Zydelig

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
Idelalisib
Dostupné s:
Gilead Sciences Ireland UC
ATC kód:
L01XX47
INN (Mezinárodní Name):
idelalisib
Terapeutické skupiny:
Antineoplastic agents, , Other antineoplastic agents
Terapeutické oblasti:
Lymphoma, Non-Hodgkin; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell
Terapeutické indikace:
Zydelig is indicated in combination with an anti‑CD20 monoclonal antibody (rituximab or ofatumumab) for the treatment of adult patients with chronic lymphocytic leukaemia (CLL):who have received at least one prior therapy, oras first line treatment in the presence of 17p deletion or TP53 mutation in patients who are not eligible for any other therapies. Zydelig is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with follicular lymphoma (FL) that is refractory to two prior lines of treatment.
Přehled produktů:
Revision: 18
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/003843
Datum autorizace:
2014-09-18
EMEA kód:
EMEA/H/C/003843

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

10-01-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

10-01-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

10-01-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

10-01-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

10-01-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

10-01-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

10-01-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

10-01-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

10-01-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

10-01-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

10-01-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

10-01-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

10-01-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

10-01-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

10-01-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

10-01-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

10-01-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

10-01-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

10-01-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

10-01-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

10-01-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

06-10-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

06-10-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

10-01-2020

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Zydelig 100 mg potahované tablety

idelalisibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Zydelig a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zydelig užívat

Jak se přípravek Zydelig užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Zydelig uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Zydelig a k čemu se používá

Zydelig je protinádorový léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku idelalisib. Účinkuje tak, že

blokuje účinky enzymu, který se podílí na množení a přežívání určitých bílých krvinek nazývaných

lymfocyty. Protože je aktivita tohoto enzymu v určitých rakovinných bílých krvinkách zvýšena, jeho

blokováním přípravek Zydelig usmrcuje rakovinné buňky a snižuje jejich počet.

Přípravek Zydelig je možné používat k léčbě dvou různých druhů rakoviny u dospělých:

Chronické lymfatické leukemie

Chronická lymfatická leukemie

(CLL) je rakovina typu bílých krvinek nazývaných B-lymfocyty.

U tohoto onemocnění se lymfocyty příliš rychle množí a žijí příliš dlouho, takže v krvi jich koluje

příliš mnoho.

V případě CLL se léčba přípravkem Zydelig používá v kombinaci s jiným léčivým přípravkem

(rituximabem) u pacientů, kteří mají určité vysoce rizikové faktory, nebo u pacientů, u kterých se

rakovina vrátila po minimálně jedné předchozí léčbě.

Folikulárního lymfomu

Folikulární lymfom

(FL) je rakovina typu bílých krvinek nazývaných B-lymfocyty. U folikulárního

lymfomu se B-lymfocyty příliš rychle množí a žijí příliš dlouho, takže v lymfatických uzlinách je jich

příliš mnoho. V případě FL se přípravek Zydelig používá samostatně u pacientů, jejichž rakovina

nereagovala na léčbu dvěma předchozími typy léčby rakoviny.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zydelig užívat

Neužívejte přípravek Zydelig

jestliže jste

alergický(á)

na idelalisib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Pokud se Vás to týká,

poraďte se se svým lékařem

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Zydelig se poraďte se svým lékařem. Sdělte svému lékaři,

jestliže máte problémy s játry,

jestliže máte jakékoli jiné zdravotní potíže nebo onemocnění (zejména infekci nebo horečku).

U pacientů užívajících přípravek Zydelig se vyskytly závažné infekce a infekce vedoucí k úmrtí.

Během léčby přípravkem Zydelig užívejte také další přípravek, který Vám předepíše lékař, aby se

zabránilo vzniku infekce. Lékař bude sledovat, zda se u Vás neprojevují známky infekce. Informujte

ihned svého lékaře, pokud během užívání přípravku Zydelig onemocníte (zejména pokud budete mít

horečku, kašel nebo obtíže s dýcháním).

Ihned informujte svého lékaře, pokud si všimnete nebo si na Vás někdo všimne: ztráty paměti,

problémů s přemýšlením, obtíží při chůzi nebo ztráty zraku – může to být způsobeno velmi vzácnou,

ale závažnou infekcí mozku, která může vést k úmrtí (progresivní multifokální leukoencefalopatie

neboli PML).

Před léčbou přípravkem Zydelig a během této léčby

budete potřebovat

pravidelná vyšetření krve

Ta slouží k zjištění toho, že nemáte infekci, že Vaše játra správně fungují a že Váš krevní obraz je

normální. Pokud to bude nutné, lékař může rozhodnout, že léčbu na nějakou dobu přeruší, než opět

zahájí léčbu stejnou nebo nižší dávkou. Lékař může také rozhodnout, že léčbu přípravkem Zydelig

trvale ukončí.

Přípravek Zydelig může způsobit těžký průjem. Při prvních známkách průjmu o tom okamžitě

informujte svého lékaře.

Přípravek Zydelig může způsobit zánět plic. Okamžitě sdělte svému lékaři,

jestliže se u Vás objeví kašel nebo se kašel zhorší,

jestliže se u Vás objeví dušnost nebo obtíže s dýcháním.

V souvislosti s léčbou idelalisibem byly hlášeny těžké případy tvorby puchýřů na kůži včetně

Stevensova-Johnsonova syndromu, toxické epidermální nekrolýzy a lékové reakce s eozinofilií a

systémovými příznaky (DRESS). Pokud si všimnete kteréhokoli z příznaků uvedených v bodě 4,

přestaňte užívat idelalisib a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Okamžitě sdělte svému lékaři:

jestliže máte zarudlou kůži a tvoří se na ní puchýře,

jestliže máte otok a puchýře na sliznici úst, hrdla, nosu, pohlavních orgánů a/nebo očí.

Laboratorní vyšetření mohou ukázat zvýšený počet bílých krvinek (zvaných „lymfocyty“) v krvi

během několika prvních týdnů léčby. To se očekává a tento stav může trvat několik měsíců. Obvykle

to neznamená, že by se Vaše nádorové krevní onemocnění zhoršilo. Lékař Vám před léčbou

přípravkem Zydelig nebo během ní zkontroluje krevní obraz a ve vzácných případech předepíše jiný

léčivý přípravek. Požádejte svého lékaře, aby Vám vysvětlit výsledky vyšetření.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento přípravek dětem a dospívajícím do 18 let, protože nebyl u této věkové skupiny

studován.

Další léčivé přípravky a přípravek Zydelig

Přípravek Zydelig se nemá užívat spolu s jinými přípravky, pokud Vám lékař nesdělil, že je to

bezpečné.

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo

které možná budete užívat.

Je to nesmírně důležité, protože užívání více než jednoho léku současně

může zesílit nebo zeslabit účinky těchto léků.

Užívání přípravku Zydelig současně s některými léky může způsobit, že tyto léky přestanou správně

účinkovat nebo že se zhorší jejich nežádoucí účinky. Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte

kterýkoli z následujících přípravků:

alfuzosin,

lék používaný k léčbě zvětšené prostaty

dabigatran, warfarin,

léky používané k ředění krve

amiodaron, bepridil, disopyramid, lidokain, chinidin,

léky používané k léčbě problémů se

srdcem

dihydroergotamin, ergotamin,

léky používané k léčbě migrény

cisaprid,

lék používaný ke zmírnění určitých žaludečních problémů

pimozid,

lék používaný k léčbě neobvyklých myšlenek nebo pocitů

midazolam, triazolam,

užívané ústy ke zlepšení spánku a/nebo zmírnění úzkosti

kvetiapin

, lék používaný k léčbě schizofrenie, bipolární poruchy a závažné depresivní poruchy

amlodipin, diltiazem, felodipin, nikardipin, nifedipin,

léky používané k léčbě vysokého

krevního tlaku a problémů se srdcem

bosentan,

lék používaný k léčbě plicní arteriální hypertenze (vysoký tlak v tepnách v plicích)

sildenafil,

tadalafil,

léky používané k léčbě impotence a plicní hypertenze, onemocnění plic,

které způsobuje potíže s dýcháním

budesonid, flutikason,

léky používané k léčbě senné rýmy a astmatu a

salmeterol

, používaný

k léčbě astmatu

rifabutin,

lék používaný k léčbě bakteriálních infekcí, včetně tuberkulózy

itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol,

léky používané k léčbě plísňových

infekcí

boceprevir, telaprevir,

léky používané k léčbě hepatitidy (žloutenky) C

karbamazepin,

S-mefenytoin, fenytoin

, léky používané k prevenci epileptických záchvatů

rifampicin

, lék používaný k prevenci a léčbě tuberkulózy a jiných infekcí

třezalku tečkovanou

Hypericum perforatum

), rostlinný přípravek používaný k léčbě deprese

a úzkosti

alfentanil, fentanyl, methadon, buprenorfin/naloxon

, léky používané k úlevě od bolesti

cyklosporin, sirolimus, takrolimus

, léky používané k potlačení imunitní reakce těla po transplantaci

kolchicin

, lék používaný k léčbě dny

trazodon

, lék používaný k léčbě deprese

buspiron, klorazepát, diazepam, estazolam, flurazepam, zolpidem

, léky používané k léčbě

poruch nervového systému

dasatinib, nilotinib, paklitaxel, vinblastin, vinkristin

, léky používané k léčbě rakoviny

ústy užívanou nebo implantovanou hormonální antikoncepci

, používanou k zabránění

otěhotnění

klarithromycin, telithromycin

, léky používané k léčbě bakteriálních infekcí

atorvastatin, lovastatin, simvastatin

, léky používané ke snížení hladiny cholesterolu

K léčbě CLL může být Zydelig předepsán v kombinaci s jinými přípravky. Je nesmírně důležité,

abyste si přečetl(a) také příbalové informace, které jsou součástí balení těchto přípravků.

Poraďte se se svým lékařem, máte-li jakékoli otázky týkající se kteréhokoli z Vašich léků.

Těhotenství a kojení

Přípravek Zydelig se nemá užívat v těhotenství.

Údaje o bezpečnosti tohoto přípravku

u těhotných žen nejsou k dispozici.

Během léčby přípravkem Zydelig a 1 měsíc po posledním podání přípravku

používejte

spolehlivou metodu antikoncepce

, abyste zabránila otěhotnění.

Přípravek Zydelig může snížit účinnost antikoncepční „pilulky“ a implantované

hormonální antikoncepce.

Během užívání přípravku Zydelig a 1 měsíc po posledním podání

přípravku musíte používat také bariérovou metodu antikoncepce, jako jsou kondomy nebo

nitroděložní tělísko.

Pokud otěhotníte, okamžitě to sdělte svému lékaři.

Během užívání přípravku Zydelig nemáte kojit.

Jestliže v současné době kojíte, poraďte se před

zahájením léčby se svým lékařem. Není známo, zda se léčivá látka obsažená v přípravku Zydelig

vylučuje do lidského mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že by přípravek Zydelig ovlivňoval Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Zydelig obsahuje oranžovou žluť (E 110)

Jestliže máte alergii na oranžovou žluť (E 110), sdělte to svému lékaři.

Přípravek Zydelig obsahuje

oranžovou žluť, která může způsobovat alergické reakce.

3.

Jak se přípravek Zydelig užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem.

Doporučená dávka přípravku

je 150 mg užitá dvakrát denně ústy. Jestliže se však u Vás vyskytnou

určité nežádoucí účinky, může lékař tuto dávku snížit na 100 mg dvakrát denně.

Přípravek Zydelig lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Tabletu spolkněte celou.

Tablety nekousejte ani nedrťte. Pokud máte problémy s polykáním tablet,

sdělte to svému lékaři.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zydelig, než jste měl(a)

Jestliže jste omylem užil(a) více přípravku Zydelig, než je doporučená dávka, můžete mít zvýšené

riziko výskytu nežádoucích účinků tohoto přípravku (viz bod 4,

Možné nežádoucí účinky

Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost. Vezměte si s sebou lahvičku a

tuto příbalovou informaci, abyste mohl(a) snadno popsat, jaké léky jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zydelig

Snažte se nevynechat žádnou dávku přípravku Zydelig. Jestliže vynecháte dávku a uplynulo méně než

6 hodin od doby, kdy jste ji měl(a) užít, vynechanou dávku ihned užijte. Poté užijte následující dávku

v obvyklou dobu. Jestliže vynecháte dávku a uplynulo více než 6 hodin od doby, kdy jste ji měl(a)

užít, počkejte a užijte následující dávku v obvyklou dobu.

Nepřestávejte užívat přípravek Zydelig

Nepřestávejte užívat tento léčivý přípravek, pokud Vám to neřekne Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné.

PŘESTAŇTE přípravek Zydelig užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás

objeví kterýkoli z následujících příznaků:

načervenalé skvrny na trupu, malé ohraničené změny barvy kůže, často uprostřed s puchýřem,

olupování kůže, vředy v ústech, hrdle, nose, na pohlavních orgánech či očích. Těmto závažným

kožním vyrážkám může předcházet horečka nebo příznaky podobné chřipce (Stevensův-

Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza).

Rozsáhlá kožní vyrážka, vysoká tělesná teplota a zvětšené mízní uzliny (syndrom DRESS).

Další nežádoucí účinky

Velmi časté nežádoucí účinky

mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob

průjem/zánět tlustého střeva

vyrážka

změny počtu bílých krvinek

infekce

horečka

Krevní testy mohou také ukázat:

zvýšení hladin jaterních enzymů v krvi

Časté nežádoucí účinky

mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob

zánět plic

porucha funkce jater

Krevní testy mohou také ukázat:

zvýšení hladin tuku v krvi

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o

bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Zydelig uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Zydelig obsahuje

Léčivou látkou je

idelalisibum. Jedna potahovaná tableta obsahuje idelalisibum 100 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulóza, hyprolóza (E 463), sodná sůl kroskarmelózy, sodná sůl

karboxymethylškrobu, magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety:

Polyvinylalkohol (E 1203), makrogol 3350 (E 1521), oxid titaničitý (E 171), mastek (E 553B),

oranžová žluť (E 110) (viz bod 2,

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Zydelig užívat).

Jak přípravek Zydelig vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety jsou oranžové, oválné tablety s vyraženým označením „GSI“ na jedné straně

a „100“ na druhé straně.

Dostupná je následující velikost balení: krabička obsahující 1 plastovou lahvičku s 60 potahovanými

tabletami.

Držitel rozhodnutí o registraci

Gilead Sciences Ireland UC

Carrigtohill

County Cork, T45 DP77

Irsko

Výrobce

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SRL-BV

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

България

Gilead Sciences Ireland UC

Тел.: + 353 (0) 1 686 1888

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SRL-BV

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

România

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ireland

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

United Kingdom (Northern Ireland)

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 44 (0) 8000 113700

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Příbalová informace: informace pro pacienta

Zydelig 150 mg potahované tablety

idelalisibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Zydelig a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zydelig užívat

Jak se přípravek Zydelig užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Zydelig uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Zydelig a k čemu se používá

Zydelig je protinádorový léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku idelalisib. Účinkuje tak, že

blokuje účinky enzymu, který se podílí na množení a přežívání určitých bílých krvinek nazývaných

lymfocyty. Protože je aktivita tohoto enzymu v určitých rakovinných bílých krvinkách zvýšena, jeho

blokováním přípravek Zydelig usmrcuje rakovinné buňky a snižuje jejich počet.

Přípravek Zydelig je možné používat k léčbě dvou různých druhů rakoviny u dospělých:

Chronické lymfatické leukemie

Chronická lymfatická leukemie

(CLL) je rakovina typu bílých krvinek nazývaných B-lymfocyty.

U tohoto onemocnění se lymfocyty příliš rychle množí a žijí příliš dlouho, takže v krvi jich koluje

příliš mnoho.

V případě CLL se léčba přípravkem Zydelig používá v kombinaci s jiným léčivým přípravkem

(rituximabem) u pacientů, kteří mají určité vysoce rizikové faktory, nebo u pacientů, u kterých se

rakovina vrátila po minimálně jedné předchozí léčbě.

Folikulárního lymfomu

Folikulární lymfom

(FL) je rakovina typu bílých krvinek nazývaných B-lymfocyty. U folikulárního

lymfomu se B-lymfocyty příliš rychle množí a žijí příliš dlouho, takže v lymfatických uzlinách je jich

příliš mnoho. V případě FL se přípravek Zydelig používá samostatně u pacientů, jejichž rakovina

nereagovala na léčbu dvěma předchozími typy léčby rakoviny.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zydelig užívat

Neužívejte přípravek Zydelig

jestliže jste

alergický(á)

na idelalisib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Pokud se Vás to týká,

poraďte se se svým lékařem

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Zydelig se poraďte se svým lékařem. Sdělte svému lékaři,

jestliže máte problémy s játry,

jestliže máte jakékoli jiné zdravotní potíže nebo onemocnění (zejména infekci nebo horečku).

U pacientů užívajících přípravek Zydelig se vyskytly závažné infekce a infekce vedoucí k úmrtí.

Během léčby přípravkem Zydelig užívejte také další přípravek, který Vám předepíše lékař, aby se

zabránilo vzniku infekce. Lékař bude sledovat, zda se u Vás neprojevují známky infekce. Informujte

ihned svého lékaře, pokud během užívání přípravku Zydelig onemocníte (zejména pokud budete mít

horečku, kašel nebo obtíže s dýcháním).

Ihned informujte svého lékaře, pokud si všimnete nebo si na Vás někdo všimne: ztráty paměti,

problémů s přemýšlením, obtíží při chůzi nebo ztráty zraku – může to být způsobeno velmi vzácnou,

ale závažnou infekcí mozku, která může vést k úmrtí (progresivní multifokální leukoencefalopatie

neboli PML).

Před léčbou přípravkem Zydelig a během této léčby

budete potřebovat

pravidelná vyšetření krve

Ta slouží k zjištění toho, že nemáte infekci, že Vaše játra správně fungují a že Váš krevní obraz je

normální. Pokud to bude nutné, lékař může rozhodnout, že léčbu na nějakou dobu přeruší, než opět

zahájí léčbu stejnou nebo nižší dávkou. Lékař může také rozhodnout, že léčbu přípravkem Zydelig

trvale ukončí.

Přípravek Zydelig může způsobit těžký průjem. Při prvních známkách průjmu o tom okamžitě

informujte svého lékaře.

Přípravek Zydelig může způsobit zánět plic. Okamžitě sdělte svému lékaři,

jestliže se u Vás objeví kašel nebo se kašel zhorší,

jestliže se u Vás objeví dušnost nebo obtíže s dýcháním.

V souvislosti s léčbou idelalisibem byly hlášeny těžké případy tvorby puchýřů na kůži včetně

Stevensova-Johnsonova syndromu, toxické epidermální nekrolýzy a lékové reakce s eozinofilií a

systémovými příznaky (DRESS). Pokud si všimnete kteréhokoli z příznaků uvedených v bodě 4,

přestaňte užívat idelalisib a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Okamžitě sdělte svému lékaři:

jestliže máte zarudlou kůži a tvoří se na ní puchýře,

jestliže máte otok a puchýře na sliznici úst, hrdla, nosu, pohlavních orgánů a/nebo očí.

Laboratorní vyšetření mohou ukázat zvýšený počet bílých krvinek (zvaných „lymfocyty“) v krvi

během několika prvních týdnů léčby. To se očekává a tento stav může trvat několik měsíců. Obvykle

to neznamená, že by se Vaše nádorové krevní onemocnění zhoršilo. Lékař Vám před léčbou

přípravkem Zydelig nebo během ní zkontroluje krevní obraz a ve vzácných případech Vám předepíše

jiný léčivý přípravek. Požádejte svého lékaře, aby Vám vysvětlil výsledky vyšetření.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento přípravek dětem a dospívajícím do 18 let, protože nebyl u této věkové skupiny

studován.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zydelig 100 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje idelalisibum 100 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje 0,1 mg oranžové žluti (E 110) (viz bod 4.4).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Oranžová, oválná, potahovaná tableta o rozměrech 9,7 mm krát 6,0 mm, s vyraženým označením

„GSI“ na jedné straně a „100“ na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Zydelig je indikován v kombinaci s rituximabem k léčbě dospělých pacientů s chronickou

lymfatickou leukemií (CLL):

kteří podstoupili alespoň jednu předchozí léčbu (viz bod 4.4) nebo

jako léčba první linie při výskytu delece 17p nebo mutace

TP53

u pacientů, u nichž není vhodná

žádná jiná léčba (viz bod 4.4).

Přípravek Zydelig je indikován v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s folikulárním lymfomem

(FL), který je refrakterní na dvě předchozí linie léčby (viz bod 4.4).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu přípravkem Zydelig má provádět lékař se zkušenostmi s protinádorovou léčbou.

Dávkování

Doporučená dávka idelalisibu je 150 mg dvakrát denně.

V léčbě je třeba pokračovat až do progrese

onemocnění nebo nepřijatelné toxicity.

Jestliže pacient vynechá dávku přípravku Zydelig a uplynulo méně než 6 hodin od doby, kdy je

přípravek obvykle užíván, pacient má užít vynechanou dávku co nejdříve a vrátit se k obvyklému

rozvrhu dávkování. Jestliže pacient vynechá dávku a uplynulo více než 6 hodin, pacient nemá užít

vynechanou dávku, ale jednoduše se vrátit k obvyklému rozvrhu dávkování.

Úpravy dávkování

Zvýšení hladin jaterních aminotransferáz

V případě, že se objeví zvýšení hladin aminotransferáz 3. nebo 4. stupně (alaninaminotransferáza

[ALT]/aspartátaminotransferáza [AST] o > 5 x horní hranice normální hladiny [ULN,

Upper Limit of

Normal

]), musí se léčba přípravkem Zydelig přerušit. Jakmile se hodnoty vrátí na 1. stupeň nebo nižší

(ALT/AST ≤ 3 x ULN), může se léčba obnovit v dávce 100 mg dvakrát denně.

Pokud se příhoda nezopakuje, může ošetřující lékař podle svého uvážení znovu zvýšit dávku na

150 mg dvakrát denně.

Jestliže se příhoda zopakuje, musí se léčba přípravkem Zydelig přerušit až do návratu hodnot 1. stupně

nebo nižšího, a poté může ošetřující lékař podle svého uvážení začít znovu podávat dávku 100 mg

dvakrát denně (viz body 4.4 a 4.8).

Průjem/kolitida

V případě, že se objeví průjem/kolitida 3. nebo 4. stupně, musí se léčba přípravkem Zydelig přerušit.

Jakmile se průjem/kolitida upraví na 1. stupeň nebo nižší, může se léčba obnovit v dávce 100 mg

dvakrát denně. Pokud se průjem/kolitida nevrátí, může ošetřující lékař podle svého uvážení znovu

zvýšit dávku na 150 mg dvakrát denně (viz bod 4.8).

Pneumonitida

V případě, že se předpokládá výskyt pneumonitidy, musí se léčba přípravkem Zydelig přerušit.

Jakmile pneumonitida ustoupí a pokud je vhodná opakovaná léčba, může se zvážit obnovení léčby

v dávce 100 mg dvakrát denně. Léčba přípravkem Zydelig musí být trvale ukončena v případě středně

těžké či těžké pneumonitidy nebo organizující se pneumonie (viz body 4.4 a 4.8).

Vyrážka

V případě, že se objeví vyrážka 3. nebo 4. stupně, musí se léčba přípravkem Zydelig přerušit. Jakmile

se vyrážka upraví na 1. stupeň nebo nižší, může se léčba obnovit v dávce 100 mg dvakrát denně.

Pokud se vyrážka nevrátí, může ošetřující lékař podle svého uvážení znovu zvýšit dávku na 150 mg

dvakrát denně (viz bod 4.8).

Neutropenie

Léčba přípravkem Zydelig musí být přerušena u pacientů s absolutním počtem neutrofilů (ANC)

nižším než 500/mm

. ANC musí být monitorován minimálně jednou týdně, dokud není ANC

≥ 500/mm

, poté může být léčba znovu zahájena dávkou 100 mg dvakrát denně (viz bod 4.4).

ANC 1 000 až < 1 500/mm

3

ANC 500 až < 1 000/mm

3

ANC < 500/mm

3

Udržujte dávkování přípravku

Zydelig.

Udržujte dávkování přípravku

Zydelig.

Monitorujte ANC minimálně

jednou týdně.

Přerušte podávání

přípravku

Zydelig.

Monitorujte ANC minimálně

jednou týdně, dokud ANC není

≥ 500/mm

a poté můžete znovu

zahájit podávání přípravku

Zydelig v dávce 100 mg dvakrát

denně.

Zvláštní populace

Starší pacienti

U starších pacientů (ve věku ≥ 65 let) není nutná specifická úprava dávkování (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s lehkou, středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávkování

(viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce jater není při zahájení léčby přípravkem

Zydelig nutná úprava dávkování, doporučuje se však intenzivnější sledování nežádoucích účinků

(viz body 4.4 a 5.2).

Údaje pro doporučení dávky u pacientů s těžkou poruchou funkce jater nejsou dostatečné. Proto se

doporučuje zvýšená opatrnost a intenzivnější sledování nežádoucích účinků při podávání přípravku

Zydelig u této populace (viz body 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Zydelig u dětí do 18 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné

údaje.

Způsob podání

Přípravek Zydelig je určen k perorálnímu podání. Pacienty je třeba poučit, aby tablety polykali celé.

Potahované tablety se nesmí kousat ani drtit. Potahované tablety se mohou užívat spolu s jídlem nebo

bez jídla (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Závažné infekce

Léčba přípravkem Zydelig se nesmí zahájit, pokud má pacient známky jakékoliv systémové

bakteriální, mykotické nebo virové infekce.

Při podávání idelalisibu se vyskytly závažné a fatální infekce, včetně oportunních infekcí, jako je

pneumonie způsobená

Pneumocystis jirovecii

(PJP) a infekce cytomegalovirem (CMV). Proto musí

být všem pacientům během léčby a po dobu 2 až 6 měsíců po ukončení léčby idelalisibem podávána

profylaxe PJP. Doba trvání profylaxe po ukončení léčby má být založena na klinickém úsudku; u

pacienta mají být zváženy rizikové faktory, jako je souběžná léčba kortikosteroidy a déletrvající

neutropenie (viz bod 4.8).

U pacientů mají být v průběhu léčby monitorovány známky a symptomy respirační infekce. Pacienty

je třeba poučit, aby ihned nahlásili nové respirační příznaky.

U pacientů s pozitivními sérologickými výsledky CMV na počátku léčby idelalisibem nebo s jinou

prokázanou infekcí CMV v anamnéze se doporučuje pravidelné klinické a laboratorní sledování

infekce CMV. Pacienty s virémií CMV bez souvisejících klinických známek infekce CMV je třeba

pečlivě sledovat. U pacientů s prokázanou virémií CMV a klinickými známkami infekce CMV je třeba

zvážit přerušení léčby idelalisibem až do odeznění infekce. Jestliže přínosy opětovného zahájení léčby

idelalisibem převažují nad riziky, má se zvážit podávání preventivní léčby infekce CMV.

Po užití idelalisibu v kontextu předchozích nebo souběžných imunosupresivních terapií, které byly

spojovány s progresivní multifokální leukoencefalopatií (PML), byly hlášeny případy PML. Lékaři by

měli zvážit PML v diferenciální diagnóze u pacientů s novými či zhoršujícími se neurologickými,

kognitivními nebo behaviorálními známkami nebo symptomy. Pokud existuje podezření na PML, pak

mají být provedena vhodná diagnostická vyšetření a léčba má být pozastavena, dokud nebude PML

vyloučena. V případě jakýchkoliv pochybností je nutné zvážit doporoučení na vyšetření u neurologa a

vhodná diagnostická opatření pro PML včetně MRI skenů s kontrastní látkou, testování mozkomíšního

moku (CSF) na virovou JC DNA a opakovaná neurologická vyšetření.

Neutropenie

U pacientů léčených idelalisibem docházelo ve spojení s léčbou k neutropenii stupně 3 nebo 4, včetně

febrilní neutropenie. Po dobu prvních 6 měsíců léčby idelalisibem je třeba monitorovat krevní obraz u

všech pacientů minimálně každé 2 týdny a u pacientů s ANC nižším než 1 000/mm

minimálně jednou

týdně (viz bod 4.2).

Hepatotoxicita

V klinických studiích s idelalisibem bylo pozorováno zvýšení hladin ALT a AST 3. a 4. stupně

(> 5 x ULN). Bylo také hlášeno hepatocelulární poškození včetně selhání jater. Zvýšení jaterních

transamináz bylo obecně pozorováno během prvních 12 týdnů léčby a bylo po přerušení podávání

přípravku reverzibilní (viz bod 4.2). U pacientů, u nichž bylo podávání idelalisibu znovu zahájeno v

nižší dávce, došlo ve 26 % k opakovanému zvýšení ALT/AST. V případě zvýšení ALT/AST 3. nebo

4. stupně musí být léčba přípravkem Zydelig vysazena a je nutno monitorovat jaterní funkce. Jakmile

se hodnoty vrátí na stupeň 1 nebo nižší (ALT/AST ≤ 3 x ULN), léčba má být obnovena v nižší dávce.

Po dobu prvních 3 měsíců léčby je nutné u všech pacientů každé 2 týdny sledovat hladiny ALT, AST

a celkového bilirubinu, poté se mají tyto hodnoty sledovat podle klinické indikace. Pokud se zjistí

zvýšení hladin ALT a/nebo AST 2. nebo vyššího stupně, je u pacientů nutné monitorovat hladiny

ALT, AST a celkového bilirubinu každý týden až do poklesu hodnot na 1. stupeň nebo nižší.

Průjem/kolitida

Případy těžké kolitidy související s lékem se vyskytovaly relativně pozdě (v řádu měsíců) po zahájení

léčby, někdy s rychlým zhoršením, ustoupily však do několika týdnů po přerušení podávání léku

a dodatečné symptomatické léčbě (např. protizánětlivá léčiva, jako je enterálně podávaný budesonid).

K dispozici je velmi málo zkušeností s léčbou pacientů s anamnézou zánětlivého střevního

onemocnění.

Pneumonitida a organizující se pneumonie

U idelalisibu byly hlášeny případy pneumonitidy a organizující se pneumonie (některé s fatálním

následkem). U pacientů, u nichž se objeví závažné plicní příhody, má být idelalisib vysazen a pacient

má být vyšetřen kvůli zjištění etiologie. Pokud je stanovena diagnóza středně těžké či těžké

pneumonitidy nebo organizující se pneumonie, musí být zahájena vhodná léčba a idelalisib musí být

trvale vysazen.

Závažné kožní reakce

Při podávání idelalisibu se objevil Stevensův-Johnsonův syndrom (SJS), toxická epidermální

nekrolýza (TEN) a léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS). Případy SJS a TEN

s fatálními následky byly hlášeny tehdy, když byl idelalisib podáván společně s jinými léčivými

přípravky spojovanými s těmito syndromy. Pokud je podezření na SJS, TEN nebo DRESS, je třeba

léčbu idelalisibem okamžitě přerušit a pacienta vyšetřit a vhodným způsobem léčit. Pokud je

potvrzena diagnóza SJS, TEN nebo DRESS, idelalisib musí být trvale vysazen.

Induktory CYP3A

Při současném podávání s induktory CYP3A, jako jsou rifampicin, fenytoin, třezalka tečkovaná

Hypericum perforatum

) nebo karbamazepin, se expozice idelalisibu může snížit. Jelikož snížení

plazmatické koncentrace idelalisibu může vést ke snížené účinnosti přípravku, je třeba se vyhnout

současnému podávání přípravku Zydelig se středně silnými nebo silnými induktory CYP3A (viz

bod 4.5).

Substráty CYP3A

Primární metabolit idelalisibu, GS-563117, je silný inhibitor CYP3A4. Idelalisib má proto potenciál

vzájemně působit s léčivými přípravky, které jsou metabolizovány CYP3A, což může vést ke

zvýšeným sérovým koncentracím dalšího přípravku (viz bod 4.5). Při podávání idelalisibu současně

s jinými léčivými přípravky je třeba postupovat podle doporučení ohledně jejich současného podávání

s inhibitory CYP3A4 uvedených v souhrnu údajů o přípravku (SmPC) těchto přípravků. Je třeba se

vyhnout současné léčbě idelalisibem se substráty CYP3A způsobující závažné a/nebo život ohrožující

nežádoucí účinky (např. alfuzosin, amiodaron, cisaprid, pimozid, chinidin, ergotamin,

dihydroergotamin, kvetiapin, lovastatin, simvastatin, sildenafil, midazolam, triazolam), a pokud je to

možné, je třeba použít alternativní léčivé přípravky, které jsou méně citlivé na inhibici CYP3A4.

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater se doporučuje intenzivnější sledování nežádoucích účinků, protože

se u této populace očekává zvýšená expozice, a to zvláště u pacientů s těžkou poruchou funkce jater.

Do klinických studií s idelalisibem nebyli zařazeni žádní pacienti s těžkou poruchou funkce jater. Při

podávání přípravku Zydelig u této populace se doporučuje zvýšená opatrnost.

Chronická hepatitida

Idelalisib nebyl studován u pacientů s chronickou aktivní hepatitidou, včetně virové hepatitidy. Při

podávání přípravku Zydelig pacientům s aktivní hepatitidou je třeba postupovat opatrně.

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilním věku musí během léčby idelalisibem a ještě 1 měsíc po ukončení terapie používat

vysoce účinnou antikoncepci (viz bod 4.6). Ženy užívající hormonální antikoncepci mají navíc

používat bariérovou metodu jako druhou formu antikoncepce, protože v současné době není známo,

jestli idelalisib snižuje účinnost hormonální antikoncepce.

Pomocné látky

Přípravek Zydelig obsahuje azobarvivo oranžovou žluť (E 110), které může způsobovat alergické

reakce.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Idelalisib je primárně metabolizován aldehydoxidázou a v menší míře CYP3A a glukuronidací

(UGT1A4). Jeho primárním metabolitem je farmakologicky neaktivní GS-563117. Idelalisib

a GS-563117 jsou substráty P-gp a BCRP.

Vliv jiných léčivých přípravků na farmakokinetické vlastnosti idelalisibu

Induktory CYP3A

Klinická studie lékových interakcí zjistila, že současné podání jedné dávky 150 mg idelalisibu

s rifampicinem (silný induktor CYP3A) vedlo k ~75% snížení hodnoty AUC

idelalisibu. Je třeba se

vyhnout současnému podávání přípravku Zydelig se středně silnými nebo silnými induktory CYP3A,

jako jsou rifampicin, fenytoin, třezalka tečkovaná nebo karbamazepin, jelikož to může vést ke snížené

účinnosti přípravku (viz bod 4.4).

Inhibitory CYP3A/P-gp

Klinická studie lékových interakcí zjistila, že současné podání jedné dávky 400 mg idelalisibu

s ketokonazolem (silný inhibitor CYP3A, P-gp a BCRP) v dávce 400 mg jednou denně vedlo k 26%

zvýšení hodnoty C

a 79% zvýšení hodnoty AUC

idelalisibu. Při současném podávání idelalisibu

s inhibitory CYP3A/P-gp se počáteční úprava dávkování idelalisibu nepovažuje za nutnou, doporučuje

se však intenzivnější sledování nežádoucích účinků.

Vliv idelalisibu na farmakokinetické vlastnosti jiných léčivých přípravků

Substráty CYP3A

Primární metabolit idelalisibu, GS-563117, je silný inhibitor CYP3A. Klinická studie lékových

interakcí zjistila, že současné podávání idelalisibu s midazolamem (citlivý substrát CYP3A) vedlo

k ~140% zvýšení hodnoty C

a ~440% zvýšení hodnoty AUC

midazolamu v důsledku inhibice

CYP3A způsobené GS-563117. Současné podávání idelalisibu se substráty CYP3A může zvyšovat

jejich systémové expozice a zvyšovat nebo prodlužovat jejich terapeutickou aktivitu a nežádoucí

účinky.

In vitro

byla inhibice CYP3A4 ireverzibilní, a proto se návrat k normální enzymatické aktivitě

očekává až za několik dnů po ukončení podávání idelalisibu.

Možné interakce mezi idelalisibem a současně podávanými léčivými přípravky, které jsou substráty

CYP3A, jsou uvedeny v tabulce 1 (zvýšení je uvedeno jako „

”). Tento seznam není vyčerpávající a

slouží pouze jako návod. Obecně je třeba postupovat podle doporučení ohledně jejich současného

podávání s inhibitory CYP3A4 uvedených v SmPC těchto přípravků (viz bod 4.4).

Tabulka 1: Interakce mezi idelalisibem a dalšími léčivými přípravky, které jsou substráty

CYP3A

Léčivý přípravek

Očekávaný účinek

idelalisibu na hladiny

léčivého přípravku

Klinické doporučení týkající se

současného podávání s idelalisibem

ANTAGONISTÉ ALFA-1 ADRENORECEPTORŮ

Alfuzosin

↑ koncentrace v séru

Idelalisib se nemá podávat současně

s alfuzosinem.

ANALGETIKA

Fentanyl, alfentanil, methadon,

buprenorfin/naloxon

↑ koncentrace v séru

Doporučuje se pečlivé sledování

nežádoucích účinků (např. respirační

útlum, sedace).

ANTIARYTMIKA

Amiodaron, chinidin

Bepridil, disopyramid, lidokain

↑ koncentrace v séru

↑ koncentrace v séru

Idelalisib se nemá podávat současně

s amiodaronem ani chinidinem.

Doporučuje se klinické sledování.

CYTOSTATIKA

Inhibitory tyrosinkinázy, jako je

dasatinib a nilotinib, také

vinkristin a vinblastin

↑ koncentrace v séru

Doporučuje se pečlivé sledování

snášenlivosti těchto cytostatik.

ANTIKOAGULANCIA

Warfarin

↑ koncentrace v séru

Při současném podávání a po ukončení

léčby idelalisibem se doporučuje

sledování hodnot mezinárodního

normalizovaného poměru (INR)

ANTIKONVULZIVA

Karbamazepin

↑ koncentrace v séru

Je třeba sledovat hladiny

antikonvulziv.

ANTIDEPRESIVA

Trazodon

↑ koncentrace v séru

Doporučuje se pečlivá titrace dávky

antidepresiv a sledování antidepresivní

odpovědi.

LÉKY PROTI DNĚ

Kolchicin

↑ koncentrace v séru

Může být nutné snížení dávky

kolchicinu. Idelalisib se nemá podávat

současně s kolchicinem pacientům

s poruchou funkce ledvin nebo jater.

ANTIHYPERTENZIVA

Amlodipin, diltiazem, felodipin,

nifedipin, nikardipin

↑ koncentrace v séru

Doporučuje se klinické sledování

terapeutického účinku a nežádoucích

účinků.

ANTIINFEKTIVA

Antimykotika

Ketokonazol, itrakonazol,

posakonazol, vorikonazol

↑ koncentrace v séru

Doporučuje se klinické sledování.

Antimykobakteriální látky

Rifabutin

↑ koncentrace v séru

Doporučuje se zvýšené sledování

nežádoucích účinků souvisejících

s rifabutinem, včetně neutropenie a

uveitidy.

Inhibitory HCV proteázy

Boceprevir, telaprevir

↑ koncentrace v séru

Doporučuje se klinické sledování.

Léčivý přípravek

Očekávaný účinek

idelalisibu na hladiny

léčivého přípravku

Klinické doporučení týkající se

současného podávání s idelalisibem

Makrolidová antibiotika

Klarithromycin, telithromycin

↑ koncentrace v séru

U pacientů s normální funkcí ledvin

nebo lehkou poruchou funkce ledvin

(clearance kreatininu [CrCl]

60-90 ml/min) není nutná žádná

úprava dávky klarithromycinu.

U pacientů s CrCl < 90 ml/min se

doporučuje klinické sledování.

U pacientů s CrCl < 60 ml/min je

třeba zvážit použití alternativního

antibakteriálního přípravku.

U telithromycinu se doporučuje

klinické sledování.

ANTIPSYCHOTIKA/NEUROLEPTIKA

Kvetiapin, pimozid

↑ koncentrace v séru

Idelalisib se nemá podávat současně

s kvetiapinem ani pimozidem.

Mohou se zvážit alternativní léčivé

přípravky, jako je olanzapin.

ANTAGONISTÉ ENDOTELINOVÝCH RECEPTORŮ

Bosentan

↑ koncentrace v séru

Je třeba postupovat opatrně a pacienty

je třeba pečlivě sledovat s ohledem na

toxicitu související s bosentanem.

ERGOTAMINOVÉ ALKALOIDY

Ergotamin, dihydroergotamin

↑ koncentrace v séru

Idelalisib se nemá podávat současně

s ergotaminem ani

dihydroergotaminem.

PROKINETIKA

Cisaprid

↑ koncentrace v séru

Idelalisib se nemá podávat současně

s cisapridem.

GLUKOKORTIKOIDY

Inhalační/nazální

kortikosteroidy:

budesonid, flutikason

Perorální budesonid

↑ koncentrace v séru

↑ koncentrace v séru

Doporučuje se klinické sledování.

Doporučuje se klinické sledování

ohledně zvýšených známek/příznaků

účinků kortikosteroidů.

INHIBITORY HMG CO-A REDUKTÁZY

Lovastatin, simvastatin

Atorvastatin

↑ koncentrace v séru

↑ koncentrace v séru

Idelalisib se nemá podávat současně

s lovastatinem ani simvastatinem.

Doporučuje se klinické sledování a

může se zvážit nižší počáteční dávka

atorvastatinu. Může být rovněž zvážen

přechod na pravastatin, rosuvastatin

nebo pitavastatin.

IMUNOSUPRESIVA

Cyklosporin, sirolimus,

takrolimus

↑ koncentrace v séru

Doporučuje se terapeutické sledování.

Léčivý přípravek

Očekávaný účinek

idelalisibu na hladiny

léčivého přípravku

Klinické doporučení týkající se

současného podávání s idelalisibem

INHALAČNÍ BETA-AGONISTÉ

Salmeterol

↑ koncentrace v séru

Současné podávání salmeterolu a

idelalisibu se nedoporučuje.

Kombinace může vést ke zvýšenému

riziku kardiovaskulárních nežádoucích

účinků souvisejících se salmeterolem,

včetně prodloužení QT intervalu,

palpitací a sinusové tachykardie.

INHIBITORY FOSFODIESTERÁZY

Sildenafil

Tadalafil

Sildenafil, tadalafil

↑ koncentrace v séru

↑ koncentrace v séru

↑ koncentrace v séru

Plicní arteriální hypertenze:

Idelalisib se nemá podávat současně se

sildenafilem.

Při současném podávání tadalafilu

s idelalisibem je třeba postupovat

opatrně, včetně zvážení snížení dávky.

Erektilní dysfunkce:

Při předepisování sildenafilu nebo

tadalafilu s idelalisibem je nutná

zvýšená opatrnost a může se zvážit

snížení dávky a zvýšené sledování

nežádoucích účinků.

SEDATIVA/HYPNOTIKA

Midazolam (perorální),

triazolam

Buspiron, klorazepát, diazepam,

estazolam, flurazepam,

zolpidem

↑ koncentrace v séru

↑ koncentrace v séru

Idelalisib se nemá podávat současně

s midazolamem (perorální) ani

triazolamem.

Doporučuje se sledování koncentrace

sedativ/hypnotik a může se zvážit

snížení dávky.

Substráty CYP2C8

In vitro

idelalisib nejen inhiboval, ale také indukoval CYP2C8, není ale známo, zda to vede k účinku

in vivo

na substráty CYP2C8. Doporučuje se postupovat opatrně při podávání přípravku Zydelig

současně s léky s úzkým terapeutickým indexem, které jsou substráty CYP2C8 (paklitaxel).

Substráty indukovatelných enzymů (např. CYP2C9, CYP2C19, CYP2B6 a UGT)

In vitro

byl idelalisib induktorem několika enzymů a není možné vyloučit riziko snížené expozice

a tím snížené účinnosti substrátů indukovatelných enzymů, jako je CYP2C9, CYP2C19, CYP2B6 a

UGT. Doporučuje se postupovat opatrně při podávání přípravku Zydelig současně s léky s úzkým

terapeutickým indexem, které jsou substráty těchto enzymů (warfarin, fenytoin, S-mefenytoin).

Substráty BCRP, OATP1B1, OATP1B3 a P-gp

Současné podávání více dávek idelalisibu 150 mg dvakrát denně zdravým jedincům vedlo ke

srovnatelným expozicím u rosuvastatinu (AUC 90% IS: 87, 121) a digoxinu (AUC 90% IS: 98, 111),

což nenaznačuje žádnou klinicky významnou inhibici BCRP, OATP1B1/1B3 nebo systémového P-gp

idelalisibem. Není možné vyloučit riziko inhibice P-gp v gastrointestinálním traktu, která by mohla

vést ke zvýšené expozici citlivých substrátů intestinálního P-gp, jako je dabigatran-etexilát.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku / antikoncepce

Na základě zjištění u zvířat může idelalisib způsobit poškození plodu. Ženy by se měly během užívání

přípravku Zydelig a do 1 měsíce po ukončení léčby vyhnout otěhotnění. Proto musí ženy ve fertilním

věku během léčby přípravkem Zydelig a ještě 1 měsíc po ukončení terapie používat vysoce účinnou

antikoncepci. V současné době není známo, jestli idelalisib snižuje účinnost hormonální antikoncepce,

a proto ženy užívající hormonální antikoncepci mají navíc používat bariérovou metodu jako druhou

formu antikoncepce.

Těhotenství

Údaje o podávání idelalisibu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie na

zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Podávání přípravku Zydelig se v těhotenství a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají antikoncepci,

nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se idelalisib a jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka.

Riziko pro novorozence/kojence nelze vyloučit.

Kojení má být během léčby přípravkem Zydelig přerušeno.

Fertilita

Údaje o účinku idelalisibu na fertilitu u člověka nejsou k dispozici. Studie na zvířatech naznačují

možné škodlivé účinky idelalisibu na fertilitu a vývoj plodu (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Zydelig nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí profilu bezpečnosti

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na dvou studiích fáze 3 (studie 312-0116 a

studie 312-0119) a šesti studiích fáze 1 a 2. Studie 312-0116 byla randomizovaná, dvojitě zaslepená,

placebem kontrolovaná studie, ve které 110 pacientů s dříve léčenou CLL užívalo idelalisib

a rituximab. Kromě toho 86 pacientů z této studie, kteří byli randomizováni pro užívání placeba a

rituximabu, pokračovalo v užívání idelalisibu jako samostatného léčiva v prodloužené studii

(studie 312-0117). Studie 312-0119 byla randomizovaná, kontrolovaná, otevřená studie, ve které

173 pacientů s dříve léčenou CLL užívalo idelalisib a ofatumumab. Studie fáze 1 a 2 hodnotily

bezpečnost idelalisibu u celkem 536 pacientů s hematologickými malignitami, včetně 400 pacientů

užívajících idelalisib (v jakékoli dávce) jako samostatné léčivo a 136 pacientů užívajících idelalisib

v kombinaci s monoklonální protilátkou anti-CD20 (rituximabem nebo ofatumumabem).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky hlášené pro idelalisib užívaný samostatně nebo v kombinaci s monoklonálními

protilátkami anti-CD20 (rituximabem nebo ofatumumabem) uvádí tabulka 2. Nežádoucí účinky jsou

seřazeny podle tříd orgánových systémů a četnosti. Četnosti jsou definovány následujícím způsobem:

velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000

až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 2: Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích u pacientů s hematologickými

malignitami užívajících idelalisib a po uvedení přípravku na trh

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency,2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/003843

Zydelig (idelalisibum)

Přehled pro přípravek Zydelig a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Zydelig a k čemu se používá?

