ROSUVASTATIN STADA Potahovaná tableta 10MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

rosuvastatin stada potahovaná tableta 10mg

stada arzneimittel ag, bad vilbel - vÁpenatÁ sŮl rosuvastatinu (rosuvastatinum calcicum) - potahovaná tableta - 10mg - rosuvastatin

ROSUVASTATIN STADA Potahovaná tableta 10MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

rosuvastatin stada potahovaná tableta 10mg

stada arzneimittel ag, bad vilbel - vÁpenatÁ sŮl rosuvastatinu (rosuvastatinum calcicum) - potahovaná tableta - 10mg - rosuvastatin

ROSUVASTATIN STADA Potahovaná tableta 10MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

rosuvastatin stada potahovaná tableta 10mg

stada arzneimittel ag, bad vilbel - vÁpenatÁ sŮl rosuvastatinu (rosuvastatinum calcicum) - potahovaná tableta - 10mg - rosuvastatin

ROSUVASTATIN STADA Potahovaná tableta 10MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

rosuvastatin stada potahovaná tableta 10mg

stada arzneimittel ag, bad vilbel - vÁpenatÁ sŮl rosuvastatinu (rosuvastatinum calcicum) - potahovaná tableta - 10mg - rosuvastatin

ROSUVASTATIN STADA Potahovaná tableta 10MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

rosuvastatin stada potahovaná tableta 10mg

stada arzneimittel ag, bad vilbel - vÁpenatÁ sŮl rosuvastatinu (rosuvastatinum calcicum) - potahovaná tableta - 10mg - rosuvastatin

ROSUVASTATIN STADA Potahovaná tableta 10MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

rosuvastatin stada potahovaná tableta 10mg

stada arzneimittel ag, bad vilbel - vÁpenatÁ sŮl rosuvastatinu (rosuvastatinum calcicum) - potahovaná tableta - 10mg - rosuvastatin

ROSUVASTATIN STADA Potahovaná tableta 10MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

rosuvastatin stada potahovaná tableta 10mg

stada arzneimittel ag, bad vilbel - vÁpenatÁ sŮl rosuvastatinu (rosuvastatinum calcicum) - potahovaná tableta - 10mg - rosuvastatin

ROSUVASTATIN STADA Potahovaná tableta 10MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

rosuvastatin stada potahovaná tableta 10mg

stada arzneimittel ag, bad vilbel - vÁpenatÁ sŮl rosuvastatinu (rosuvastatinum calcicum) - potahovaná tableta - 10mg - rosuvastatin

ROSUVASTATIN STADA Potahovaná tableta 10MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

rosuvastatin stada potahovaná tableta 10mg

stada arzneimittel ag, bad vilbel - vÁpenatÁ sŮl rosuvastatinu (rosuvastatinum calcicum) - potahovaná tableta - 10mg - rosuvastatin

ROSUVASTATIN STADA Potahovaná tableta 10MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

rosuvastatin stada potahovaná tableta 10mg

stada arzneimittel ag, bad vilbel - vÁpenatÁ sŮl rosuvastatinu (rosuvastatinum calcicum) - potahovaná tableta - 10mg - rosuvastatin