דיורסקין סקאלפטקונסילר מרכך מעדן ומחליק

Izrael - hebrejština - Ministry of Health

Koupit nyní

Dostupné s:
דיאראראר בעמ
INN (Mezinárodní Name):
DIORSKIN SCULPTLIFTING SMOOTHING CONCEALER
Výrobce:
CHRISTIAN DIOR PARFUMS
Terapeutické indikace:
איפור
Registrační číslo:
61450
Datum autorizace:
2012-04-03

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace