Argatroban "Orifarm" 100 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-05-2017

Aktiv bestanddel:
ARGATROBAN (vandfri)
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
B01AE03
INN (International Name):
ARGATROBAN (anhydrous)
Dosering:
100 mg/ml
Lægemiddelform:
koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
51046
Autorisation dato:
2012-09-25

Læs hele dokumentet

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret

Argatroban Orifarm til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt

lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Indlægsseddel: Information til brugeren

ARGATROBAN ORIFARM

100 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

argatroban

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide om Argatroban Orifarm.

3. Sådan bliver du behandlet med

Argatroban Orifarm.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplys

ninger.

1. Virkning og anvendelse

Argatroban Orifarm er et antikoagulerende

lægemiddel (et lægemiddel, der hjælper med

til at forhindre, at der dannes blodpropper i

blodomløbet).

Argatroban Orifarm virker ved at blokere trom-

bins virkning. Trombin er et stof i blodet, der er

vigtig for blodets størkning.

Du kan få Argatroban Orifarm til behandling af

heparininduceret trombocytopeni type II (HIT

type II). Diagnosen skal bekræftes af en test.

Hvis du har heparininduceret trombocytopeni

type II, har du risiko for at få blodpropper i

blodomløbet, der kan medføre hjertetilfælde,

slagtilfælde, åndedrætsproblemer og problemer

med blodforsyningen til arme og ben. Arga-

troban Orifarm kan forebygge disse problemer

eller forhindre, at de bliver værre.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Spørg lægen.

2. Det skal du vide om Arga-

troban Orifarm

Du må ikke få Argatroban Orifarm:

hvis du er overfølsom over for argatroban, eller

et af de øvrige indholdsstoffer angivet i punkt

hvis du har ukontrolleret blødning.

hvis du har svært nedsat leverfunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du

bruger Argatroban Orifarm

Hvis du oplever blodtryksfald, eller andre ufor-

klarlige symptomer. Det kan være tegn på en

blødning.

Hvis der er en øget risiko for blødning.

Hvis du har eller er i behandling for forhøjet

blodtryk (hypertension)

Hvis du har diabetes retinopati og er i behand-

ling for det.

Hvis du skal have en undersøgelse i rygmarven,

hvor der udtages væske (lumbalpunktur).

Hvis du skal have en rygmarvsbedøvelse (spinal

anæstesi).

Hvis du skal have en større operation som sær-

ligt omfatter hjernen, rygmarven eller øjnene.

Hvis du har sygdom i blodet der medføre en for-

højet blødningstendens, enten medfødte eller

erhvervet, læsioner i mave- og tarmsystemet

eller mavesår.

Hvis du for nylig har fået injektioner eller drop

med andre antikoagulerende lægemidler som

f.eks. heparin.

Hvis du har nedsat leverfunktion.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøve-

kontrol, at du er i behandling med Argatroban

Orifarm. Det kan have betydning for prøvere-

sultaterne.

Brug af anden medicin sammen med

Argatroban Orifarm

Tal med din lægen, hvis du tager medicin mod:

- Størkning af blodet (blodfortyndendende)

eller antikoagulerende lægemidler (apixaban,

dabigatranetexilat, rivaroxaban, vitamin-k ,

heparin, warfarin) kan øge risikoen for blød-

ning.

- Infektioner (metronidazol).

- Alkoholisme (disulfiram).

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersona-

let, hvis du tager anden medicin eller har brugt

det for nylig.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Arga-

troban Orifarm, og/ eller Argatroban Orifarm kan

påvirke virkningen af anden medicin. Dette er

normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen

eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger

herom.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

Du vil normalt ikke blive behandlet med Arga-

troban Orifarm, hvis du er gravid. Lægen vil

vurdere det for hver enkelt.

Amning:

Du må ikke amme, hvis du får Argatroban Ori-

farm, da Argatroban Orifarm går over i moder-

mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om Argatroban Orifarm påvirker

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert

i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på,

hvordan medicinen påvirker dig.

Vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Argatroban Orifarm

Denne medicin indeholder sorbitol. Kontakt

lægen, før du tager denne medicin, hvis din

læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse suk-

kerarter.

Denne medicin indeholder 400 mg/ml eller

mængde-mæssigt 50 % alkohol (ethanol) inden

fortynding. Dette svarer mængdemæssigt til 0,5

% efter fortynding i henhold til anvisningerne.

Den daglige dosis kan derfor indeholde op til 5

ml (4 g) alkohol, svarende til 100 ml øl eller 40

ml vin. Dette kan være skadeligt for personer

med leversygdom, for alkoholikere eller epi-

leptikere, for patienter med hjerneskade eller

hjernesygdom samt for gravide og ammende

kvinder og deres børn. Det kan også påvirke

effekten af andre lægemidler.

3. Sådan bliver du behandlet

med Argatroban Orifarm

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og

hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun

lægen der kan ændre dosis.

Argatroban Orifarm gives intravenøst (i en vene)

som en uafbrudt infusion.

Du vil normalt få Argatroban Orifarm af en læge

eller sygeplejerske.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og er

afhængig af din sygdom.

Ældre:

Du skal måske have en anden dosis. Spørg lægen.

Brug til børn og unge:

Lægen vil vurdere om du skal have Argatroban

Orifarm.

Nedsat nyrefunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis.

Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion:

Du skal måske have en anden dosis. Spørg lægen.

Hvis du har fået for meget Argatroban

Orifarm

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du

tror du har fået for meget Argatroban Orifarm.

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du

tror du ikke har fået Argatroban Orifarm.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mel-

lem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Smertende og hævede arme eller ben pga. blod-

prop (venetrombose, dyb). Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker

pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Kontakt læge eller skadestue.

Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga.

blodprop i hjernen eller hjerneblødning (apo-

pleksi). Ring 112.

Hurtig, meget uregelmæssig puls (atrieflimmer).

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Hjertestop. Ring 112.

Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til

hals eller arme pga. blodprop i hjertet (myokar-

dieinfakt). RIng 112.

Smerter i brystet, åndenød, hoste og hævede

ben, evt. feber pga. væske i hjertesækken (peri-

kardiel effusion) Kontakt straks læge eller ska-

destue. Ring evt. 112.

Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebe-

tændelse med dannelse af blodprop (trombofle-

bit) Kontakt læge eller skadestue.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk shock. Kan være

livsfarligt. Ring 112.

Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejr-

trækning, hoste og åndenød pga. blodprop i

lungerne (lungeemboli). Ring 112.

Ophostning af blod pga. blødning i lungerne

(pulmonal blødning). Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Smerter i brystet, åndenød, hoste og feber pga.

væske i lungehinden (pleural effusion). Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Blodig opkastning og/eller sort afføring pga.

blødning i mave og tarm (gastrointestinal blød-

ning/melaena) Kontakt straks læge eller skade-

1000105614-001-02

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

beskytte mod lys. Fortyndede opløsninger må

ikke udsættes for direkte sollys.

Frys ikke Argatroban Orifarm, og udsæt det ikke

for frost.

Efter åbning inden fortynding:

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet under

anvendelse efter multiple kanyleindstik og

optræk af produkt i 28 dage ved både 25 °C og

ved 2 °C – 8 °C.

Efter fortynding:

Fortyndet opløsning: Det er påvist, at produktet

under anvendelse er kemisk og fysisk stabilt i op

til 14 dage ved 25 °C og 2-8 °C i 9 mg/ml (0,9 %)

natriumkloridopløsning til infusion, 50 mg/ml (5

%) glukoseopløsning til infusion eller natrium-

laktat intravenøs infusionsforbindelse.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præ-

paratet bruges med det samme. Anvendelse af

andre opbevaringsbetingelser er på brugerens

eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved

2-8 ºC, med mindre rekonstitutionen er udført

under kontrollerede og validerede aseptiske

betingelser.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skral-

despanden.

6. Pakningsstørrelser og yderli-

gere oplysninger

Argatroban Orifarm, 100 mg/ml, koncentrat til

infusionsvæske, opløsning indeholder:

Aktivt stof:

Argatroban svarende til 100 mg argatroban-

monohydrat.

Øvrige indholdsstoffer:

Sorbitol (E 420) 300 mg, ethanol 400 mg og vand

til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser:

Argatroban Orifarm er en klar hvid væske.

Argatroban Orifarm fås i:

Argatroban Orifarm 100 mg/ml i pakninger med 1

hætteglas á 2,5 ml.

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødven-

digvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hosti-

vice, CZ

I Danmark markedsføres Argatroban Orifarm

også som Novastan.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05.2017.

For yderligere oplysninger om denne medicin og

ved reklamationer kan du henvende dig til Ori-

farm A/S.

Teknisk brugervejledning til sundheds-

personalet.

Følgende oplysninger er til læger og

sundhedspersonale:

Teknisk brugervejledning til sundhedspersonalet

Følgende oplysninger er kun til læger og sund-

hedspersonale

Argatroban Orifarm bør opløses i en 9 mg/ml (0,9

%) natrium-chloridopløsning til infusion, 50 mg/

ml (5 %) glukoseopløsning til infusion eller intra-

venøs natrium-laktatinfusionsforbindelse til en

slutkoncentration på 1 mg/ml. Hvis opløsningen er

uklar, eller hvis der dannes en uopløselig udfæld-

ning, skal hætteglasset kasseres.

Koncentrat til infusionsvæske, 100 mg/ml, skal

fortyndes 100 gange ved at blande med et fortyn-

dingsmiddel. For at opnå en startinfusionshastig-

hed på 0,5 mikrogram/kg/min. skal der anvendes

50 mg (0,5 ml) koncentrat til infusionsvæske pr. 50

ml fortyndingsmiddel.

Den fortyndede opløsning skal blandes ved, at

fortynderposen eller flasken vendes op og ned

i ét minut. Den fortyndede opløsning skal være

klar og praktisk talt fri for synlige partikler. Under

fremstillingen kan opløsningen være en smule

uklar i kort tid, fordi der dannes mikroudfæld-

ninger, der hurtigt opløses under blanding. pH-

værdien for den intravenøse opløsning, der er

fremstillet efter anvisningerne, er 3,2-7,5.

Argatroban ”Orifarm” 100 mg/ml koncentrat til

infusionsvæske i den originale emballage, kan

anvendes flere gange. Den fortyndede opløsning

skal bruges straks. Ubrugt opløsning skal kasseres.

Det er ikke nødvendigt at beskytte intravenøse

slanger mod lys f.eks. ved anvendelse af folie. Der

er ikke observeret væsentlige fald i opløsningens

virkningsgrad efter simuleret administration af

opløsningen gennem dropslanger.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør

destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

stue. Ring evt. 112.

Leverbetændelse, gulsot (hyperbilirubinæmi)

Kontakt læge eller skadestue.

Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. lever-

svigt (leverinsufficiens). Kontakt læge eller

skadestue.

Gulsot (icterus). Kontakt lægen.

Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller

ophørt urinproduktion pga. nedsat nyrefunk-

tion. Kontakt straks lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mel-

lem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Bleghed og træthed pga. blodmangel (anæmi).

Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Blødningstendens. Kan være alvorligt (måske

livsfarlig). Tal med lægen.

Kvalme.

Mindre blødning i hud og slimhinder (purpura).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Almen sløjhed, betændelser fx. halsbetændelser,

feber (infektioner).

Svien og smerter ved vandladningen pga.

betændelse i urinvejene.

Tendens til blødning, fordi blodet er længere tid

om at størkne (koagulationsdefekt). Kan være

eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektio-

ner) især halsbetændelse og feber pga. foran-

dringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan

blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks

kontakte læge.

Appetitmangel/madlede (anoreksi).

Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidst-

løshed og kramper pga. lavt blodsukker (blod-

glukose). Kan være alvorligt (måske livsfarlig).

Tal med lægen.

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvir-

ring pga. for lavt natrium i blodet ( hypona-

triæmi). For lavt natrium i blodet kan i meget

sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkram-

per og koma. Tal med lægen.

Forvirring (konfusion).

Svimmelhed.

Hovedpine.

Besvimelse (synkope). Ved normal puls og vejr-

trækning og hurtig opvågning, tal med læge. I

alle andre tilfælde ring 112.

Nedat kraft i musklerne (hypotoni).

Taleforstyrrelser.

Synsforstyrrelser.

Døvhed.

Hurtig puls (takykardi/ventrikulær takykardi).

Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig

og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue.

Ring evt. 112

Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag (sup-

reventrikulær arytmi).

For højt blodtryk (hypertension). Tal med lægen.

For højt blodtryk skal behandles. Meget forhø-

jet blodtryk er alvorligt.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Krampelignende smerter og træthedsfornem-

melse i et eller begge ben ved gang. "Musk-

lerne syrer til". Indskrækning i daglig aktivitet,

smerter evt. også i hvile. Kritisk iskæmi med

typisk sår på fødderne pga. dårligt blodomløb,

kan udvikle sig til koldbrand. Kontakt lægen.

Overfladisk blodprop i en arterie i benene (peri-

fer embolisme). Kontakt lægen.

Iltmangel i kroppen som kan vise sig ved mang-

lende koncentrationsevne, manglende finmo-

torik, forvirring, forringet dømmekraft, døsig/

svag, euforisk/velbefindende/bevidstløshed

(hypoxi). Kan være alvorligt. Kontakt lægen.

Åndenød/åndedrætsbesvær (dyspnø). Kan være

eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Hikke.

Opkastning.

Forstoppelse.

Diarré.

Mavesmerter, kvalme, opkastrninger (gastrit)

Synkebesvær (dysfagi).

Tungelidelse.

Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot

(abnorm leverfunktion) Kan være alvorligt. Hvis

du får gulsot, skal du kontakte læge.

Forstørret lever (hepatomegali). Kontakt læge.

Udslæt/hududslæt.

Øget svedtendens (øget perspiration).

Betændelse i huden med blærer (bulløs derma-

tit).

Hårtab (alopeci).

Hudlidelser.

Nældefeber (urticaria).

Muskelsvaghed. Kan blive alvorligt. Kontakt

lægen.

Muskelsmerter (myalgi).

Blod i urinen (hæmaturi) Kontakt lægen.

Feber (pyreksi).

Smerter.

Træthed .

Rekation ved injektionsstedet.

Hævede ben (perifert ødem).

Væskende sår (sårskeretion).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne ind-

lægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelsty-

relsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikkerhe-

den af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Argatroban Orifarm utilgængeligt for

børn.

Brug ikke Argatroban Orifarm efter den udløbs-

dato, der står på pakningen. Hvis pakningen er

mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs hele dokumentet

15. maj 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Argatroban ”Orifarm”, koncentrat til infusionsvæske, opløsning (Orifarm)

0.

D.SP.NR.

22849

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Argatroban ”Orifarm”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder argatroban som 100 mg

argatroban- monohydrat.

1 hætteglas med 2,5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder argatroban

som 250 mg argatroban- monohydrat. Den endelige koncentration efter fortynding som

anbefalet er 1 mg/ml (se pkt. 6.6).

Hjælpestoffer: 1 ml opløsning indeholder 400 mg ethanol (50 % v/v) og 300 mg sorbitol.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (Orifarm)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Antikoagulation hos voksne patienter med heparininduceret trombocytopeni type II, som

kræver parenteral antitrombotisk behandling.

Diagnosen skal bekræftes af HIPAA (heparininduceret trombocytaktiveringsanalyse) eller

en tilsvarende test. Denne bekræftelse må dog ikke forsinke behandlingens start.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Initialdosis

Behandling med Argatroban ”Orifarm” bør iværksættes under vejledning af en læge med

erfaring i koagulationsdefekter.

51046_spc.doc

Side 1 af 15

Initialdosis hos voksne patienter uden nedsat nyrefunktion ved heparininduceret

trombocytopeni (HIT) type II er 2 mikrogram/kg/min., administreret som en kontinuerlig

infusion (se Indgivelsesmåde). Før administration af Argatroban ”Orifarm” bør

heparinbehandlingen seponeres, og en baseline aPTT-værdi bestemmes.

Standardrekommandationer

Monitorering:

Generelt monitoreres behandling med Argatroban ”Orifarm” ved hjælp af aPTT (aktiveret

partiel tromboplastintid).

Test af antikoagulantionsvirkningen (herunder også aPTT) opnår typisk steady state-

niveauer i løbet af 1-3 timer efter iværksættelse af Argatroban ”Orifarm”.

Målområdet for steady state-aPTT er 1,5-3,0 gange initialbaseline-værdien, men ikke over

100 sekunder.

Det kan være nødvendigt at justere dosis for at opnå den tilstræbte aPTT (se

Dosisændringer).

aPTT bør måles to timer efter infusionens start for at bekræfte, at aPTT ligger inden for det

ønskede terapeutiske område. Derefter bør aPTT monitoreres mindst en gang daglig.

Dosisændringer:

Efter en initialdosis af Argatroban ”Orifarm” kan dosis justeres på grundlag af det kliniske

forløb, indtil steady state-aPTT ligger inden for det ønskede terapeutiske område (1,5-3,0

gange initialbaseline-værdien, men ikke over 100 sekunder). Ved en forhøjet aPTT (mere

end tre gange baseline eller 100 sekunder) bør infusionen seponeres, indtil aPTT ligger

inden for det ønskede område på 1,5-3 gange baseline (typisk i løbet af to timer efter

seponering af infusionen), og infusionen startes igen med det halve af den tidligere

infusionshastighed. aPTT bør måles igen efter to timer.

Den anbefalede maksimumdosis er 10 mikrogram/kg/min. Den maksimalt anbefalede

behandlingsvarighed er 14 dage, selvom der er begrænset klinisk erfaring med

administration i længere perioder (se pkt. 5.1).

Standarddosisplan

Initial infusionsrate 2 mkg/kg/min.

Kritisk syge/leversvækkede patienter

Initial infusionsrate 0,5 mkg/kg/min.

aPTT (s)

Ændring af

infusionsrate

Næste aPTT

Ændring af

infusionsrate

Næste aPTT

< 1,5 gange baseline

Øg med 0,5

mkg/kg/min.

2 timer

Øg med 0,1

mkg/kg/min.

4 timer

1,5-3,0 gange

baseline (ikke over

100 s)

Ingen ændring

2 timer; efter 2

konsekutive

aPTT’er inden

målområdet.

Kontrollér

mindst én gang

dagligt

Ingen ændring

4 timer; efter 2

konsekutive

aPTT’er inden

målområdet.

Kontrollér

mindst én gang

dagligt

> 3,0 gange baseline

eller > 100 s

Stop infusionen,

indtil aPTT er

2 timer

Stop infusionen, indtil

aPTT er 1,5-3,0 gange

4 timer

51046_spc.doc

Side 2 af 15

1,5-3,0 gange

baseline;

Genoptag med

halvdelen af den

tidligere

infusionsrate

baseline; Genoptag

med halvdelen af den

tidligere infusionsrate

Indgivelsesmåde

Argatroban ”Orifarm” leveres som et koncentrat (250 mg/2,5 ml), der skal fortyndes 100

gange før infusion til en slutkoncentration på 1 mg/ml (se pkt. 6.6).

