Activyl Tick Plus

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
04-10-2022

Aktiv bestanddel:

indoxacarb, permethrin

Tilgængelig fra:

Intervet International BV

ATC-kode:

QP53AC54

INN (International Name):

indoxacarb, permethrin

Terapeutisk gruppe:

Hunde

Terapeutisk område:

permethrin, kombinationer, Ectoparasiticides til udvortes brug, incl. insekticider

Terapeutiske indikationer:

Behandling af loppeangreb (Ctenocephalides felis); produktet har vedvarende insekticid effekt i op til 4 uger mod Ctenocephalides felis. Produktet har vedvarende akaricid virkning i op til 5 uger mod Ixodes ricinus og op til 3 uger mod Rhipicephalus sanguineus. En behandling giver afstødende (anti-fodrings) aktivitet mod sand fluer (Phlebotomus perniciosus) i op til 3 uger.

Produkt oversigt:

Revision: 9

Autorisation status:

Trukket tilbage

Autorisation dato:

2012-01-09

Indlægsseddel

                18
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg
19
INDLÆGSSEDDEL:
Activyl Tick Plus, spot-on, opløsning, til hunde
1.
NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER
ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:
Intervet Productions SA
Rue de Lyons
27460 Igoville
Frankrig
2.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg spot-on, opløsning, til
miniaturehunde
Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg spot-on, opløsning, til små hunde
Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg spot-on, opløsning, til mellemstore
hunde
Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg spot-on, opløsning, til store
hunde
Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg spot-on, opløsning, til ekstra
store hunde
Indoxacarb + permethrin
3.
ANGIVELSE AF DE AKTIVE STOFFER OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER
AKTIVE STOFFER:
En ml indeholder 150 mg indoxacarb og 480 mg permethrin.
En pipette giver:
MÆNGDE
(ML)
INDOXACARB
(MG)
PERMETHRIN
(MG)
Til miniaturehunde (1,2 – 5 kg)
0,5
75
240
Til små hunde (5,1 – 10 kg)
1
150
480
Til mellemstore hunde (10,1 – 20 kg)
2
300
960
Til store hunde (20,1 – 40 kg)
4
600
1920
Til ekstra store hunde (40,1 – 60 kg)
6
900
2880
En klar, farveløs til gul eller brunfarvet opløsning
4.
INDIKATIONER
Behandling af loppeangreb (
_Ctenocephalides felis_
); præparatet har vedvarende insekticid virkning i op
til 4 uger mod
_Ctenocephalides felis_
.
Præparatet har vedvarende acaricid virkning i op til 5 uger mod
_ Ixodes ricinus_
og op til 3 uger mod
_Rhipicephalus sanguineus_
. Hvis flåter af disse arter er til stede, når præparatet
påføres, er det ikke
sikkert, at de alle dræbes inden for 48 timer, men forventeligt inden
for en uge.
Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg
20
Loppens forskellige udviklingsstadier, der findes i hundens nærmeste
omgivelser, bliver dr
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg
2
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg spot-on, opløsning, til
miniaturehunde
Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg spot-on, opløsning, til små hunde
Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg spot-on, opløsning, til mellemstore
hunde
Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg spot-on, opløsning, til store
hunde
Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg spot-on, opløsning, til ekstra
store hunde
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
AKTIVE STOFFER:
En ml indeholder 150 mg indoxacarb og 480 mg permethrin.
En enkeltdosispipette giver:
PIPETTE-VOLUMEN
(ML)
INDOXACARB
(MG)
PERMETHRIN
(MG)
Miniaturehunde (1,2 - 5 kg)
0,5
75
240
Små hunde (5,1 - 10 kg)
1
150
480
Mellemstore hunde (10,1 - 20 kg)
2
300
960
Store hunde (20,1 - 40 kg)
4
600
1920
Ekstra store hunde (40,1 - 60 kg)
6
900
2880
HJÆLPESTOFFER:
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Spot-on, opløsning.
En klar, farveløs til gul eller brunfarvet opløsning.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER, SOM LÆGEMIDLET ER BEREGNET TIL
Hunde.
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER MED ANGIVELSE AF DYREARTER, SOM LÆGEMIDLET
ER BEREGNET TIL
Behandling af loppeangreb (
_Ctenocephalides felis_
); præparatet har vedvarende insekticid virkning i op
til 4 uger overfor
_Ctenocephalides felis_
.
Præparatet har vedvarende acaricid virkning i op til 5 uger over for
_ Ixodes ricinus_
og op til 3 uger over
for
_ Rhipicephalus sanguineus_
. Hvis flåter af disse arter er til stede når præparatet
appliceres, er det
ikke sikkert at de alle dræbes inden for 48 timer, men forventeligt
inden for en uge.
Loppens forskellige udviklingsstadier, der findes i hundens nærmeste
omgivelser, bliver dræbt, når de
kommer i kontakt med behandlede hunde.
En behandling har repellerende effekt (anti-fødesøgning) på
sandfluer (
_Phlebotomus perniciosus_
) i op
til 3 uger.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg
3
Må ikke anvendes til katte, da det kan forå
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 04-10-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 04-10-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 04-10-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 04-10-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 04-10-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 04-10-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 04-10-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 04-10-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 04-10-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 04-10-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 04-10-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 04-10-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 04-10-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 04-10-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 04-10-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 04-10-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 04-10-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 04-10-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 04-10-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 04-10-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 04-10-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 04-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 04-10-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 04-10-2022

Søg underretninger relateret til dette produkt