דיורסקין סקאלפטקונסילר מרכך מעדן ומחליק

Israel - hebraisk - Ministry of Health

Køb det nu

Tilgængelig fra:
דיאראראר בעמ
INN (International Name):
DIORSKIN SCULPTLIFTING SMOOTHING CONCEALER
Fremstillet af:
CHRISTIAN DIOR PARFUMS
Terapeutiske indikationer:
איפור
Autorisationsnummer:
61450
Autorisation dato:
2012-04-03

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information