Normale infusionshastigheder for den anbefalede initialdosis på 2 mikrogram/kg/min

(1 mg/ml slutkoncentration) er vist i nedenstående tabel. Den normale infusionshastighed

for patienter med let nedsat leverfunktion (Child-Pugh Class B), efter hjertekirurgi og

kritisk syge patienter med en initial infusionshastighed på 0,5 mikrogram/kg/min er

ligeledes angivet i nedenstående tabel:

Kropsvægt (kg)

Infusionshastighed (ml/t)

2 mikrogram/kg/min

0,5 mikrogram/kg/min

Yderligere oplysninger vedrørende specielle populationer:

Ældre

Standardrekommandationerne for initialdosis til voksne kan også anvendes til ældre

patienter.

Børn og unge (<18 år)

Begrænsede data fra et prospektivt, klinisk forsøg med 18 børn (neonatale til 16 år gamle)

og publicerede data er tilgængelige. Der er ikke klart fastsat en sikker og effektiv

Argatroban ”Orifarm”-dosis eller et effektivt målområde for aPTT eller ACT (activated

clotting time) hos denne gruppe patienter (se pkt. 5.1 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Standardrekommandationerne for initialdosis til voksne kan også anvendes til patienter

med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

51046_spc.doc

Side 3 af 15

Der er begrænsede tilgængelige data vedrørende brugen af Argatroban ”Orifarm” i

forbindelse med hæmodialyse. Baseret på dataene kan behandlingen påbegyndes med en

initial bolusdosis (250 µg/kg) efterfulgt af en kontinuerlig infusion af 2 µg/kg/min.

Infusionen afbrydes 1 time inden procedurens afslutningen. Det tilstræbte ACT-område er

170-230 sekunder (målt ved brug af en Haemotec anordning).

Det er ikke nødvendigt med en bolusdosis til patienter, der allerede er i behandling med

Argatroban ”Orifarm”.

Argatroban ”Orifarm”-clearance i forbindelse med high-flux membraner anvendt under

hæmodialyse og kontinuerlig veno-venøs hæmofiltrering var klinisk insignifikant.

Nedsat leverfunktion

Til patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh class B) anbefales en

initialdosis på 0,5 mikrogram/kg/min. (se pkt. 4.4 og pkt. 5.2). aPTT bør monitoreres nøje,

og dosis bør justeres, hvis der er klinisk indikation derfor. Argatroban ”Orifarm” er

kontraindiceret til patienter med svært nedsat leverfunktion.

Patienter med HIT type II efter hjertekirurgi samt kritisk syge patienter

Der er begrænsede tilgængelige data vedrørende brugen af Argatroban ”Orifarm” hos patienter

med HIT type II efter hjertekirurgi samt kritisk syge patienter / intensivpatienter med

(multiple) organsvigt. Baseret på dataene bør behandlingen, når der ikke er noget alternativ,

påbegyndes med en initial infusionshastighed på 0,5 µg/kg/min (maksimalt 10 µg/kg/min) og

justeres til det tilstræbte aPTT-område på 1,5-3,0 x baselineværdien (ikke over 100 sekunder).

Til kritisk syge patienter / intensivpatienter med alvorlige (multiple) organsvigt (som

vurderet ifølge SOFA-II, APACHE-II eller et sammenligneligt vurderingssystem)

anbefales en reduceret vedligeholdelsesdosis.

Patientens kliniske status, især akutte ændringer i leverfunktionen, bør tages i betragtning,

og infusionshastigheden bør justeres nøje for at opretholde aPTT i det ønskede område.

Det anbefales at øge monitoreringshyppigheden for at sikre, at de tilstræbte aPTT-værdier

opnås og opretholdes.

Patienter med HIT type II der gennemgår perkutan koronar intervention (percutaneous

coronary intervention – PCI):

Der er begrænsede tilgængelige data vedrørende brugen af Argatroban ”Orifarm” til

patienter med HIT type II, der gennemgår perkutan koronar intervention. Baseret på

dataene kan behandlingen initieres med en bolusdosis på 350 µg/kg over 3 til 5 minutter

efterfulgt af en infusionsdosis på 25 µg/kg/min. ACT bør kontrolleres 5 til 10 minutter

efter, at administrationen af bolusdosis er gennemført. Proceduren kan fortsætte, hvis ACT

er over 300 sekunder. Hvis ACT er under 300 sekunder, bør der administreres endnu en

bolusdosis på 150 µg/kg, hvor infusionshastigheden øges til 30 µg/kg/min, og ACT

kontrolleres 5 til 10 minutter senere. Hvis ACT er over 450 sekunder, bør

infusionshastigheden sættes ned til 15 µg/kg/min, og ACT-værdierne kontrolleres 5 til

10 minutter senere. Så snart der er opnået en terapeutisk ACT på mellem 300 og 450

51046_spc.doc

Side 4 af 15

sekunder, bør administrationen af infusionsdosis fortsættes under hele proceduren. ACT-

målingerne blev registreret ved brug af både Haemotec og Haemochrom anordninger.

Effekten og sikkerheden af brugen af Argatroban ”Orifarm” i kombination med GPIIb/IIIa-

hæmmere er ikke blevet påvist.

Legems

-vægt

(kg)

For ACT 300-450 sekunder

Initial dosering

25 µg/kg/min

Hvis ACT <300 sekunder

Doseringsjustering † 30

µg/kg/min

Hvis ACT >450

sekunder

Doseringsjustering

15 µg/kg/min

Bolus-

dosis

(µg)

Infusions-

dosis

(µg/min)

Infusions

-

hastighe

d (ml/t)

Bolus-

dosis

(µg)

Infusions

-dosis

(µg/min)

Infusions

-

hastighe

d (ml/t)

Infusions-

dosis

(µg/min)

Infusions

-

hastighe

d (ml/t)

17500

1250

7500

1500

21000

1500

9000

1800

24500

1750

10500

2100

1050

28000

2000

12000

2400

1200

31500

2250

13500

2700

1350

35000

2500

15000

3000

1500

38500

2750

16500

3300

1650

42000

3000

18000

3600

1800

45500

3250

19500

3900

1950

49000

3500

21000

4200

2100

BEMÆRK: Argatroban ”Orifarm”-koncentratet fortyndes inden brug til 1 mg/ml = 1000

mikrogram (µg)/ml

† Yderligere i.v. bolusdosis på 150 µg/kg bør administreres, hvis ACT <300 sekunder.

Der er ingen specifik information tilgængelig vedrørende dosering til patienter med nedsat

leverfunktion, som gennemgår PCI. Derfor bør Argatroban ”Orifarm” ikke anvendes til

behandling af patienter med nedsat leverfunktion, der kræver PCI.

Anbefalinger vedrørende brug til patienter, som skal skifte til peroral antikoagulation

Brugen af perorale antikoagulantia (af coumarin-typen) bør udskydes, indtil et væsentligt

ophør af trombocytopeni (f.eks. trombocyttal > 100 x 10

/l) er opnået for at undgå

coumarin-associeret mikrovaskulær trombose og venøst gangræn i ekstremiteterne. Den

påtænkte vedligeholdelsesdosis bør startes uden begyndelsesdosis.

Quick PT måling

Owren PT måling

I en Quick PT måling bør nedenstående

anbefalinger overvejes:

Samtidig behandling med Argatroban

”Orifarm” og perorale antikoagulantia af

coumarin-typen giver en additiv virkning på

INR, når målingsmetoden Quick PT

anvendes.

Når Owren PT målingen anvendes,

fortyndes plasmaprøverne betydeligt inden

analysen, og nedenstående anbefalinger bør

overvejes:

In vitro tests indikerer, at Argatroban

”Orifarm” ikke har klinisk signifikant

virkning på INR-værdien ved en typisk

plasmakoncentration fra en dosis på cirka 2

51046_spc.doc

Side 5 af 15

INR afhænger af såvel Argatroban

”Orifarm”-dosis som ISI (International

Sensitivity Index) for den anvendte

tromboplastinreagens.

Generelt kan Argatroban ”Orifarm” ved

Argatroban ”Orifarm”-doser på op til

2 mikrogram/kg/min seponeres, når INR når

op på 4 ved kombinationsbehandling.

µg/kg/min.

Dog kan højere Argatroban ”Orifarm”-

koncentrationer resultere i en stigning i INR-

værdier.

Den ønskede INR-værdi i forbindelse med

kombinationsbehandling bør være den

samme som den, der anbefales for perorale

antikoagulantia alene dvs. 2-3.

For både Quick og Owren PT målinger:

Samtidig administration af Argatroban ”Orifarm” og perorale antikoagulantia (af

coumarin-typen) anbefales i mindst 5 dage. INR bør måles dagligt ved samtidig

administration af Argatroban ”Orifarm” og perorale antikoagulantia. Ved

kombinationsbehandling bør den ønskede INR-værdi ligge inden for det terapeutiske

område ifølge den anvendte målingsmetode (se ovenfor) i mindst 2 dage, før Argatroban

”Orifarm” seponeres.

INR-målingen bør gentages 4-6 timer efter seponering af Argatroban ”Orifarm”. Hvis den

nye INR-værdi er under det ønskede terapeutiske område, bør infusion af Argatroban

”Orifarm” genoptages, og proceduren gentages dagligt, indtil det ønskede terapeutiske

område nås på perorale antikoagulantia alene.

Ved doser på over 2 µg/kg/min er forholdet mellem INR ved perorale antikoagulantia

alene eller INR ved perorale antikoagulantia plus Argatroban ”Orifarm” vanskeligere at

forudsige. Ved sådanne højere doser bør Argatroban ”Orifarm”-dosis midlertidig reduceres

til 2 µg/kg/min for at sikre en bedre forudsigelse af INR ved perorale antikoagulantia alene

(se ovenfor). INR ved Argatroban ”Orifarm” og perorale antikoagulantia bør måles 4-6

timer efter reduktion af Argatroban ”Orifarm”-dosis.

4.3

Kontraindikationer

Argatroban ”Orifarm” er kontraindiceret til patienter med ukontrolleret blødning, ved

overfølsomhed over for argatroban eller over for et eller flere af hjælpestofferne og ved

svært nedsat leverfunktion.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Argatroban ”Orifarm” forårsager en generelt forhøjet blødningstendens. Et uforklarligt fald

i hæmatokritværdien, blodtryksfald eller andet uforklarligt symptom bør medføre

overvejelser, om der er opstået en blødning.

Argatroban ”Orifarm” bør anvendes med største forsigtighed ved sygdomstilstande og

andre omstændigheder, hvor der er en forhøjet risiko for blødninger. Disse omfatter

behandling ved svær hypertension, diabetisk retinopati, umiddelbart efter lumbalpunktur,

spinal anæstesi, større operationer særligt omfattende hjernen, rygmarven eller øjnene,

hæmatologiske tilstande, der er associeret med forhøjet blødningstendens såsom medfødte

eller erhvervede blødningsforstyrrelser samt gastrointestinale læsioner såsom ulcerationer.

51046_spc.doc

Side 6 af 15

Parenterale antikoagulantia: Alle parenterale antikoagulantia bør seponeres før

administration af Argatroban ”Orifarm”. Når Argatroban ”Orifarm” skal startes efter

seponering af heparinbehandling, bør der gives tilstrækkelig lang tid til, at virkningen af

heparin på aPTT kan falde, før Argatroban ”Orifarm”-behandlingen iværksættes (ca. 1-2

timer).

Nedsat leverfunktion: Der skal udvises forsigtighed ved administration af Argatroban

”Orifarm” til patienter med leversygdom. Start med en lavere dosis og titrér nøje dosis,

indtil det ønskede antikoagulationsniveau er opnået (se pkt. 4.2). Desuden kan en

fuldstændig ophævelse af den antikoagulerende virkning ved seponering af Argatroban

”Orifarm”-infusionen hos patienter med nedsat leverfunktion kræve længere tid end fire

timer på grund af argatrobans reducerede clearance.

Laboratorieprøver: Det anbefales at måle aPTT for at monitorere infusionen. Selvom

andre plasmakoagulationsprøver, herunder også protrombintid (PT, f.eks. udtrykt som

International Normalized Ratio (INR)), aktiveret koagulationstid (ACT) samt trombintid

(TT), påvirkes af Argatroban ”Orifarm”, er de terapeutiske områder for disse prøver ikke

defineret. Plasmakoncentrationerne af argatroban korrelerer også godt med de

antikoagulerende virkninger. Samtidig brug af Argatroban ”Orifarm” og perorale

antikoagulantia kan medføre en forlængelse af PT (INR) ud over den, der opnås med

perorale antikoagulantia alene. Læs om alternative måder til monitorering af samtidig

behandling med Argatroban ”Orifarm” og perorale antikoagulantia i pkt. 4.2.

Ethanol: Argatroban ”Orifarm” indeholder ethanol. En patient på 70 kg, som får den

maksimalt anbefalede daglige dosis (10µg/kg/min.), ville få en dosis ethanol på ca. 4 g

daglig.

Dette lægemiddel indeholder sorbitol. Patienter med sjældne arvelige problemer med

fruktoseintolerance bør ikke anvende dette lægemiddel.

Der er ingen specifik antidot til Argatroban ”Orifarm”.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig behandling med trombocytfunktionshæmmer, trombolytika og andre

antikoagulantia kan forøge blødningsrisikoen.

Perorale antikoagulantia: Der er ikke påvist farmakokinetiske lægemiddelinteraktioner

mellem Argatroban ”Orifarm” og warfarin (7,5 mg enkelt peroral dosis). Samtidig brug af

Argatroban ”Orifarm” og warfarin (5-7,5 mg peroral initialdosis efterfulgt af 2,5-6 mg

peroralt daglig i 6-10 dage) medfører dog en forhøjelse af INR (International Normalized

Ratio). Læs om rekommandationer vedrørende styring af overgangen fra Argatroban

”Orifarm” til perorale antikoagulantia i pkt. 4.2.

Trombolytika, trombocytfunktionshæmmere og andre midler: Sikkerhed og virkning ved

Argatroban ”Orifarm” sammen med trombolytika er ikke fastsat.

Risiciene for interaktion med argatroban er ikke vurderet. Der bør udvises forsigtighed ved

iværksættelse af samtidig administration af andre lægemidler.

51046_spc.doc

Side 7 af 15

Argatroban ”Orifarm” indeholder ethanol (alkohol), og derfor kan en interaktion med

metronidazol eller disulfiram ikke udelukkes.

4.6

Graviditet og amning

Data for anvendelse af argatroban til gravide er utilstrækkelige. Argatrobans virkning i

forbindelse med reproduktion er ikke tilstrækkeligt undersøgt i dyreforsøg, fordi tekniske

forhold har begrænset den systemiske eksponering (se resultaterne af dyreforsøg i pkt. 5.3).

Den forhøjede blødningsrisiko med Argatroban ”Orifarm” kan udgøre en risiko ved

behandling under graviditet. Argatroban ”Orifarm” indeholder ethanol. En patient på 70

kg, som får den maksimalt anbefalede daglige dosis (10 mikrogram/kg/min.), ville få en

dosis ethanol på ca. 4 g daglig. Argatroban ”Orifarm” bør kun bruges under graviditet, hvis

behandlingen anses for klart nødvendig.

Oplysninger om argatrobans udskillelse i modermælk foreligger ikke. Dyreforsøg med

radioaktivt argatroban har vist, at radioaktivitet når et højere niveau i modermælk end i

moderens blod. Amning anbefales ikke under behandlingen.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

I teorien kan forekomsten af ethanol i formuleringen (1 g pr. hætteglas) påvirke patientens

evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Dette har dog sandsynligvis ingen

klinisk relevans for patienter, som får Argatroban ”Orifarm”.

4.8

Bivirkninger

Som forventet i betragtning af de farmakologiske egenskaber udgør

blødningskomplikationer de vigtigste bivirkninger. I kliniske forsøg med patienter med

HIT type II, der antikoaguleredes med Argatroban ”Orifarm”, var forekomsten af større

blødninger 31/568 (5,5 %) og mindre blødninger 221/568 (38,9 %). Forekomsten af større

blødninger var næsten tre gange større hos patienter, hvis aPTT-niveau var mere end tre

gange større end baseline-værdien, end hos dem, hvis aPTT-niveau lå inden for det

terapeutiske område. Argatroban ”Orifarm”-dosis bør justeres for at opnå et mål-aPTT-

niveau på 1,5-3,0 x baseline, men ikke over 100 sekunder (se pkt. 4.2).

Forekomsten af bivirkninger i kliniske forsøg (568 patienter med HIT type II), der

muligvis hænger sammen med Argatroban ”Orifarm”, er anført herunder:

Organklasse

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100)

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektion, urinvejsinfektion

Blod og lymfesystem

Anæmi

Koagulationsdefekt,

trombocytopeni, leukopeni

Metabolisme og ernæring

Anoreksi, hypoglykæmi,

hyponatriæmi

Psykiske forstyrrelser

Konfusionstilstand

Nervesystemet

Svimmelhed, hovedpine,

synkope, slagtilfælde,

51046_spc.doc

Side 8 af 15

hypotoni, taleforstyrrelser

Øjne

Synsforstyrrelser

Øre og labyrint

Døvhed

Hjerte

Atrieflimren, takykardi,

hjertestop, myokardieinfarkt,

supraventrikulær arytmi,

perikardieekssudat,

ventrikulær takykardi,

hypertension, hypotension

Vaskulære sygdomme

Dyb venetrombose, blødning

Trombose, flebit,

tromboflebit, overfladisk

tromboflebit i ekstremitet,

shock, perifer iskæmi, perifer

embolisme

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hypoksi, lungeemboli,

dyspnø, pulmonalblødning,

pleuraekssudat, hikke

Mave-tarmkanalen

Kvalme

Opkastning, forstoppelse,

diarré, gastritis,

gastrointestinal blødning,

melaena, dysfagi,

tungelidelse

Lever og galdeveje

Abnorm leverfunktion,

hyperbilirubinæmi,

leversvigt, hepatomegali,

icterus

Hud og subkutane væv

Purpura

Udslæt, øget perspiration,

bulløs dermatitis, alopeci,

hudlidelse, urticaria

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Muskelsvaghed, myalgi

Nyrer og urinveje

Hæmaturi, nyreinsufficiens

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Pyreksi, smerter, træthed,

reaktion ved

applikationssted, reaktion

ved injektionssted, perifert

ødem

Undersøgelser

Nedsat protrombin-

kompleksniveau, nedsat

koagulationsfaktor, forlænget

koagulationstid, forhøjet

aspartataminotransferase,

forhøjet alaninamino-

transferase, forhøjet alkalisk

fosfatase i blod, forhøjet

51046_spc.doc

Side 9 af 15

laktathydrogenase i blod

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Sårsekretion

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger

vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefttriikkforholdet for

lægemidlet. Læger og iundhediperionale anmodei om at indberette

alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelityrelien

Axel Heidei Gade 1

DKk2300 København S

Webited: www.meldenbivirkning.dk

Ekmail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Overdreven antikoagulation, med eller uden blødning, kan kontrolleres ved at seponere

Argatroban ”Orifarm” eller ved at reducere infusionshastigheden. I kliniske forsøg vender

antikoagulationparametrene normalt tilbage til baseline i løbet af 2-4 timer efter seponering

af Argatroban ”Orifarm”. Ophævelse af den antikoagulerende virkning kan vare længere

hos patienter med nedsat leverfunktion.

Der findes ingen specifik antidot til Argatroban ”Orifarm”. I tilfælde af livstruende

blødning og ved mistanke om for høje plasmaniveauer af argatroban bør Argatroban

”Orifarm” straks seponeres, og der bør udføres aPTT og andre koagulationsprøver.

Patienten skal have symptomatisk og understøttende behandling.

Dødelige enkelte intravenøse doser argatroban til mus, rotter, kaniner og hunde var

henholdsvis 200, 124, 150 og 200 mg/kg. Symptomerne på akut toksicitet var tab af

stabilitetsrefleks, tremor, kloniske kramper, lammede baglemmer samt koma.

Hvert hætteglas indeholder 1 g ethanol.

4.10

Udlevering

BEGR

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: B 01 AE 03 - Antitrombotika, direkte trombinhæmmere.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Argatroban, et syntetisk derivat af L-arginin, er en direkte trombinhæmmer (molekylvægt

526,65), der reversibelt binder sig til trombin. Argatroban udøver sin antikoagulerende

virkning uafhængigt af antitrombin III og hæmmer fibrindannelse, aktivering af

koagulationsfaktorerne V, VIII og XIII, aktivering af protein-C samt trombocytophobning.

51046_spc.doc

Side 10 af 15

Argatroban er udtalt selektiv for trombin. Ki-værdierne (hæmningskonstant) i in vitro-

studier med syntetiske tripeptider lå mellem 5 og 39 nM.

Argatroban kan hæmme virkningen af fri såvel som koagel-associeret trombin. Det

interagerer ikke med heparininducerede antistoffer. Der var ingen tegn på dannelse af

antistoffer mod argatroban hos patienter, som fik flere doser argatroban.

Tegn på virkningen af argatroban på HIT type II stammer fra data fra to studier, hvor i alt

568 voksne patienter blev behandlet med argatroban. Den gennemsnitlige

behandlingsvarighed i disse kliniske studier var 6 dage og den maksimale varighed 14

dage. I det første prospektive forsøg blev der observeret en forbedring i det sammensatte

resultat efter 37 dage (dødsfald, amputation, ny trombose) i argatroban-gruppen i forhold

til de historiske kontroller (n=46). Reduktionen i forekomsten af det primære endepunkt

var konsistent i de patientundergrupper, der havde HIT type II uden tromboemboliske

komplikationer (hhv. 25,6 % og 38 ,8 %, p=0,014 ved den kategoriske analyse; p=0,007

ved tid til hændelse-analysen) og HIT type II med tromboemboliske komplikationer (hhv.

43,8 % og 56,5 %, p=0,131 ved den kategoriske analyse; p=0,018 ved tid til hændelse-

analysen).

Forsøgene havde ikke statistisk styrke for de individuelle endpoints. I det første

prospektive forsøg var reduktionen af forekomsten af individuelle endpoints for patienter

med HIT Type II uden og med tromboemboliske komplikationer dog henholdvis som

følger: mortalitet (16,9 vs. 21,8 %, n.s) og (18,1 vs. 28,3 %, n.s), amputation (1,9 vs.

2,0 %, n.s) og (11,1 vs. 8,7 %, n.s), nye tromboser (6,9 vs. 15,0 %, p=0,027) og (14,6 vs.

19,6 %, n.s).

I det andet opfølgningsstudie blev der observeret tilsvarende resultater.

Effekten og sikkerheden i forbindelse med brugen af Argatroban ”Orifarm” hos patienter

under 18 år er ikke blevet påvist. Imidlertid er der tilgængelige begrænsede resultater fra et

prospektivt, klinisk forsøg, udført i USA med 18 alvorligt syge pædiatriske patienter med

(mistænkt) HIT type II, der krævede et alternativ til antikoagulationsbehandling med

heparin.

Aldersområdet hos patienterne i dette forsøg var under end 6 måneder (8 patienter), 6

måneder til under 8 år (6 patienter) og 8 – 16 år (4 patienter). Alle patienter havde alvorlige

underliggende tilstande og fik flere samtidige lægemidler.

Tretten (13) patienter fik udelukkende argatroban som en kontinuerlig infusion (ingen

bolusdosis). Hos størstedelen af disse 13 patienter blev doseringen initieret ved 1

µg/kg/min for at opnå et aPTT på 1,5 til 3 x baselineværdien (ikke over 100 sekunder). De

fleste patienter krævede flere dosisjusteringer for at opretholde

antikoagulationsparametrene inden for det ønskede område.

I løbet af forsøgsperioden på 30 dage optrådte der trombotiske hændelser under

administrationen med argatroban hos to patienter og efter seponeringen af argatroban hos

tre andre patienter. Større blødning optrådte hos to patienter; én patient fik en intrakranial

blødning efter fire dage i argatrobanbehandling i form af sepsis og trombocytopeni. En

anden patient fuldførte 14 dages behandling, men oplevede en intrakranial blødning under

behandlingen med argatroban efter fuldførelse af forsøgsperioden.

51046_spc.doc

Side 11 af 15

Da der kun er begrænsede tilgængelige data, foreslås en initial kontinuerlig

infusionshastighed på 0,75 µg/kg/min til alvorligt syge pædiatriske patienter med normal

leverfunktion. En reduceret startdosis på 0,2 µg/kg/min foreslås til alvorligt syge

pædiatriske patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2), og dosis bør justeres, så der

opnås et tilstræbt aPTT på 1,5 – 3 x baselineværdien – ikke over 100 sekunder.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Steady state-niveauer af både argatroban og den antikoagulerende virkning opnås typisk i

løbet af 1-3 timer og opretholdes, indtil infusionen seponeres, eller dosis justeres. Steady

state-koncentrationen af argatroban i plasma stiger proportionalt med dosis (ved

infusionsdoser op til 40 mikrogram/kg/min. hos sunde forsøgspersoner) og passer godt

med de antikoagulerende virkninger ved steady state. Ved infusionsdoser op til

40 mikrogram/kg/min. øger argatroban dosisafhængigt den aktiverede partielle

tromboplastintid (aPTT), den aktiverede koagulationstid (ACT), den aktiverede

International Normalized Ratio (INR) samt trombintiden (TT) hos raske frivillige og hos

hjertepatienter.

Fordeling

Argatroban fordeles hovedsageligt i den ekstracellulære væske. Fordelingsvolumen (Vd

var 391 ± 155 ml/kg (middel ± SD). Argatroban er 54 % bundet til humane

serumproteiner, hvor bindingen til albumin og surt

glykoprotein er hhv. 20 % og 34 %.

Biotransformation

Argatrobans metabolisme er endnu ikke fuldt ud beskrevet. De identificerede metabolitter

(M-1, M-2 og M-3) er dannet ved hydroxylering og aromatisering af

3-metyltetrahydrokinolin-ringen i leveren. Dannelsen af metabolitterne katalyseres in vitro

af cytokrom P450-enzymerne CYP3A4/5, men dette er ikke en væsentlig eliminationsvej

in vivo. Den primære metabolit (M1) udøver en antitrombinvirkning, der er 40 gange

svagere end argatroban. Metabolitterne M-1, M-2 og M-3 blev påvist i urin, og M-1 blev

påvist i plasma og fæces.

Der forekommer ingen interkonverting af diastereoisomererne 21-(R) og 21-(S).

Diastereoisomerforholdet ændres ikke af metabolismen eller ved nedsat leverfunktion og

forbliver konstant ved 65:35 (

2 %).

Elimination

Ved infusionens afslutning faldt argatrobankoncentrationen hurtigt. Den tilsyneladende

terminale eliminationshalveringstid (middel ± SD) er 52

16 min. Clearance (middel

± SD) var 5,2

1,3 ml/kg/min.

Argatroban udskilles hovedsageligt i fæces, antageligvis via galdesekretion. Efter en

intravenøs infusion af

C-radioaktivt argatroban blev 21,8 ± 5,8 % af dosis udskilt i urin

og 65,4 ± 7,1 % i fæces.

Særlige populationer

Ældre patienter: Clearance er ca. 15 % lavere end hos yngre personer. Det er ikke

nødvendigt at foretage aldersbetingede dosisjusteringer.

Nedsat nyrefunktion: I forhold til patienter med normal nyrefunktion (kreatinin-clearance

80 ml/min.), som havde en terminal halveringstid på 47

22 min., havde patienter med

svært nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance

29 ml/min.) kun en lille forlængelse af

51046_spc.doc

Side 12 af 15

denne værdi (65

35 min.). Det er ikke nødvendigt at justere initialdosis i forbindelse

med nyrefunktionen.

Nedsat leverfunktion: Hos patienter med nedsat leverfunktion (Child Pugh-score på 7-11)

var clearance 26 % af clearance hos raske frivillige. Det er nødvendigt at reducere

initialdosis hos patienter med moderat nedsat leverfunktion. Argatroban ”Orifarm” er

kontraindiceret til patienter med svært nedsat leverfunktion.

Pædiatriske patienter: argatroban-clearance er nedsat hos alvorligt syge pædiatriske

patienter. Baseret på populationsfarmakokinetiske data var clearance hos pædiatriske

patienter (0,17 l/t/kg) 50 % lavere sammenlignet med raske voksne (0,31 l/t/kg).

Populationsfarmakokinetiske data indikerer ligeledes, at infusionshastigheden bør justeres i

forhold til legemsvægten.

Baseret på populationsfarmakokinetiske data havde patienter med forhøjet bilirubin

(sekundært til hjertekomplikationer eller nedsat leverfunktion) i gennemsnit 80 % lavere

clearance (0,03 l/t/kg) sammenlignet med pædiatriske patienter med normale

bilirubinniveauer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi og genotoksicitet. Toksicitetsstudier med

kontinuerlige intravenøse infusioner og studier af reproduktionstoksicitet med daglige

intravenøse bolusinjektioner opnåede kun en begrænset systemisk eksponering for

argatroban (to gange den eksponering, der ses hos mennesker). Selvom disse studier ikke

tyder på nogen særlig risiko for mennesker, er deres værdi begrænset på grund af den lave

systemiske eksponering, der blev opnået.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt.

6.6.

6.3

Opbevaringstid

Inden åbning af hætteglas

3 år.

Efter åbning inden fortynding

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet under anvendelse efter multiple kanyleindstik og

optræk af produkt i 28 dage ved både 25 °C og ved 2 °C – 8 °C.

Efter fortynding

Fortyndet opløsning: Det er påvist, at produktet under anvendelse er kemisk og fysisk

stabilt i op til 14 dage ved 25

C og 2-8

C i 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridopløsning til

51046_spc.doc

Side 13 af 15

infusion, 50 mg/ml (5 %) glukoseopløsning til infusion eller natriumlaktat intravenøs

infusionsforbindelse (se pkt. 6.6)

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Anvendelse af

andre opbevaringsbetingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer

ved 2-8 ºC, med mindre rekonstitutionen er udført under kontrollerede og validerede

aseptiske betingelser.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

hætteglasset opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys. Fortyndede opløsninger

må ikke udsættes for direkte sollys.

Må ikke nedfryses.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

5 ml hætteglas, lukket med en gummiprop og en krympetæt kapsel med en aftagelig hætte.

Hvert hætteglas indeholder 2,5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

hætteglas leveres i kartoner med et hætteglas.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Argatroban ”Orifarm” bør opløses i en 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridopløsning til

infusion, 50 mg/ml (5 %) glukoseopløsning til infusion eller natriumlaktat intravenøs

infusionsforbindelse til en slutkoncentration på 1 mg/ml. Hvis opløsningen er grumset,

eller hvis der dannes en uopløselig udfældning, skal hætteglasset kasseres.

Efter multiple kanyleindstik og optræk af produkt opretholder hætteglasset mikrobiel,

kemisk og fysisk stabilitet i op til 28 dage ved 25 ºC og ved 2 ºC - 8 ºC. Andre

opbevaringstider og -betingelser under anvendelsen er brugerens ansvar.

Koncentrat til infusionsvæske, 100 mg/ml, skal fortyndes 100 gange ved at blande med et

fortyndingsmiddel. For at opnå en startinfusionshastighed på 0,5 mikrogram/kg/min. skal

der anvendes 50 mg (0,5 ml) koncentrat til infusionsvæske pr. 50 ml fortyndingsmiddel.

Den fortyndede opløsning skal blandes ved at vende op og ned på fortynderposen eller

-flasken i ét minut. Den fortyndede opløsning skal være klar og praktisk talt fri for synlige

partikler. Under fremstillingen kan opløsningen være en smule uklar i kort tid, fordi der

dannes mikroudfældninger, der hurtigt opløses under blanding. pH-værdien for den

intravenøse opløsning, der er fremstillet efter anvisningerne, er 3,2-7,5.

Argatroban ”Orifarm” 100 mg/ml koncentrat til infusionsvæske i den originale emballage,

kan anvendes flere gange. Den fortyndede opløsning skal bruges straks. Ubrugt opløsning

skal kasseres.

Det er ikke nødvendigt at beskytte intravenøse slanger mod lys f.eks. ved anvendelse af

folie. Der er ikke observeret væsentlige fald i opløsningens koncentration efter simuleret

administration af opløsningen gennem dropslanger.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

51046_spc.doc

Side 14 af 15

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

51046

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

25. september 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

15. maj 2017

51046_spc.doc

Side 15 af 15

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information