Zydelig je protinádorový léčivý přípravek, který se používá k léčbě chronické lymfatické leukemie

(nádorového onemocnění typu bílých krvinek zvaných B lymfocyty) a folikulárního lymfomu (jiného

nádorového onemocnění, které postihuje B-lymfocyty).

U chronické lymfatické leukemie se přípravek Zydelig používá v kombinaci s jiným léčivem

(rituximabem nebo ofatumumabem) u pacientů, kteří podstoupili alespoň jednu předchozí léčbu, a u

pacientů, jejichž nádorové buňky vykazují určité genetické mutace (změny) zvané delece 17p nebo

mutace TP53, kteří nemohou podstoupit jinou léčbu.

U folikulárního lymfomu se přípravek Zydelig používá samostatně u pacientů, jejichž onemocnění se po

dvou předchozích léčbách nezlepšilo.

Přípravek Zydelig obsahuje léčivou látku idelalisib.

Jak se přípravek Zydelig používá?

Výdej přípravku Zydelig je vázán na lékařský předpis. Měl by ho předepisovat lékař, který má

zkušenosti s používáním protinádorových léčivých přípravků.

Přípravek Zydelig je dostupný ve formě 100mg a 150mg tablet. Doporučená dávka činí 150 mg dvakrát

denně a léčba by měla pokračovat, dokud se onemocnění zlepšuje nebo zůstává stabilní a nežádoucí

účinky jsou snesitelné. Jestliže se u pacienta objeví závažné nežádoucí účinky, léčba musí být

přerušena a je možno ji znovu zahájit podáváním nižší dávky 100 mg.

Všichni pacienti léčení přípravkem Zydelig by měli také užívat preventivní léčivé přípravky proti plicní

infekci, pneumonii způsobené mikroorganismem Pneumocystis jirovecii, přičemž tato léčba by měla

pokračovat po dobu až 6 měsíců po ukončení léčby přípravkem Zydelig. Pacienti by rovněž měli být

sledováni z hlediska infekce a měli by podstupovat pravidelné vyšetření krve ke zjištění počtu bílých

krvinek. Léčba přípravkem Zydelig by neměla být zahájena u pacientů s jakoukoli generalizovanou

infekcí (infekcí, která se rozšířila a doprovází ji příznaky, které postihují celé tělo, např. horečka a

zimnice).

Více informací o používání přípravku Zydelig naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Zydelig (idelalisibum)

EMA/405154/2019

strana 2/3

Jak přípravek Zydelig působí?

Léčivá látka v přípravku Zydelig, idelalisib, blokuje účinky enzymu zvaného PI3K-delta. Tento enzym

hraje roli při růstu bílých krvinek, jejich migraci a přežití, ale je nadměrně aktivní u nádorových

onemocnění krve, kde umožňuje přežívání nádorových buněk. Tím, že idelalisib na tento enzym zacílí a

blokuje jeho účinky, způsobuje odumírání nádorových buněk a tím oddaluje nebo zastavuje progresi

(zhoršování) nádorového onemocnění.

Jaké přínosy přípravku Zydelig byly prokázány v průběhu studií?

V hlavní studii, do které bylo zařazeno 220 pacientů s dříve léčenou chronickou lymfatickou leukemií,

byl přípravek Zydelig při léčbě tohoto nádorového onemocnění účinnější než placebo (neúčinný

přípravek), přičemž oba byly podávány v kombinaci s rituximabem: Ke zlepšení onemocnění došlo u

75 % pacientů, kteří užívali přípravek Zydelig, v porovnání s 15 % pacientů užívajících placebo.

Přípravek Zydelig byl rovněž účinnější než placebo u pacientů, jejichž nádorové buňky vykazují

specifickou genetickou mutaci, která je činí nevhodnými pro určité jiné léčby.

Při léčbě chronické lymfatické leukemie byl přípravek Zydelig v kombinaci s ofatumumabem účinnější

než samostatně podávaný ofatumumab. Ve studii, do které bylo zařazeno 261 pacientů s dříve léčenou

chronickou lymfatickou leukemií, trvalo u pacientů léčených přípravkem Zydelig v kombinaci

s ofatumumabem v průměru více než 16 měsíců, než se onemocnění zhoršilo, ve srovnání s 8 měsíci u

pacientů léčených samostatně podávaným ofatumumabem.

Další hlavní studie hodnotila přípravek Zydelig u pacientů s různými lymfomy, včetně 72 pacientů

s folikulárním lymfomem, u kterých selhaly dvě předchozí léčby. Přípravek Zydelig byl účinný, protože

u 54 % pacientů s folikulárním lymfomem došlo k úplné nebo částečné odpovědi na léčbu.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Zydelig?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Zydelig (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

jsou infekce (včetně infekce plic způsobené Pneumocystis jirovecii a infekcí způsobených

cytomegalovirem), neutropenie (nízké hladiny neutrofilů, což je druh bílých krvinek), lymfocytóza

(zvýšené hladiny lymfocytů, jiného druhu bílých krvinek), průjem, krevní testy ukazující změny na

játrech, vyrážka, horečka a zvýšené hladiny tuku v krvi.

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Zydelig je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Zydelig registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky konstatovala, že u pacientů s chronickou lymfatickou leukemií

a folikulárním lymfomem prokázala data z hlavních studií vysokou četnost odpovědi na přípravek

Zydelig. Přípravek Zydelig byl rovněž účinný u pacientů s chronickou lymfatickou leukemií, jejichž

nádorové buňky vykazují deleci 17p nebo mutaci TP53, u nichž není obvykle dosahováno dobrých

výsledků.

Bezpečnost tohoto přípravku byla navíc považována za přijatelnou. Agentura tedy dospěla k závěru, že

přínosy přípravku Zydelig převyšují jeho rizika a doporučila, aby byl schválen k použití v EU.

Zydelig (idelalisibum)

EMA/405154/2019

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Zydelig?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Zydelig, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky i

pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Zydelig průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Zydelig jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Zydelig

Přípravku Zydelig bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 18. září 2014.

Další informace o přípravku Zydelig jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/zydelig

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 12-2019.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace