Targretin

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
bexaroten
Dostupné s:
Eisai GmbH
ATC kód:
L01XF03
INN (Mezinárodní Name):
bexarotene
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Lymfom, T-buňka, kožní
Terapeutické indikace:
Targretin tobolky je indikován k léčbě kožních projevů pokročilém stádiu kožní T-buněčného lymfomu (CTCL) pacientů refrakterních nejméně jedné celkové léčbě.
Přehled produktů:
Revision: 22
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000326
Datum autorizace:
2001-03-29
EMEA kód:
EMEA/H/C/000326

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

10-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

28-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

10-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

28-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

10-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

28-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

10-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

28-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

10-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

28-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

10-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

28-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

10-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

28-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

10-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

28-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

10-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

28-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

10-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

28-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

10-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

28-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

10-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

28-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

10-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

28-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

10-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

28-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

10-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

28-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

10-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

28-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

10-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

28-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

10-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

28-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

10-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

28-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

10-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

28-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

10-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

28-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

10-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

10-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

10-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

10-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

28-06-2018

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Targretin 75 mg měkké tobolky

bexarotenum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Targretin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Targretin užívat

Jak se přípravek Targretin užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Targretin uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Targretin a k čemu se používá

Léčivá látka přípravku Targretin, bexaroten, patří do skupiny léků nazývaných retinoidy, které

jsou příbuzné vitaminu A. Tobolky přípravku Targretin užívají pacienti s pokročilou formou

lymfomu kožních T-buněk (CTCL), u nichž toto onemocnění neodpovídá na jinou léčbu. CTCL

je stav, při kterém se určité buňky lymfatického systému člověka, zvané T-lymfocyty, mění v

rakovinné a postihují kůži.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Targretin používat

Neužívejte přípravek Targretin:

jestliže jste alergický(á) na bexaroten nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

jestliže jste těhotná nebo kojíte nebo pokud můžete otěhotnět a nepoužíváte účinné

antikoncepční prostředky;

jestliže jste v minulosti trpěl(a) zánětem slinivky břišní, jestliže máte nekontrolované

zvýšené hodnoty krevních tuků (vysoký cholesterol nebo vysokou hladinu

triacylglycerolů), jestliže máte hypervitaminózu A, jestliže máte nekontrolované

onemocnění štítné žlázy, jestliže máte nedostatečnou funkci jater nebo jestliže v současné

době trpíte celkovou infekcí.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Targretin se poraďte se svým lékařem.

jestliže je vám známo, že jste alergický(á) na retinoidy (příbuzné s vitaminem A), trpíte

onemocněním jater, máte vysoký obsah tuků v krvi nebo užíváte léky, které mohou

způsobit vysoký obsah tuků v krvi, máte nekontrolovaný diabetes mellitus (cukrovku),

trpěli jste onemocněním žlučníku nebo žlučových cest nebo konzumujete nadměrné

množství alkoholu.

jestliže se u Vás někdy vyskytly problémy postihující duševní zdraví včetně deprese,

sklonů k agresivitě nebo změn nálady. Užívání přípravku Targretin může ovlivnit Vaši

náladu.

Před zahájením léčby bude patrně nutné provést stanovení hladiny krevních tuků a toto

stanovení opakovat během léčby v týdenních intervalech, později jednou za měsíc po dobu

užívání tohoto přípravku.

Před zahájením léčby bude pomocí krevních testů zhodnocena funkce vašich jater a štítné žlázy

a zkontrolován počet červených a bílých krvinek; tyto hodnoty se budou v průběhu léčby

sledovat.

Pokud budete pociťovat v průběhu léčby zrakové obtíže, bude pravděpodobně potřebné

pravidelné oční vyšetření.

Co nejvíce omezte pobyt na slunci a nechoďte do solária.

V průběhu léčby neužívejte více než 15 000 mezinárodních jednotek (IU) vitaminu A denně.

Problémy postihující duševní zdraví

Některých změn ve Vaší náladě a chování si nemusíte všimnout, a proto je velmi důležité,

abyste své přátele a rodinu informovali, že tento léčivý přípravek může ovlivnit Vaši náladu

a chování. Umožní jim to povšimnout si případných změn a pomoci Vám rozpoznat případné

problémy, o kterých je nutné si promluvit s lékařem.

Děti a dospívající

Targretin tobolky nesmějí užívat děti ani dospívající.

Další léčivé přípravky a přípravek Targretin

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo

které možná budete užívat; zejména se to týká léků, které obsahují

ketokonazol a itrakonazol (používaných k léčbě plísňových infekcí),

erythromycin, klarithromycin a rifampicin (používaných k léčbě bakteriální infekcí),

fenytoin a fenobarbital (používaných k léčbě záchvatů),

gemfibrozil (používaných ke snížení vysoké hladiny krevních tuků, například cholesterolu

a triacylglycerolů),

vitamin A, inhibitory proteázy (používaných k léčbě virových infekcí),

a léků obsahujících tamoxifen (používaných k léčbě některých forem rakoviny),

dexamethazon (používaný k léčbě zánětlivých stavů).

inzulín, látky zvyšující sekreci inzulínu, nebo látky zvyšující citlivost na inzulín

(používaných k léčbě cukrovky).

Je to velmi důležité, protože současné užívání více než jednoho léku může někdy posílit nebo

oslabit účinek těchto léků.

Přípravek Targretin s jídlem a pitím

Targretin se má užívat při jídle (viz bod 3). Pokud pravidelně konzumujete grapefruity nebo

grapefruitový džus, poraďte se s lékařem, protože tyto potraviny mohou ovlivnit reakci Vašeho

těla na léčbu Targretinem.

Těhotenství a kojení

Targretin může ohrozit vývoj plodu. NEUŽÍVEJTE Targretin pokud jste těhotná nebo kojíte.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jestliže jste schopna otěhotnět, musíte nejpozději jeden týden před zahájením léčby absolvovat

těhotenský test, který potvrdí, že nejste těhotná. Musíte používat účinnou antikoncepci

(prostředek zabraňující početí), a to nepřetržitě jeden měsíc před zahájením léčby, po dobu léčby

a nejméně jeden měsíc po jejím ukončení. Doporučuje se používat dva spolehlivé antikoncepční

prostředky současně. Pokud užíváte hormonální antikoncepci (například antikoncepční pilulky),

máte se poradit se svým lékařem.

Jste-li muž a Vaše partnerka je těhotná nebo by mohla otěhotnět, musíte při pohlavním styku

používat kondom po celou dobu užívání bexarotenu a nejméně jeden měsíc po užití poslední

dávky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vliv přípravku Targretin na schopnost řídit motorová nebo obsluhovat stroje není znám.

Pociťujete-li během léčby závratě nebo máte-li zrakové potíže, neřiďte a neobsluhujte stroje.

Přípravek Targretin obsahuje sorbitol a butylhydroxyanisol

Targretin obsahuje malé množství sorbitolu (typ cukru). Pokud trpíte nesnášenlivostí některých

cukrů, poraďte se s lékařem předtím, než užijete tento léčivý přípravek.

Butylhydroxyanisol je látka dráždící slizniční tkáně; proto se tobolky musí polknout neporušené

a nesmí se rozkousat.

3.

Jak se přípravek Targretin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař vám předepíše vhodnou dávku.

Doporučená dávka přípravku je 4 až 10 tobolek, které se užívají jednou denně. Užívejte

předepsaný počet tobolek každý den ve stejnou dobu s jídlem. Tobolky je možno užít

bezprostředně před jídlem, během něj nebo po něm, podle toho, co Vám vyhovuje lépe. Tobolky

je nutno polknout celé a nerozkousané.

Jak dlouho se Targretin užívá

Ačkoli někteří pacienti pocítí zlepšení již v průběhu několika prvních týdnů, většina pacientů

potřebuje ke zlepšení stavu několik měsíců nebo i delší dobu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Targretin, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravu Targretin, než je předepsaná dávka, musíte kontaktovat svého

lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Targretin

Jestliže jste zapomněl(a) užít jednu dávku, vezměte si příští dávku s následujícím jídlem v tentýž

den a následující den si vezměte svou běžnou dávku jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující

dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Targretin

Váš lékař rozhodne, jak dlouho máte užívat přípravek Targretin a kdy má být léčba ukončena.

Přípravek nepřestávejte užívat, pokud o tom nerozhodl Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud při užívání Targretinu pociťujete jakékoli zhoršení svého stavu, okamžitě informujte

svého lékaře. Někdy je nezbytné upravit dávky nebo přerušit léčbu. Váš lékař vám poradí, jak

postupovat.

U pacientů s CTCL, léčených doporučenou denní dávkou, byly zaznamenány následující

nežádoucí účinky:

Velmi časté (které se mohou objevit u více než 1 z 10 léčených pacientů):

snížený počet bílých krvinek;

snížená hladina hormonů štítné žlázy;

zvýšená hladina krevních tuků (triacylglycerolů a cholesterolu);

kožní reakce (svědění, zčervenání, podráždění, olupování);

bolest hlavy, únava, bolest.

Časté (které se mohou objevit až u 1 z 10 léčených pacientů):

snížený počet červených krvinek, zduření lymfatických uzlin, zhoršení lymfomu;

poruchy štítné žlázy;

zvýšené hodnoty jaterních enzymů, zhoršená funkce ledvin, nízký obsah bílkovin v krvi,

přírůstek na váze;

nespavost, závratě, snížená kožní citlivost;

suché oči, hluchota, neobvyklé pocity v očích včetně podráždění a tíhy;

otoky nohou a paží;

pocit na zvracení, průjem, sucho v ústech, suché rty, ztráta chuti k jídlu, zácpa, plynatost,

abnormální hodnoty jaterních testů, zvracení;

suchá pokožka, kožní poruchy, vypadávání vlasů, kožní ulcerace, akné, ztluštění kůže, uzlíky v

kůži, zvýšené pocení;

bolesti kloubů, kostí, svalů;

zimnice, bolesti břicha, alergické reakce, infekce.

Méně časté (které se mohou objevit až u 1 ze 100 léčených pacientů):

krevní poruchy, eosinofilie, leukocytóza, lymfocytóza, purpura, zvýšený nebo snížený počet

krevních destiček;

zvýšená funkce štítné žlázy;

zvýšená hladina bilirubinu v krvi, zhoršení funkce ledvin, dna, snížená hladina cholesterolu

HDL;

podrážděnost, obtíže s rovnováhou, deprese, zvýšená citlivost kůže na dotyk, abnormální

nervové čití, závratě;

abnormální vidění, rozostřené vidění, zánět očních víček, šedý zákal, zánět bělma, poškození

oční rohovky, poruchy sluchu, defekt zorného pole;

otoky, krvácení, vysoký krevní tlak, rychlý puls, viditelné zvětšení žil, rozšíření krevních cév;

poruchy zažívání, selhání jater, zánět slinivky břišní;

změny vlasů, herpes simplex, poruchy nehtů, pustulární vyrážka, mokvání, změna barvy kůže;

svalová ochablost;

bílkoviny v moči, abnormální funkce ledvin;

bolesti v zádech, kožní infekce, horečka, parazitární infekce, abnormální výsledky laboratorních

testů, změny na sliznicích, nádory.

Mezi vzácné nežádoucí účinky se smrtelnými následky patří akutní zánět slinivky, krvácení do

mozku a jaterní selhání.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím

národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Targretin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 30

C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Targretin obsahuje

Léčivou látkou je bexarotenum, jedna tobolka Targretinu obsahuje bexarotenum 75 mg.

Pomocnými látkami jsou makrogol, polysorbát, povidon a butylhydroxyanisol.

Plášť tobolky sestává ze želatiny, dehydratovaného sorbitolu a glycerolu (1:1) (glycerol 85%,

sorbitol, roztok dehydratovaného sorbitolu 85%, mannitol a voda), oxidu titaničitého (E171) a

černého inkoustu (SDA 35 alkohol (ethanol&ethyl-acetát), propylenglykol (E1520), černý oxid

železitý (E172), poly(vinyl-acetát)-ftalát, čištěná voda, isopropylalkohol, makrogol 400, roztok

amoniaku 28%).

Jak přípravek Targretin vypadá a co obsahuje toto balení

Targretin se dodává ve formě měkkých tobolek k vnitřnímu užití (perorální podání) v bílé

lahvičce z umělé hmoty, obsahující 100 tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci

Eisai GmbH

Edmund-Rumpler-Straße 3

60549 Frankfurt am Main

Německo

e-mail: medinfo_de@eisai.net

Výrobce

Eisai GmbH

Edmund-Rumpler-Straße 3

60549 Frankfurt am Main

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Eisai SA/NV

Tél/Tel: +32 (0)800 158 58

Lietuva

Ewopharma AG atstovybė

Tel: +370 5 2430444

България

Ewopharma AG

Teл.: +359 2 962 12 00

Luxembourg/Luxemburg

Eisai SA/NV

Tél/Tel: +32 (0)800 158 58

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Eisai GesmbH organizačni složka

Tel: + 420 242 485 839

Magyarország

Ewopharma Hungary Ltd.

Tel: +36 1 200 46 50

Danmark

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Sverige)

Malta

Cherubino LTD

Tel: +356 21343270

Deutschland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Nederland

Eisai B.V.

Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Eesti

Ewopharma AG Eesti filiaal

Tel: +372 6015540

Norge

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Sverige)

Ελλάδα

Arriani Pharmaceutical S.A.

Τηλ: + 30 210 668 3000

Österreich

Eisai GesmbH

Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

España

Eisai Farmacéutica, S.A.

Tel: + (34) 91 455 94 55

Polska

Ewopharma AG Sp. z o.o.

Tel: +48 (22) 620 11 71

France

Eisai SAS

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Portugal

Eisai Farmacêtica, Unipessoal Lda

Tel: + 351 214 875 540

Hrvatska

Ewopharma d.o.o

Tel: +385 (0) 1 6646 563

România

Ewopharma AG

Tel: +40 21 260 13 44

Ireland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Germany)

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Tel: +386 590 848 40

Ísland

Eisai AB

Sími: + 46 (0)8 501 01 600

(Svíþjóð)

Slovenská republika

Eisai GesmbH organizačni složka

Tel.: + 420 242 485 839

(Česká republika)

Italia

Eisai S.r.l.

Tel: + 39 02 5181401

Suomi/Finland

Eisai AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ruotsi)

Κύπρος

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: + 30 210 668 3000

(Ελλάδα)

Sverige

Eisai AB

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

Latvija

Ewopharma AG Pārstāvniecība

Tel: +371 67450497

United Kingdom (Northern Ireland)

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Germany)

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách

Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Targretin 75 mg měkké tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tobolka obsahuje bexarotenum 75 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: sorbitol

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Měkká tobolka

Bělavé tobolky s potiskem „Targretin“, obsahující tekutou suspenzi.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Targretin je indikován k léčbě kožních projevů u dospělých pacientů s pokročilým stadiem

kožního

T-buněčného lymfomu (CTCL), rezistentního vůči nejméně jedné celkové léčbě.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu bexarotenem může začít a udržovat výhradně lékař se zkušenostmi s léčbou pacientů

s CTCL.

Dávkování

Doporučená počáteční dávka je 300 mg/m

/den. Výpočet počáteční dávky podle plochy

tělesného povrchu se provádí takto:

Tabulka 1

Doporučená počáteční dávka

Počáteční dávka (300 mg/m

/den)

Počet 75mg

tobolek

Targretinu

Plocha tělesného povrchu (m

Celková denní dávka (mg/den)

0,88 - 1,12

1,13 - 1,37

1,38 - 1,62

1,63 - 1,87

1,88 - 2,12

2,13 - 2,37

2,38 - 2,62

Pokyny k úpravě dávky

Dávku 300 mg/m

/den lze upravit na 200 mg/m

/den a pak na 100 mg/m

/den, nebo lze léčbu

dočasně přerušit, vyžaduje-li to toxicita. Když jsou toxické příznaky zvládnuty, lze dávky opět

opatrně zvýšit. Při náležitém sledování klinických příznaků může jednotlivým pacientům

prospět dávka převyšující 300 mg/m

/den. Dávky vyšší než 650 mg/m

/den nebyly u pacientů

s CTCL vyhodnocovány. V průběhu klinických zkoušek byl pacientům s CTCL podáván

bexaroten až 118 týdnů. Léčba má pokračovat, dokud pacientovi přináší prospěch.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost bexarotenu u dětí (mladších 18 let) nebyla stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje.

Starší pacienti

Z celkového počtu pacientů s CTCL, zúčastněných v klinických zkouškách, bylo 61 %

šedesátiletých a starších a 30 % bylo sedmdesátiletých a starších. Nebyly pozorovány žádné

podstatné rozdíly v bezpečnosti mezi pacienty sedmdesátiletými a staršími a mezi mladšími,

nelze však vyloučit vyšší citlivost některých starších jedinců na bexaroten. U starších pacientů se

má používat standardní dávka.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Nebyly provedeny žádné formální studie pacientů s insuficiencí ledvin. Podle klinických

farmakokinetických dat se močí vylučuje menší podíl bexarotenu a jeho metabolitů. U všech

vyhodnocovaných pacientů byla odhadnutá hodnota renální clearance bexarotenu nižší než

1 ml/min. Vzhledem k těmto omezeným údajům je nutno pacienty s insuficiencí ledvin léčené

bexarotenem, pečlivě sledovat.

Způsob podání

Perorálnímu podání.

Targretin tobolky mají být užity v jedné denní dávce společně s jídlem. Tobolky se nesmějí

žvýkat.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Těhotenství a kojení.

Ženy ve fertilním věku nepoužívající účinnou antikoncepi.

Pankreatitida v anamnéze.

Nekontrolovaná hypercholesterolemie.

Nekontrolovaná hypertriacylglycerolemie.

Hypervitaminóza A.

Nekontrolovaná onemocnění štítné žlázy.

Jaterní insuficience.

Probíhající celková infekce.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecně

Tobolky Targretinu je nutno používat s opatrností u pacientů se známou hypersenzitivitou na

retinoidy. Žádné klinické případy zkřížené reaktivity nebyly zaznamenány. Pacienti užívající

bexaroten nesmí darovat krev k transfuzi. Butylhydroxyanisol, složka přípravku Targretin, je

látka dráždící slizniční tkáně; proto se tobolky musí polknout neporušené a nesmí se rozkousat.

Lipidy

Hyperlipidemie byla v klinických studiích identifikována jako účinek související s užitím

bexarotenu. Před zahájením léčby bexarotenem se má provést stanovení obsahu krevních lipidů

(triacylglycerolů a cholesterolu) nalačno, které je třeba opakovat jednou týdně, dokud se

nestanoví reakce krevních lipidů na bexaroten, což se obvykle stane do dvou až čtyř týdnů, a pak

nejméně jednou za měsíc. Hladina triacylglycerolů nalačno musí být před zahájením léčby

bexarotenem normální nebo normalizovaná vhodným zásahem. Je nutno vyvinout maximální

úsilí k udržení hladiny triacylglycerolů nižší než 4,52 mmol/l, aby se snížilo riziko klinických

následků. Je-li hladina triacylglyceroů nalačno zvýšená nebo se během léčby zvýší, doporučuje

se zahájit léčbu hypolipidemiky, a je-li to nutné, snížit dávky (z 300 mg/m

/den bexarotenu

denně na 200 mg/m

/den, a je-li třeba, na 100 mg/m

/den) nebo přerušit léčbu. Podle údajů

z klinických studií nebyla koncentrace bexarotenu ovlivněna současným podáváním

atorvastatinu. Nicméně současné podávání gemfibrozilu se projevilo podstatným zvýšením

koncentrace bexarotenu v plazmě, a proto se současné podávání gemfibrozilu s bexarotenem

nedoporučuje (viz bod 4.5). Zvýšenou hladinu sérového cholesterolu je nutno léčit podle

současné lékařské praxe.

Pankreatitida

Akutní pankreatitida spojená se zvýšenými hodnotami sérových triacylglycerolů nalačno byla

v klinických studiích hlášena. Pacienti s CTCL, u nichž se objevují rizikové faktory

pankreatitidy (např. pankreatitida v minulosti, nekontrolovaná hyperlipidemie, nadměrná

konzumace alkoholu, nekontrolovaný diabetes mellitus, onemocnění žlučových cest a léčba, o

níž je známo, že zvyšuje hladinu triacylglycerolů nebo je spojena s pankreatickou toxicitou),

nesmí být léčeni bexarotenem vyjma případů, kdy je potenciální přínos vyšší než riziko.

Abnormality funkčních jaterních testů (JT)

Byly hlášeny zvýšené hodnoty výsledků JT související s užíváním bexarotenu. Na základě údajů

z probíhajících klinických studií se zvýšené výsledky JT upravily během jednoho měsíce u 80 %

pacientů po snížení dávky nebo po přerušení léčby. Je nutno dosáhnout výsledků JT jako před

zahájením léčby a jaterní funkce je třeba pečlivě sledovat každý týden během prvního měsíce a

později jednou za měsíc. Je třeba posoudit možnost pozastavení nebo přerušení léčby

bexarotenem, pokud výsledky testů dosáhnou hodnoty vyšší než trojnásobek horního limitu

normálních hodnot u AST, ALT nebo u bilirubinu.

Změny výsledků testu funkce štítné žlázy

U pacientů užívajících bexaroten byly pozorovány změny výsledků testu funkce štítné žlázy,

nejčastěji ve formě reverzibilního snížení hladiny hormonů štítné žlázy (celkového thyroxinu

[celkového T

] a thyreotropinu (TSH). Je nutno dosáhnout hodnot testu funkce štítné žlázy, které

byly před zahájením léčby, a tuto funkci sledovat minimálně jednou za měsíc během léčby a

podle výskytu příznaků hypotyreózy. Pacienti se symptomatickou hypotyreózou při léčbě

bexarotenem byli léčeni suplementy hormonů štítné žlázy a příznaky vymizely.

Leukopenie

V klinických studiích byla zaznamenána leukopenie související s léčbou bexarotenem. Ve

většině případů došlo k úpravě po snížení dávek nebo přerušení léčby. Před zahájením léčby je

nutno stanovit počet bílých krvinek a diferenciál a toto vyšetření opakovat jednou za týden

během prvního měsíce a později jednou za měsíc.

Anemie

V klinických studiích byla hlášena anemie související s léčbou bexarotenem. Před zahájením

léčby je nutno stanovit hodnotu hemoglobinu, a pak jednou za týden v průběhu prvního měsíce a

později jednou za měsíc. Sníženou hladinu hemoglobinu je nutno léčit podle současné lékařské

praxe.

Psychiatrické poruchy

U pacientů léčených systémovými retinoidy včetně bexarotenu byly hlášeny deprese, zhoršení

depresí, úzkost a změny nálady. Zvláštní péči je nutno věnovat pacientům s depresí v anamnéze.

Pacienti musí být sledováni pro výskyt známek deprese a v případě nutnosti léčeni

odpovídajícím způsobem.

Povědomí mezi rodinnými příslušníky nebo přáteli může napomoci odhalit případy zhoršení

duševního zdraví.

Zakalení čočky

Po léčbě bexarotenem byl u některých pacientů pozorován dříve nezjištěný zákal čočky nebo

změna preexistujícího zákalu, které nesouvisely s trváním léčby ani s velikostí dávky. Vzhledem

k vysoké prevalenci a přirozenému výskytu katarakty u starších pacientů zúčastněných

v klinických zkouškách nebyla zjevná souvislost mezi výskytem zákalu čočky a podáváním

bexarotenu. Nicméně nežádoucí účinek dlouhodobé léčby bexarotenem na tvorbu zákalu čočky

u lidí nebyl vyloučen. Pacienti léčení bexarotenem, u nichž se vyskytnou zrakové obtíže, musí

podstoupit příslušné oftalmologické vyšetření.

Suplementace vitaminu A

Vzhledem ke vztahu bexarotenu k vitaminu A je třeba pacienty upozornit na to, aby omezili

suplementaci vitaminu A na dávku

15000 IU/den, aby se vyloučilo riziko potenciálních

toxických účinků.

Pacienti s diabetem mellitem

Při podávání bexarotenu je třeba věnovat pozornost pacientům užívajícím inzulín, látky

zvyšující sekreci inzulínu (např. deriváty sulfonylmočoviny) nebo látky zvyšující citlivost na

inzulín (např. inzulín-senzibilizátory na bázi thiazolidindionu). Bexaroten může známým

mechanismem účinku potenciálně zvyšovat působení těchto látek, což vede k hypoglykemii.

Nebyly hlášeny žádné případy hypoglykemie spojené s užíváním bexarotenu v monoterapii.

Fotosenzitivita

Byla zjištěna souvislost mezi užíváním retinoidů a fotosenzitivitou. Protože údaje z testů in vitro

ukazují, že by bexaroten mohl mít účinek zvyšující citlivost na světlo, je třeba pacienty varovat,

aby v průběhu léčby bexarotenem minimalizovali expozici slunečnímu záření a vyhýbali se

soláriím.

Perorální antikoncepční prostředky

Bexaroten může potenciálně indukovat metabolické enzymy a tím teoreticky snižovat účinnost

kombinovaných hormonálních antikoncepčních prostředků. Je-li tedy ženě ve fertilním věku

navrhována léčba bexarotenem, je také nutná spolehlivá nehormonální forma antikoncepce,

protože bexaroten patří do třídy léků s vysokým rizikem vzniku malformací u lidí.

Pediatrická populace

Targretin se nedoporučuje u dětí (mladších 18 let).

Targretin obsahuje malé množství sorbitolu. Pacienti s hereditární intolerancí fruktózy nemají

tento léčivý přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinky jiných látek na bexaroten

Žádné formální studie hodnotící lékové interakce s bexarotenem nebyly provedeny. Na základě

oxidativního metabolismu bexarotenu cytochromem P 450 3A4 (CYP3A4) lze teoreticky

usuzovat, že jeho společné podávání s ostatními substráty CYP3A4, jako jsou ketokonazol,

itrakonazol, inhibitory proteázy, klarithromycin a erythromycin, může vést ke zvýšení

koncentrací bexarotenu v plazmě. Kromě toho může společné podávání s induktory CYP3A4,

např. rifampicinem, fenytoinem, dexamethazonem nebo fenobarbitalem, teoreticky způsobit

snížení koncentrací bexarotenu v plazmě.

Je nutná obezřetnost v případě současného podávání CYP3A4 substrátů majících úzké

terapeutické rozmezí jako např. některá imunosupresiva (cyklosporin, takrolimus, sirolimus),

stejně jako při současném podávání přípravku s cytotoxicky působícími látkami např.

cyklofosfamidem, etoposidem, finasteridem, ifosfamidem, tamoxifenem a vinka-alkaloidy, na

jejichž metabolizaci se CYP3A4 podílí.

Populační analýza koncentrací bexarotenu v plazmě pacientů s CTCL ukázala, že současné

podávání gemfibrozilu vedlo k podstatnému zvýšení koncentrací bexarotenu v plazmě.

Mechanismus této interakce není známý. Koncentrace bexarotenu nebyly za podobných

podmínek ovlivněny současným podáváním atorvastatinu nebo levothyroxinu. Současné

podávání gemfibrozilu s bexarotenem se nedoporučuje.

Účinek bexarotenu na jiné látky

Existují náznaky toho, že bexaroten může indukovat CYP3A4. Proto může opakované podávání

bexarotenu vyústit v autoindukci jeho vlastního metabolismu a zvláště u dávek vyšších než

300 mg/m

/den může zvýšit rychlost metabolismu dalších látek metabolizovaných cytochromem

P 450 3A4, např. tamoxifenu, a snížit jejich koncentrace v plazmě. Bexaroten tak může

například snižovat účinnost perorálních antikoncepčních prostředků (viz body 4.4 a 4.6).

Bexaroten může potenciálně zvýšit účinek inzulínu, látek zvyšujících sekreci inzulínu (např.

derivátů sulfonylmočoviny), nebo inzulin-senzibilizujících látek (např. thiazolidindiony), což

vede k hypoglykemii (viz bod 4.4).

Interakce s laboratorními testy

Léčbou bexarotenem mohou být zvýrazněny hodnoty stanovení CA125 u pacientek s rakovinou

vaječníku.

Interakce s potravinami

Při všech klinických studiích byly pacientům dávány pokyny, aby tobolky Targretinu užívali

s jídlem nebo hned po jídle. V jedné klinické studii byly hodnoty AUC a C

bexarotenu v

plazmě podstatně vyšší po podání jídla obsahujícího tuky, než po podání roztoku glukózy.

Protože jsou údaje o bezpečnosti a účinnosti, získané v průběhu klinických zkoušek, založeny na

podávání s jídlem, doporučuje se, aby byly Targretin tobolky podávány s jídlem.

Na základě oxidativního metabolismu bexarotenu cytochromem P 450 3A4 lze usuzovat, že

grapefruitový džus může teoreticky vést ke zvýšení plazmatických koncentrací bexarotenu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání bexarotenu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech

ukázaly reprodukční toxicitu. Na základě porovnání expozice lidských pacientů a zvířat

působení bexarotenu nebyla prokázána mez bezpečnosti ohledně teratogenního působení u lidí

(viz bod 5.3). Bexaroten je v těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3).

Je-li tento lék neúmyslně užit během těhotenství nebo dojde-li během léčby tímto prostředkem

k otěhotnění, musí být pacientka informována o možném ohrožení plodu.

Antikoncepce u mužů a žen

Ženy ve fertilním věku musí při užívání bexarotenu používat adekvátní antikoncepční přípravky.

Nejpozději jeden týden před zahájením léčby musí být proveden citlivý těhotenský test (např.

test obsahu beta podjednotky lidského choriového gonadotropinu v séru – beta-HCG)

s negativním výsledkem. Účinná antikoncepce musí být používána od zjištění negativního

výsledku těhotenského testu v průběhu celé doby podávání Targretinu a po dobu nejméně

jednoho měsíce po jeho vysazení. Doporučuje se používat dvě spolehlivé formy antikoncepce

současně. Bexaroten může potenciálně indukovat metabolické enzymy a tím teoreticky snižovat

účinnost kombinovaných hormonálních antikoncepčních prostředků (viz 4.5). Pokud se tedy

plánuje léčba bexarotenem u ženy ve fertilním věku, doporučuje se také používat spolehlivou

nehormonální antikoncepci. Pacienti mužského pohlaví, jejichž sexuální partnerky jsou těhotné,

mohou otěhotnět nebo si nejsou jisté, zda nejsou těhotné, musí používat při pohlavním styku

kondom v celém průběhu léčby bexarotenem a nejméně jeden měsíc poté.

Kojení

Není známo, zda se bexaroten vylučuje do mateřského mléka. Kojící matky nesmějí bexaroten

užívat.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádná data o vlivu bexarotenu na fertilitu člověka. U psích samců byly

popsány určité účinky (viz bod 5.3). Ovlivnění fertility nelze vyloučit.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. U pacientů

užívajících Targretin však byly zaznamenány závratě a obtíže s viděním. Pacienti pociťující

během léčby závratě a obtíže s viděním nesmějí řídit ani obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnost bexarotenu byla zkoumána v klinických studiích se 193 pacienty s CTCL, kteří

užívali bexaroten až 118 týdnů, a u 420 onkologických pacientů s jiným onemocněním než

CTCL v jiných studiích.

U 109 pacientů s CTCL, léčených doporučenou počáteční dávkou 300 mg/m

/den, byly

nejčastějšími nežádoucími účinky léku hyperlipidmie ((primárně zvýšená hladina

triacylglycerolů) 74 %), hypotyreóza (29 %), hypercholesterolemie (28 %), bolest hlavy (27 %),

leukopenie (20 %), pruritus (20 %), astenie (19 %), vyrážka (16 %), exfoliativní dermatitida

(15 %) a bolest (12 %).

Seznam nežádoucích účinků uspořádaný do tabulky

Následující nežádoucí účinky související s lékem byly hlášeny během klinických studií u

pacientů s CTCL (N=109) léčených doporučenou počáteční dávkou 300 mg/m

/den. Frekvence

výskytu nežádoucích účinků je klasifikována jako velmi častá (>1/10), častá (>1/100, <1/10),

méně častá (>1/1 000, <1/100), vzácná (>1/10 000, <1/1 000) a velmi vzácná (<1/10 000).

V každé skupině frekvencí jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 2

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů v klinických studiích

Třída

orgánových

systémů

(terminologie

dle MedDRA)

Velmi časté

Časté

Méně časté

Poruchy krve

a lymfatického

systému

leukopenie

reakce podobná lymfomu

lymfadenopatie

hypochromní anemie

1,2,3

krevní dyskrazie

purpura

poruchy srážlivosti

prodloužená doba

srážlivosti

anémie

trombocytopenie

trombocytemie

eozinofilie

Třída

orgánových

systémů

(terminologie

dle MedDRA)

Velmi časté

Časté

Méně časté

leukocytóza

lymfocytóza

Endokrinní

poruchy

hypotyreóza

poruchy štítné žlázy

hypertyreóza

Poruchy

metabolismu a

výživy

hyperlipemie

hypercholesterolemie

přírůstek hmotnosti

zvýšená sérová

aspartátaminotransferáza

zvýšená sérová

alaninaminotransferáza

zvýšená laktátdehydrogenáza

kreatinin zvýšený

hypoproteinemie

bilirubinemie

dusík močoviny v krvi

zvýšený

snížené lipoproteiny HDL

Poruchy

nervového

systému

závrať

hypestezie

insomnie

ataxie

neuropatie

vertigo

hyperestezie

deprese

1,2,3

agitovanost

Poruchy oka

suché oči

oční problémy

specifikovaná katarakta

1,2,3

amblyopie

poruchy zorného pole

léze rohovky

abnormální vidění

1,2,3

blefaritida

konjunktivitida

Poruchy ucha

a labyrintu

hluchota

porucha ucha

Srdeční

poruchy

tachykardie

Cévní poruchy

periferní otok

krvácení

hypertenze

edém

vazodilatace

1,2,3

křečové žíly

Gastrointestin

ální poruchy

zvracení

průjem

nauzea

anorexie

abnormální výsledky jaterních

testů

cheilitida

sucho v ústech

zácpa

flatulence

pankreatitida

selhání jater

porucha gastrointestinálního

systému

Poruchy kůže

a podkožní

tkáně

exfoliativní

dermatitida

pruritus

vyrážka

kožní vřed

alopecie

hypertrofie kůže

kožní uzlík

akné

pocení

suchá pokožka

kožní porucha

mokvání

herpes simplex

pustulózní vyrážka

změny barvy kůže

porucha vlasů

porucha nehtů

Poruchy

svalové a

kostní bolest

artralgie

myastenie

Třída

orgánových

systémů

(terminologie

dle MedDRA)

Velmi časté

Časté

Méně časté

kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

myalgie

Poruchy

ledvin a

močových cest

albuminurie

abnormální funkce ledvin

Celkové

poruchy a

reakce v místě

aplikace

bolest

bolest hlavy

astenie

alergická reakce

infekce

třesavka

bolest břicha

změny hladiny hormonů

novotvar

horečka

1,2,3

celulitida

parazitární infekce

změny na slizničních

tkáních

bolest zad

1,2,3

abnormální výsledky

laboratorních testů

nežádoucí účinky byly pozorovány se zvýšenou frekvencí v případě, že bexaroten byl podáván v

dávce >300 mg/m

/den

nežádoucí účinky byly pozorovány se zvýšenou frekvencí v případě, že bexaroten byl podáván v

dávce 300 mg/m

/den u pacientů s rakovinou jiného typu než CTCL

nežádoucí účinky byly pozorovány se zvýšenou frekvencí v případě, že bexaroten byl podáván v

dávce >300 mg/m

/den (při porovnání s podáváním pacientům s CTCL v dávce 300 mg/m

/den) u

pacientů s nádory jiného typu než CTCL

Další nežádoucí účinky, pozorované při podávání mimo meze doporučeného dávkování a

indikací (tj. při podávání pacientům s CTCL v počáteční dávce >300 mg/m

2

/den nebo při

indikaci nádorů jiného typu než CTCL):

Nově pozorované nežádoucí účinky

Ekchymóza, petechie, abnormální leukocyty, snížené množství tromboplastinu, abnormální

erytrocyty, dehydratace, zvýšená hladina gonadotropního luteinizačního hormonu, úbytek

tělesné hmotnosti, zvýšená hladina alkalické fosfatázy, zvýšená hladina kreatinfosfokinázy,

zvýšená hodnota lipázy, zvýšené množství vápníku v krvi, migréna, periferní neuritida, změněná

citlivost, hypertonie, zmatenost, úzkost, emocionální labilita, spavost, snížené libido, nervozita,

šeroslepost, nystagmus, abnormální slzení, tinitus, poruchy chuti, bolesti na hrudníku, srdeční

arytmie, poruchy periferních cév, generalizovaný edém, hemoptýza, dyspnoe, zhoršení kašle,

sinusitida, zánět hltanu, dysfagie, tvoření vředů v ústech, ústní moniliáza, stomatitida, dyspepsie,

žízeň, abnormální stolice, říhání, vesikulobulózní vyrážka, makulopapulózní exantém, křeče

dolních končetin, krev v moči, soubor chřipkových příznaků, bolesti v pánevní krajině, tělesný

zápach.

Byly také pozorovány ojedinělé výskyty následujících nežádoucích účinků: útlum kostní dřeně,

snížená hladina protrombinu, snížená hladina gonadotropního luteinizačního hormonu, zvýšená

amyláza, snížená hladina sodíku, snížená hladina draslíku, nadbytek kyseliny močové v krvi,

snížená hladina cholesterolu, snížená hladina tuků, snížená hladina hořčíku, abnormální chůze,

strnulost, cirkumoorální parestezie, abnormální myšlení, bolesti očí, hypovolemie, subdurální

hematom, městnavé srdeční selhání, bušení srdce, epistaxe, vaskulární anomálie, vaskulární

poruchy, bledost, zánět plic, respirační onemocnění, onemocnění plic, onemocnění pohrudnice,

zánět žlučníku, poškození jater, žloutenka, cholestatická žloutenka, melena, zvracení,

laryngospasmus, tenesmus, rinitida, zvýšená chuť k jídlu, zánět dásní, pásový opar, psoriáza,

furunkulóza, kontaktní dermatitida, mazotok, lichenoidní dermatitida, artritida, onemocnění

kloubů, retence moči, zhoršené močení, polyurie, noční močení, impotence, abnormální močení,

zvětšení prsou, karcinom, zvýšená citlivost na světlo, otok obličeje, malátnost, virové infekce,

břišní distenze.

Vyšší výskyt většiny nežádoucích účinků byl zaznamenán při dávkách převyšujících

300 mg/m

/den. Všeobecně vymizely bez následků po snížení dávky nebo přerušení léčby.

Nicméně mezi 810 pacienty léčenými bexarotenem, a to včetně těch, jejichž onemocnění nebylo

maligní, byly tři závažné nežádoucí účinky s fatálními následky (akutní pankreatitida, subdurální

hematom a selhání jater). Z nich bylo selhání jater následně určeno jako nesouvisející

s bexarotenem; jednalo se o jedinou reakci u pacienta s CTCL.

K hypotyreóze obvykle dochází 4-8 týdnů po zahájení léčby. Může být asymptomatická a

reaguje na léčbu thyroxinem. Po ukončení léčby vymizí.

Bexaroten má odlišný profil nežádoucích účinků než jiné perorální retinoidy, které nemají

selektivní účinek na receptory X (RXR). Díky své primární vazbě na receptory RXR má

bexaroten menší tendenci vyvolávat toxické účinky na sliznice, pokožku, nehty a vlasy a

způsobovat bolesti kloubů a svalů, což jsou účinky často hlášené u přípravků s vazbou na

receptory kyseliny retinové (RAR).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému

hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování přípravkem Targretin. Předávkování vždy musí být

léčeno podpůrnou symptomatickou léčbou podle symptomů, které se vyskytnou u konkrétního

pacienta.

Během klinických studií byly podávány dávky do 1000 mg/m

/den bez známek akutní toxicity.

Jednotlivé dávky 1500 mg/kg (9000 mg/m

) a 720 mg/kg (14400 mg/m

) byly tolerovány bez

významné toxicity u potkanů a psů.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná cytostatika, ATC kód: L01XF03.

Mechanismus účinku

Bexaroten je syntetická sloučenina, jejíž biologické účinky jsou zprostředkovány selektivní

vazbou na

receptory RXR a jejich aktivací. Jakmile jsou tyto receptory aktivovány,

fungují jako transkripční faktory, které regulují procesy, jako jsou například buněčná

diferenciace a proliferace, apoptóza a zvýšení citlivosti na inzulín. Schopnost receptorů RXR

tvořit heterodiméry s různými partnerskými receptory, které hrají důležitou roli v činnosti a ve

fyziologii buněk, naznačuje, že biologické účinky bexarotenu jsou mnohem různorodější než

účinky látek, které aktivují receptory RAR. In vitro inhibuje bexaroten růst nádorových

buněčných linií pocházejících z hematopoetických a skvamózních buněk. Bexaroten in vivo

způsobuje u některých živočišných modelů regresi nádorů a u jiných zabraňuje indukci nádorů.

Přesný mechanismus účinku bexarotenu při léčbě lymfomů kožních T-buněk (CTCL –

cutaneous T-cell lymphoma ) však není znám.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/234177/2018

EMEA/H/C/000326

Targretin (bexarotenum)

Přehled pro přípravek Targretin a proč byl přípravek registrován v EU.

Co je přípravek Targretin a k čemu se používá?

Targretin je protinádorový léčivý přípravek, který se používá k léčbě viditelných projevů kožního T-

buněčného lymfomu na kůži. Kožní T-buněčný lymfom je vzácný typ lymfomu (rakoviny lymfatické

tkáně), při kterém některé bílé krvinky (T-buňky) rostou v kůži. Přípravek Targretin se používá u

pacientů, kteří trpí pokročilým stadiem onemocnění a již absolvovali alespoň jeden další typ léčby.

Jak se přípravek Targretin používá?

Výdej přípravku Targretin je vázán na lékařský předpis. Léčbu by měl zahájit a sledovat pouze lékař,

který má zkušenosti s léčbou pacientů s kožním T-buněčným lymfomem.

Přípravek Targretin je k dispozici ve formě tobolek (75 mg). Dávka přípravku Targretin závisí na ploše

povrchu těla pacienta vyjádřené v metrech čtverečních (m

). Doporučená počáteční dávka je

300 mg/m

/den a užívá se jako jednorázová dávka jednou denně společně s jídlem. Dávka se upravuje

v závislosti na odpovědi pacienta na léčbu nebo na výskytu nežádoucích účinků. Léčba by měla

pokračovat tak dlouho, dokud je pro pacienta přínosná.

Více informací o používání přípravku Targretin naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na

svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Targretin působí?

Léčivá látka v přípravku Targretin, bexaroten, patří do skupiny retinoidů, látek odvozených z vitaminu

A. Přesný způsob, jak bexaroten působí u kožního T-buněčného lymfomu, není znám.

Jaký přínos přípravku Targretin byl prokázán v průběhu studií?

Účinnost přípravku Targretin byla zkoumána ve dvou studiích zahrnujících celkem 193 pacientů

s kožním T-buněčným lymfomem, kteří v minulosti užívali alespoň dva typy léčby. Přípravek Targretin

nebyl porovnáván s jiným léčivým přípravkem. Devadesát tři z těchto pacientů vykazovalo onemocnění

v pokročilém stadiu, které nereagovalo na jinou léčbu. Šedesát jedna pacientů bylo léčeno počáteční

dávkou 300 mg/m

/den. Hlavním měřítkem účinnosti byla odpověď na léčbu po 16 týdnech. Tato

Targretin (bexarotenum)

EMA/234177/2018

strana 2/2

odpověď byla měřena na základě hodnocení zlepšení lékařem a na základě skóre 5 klinických příznaků

(plocha postižené kůže, zarudnutí, strupovitost, odlupování a zbarvení).

Při souhrnném hodnocení pacientů v těchto dvou studiích, kteří užívali 300 mg/m

, došlo na základě

hodnocení lékaře k odpovědi na léčbu přibližně u poloviny z nich. Míra odpovědi podle skóre 5 kožních

příznaků činila 36 % v první studii a 27 % ve druhé studii.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Targretin?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Targretin (které mohou postihnout více než 1 pacienta

z 10) jsou leukopenie (snížený počet bílých krvinek), hypotyreóza (snížení funkce štítné žlázy),

hyperlipidémie (vysoké hladiny tuků v krvi), hypercholesterolémie (vysoká hladina cholesterolu v krvi),

exfoliativní dermatitida (olupování kůže), pruritus (svědění), vyrážka, bolest, bolest hlavy a slabost.

Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Targretin je uveden v příbalové

informaci.

Přípravek Targretin nesmí být podáván těhotným nebo kojícím ženám nebo ženám, které by mohly

otěhotnět a které nepoužívají účinnou antikoncepci, pacientům, kteří v minulosti měli pankreatitidu

(zánět slinivky břišní), pacientům s nekontrolovanou hypercholesterolémií (vysokou hladinou

cholesterolu v krvi), hypertriglyceridémií (vysokými hladinami triglyceridů [tuku] v krvi) nebo

onemocněním štítné žlázy, pacientům s hypervitaminózou A (vysokou hladinou vitaminu A), pacientům

s onemocněním jater ani pacientům s přetrvávající infekcí v těle. Úplný seznam omezení je uveden

v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Targretin registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Targretin převyšují jeho rizika

v léčbě kožních projevů pokročilého stádia kožního T-buněčného lymfomu u pacientů, kteří nereagují

na alespoň jeden typ léčby. Agentura doporučila, aby přípravku Targretin bylo uděleno rozhodnutí

o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Targretin?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Targretin, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků, údaje o používání přípravku Targretin jsou průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Targretin jsou pečlivě hodnoceny a jsou

učiněna veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Targretin

Přípravek Targretin obdržel rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 29. března 2001.

Další informace k přípravku Targretin jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 04-2018.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace