Alkeran 2 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-06-2018

Aktiv bestanddel:
Melphalan
Tilgængelig fra:
Aspen Pharma Trading Limited
ATC-kode:
L01AA03
INN (International Name):
melphalan
Dosering:
2 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
32047
Autorisation dato:
2001-11-16

Indlægsseddel: Information til brugeren

Alkeran 2 mg filmovertrukne tabletter

Melphalan

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel,

da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil

vide. Lægen har ordineret Alkeran til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alkeran

3. Sådan skal du tage Alkeran

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Virkning og anvendelse

Alkeran tabletter indeholder en medicin kaldet melphalan, som hører til en gruppe af

lægemidler kaldet cytotoksika (også kaldet kemoterapi) og anvendes til at behandle

visse typer af kræft. Det virker ved at reducere antallet af unormale celler, som din

krop danner.

Melphalan-tabletter anvendes mod:

Myelomatose - en kræfttype, som udvikles fra nogle celler i knoglemarven,

der hedder plasmaceller. Plasmaceller hjælper med at bekæmpe infektion og

sygdom ved at danne antistoffer

Fremskreden kræft i æggestokkene

Fremskreden brystkræft

Polycytæmia rubra vera – en type blodkræft, hvor antallet af røde

blodlegemer i dit blod stiger på grund af ukontrolleret dannelse af røde

blodlegemer i din krop. Dette gør blodet tykkere og forårsager blodpropper, og

det kan resultere i hovedpine, svimmelhed og åndenød.

Du skal tale med din læge, hvis du ikke får det bedre, eller hvis du får det værre.

Det skal du vide, før du begynder

tage

Alkeran

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Alkeran:

hvis du er allergisk over for melphalan eller et af de øvrige indholdsstoffer i

denne medicin (angivet i afsnit 6).

hvis du er gravid.

hvis du ammer.

Hvis du er i tvivl, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet, inden du tager

Alkeran.

Advarsler og forsigtighedsregler

Inden du tager Alkeran, skal du fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis:

du nu eller for nylig har fået strålebehandling eller kemoterapi

du har et nyreproblem

du skal vaccineres eller er blevet vaccineret for nylig. Det er fordi nogle

vacciner (som polio, mæslinger, fåresyge og røde hunde) kan give dig en

infektion, hvis du får dem, mens du tager Alkeran

du eller din partner prøver at blive gravid

du bruger p-piller af kombinationstypen. Det skyldes, at patienter med

myelomatose (knoglemarvskræft) har en øget risiko for venøs tromboemboli

(blodprop i en vene). Du bør skifte til minipiller, der kun indeholder

progesteron (dvs. desogestrel). Risikoen for venøs tromboemboli varer ved i

4-6 uger efter ophør med p-piller af kombinationstypen.

Alkeran kan øge risikoen for udvikling af andre kræfttyper, der ikke er relateret til den

oprindelige kræft (f.eks. anden primær faste tumorer) hos et lille antal patienter, især

når det anvendes i kombination med lenalidomid, thalidomid og prednison. Din læge

bør evaluere fordelene og risiciene nøje, når du får ordineret Alkeran.

Hvis du er i tvivl, om nogle af ovenstående gælder for dig, skal du tale med lægen

eller apotekspersonalet, inden du tager Alkeran.

Brug af anden medicin sammen med Alkeran

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager, for nylig har taget eller måske vil tage anden

medicin, inklusiv medicin, som ikke er købt på recept. Det gælder også urtemedicin.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du tager et eller flere af følgende

lægemidler:

vacciner, som indeholder levende organismer (se advarsler og

forsigtighedsregler)

nalidixinsyre (et antibiotikum anvendt til at behandle urinvejsinfektioner)

cyclosporin (anvendt til at forhindre afvisning af organer eller væv efter en

transplantation eller til at behandle visse hudproblemer som psoriasis og

eksem eller til at behandle reumatoid artritis)

hos børn, busulfan (medicin mod kræft).

Brug af Alkeran sammen med mad og drikke

Du skal tage tabletterne mindst 1 time før eller tidligst 2 timer efter et måltid.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke bruge Alkeran, hvis du planlægger at få et barn. Det gælder både mænd

og kvinder. Pålidelig prævention skal anvendes for at undgå graviditet, mens du eller

din partner bruger disse tabletter. Hvis du allerede er gravid, er det vigtigt, at du taler

med din læge, inden du bruger Alkeran.

Du må ikke amme, mens du bruger Alkeran. Spørg din læge til råds.

Frugbarhed

Alkeran kan påvirke æggestokke eller sæd, som kan forårsage infertilitet (manglende

evne til at få et barn). Hos kvinder kan menstruationen ophøre (amenorré), og hos

mænd kan der ses en fuldstændig mangel på sæd (azoospermi). På grund af

muligheden for manglende sæd som et resultat af behandling med Alkeran, anbefales

det, at mænd får rådgivning omkring opbevaring af deres sæd inden behandling. Det

anbefales, at mænd, som behandles med Alkeran, ikke bliver far til et barn i løbet af

behandlingen og op til seks måneder efter.

Trafik- og arbejdssikkerhed

På grund af bivirkninger som kvalme, opkastning og diarré kan Alkeran påvirke

evnen til at køre eller betjene maskiner i en mindre til let grad.

Sådan skal du tage Alkeran

Du må kun få Alkeran af en speciallæge, som har erfaring med at behandle kræft.

Alkeran er et aktivt cytotoksisk middel til brug under anvisning af læger med erfaring

i administration af sådanne midler.

Tag altid Alkeran nøjagtigt efter lægens anvisning. Det er vigtigt, at du tager din

medicin på de rigtige tidspunkter. Etiketten på din pakke fortæller dig, hvor mange

tabletter du skal tage, og hvor tit du skal tage dem. Hvis etiketten ikke siger det, eller

hvis du er i tvivl, så spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet.

Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.

Du må ikke knække, knuse eller tygge tabletterne.

Doseringen af Alkeran afhænger af din kræfttype.

Din læge kan også ændre din dosis i løbet af din behandling, afhængigt af dine

behov.

Dosen kan somme tider blive ændret, hvis du er en ældre person eller har et

nyreproblem.

Når du bruger Alkeran, vil din læge tage regelmæssige blodprøver. Det er for

at kontrollere antallet af celler i dit blod. Din læge kan somme tider ændre din

dosis som et resultat heraf.

Tromboemboliske hændelser (blodpropper)

Du bør have forebyggende behandling mod venøs tromboemboli (blodpropper i

venerne) i minimum de første 5 måneder af behandlingen, især hvis du har yderligere

risikofaktorer for blodpropper. Din læge vil beslutte hvilke tiltag, der bør iværksættes,

efter en nøje vurdering af dine underliggende risikofaktorer.

Hvis du får en tromboembolisk hændelse (blodprop), skal du fortælle det til lægen

med det samme, da det kan være nødvendigt at stoppe din behandling og starte en

blodfortyndende standardbehandling. Din læge vil beslutte, om du kan genoptage

behandlingen med melphalan i kombination med lenalidomid og prednison eller

thalidomid og prednison eller dexamethason, når den tromboemboliske hændelse er

blevet behandlet. Du bør fortsætte den blodfortyndende behandling under

behandlingsforløbet med melphalan.

Myelomatose (knoglemarvskræft)

Den normale dosis er 0,15 mg pr. kilo kropsvægt hver dag i fire dage. Det

gentages hver 6. uge.

Fremskreden adenocarcinom i æggestokkene (æggestokkræft)

Den normale dosis er 0,2 mg pr. kilo kropsvægt hver dag i fem dage. Det

gentages hver 4. til 8. uge.

Fremskreden brystcarcinom (brystkræft)

Den normale dosis er 0,15 mg pr. kilo kropsvægt hver dag i fem dage. Det

gentages hver 6. uge.

Primær polycytæmi (knoglemarvssygdom)

Indledningsvist 6 til 10 mg hver dag i fem til syv dage. Dosis nedsættes

derefter til 2 til 4 mg hver dag.

Hvis du har taget for meget Alkeran

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere af Alkeran,

end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig

utilpas).

Tag medicinæsken med.

Hvis du har glemt at tage Alkeran

Fortæl det til din læge. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Alkeran

Du må ikke stoppe med denne medicin uden samråd med lægen.

Hvis du har flere spørgsmål vedrørende brugen af denne medicin, skal du spørge

lægen eller sundhedspersonalet.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Hvis du får en af de følgende, skal du tale med din speciallæge eller tage på

hospitalet med det samme:

allergisk reaktion, tegnene kan inkludere:

- udslæt, knopper eller nældefeber på huden

- hævet ansigt, øjenlåg eller læber

- pludselig hvæsende vejrtrækning og trykken for brystet

- kollaps (på grund af hjertestop)

tegn på feber eller infektion (ondt i halsen, ondt i munden eller

vandladningsproblemer)

uventede blå mærker eller blødning eller følelse af ekstrem træthed,

svimmelhed eller åndenød, da det kan betyde, at der ikke produceres nok af en

bestemt type blodceller

hvis du pludselig føler dig utilpas (også med en normal temperatur).

Tal med din læge, hvis du har en af følgende bivirkninger, som også kan forekomme

med denne medicin:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

et fald i antallet af blodceller og blodplader

føler dig dårlig (kvalme), bliver syg (kaster op) og diarré

betændelse i munden – med høje doser af Alkeran

hårtab – med høje doser af Alkeran

hos kvinder: din menstruation ophører (amenorré)

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

hårtab – med normale doser af Alkeran

høje niveauer af et kemikalie kaldet urinstof i blodet – hos patienter med

nyreproblemer, som bliver behandlet for myeloma

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

en sygdom, hvor du har et lavt antal røde blodlegemer, da de nedbrydes for

tidligt – det kan få dig til at føle dig meget træt, åndenød og svimmel og kan

give dig hovedpine eller gøre din hud eller øjne gul

lungeproblemer, som kan få dig til at hoste eller hive efter vejret og gøre det

svært at trække vejret

leverproblemer, som kan vise sig i dine blodprøver eller forårsage gulsot

(gulfarvning af det hvide i øjnene og huden)

mundbetændelse – med normale doser af Alkeran

hududslæt eller hudkløe

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres fra de tilgængelige data)

leukæmi – kræft i blodet

kræftformer, der stammer fra andre dele af kroppen, end fra blod eller

knoglemarv

hos mænd: fravær af sædceller i sæden (azoospermi)

dyb venetrombose (dannelse af en blodprop [trombose] i en dyb vene, primært

i benene) og lungeemboli (blokering af lungens hovedpulsåre eller dens grene

på grund af en blodprop, der river sig løs og føres til lungen)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

Opbevaring

Opbevar Alkeran utilgængeligt for børn.

Brug ikke Alkeran efter udløbsdatoen, der står på pakningen. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab mellem 2 °C – 8 °C.

Hvis din læge fortæller dig at du skal stoppe med at tage tabletterne, er det

vigtigt, at du afleverer al resterende medicin til apoteket, som vil destruere den

i henhold til retningslinjerne for bortskaffelse af farlige stoffer. Du skal kun

beholde tabletterne, hvis din læge siger, at du skal.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Alkeran indeholder

Aktivt stof: melphalan. Hver Alkeran tablet indeholder 2 mg melphalan.

vrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, kolloid vandfri

silica, magnesiumstearat, hypromellose, titandioxid (E171), macrogol.

Udseende og pakningsstørrelser

Alkeran 2 mg er en hvid til offwhite, rund, filmovertrukket tablet. Tabletten er

mærket ”GX EH3” på den ene side og ”A” på den anden.

Alkeran findes i brune tabletglas med børnesikret lukke med 25 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive,

Citywest Business Campus,

Dublin 24, Irland

Tlf: +45 78772887

Fremstiller

EXCELLA GmbH & Co. KG,

Nürnberger Straße 12,

90537 Feucht,

Tyskland

Repræsentant

Aspen Nordic

Branch Office of Aspen Pharma Ireland Ltd.

Borupvg 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: +45 78772887

Denne indlægsseddel blev senest ændret 31 maj 2018

31. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Alkeran, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

2648

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Alkeran

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Melphalan 2 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Tabletterne er hvide til off-white, filmovertrukne, runde, bikonvekse tabletter præget ”GX

EH3” på den ene side og ”A” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Myelomatose, fremskreden adenocarcinoma ovarii, brystcarcinom, polycytæmia vera.

4.2

Dosering og administration

Da melphalan er myelosuppresivt, er det vigtigt at foretage hyppig blodprøve kontroller i

løbet af behandlingen, og doseringen skal udsættes eller justeres, om nødvendigt (se afsnit

4.4).

Tromboemboliske hændelser

Melphalan, i kombination med lenalidomid og prednison eller i kombination med

thalidomid og prednison eller dexamethason, er forbundet med en øget risiko for venøs

tromboemboli. Beslutningen om at tage antitrombotiske profylaktiske forholdsregler bør

træffes efter nøje vurdering af den enkelte patients underliggende risikofaktorer (se pkt. 4.4

100618_Alkeran tablet_clean_renewal_ST

Side 1 af 10

og 4.8). Der bør

gives

tromboseprofylakse minimum de første 5 måneder af behandlingen,

især hos patienter med yderligere risikofaktorer for trombose.

Hvis patienten oplever tromboemboliske hændelser, skal behandlingen seponeres, og der

skal iværksættes antikoagulerende standardbehandling. Når patienten er blevet stabiliseret

med antikoagulationsbehandlingen, og eventuelle komplikationer som følge af den

tromboemboliske hændelse er blevet håndteret, kan melphalan i kombination med

lenalidomid og prednison eller thalidomid og prednison eller dexamethason genstartes med

den oprindelige dosis, afhængigt af en benefit-/risk-vurdering. Patienten bør fortsætte

antikoagulationsbehandlingen under behandlingsforløbet med melphalan.

Administration

Individuel.

Tabletter skal indtages mindst 1 time før eller tidligst 2 timer efter et måltid.

Tabletterne skal synkes hele.

Absorptionen efter oral administration varierer. Det kan være nødvendigt at øge dosis

gradvist, indtil der ses myelosuppression for at sikre, at terapeutisk niveau er nået.

Dosering

Myelomatose

Et typisk peroralt doseringsregime er onkring 0,15 mg/kg legemsvægt/dag, fordelt på flere

doser, i 4 dage gentaget med intervaller på seks uger.

Indgivelse af melphalan og prednison kan være mere effektiv end melphalan alene.

Kombinationen gives normalt i et intermitterende doseringsregime

Forlængelse af behandling ud over et år hos respondenter har ikke vist at forbedre

resultatet.

Der er blevet anvendt flere forskellige doseringer og regimer, og der henvises til den

videnskabelige litteratur for detaljer.

Fremskreden ovarie adenocarcinom

Et peroralt doseringsregime er omkring 0,2 mg/kg legemsvægt/dag i 5 dage. Det gentages

hver 4. til 8. uge, eller så snart det perifere blodtal er tillader det.

Brystcarcinom

Melphalan er blevet givet peroralt i en dosis på 0,15 mg/kg legemsvægt eller 6 mg/m

legemsoverflade/dag i 5 dage og gentaget hver 6. uge. Dosen blev reduceret, hvis der blev

observeret knoglemarvstoksicitet.

Polycytæmia vera

Til induktion af remission er den normale dosis 6-10 mg dagligt i 5-7 dage, hvorefter der

gives 2-4 mg dagligt, indtil der opnås tilfredsstillende sygdomskontrol. Behandling

100618_Alkeran tablet_clean_renewal_ST

Side 2 af 10

opretholdes med en dosis på 2-6 mg om ugen. I lyset af muligheden for alvorlig

myelosuppression hvis melphalan gives løbende, er det vigtigt a med regelmæssig kontrol

af de hæmatologiske parametre i løbet af hele behandlingen med dosisjustering eller

behandlingspauser afhængigt af de hæmatologiske blodprøvesvar.

Pædiatrisk population

Inden for det normale dosisområde er melphalan kun sjældent indikeret til pædiatriske

patienter, og der kan ikke gives absolutte doseringsvejledninger.

Ældre population

Selvom melphalan hyppigt anvendes ved en normal dosis til ældre patienter, findes der

ingen specifikke oplysninger vedrørende indgivelse til denne gruppe patienter.

Nedsat nyrefunktion

Selvom melphalan-clearance varierer, kan det være reduceret ved nedsat nyrefunktion (se

afsnit 4.4). På nuværende tidspunkt berettiger tilgængelige farmakokinetiske data ikke en

absolut anbefaling vedrørende dosisnedsættelse, når melphalantabletter gives til patienter

med nedsat nyrefunktion, men det kan være tilrådeligt at anvende en reduceret dosis (op til

50%) indledningsvist, indtil tolerance er opnået.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1

Amning.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Melphalan bør kun anvendes af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres

behandling.

Patienter, som har et svækket immunforsvar, kan udvikle en infektion, hvis der anvendes

levende vacciner til immunisering. Vaccination med levende vacciner anbefales derfor ikke.

Monitorering

Da melphalan er en potent hæmmer af knoglemarven, er det vigtigt med omhyggelig

monitorering af blodets indhold af blodlegemer for at undgå risiko for betydelig

myelosuppression og irreversibel knoglemarvsaplasi. Antallet af blodlegemer kan fortsat

falde efter seponering af behandlingen, så behandlingen bør stoppes ved første tegn på et

unormalt stort fald i leukocytter eller trombocytter.

Melphalan bør bruges med forsigtighed hos patienter, der for nylig har fået

strålebehandling eller kemoterapi, da der kan være risiko for øget knoglemarvstoksicitet.

Nedsat nyrefunktion

Melphalanclearance kan være nedsat hos patienter med nedsat nyrefunktion, som desuden

kan have uræmisk myelosuppression. Det kan derfor være nødvendigt at nedsætte dosis (se

4.2), og patienten bør følges nøje.

Mutagenicitet

100618_Alkeran tablet_clean_renewal_ST

Side 3 af 10

Der er set kromosom-forandringer hos patienter i behandling med melphalan.

Karcinogenicitet (Udvikling af sekundær malignitet)

Hæmatologiske maligne sygdomme

Akut myeloid leukæmi (AML) og myelodysplastiske syndromer (MDS)

Som andre alkylerende stoffer kan melphalan forårsage leukæmi, især hos ældre patienter

efter lang tids kombinationsbehandling og strålebehandling. Der er set akut leukæmi efter

melphalanbehandling af malign sygdom.

En sammenligning af patienter med ovariecancer, som enten fik alkylerende midler eller

ikke, viste, at brugen af alkylerende midler, herunder melphalan, øgede incidensen af akut

leukæmi væsentligt.

Inden opstart af behandlingen skal den leukæmogene risiko (AML og MDS) afvejes mod den

potentielle terapeutiske fordel, især hvis det overvejes at bruge melphalan i kombination med

thalidomid eller lenalidomid og prednison, da det er påvist, at disse kombinationer øger den

leukæmogene risiko. Derfor skal læger altid undersøge patienten før, under og efter

behandlingen ved hjælp af sædvanlige metoder for at sikre tidlig påvisning af cancer og, om

nødvendigt, iværksættelse af behandling.

Ikke-hæmatologiske sekundære maligne sygdomme

Anvendelsen af alkylerende stoffer er blevet forbundet med øget risiko for udviklingen af

sekundære maligne sygdomme. Især er melphalan i kombination med lenalidomid og

prednison, og i mindre grad thalidomid og prednison, blevet forbundet med en øget risiko for

udvikling af sekundære ikke-hæmatologiske maligne sygdomme hos ældre nydiagnosticerede

patienter med myelomatose.

Patientkarakteristika (f.eks. alder, etnicitet), primær indikation og behandlingsmodaliteter

(f.eks. strålebehandling, transplantation), samt miljørisikofaktorer (f.eks. tobaksforbrug) bør

evalueres før administration af melphalan.

Kontraception

På grund af en øget risiko for venøs tromboemboli hos patienter, der får behandling med

melphalan i kombination med lenalidomid og prednison, eller i kombination med

thalidomid og prednison eller dexamethason, bør p-piller af kombinationstypen ikke

anvendes. Hvis en patient aktuelt bruger p-piller af kombinationstypen, skal hun skifte til

en anden pålidelig præventionsmetode (dvs. p-piller kun med ægløsningshæmmende

progesteron, såsom desogestrel, barrieremetode osv.). Risikoen for venøs tromboemboli

varer ved i 4-6 uger efter seponering af kombinations-p-piller.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Vaccination med levende virus

Vaccination med levende virus anbefales ikke til immunsupprimerede patienter (se pkt.

4.4).

Nalidixinsyre

Nalidixinsyre sammen med en høj dosis af melphalan har forårsaget dødsfald blandt

pædiatriske patienter på grund af hæmoragisk enterocolitis.

Busulfan

100618_Alkeran tablet_clean_renewal_ST

Side 4 af 10

I den pædiatriske population er det i forbindelse med busulfan-melphalan-regimet

indrapporteret, at administration af melphalan mindre end 24 timer efter den sidste

administration af oral busulfan kan have indflydelse på udviklingen af toksiciteter.

Ciclosporin

Nedsat nyrefunktion er rapporteret hos knoglemarvstransplanterede patienter, som er

behandlet med intravenøs melphalan i høje doser og som derefter fik ciclosporin for at

forhindre graft-versus-host-sygdom (GVHD).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Bør ikke anvendes.

Påvirkning af fertilitet

Melphalan undertrykker ovariefunktionen hos præmenopausale kvinder og fører til

amenoré hos et stort antal patienter.

Data fra dyreundersøgelser tyder på, at melphalan kan hæmme spermatogenesen (se pkt.

5.3). Der er derfor risiko for, at melphalan kan forårsage forbigående eller varig sterilitet

hos mandlige patienter. Det anbefales, at mænd, som modtager behandling med melphalan,

ikke bliver far til et barn i løbet af behandlingen og op til seks måneder derefter, og at de

før behandlingsstart får rådgivning omkring opbevaring af deres sæd på grund af

muligheden for irreversibel infertilitet som et resultat af melphalanbehandling.

Graviditet

Som ved al cytotoksisk kemoterapi bør der anvendes antikonception, hvis en af parterne får

melphalan.

Melphalans teratogene potentiale er ikke undersøgt, men i betragtning af dets mutagene

egenskaber og strukturelle lighed med kendte teratogene stoffer, er der risiko for, at

melphalan kan forårsage fødselsdefekter.

Brug af melphalan skal så vidt muligt undgås hos gravide, særligt i første trimester.

Risikoen for fosteret skal afvejes mod fordelen for moderen.

Amning

Mødre, der får melphalan, må ikke amme (se pkt. 4.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Alkeran kan på grund af bivirkninger, som kvalme, opkastning og diaré, påvirke evnen til

at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre eller moderat grad.

4.8

Bivirkninger

Den hyppigst forekommende bivirkning af melphalan er dosisafhængig myelosuppression.

Denne bivirkning optræder med tiden hos samtlige behandlede patienter. Graden af

myelosuppression afhænger af tidspunktet og doseringen i forhold til tidligere indgiven

cytotoksisk kemoterapi. Sekundær malignitet (f.eks. leukæmi), amenoré og alopeci skyldes

præparatets farmakologiske virkning.

Følgende konvention er blevet anvendt til klassificering af hyppighed: Meget almindelig

≥1/10, almindelig ≥1/100, ikke almindelig ≥1/1.000 til <1/100, sjælden ≥1/10.000 til

100618_Alkeran tablet_clean_renewal_ST

Side 5 af 10

<1/1.000, meget sjælden <1/10.000, ikke kendt (kan ikke estimeres fra de tilgængelige

data).

Organsystem

Hyppighed

Bivirkninger

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer (inkl.

cyster og polypper)

Ikke kendt

Sekundær akut myeloid leukæmi

og myelodysplastisk syndrom

og ikke-hæmatologiske maligne

sygdomme (se afsnit 4.4)

Blod og lymfesystem

Meget

almindelig

Myelosuppression, som kan føre

til leukopeni, trombocytopeni og

anæmi.

Sjælden

Hæmolytisk anæmi

Immunsystemet

Sjælden

Overfølsomhed (se Hud og

subkutant væv).

Luftveje, thorax og mediastinum

Sjælden

Interstitiel lungesygdom og

pulmonal fibrose (inklusiv forløb

med fatal udgang).

Mave-tarm-kanalen

Meget

almindelig

Kvalme, opkast og diarre;

stomatit ved høje doser.

Sjælden

Stomatit ved de sædvanlige

doser

Lever og galdeveje

Sjælden

Leversygdomme spændende fra

unormale leverfunktionsprøver

til egentlige kliniske

manifestationer som hepatit og

ikterus.

Hud og subkutane væv

Meget

almindelig

Alopeci ved høj dosis.

Almindelig

Alopeci ved den sædvanlige

100618_Alkeran tablet_clean_renewal_ST

Side 6 af 10

dosis.

Sjælden

Makulopapulært udslæt og

pruritus (se Immunsystemet).

Nyrer og urinveje

Almindelig

Øget urinstof i blodet

Det reproduktive system og

mammae

Meget

almindelig

Amenoré

Ikke kendt

Azoospermi

Vaskulære sygdomme

Ikke kendt

Dyb venetrombose i

lungeemboli

I sjældne tilfælde er der set allergiske reaktioner over for melphalan, som urticaria, ødem,

hududslæt og anafylaktisk chok, enten initialt eller ved efterfølgende dosering dog især ved

intravenøs administration. Der er set hjertestop i forbindelse med disse reaktioner.

Gastrointestinale gener, som kvalme og opkastning, ses hos op til 30 % af patienterne ved de

sædvanlige anvendte orale doser af melphalan. Indberetning af formodede bivirkninger

Der er en set midlertidig, betydelig stigning i urinstof i blodet på de tidlige stadier af

melphalanbehandling hos myelompatienter med nyreskade

De klinisk væsentlige bivirkninger, der er forbundet med brugen af melphalan i kombination med

thalidomid og prednison eller dexamethason og i mindre grad melphalan med lenalidomid og

prednison, omfatter: dyb venetrombose og lungeemboli (se pkt. 4.2 og 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Gastrointestinale symptomer i form af kvalme, opkastning og diaré er de hyppigste tidlige

tegn på akut oral overdosering. Den væsentligste toksiske påvirkning er dog

myelosuppression, som kan føre til leukopeni, trombocytopeni og anæmi.

Behandling

Symptomatisk behandling, eventuelt sammen med transfusion af blod og blodplader.

Indlæggelse bør overvejes samt brug af hæmatologisk vækstfaktor og stoffer mod

infektioner.

Der er ingen antidot. Blodbilledet bør følges i mindst 4 uger efter overdoseringen, til der er

tegn på bedring.

100618_Alkeran tablet_clean_renewal_ST

Side 7 af 10

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

L 01 AA 03 - Antineoplastiske og immunmodulerende stoffer, antineoplastiske stoffer,

alkyleringsmidler, kvælstofsennepsgas-analoger.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Melphalan er et dobbeltvirkende alkylerende stof. Ved hver af de to bis-2-chlorethyl-grupper

dannes carbonium-intermediater, som muliggør alkylering gennem kovalent binding med

guanins 7-nitrogen i DNA. Derved krydsbindes to DNA-strenge og cellereplikation

forhindres.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Absorption af oral melphalan er meget varierende, både med hensyn til tiden for produktet at

nå over i plasma og peak-plasmakoncentrationen.

I studier over den absolutte biotilgængelighed af melphalan var den absolutte

biotilgængelighed 56-85 %.

Intravenøs administration kan anvendes for at undgå variationer i absorptionen forbundet med

myeloablativ behandling.

I et studie med 18 patienter, som fik melphalan 0,2 til 0,25 mg/kg kropsvægt peroralt, blev en

maksimal plasmakoncentration (mellem 87 til 350 nanogram/ml) nået inden for 0,5 til 2,0

time.

Indtagelse af melphalantabletter umiddelbart efter et måltid forlængede tiden til opnåelse af

peak-plasmakoncentrationer og reducerede området under plasmakoncentrationstidskurverne

med mellem 39 og 54 %.

Fordeling

Melphalan viser begrænset penetration af blodbarrieren. Flere investigatorer har taget prøver

af rygmarvsvæske og ikke fundet målbart lægemiddel. Lave koncentrationer (~10 % af det i

plasma) blev observeret i et enkelt studie med høje doser hos pædiatriske patienter.

Elimination

Hos 13 patienter, som fik oral melphalan ved 0,6 mg/kg kropsvægt, var middel terminal

elimineringshalveringstid i plasma 90 +/- 57 minutter og 11 % af lægemidlet blev genfundet i

urinen over 24 timer.

Hos 18 patienter, som fik melphalan ved 0,2 til 0,25 mg/kg kropsvægt peroralt, var middel

elimineringshalveringstid 1,12 +/- 0,15 time.

Særlige patientpopulationer

100618_Alkeran tablet_clean_renewal_ST

Side 8 af 10

Nedsat nyrefunktion

Melphalan-clearance kan være reduceret ved nedsat nyrefunktion (se afsnit 4.2 og 4.4).

Ældre patienter

Der er ikke påvist nogen korrelation mellem alder og melphalan-clearance eller med

melphalan terminal elimineringshalveringstid (se afsnit 4.2)

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Mutagenese

Melphalan er mutagent hos pattedyr.

Fertilitetsstudier

Administration af melphalan til mus (svarende til 18 gange den standard intravenøse kliniske

dosis for myelomatose) viste cytotoksiske effek-ter på spermatider, inklusiv letale mutationer

og arvelige translokationer i postmeiotiske kønsceller.

Efter administration af melphalan til hunmus (svarende til 18 gange den standard intravenøse

kliniske dosis for myelomatose) sås en udtalt reduktion i kuldstørrelse samt nedsat

reproduktionsevne hos hunner, som var forbundet med en reduktion i antallet af follikler.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne: Cellulose, mikrokrystallinsk; crospovidon; kolloid vandfri silica;

magnesiumstearat.

Filmovertræk: Hypromellose; titandioxid (E171); macrogol.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2º C til 8º C).

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Tabletbeholder (brunt glas) med børnesikret lukke.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Arbejdstilsynets regler om håndtering af cytostatika bør følges.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irland

100618_Alkeran tablet_clean_renewal_ST

Side 9 af 10

Repræsentant

Aspen Nordic

Filial af Aspen Pharma Ireland

Borupvang 3

2750 Ballerup

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

32047

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

16. november 2001

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

31. maj 2018

100618_Alkeran tablet_clean_renewal_ST

Side 10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information