administreret sammen med atorvastatin. Effekten på lipiderne var

imidlertid større, når atorvastatin og colestipol blev administreret samtidig, end hvis stofferne

blev givet hver for sig.

Fusidinsyre: Risikoen for myopati, herunder rhabdomyolyse, kan være højere ved samtidig

administration af systemisk fusidinsyre og statiner. Mekanismen bag denne interaktion

(hvorvidt den er farmakodynamisk eller farmakokinetisk eller begge dele) er endnu ukendt.

Der er rapporteret om rhabdomyolyse (inklusive dødelige tilfælde) hos patienter, der fik

kombinationen.

Hvis behandling med fusidinsyre er nødvendig, skal atorvastatinbehandlingen seponeres

under hele behandlingsforløbet med fusidinsyre. Se også pkt. 4.4.

Colchicin: Selvom der ikke er udført interaktionsstudier med atorvastatin og colchicin, er

der rapporteret tilfælde af myopati, når atorvastatin blev administreret samtidig med

colchicin. Der bør derfor udvises forsigtighed, når atorvastatin ordineres sammen med

colchicin.

Daptomycin: Risikoen for myopati og/eller rhabdomyolyse kan øges ved samtidig

administration af HMG-CoA-reduktasehæmmere og daptomycin. Det bør overvejes at

afbryde behandlingen med Atozet midlertidigt hos patienter, der tager daptomycin,

medmindre fordelen ved samtidig administration opvejer risikoen (se pkt. 4.4).

Boceprevir: Atorvastatineksponeringen steg, når det blev administreret sammen med

boceprevir. Når samtidig administration med Atozet er nødvendig, skal det overvejes at

starte med den lavest mulige dosis af Atozet med efterfølgende optitrering til den ønskede

kliniske effekt, mens der monitoreres af hensyn til sikkerhed, uden at overstige den daglige

dosis på 10/20 mg. For patienter, der på nuværende tidspunkt tager Atozet, bør dosis af

Atozet ikke overstige en daglig dosis på 10/20 mg under den samtidige behandling med

boceprevir.

Atozets virkning på andre lægemidlers farmakokinetik

Ezetimib

I prækliniske studier er det påvist, at ezetimib ikke inducerer lægemiddelmetaboliserende

CYP-isoenzymer. Der er ikke observeret klinisk signifikante farmakokinetiske

Atozet, filmovertrukne tabletter 10+10 mg, 10+20 mg, 10+40 mg og 10+80 mg

Side 9 af 30

interaktioner mellem ezetimib og lægemidler, der vides at blive metaboliseret af CYP-

isoenzymerne CYP1A2, CYP2D6, CYP2C8, CYP2C9 og CYP3A4, og heller ikke N-

acetyltransferase.

Antikoagulantia: Samtidig administration af ezetimib (10 mg en gang daglig) havde ingen

signifikant effekt på biotilgængeligheden af warfarin og protrombintiden i et studie med

tolv raske voksne mænd. Efter markedsføring er der imidlertid rapporteret om øget INR

hos patienter, hvor warfarin eller fluindion blev føjet til ezetimib. Hvis Atozet føjes til

warfarin, en anden coumarin antikoagulant, eller fluindion skal INR monitoreres

hensigtsmæssigt (se pkt. 4.4).

Atorvastatin

Digoxin: Når flere doser af digoxin og 10 mg atorvastatin blev administreret samtidigt, steg

koncentrationen af digoxin ved steady state en smule. Patienter i digoxinbehandling bør

monitoreres hensigtsmæssigt.

Orale kontraceptiva: Samtidig administration af atorvastatin og et oralt kontraceptivum

medførte forhøjede plasmakoncentrationer af norethisteron og ethinylestradiol.

Warfarin: I et klinisk studie med patienter i kronisk warfarinbehandling forårsagede samtidig

administration af 80 mg atorvastatin daglig og warfarin et lille fald på omkring 1,7 sekunder i

protrombintid i løbet af de første 4 dage af behandlingen. Protrombintiden normaliseredes

igen inden for 15 dage af atorvastatinbehandlingen. Selvom der kun er set meget sjældne

tilfælde af klinisk signifikante interaktioner med antikoagulantia, bør protrombintid

bestemmes inden behandlingen med Atozet igangsættes hos patienter, der tager coumarin-

antikoagulantia, samt tilstrækkeligt hyppigt i starten af behandlingen med henblik på at sikre,

at der ikke forekommer signifikant ændring i protrombintid. Når stabil protrombintid er

opnået, kan protrombintiden måles med de intervaller, der normalt anbefales for patienter i

behandling med coumarin-antikoagulantia. Hvis dosis af Atozet ændres, eller behandlingen

seponeres, bør samme procedure gentages. Behandling med atorvastatin er ikke blevet

forbundet med blødning eller med ændringer i protrombintid hos patienter, der ikke tager

antikoagulantia.

Tabel 1

Virkning af samtidigt administrerede lægemidler på atorvastatins farmakokinetik

Samtidigt administreret

lægemiddel og doseringsregime

Atorvastatin

Atozet

Dosis (mg)

Ændring i

&

Klinisk anbefaling

Tipranavir 500 mg to gange

daglig/ritonavir 200 mg to gange

daglig, 8 dage (dag 14-21)

40 mg på dag 1,

10 mg på

dag 20

↑ 9,4 gange

Hvis samtidig

behandling med

Atozet er nødvendig,

må dosis af Atozet

ikke overskride

10/10 mg/dag.

Klinisk monitorering

af disse patienter

anbefales.

Ciclosporin 5,2 mg/kg/dag, stabil

dosis

10 mg en gang

daglig i 28 dage

↑ 8,7 gange

Atozet, filmovertrukne tabletter 10+10 mg, 10+20 mg, 10+40 mg og 10+80 mg

Side 10 af 30

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information